Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp"

Transkript

1 Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp Christina L Johannessen Leder fagavdeling/fagutviklingssykepleier Utviklingssenter for sykehjem i Oslo Abildsø sykehjem

2 Forskning viser omfattende bruk av tvang på personer med demens sykdom 1 januar 2009 ble kapitel 4A i Lov om pasientrettigheter, Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen innført. (Nå Lov om pasient og brukerrettigheter) Jeg var nysgjerrig på hva personalet definerer som tillitskapende tiltak, samt personalets erfaringer med tvungen helsehjelp etter nytt lovverk.

3 Hensikt med oppgaven var: Identifisere eventuelle faktorer som fremmer tillitskapende tiltak og reduserer bruken av tvang Få kunnskap om hvilke tillitskapende tiltak som hindrer bruk av tvang på personer med demenssykdom.

4 Forskningsspørsmål 1.Hvilke tillitskapende tiltak erfarer helsepersonellet forebygger og reduserer bruken av tvang på sykehjem 2.Hvordan opplever helsepersonell tillitskapende tiltak i det daglige arbeidet? 3.Hvilke erfaringer har helsepersonellet med tillitskapende tiltak etter innføring av 4 A i Pasientrettighetsloven i 2009.

5 Hvem ble intervjuet? 6 hjelpepleiere og 6 sykepleiere Minimum 4 års erfaring som hjelpepleier/sykepleier Jobbet siste året på avdeling tilrettelagt for personer med demens

6 Tillitskapende tiltak Strukturelle tiltak Tilrettelagte enheter for personer med demenssykdom Fast personale i turnus En - til en Å ha en ledig i fellesrommet Detaljerte tiltaksplaner Erfaringsoverføring Organisering av vakten Personorienterte og relasjonelle tiltak Skape relasjon/ta seg tid Fysisk kontakt Rolig stemmebruk/oppmerksomhet Å gi pusterom Å Lirke Samarbeid med pårørende Finne rett tidspunkt Gjøre noe sammen- positive aktiviteter

7 Tillitskapende tiltak Tillitskapende tiltak det er egentlig nesten alt vi gjør det. Det er det vi skal gjøre hele tiden, syns jeg da. Det er måten å tenke på og hvordan vi løser små og store problemer på en respektfull måte det er kunnskap, det er holdninger, det er måten å tenke på, det er måten å møte på, det er respekt det er alt dette her

8 Tilrettelagte omgivelser

9 Tilrettelagte enheter: Kjempeviktig tiltak altså det å ha egne enheter. Det er alfa og omega det for å unngå konflikter

10 Fast personale i turnus som tillitskapende tiltak Veit akkurat hvordan hun vil ha det,.. så slipper vi å gjøre ting som kan medføre at du må bruke tvang Det sitter litt i ryggmargen. Du tenker ikke over hvorfor du gjør ting

11 . Fast personale Kan se at det bygger seg opp og at det blir urolig. Da kan jeg bare begynne å gå med den som er urolig, vi kan gå en tur på gangen, komme ut av avdelingen, å gå tur sammen.

12 Å ha en ledig som tillitskapende tiltak Det å være til stede og holde oppsyn og oversikt Se at det ikke skjer noe, det gjør vi helt bevisst på kvelden. Noen jobber og en sitter Den personen er til stede for å kunne svare på spørsmål og skape trygghet i miljøet. Det tror jeg er et viktig tillitskapende tiltak, også for å hindre at folk går.

13 En til en som tillitskapende tiltak Det som virker er oppmerksomhet, en- til -en er det beste vi kan gi alle pasienter her. Hvis du har ansvar for 5-6 pasienter det greier du ikke,..da er du egentlig alltid på etterskudd ja det er det du er, og helst skal du være litt i forkant.

14 Rutiner Sikrer felles fremgangsmåte Forutsigbarhet Trygghet

15 Erfaringsoverføring

16 Ṗersonsentrert og anerkjennende tilnærming som tillitskapende tiltak Det blir også sagt Pasienten kan ikke endre seg, det er vi som må endre vår måte å tenke på å hjelpe dem på, og prøve å løse tingene underveis da, synes jeg.

17 Positive aktiviteter Det å samle gruppa i en positiv aktivitet som gjør at man kan ha det hyggelig sammen, da glemmer man litt frustrasjon og at jeg skal hjem akkurat nå Det er ikke alltid det går å ha store grupper heller, det skaper uro. Noen av pasientene blir irritert på andre fordi de ikke fikser det så godt når noe stiller masse spørsmål, så blir de kjei og lei av det.

18 . Å lirke Det er veldig hyggelig å hjelpe deg, så når jeg først er her, skal jeg ikke bare vaske ryggen litt også?

19 Fra oppgaveorientert til personsentrert omsorg Vil de ikke stelle seg en dag så, er ikke det om å gjøre heller, det er ingen som dør av ikke å få vasket kroppen sin en dag. Da tvinger vi dem ikke. Det blir også lagt vekt på å tilpasse pleien til pasientens døgnrytme og en informant beskriver det slik: Ønsker de å sove så prøver vi å gjøre det, vi er ikke så opphengt lenger av at alle må være oppe kl

20 Redusert bruk av tvungen helsehjelp på sykehjem?

21 Når tillitskapende tiltak ikke fungerer Pasientens beste som styrer løsningsstrategienen

22 Når de ikkje lykkes med tillitskapende tiltak Ubehagelig å utføre tvungen helsehjelp

23 Tvungen helsehjelp Bekyttelsestiltak

24 Informantene i denne studien hadde alle lang fartstid og fremsto som genuint interesserte i å arbeide med personer med demenssykdom. Det kan være slik at funnene hadde vært annerledes, om intervjuene hadde vært gjennomført med nyutdannet helsepersonell, eller med personell som arbeider på somatiske langtidsavdelinger.