Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter"

Transkript

1 Nordreisa kommune Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Vedtatt for perioden

2 Nordreisa kommune. Nordreisa kommune er arealmessig størst i Troms, med 3.434km2. Nordreisa grenser til Kvænangen, Skjervøy, Lyngen, Kåfjord, Kautokeino og Finland, og har nærmere 5000 innbyggere. Kommunesenteret Storslett er hovedsenteret for service i Nord-Troms. Her bor det ca 2500 mennesker. Vi har småflyplass, Sørkjosen lufthavn, med ca 20 min. reisetid til Tromsø og flyforbindelse til Finnmark. Helsesenteret Sonjatun ble åpnet i 1977 og har et helhetlig helsetilbud. Blant tjenestene som er plassert på Sonjatun er: Rehabiliteringsteam, tyngdepunkt afasi og stemme. Sykestue og fødeavdeling. Legekontor og sykehjem. Fysioterapi, hjelpemiddelsentral. Hjemmetjenesten. Den off. tannhelsetjenesten. DMS hudbehandling. Røntgen. Sonjatun Omsorgssenter 2000 Sonjatun Bo- og kultursenter 2004 Distriktspsykiatrisk senter Region Nord ligger ved siden av Sonjatun. I 2000 åpnet Sonjatun Omsorgssenter som er et sykehjem med to avdelinger spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er 8 plasser på hver avdeling. En av plassene brukes til avlastning /korttidsplass og demensutredning. Alle som får langtidsplass skal ha en demensdiagnose. Utenfor sykehjemmet er det en sansehage med terrasser og vandrestier. Sonjatun Omsorgssenter har ønsketurnus og har årsverk i turnus. Her jobber sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere og assistenter. Tilsynslege 4 timer pr. uke. Legevisitt hver onsdag. 2

3 Mål for hospiteringsordningen: Sonjatun Omsorgssenter skal kunne vise sykehjemmets faglige ståsted. Målet er å få til samarbeid og kunnskapsdeling, og om mulig, være et virkemiddel for kompetanseutvikling og danne nettverk med andre kommuner. Målet med hospiteringen er å få til et felles løft og forståelse for pasienter med demenssykdom. Målgruppe: Hospitering gjelder for alle som arbeider eller som planlegger å arbeide med personer med demens. Det kan også være for dem som planlegger bygging av sykehjem tilrettelagt for personer med demenssykdom. Rutiner for hospiteringsordningen: Lengden på hospiteringsoppholdet er en eller to dager, alt ut fra bestillingen. Antall deltakere på hospiteringen avtales med Sonjatun Omsorgssenter. Kostnader må dekkes av egen arbeidsgiver Det må gjøres en klar avtale - i god tid - på hva som ønskes gjennomgått i hospiteringstiden. Det må fylles ut evalueringsskjema etter oppholdet. (Se s. 5). Dette skal sikre at målsettingen nås, og at forbedringer kan iverksettes. Sonjatun Omsorgssenter har et pårørenderom, med plass for inntil to personer, som kan leies for kr 100 per natt per person. Hvis noen ønsker å delta i den praktiske hverdag for å kunne se fagarbeidet utført i praksis, må det komme egen bestilling på dette. For eksempel tillitskapende arbeid. Hospiteringsoppholdet kan da utvides. Dette kan også innebære kveldsvakter. Kontaktpersoner på Sonjatun Omsorgssenter: Virksomhetsleder Anita Jensen Tlf / / Hjelpepleier 1 Nina H. Frogum Tlf /

4 Tilbud om følgende tema: Omvisning på Sonjatun Omsorgssenter. Bemanning og turnus. Forklaring av fysiske forhold. Uteareal og terapeutisk hage. Målsetning for Sonjatun Omsorgssenter. Informasjon om helse- og omsorgsavdelingen. Informasjon om prosjekter vi har gjennomført og videreført. Miljøbehandling av personer med demens. Kompetanseplan. Sonjatun Omsorgssenters Fagskole i demens Tilnærmingsmetoder og tillitskapende arbeid. Tvangsvedtak. Prosedyrer/kvalitetsarbeid. Rutiner. Omvisning på Sonjatun sykehjem og Sonjatun Bo- og kultursenter. Informasjon om pårørendeskole. 4

5 Evalueringsskjema etter hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Ditt yrke: Hvor arbeider du? Hvor lenge har du arbeidet der? Hvilket utbytte har du hatt av hospiteringen: Hva har du hatt mest utbytte av? Hva har du hatt minst utbytte av? Er det noe du har lært under hospiteringen som du umiddelbart kan ta i bruk i ditt daglige arbeide? Kunne noe vært gjort annerledes? Andre kommentarer eller innspill? Skriv gjerne på baksiden! 5