VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn ytelse 1: døgn i perioden, svarende til 11 døgnplasser Døgnpris Kontraktsum for perioden Side 1 av 11

2 Beskrivelse av behandlingstilbudet Ytelse 1 Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) (diagnoser/problemstillinger/alder) Målgruppe Den hovedmålgruppen som kan dra nytte av klinikkens behandling er: Menn og kvinner fra ca. 25 år og eldre. Primært alkohol og medikamentavhengighet. Kombinasjon av disse. Narkomane som har et rusmønster med symptomer og konsekvenser lik alkoholikere. Familiebehandlingen er for pårørende eller nære venner til rusavhengige pasienter i behandling hos oss, nedre aldersgrense er 14 år. Fase 2 behandlingen er for de pasienter som har fullført fase 1/tilbakefallsbehandling. Tilbakefallsbehandling er for pasienter som får tilbakefall etter utskrivelse fra fase 1. Klinikken har god erfaring med å behandle pasienter som er innlagt i 12 soning. Total bemanningsfaktor per pasient (gjelder ikke poliklinikk) Alle henvisninger behandles individuelt, men innenfor hovedmålgruppen kan erfaringsmessig følgende pasienter ikke nyttiggjøre seg vår intensive og endringsfokuserte gruppebehandling: Pasienter med rus og samtidig visse psykiske lidelser som; schizofreni, dårlig fungerende borderline, alvorlig posttraumatisk stress-syndrom, ADHD eller bipolar lidelse som ikke er medikamentelt stabilisert. Ved diagnostisert hjerneskade etter langvarig rusmisbruk. Andre pasienter med et symptombilde og atferd som gjør at de ikke kan nyttiggjøre seg intensiv gruppeterapi. Rusavhengige med lang ruskarriere preget av lite skolegang, ingen eller liten arbeidserfaring og et nettverk som ikke støtter et rusfritt liv. Narkomane med lang og svært omfattende rusing. Kvinner som har vært utsatt for alvorlige fysiske og seksuelle overgrep fra menn. Vi behandler ikke pasienter på tvangsvedtak eller de som trenger primært omsorg. LAR pasienter på metadon eller subutex må trappes ned før inntak. 0,76 per pasient for personell som involvert i pasientbehandling. Side 2 av 11

3 Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet + 0,31 per pasient i kjøkken, renhold, vedlikehold, administrasjon og lederoppgaver. 1,07 total bemanningsfaktor i klinikken per pasient Vår korttids døgnbehandling er et endringsfokusert og behandlingsintensivt tilbud fordelt på følgende faser. Fase 1 som inneholder: Nedtrapping ved behov Korttidsbehandling av den rusavhengige Familiebehandling for den avhengige sin familie Fase 2 som inneholder: 6 samlinger a 3 døgn innlagt i klinikken i løpet av ca. første året etter utskrivelse fra fase 1 Oppfølgingssamtaler på telefon i denne perioden Kortvarige stabiliseringsopphold ved behov Tilbakefallsbehandling ved behov. Målsetting Overordnet mål er at pasienten forstår og selv tar en beslutning om totalavhold fra alle avhengighetsskapende rusmidler. Dernest: Synliggjøre at det er mulig å leve et godt og verdig rusfritt liv, og hvordan de skal klare det i praksis. Få kontakt med egne følelser og bli bevisst egen atferd som rusavhengig. Kartlegge individuelle forhold som er/kan bli en hindring for et rusfritt liv. Få en positiv erfaring med AA/NA i løpet av behandlingen. Bli bevisst sine relasjoner/nettverk og i hvilken grad de er støttende for et rusfritt liv eller ikke. Få hjelp til å bearbeide underliggende årsaker til rusmisbruket. Pårørende skal få innsikt i rusavhengigheten for å bli bevisst hvordan den har påvirket den avhengige og deres eget/hele familiens liv. Gjennom det er målet at de over tid skal bli i stand til å sette grenser og samarbeide på en god måte. Tiltak Gruppe- og individuell terapeutisk metode Irvin Yaloms`s strukturerte gruppeterapeutiske metode integreres med 12-trinnsprogrammet. Det benyttes psykoedukativ- og dynamisk gruppeterapi, der førstnevnte er temastyrt og sistnevnte prosessorientert. Side 3 av 11

4 Vi vektlegger rusfrihet som prosess over tid. En empatisk og aksepterende tilnærming til pasienten. Hovedfokus i fase 1 er på selve rusavhengigheten. Intensivt dagsprogram med behandling. Behandlingen er livssynsnøytral. Reiser ut på AA og NA møter som del av behandlingen. Arbeidet med de 12-trinn Pasientene jobber konkret med avhengigheten muntlig og skriftlig i arbeidet med trinn 1-4 i fase 1. Det er kort sagt en selverkjennelsesprosess. Trinn 1 er en selvransakelse; bli bevisst benektelse av problem og «innse» at er rusavhengig. Trinn 2 og 3 er om å se at det finnes en løsning på egen situasjon og ta en indre beslutning om hvordan leve livet videre. Trinn 4 er om å se på rusavhengig atferd, være villig til forandring, og tro at det er mulig. I fase 2 arbeider de med alle 12-trinn. Det jobbes med relasjoner, nettverk, skam, forankring av støtte/hjelp på hjemstedet, forebygging av tilbakefall etc. Behandlingslengde Samarbeidspartnere Dokumentasjon av resultater Fra 2004 har vi fulgt 218 pasienter i 5 år med fokus på blant annet andel totalavholdene, livskvalitet, nettverk, sysselsetting osv. Denne etterundersøkelsen sluttføres i Vi overvåker kontinuerlig andel avbrudd i behandlingen og årsak til disse. Underveis i behandlingen følges den enkelte sin prosess/resultat av behandlingen gjennom det skriftlige/muntlige arbeidet med trinn 1-4. Vi benytter anonym skriftlig erfaringsundersøkelse fra pasientene for å følge kvaliteten på behandlingen og «klinikken som helhet». Pasientens helhetlige situasjon og behov styrer behandlingens varighet. Fase 1 har en varighet av minimum 6 uker inntil 6 måneder. Fase 2 er 18 døgn fordelt på seks samlinger a 3 døgn. Kortere stabiliseringsopphold varer vanligvis to uker, evt. mer ved behov. Tilbakefallsbehandling er på minimum fire uker, familiebehandlingen er fem døgn. Vi samarbeider tett med pasientens hjelpeapparat før, underveis og etter utskrivelse. Det er vanligvis et DPS, psykiatrisk poliklinikk, sosialmedisinsk senter, NAV, kommunal psykiatritjeneste og fastlege. Gitt pasientens samtykke samarbeider vi med pårørende. Side 4 av 11

5 Vi deltar på aktuelle møter i regi av Helse Sør-Øst, HK-data og besøker ved behov vurderingsinstansene i de ulike sykehusområdene for ansikt til ansikt dialog om målgrupper etc. Tilleggsmerknader Tverrfaglig team med rusterapeuter/tidligere rusavhengige er en stor styrke i behandlingen. Mer enn 50% av våre pasienter har en D-type utviklingstraume. En mindre gruppe har posttraumatisk stresslidelse og noen har tilknytningsskader. Vi integrerer derfor første fasen i traumeterapi i vår rusbehandling. Da oppnår vi at effekten av rusbehandlingen øker og traumet blir mindre trigget. En forutsetning for et fungerende behandlingsopplegg er en form for personlig modenhet hos personalet til å kunne stå i det terapeutiske feltet med ruspasienter. Det høye fryktnivået i denne pasientgruppen utfordrer personalet på egne personlige ting. Alle terapeutene får derfor gruppeveiledning. Og individuell veiledning ved behov. Side 5 av 11

6 VEDLEGG 2 (BEMANNING PER ) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken Gjeldende for perioden Lege/psykologtjenesten og Helse Sør-Øst RHF Navn Gr.utd./spesialitet % stilling Tilknytning/ ansettelsesforhold Andre arbeidsgivere/ egen virksomhet. Jan Sunder Halvorsen Arild Nørstebø Lege/Psykiatri 85% Innleid på kontrakt, medisinsk ansvarlig lege Lege/Ortopedi v/behov Innleid på kontrakt ValdresKlinikken Privatpraktiserende psykiater i egen virksomhet Privat praksis Roar Stav Psykolog/spesialist i klinisk psykologi 80% Innleid på kontrakt Privatpraktiserende psykolog i egen virksomhet/avtale Janne Fjelltun Lege 2,7% Innleid på kontrakt Privatpraktiserende lege ved Fagernes Legesenter Total antall årsverk for leger/psykolog: 1,65 Øvrige helse- og sosialfaglig personell personer årsverk Gr.utd./ spesialitet Tilknytning/ ansettelsesforhold Andre arbeidsgivere/ egen virksomhet. 1 1 (0,7 Sykepleier ferdig utdannet 1987/ 30 studiepoeng ledelse daglig leder Side 6 av 11

7 benyttes til ledelse) 120 studiepoeng i sosiologi med fordypning i helse, sosial og trygdevesenet (bachelor grad) 1 0,4 Sykepleier ferdig utdannet 1991/ spesialitet i psykiatri NFKA akupunktør Videreutdanning i aldersdemens og veiledningspedagogikk 1 0,25 Sykepleier ferdig utdannet 1975/ spesialitet i psykiatri, 30 studiepoeng sykepleieveiledning og pedagogisk veiledning, 60 studiepoeng i helse- og sosialadministrasjon, kurs i gruppeterapi og gestaltterapi 1 0,81 Sykepleier fra 2007 og videreutdanning innen organisasjon og ledelse 45 studiepoeng Distrikt psykiatrisk senter Gjøvik, Land og Valdres avdeling Aurdal 1 0,57 Sykepleier og NFKA akupunktør 1 1 Sykepleier fra Sykepleier fra 2014 og Addiktolog innen ,8 Sykepleier fra 2010, videreutdanning i rus og psykiatri, 20 studiepoeng. 1 1 (0,5 til adm. Oppgaver) Sosionom /nestleder 1 1 Sosionom ferdig utdannet 2003 Tidligere to årig utdanning i Side 7 av 11

8 datakommunikasjon 1 0,2 Klinisk ernæringsfysiolog fra 1989 Videreutdanning i NLP og som kursleder for overvekt og spiseforstyrrelser, VK 1 Tekstil og design 1 1 Sosionom 1 1 Sykepleier Total 10,3 Annet personell personer årsverk Grunnutdanning Videreutdanning Stillingsbeskrivelse 1 0,75 Hotell og Husøkonom utdanning Addiktolog innen Addiktolog i Addiktolog i Addiktolog i ,72 Addiktolog i 12 Omsorgsfagutdanning 1 0,1 Ph.D innen pedagogikk, terapi og forskning. To årig mastergrad innen terapi med spesialisering i rusavhengighet 1 0,5 Addiktolog i 12- Polaritetsutdanning, (kropp, helse og kost) deltid over 2,5 år. Sertifisering i ADDIS Faglig leder behandlingsavdeling Rusterapeut i behandling Rusterapeut i avdeling inntak Vakt og veileder behandling Vakt og veileder behandling Rusterapeut i behandling Terapeut i behandling Side 8 av 11

9 Total 5,05 Kjøkken, vedlikehold, renhold og kontor personer årsverk Grunnutdanning Videreutdanning Stillingsbeskrivelse 1 1 Grunnkurs handel og kontor Addiktolog i 12- EDB-brukerkurs for kontor og EDB-kurs i økonomi Kontormedarbeider 1 1 Kokkefagbrev Kjøkkensjef 1 0,8 To årig kokkeutdanning 2 år psykologi Kjøkken 1 0,8 Renholder 1 0,8 Renholder 1 1 Grafiker, snekkerutdanning Vaktmester og sjåfør Total 5,4 Disse stillingene deltar ikke i pasientbehandlingen. I tillegg leies rengjøringsbyrå inn en til to ganger per uke etter behov. Totalt 22,4 årsverk Bemanning natt Side 9 av 11

10 til stede og våken/sovende: 1 tilstede. Aktiv nattevakt. Hvis pasientene er stabile i forhold til helsesituasjon/abstinenser etc. har nattevakt anledning til å hvile seg etter at pasientene har lagt seg og øvrige oppgaver er ivaretatt. Sykepleier/verpepleier til stede? Ja/nei ev. våken/sovende Sykepleier er aktivt tilstede ni netter på fire uker. Omtale av ev. bakvaktsordning, herunder tilkallingstid: Det er alltid en som har bakvakt for den som er på natt. Det er alltid sykepleier som har bakvakt for de av personalet på natt som ikke er sykepleiere. Tilkallingstid er fra minutter. Bemanning kveld og helger Min antall til stede: Minimum to tilstede på kveld mandag til og med torsdag. Lørdag og søndag er det to på dagvakt. Fra aften fredag til og med søndag er det en tilstede på aften med to timer hvor dag og aftenvakten overlapper hverandre fra Det er alltid bakvakt for den som er alene på vakt. Sykepleier/verpepleier til stede på alle dag- og kveldsvakter? Ja/nei Det er sykepleier tilstede på alle dag og kveldsvakter mandag til og med fredag dag. På helg er det sykepleier tilstede enten på dag eller kveld, og som bakvakt hvis ikke tilstede. Leges tilstedeværelse i institusjonen timer per uke: Direkte pasientkontakt 7,5 timer gjennomsnittlig per uke. Indirekte pasientarbeid som henvisninger, kontakt med samarbeidsparter, øvrig pasientadministrativt arbeid utføres fra eget kontor utenfor klinikken. Det samme gjelder forskningen. I tillegg har lege/psykiater personalveiledning individuelt og i gruppe fire dager per år. Side 10 av 11

11 Omtale av hvordan legetjenester dekkes utover dette: Klinikkens leger har alltid bakvakt på telefon. Fast avtale med lege på Fagernes Legesenter om 3 konsultasjonstimer per uke. Ved behov ut over dette bestilles legetimer på Fagernes Legesenter, 13 kilometer fra klinikken. De kan fås akutt på dagen ved behov for det. På kveld, natt og helg benyttes legevakten hvis våre leger ikke er tilstede. Klinikkens leger eller Fagernes Legesenter henviser videre til lokale sykehus ved behov. Hamar/Oslo Helse Sør-Øst RHF Stiftelsen Valdresklinikken. Steinar Marthinsen visadm. direktør Liss Bhadra Dahl daglig leder Side 11 av 11