Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011"

Transkript

1 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

2 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca innbyggere Glemmen sykehjem 1 av 10 sykehjem i kommunen. Status som USH 1. april 2008

3 Glemmen sykehjem USH To prosjekter 1. Kort og godt utvikling av refleksjonskort knyttet til kap 4A (sept 2009 januar 2010) 2. Begrense tvang kort og godt refleksjonskortene tas i bruk og metoden implementeres i hverdagen. (Juni 2010 juni 2011)

4 Bakgrunn for prosjektet Kort og godt Kapittel 4A i pasientrettighetsloven Glemmen sykehjem USH Østfold ønsket å utvikle et undervisningsopplegg knyttet til Kapittel 4A Prosjektet ble finansiert av midler fra Helsedirektoratet.

5 Bakgrunn Kapittel 4A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Stiller store krav til helsepersonells vurderinger både faglig og etisk. Lovverket og jussen gir noen rammer for de vanskelige avveiningene. MEN.

6 Ikke nok med juss!! Loven kan ikke regulere i detalj alle mulige situasjoner De enkelte situasjoner må vurderes for seg individuelt fokus i møtene Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Hva er nødvendig helsehjelp??? Pasienten motsetter seg helsehjelp hva er motstand? Må bruke etisk skjønn. Verdier Respekt for pasientens integritet og verdighet Etiske utfordringer og dilemmaer krever tid og rom for refleksjon og diskusjon på arbeidsplassen. Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A (IS 10/2008) (s )

7 Bakgrunn Våre spørsmål: Hvordan lære mer om innholdet i kapittel 4A? Hvordan etablere møteplasser med refleksjon rundt etiske utfordringer knyttet til tvang (kapittel 4A)? Krav: Et enkelt lavterskeltilbud til ansatte til bruk på allerede eksisterende møteplasser Enkelt å sette i verk og ikke så tids og ressurskrevende.

8 Behov for refleksjon og bevisstgjøring rundt egen praksis å få refleksjon inn i hverdagskulturen Bruker vi tvang på vår avdeling? Hvordan kan vi best forebygge bruken av tvang? Hva ligger i begrepet samtykkekompetanse? Hva er frivillighet hva er tvang? Hva er nødvendig helsehjelp?

9 Prosjektet Kort og Godt Prosjektleder 20% i ca 18 uker Refleksjonskort kapittel 4A Trekk et kort metoden. Periode: september 2009 januar 2010 Samarbeid om etisk kompetanseheving KS Etikkhåndboka s. 57

10 Mål: Prosjektet skal bidra til: at helsepersonell lærer å sette ord på egen praksis at helsepersonell får trening i etiske dilemmaer økt kunnskap om de aktuelle emnene i pasientrettighetsloven kap 4A om tvang, samtykkekompetanse og tillitskapende arbeid Daglig refleksjon rundt egen praksis En bedre og styrket praksis!

11 Tiltak Utarbeidelse av refleksjonskort Pilottesting av refleksjonskort Utarbeide brosjyre og brukerveileder.

12 Pilottesting av refleksjonskort Ved 3 avdelinger, Glemmen sykehjem USH 2 langtidsavdelinger for personer med somatiske lidelser 1 langtidsavdeling for personer med demens. I 14 dager på flest mulig rapporter 20 refleksjonskort i hver boks/beholder Evalueringsskjema

13 Resultat fra pilottest Refleksjonskortene ble tatt godt imot på alle tre avd. Positive til å lære og få økt kunnskap. Bidro til økt refleksjon omkring andre temaer i avd også Flere som gjennom dagen tenkte på dagens tema Ønske om fasit på de spørsmålene som gikk direkte på lovverket. Bruk av refleksjonskort bør være forankret i ledelsen på avdelingen.

14 5 temaer Resultat Refleksjonskort 1. Tvang 2. Samtykkekompetanse 3. Tillitskapende arbeid 4. Sentrale begreper etisk språk 5. Case/situasjoner Til sammen ca 100 refleksjonskort

15 Hvordan bruke refleksjonskortene? Kortene er et verktøy for refleksjon Hvor lang tid av gangen? 5 minutter? 20 minutter? 60 minutter? 90 minutter? Hvor ofte? Hver 14.dag? Ukentlig? Daglig? Eksisterende møteplasser

16 Vi har valgt Eksisterende møteplasser som rapportmøter. 5 minutter Daglig refleksjon. NB! Ha rundskriv og studiehefte tilgjengelig. Elisabeth Østensvik

17 Eksempler

18 Hva vil det si å ha brukermedvirkning? Hvordan viser vi pasienten respekt? Nevn eksempler.

19 Personer med demens kan ha et svingende fungeringsnivå fra dag til dag. Hvilke utfordringer har dette for vurdering av personens samtykkekompetanse?

20 Hvordan kan man øke pasientens tillit til personalet for å avverge at pasienten motsetter seg helsehjelpen?

21 Hva er bevegelseshindrende tiltak? Nevn konkrete tiltak som kan begrense bevegelsesfriheten til pasienten.

22 En pasient er ustø og står ofte opp om natten. Hun har hatt flere fall siste tiden. Personalet foreslår sengehest for henne, men dette ønsker ikke pasienten selv. Hva velger du å gjøre?

23 En pasient bruker insulin og hun samarbeider dårlig. En pleier må derfor ofte holde fast hendene til pasienten samtidig som injeksjonen settes av en annen. Vurder lovligheten av dette tiltaket.

24 Glemmen sykehjem USH To prosjekter 1. Kort og godt utvikling av refleksjonskort knyttet til kap 4A (sept 2009 januar 2010) 2. Begrense tvang kort og godt refleksjonskortene tas i bruk og metoden implementeres i hverdagen. (Juni 2010 juni 2011)

25 Prosjekt 2 Begrense tvang kort og godt Prosjektet har 3 elementer : 1. Implementering av refleksjonskortene på Glemmen sykehjem USH 2. Evaluering 3. Spredning av refleksjonskortene Prosjektperiode: (Juni 2010 juni 2011)

26 Evaluering Evaluering Kartlegging med spørreskjema før oppstart Bruke kortene daglig i 3 måneder (5 minutter) Nytt spørreskjema endring

27 Kartlegging før oppstart med kortene Spørreskjema til ansatte Svarprosent 59 % (47 av 80) Yrke: Hjelpepleiere (49%) sykepleiere (28 %) Type avdeling Somatisk (70%), avd. for personer med demens(30%) Fast ansatte (68 %) Ansettelsestid: Over 5 år: 61 % 1år 5 år: 34 %

28 Brukes tvang på din avdeling? ja nei vet ikke Total Frequency Percent Valid Percent 39 83,0 83,0 4 8,5 8,5 4 8,5 8, ,0 100,0

29 Hvor ofte diskuterer du med kollegaer om dere må bruke tvang overfor beboere på din avdeling? daglig ukentlig sjeldnere enn ukentlig aldri Total Frequency Percent Valid Percent 6 12,8 12, ,3 38, ,8 46,8 1 2,1 2, ,0 100,0

30 Har du fått informasjon om/opplæring i kapittel 4A, i tilfelle hvor? Gjennom media (internett, aviser, fagtidsskrift) 26 % Av min leder 36 % Av tilsynslegen 2 % Kollegaer 34 % Fagdag 34 % Annet beskriv 23 %

31 Er det spesielle områder ved kap 4A du synes du trenger mest opplæring i? Samtykkekompetanse 64 % Tillitskapende tiltak 36 % Tvang 55 % Nødvendig helsehjelp 34 % Vedtak saksbehandling 64 % Oppfølging av vedtak 57 %

32 Kan kortene bidra til å få refleksjon inn i hverdagskulturen? Kortene har flere bruksområder opp til dere å finne egnede arenaer for bruk. Vi har valgt 5 minutter daglig skal evalueres. Egne refleksjonsgrupper vekk fra handlingstvangen?

33 Refleksjonskortene er gull verdt

34

35 Takk for oppmerksomheten!

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

RAPPORT. Refleksjonsgrupper for ansatte i kommunehelsetjenesten, relatert til omsorg for døende

RAPPORT. Refleksjonsgrupper for ansatte i kommunehelsetjenesten, relatert til omsorg for døende RAPPORT Refleksjonsgrupper for ansatte i kommunehelsetjenesten, relatert til omsorg for døende 2013-2015 2 Forord Prosjektet Refleksjonsgrupper for ansatte i kommunehelsetjenesten, relatert til omsorg

Detaljer

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom Rapport publisert 16.08.2012 Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom - et kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms 2011-2012 2 Forord Kroken sykehjem,

Detaljer

Prosjektrapport Velferdsteknologi

Prosjektrapport Velferdsteknologi 2011-2012 Prosjektrapport Velferdsteknologi Vandrealarm i sykehjem Utviklingssenteret i Kristiansund Utvikling gjennom kunnskap Forord Kristiansund kommune er en del av et Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt

Detaljer

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev! Kurskatalog for Ridderne AS 2011 1 Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kurskatalog 2011 - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede Ridderne AS Kurskatalog for Ridderne

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo

Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep.0032 Oslo Rundskriv IK-3/2008 Saksnr. 2008/188 19. desember 2008 Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Marithaugen sykehjem 2 Velkommen til Marithaugen sykehjem 3 Innhold Planlegging - Hva er målet

Detaljer

Vi ser det går an og vi får det til!

Vi ser det går an og vi får det til! Vi ser det går an og vi får det til! Resultater og erfaringer med opplæringsprogrammet Kvalitetsforbedring gjennom empowerment i Østre Toten kommune våren 2008 aha - kvalitet Anette Hannestad 1 Forord

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Lytt og lær Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Namsos 2002 1 FORORD Psykiatrisk klinikk sykehuset Namsos, har gjort et bevisst

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon.

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - JUNI 2014 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I ERNÆRINGSARBEID Side 3 BRUK AV VIDEOKONFERANSE

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer