VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina."

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden Samlet kontraktsum: kr x,- Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1) skal Helse Sør-Øst RHF for avtaleperioden fram til og med betale en total ramme på kr x - som utbetales i 12 like store månedlige rater. 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn ytelse 1: døgn i perioden, svarende til 20 døgnplasser Døgnpris kr x,- Kontraktsum for perioden kr x,- Antall behandlingsdøgn ytelse 2: døgn i perioden, svarende til 10 døgnplasser Døgnpris x,- kr Kontraktsum for perioden kr x,-. Side 1 av 6

2 Beskrivelse av behandlingstilbudet Ytelse 1: Inntil 6 måneders behandling pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient ytelsen/tilbudet Behandlingslengde Samarbeidspartnere Tilleggsmerknader Voksne menn (30 70 år)med betydelig og langvarig rusproblematikk Tar imot personer med psykiske lidelser, som f.eks. depressive lidelser og ADHD Avgrenses mot personer som har tunge psykiske lidelser (f.eks. psykoser) 0,98 Ytelsen omfatter: Døgnbehandling i institusjon med: Terapeutisk program, individuelt og i grupper. Inkluderer også familie og nettverk. Aktivitetsterapeutisk program gjennom arbeid og opplevelse. Kroppsterapeutisk program ved variert fysisk aktivitet. Temaorientert og psykoedukativ undervisning. Arbeid i ansvarsgrupper Vektlegging av IP. Med utgangspunkt i hver pasients sammensatte behandlingsbehov, tilstreber BBE at pasienten skal få bedret livskvalitet sosialt og individuelt med bedre omsorgsevne, bedret ruskontroll, samt mestring av hverdag i arbeid, aktivitet og fritid. Inntil 6 måneder Samarbeid med de instansene som pasientene til enhver tid har nytte av, som f.eks.: Fastlege Sosialtjeneste (NAV) og ansvarsgruppen Pasientens sosiale nettverk Andre virksomhetene i Blå Kors. Blå Kors Fritids og nettverkstiltak OPUS (tidligere Voksenopplæringen i Vestre Toten) DPS Tannhelsetjeneste m.fl. Det er ubetydelig målbare forskjeller på målgruppen for kort- og langtids behandling. Derfor er tilbudet for de to kategoriene beskrevet likt Side 2 av 6

3 Ytelse 2: Inntil 1 års behandling pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient ytelsen/tilbudet Behandlingslengde Samarbeidspartnere Tilleggsmerknader Voksne menn (30 70 år)med betydelig og langvarig rusproblematikk Tar imot personer med psykiske lidelser, som f.eks. depressive lidelser og ADHD Avgrenses mot personer som har tunge psykiske lidelser (f.eks. psykoser) 0,98 Døgnbehandling i Institusjon med: Terapeutisk program, individuelt og i grupper. Inkluderer også familie og nettverk. Aktivitetsterapeutisk program gjennom arbeid og opplevelse. Kroppsterapeutisk program ved variert fysisk aktivitet. Temaorientert og psykoedukativ undervisning. Arbeid i ansvarsgrupper Vektlegging av IP- Med utgangspunkt i hver pasients sammensatte behandlingsbehov, tilstreber BBE at pasienten skal få bedret livskvalitet sosialt og individuelt med bedre omsorgsevne, bedret ruskontroll, samt mestring av hverdag i arbeid, aktivitet og fritid. Inntil et år Samarbeid med de instansene som pasientene til enhver tid har nytte av, som f.eks.: Fastlege Sosialtjeneste (NAV) og ansvarsgruppen Pasientens sosiale nettverk Andre virksomhetene i Blå Kors. Blå Kors Fritids og nettverkstiltak OPUS (tidligere Voksenopplæringen i Vestre Toten) DPS Tannhelsetjeneste m.fl. Det er ubetydelig målbare forskjeller på målgruppen for kort og langtids behandling. Derfor er tilbudet for de to kategoriene beskrevet likt Side 3 av 6

4 VEDLEGG 2 (BEMANNING PER ) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina Gjeldende for perioden Leger og psykologer og Helse Sør-Øst RHF Navn Gr.utd/ Spesialitet Stillingsandel Ansettelsesforhold Andre arbeidsgivere/egen virksomhet Inger lise Psykolog 100% 1 oktober 2014 Hagen Endre Berger Psykolog 20 % DPS Lillehammer Saeed Moradi Psykiatertilsynslege 20 % Sykehus Innlandet, avdeling Reinsvoll Tahir Abdullah Psykologspesialist 0,15% Egen virksomhet Høyskoleutdannet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning Antall årsverk Årsverk med vidr.utd (min 60 studiepoeng innen avh/psyk) Sosionom 5 3 Videreutdannelse i rus og psykiatri, spillavhengighet, familieterapi, kognitiv terapi Barnevernsped 0 Vernepleier 0 Sykepleier 3 Master i psykososialt arbeidspesialfelt rus og avhengighet, traumer og selvmordsforebygging, videreutdanning i rus og psykiatri, psykiatrisk sykepleie, rus og psykoseutdannelse, kognitiv terapi, videreutdanning i geriatrisk sykepleie siden januar 2013 Annen kompetanse Div. kurs innen rus og psykiatri, veiledningskompetanse, spillavhengighet, Gestaltterapi Gruppeveiledningskompetanse Diverse metodiske verktøy Veilednings- og undervisningskompetanse Side 4 av 6

5 Andre (for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut) Pedagog Videreutdanning innen rus og psykiatri, spillavhengighet Gestaltterapeut Videreutdannelse innen gruppeterapi og veiledning, psykoterapeut, sykepleier Annet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning Antall årsverk Videreutdanning Annen kompetanse Hjelpepleier 1 Aktivitør Rusterapeut og prest Andre: 3,5 miljøarbeidere 3 % Psykiatri videreutdanning, pedagogutdannelse., veiledningskomp Annet personell Utdanning Antall årsverk Tittel (ev arbeidsoppgaver) Kjøkken 2 Kokk Teknisk 2 Teknisk leder: byggkompetanse, teknisk fagskole. Vaktmester: Agronomutdannelse Bemanning natt: Antall til stede og våken/sovende: 1 nattevakt, hvilende kl Sykepleier/verpepleier til stede? Sykepleier har bakvakt natt (1 hjelpepleier på nattevakt) Omtale av ev. bakvaktsordning, herunder tilkallingstid: Institusjonen har medisinskfaglig kompetanse tilgjengelig til enhver tid. Dette løses ved at sykepleiere har hjemmeværende beredskapskapsvakt. Beredskapsvakt dekker de tidsrom det ikke er sykepleier til stede i virksomheten. Virksomheten innretter arbeidstiden slik at det er sykepleier til stede i så stor andel av døgnet som mulig. Responstid: utrykning skje uten unødvendig opphold (innen en time). Den som har beredskapsvakt er alltid tilgjengelig på mobiltelefon, og svarer på anrop umiddelbart Side 5 av 6

6 Bemanning kveld og helger Min antall til stede: 1 nattevakt Sykepleier/verpepleier til stede på alle dag- og kveldsvakter? Sykepleier på vakt dag og aften gjennom uken, beredskapsvakt helg- når det ikke er sykepleier til stede Leges tilstedeværelse i institusjonen Antall timer per uke: 7 ½ time samt tilgjengelig for sykebesøk eller telefonhenvendelse uten tidsbegrensning. Omtale av hvordan legetjenester dekkes utover dette: Når det er behov for å tilkalle lege for medisinering utenom legens arbeidstid ved BBE kan institusjonens lege kontaktes i. Når institusjonens lege ikke kan nås, benyttes legevakt, fastlege og kommunelegekontor. I akutte situasjoner kontaktes ambulanse. Hamar/Oslo Helse Sør-Øst RHF Blå Kors Behandlingssenter Eina. Steinar Marthinsen visadm. direktør. Brith Sjøvold direktør, Blå Kors Øst A/S Side 6 av 6

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom A-senteret og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er ansvarlig for nettstedet www.rustiltak.no, som består av en søkbar database med for tiden 219 tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge. Nettstedet

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Jærseminaret 03.10-2012.

Jærseminaret 03.10-2012. Jærseminaret 03.10-2012. Rogaland A-senter tlf. 51729000 Dusavikveien 216 Kontaktinformasjon: Forespørsler om søknader: Vurderingsenheten v/ Berly Holter Forespørsler om pasienter på ventelister (etter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.3: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18-30 år, individuelt tilpassede tilbud

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Stiftelsen CatoSenteret Beskrivelse av delytelse N

Stiftelsen CatoSenteret Beskrivelse av delytelse N Stiftelsen CatoSenteret Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.4: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18-30 år, individuelt

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

1.Innledning og sammendrag

1.Innledning og sammendrag 1.Innledning og sammendrag 1.1 Formål med rapporten Denne rapporten ser på utviklingen i utdanningskapasitet samt rekruttering av personell til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene gjennom

Detaljer

PLEIE-OG OMSORGSPLAN LEVANGER KOMMUNE 2007-2020

PLEIE-OG OMSORGSPLAN LEVANGER KOMMUNE 2007-2020 Delrapporter ARBEID OG AKTIVISERING FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Side 2 DEMENSPLAN, LEVANGER KOMMUNE Side 6 KREFTOMSORG OG PALLIATIV BEHANDLING Side 14 LEGETJENESTE Side 71 Kultur, mestring og helse

Detaljer