VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Slemdal. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Slemdal. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Slemdal og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden: Pasientinntak fra Samlet kontraktsum: Godtgjørelse: Beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). Helse Sør-Øst RHF skal for avtaleperioden fram til og med betale en total årlig ramme på kr som utbetales i 12 like store månedlige rater. 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn ytelse (kategori) 1: døgn i perioden, tilsvarende 20 døgnplasser Døgnpris kr Kontraktsum for perioden kr Side 1 av 6

2 Beskrivelse av behandlingstilbudet Ytelse 1: Døgnbehandling inntil ett år. Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet Voksne personer (begge kjønn) med all type rusavhengighet. Tilbudet er primært innrettet for aldersgruppen 18-35år. Følgende er ikke aktuelle for behandlingstilbudet personer med omfattende somatisk hjelpebehov som ikke kan dekkes innen definert grunnbemanning Personer som har så sterkt svekkede kognitive funksjoner at de ikke kan nyttiggjøre seg samtalebehandling Totalt: 1,24 årsverk per pasient pasientrettet: 1,02 årsverk per pasient Målsetting: Rusmestring, forbedret psykisk helse og livskvalitet Tiltak: grundig kartleggingsarbeid gjennomføres ved at pasientene får utlevert selvutfyllingsverktøyene BDI II (Beck Depression Inventory) og BAI (Beck Anxiety Inventory) av behandler, og skårene vurderes av psykolog som journalfører resultatet og anbefalt oppfølging. Vurderingen kan tilsi at det er behov for ytterlige kartlegging og oppfølging av enkelte pasienter, da er det mulig å benytte flere samtaler med psykolog og andre kartleggingsverktøy, som f. eks. SCL 90 R Symptom checklist (eller komprimert utgave av denne), MINI plus, WAIS IV (Wechsler Adult Intelligence Scale) og SCID II (Strukturert klinisk intervju for DSM IV Akse II /personlighetsforstyrrelse). I flere tilfeller vil det også være aktuelt å kartlegge med ASRS (Adult ADHD Self Report Scale), og ved høy skåre henvise videre til utredning for ADHD ved et distriktspsykiatrisk senter. Det samme vil gjelde for utredning av bipolar lidelse. I inntakssamtale vurderes pasientene mht. suicidrisiko, samt at dette ved behov også gjøres og dokumenteres i løpet av behandlingen og ved utskriving. MINI Plus vil fange opp psykotiske symptomer. Ofte fanges dette også opp under avrusning, og er ferdig behandlet eller under stabiliserende medikasjon. individuell terapi gruppeterapi, med blant annet separate kvinne- og mannsgrupper familie/nettverksarbeid med temabasert undervisning for pårørende og pasienter. (Tilrettelagt for overnatting og besøk i egen besøksleilighet) miljøterapi og veiledet fysisk aktivitet/trening ADL- trening (trening i dagliglivets aktiviteter) i eget treningskjøkken deltagelse i eksterne selvhjelpsgrupper i, etter individuell vurdering., Side 2 av 6

3 Behandlingsmetoder som anvendes er blant annet: motiverende intervju mindfulnes mentaliseringsbasert terapi systemisk familieterapi psykoedukativ terapi Individuelle ukeplaner utarbeides sammen med hver enkelt pasient. Arbeid med individuell plan (IP) vektlegges, ansvarsgrupper etableres. Behandlingslengde Inntil 1 år, med individuell vurdering av behov for forlengelse. Ved behov/ønske gjøres avtale om telefonkontakt etter utskrivelse. Samarbeidspartnere Samarbeid med de instanser som pasientene til enhver tid vil ha nytte av så som: NAVkontorer i pasientenes hjemkommuner pasientenes sosiale nettverk tannhelsetjenesten på Smestad pasientenes fastleger annen spesialisthelsetjeneste, bl.a. DPS (distriktspsykiatrisk senter) egnede aktivitetstilbud, skole og arbeidstrening Tilleggsmerknader BK Slemdal har utnevnt barneansvarlig (familieterapeut) BK Slemdal ønsker å utvikle et samarbeid med frivillige som en naturlig del av behandlingsforløpet BK Slemdal vektlegger aktiv brukermedvirkning på individnivå ved at pasientene i stor grad deltar i utformingen av innholdet i egen behandling. Senteret gjennomfører årlige brukerundersøkelser og har pasient tillitsvalgtordning, med jevnlige møtepunkter. Side 3 av 6

4 VEDLEGG 2 (BEMANNING) til avtale mellom Blå Kors Slemdal og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden Leger og psykologer Navn Gr.utd/ Spesialitet Stillingsandel Ansettelsesforhold Andre arbeidsgivere/ egen virksomhet Lieve Vanhauwaert Lege 0,50 januar 2015 Aswan Saheb Psykiater 0,20 januar 2015 Blå Kors Senter Jumaa Inge Brorson Psykolog 1,00 april 2015 spesialist/fagsjef Jeanette Kongsrud Psykolog i 1,00 desember 2014 Bengtson spesialisering Eyglo Sigmundsdottir Psykolog i spesialisering 1,00 januar 2015 Høyskoleutdannet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning/stillingstittel Antall Årsverk med videreutdanning (min Annen kompetanse årsverk 60 studiepoeng innen avh/psyk) Sosionom 2,80 1 med master i sosialt arbeid 2 under videreutdanning i rusavhengighet og psykisk helsearbeid Vernepleier 2,50 2 med videreutdanning i psykisk helsearbeid, coaching, kognitiv terapi, rådgiver i sexologi, lederutdanning Sykepleier 4,30 2,10 stilling er våken natt. 1 er i videreutdanning i rusavhengighet, 1 har Side 4 av 6

5 Spesialsykepleier 1,00 1 med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, familieterapeututdanning, høyere utdanning i familieterapi SSBU/RBUP kognitivutdanning Samhandlingskoordinator/ 1,00 sosionom Vacant 2,00 Sykepleier/vernepleier videreutdanning i gruppeprosesser. 1 er ansatt som sykepleier, og har utdanning som lege uten turnus Annet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning/stillings- Antall Videreutdanning Annen kompetanse Tittel årsverk Andre 2.80 miljøarbeider 1 bachelor idrettsfag 1 under utdanning som sykepleier Treningsterapeut 1,00 1 master i sosialt arbeid Miljøterapeut 0,30 1 master i sosiologi og grunnfag psykologi Annet personell Grunnutdanning Antall årsverk Tittel Kjøkken 1,00 Husøkonom Kontor og administrasjon 1,60 Administrasjonskonsulent og økonomikonsulent Renhold 0,50 Renholder fra eksternt firma Driftsleder 0,50 Vaktmester fra BKN (eiendom) Øvrige opplysninger: Natt: En våken sykepleier/vernepleier og en hvilende miljøarbeider. Kveld/helg: Minimumsbemanning: to ansatte, hvorav en er sykepleier/vernepleier Helsefaglig tilstedeværelse: Sykepleier/vernepleier til stede på alle vakter. Lege: Antall timer per uke: 32 timer pr. uke. Utover dette benyttes legevakt. Side 5 av 6

6 Hamar/Oslo Helse Sør-Øst RHF Blå Kors Slemdal.. Steinar Marthinsen viseadm. direktør.. Birth Sjøvold direktør Side 6 av 6

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom A-senteret og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

Årsmelding 2011 Trasoppklinikken 1

Årsmelding 2011 Trasoppklinikken 1 Årsmelding 2011 Trasoppklinikken 1 Innhold 3 4 9 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2011 Behandlingstilbudet Hovedinnhold og struktur Aktivitet og resultater Samarbeidsinstanser

Detaljer

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Litt historie St.meld nr. 25 (1996 97) : Økt oppmerksomhet på tjenestetilbudet

Detaljer

Driftsstyrets årsmelding 2008

Driftsstyrets årsmelding 2008 1 Driftsstyrets årsmelding 2008 Årsmelding for klinikkens virksomhet i 2008 er drøftet i driftsstyret og deretter godkjent av stiftelsesstyret. Styret er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd.

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Behandlingslinje for angst og depresjonslidelser

Behandlingslinje for angst og depresjonslidelser Behandlingslinje for angst og depresjonslidelser Målgruppen er pasienter over 18 år med både lettere og alvorlige vansker innenfor angst og depresjonslidelser, som kan få sin behandling både hos Lofoten

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Jærseminaret 03.10-2012.

Jærseminaret 03.10-2012. Jærseminaret 03.10-2012. Rogaland A-senter tlf. 51729000 Dusavikveien 216 Kontaktinformasjon: Forespørsler om søknader: Vurderingsenheten v/ Berly Holter Forespørsler om pasienter på ventelister (etter

Detaljer

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling VESLELIEN Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling Årsmelding 2010 Forsiden: Bilde, Laget av, og gitt i gave til Veslelien fra S. Sitter. Foto: A. Krømcke s. 2 Hvis jeg var en båt kunne jeg ha vært langt

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

Stiftelsen CatoSenteret Beskrivelse av delytelse N

Stiftelsen CatoSenteret Beskrivelse av delytelse N Stiftelsen CatoSenteret Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.4: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18-30 år, individuelt

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer