5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?"

Transkript

1 Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å komme med sin tro og tvil, men det er ikke alltid i de tradisjonelle møteplassene det skjer. Mine hjertesaker er å prøve å lytte til hva mennesker er opptatt av, for å se om der er noen måter kirken kan møte disse behovene på, forenlige med Guds ord. Oppgaven til kirken står fast, men utfordringene vi mennesker lever under, er foranderlige. 2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? De økonomiske utfordringene kan bli kjennbare for kirken, og prioriteringer bli enda mer nødvendige. Samtidig øker samfunnets forventninger til lokalsamfunnets evne å ta vare på sine innbyggere, jf. Samhandlingsreformen, og kirken er en samfunnsaktør som i den forbindelse kan blir regnet med som en del av velferdsstaten. Når kirken må prioritere forutsettes det at det skjer på et verdigrunnlag som bygger opp under hva det er å være kirke. Reformene som kirken har gjennomført de siste ti-årene, har vist at kirken trenger å se over hvordan den organiserer og leder sin virksomhet for på en best mulig måte å virke ute blant folk. 3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Jeg velger å vise til vedtak gjort i KM 2014, fordi dette alvorlige spørsmål trenger mere plass til uttalelse enn det er rom for her. 4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? Kamp for den svake, rettferdighet og vern av skaperverket er universelle, nasjonale og lokale utfordringer som er avgjørende for menneskers levekår og muligheter til livsutfoldelse. Dette er noen av dimensjonene ved den diakonale tjenesten i følge plan for diakoni, som kirken kan kanalisere sitt engasjement igjennom. 5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Jeg tenker at verdier som nestekjærlighet og vern om det ømfintlige i livet er nødvendige dimensjoner ved det å være menneske, og kirke. Jeg tror vi mennesker trenger en himmel over våre liv, en trygghet og forvissning at der er noen som er større enn oss selv og som kan hjelpe oss, når vi trenger det. Særlig barn og unge trenger å få bygget en base av trygghet og bekreftelse på at de er sett og elsket.

2 Fint om du kan svare på disse spørsmålene også 6) Om strategi og prioriteringer a) Borg bispedømme har vedtatt fem strategier for de neste fem årene; kvalitet, kommunikasjon, engasjement, alliansebygging og samhandling mellom ansatte. Hvilke av disse strategiene mener du er viktigst? Samhandling mellom ansatte og råd tror jeg er det viktigste. Samhandling uten god kommunikasjon mellom ansatte, råd og øvrige i menighetene, tror jeg svekker kvaliteten på tjenestene den enkelte og fellesskapet «produserer». Bakkekontakten er nødvendig for å kunne svare på behovene i menigheten både på kort sikt og for å kunne peile ut veien videre. b) Hva betyr det at Den norske kirke er folkekirke, og hvilke elementer er viktige for å beholde og utvikle dette kjennetegnet? For meg betyr folkekirketanken at vi tar menneskers liv på alvor og bruker tilgjengelig kunnskap om hva som fungerer for å møte menneskers ulike behov, ut fra et kristent menneskesyn. c) Hvordan kan kirken satse for å nå barn/ungdom/unge voksne enda bedre? Vi må ha kontinuitet i vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi kan ikke forvente at barna står på vent i forskjellige perioder av livet der vi ikke har noe å tilby dem. Alle trenger møtepunkter som skaper gjenklang i eget liv, steder man kan komme til der man ikke trenger å late som om man er noen annen enn man er. Det er ikke alltid i de tradisjonelle møteplassene dette skjer. d) Hva er kirkens viktigste diakonale utfordring i vår tid? Jeg tror det handler om hvordan vi som kirke klarer å identifisere og faktisk gjøre noe med de diakonale behovene som melder seg både nasjonalt og lokalt. Den norske kirke er i følge forskningen godt på vei å bli en kirke for middelklassen. Jesus sa at det er ikke de friske som trenger lege. Vi må bli bedre på både å se og vurdere hvem som er den syke og hva som er medisinen. Til det trenger vi flere øyner som ser, vi trenger fagkompetanse og vi må ta inn over oss at vi som kirke må ta folk såpass på alvor, at vi ikke synser en masse om slikt det faktisk finns kunnskap om. Vi må bruke de resurser vi har, stimulerer nye grupper av frivillige og anerkjenne den fagligheten og de nådegavene de har. Vi må våge å prioritere de diakonale sidene ved det å være kirke. 7) Om Gudstjensten /liturgi a. Ser du behov for endringer i den nye gudstjenesteordningen, i tilfelle hva? En gudstjenesteordning blir jo ikke bedre enn det vi fyller den med, så mitt svar er vel at vi får bruke den vi har og gjøre den til vår, ut fra den kontekst og stedegnethet den enkelte menighet har.

3 8) Om personalpolitikk a. Hva mener du kan gjøres for å rekruttere bedre til kirkelige stillinger? Jeg tror kirken må stimulere til økte utviklingsmuligheter for alle profesjoner og skape «karrieremuligheter» for flere tjenester enn prestetjenesten. Jeg tror også at holdningene til hvem som kan eller skal gjøre hva i kirken, trenger å bli tydeligere, og de formelle kompetansekravene må gjenspeile de reelle arbeidsoppgavene i menighetsarbeidet. I dag er de formelle kravene for ansatte vigslede / ordinerte stillinger temmelig like i nivå, f eks er utdanningskravet til diakoner, kateketer og kantorer mastereksamen. Tjenesteordningene inneholder både overlappende arbeidsoppgaver og overlappende lederansvar, noe som kan skape uklarheter om hvem som har ansvar for hva. 9) Om framtidig organisering av Den norske kirke Har du synspunkter på a. hvilke organer og hvor mange nivåer bør Den norske kirke ha? Jeg tenker at kirken må vurdere sin organisering jevnlig, fordi struktur og lederskap til enhver tid skal støtte opp rundt oppdraget kirken har fått. Når behovene og forholdene endrer seg, er det naturlig å vurdere hvordan man best organiserer seg for best mulig å klare å løse oppgaven. b. hva som bør være soknets/menighetens status i en framtidig organisering? Jeg er for så flat organisasjon som mulig, fordi jeg tror det stimulerer til eierskap, noe jeg tror er viktig. c. direkte eller indirekte valg til de ulike organene? Jeg tror det viktigste er å oppnå et så representativt organ som mulig, fordi der er mange sider ved det å være kirke. d. om de ansatte lokalt i Den norske kirke bør ha én arbeidsgiver? Det er viktig, fordi de ulike funksjonene bør ledes av en og samme leder. I dag fungerer ikke dette ideelt fordi strukturen med den todelte organiseringen ikke klarer å sikre et fungerende samarbeid og kan vanskeliggjøre samarbeid over profesjonsgrensene. Dette kan underbygge unødvendige profesjonskamper, og gjør også kirken ekstra utsatt for personer med egenskaper som vanskeliggjør samarbeid. e. hvem som bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen Det har jeg ikke nok kunnskap om. f. Hvordan bør kirken finansieres i fremtiden? Det har jeg ikke nok kunnskap om nå, men vi kommer nok til å trenge flere frivillige og økte gaver til kirkelig virksomhet.

4 10) Hva kan gjøres for å øke engasjementet i det økumeniske arbeidet og religionsdialog? Å ikke fokusere på ulikheter kan være en god start når det gjelder økumenisk samarbeid. Jeg har ikke noen egentlig erfaring av religionsdialog. I vårt barnearbeid i Sørum har vi flere deltagere med annen religion enn den kristne. Hvis mennesket får komme først og respekten for hverandres ståsted er en grunnleggende holdning, tenker jeg at vi kan møtes på forskjellige arenaer. 11) Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid? Ja. Da jeg bodde i Sverige var jeg i flere år på 1990-tallet styremedlem med særskilt ansvar for HR-området for en kurs- og konferansegård som tilhørte bispedømmet for Göteborg og Bohuslän. I samme periode var jeg også leder for et menighetsråd, og vararepresentant til det svenske Kirkemøtet. I Norge har jeg hatt noen tillitsverv i de senere år, utover dem jeg naturlig har i min stilling som diakon i Den norske kirke. Jeg har f eks vært vara-medlem i LFN Akershus.

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling

Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling Av Reidar Hillesund Vi står overfor et paradigmeskifte (endring av et grunnsyn) i forhold til menighetstenkning. Nye generasjoner

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse. Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Presteforeningen Behandlet i Presteforeningens representantskap 21.oktober 2014 Innledning Presteforeningen viser til høringsnotat fra

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer