Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser"

Transkript

1 Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Presentasjon for Syse-utvalget Olaf Gjerløw Aasland Instituttsjef, Legeforskningsinstituttet Professor, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO og Senter for medisinsk etikk, UiO

2 Mine data gjelder leger. Noen av funnene vil imidlertid kunne generaliseres til annet helsepersonell, særlig til de yrkesgruppene som også har et selvstendig behandleransvar. En indikasjon på at leger og sykepleiere kanskje ser forskjellig på sin arbeidssituasjon og sitt ansvar er sykefraværsmønsteret, der de befinner seg på hver sin fløy. Leger, særlig de som er selvstendig næringsdrivende, har (for?) lavt sykefravær, mens sykepleiere er blant yrkesgruppene med høyest sykefravær.

3 Prosentandel som sier at de ikke har vært sykmeldt siste 6 måneder (Stress i arbeidslivet 2005, UiO, LEFO og SSB) 62,6 61,2 58,0 51,8 47,5 47,0 44,0 jurister leger prester lærere IT-konsulenter it-konsulenter bussjåfører sykepleiere sykelpeiere

4 Sykefravær (prosent tapte dagsverk) i 9 yrkesgrupper, kvinner (rød) og menn (blå). NAV 2006 Sivilingeniører og arkitekter Leger Pleie- og omsorgspersonell , Bygnings- og anleggsarbeidere Sosionomer, barnevernspedagoge Ingeniører, teknikere Sykepleiere Direktører Psykologer

5 Selvrapporterte sykedager siste år, sykehusleger og privatpraktiserende leger. Prosent med 95% KI. Data fra 2010.

6 Arbeidstid for en del yrkesgrupper Upubliserte data (2004) fra prosjektet Stress i arbeidslivet (Institutt for psykiatri, UiO, Legeforeningens forskningsinstitutt og SSB)

7

8 Når leger gjør feil Basert på data fra 1294 yrkesaktive leger i Referansepanelet i 2000 Publikasjon: Nye data fra 2012

9 Estimert sannsynlighet (med 95% KI) for å svare at man har opplevd alvorlig pasientskade, kontrollert for kjønn og spesialitet grand mean Alder

10 Estimert sannsynlighet (med 95% KI) for å si at man har opplevd alvorlig pasientskade, kontrollert for alder og kjønn grand mean

11 Betydningen av personlighetsprofil (Eysenck kortversjon) For en mannlig kirurg, anestesiolog eller gynekolog på år som skårer 4 på ekstrovert-introvert og 0 på sårbarhet er sannsynligheten for å svare ja på spørsmålet om man har opplevd alvorlig pasientskade 0,67. Men hvis han skårer 8 på ekstrovertintrovert og 6 på sårbarhet, som en av legene i vårt utvalg, øker sannsynligheten til 0,

12 Referansepanelet Andel som sier at de har opplevd alvorlig pasientskade. n % % n % % Allmennmedisin ,2 33,5 Laboratoriefag 91 7,1 26,2 Indremedisinske fag ,9 35,3 avdelingsoverleger og andre ledere i sykehus overleger og seksjonsoverleger 65 5,1 46, ,9 47,2 Kirurgiske fag ,9 51,1 Psykiatri ,7 24,3 Samfunsmedisin 53 4,1 22,7 Anestesiologi 53 4,1 45,1 Alle ,0 34,7 Data mangler 115 9, ,0 assistentleger/lis-leger ,5 19,9 privatpraktiserende spesialister 72 5,6 29,2 allmennpraktikere/fastleger ,2 33,5 andre ,5 30,2 Alle ,7 34,6 Data mangler 30 2,3 1279

13 Spørsmål besvart av et representativt utvalg på 1294 norske leger i 2000 og 1151 i 2012 *) : «Har du opplevd at en pasient har blitt alvorlig skadet som følge av medisinsk behandling du har gitt?» Aldri Noen få ganger Flere ganger Ikke aktuelt for meg 878 (68 %) 354 (27 %) 14 (1 %) 48 (4 %) 675 (58 %) 376 (33 %) 22 (2 %) 78 (7 %) *) Ca. 700 leger svarte begge ganger Noen få + flere i 2000: 372/1151 = 28 (25,6 til 30.5) % Noen få + flere i 2012: 376/1151 = 33 (32,2 til 37,8) %

14 Hvis du har opplevd at en pasient ble alvorlig skadet, hvilke konsekvenser har det hatt for deg? Prosent. N 2000 = , N 2012 = ja usikker nei ja usikker nei Hendelsen(e) ble rapportert til tilsynsmyndighet/kunnskapssenteret Hendelsen(e) ble gjennomgått på arbeidsplassen Jeg fikk god personlig støtte av mine kolleger etterpå Hendelsen(e) ble omtalt i media Jeg ble bebreidet av pasient/pårørende etterpå Hendelsen(e) har gjort det vanskelig å arbeide som lege Hendelsen(e) har preget mitt privatliv negativt Jeg har hatt behov for profesjonell hjelp etterpå

15 Sannsynlighet for noen gang å ha blitt innklagd til Helsetilsynet, data fra 2012 Allmennmedisin (308) 48,4 Samfunnsmedisinke fag (53) 35,8 Psykiatri (149) 33,6 Anestesiologi (53) 22,6 Kirurgiske fag (138) 21 Indremedisinske fag (363) Laboratoriemedisin (91) 5,5 14,3 Helsetilsynets konklusjon: Klagen avvist 76 % Advarsel 16 % Annen sanksjon 5 % Venter på avgjørelse 3 % Alle (1155) 27,4

16 Konsekvenser av å ha blitt innklagd Andel ja-svar fra 328 innklagde leger i 2012 (Svaralternativene var ja, usikker, nei) Jeg har fått et mindre tillitsfullt forhold til pasienter/pårørende 11 % Klagesaken har gjort det vanskeligere å arbeide etterpå 12 % Klagesaken har preget mitt privatliv negativt 14 % Jeg har hatt behov for profesjonell hjelp etterpå 4 % Jeg tar flere prøver/sender mer hevisninger enn jeg gjorde før 17 % Klagesaken har gjort meg til en tryggere lege 22 % Klagesaken har gjort meg til en mer grundig lege 31 % Klagesaken har gjort meg til en reddere lege 25 % Klagesaken har gjort meg mer nøye med dokumentasjon 62 % Legeforeningen burde støttet meg mere 12 % Tilsynsmyndighetenes konklusjon var rimelig 73 % Tilsynsmyndighetenes konklusjon var rimelig de 63 som fikk advarsel 78 % Jeg har blitt mer nøye med informasjon til pasienter og pårørende 44 %

17 Mulig med flere svar (data fra 2012): Klagesaken har gjort meg til en reddere lege nei ja usikker Klagesaken har gjort meg til en tryggere lege nei ja usikker

18 Har du noen gang vært ute for kritiske/dramatiske hendelser som du gjerne ville ha snakket med kolleger om, men ikke fikk anledning til det? (Data fra 2004) Gynekologi (40) Samfunnsmedisinske fag (39) Psykiatri (125) Indremedisinske fag (275) Kirurgiske fag (111) Anestesiologi (41) Allmennmedisin (255) Laboratoriefag (84) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % passer ikke for meg nei ja

19 En lege er et helt vanlig menneske som det forventes noe mer enn vanlig fra