ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport Budsjett/Likviditetsprognoser Formann Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlemm HARSTAD BÅTFORENING 17. februar 2013

2 RESULTATREGNSKAP 2012 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE NOTE ,00 0, KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG Vimpler/emblem m 0,00 400, DIV. INNTEKTER Note , , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 0, VAKTGEBYR Note 3 0, ,00 SUM INNTEKTER , ,00 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER , , Dugnadsarbeid/-utgifter ,20 0, Dekning medlemsarr. v/festkomiteen 9 500,00 0, ANSKAFFELSER 695, , ANNONSER 3 150, , PORTO 7 337, , KNBF-LANDSMØTE 0, , KNBF-Nødfortøyninger ,87 0, KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 6 886, , Utgiftsgodtgjørelse Note , , Kjøregodtgjørelse Note , , Refusjon reiseutgifter 0,00 814, Klesgodtgjørelse 1 200, , Kontorgodtgjørelse Note , , KONTORREKV./EDB-kostnader 4 878, , SLIPPANLEGG / KRYBBER 3 843,00 0, Strømsøyler Note , , Reparasjon slippen 5 636,00 713, Reparasjon brygger 1 198,00 0, Reparasjon lysarmaturer ,00 0, UTGIFTER MILJØBODEN 4 522,18 164, UTGIFTER BÅTVOGNER , , GEBYRER 5 735, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling , , STRØM-UTGIFTER , , TELEFONUTGIFTER 5 683, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader ,50 0, Traktor driftskostnader , , KAIANLEGG 318,00-196, GARASJE SLIPPANLEGG 897,30 0, Rep kjørebane oppsett/utsett 0, ,00

3 6258 Vedl.hold oppstillingsplass ,50 0, TAP PÅ MEDLEMMER 957,00 0, AVSKRIVNING , ,17 SUM UTGIFTER , ,72 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,00 SUM UTGIFTER , ,72 DRIFTSRESULTAT , ,28 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 333,53 210, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 4 200,00 0,00 SUM FINANSPOSTER , ,14 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD 2 275, ,14 EIENDELER Kassa 2 087,00 894, KAPITALKONTO, HARSTAD 110,29 108, Harstad Sparebank kortkonto 231,34 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader Note ,50 0, TRAKTOR Note , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , , KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER Note , , LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,12 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN ,59 0, DEPOSITUM NØKLER , ,00

4 2500 DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 3 410, , GJELD TIL LEVERANDØRER , , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD 2 275, EGENKAPITAL 31/ , ,49 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,83

5 AVSKRIVNINGER

6 Harstad Båtforening Noter til regnskap 2012 Note 1 Opplagsleie er bokført med kr En del av dette kan ikke påregnes innbetalt da det ble fakturert for å få eierne til å fjerne båtvrak med mer. Er budsjettert med tap på denne fordringen i Note 2 Diverse inntekter består av Momskompensasjon kr Vinterlagring kr 3950 Note 3 Vaktgebyr for 2012 bokføres i 2013 med 7000 kroner. I 2011 var det bokført for 2010 og 2011 med kr Note 4 Godtgjørelse til tillitsvalgte. Dette er ført på konti 6110, 6111 og 6114 med til sammen kr Utgiftsgodtgjørelse inneholder inntil kroner til kasserer og havnesjef og 1000 kroner til formannen og båtoppsetterne. En del av godtgjørelsen til kasserer og havnesjef er ført som kontorgodtgjørelse. Også godtgjørelse etter avtalte satser til oppsett av båter er inkludert her. Total godtgjørelse for oppsett er kr Traktorkjører oversteg 4000 kroner og fikk overskytende dekket som kjøregodtgjørelse etter regning. Note 5 Strømsøyler er ferdigmontert på kai 1 og kai 2. Note 6 Forskuddsbetalt forsikringsskade. Etter stormfloa i 2011 er nå reparasjonene ferdige. HBF har forskuttert dette arbeidet med Kr ,50. Det er nå i februar mottatt mesteparten av dette beløpet fra Gjensidige men fortsatt gjenstår momsen. Note 7

7 Ny traktor er anskaffet til en kost av kr med innbytte av gammel traktor. Finansiert med lån i Harstad Sparebank på kr Driftskostnadene på traktor i 2012 inkluderer reparasjon av gammel traktor med kr Gjenstående gjeldsbrevlån er kr ,59 Note 8 Restansene på medlemmene er blitt for høye. Her må vi tas grep for å få restansen ned. Noe av utestående gjelder fakturering for opplagslagring nevnt i note 1. Ellers er det noen fordringer som må ansees tapt. Derfor er det avsatt til tap i 2013 i forbindelse med opprydding i medlemsmassen. Harstad Kasserer.

8 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2012 ÅRETS RESULTAT KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor KtoNr RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Salg avgiftspliktig DRIVSTOFF , ,90 Sum DriftsInntekter , ,90 DriftsKostnader 4300 Innkjøp av DRIVSTOFF for videresalg , , Reperasjon av dataanlegg 0, , Inventar under , , Diverse driftsutgifter , , Telefon, mobiltlf, fax , , Avskrivning varige driftsmidler , , Forsikringspremie u/mva , , Andre driftskostnader 0,00-802, Diverse kostnader 0,31-0,07 Sum DriftsKostnader , ,91 DRIFTSRESULTAT ,46-606,01 Finansposter 8040 Renteinntekter 101,41 169, Renter og Gebyr Harstad Sparebank , , Gebyr fortjeneste TELLER , , Månedsgebyr TELLER , , Renter lån drivstoffanlegg , ,15 Sum Finansposter , ,07 RESULTAT FØR SKATTER , ,08 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT , ,08

9 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2012 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager , , Andre fordringer 5 000, , Oppgjørskonto for avgifter 8 612, , Bank innskudd, ktonr , , Teller avregn.konto , , Bet.automat avvikende måned 430, ,11 Sum Omløpsmidler , ,36 SUM EIENDELER , ,36 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,40 0,00 Sum Egenkapital , ,40 Langsiktig Gjeld 2290 Langsiktig gjeld , ,46 Sum Langsiktig Gjeld , ,46 Kortsiktig Gjeld 2900 Kortsiktig gjeld Harstad Båtforening , , Kortsiktig gjeld andre , , Påløpte renter 8 192, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,30 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,36

10 Noter til regnskapet 2012 Harstad Båtforening Drivstoffanlegg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføringer Inntektsføring ved salg av drivstoff skjer på leveringstidspunktet. Fordringer Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Note 2 Varige driftsmidler Drivstoffanlegget er bokført til kr ,- etter at det er foretatt avskrivning på kr Note 3 Langsiktig gjeld Foreningen har en gjeld til Harstad Sparebank på kr ,12 pr Note 4 Annen kortsiktig gjeld Dekker følgende: Gjeld til Båtforeningen ,80 Drivstoffleveranse i desember 43048,00 Påløpte renter på lånet 8192,00 Det er bestemt at lånet fra Båtforeningen til Drivstoffanlegget ikke skal renteberegnes, men fryses på pålydende. Harstad kasserer

11

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2013 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Driftsinntekter 2 5 757 941 6 703 516 Sum driftsinntekter 5 757 941 6 703 516 Varekostnad 285

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer