konsekvenser for miljøterapien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "konsekvenser for miljøterapien"

Transkript

1 Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO

2 Navn på studien Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

3 Om presentasjonen Kort beskrivelse av studien. Perspektiver på tvang og behandling. Forståelsesforskjeller av relevans for miljøterapien Mulige implikasjoner av forståelsesforskjellene for miljøterapien og for forskning og fagutvikling i tiden fremover.

4 Om studien Oppdragsgiver var Rådet for psykisk helse. Utført i samarbeid mellom AFI og SINTEF. Litteraturstudie om brukeres/pasienters og ansatte i den psykiske helsetjenesten sin forståelse av og erfaring med bruk av tvang, og om forskjellen mellom dem. I dette foredraget rettes fokus på miljøterapien fordi denne er viktig ift tvang.

5 Presiseringer Ser etter mønstre i forståelsesforskjeller: i praksis individuelle id variasjoner og overlappende forståelsesformer. Miljøterapien i er i endring, bla på basis av pasientenes tilbakemeldinger. Postene varierer. Fokus på kunnskapsgrunnlag og organisering samt viktigheten av dialogbasert utviklingsarbeid. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

6 Perspektiver tvang og behandling Tvang omhandler både formell (legal) og uformell, faktisk k og opplevd tvang. Måten tvangen gjøres på er av betydning. Tvang er et kontekstuelt fenomen som bla påvirkes av behandlingstenkning g og behandlingsutformingen deriblant miljøterapien.

7 Tvang samvirker med behandling Jeg tror at og da i hvert fall i mitt tilfelle, så handler det om at helsetjenestene ikke inneholder det som jeg tror jeg trenger, da. Så de tvinger på meg noe annet enn det jeg mener jeg skal ha uten å ta hensyn til verken mine valg eller min opplevelse av behandlingen gjentatte ganger. ( ) de bare fortsetter med tvang. Og de har ikke hørt på det. Resultatet av det ble jo at jeg gjorde alt for å unngå å komme til behandling i det systemet. Og tvangen handler om det at jeg ikke ønsker det tilbudet. Jeg ønsker hjelp, men de gir meg ikke det jeg opplever er hjelp. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

8 Menneskesyn og grunnholdninger Pasientens tilbakemeldinger peker viktigheten av det grunnleggende menneskesynet i miljøterapien: Se pasienten som en individuell og hel person Mer respekt og verdighet Mer anerkjennelse, tillit Bedre balansering ift unødig (stereotyp) farliggjøring vs sikkerhet/trygghet i posten. Unngå at meningsforskjeller stemples for raskt som tegn på sykdom eller manglende sykdomsinnsikt.

9 Et aktivt og positivt engasjement Ja, snakket mer ordentlig til og at du faktisk får jobbet. Det handler om oppmerksomhet mot din fremtid, og at det skal lykkes for meg i forhold til familie og mine omgivelser og alt mulig, og at vi får tro på dette her. Er det ikke det som er for mange her da, at de har oppgitt troen på livet da?

10 Relasjonsutformingen En god og tillitsfull relasjon danner basis for behandling, miljøterapien og tvangsreduksjon: Mer positivt fokus Møte pasienten med mer interesse og nysgjerrighet (eks i innkomstsituasjonen) Mindre vekt på avstand og taushet Mindre vekt på kontroll og mer på likeverdig samarbeid Mer og bedre tilpasset kommunikasjon og dialog Mer informasjon

11 Å bli møtt med nysgjerrighet Og jeg etterlyste en sånn nysgjerrighet på meg. Hvor ble det av meg? Jeg mistet meg, de var ikke interessert i meg. ( ) Så det derre store ropet inne i meg; se meg, jeg er i ferd med å forvitre! Det var det på en måte ingen som hørte for de var ikke interessert i meg. Jeg ble borte, og det opplevde jeg som et sterkt overgrep at de de rett og slett visste bedre uten å spørre. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

12 Syn på sykdom og behandling Pasientene peker på behov for endring av sykdoms- og behandlingssynet herunder miljøterapien: Mindre ensidig vekt på sykdom, symptomer og korrigering av avvikende atferd. Tryggere tilnærming til psykose. Mindre ensidig vekt på medisiner, ta bivirkninger på alvor. Gi rom for andre behandlingsformer, individuelt. Ha et mer langvarig og tjenesteovergripende behandlingsperspektiv i akuttposten

13 Å se helheten/recoveryperspektivet Sykehuset y må lære oss å leve utenfor sykehuset. Det er naturlig å leve utenfor. Legene må se at det finnes et dagligliv g utenfor.

14 Syn på behandling og miljøterapien Pasientene peker også på behovet for å : Unngå for ensidig og rigid vekt på kontroll og husregler. Unngå for mye unødig bruk av fysisk makt. Unngå at oppholdet blir for oppbevaringspreget med for lite aktiv behandling rettet t mot grunnproblemene. Bedre tilpasning av hvile, aktiviteter og sosial omgang.

15 For liten behandlingskomponent Det er jo ingen behandling, du sitter der jo fordi du ikke skal ha inntrykk, ingen som snakker til deg. Personalet sitter jo der utenfor på gangen og du er inne alene på rommet. Sitter jo bare der i et avlukke og har ingen å snakke med.

16 Syn på tvang og medvirkning Flere pasienter fremhever viktigheten av: Å se at tvangen kan oppleves som mer belastende enn det ansatte ofte tenker, eksempelvis innelukkingen. Å ikke ha for stor og rask vekt på tvang, men prøve ut mer frivillige/lempelige metoder først. At tvangen utøves på minst mulig krenkende måte. Å få mer muligheter til snakke ut med personalet etter tvang er benyttet.

17 Syn på tvang og medvirkning Å styrke miljøterapien i retning av mer samarbeid om pasientens eget bedringsarbeid med mål om å klare seg uten tvang. Å styrke medvirkningen i behandlingen og miljøterapien. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

18 Avslutning: Behov for evaluering av miljøterapien i tiden fremover Viktig for å øke behandlingsopplevelsen og redusere misnøyen. Evalueringen bør omhandle: : Kunnskapsgrunnlaget. Konkrete organisasjonsmåter, rutiner og arbeidsformer som underbygger en ny praksis. Dette kan gi en gjensidig win- win situasjon for alle.

19 Evaluering av miljøterapien i tiden fremover: Overordnede spørsmål Hva skal sykehusbehandling h være innenfor et desentralisert psykisk helsevern? Hva skaper bedring under sykehusopphold? Hvordan kan sykehusbehandlingen bedre tilpasses hverdagssituasjonen for pasienten og pårørende? Hvilke frivillige behandlingstilbud ved sykehusene kan utvikles og erstatte lukkede akuttposter?

20 Takk for oppmerksomheten 21

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Denne artikkelen bygger på en eksamensbesvarelse fra SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Her redegjør jeg for hva

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Lytt og lær Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Namsos 2002 1 FORORD Psykiatrisk klinikk sykehuset Namsos, har gjort et bevisst

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal

Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal Rapport fra Bruker spør bruker i KUPprosjektet i Stjørdal - 2 Rapport fra Bruker spør bruker i KUP-prosjektet i Stjørdal er et Samarbeids prosjekt mellom:

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

Velkommen som ny bruker

Velkommen som ny bruker Velkommen som ny bruker Hvordan kan jeg bruke Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Velkommen til senteret s. 3 Hva er senter mot incest og seksuelle overgrep s. 4 Selvhjelp s. 5 Seksuelle

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn Mestringsenheten En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten «Vi møter personer med individuelle drømmer, verdier, ønsker og utfordringer» Steinar

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Rapport fra BSB-undersøkelse: Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk

Rapport fra BSB-undersøkelse: Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk Side 1 av 1 Rapport fra BSB-undersøkelse: Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk Stange kommune 2006 Foto Magnus Ryen Side 2 av 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn for undersøkelsen:...3 Om Bruker

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer