Psykisk helse og rusteam/recovery

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse og rusteam/recovery"

Transkript

1 Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent

2

3 PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle dager i året. Kjennetegn brukergruppen: ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG ALVORLIG RUSMIDDELBRUK kognitiv svikt, redusert somatisk helse, kasteballer, ufb, dømt til behandling, TPH, mangelfullt rusfritt nettverk, ressurser ligger brakk, sosialt utstøtt og stigmatisert, vold etc.

4 Psykisk helse og rusteam Sentrale oppgaver: Koordinering av, og samarbeid med tjenester i bydelen. For eksempel NAV Sørge for kontakt med spesialisthelsetjenesten, spesielt nært samarbeid med ROP( LDPS) Hjelp til daglige gjøremål, veiledning Ernæring, fysisk aktivitet, hygiene, økonomi.

5 Psykisk helse og rusteam Sentrale oppgaver: Motivasjon, krisehåndtering, bidra til ADL Være forutsigbare, tilgjengelige, fleksible og ubyråkratiske Møte brukerne der han/hun er i forhold til utfordringer/tilstand/behov. Det som er nødvendig.

6 PSYKISK HELSE- OG RUSTEAM -Ansvarliggjøring på alle livets områder. -Hjelper til med økonomi(nav) -Følger opp bruker der han er(i sin (kommunale) bolig, fengsel, institusjon, hospits etc) -Følger opp krisesituasjoner raskt -Følger til avtaler, minner på avtaler -Styrke brukers evne til å bruke nødvendige helse og sosialtjenester - Hvis bruker ikke møter til avtaler, forsøker vi på nytt og på nytt.. - Hyppige(etter behov), faste hjemmebesøk. -.

7 PSYKISK HELSE- OG RUSTEAM. -Hjelper dem direkte eller koordinerer ift praktiske ting.(flytting, Ikeabesøk, skru sammen en seng etc) Alltid tilgjengelige på tlf. Tilbud om diverse aktiviteter(kafe, trening, turer, kino, ishockeykamper etc) Ikke konfronterende stil, ikke alltid så raske på å sette grenser, og setter grenser på en rolig, respektfull måte. Akseptere atferd. Ydmyke, engasjerte og på tilbudssiden. Hjelper dem til å beholde boligen sin( eks. åpner ikke post..).

8 PSYKISK HELSE- OG RUSTEAM Fokuserer på her og nå og fremover i samtaler. Hva er brukeren interessert i å snakke om... -Møter brukeren der han/hun er mentalt/psykisk - Har ikke rusfrihet som mål, men rusreduksjon. - Finne løsninger (fort), følg det opp og avslutt..

9 .

10 .

11 FORSKNINGSSPØRSMÅLET Hvordan beskriver personer som mottar tjenester fra psykisk helse og rusteam sine erfaringer med om oppfølgingen er i tråd med ROP-retningslinjens anbefaling nr. 37 om recovery?

12 Recovery i ROP-retningslinjen 37 «Når det er etablert en god relasjon, er det vesentlig at man har et helhetlig perspektiv på pasientens tilfriskning. Målet er å finne pasientens egne ressurser når det gjelder å finne meningsfylt aktivitet, å få jobb, øke det sosiale nettverket, løse økonomiske og boligmessige behov for å øke livskvalitet og selvfølelse. Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvaliteten bedres.».

13 Avgrensning og metode Utført innenfor kort periode Individuelle intervjuer, 52 % av brukerne Fokusgruppeintervju ikke benyttet Men vitenskapelig fundamentert studie ved bruk av anerkjent kvalitativ metodologi og analysemetoder gir antagelser om at studien har høy troverdighet og relevans. (Biong og Soggiou).

14 Hva er dine erfaringer med Psykisk helse og rusteam når det gjelder: Relasjonene til de som jobber i teamet (respekt) Samarbeidet med de som jobber i teamet (IP) At hjelpen du får har et helhetlig perspektiv At ansatte i teamet har fokus på tilfriskningen din (tilknytning, håp, identitet, mening, egenamakt)

15 Hva er dine erfaringer med Psykisk helse og rusteam når det gjelder: Om hjelpen bidrar til økt sosialt nettverk At du får hjelp til økonomiske og boligmessige behov Om hjelpen bidrar til bedre helse Om hjelpen bidrar til symptom- og rusmestring

16 FUNN Helhetsinntrykk: det er grunn til å anta at teamet bidrar positivt til brukernes livskvalitet, i tråd med ROP-retningslinjen. 11 svarkoder (basert på spørsmålene) ble inndelt i tre kodegrupper

17 1. Å respektere grensene jeg har Omhandler hvordan deltakerne erfarte og evaluerte kontakten mellom teamet og seg selv «Teamet maser på meg, det er ok at de maser, bare det ikke blir for mye. Det har ikke blitt for mye enda At det holder avtaler, det er viktig, og at de gjør som de har sagt.de er veldig punktlige De er nysgjerrig på ressursene mine Disse er de eneste som tar meg alvorlig. Jeg stoler på teamet Det skal mye til for meg for å droppe avtaler med dem for å si det sånn»

18 2. Å få ha de målene som er viktige for meg Omhandler hvordan brukerne erfarte og evaluerte samarbeidet mellom teamet og seg selv «Vi lager mål sammen, mål som er viktige for meg noe jeg gjerne vil Det jeg synes er bra er at fokuset er på å mestre hverdagen og ok, jeg har et rusproblem, jeg har psykiske problemer, men jeg har snakket så mye om det før Vi snakker heller om hvordan det funker i hverdagslivet det er bedre å ha fokus på nå «nå er det sånn og sånn». De er mer opptatt av det som fungerer.

19 3. Å hjelpe meg med alt jeg spør om Omhandler hvordan deltakerne erfarte og evaluerte innholdet i tjenestene fra teamet. «Det er liksom ikke noen rammer på hjelpen du kan få Her tar de tinga i henda og gjør noe med det. De skriver rapporter og hjelper meg med NAV det er veldig positivt for jeg har møtt så mye motgang gjennom tiden Teamet hjalp meg å skaffe arbeid gikk sammen med meg til arbeidsgiver og NAV Vi hadde rett og slett trening på å komme meg ut, for det var det jeg trengte der og da De er nysgjerrige på ressursene mine. Jeg har aldri møtt noe liknende. Jeg har gått fra helvete til himmelen»

20 Her tar de tinga i henda og gjør noe med det (hovedkonklusjon) Denne beskrivelsen rommer de ulike forholdene i kodegruppene knyttet til kontakten, samarbeidet og innholdet i tjenestene. Poenget med å ta tingene i henda og gjøre noe med det var å utvikle kontakten og samarbeidet og innholdet i tjenestene fra å «gjøre for» til at brukerne «gjør selv». Dette er noe av det mest sentrale i recoverytankegangen.

21 Her tar de tinga i henda og gjør noe med det Brukernes erfaringer kan forstås som at teamets innsats tilrettelegger for øvingsarenaer i hverdagen og på ulike områder knyttet til deres livskvalitet I betydningen av å respektere de grensene som brukerne har, synes å være knyttet til å skape forutsetninger for områdene håp og identitet I betydningen av at brukerne får ha de målene som er viktige for dem, synes å være knyttet til å skape forutsetninger for relasjon og gjensidig respekt.

22 Egne konklusjoner For en rimelig penge har vi fått en rapport som ledere og ansatte er meget stolte av. Motivasjonsøkning Vi har fått bekreftelser på at den relativt dyre tjenesten pr. bruker har effekt og kan forsvares. Vi har fått bekreftelser på at samhandling med bruker og samarbeidspartnere i praksis fungerer.

23 Egne konklusjoner Møt brukeren der han/hun er. Finn hva han/hun ønsker/vil. Jobb på brukerens premisser så langt det lar seg gjøre. Bruk deg selv, jobb for å skape så liten avstand som mulig og selvfølgelig innenfor faglig forsvarlighet. Ha en real og «vennskapelig» tilnærming. Bruk mest mulig primærpasient-funksjon (relasjon).

24 Interessert i å lese rapporten? Fjørtoft & Tjelta 2014 tar tinga i henda og gjør noe med det.

25 tar tingene i henda og gjør noe med det SLUTT

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER.

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 15/2015 Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV BROBYGGER LAR/ROP I NOTODDEN Stian Biong Senter for Psykisk Helse

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt DET NYTTER!!! ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt Offisiell åpning 6. des 2010 Tromsø kommune ved Rus-og psykiatritjenesten, 3 stillinger UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, 2 (0,5)

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune.

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Rapport Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Bruker Spør Bruker Ålesund Kommune, 2010. Heidi Westerlund Dagfinn Bjørgen KBT Midt Norge, 2010 2 Bakgrunn Bruker Spør Bruker Ålesund... 3 Tjenestebeskrivelse

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer