Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?"

Transkript

1 Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014

2 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier, men vanskelig å komme i posisjon. Siste 2-3 uker vil ikke pusse tenner, klager over smerter i munnen og underkjeven, spiser minimalt på grunn av smerter. Lar seg overtale til å bli med til tannlege. Ved undersøkelsen: infeksjon i tannrot. Ole ønsker ikke tannbehandling.

3 Historie 2, Kari Kari, 52 år, moderate bevegelser, mer uttalt rigiditet i fleste muskelgrupper. Trenger mye hjelp ved stell, påkledning, måltider. Problemer med urininkontinens, perioder med diare. Veldig følsom hud, får lett hudirritasjon, sår og soppinfeksjoner. Nekter å dusje og skifte klær i flere dager, sier at hun nettopp vasket seg og tok på rene klær. Lar seg ikke overtale.

4 Historie 3, Else Else, 47 år, bor alene i egen leilighet, hjemmesykepleier x 4 ganger daglig, behov for hjelp til aller fleste gjøremål. Ustø, nesten daglig fall, klarer ikke å bruke trygghetsalarm på grunn av dårlig koordinasjon. Går ut også om natten, ofte lettkledd, ble tatt hånd av politi og naboer flere ganger. Moderate svelgvansker, ofte kraftig hosteanfall og oppkast, vekttap 4 kg siste 5 måneder. Har fått gjentatte tilbud om forsterket omsorgsbolig eller sykehjem, men avvist det kategorisk.

5 Samtykke til helsehjelp Hovedregel : helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke Pasientens autonomi og selvbestemmelse krever følgende forutsetninger: - tilstrekkelig informasjon om helsetilstand og innhold i helsehjelp - frivillighet - samtykkekompetanse

6 Om samtykkekompetanse Evne til å ta og uttrykke et valg Evne til å forstå relevant informasjon Evne til å anerkjenne denne informasjonen i sin egen situasjon, egen lidelse og mulige konsekvenser av behandlingsalternativer Evne til å resonnere med relevant informasjon i en avveining av ulike behandlingsalternativer

7 Samtykkekompetanse Kan bortfalle helt eller delvis på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, demens eller psykisk utviklingshemming Den som yter helsehjelp, vurderer og tar avgjørelsen om pasientens samtykkekompetanse Avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse skal dokumenteres i pasientens journal og legges fram for pasienten og dens nærmeste pårørende

8 Viktige spørsmål Samtykker pasienten? Har pasienten samtykkekompetanse? Dreier det seg om en psykisk eller en somatisk sykdom? Hvilket lovverk hjemles vår rett til behandle pasienten mot hans / hennes vilje?

9 4A Hvem gjelder? Pasient er over 16 år Pasient mangler fullt eller delvis samtykkekompetanse Pasient motsetter seg helsehjelp Gjelder uavhengig av pasientens diagnose som påvirker samtykkekompetanse

10 4A Hva gjelder? Alle former for forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende helsehjelp samt pleie og omsorg som utføres av helsepersonell OBS: utredning og behandling av psykiske lidelser kan bare skje etter Lov om psykisk helsevern

11 4A Hvor gjelder? Omfatter både kommunehelsetjeneste, tannlegetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Kan gis hjemme, i bofelleskap, på alders- og sykehjem, på sykehus OBS: innleggelse og tilbakeholdelse mot egen vilje kan bare skje i helseinstitusjon dvs sykehus og sykehjem

12 4A - Vilkår Frivillighet og tillitsskapende tiltak MÅ bli forsøkt: - Kartlegging av årsaker - Opplysninger fra pårørende - Tilpasset informasjon til pasienten - God og tilpasset kommunikasjon - Bruke tid - Tilrettelegging av pleie- og omsorgssituasjon - Veiledning av personalet UNNTAK: det er åpenbart formålsløst å forsøke det

13 4A - Vilkår Unnlatelse fra helsehjelp kan føre til VESENTLIG helseskade, dvs ha betydelig omfang eller alvorlige konsekvenser FOR PASIENTEN Helsehjelpen må være nødvendig for å hindre vesentlig helseskade, redusert livslengde eller betydelig nedsatt livskvalitet Tvangstiltak må stå i forhold til behov for helsehjelpen, dvs forventet helsegevins må overveie den negative følge av tvangstiltak

14 4A - Helhetsvurdering Helsehjelpen må være den klart beste løsning for pasienten Utgangspunkt er pasientens behov, ikke hensyn til medpasienter, arbeidssituasjon osv Graden av motstand må tas i betraktning

15 Former for helsehjelp Medikamentbehandling og andre behandlingsformer inkl. tannbehandling, operasjoner Blodprøvetaking, radiologisk undersøkelse, gastroskopi og andre former for utredning Innleggelse og tilbakeholdelse på sykehus og sykehjem Bruk av varslingssystem både for medisinsk observasjon og overvåking f.e. GPS Bevegelseshindrende tiltak (sengehest, stolbelte) Stell og pleie

16 4A - Vedtak Vedtak fattes av den som er ansvarlig for helsehjelp, oftest lege eller tannlege. Sykepleier eller hjelpepleier kan fatte vedtak i forbindelse med pleieoppgaver Opplysninger fra pårørende om hva pasient skulle ønske om han/hun skulle være frisk, innhentes hvis mulig Pasienten og pårørende underrettes om vedtak UNNTAK: informasjon til pasienten unnlates dersom det hindrer at tiltak gjennomføres Kopi av vedtak sendes til overordnet faglig ansvarlig Helsetilsynet

17 4A - Klage Pasienten og pårørende kan påklage vedtak til Helsetilsynet Klagen skal være skriftlig Frist 3 uker Helsetilsynet kan av eget tiltak overprøve vedtak som ikke var påklaget

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHET!

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2 Ankende part A Advokat Laila Kjærevik Ankemotpart Helse og Omsorgsdepartementet Advokat Ole Marius Emberland

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Når pasienten ikke vil. Erik R. Hauge psykiater/nevrolog Olaviken poliklinikk 26. April 2013

Når pasienten ikke vil. Erik R. Hauge psykiater/nevrolog Olaviken poliklinikk 26. April 2013 Når pasienten ikke vil. Erik R. Hauge psykiater/nevrolog Olaviken poliklinikk 26. April 2013 Når pasienten ikke vil. Helsehjelp (Ø.h. / nødvendig / inngripende ) Samtykke (Eksplisitt / stilltiende / presumert.

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern Tvangsinnleggelse og behandling, pasientrettigheter

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt. soerbye@diakonhjemmet.no

Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt. soerbye@diakonhjemmet.no Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt soerbye@diakonhjemmet.no Næring og ikke smerter er den største etiske utfordringen ved livets slutt i sykehjem! Det at

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer