ÅRSMELDING FOR kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst."

Transkript

1 Årsmelding 2005

2 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører : Arne D. Øynes Varaordfører : Roy Heine Olsen STYRET Representant: Vararepresentant: Leder : Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Stensby. Nestleder : Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem : Per O. Bukkemoen " : Arnlaug Johnsen " : Sondre Bråten Gerd Syversen " : Wenche Teksum Kleven Liv Nordby " : Heidi Lorange PERSONALE Styrer : Morten Engebakken Sosialsekretær : Harald Nielsen-Grøn Økonomisekretær : Karen Inger Sletten (65 % stilling) Avdelingssykepleier : Juliane Hemstad Sosialkonsulent : Lars Erik Wold Sykepleier : Linda Berntsen Hagelund Vernepleier : Wenche Teksum Kleven Vernepleier : Vidar Henrik Torneby Vedlikeholdsleder : Jens Evenstad Miljøarbeider : Sondre Bråten " : Terje Nordby " : Steinar Haugen " : Arvid Petrud (94 % stilling) " : Anne Merete Koppang (89 % stilling) : Olav Strøm (81 % stilling) : Tove Engebakken (96 % stilling) : Stein Arneberg (78 % stilling) PERSONALE, forts. Miljøarbeider : Brede Berntsen (35 % stilling) - 2 -

3 : Birgit Renate Dekker (34 % stilling) Kjøkkensjef : Kåre Larsen Husøkonom : Gerd Syversen Kokk : Inger J. Hammersborg Assistent : Liv Nordby : Randi Sandbakken (50 % stilling) Vikar :Roy Arne Engebakken, Tor Even Evensen, Anders Børkesveen, Ruth Irene Ophus Tofthagen, Ann Kristin Bredvold. AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE Aud Bjørklund sluttet i sin 52 % stilling som miljøarbeider/nattevakt etter 20 års ansettelse. Hun gikk av med uførepensjon. Vidar Henrik Torneby ble ansatt i nyopprettet stilling som 100 % vernepleier Wenche Teksum Kleven har fått utvidet stillingen som vernepleier fra 70 til 100 % Linda Berntsen Hagelund har utvidet sin stilling som sykepleier fra 80 til 100 % Brede Berntsen ble tilsatt som miljøarbeider i 35 % stilling fra Anne Merete Koppang ble ansatt som miljøarbeider i 89 %, Tove Engebakken i 94 %, Stein Arneberg i 78 %, Birgit Renate Dekker i 34 % fra og med Alle i miljøarbeiderstillinger. Arvid Petrud fikk utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 78 til 94 % og Olav Strøm fra 70 til 81 %, også som miljøarbeider. Det er opprettet hele 5,1 årsverk i løpet av 2005 og institusjonen har fått 6 nye ansatte i løpet av året. INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt. metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter som ligger på Tingnes. Det er også ansatt ansvarlig tilsynslege for institusjonen. I akutte tilfelle benytter vi legevakten, samt diverse poliklinisk behandling ved sykehusene i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer

4 Helsefaglig Behandling: Hjemmebesøk: Vår avdelingssykepleier har det totale helsefaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og det utarbeides individuelle planer for de klienter som ønsker det. Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i samlet forum, såkalt allmøte. Vi forsøker å holde samlet allmøte minst 2 ganger i måneden. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. FRITIDSAKTIVITETER Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell, Sjusjøen, Trysil og Skeikampen med stort hell. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert fisketurer med overnatting, flere turer til Sverige for å handle "billig", bærturer, og turer til bowling og gokart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i skyting med luftgevær og biljard. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter

5 Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 18 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè med 2 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet er blitt flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 2 hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden trio og spesielt Åge Alexandersen bidro med fantastisk underholdning. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen med pengepremier. Den er gratis for klientene og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi må dessverre innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. I løpet av 2005 har dette bedret seg da vi nå har ansatt personer med pedagogisk- og aktivitør utdanning. Det er startet verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært

6 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter Gartneri/parken. Vaskeri/tøyrom. Kjøkken og renhold. Vedlikehold. Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 15 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år 1984: 55,6 år. 1990: 52,9år. 1996: 47,3 år. 2002: 42,9 år. 1985: 56,4 år. 1991: 55,6år. 1997: 49,3 år. 2003: 42,6 år. 1986: 55,8 år. 1992: 51,6 år. 1998: 46,3 år. 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år. 1993: 50,2 år. 1999: 45,5 år. 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år. 2000: 44,9 år. 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av de siste 14 årene etter å ha holdt seg noenlunde konstant i flere år på rad. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 4 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på vel 42 år. Alderssammensetning < >

7 Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år 1991: 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2004: 2005: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 1991 var 30 klienter over 60, mens bare 9 var under 40. I 2005 var 6 klienter over 60, mens 42 var under ,00 % Gjennomsnittlig beleggsprosent 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % Vi har i hele 2005 hatt full kapasitetsutnyttelse. Vi forsøker hele tiden å ha flyt i innleggelsesrutinen slik at vi unngår dødtid og uutnyttet kapasitet. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 44,3 klienter per døgn i år 2005 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling.

8 Utskrivelsesgrunn sammenlignet med tidligere år Regelbrudd Planlagt Overført Død Uteblitt Dagbrukere Uten inst. anbefaling Til sammen Antall klienter som avbrøt oppholdet uplanlagt i 2005 var 28. Dette representerer 26 % av alle som var innlagt. Det betyr at hele 74 % av klientene gjennomfører oppholdet etter planen. Lengde på innleggelse Antall innleggelser < 1 uke 1 uke - 1mnd 1-2 mndr 3-6 mndr 7 11 mndr mndr mndr > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år - 8 -

9 Antall År Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. Innlagt fra kommune Hamar 5 Ringsaker 8 Kongsvinger 2 Oslo 50 Elverum 2 Sørum 1 Tynset 1 Stange 1 Gjøvik 2 Lørenskog 7 Gran 1 Vestby 1 Vestre Toten 1 Sel 2 Søndre Land 1 Porsgrunn 3 Nord Aurdal 1 Bærum 2 Våler 1 Ringerike 1 Nannestad 2 Skedsmo 1 Moss 2 Frogn 2 Skien 1 Drammen 1 Kragerø 1 Rendalen 1 Kongsberg 1 Åsnes 2 Asker 1 Det er verdt å merke seg at vi har hatt hele 50 innleggelser fra Oslo. Dette representerer hele 46 % av alle innleggelser og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Øst om 15 plasser og det er forhandlet fram en ny avtale med Oslo Kommune som innebærer avtale om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år - 9 -

10 Hamar Ringsaker Kongsvinger Elverum Stange Våler Åmot Trysil Løten Gjøvik Nord Aurdal VestreToten Gran Sel Lillehammer Jevnaker Østre Toten Skien Kongsberg Asker 1 Oslo Bærum Porsgrunn Lørenskog 6 7 Moss 2 Dominerende rusmiddel

11 Ikke misbruk Alkohol Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år Rusmiddel: Ikke misbruk 6 % 2 % 3% 4% 4% 4% 3% 3% Alkohol 81% 73% 64% 47% 31% 25% 22% 15% Cannabis 0% 0% 0% 0% 3% 1% 6% 4% Opiater 4% 23% 31% 33% 36% 32% 27% 44% Medisiner 6% 2% 2% 7% 16% 25% 28% 25% Sentralst. 3% 0% 0% 2% 5% 9% 10% 6% Rødsprit o.l. 7% 5% 4% 4% 3% En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker opiat og pillemisbruk. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 79% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn i Dette betyr en stadig større utfordring for Fredheim og vi har i løpet av 2005 gitt tilbud til hele 69 klienter om legemiddelassistert rehabilitering her på institusjonen. Kriminalitet

12 Antall Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim Tabellen viser at en stor andel av klientene (81%) har utført kriminelle handlinger. Disse handlingene har sin bakgrunn i rusatferd. I 2005 sonet 7 av klientene dom ved institusjonen etter fengselslovens 12. I tillegg har 2 klienter sonet samfunnstjeneste under innleggelsen. Sammenlignet med tidligere år Antall: Ingen 58% 43% 32% 22% 28% 32% 23% 18% 20% 19% 1 19% 22% 34% 35% 31% 12% 12% 15% 13% 6% 2 5% 13% 8% 15% 14% 12% 12% 14% 6% 6% Over 3 18% 22% 26% 28% 27% 44% 53% 53% 59% 62% 12 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 7% 2% 7% Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 8 årene. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Boligsituasjon(ved innleggelse)

13 Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 5 5% Leiet bolig 29 26% Hospits/hotell 27 25% Fengsel 7 6% Institusjon 6 6% Vernet bolig/ettervern 6 6% Pårørende/venners bolig 5 5% Ikke bolig nå (uten fast bolig) 23 21% Sammenlignet med tidligere år Bolig Egen bolig 18% 20% 20% 18% 12% 18% 8% 9% 5% 5% Leiet 20% 19% 28% 33% 31% 35% 51% 53% 41% 26% Hospits 2% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 10% 25% Fengsel 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 6% Institusjon 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 6% Vernet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 6% 6% Pårørende 20% 25% 20% 13% 20% 16% 12% 7% 7% 5% U.F.B. 38% 31% 30% 32% 34% 27% 24% 21% 26% 21% Det er en påfallende økning av klienter som legges inn fra hospits, og dette skyldes at vi nå har atskillig flere klienter innlagt fra Oslo. Samtidig er det økt antall klienter som overføres fra fengsel eller annen institusjon i Det har også vært en nedgang i antall klienter som har egen bolig. Bor sammen med

14 Alene Partner/venn Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 75% 67% 61% 79% 71% 76% 77% 90% 85% 80% Partner 6% 9% 20% 11% 11% 8% 13% 6% 10% 15% Partner/barn 1% 2% 4% 3% 5% 3% 1% 0% 0% 0% Foreldre 18% 22% 15% 7% 13% 13% 9% 4% 5% 5% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene. Sivilstand Enslig Gift Samboer/partner Separert Skilt Enke/enkemann Sivilstand sammenlignet med tidligere år

15 Sivilstand Ugift 39% 41% 46% 51% 52% 53% 63% 67% 71% 69% Gift 0% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 2% Samboer 4% 5% 15% 9% 10% 9% 9% 4% 7% 14% Separert 6% 6% 2% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% Skilt 47% 40% 33% 35% 34% 33% 22% 24% 20% 15% Enke/enkem 3% 6% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% Det ser ut som om andelen ugifte øker, samtidig som andelen skilte avtar. Dette kan ha sammenheng med at vi får yngre klienter og at det ikke lenger er så vanlig med giftemål. I fjor fikk vi en vekst i andel samboer som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Barn Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 27% 35% 43% 37% 32% 36% 32% 42% 43% 56% 1 barn 21% 22% 25% 27% 34% 27% 34% 32% 33% 22% 2 barn 30% 22% 16% 18% 20% 29% 28% 20% 19% 15% 3 barn 20% 18% 11% 8% 11% 5% 5% 4% 3% 6% Over 3 2% 3% 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% Vi ser at andelen klienter med mange barn avtar. I 1996 var det 22% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var bare 7%. Andelen barnløse klienter har også økt vesentlig de siste årene og representerer nå over halvparten av klientene. Inntektsgrunnlag

16 Forsørget av andre Arbeidsinntekt Arbeidsledighetstrygd Sykepenger Attføring/rehabiliteringsp enger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 86% har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år Viktigste inntektsgrlag: Forsørget av andre 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 1% Arbeidsinntekt 0% 4% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsledighetstr. 4% 3% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% Sykepenger 3% 2% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% Attføring 8% 2% 1% 3% 1% 5% 10% 15% 10% 10% Uføretrygd 62% 55% 58% 58% 56% 57% 53% 48% 50% 47% Sosialhjelp 19% 23% 25% 27% 37% 28% 33% 33% 38% 39% Alderstrygd 2% 10% 3% 4% 1% 4% 1% 2% 1% 2% Andelen klienter med sosialhjelp har økt de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. En kan også se at andelen på attføring øker tilsvarende nedgangen i uføretrygd Metadon/Subutex

17 Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Sammenlignet med tidligere år Status: Har søkt: 3% 8% 13% 18% 21% 13% 5% Venter: 2% 5% 15% 17% 15% 14% 19% Deltar: 2% 11% 11% 15% 26% 29% 41% Deltatt: 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% Til sammen: 7% 24% 40% 51% 63% 59% 67% Siden høsten 1999 har Stiftelsen Fredheim hatt 189 innleggelser med tanke på legemiddelassistert rehabilitering. De fleste er trappet opp og stabilisert på riktig dose her på institusjonen. Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse på Legemiddelassistert rehabilitering. Ca 2/3 av klientene ved institusjonene er LAR klienter. BEHANDLINGSMESSIG OPPLEGG

18 Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedagogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. De fleste av klientene ved Fredheim har tidligere gått gjennom forskjellige former for behandling innen rusvernet. De har stort sett ikke lykkes i tidligere behandling, og behandlingstilbudet her på Fredheim må innrettes i forhold til dette. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har, gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på personens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært eller er klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med undersøkelser og fjerning av rusmidler, deretter samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil også føre til utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av 2005 er det opprettet 1,5 sykepleierstilling slik at den helsefaglige staben er styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er det i løpet av 2005 opprettet stiling som 20% tilsynslege og 4,5 stillinger som miljøarbeidere. Vår bemanning er styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad i løpet av I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av hele 70 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir går således til lønn og fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til transportoppdrag der førerkort på bil er en viktig del

19 av dette. Hele 10 klienter har gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis. Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er dreiet noe med sterkere fokus på rehabilitering der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Vi innser også nødvendigheten av å holde seg i god form, og gir derfor et treningstilbud 2 ganger pr. uke i form av besøk i svømmehall og treningsstudio. I tillegg har vi forsøkt å legge til rette for trening her på institusjonen gjennom innkjøp av utstyr og vekter. Det er planer om å utvikle en egen avdeling til trim og fritidsaktiviteter ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 7 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler kommunen til klienten for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Oslo kommune disponerer 12 plasser her ved Fredheim gjennom en avtale som ble inngått fra og med Ved årets slutt så var alle 12 plassene fra Oslo besatt. I tillegg kjøpte Oslo flere enkeltplasser slik at 15 klienter var innlagt ved årsskiftet. I 2005 har institusjonen deltatt i en ny anbudskonkurranse for Oslo. Dette har resultert i at vi har tegnet en kontrakt om behandling av 8 klienter til gjeldende fra og med I tillegg har institusjonen avtale med Helse Øst om behandling av 15 klienter, gjeldende fra og med Denne avtalen har ført til at vi i løpet av året har styrket det faglige tilbudet gjennom oppretting av 7 nye stillinger med til sammen 6 årsverk. Vi har store forventninger til våre nye avtalepartnere og er sikker på at de vil bidra til å gjøre institusjonen til et bedre behandlingstilbud. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorie-tjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er det fengselet som betaler noe av oppholdet og Kriminal-omsorg i Frihet er en nødvendig og god samarbeidspartner. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av

20 enkeltplasser fra Helse Øst eller andre helseregioner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. Det er også naturlig at vi har best samarbeid med de kommuner som ligger nærmest geografisk. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Det blir spennende å se hvordan rusreformen vil påvirke dette samarbeidet i tiden framover. Avtalen med Helse Øst vil stille krav til samarbeid på flere plan og vi må sørge for å forvalte denne kontrakten på en god måte slik at Helse Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. ANTALL STILLINGER Fredheim har i ,7 stillinger fordelt på 24 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen har i 2005 styrket bemanningen med 6 årsverk. Det er opprettet stillinger som syke-/vernepleiere samt flere miljøarbeidere. STYRERS BERETNING 2005 har vært et spennende og særdeles godt år for Fredheim. Vi har hatt fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 108 klienter i løpet av 2005, og dette er det høyeste tallet i institusjonens historie. I tillegg har 3 dagbrukere fått et godt og tilrettelagt tilbud her hos oss. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på hele 110,8% i fjor. Fullstendig rehabilitering av klienter nå et uttalt mål for alle som blir innlagt og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert hele 48 klienter på metadon-/subutex

21 Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2005 blitt styrket med tanke på dette. Rusreformen med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2005 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er innført såkalte brukerundersøkelser 2 ganger i året, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er særdeles viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er særdeles godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. I 2005 har klientene ved Fredheim produsert over tilhengere for Gaupen Henger i tillegg til andre oppdrag. Dette samarbeidet gir til enhver tid arbeidsplasser for klientene her på Fredheim, og det bidrar til å gi en meningsfylt hverdag for de som ønsker å delta i arbeidet. Vi har også 2 trucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Stiftelsen Fredheim inntekter kommer frai avtale om kjøp av 15 plasser fra Helse Øst og 12 plasser fra Oslo Kommune, samt produksjon av varer og tjenester. Det er gledelig å registrere at avtalen med Oslo Kommune om å gi 12 klienter et tilbud her ved institusjonen har vært et positivt bidrag, både faglig og økonomisk. Det er hyggelig å registrere at Rusmiddeletaten i Oslo er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner. Vi er glade for at Oslo ønsker å satse mer på oss gjennom kontraktfesting av 8 plasser til, gjeldende fra og med Avtalene med Helse Øst og Oslo Kommune er en bekreftelse på at Stiftelsen Fredheim gir et godt tilbud til klientene og er en honnør til alle som daglig har sitt arbeid her ved institusjonen. Avtalene har gitt oss mulig-heter til å styrke det faglige arbeidet og det ble opprettet hele 7 nye stillinger i Det er særdeles tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Øst. I 2005 var det innlagt hele 50 klienter fra Oslo og dette er nesten halvparten av alle innleggelser. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 3 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering er Stiftelsen Fredheim i dag en institusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og er basert på konsekvenspedagogikk med en human tilnærming. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2007 ÅRSMELDING FOR 2007 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Årsmelding 2009 - 1 -

Årsmelding 2009 - 1 - Årsmelding 2009-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 20 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk Bostedsløse i Norge 2005 - situasjon og utviklingstrekk Thorbjørn Hansen, 1 Kartlegging av bostedsløse 2005 Oppdrag fra Husbanken Gjennomføres etter samme metode som i 2003 og 1996. Hovedsak er sammenligning

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no Bydel Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Sagene Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer