til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom A-senteret og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn ytelse 1: døgn i perioden Døgnpris Kontraktsum for perioden Antall polikliniske konsultasjonstimeverk, ytelse 2: 7475 Kontraktsum for perioden - Fordeling etter konsultasjonstype og pris o Kons.type 1: P10 1. gangskons 336 konsultasjoner o Kons.type 2: P12 Ordinære konsultasjoner o Kons.type 3: P16 Gruppe 126 konsultasjoner o Kons.type 4: P16 Familiebehand. 126 konsultasjoner o Kons.type 5: P15 Tester 7 konsultasjoner o Kons.type 6: P13 Oppfølgmøte 1. linj. 157 konsultasjoner o Kons.type 7: P14 Tlf kons konsultasjoner

2 Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1) skal Helse Sør-Øst RHF for avtaleperioden fram til og med betale en total ramme på kr x- som utbetales i 12 like store månedlige rater. Beskrivelse av behandlingstilbudet Ytelse 1 Døgnbehandling av pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient av ytelsen/tilbudet Behandlingslengde Samarbeidspartnere Kvinner og menn med rusmiddelproblemer. Noen sliter med lett til moderat angst, depresjon eller personlighetsforstyrrelser. Mange har utfordringer knyttet til somatisk helse, relasjoner, arbeidsliv og boforhold. Ulik grad av sosial marginalisering. Pr 10 pasienter, totalt 8,04 herav 0,24 lege 0,48 psykiater 0,71 psykologspesialist 1,43 psykolog 1,43 sosionom 2,94 sykepleier 0,29idrettspedagog 0,6 verneassistent 0,5 legestudent Individuell behandling (1-2 ganger pr uke), deltagelse i gruppeprogram: psykoedukativt, temaorientert, prosessbasert, fysisk aktivitet, målsettingsarbeid, med mer. Samarbeid med den kommunale helse- og sosialtjenesten samt andre deler av spesialisthelsetjenesten. Pårørende involveres i samråd med pasienten. Vi samarbeider med OUS om drop -out. Vi har egne interne prosjekter som blant annet skal måle opplevd livskvalitet etter behandling og i hvilken grad pasientene har holdt fast ved sine mål. Årlige brukerundersøkelser i tillegg til den nasjonale. Mellom 4 og 4,5 måned. Vi rapporterer utvidelse etter 137 dager Fastleger NAV sosial RAM OUS De andre klinikkene i Oslo Bymisjonsvirksomhetene Holmen i samme hus Pårørende Undervisningsinstitusjoner UiO leger og psykologstudenter Diakonhjemmet og Lovisenberg høgskole m.fl. Side 2 av 6

3 Ytelse 2 poliklinikk av pasientgruppen(e) av ytelsen/tilbudet Kvinner og menn med rusmiddelproblemer. Lett til moderat angst, depresjon eller personlighetsforstyrrelser Pårørende, både til pasienter på A-senteret og uavhengig av om den man er pårørende til er i behandling. Individuell samtalebehandling. Ulik frekvens etter behov. Varierende lengde og antall konsultasjoner. Brukerundersøkelse minimum årlig i tillegg til den nasjonale. Pasientene kan få tilbud om deltakelse i ulike grupper som et supplement til individualbehandlingen. Behandlingslengde Samarbeidspartnere Tilleggsmerknader Noen pasienter vil kunne ha nytte av korttidsintervensjoner, mens andre vil ha behov for konsultasjoner over lengre tid. Spredningen er stor, noe som innebærer at gjennomsnittlig varighet ikke nødvendigvis er meningsfullt. I våre rapporter til oppgir vi 40 konsultasjoner som standard behandlingslengde. Fastleger NAV / sosial RAM Aker sykehus OUS De andre klinikkene i Oslo ERP Vinderen / Diakonhjemmet depresjonskurset Bymisjonsvirksomhetene Holmen i samme hus Pårørende Undervisningsinstitusjoner UiO, psykologstudenter Diakonhjemmet høyskole m.fl. Side 3 av 6

4 Gjeldende for perioden Leger og psykologer VEDLEGG 2 (BEMANNING) til avtale mellom A-Senteret og Helse Sør-Øst RHF Navn Gr.utd/ spesialitet Stillingsandel Ansettelsesforhold Mirjana Psykiater 100 Fast Klepsvik Mohammed Lege 50 Fast Basim Haakon Psykologspesialist 100 Fast Holmberg Øystein Hanve Torbjørn Liaaen Tom Sigvaldsen Veslemøy Psykolog 100 Fast Merton Anne C Aslaksen Marianne Stranden Andres Rutlin 100 Vikar sykefravær Andreas Ekberg Marianne Holth Elisabeth Psykolog 80% Fast Gislerud Astri Nymark Avd.leder/ 100% Fast psykolog Hossein Alobadi Psykiater 100% Fast, oppstart Andre arbeidsgivere/egen virksomhet Side 4 av 6

5 Høyskoleutdannet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning Antall årsverk Årsverk med vidr.utd (min 60 studiepoeng innen avh/psyk) Sosionom 5 2 Barnevernsped 1 Vernepleier Sykepleier 7,7 4,3 Sosionom/avdelingsleder 1 1 Idrettspedagog 0,6 0,6 Legestudent 0,5 Annen kompetanse Annet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning Antall årsverk Hjelpepleier Aktivitør Rusterapeut Verneassistent 0,6 Videreutdanning Annen kompetanse Annet personell Utdanning Antall årsverk Tittel (ev arbeidsoppgaver) Div 1 Virksomhetsleder Sosionom/lederutdanning 1 Seniorrådgiver Merkantilt utdannede 3,6 Sekretærfunksjoner/sentralbord Div 1 Husøkonom Div 0,5 Renholder Bemanning natt Antall til stede og våken/sovende: 1 sovende Sykepleier/verpepleier til stede? Ja/nei ev. våken/sovende: For det aller meste er det sykepleier på jobb. Vi har en erfaren verneassistent i turnus kveld/natt/helg. Denne er støttet opp av psykiateren og beredskapsvakt. Omtale av ev. bakvaktsordning, herunder tilkallingstid: Side 5 av 6

6 Tilkallingstid maks. 30 minutter. Beredskapsvaktene deltar i rapporter og har god oversikt over huset og hva man kan forvente. Man har beredskapsvakt en uke ad gangen. Det bidrar til kontinuitet Bemanning kveld og helger Min antall til stede: 1 medarbeider. Sykepleier/verpepleier til stede på alle dag- og kveldsvakter? Ja/nei Nei Leges tilstedeværelse i institusjonen Antall timer per uke: 56,25. Psykiater i 100 % stilling og lege i 50 % stilling. Omtale av hvordan legetjenester dekkes utover dette: Psykiater er tilgjengelig telefonisk frem til kl 22. Dersom det er akutte tilfeller utover dette, er det mulig å benytte seg av Oslo kommunale legevakt. Hamar/Oslo Helse Sør-Øst RHF Kirkens Bymisjon A-senteret. Steinar Marthinsen visadm. direktør Oddrun Remvik avdelingsdirektør Side 6 av 6

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi.

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Avsnitt: Status dagens drift i bydelen Vi ber om opplysninger om de ansatte som arbeider

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Psykisk helsetjeneste for studenter

Psykisk helsetjeneste for studenter Rapport Psykisk helsetjeneste for studenter Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Avgitt 16. oktober 2008 ROEBYGGE : FOLKEHELSE : HELSETILTAK : ERNÆRING : HELSE : LEGEMIDLER

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

IS-2212. Årsrapport 2013. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

IS-2212. Årsrapport 2013. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel IS-2212 Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 1 Heftets tittel: Årsrapport 2013 for helsetjenester til innsatte i fengsel Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommuner

Detaljer

Driftsstyrets årsmelding 2008

Driftsstyrets årsmelding 2008 1 Driftsstyrets årsmelding 2008 Årsmelding for klinikkens virksomhet i 2008 er drøftet i driftsstyret og deretter godkjent av stiftelsesstyret. Styret er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd.

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

- rapport 30. oktober 2012

- rapport 30. oktober 2012 10.01.13 Evaluering av legetjenester i Senjalegen og ved Finnsnes interkommunale legevakt - rapport 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 2. Allmennlegetjenester 3 2.1 Fastlegeordningen

Detaljer

1.Innledning og sammendrag

1.Innledning og sammendrag 1.Innledning og sammendrag 1.1 Formål med rapporten Denne rapporten ser på utviklingen i utdanningskapasitet samt rekruttering av personell til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene gjennom

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.7: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18-30 år, gruppebasert tilbud med individuell

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer