Nasjonal etikk-konferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal etikk-konferanse"

Transkript

1 Nasjonal etikk-konferanse Dato: november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn Helsepersonell i alle deler av helsetjenesten står ofte overfor situasjoner som er etisk utfordrende. Eksempler på dette er: Hvor mye skal jeg informere pårørende om, når jeg vet at forholdet dem imellom ikke har vært det beste? Hvor mye bør pasienten og pårørende involveres i beslutninger om helsehjelp? Når er tvang akseptabelt? Hva er god og omsorgsfull helsehjelp, når pasienten eller beboeren motsetter seg det jeg vurderer som bra for han? Hvordan fordele knappe ressurser, hvem skal vi for eksempel prioritere når et begrenset rehabiliteringstilbud skal fordeles? Hva skal vi gjøre når det oppstår uenighet om helsehjelpen den alvorlig syke pasienten mottar er forsvarlig? Hva bør gjøres dersom ingen tar ansvar for helheten, eller når dårlig samarbeid eller organiseringen av tjenesten fører til mangelfull helsetilbud? Hvordan ser tjenestene som ytes ut fra brukernes og pårørendes ståsted? Kompetanseheving i etikk og systematisk etikk-refleksjon er viktige tiltak for å håndtere krevende situasjoner i praksis, situasjoner hvor verdier kommer i klem og vi er usikre på hva som er rett å gjøre. De siste årene har flere hundre kommuner og enda flere avdelinger innenfor somatiske og psykiske helsetjenester gjennomført ulike former for kompetanseheving i etikk og etikk refleksjon. På den nasjonale etikk-konferansen kan du lære mer om sentrale etiske utfordringer, hvilke tiltak som har blitt iverksatt, og hvilken betydning disse har fått. Hva har vært suksessfaktorer og barrierer når systematisk etikkarbeid har blitt implementert i tjenestene? Hvordan få til systematisk etikkrefleksjon i praksis? Hvordan kan brukere og pårørende involveres i etikkarbeidet? Hvilken betydning har det systematiske etikkarbeidet fått for brukere, pårørende, ansatte, ledere Ja for kvaliteten på tjenestene? Dag 1 har fokus på erfaringene fra det systematiske etikkarbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Erfaringene er hentet fra deltakerkommuner i prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving», med spesielt fokus på kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og brukermedvirkning. Dag 2 har fokus på etiske dilemma og etikk-refleksjon i psykiske helsetjenester, med spesielt fokus på tvang, medvirkning, og på brukeres og pårørendes perspektiv. Konferansen markerer avrundingen av to store prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» og «Psykiske helsetjenester, etikk og tvang», men vil også peke ut mulige veier videre for de som ønsker starte opp med, eller videreføre et systematisk etikkarbeid. 1

2 «Samarbeid om etisk kompetanseheving» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse- og omsorg og KS «Psykiske helsetjenester, etikk og tvang» er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for medisinsk etikk og tjenestesteder innen psykisk helsevern. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og inngår som del av satsingen for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenester. Det vil søkes om godkjenning fra relevantefagforeninger. 2

3 Nasjonal etikk-konferanse Dato: november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Program Dag 1 Samarbeid om etisk kompetanseheving Hva har vi lært og hvor skal veien gå videre? Ordstyrer: Nils A. Rhøne, Ordfører Stange kommune Registrering og kaffe Åpning av konferansen nnnnnnnnnnnnv/helse- og omsorgsminister Bent Høie Systematisk etikkarbeid som metode i kvalitetsforbedringsarbeid. v/ Gry C. Aarnes, KS Kortfilm om etisk kompetanseheving i kommunene Samarbeid om etikk til det beste for brukerne -Om etisk kompetanse i utdanningene og samarbeid mellom kommune og høgskole. v/ Brit Krøvel, utviklingssenter for hjemmetjenester, Møre og Romsdal og mmmmmmmmmsølvi Røsvik Vågen fra høgskolen i Ålesund 3

4 Modige møter på veien v/ Marie Aakre Kunstnerisk innslag Pause Kommunenes etikkarbeid: Hva har blitt gjort, hva har fungert og er det nyttig? Presentasjon av SMEs evaluering av etikkarbeidet i kommunene. Hva har vi lært om hvordan etikkarbeid kan lykkes? Mmmmmmmm v/ Heidi Karlsen og Morten Magelssen,Senter for medisinsk etikk, UiO «Det er bare å gjøre det. Våge å prøve». Om brukerrepresentasjon i etikkrefleksjon. v/heidi Karlsen, Senter for medisinsk etikk, UiO og Knut Henschien, Stabburshella, Valdres Lunsj m/besøk på «Etikk-torget» Kort film om etisk kompetanseheving i kommunene Presentasjon av funn og resultater fra sluttevalueringen av «Samarbeid om etisk kompetanseheving» og lansering av «Historie-heftet». v/norut Suksessfaktorer og fallgruver for systematisk etikkarbeid. Innlegg ved en av kommunene som presenteres i «Historieheftet» Pause Kort film om etisk kompetanseheving i kommunene Hva er viktig for pårørende til personer med demens i møte med helsevesenet. v/ Erling Bonde Nestleder Nasjonalforeningen Oslo Demensforeningen Hvor står vi og hvor vil vi -Refleksjoner over styrker, svakheter og muligheter v/ Tom Eide Høgskolen Buskerud, Vestfold og Einar Aadland, Diakonhjemmet høgskole Veien videre Innlegg v/ Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS Innlegg v/ Reidar Pedersen, SME Avslutning v/hod 4

5 Dag 2 Psykiske helsetjenester, etikk og tvang Registrering og kaffe Velkommen og refleksjoner etter dag 1: Hva kan psykisk helsetjenester lære av etikksatsingen i kommunene? v/ Senter for medisinsk etikk (SME) og KS. Etiske dilemma og mulige løsninger i psykiske helsetjenester fokus på tvang og involvering Ansattes etiske dilemma mmmmmmmmv/ Marit Helene Hem og Reidar Pedersen (SME) Erfaringer fra kliniske etiske komiteer (KEK) mmmmmmmmv/ Irene Syse og Reidar Pedersen (SME) Pause En søsters erfaringer med tjenestene og KEK mmmmmmmmv/ Christina Edwards Lunsj Brukere og pårørendes syn på og erfaringer med tvang og involvering v/ Reidun Norvoll (SME) Alternativer til tvang i et fag- og brukerperspektiv v/ Tonje Lossius Husum (SME) og Dagfinn Bjørgen og Aina Storvold (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i psykisk helse/ KBT Midt- Norge) -Spørsmål fra salen Etikk- refleksjonsgrupper som hjelpemiddel til en bedre helsetjeneste Hvordan starte opp med etikk- refleksjonsgrupper i psykisk helsetjenester? v/ Bert Molewijk og Marit Helene Hem (SME) Kaffe og kake Dialog om betydningen av etikk-refleksjonsgrupper i praksis: prosjektdeltakere fra sykehusene deler sine erfaringer og synspunkter - Lillian Lillemoen og Elisabeth Gjerberg (SME) leder paneldiskusjonen. 5

6 Hvilken betydning har etikk- refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer v/ Bert Molewijk og Marit Helene Hem (SME) - Felles diskusjon i salen Avslutning og veien videre 6

mot voksne, barn og unge

mot voksne, barn og unge Etiske utfordringer ved bruk av tvang mot voksne, barn og unge Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk, UiO Hamar, 29. nov 2012 Bakgrunn Mange etiske utfordringer i rus og psyk. De første fagbøkene

Detaljer

Årsmelding for 2010, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2010, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2010, Senter for medisinsk etikk, UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2010 Reidun Førde, professor med faglig og administrativ hovedansvar for kliniske etikk-komiteer

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

innhold Om prosjektet s. 1 Erfaringer så langt s. 2 AKTIVITETSOVERSIKT JANUAR -JUNI 2011 s. 4 DIVERSE s. 6 AVSLUTNING s. 7

innhold Om prosjektet s. 1 Erfaringer så langt s. 2 AKTIVITETSOVERSIKT JANUAR -JUNI 2011 s. 4 DIVERSE s. 6 AVSLUTNING s. 7 innhold Om prosjektet s. 1 Erfaringer så langt s. 2 AKTIVITETSOVERSIKT JANUAR -JUNI 2011 s. 4 DIVERSE s. 6 AVSLUTNING s. 7 VEDLEGG - OVERSIKT OVER ALLE DELTAKERKOMMUNER Denne statusrapporten gjør rede

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Årsmelding for 2012, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2012, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2012, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2012 Reidun Førde, professor med faglig og administrativ hovedansvar for SMEs arbeid med de

Detaljer

Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2011 Reidun Førde, professor i 100 % stilling, faglig og administrativt hovedansvar for kliniske

Detaljer

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Vårt teoretiske fundament Praksisfeltet vårt felles anliggende På vårt første Larvikskurs - demens stilte vi spørsmålet om hva vi gjør når

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Vi ser det går an og vi får det til!

Vi ser det går an og vi får det til! Vi ser det går an og vi får det til! Resultater og erfaringer med opplæringsprogrammet Kvalitetsforbedring gjennom empowerment i Østre Toten kommune våren 2008 aha - kvalitet Anette Hannestad 1 Forord

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Årsmelding 2011 for Klinisk etikk-komite St. Olavs Hospital HF

Årsmelding 2011 for Klinisk etikk-komite St. Olavs Hospital HF Årsmelding 2011 for Klinisk etikk-komite St. Olavs Hospital HF Satsingsområder 2012 1. Oppnevning og bakgrunn St. Olavs Hospital opprettet Klinisk etikkutvalg i 1998. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Prosjektrapport Velferdsteknologi

Prosjektrapport Velferdsteknologi 2011-2012 Prosjektrapport Velferdsteknologi Vandrealarm i sykehjem Utviklingssenteret i Kristiansund Utvikling gjennom kunnskap Forord Kristiansund kommune er en del av et Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt

Detaljer

1. Hvordan klare å skape entusiasme for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hos ledere på alle nivåer og hos alle ansatte

1. Hvordan klare å skape entusiasme for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hos ledere på alle nivåer og hos alle ansatte Dato: 28. august 2012 Innspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 1. Hvordan klare å skape entusiasme for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hos ledere på

Detaljer

Ta regien på refleksjonen

Ta regien på refleksjonen Veileder for rollespill Ta regien på refleksjonen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association og Local and Regional Authorities Del 1 Veileder til rollespillet «Drama skaper en trygg arena

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester KS oppstartkonferanse for pulje 4 Gardermoen, 1. og 2. juni 2010 Tom Eide og Einar Aadland Diakonhjemmet

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

arbeidshefte om bruk av velferdsteknologi i helsetjenestene Med case fra praksisfeltet

arbeidshefte om bruk av velferdsteknologi i helsetjenestene Med case fra praksisfeltet arbeidshefte om bruk av velferdsteknologi i helsetjenestene Med case fra praksisfeltet 1 2 2 Våke arbeidshefte om bruk av velferdsteknologi i helsetjenestene er utarbeidet av Trude Fløystad Eines, Høgskolen

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer