ÅRSMELDING FOR kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst."

Transkript

1 Årsmelding 2005

2 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører : Arne D. Øynes Varaordfører : Roy Heine Olsen STYRET Representant: Vararepresentant: Leder : Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Stensby. Nestleder : Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem : Per O. Bukkemoen " : Arnlaug Johnsen " : Sondre Bråten Gerd Syversen " : Wenche Teksum Kleven Liv Nordby " : Heidi Lorange PERSONALE Styrer : Morten Engebakken Sosialsekretær : Harald Nielsen-Grøn Økonomisekretær : Karen Inger Sletten (65 % stilling) Avdelingssykepleier : Juliane Hemstad Sosialkonsulent : Lars Erik Wold Sykepleier : Linda Berntsen Hagelund Vernepleier : Wenche Teksum Kleven Vernepleier : Vidar Henrik Torneby Vedlikeholdsleder : Jens Evenstad Miljøarbeider : Sondre Bråten " : Terje Nordby " : Steinar Haugen " : Arvid Petrud (94 % stilling) " : Anne Merete Koppang (89 % stilling) : Olav Strøm (81 % stilling) : Tove Engebakken (96 % stilling) : Stein Arneberg (78 % stilling) PERSONALE, forts. Miljøarbeider : Brede Berntsen (35 % stilling) - 2 -

3 : Birgit Renate Dekker (34 % stilling) Kjøkkensjef : Kåre Larsen Husøkonom : Gerd Syversen Kokk : Inger J. Hammersborg Assistent : Liv Nordby : Randi Sandbakken (50 % stilling) Vikar :Roy Arne Engebakken, Tor Even Evensen, Anders Børkesveen, Ruth Irene Ophus Tofthagen, Ann Kristin Bredvold. AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE Aud Bjørklund sluttet i sin 52 % stilling som miljøarbeider/nattevakt etter 20 års ansettelse. Hun gikk av med uførepensjon. Vidar Henrik Torneby ble ansatt i nyopprettet stilling som 100 % vernepleier Wenche Teksum Kleven har fått utvidet stillingen som vernepleier fra 70 til 100 % Linda Berntsen Hagelund har utvidet sin stilling som sykepleier fra 80 til 100 % Brede Berntsen ble tilsatt som miljøarbeider i 35 % stilling fra Anne Merete Koppang ble ansatt som miljøarbeider i 89 %, Tove Engebakken i 94 %, Stein Arneberg i 78 %, Birgit Renate Dekker i 34 % fra og med Alle i miljøarbeiderstillinger. Arvid Petrud fikk utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 78 til 94 % og Olav Strøm fra 70 til 81 %, også som miljøarbeider. Det er opprettet hele 5,1 årsverk i løpet av 2005 og institusjonen har fått 6 nye ansatte i løpet av året. INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt. metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter som ligger på Tingnes. Det er også ansatt ansvarlig tilsynslege for institusjonen. I akutte tilfelle benytter vi legevakten, samt diverse poliklinisk behandling ved sykehusene i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer

4 Helsefaglig Behandling: Hjemmebesøk: Vår avdelingssykepleier har det totale helsefaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og det utarbeides individuelle planer for de klienter som ønsker det. Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i samlet forum, såkalt allmøte. Vi forsøker å holde samlet allmøte minst 2 ganger i måneden. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. FRITIDSAKTIVITETER Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell, Sjusjøen, Trysil og Skeikampen med stort hell. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert fisketurer med overnatting, flere turer til Sverige for å handle "billig", bærturer, og turer til bowling og gokart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i skyting med luftgevær og biljard. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter

5 Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 18 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè med 2 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet er blitt flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 2 hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden trio og spesielt Åge Alexandersen bidro med fantastisk underholdning. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen med pengepremier. Den er gratis for klientene og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi må dessverre innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. I løpet av 2005 har dette bedret seg da vi nå har ansatt personer med pedagogisk- og aktivitør utdanning. Det er startet verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært

6 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter Gartneri/parken. Vaskeri/tøyrom. Kjøkken og renhold. Vedlikehold. Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 15 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år 1984: 55,6 år. 1990: 52,9år. 1996: 47,3 år. 2002: 42,9 år. 1985: 56,4 år. 1991: 55,6år. 1997: 49,3 år. 2003: 42,6 år. 1986: 55,8 år. 1992: 51,6 år. 1998: 46,3 år. 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år. 1993: 50,2 år. 1999: 45,5 år. 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år. 2000: 44,9 år. 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av de siste 14 årene etter å ha holdt seg noenlunde konstant i flere år på rad. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 4 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på vel 42 år. Alderssammensetning < >

7 Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år 1991: 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2004: 2005: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 1991 var 30 klienter over 60, mens bare 9 var under 40. I 2005 var 6 klienter over 60, mens 42 var under ,00 % Gjennomsnittlig beleggsprosent 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % Vi har i hele 2005 hatt full kapasitetsutnyttelse. Vi forsøker hele tiden å ha flyt i innleggelsesrutinen slik at vi unngår dødtid og uutnyttet kapasitet. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 44,3 klienter per døgn i år 2005 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling.

8 Utskrivelsesgrunn sammenlignet med tidligere år Regelbrudd Planlagt Overført Død Uteblitt Dagbrukere Uten inst. anbefaling Til sammen Antall klienter som avbrøt oppholdet uplanlagt i 2005 var 28. Dette representerer 26 % av alle som var innlagt. Det betyr at hele 74 % av klientene gjennomfører oppholdet etter planen. Lengde på innleggelse Antall innleggelser < 1 uke 1 uke - 1mnd 1-2 mndr 3-6 mndr 7 11 mndr mndr mndr > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år - 8 -

9 Antall År Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. Innlagt fra kommune Hamar 5 Ringsaker 8 Kongsvinger 2 Oslo 50 Elverum 2 Sørum 1 Tynset 1 Stange 1 Gjøvik 2 Lørenskog 7 Gran 1 Vestby 1 Vestre Toten 1 Sel 2 Søndre Land 1 Porsgrunn 3 Nord Aurdal 1 Bærum 2 Våler 1 Ringerike 1 Nannestad 2 Skedsmo 1 Moss 2 Frogn 2 Skien 1 Drammen 1 Kragerø 1 Rendalen 1 Kongsberg 1 Åsnes 2 Asker 1 Det er verdt å merke seg at vi har hatt hele 50 innleggelser fra Oslo. Dette representerer hele 46 % av alle innleggelser og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Øst om 15 plasser og det er forhandlet fram en ny avtale med Oslo Kommune som innebærer avtale om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år - 9 -

10 Hamar Ringsaker Kongsvinger Elverum Stange Våler Åmot Trysil Løten Gjøvik Nord Aurdal VestreToten Gran Sel Lillehammer Jevnaker Østre Toten Skien Kongsberg Asker 1 Oslo Bærum Porsgrunn Lørenskog 6 7 Moss 2 Dominerende rusmiddel

11 Ikke misbruk Alkohol Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år Rusmiddel: Ikke misbruk 6 % 2 % 3% 4% 4% 4% 3% 3% Alkohol 81% 73% 64% 47% 31% 25% 22% 15% Cannabis 0% 0% 0% 0% 3% 1% 6% 4% Opiater 4% 23% 31% 33% 36% 32% 27% 44% Medisiner 6% 2% 2% 7% 16% 25% 28% 25% Sentralst. 3% 0% 0% 2% 5% 9% 10% 6% Rødsprit o.l. 7% 5% 4% 4% 3% En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker opiat og pillemisbruk. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 79% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn i Dette betyr en stadig større utfordring for Fredheim og vi har i løpet av 2005 gitt tilbud til hele 69 klienter om legemiddelassistert rehabilitering her på institusjonen. Kriminalitet

12 Antall Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim Tabellen viser at en stor andel av klientene (81%) har utført kriminelle handlinger. Disse handlingene har sin bakgrunn i rusatferd. I 2005 sonet 7 av klientene dom ved institusjonen etter fengselslovens 12. I tillegg har 2 klienter sonet samfunnstjeneste under innleggelsen. Sammenlignet med tidligere år Antall: Ingen 58% 43% 32% 22% 28% 32% 23% 18% 20% 19% 1 19% 22% 34% 35% 31% 12% 12% 15% 13% 6% 2 5% 13% 8% 15% 14% 12% 12% 14% 6% 6% Over 3 18% 22% 26% 28% 27% 44% 53% 53% 59% 62% 12 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 7% 2% 7% Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 8 årene. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Boligsituasjon(ved innleggelse)

13 Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 5 5% Leiet bolig 29 26% Hospits/hotell 27 25% Fengsel 7 6% Institusjon 6 6% Vernet bolig/ettervern 6 6% Pårørende/venners bolig 5 5% Ikke bolig nå (uten fast bolig) 23 21% Sammenlignet med tidligere år Bolig Egen bolig 18% 20% 20% 18% 12% 18% 8% 9% 5% 5% Leiet 20% 19% 28% 33% 31% 35% 51% 53% 41% 26% Hospits 2% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 10% 25% Fengsel 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 6% Institusjon 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 6% Vernet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 6% 6% Pårørende 20% 25% 20% 13% 20% 16% 12% 7% 7% 5% U.F.B. 38% 31% 30% 32% 34% 27% 24% 21% 26% 21% Det er en påfallende økning av klienter som legges inn fra hospits, og dette skyldes at vi nå har atskillig flere klienter innlagt fra Oslo. Samtidig er det økt antall klienter som overføres fra fengsel eller annen institusjon i Det har også vært en nedgang i antall klienter som har egen bolig. Bor sammen med

14 Alene Partner/venn Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 75% 67% 61% 79% 71% 76% 77% 90% 85% 80% Partner 6% 9% 20% 11% 11% 8% 13% 6% 10% 15% Partner/barn 1% 2% 4% 3% 5% 3% 1% 0% 0% 0% Foreldre 18% 22% 15% 7% 13% 13% 9% 4% 5% 5% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene. Sivilstand Enslig Gift Samboer/partner Separert Skilt Enke/enkemann Sivilstand sammenlignet med tidligere år

15 Sivilstand Ugift 39% 41% 46% 51% 52% 53% 63% 67% 71% 69% Gift 0% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 2% Samboer 4% 5% 15% 9% 10% 9% 9% 4% 7% 14% Separert 6% 6% 2% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% Skilt 47% 40% 33% 35% 34% 33% 22% 24% 20% 15% Enke/enkem 3% 6% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% Det ser ut som om andelen ugifte øker, samtidig som andelen skilte avtar. Dette kan ha sammenheng med at vi får yngre klienter og at det ikke lenger er så vanlig med giftemål. I fjor fikk vi en vekst i andel samboer som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Barn Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 27% 35% 43% 37% 32% 36% 32% 42% 43% 56% 1 barn 21% 22% 25% 27% 34% 27% 34% 32% 33% 22% 2 barn 30% 22% 16% 18% 20% 29% 28% 20% 19% 15% 3 barn 20% 18% 11% 8% 11% 5% 5% 4% 3% 6% Over 3 2% 3% 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% Vi ser at andelen klienter med mange barn avtar. I 1996 var det 22% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var bare 7%. Andelen barnløse klienter har også økt vesentlig de siste årene og representerer nå over halvparten av klientene. Inntektsgrunnlag

16 Forsørget av andre Arbeidsinntekt Arbeidsledighetstrygd Sykepenger Attføring/rehabiliteringsp enger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 86% har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år Viktigste inntektsgrlag: Forsørget av andre 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 1% Arbeidsinntekt 0% 4% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsledighetstr. 4% 3% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% Sykepenger 3% 2% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% Attføring 8% 2% 1% 3% 1% 5% 10% 15% 10% 10% Uføretrygd 62% 55% 58% 58% 56% 57% 53% 48% 50% 47% Sosialhjelp 19% 23% 25% 27% 37% 28% 33% 33% 38% 39% Alderstrygd 2% 10% 3% 4% 1% 4% 1% 2% 1% 2% Andelen klienter med sosialhjelp har økt de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. En kan også se at andelen på attføring øker tilsvarende nedgangen i uføretrygd Metadon/Subutex

17 Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Sammenlignet med tidligere år Status: Har søkt: 3% 8% 13% 18% 21% 13% 5% Venter: 2% 5% 15% 17% 15% 14% 19% Deltar: 2% 11% 11% 15% 26% 29% 41% Deltatt: 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% Til sammen: 7% 24% 40% 51% 63% 59% 67% Siden høsten 1999 har Stiftelsen Fredheim hatt 189 innleggelser med tanke på legemiddelassistert rehabilitering. De fleste er trappet opp og stabilisert på riktig dose her på institusjonen. Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse på Legemiddelassistert rehabilitering. Ca 2/3 av klientene ved institusjonene er LAR klienter. BEHANDLINGSMESSIG OPPLEGG

18 Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedagogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. De fleste av klientene ved Fredheim har tidligere gått gjennom forskjellige former for behandling innen rusvernet. De har stort sett ikke lykkes i tidligere behandling, og behandlingstilbudet her på Fredheim må innrettes i forhold til dette. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har, gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på personens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært eller er klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med undersøkelser og fjerning av rusmidler, deretter samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil også føre til utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av 2005 er det opprettet 1,5 sykepleierstilling slik at den helsefaglige staben er styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er det i løpet av 2005 opprettet stiling som 20% tilsynslege og 4,5 stillinger som miljøarbeidere. Vår bemanning er styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad i løpet av I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av hele 70 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir går således til lønn og fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til transportoppdrag der førerkort på bil er en viktig del

19 av dette. Hele 10 klienter har gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis. Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er dreiet noe med sterkere fokus på rehabilitering der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Vi innser også nødvendigheten av å holde seg i god form, og gir derfor et treningstilbud 2 ganger pr. uke i form av besøk i svømmehall og treningsstudio. I tillegg har vi forsøkt å legge til rette for trening her på institusjonen gjennom innkjøp av utstyr og vekter. Det er planer om å utvikle en egen avdeling til trim og fritidsaktiviteter ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 7 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler kommunen til klienten for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Oslo kommune disponerer 12 plasser her ved Fredheim gjennom en avtale som ble inngått fra og med Ved årets slutt så var alle 12 plassene fra Oslo besatt. I tillegg kjøpte Oslo flere enkeltplasser slik at 15 klienter var innlagt ved årsskiftet. I 2005 har institusjonen deltatt i en ny anbudskonkurranse for Oslo. Dette har resultert i at vi har tegnet en kontrakt om behandling av 8 klienter til gjeldende fra og med I tillegg har institusjonen avtale med Helse Øst om behandling av 15 klienter, gjeldende fra og med Denne avtalen har ført til at vi i løpet av året har styrket det faglige tilbudet gjennom oppretting av 7 nye stillinger med til sammen 6 årsverk. Vi har store forventninger til våre nye avtalepartnere og er sikker på at de vil bidra til å gjøre institusjonen til et bedre behandlingstilbud. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorie-tjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er det fengselet som betaler noe av oppholdet og Kriminal-omsorg i Frihet er en nødvendig og god samarbeidspartner. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av

20 enkeltplasser fra Helse Øst eller andre helseregioner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. Det er også naturlig at vi har best samarbeid med de kommuner som ligger nærmest geografisk. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Det blir spennende å se hvordan rusreformen vil påvirke dette samarbeidet i tiden framover. Avtalen med Helse Øst vil stille krav til samarbeid på flere plan og vi må sørge for å forvalte denne kontrakten på en god måte slik at Helse Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. ANTALL STILLINGER Fredheim har i ,7 stillinger fordelt på 24 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen har i 2005 styrket bemanningen med 6 årsverk. Det er opprettet stillinger som syke-/vernepleiere samt flere miljøarbeidere. STYRERS BERETNING 2005 har vært et spennende og særdeles godt år for Fredheim. Vi har hatt fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 108 klienter i løpet av 2005, og dette er det høyeste tallet i institusjonens historie. I tillegg har 3 dagbrukere fått et godt og tilrettelagt tilbud her hos oss. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på hele 110,8% i fjor. Fullstendig rehabilitering av klienter nå et uttalt mål for alle som blir innlagt og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert hele 48 klienter på metadon-/subutex

21 Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2005 blitt styrket med tanke på dette. Rusreformen med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2005 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er innført såkalte brukerundersøkelser 2 ganger i året, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er særdeles viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er særdeles godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. I 2005 har klientene ved Fredheim produsert over tilhengere for Gaupen Henger i tillegg til andre oppdrag. Dette samarbeidet gir til enhver tid arbeidsplasser for klientene her på Fredheim, og det bidrar til å gi en meningsfylt hverdag for de som ønsker å delta i arbeidet. Vi har også 2 trucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Stiftelsen Fredheim inntekter kommer frai avtale om kjøp av 15 plasser fra Helse Øst og 12 plasser fra Oslo Kommune, samt produksjon av varer og tjenester. Det er gledelig å registrere at avtalen med Oslo Kommune om å gi 12 klienter et tilbud her ved institusjonen har vært et positivt bidrag, både faglig og økonomisk. Det er hyggelig å registrere at Rusmiddeletaten i Oslo er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner. Vi er glade for at Oslo ønsker å satse mer på oss gjennom kontraktfesting av 8 plasser til, gjeldende fra og med Avtalene med Helse Øst og Oslo Kommune er en bekreftelse på at Stiftelsen Fredheim gir et godt tilbud til klientene og er en honnør til alle som daglig har sitt arbeid her ved institusjonen. Avtalene har gitt oss mulig-heter til å styrke det faglige arbeidet og det ble opprettet hele 7 nye stillinger i Det er særdeles tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Øst. I 2005 var det innlagt hele 50 klienter fra Oslo og dette er nesten halvparten av alle innleggelser. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 3 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering er Stiftelsen Fredheim i dag en institusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og er basert på konsekvenspedagogikk med en human tilnærming. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen.

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. Innledning På vei til egen bolig var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Husbanken har i samarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer