INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Styrers beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Langsiktig gjeld og årlige avskrivinger Investeringsbehov/årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2014 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 47 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 27 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Sverre Rydjord STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Nestleder Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Aasum Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Anders Børkesveen Terje Nordby " Linda Hagelund Wenche T. Kleven " Øyvind Borgan Hege Anita Schwichtenberg AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. I 2014 har 3 ansatte sluttet for å gå over i pensjonistenes rekker. Gerd Syversen gikk av med pensjon etter 11 år som husøkonom, Arvid Petrud gikk av med pensjon etter 23 år som miljøarbeider, og Ove Moberget gikk av med pensjon etter 4 år som psykologspesialist. Utover disse tre har ingen sluttet ved institusjonen. Vi har ansatt 2 nye medarbeidere i husøkonom- og psykologstillingene. Sverre Huse fikk utvidet sin stilling som miljøarbeider fra ca. 40 % til 100 %. Vår nye avtale med Helse Sør-Øst medførte at vi kunne opprette 1 ny stilling som sykepleier. Denne er besatt fra og med juli ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,2 stillinger fordelt på 38 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen

4 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Assisterende styrer Juliane Hemstad Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Lege Tor Stuland (20 % stilling) Psykiater Runar Storrøsten (10 % stilling) Psykolog Ove Moberget Psykolog Wenche Bergaust Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen " Aase Boye (50 % stilling) Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sosionom Ståle Hansen Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Sykepleier Else Karin Holter Sykepleier Lene Kristin Lierhagen Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Petrud Vernepleier Janicke Bjørklund Vernepleier Martha Larsen Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Assistent Morten Aasterud Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud Olav Strøm " Anne Merete Koppang Tove Engebakken Brede Berntsen (41,6 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Sverre Huse Morten Østberg (14 % stilling) Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Husøkonom Heidi Olastuen Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen Assistent Randi Sandbakken " Trine Lothe Larsen (87 % stilling) Turid Pettersen (13,3 % stilling) Legesekretær Unni Wenche Nordby (10 % stilling) Vikarer Roy Arne Engebakken, Inger Johanne Hammersborg, Ståle Bakke, Tore Syversen og Øyvind Teslo

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 12 stk. 4 stk. 6 stk. 2 stk. Gjennomsnittsalder. 45,7 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6 år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 2011: 45,0 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006: 43,1 år 2012: 44,5 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007: 44,7 år 2013: 44,2 år 1990: 52,9 år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008: 44,9 år 2014: 45,7 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003 etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 7-8 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på midten av 40-tallet. Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Det er vanskelig å si noe om utviklingen, men gruppen over 60 år har avtatt en del. Gruppen år og år har aldri vært større enn i 2014, mens det fortsatt bare er 3 klienter over 60 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 98,5 % Det er beregnet at 100 % belegg er 47 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å øke avtalen med Helse Sør-Øst med 5 plasser i Vi har dermed 47 avtalefestede plasser. Vi selger i tillegg noen ad-hoc plasser til enkelte kommuner utover de avtalefestede. For 2014 er det beregnet budsjett i forhold til 48 plasser, dvs. at institusjonen budsjetterer med å selge 1 ad-hoc plass i tillegg til de avtalefestede. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Disse har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,3 klienter per døgn i år 2014 og dette er litt under det budsjetterte. Vår kontrakt med Helse Sør-Øst har en ordlyd som gjør det vanskelig å oppnå 100 % da vi ikke kan beregne tapte døgn ved innleggelser og utskrivninger

7 Antall innleggelser. 116 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden I 2014 har vi hatt flere innleggelser enn noen gang tidligere. Dette kan skyldes at avtalen vår med Helse Sør- Øst er utvidet med 5 plasser. Antall innleggelser har variert noe de siste årene, men avviket er ikke høyere enn at det kan dreie seg om naturlige svingninger. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 3 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 5 Overført til annen institusjon eller fengsel : 2 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 5 Dro uten institusjonens anbefaling : 12 Gjennomført oppholdet som planlagt : 89 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 % 1 % 3 % Umiddelbar utskriving 6 % 6 % 6 % 9 % 3 % 15 % 8 % 7 % 4 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % 2 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % 3 % 4 % 7 % 5 % 4 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % 6 % 6 % 17 % 10 % 10 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % 69 % 65 % 73 % 77 % Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad i 9 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Denne gode trenden har holdt seg stort sett til i dag. Dette er vi svært godt - 7 -

8 fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. I 2014 har vi hatt lite rus på institusjonen. 12 klienter valgte å reise fra institusjonen mot vår anbefaling og 5 klienter uteble fra permisjoner. Til tross for det så har 77 % gjennomført oppholdet som planlagt. Klienter som er overført til 2015 er medregnet i dette tallet. Antall utskrivninger Vi ser at antall utskrivninger varierer fra år til år. Av de 58 klientene som forlot institusjonen i 2014 har 34 gjennomført oppholdet som planlagt. Dette gir en gjennomføringsgrad på 59 %. Klienter som er overført til 2015 er ikke medregnet her. Lengde på innleggelse < 1 uke <1mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtids behandling med varighet inntil 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt, blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2013 var 37 klienter som hadde så lang oppholdstid. I 2014 har vi hatt forholdsvis mange innleggelser etter sommerferien. 37 klienter er blitt innlagt etter Kriminalitet. Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim - 8 -

9 Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall dommer Ingen 32 % 18 % 19 % 33 % 30 % 33 % 37 % 29 % 19 % 15 % 28 % 1 12 % 15 % 6 % 10 % 11 % 11 % 10 % 6 % 4 % 9 % 8 % 2 12 % 14 % 6 % 2 % 3 % 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 8 % Over 3 44 % 53 % 62 % 55 % 56 % 56 % 49 % 62 % 65 % 59 % 56 % 12 4 % 7 % 7 % 14 % 16 % 17 % 19 % 12 % 10 % 11 % 16 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 12 årene, men de 5 siste årene har den vært stabil. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen. Innlagt fra kommune. Hamar 3 Ringsaker 1 Løten 3 Oslo 71 Gjøvik 3 Modum 1 Søgne 1 Farsund 1 Sandnes 1 Nord Odal 1 Kongsvinger 2 Elverum 1 Fredrikstad 1 Vang 1 Lindås 1 Bærum 1 Porsgrunn 3 Lillehammer 1 Moss 2 Jevnaker 1 Stavanger 1 Østre Toten 2 Ås 2 Søndre Land 1 Sør Odal 1 Etnedal 1 Lørenskog 3 Arendal 1 Nord Aurdal 1 Råde 2 Nome 1 Ullensaker 1-9 -

10 Vi ser at godt over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 28 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 61 % av alle innleggelser og Oslo er fortsatt institusjonens største nedslagsfelt, selv om vi ser en vekst i antall klienter som kommer fra lokalsykehusområdet vårt. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsv Elverum Stange Gjøvik VestreToten Sel Lillehammer Østre Toten Asker Oslo Bærum Lørenskog Moss Nesodden Askim Fredrikstad Halden 1 2 Sarpsborg 3 2 Ullensaker Porsgrunn Ås 3 2 Løten

11 Dominerende rusmiddel. 0% Ikke misbruk 10% 22% Alkohol 21% Cannabis 12% Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 26% 9% Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 7 % 15 % 22 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 13 % 13 % 23 % 16 % 12 % 12 % 12 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 2 % 7 % 4 % 2 % 9 % 9 % 9 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 47 % 50 % 41 % 48 % 34 % 26 % 26 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 19 % 15 % 13 % 10 % 21 % 22 % 21 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 10 % 13 % 7 % 15 % 22 % 17 % 16 % 10 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 5 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. I 2014 er det forholdsvis små endringer fra tidligere år, men andelen av klienter som ikke har hatt misbruk de siste 4 uker før innleggelse har også økt vesentlig de 2 siste årene, dette skyldes at flere klienter har vært overført fra andre institusjoner og fengselsopphold. Vi har også etablert gode relasjoner med andre korttids institusjoner som tar inn klienter for en kort periode før innleggelse. Det må understrekes at dette gjelder avhold de siste 4 uker før innleggelse

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig % Leiet bolig % Hospits/hotell % Fengsel 3 3 % Institusjon 8 7 % Vernet bolig/ettervern 3 3 % Pårørende/venners bolig 4 3 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11 % 20 % 15 % 8 % 11 % 17 % Leiet 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % 32 % 36 % 31 % 26 % Hospits 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9 % 12 % 14 % 15 % 15 % Fengsel 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12 % 8 % 8 % 5 % 3 % 3 % Institusjon 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9 % 15 % 13 % 15 % 9 % 7 % Vernet 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % 3 % 1 % 2 % 3 % Pårørende 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5 % 1 % 3 % 3 % 3 % 4 % U.F.B. 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % 14 % 18 % 26 % 26 % Det er forholdsvis små endringer de siste årene. Vi ser imidlertid at andelen uten bolig har økt noe og er den høyeste andel på 9 år. Andelen som søkes inn fra fengsel er redusert de siste 2 årene, dette til tross for at det er stort behov for fengslede rusavhengige om å få sone i institusjon. Mange klienter påbegynner soning etter at de er innlagt på frivillig grunnlag

13 Bor sammen med. 0% 1% 24% 75% Alene Partner/venn Partner + barn Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 71 % 77 % 85 % 72 % 68 % 64 % 72 % 73 % 75 % 78 % 75 % Partner 11 % 13 % 10 % 26 % 28 % 33 % 26 % 24 % 21 % 20 % 24 % Partner/barn 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % Foreldre 13 % 9 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % Vi ser at boligstatus har holdt seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr parbehandling for inntil 10 par. Sivilstand. 3% 1% 12% 57% Enslig Gift 15% Samboer/partner Separert 12% Skilt Enke/enkemann

14 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 52 % 63 % 71 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % 54 % 55 % 57 % 57 % Gift 2 % 3 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % 7 % 12 % Samboer 10 % 9 % 7 % 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % 21 % 22 % 18 % 15 % Separert 1 % 3 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 2 % 1 % Skilt 34 % 22 % 20 % 9 % 15 % 12 % 14 % 20 % 19 % 17 % 13 % 12 % Enke/enkem. 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 3 % De 7 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere og gifte som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Barn. Ingen barn 3% 1 barn 5% 2 barn 19% 46% 3 barn Over 3 barn 27% Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 32 % 43 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 51 % 45 % 46 % 46 % 1 barn 34 % 33 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 18 % 24 % 23 % 27 % 2 barn 28 % 19 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 21 % 17 % 19 % 19 % 3 barn 5 % 3 % 8 % 9 % 7 % 7 % 3 % 6 % 7 % 4 % 5 % Over 3 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % 7 % 8 % 3 %

15 Vi ser at andelen klienter med barn har holdt seg stabil de siste 10 årene, mens det varierer litt hvor mange barn klientene har. Inntektsgrunnlag. 1% 0% 0% 0% 22% 27% 51% Forsørget av andre Arbeidsinntekt Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt eller sykepenger. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsinntekt 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsavklaringsp. og tilsvarende 9 % 3 % 12 % 10 % 10 % 8 % 16 % 30 % 34 % 29 % 27 % Uføretrygd 58 % 56 % 55 % 50 % 42 % 56 % 61 % 53 % 50 % 52 % 51 % Sosialhjelp 25 % 37 % 33 % 38 % 47 % 35 % 20 % 14 % 15 % 18 % 22 % Alderstrygd 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i de 4 siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring- og rehabiliteringspenger

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. Har ikke deltatt: Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Sammenlignet med tidligere år. Status: Ikke delt. 37 % 41 % 33 % 29 % 31 % 32 % 39 % 48 % 37 % 28 % 25 % 26 % Har søkt: 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % Venter: 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % Deltar: 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % 56 % 69 % 73 % 72 % Deltatt: 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4 % 5 % 5 % 2 % 2 % 1 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 70 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. De 3 siste årene har andelen klienter som deltar i LAR program aldri vært høyere

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Institusjonen har lege, psykiater, psykologspesialist, 4 sykepleiere, 4 vernepleiere, 2 sosionomer og fagutdannede miljøarbeidere som samarbeider om behandling av klientene. Koordinatorfunksjonen dekkes av syke-, vernepleiere og sosionomer. Alle er fagutdannede med spesialistutdanning, og følger klienten under hele oppholdet. Sammen med øvrig personale danner koordinatorene team som samarbeider til felles beste rundt klientene. rusmestring og samhandling. Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper der temaer er livsmestring, angstmestring og en egen gruppe for kvinner. Disse gruppene ledes av ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er Fredheim er en behandlingsinstitusjon for rusavhengige mennesker. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati. Målet for behandlingen er å redusere skadene som rusavhengigheten over flere år har bidratt til, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Institusjonen har hatt fokus på behandlingsformen Motiverende Intervju samt tilbakefallsforebygging, og ansatte har gjennomgått opplæring og kurs i denne terapiformen. I løpet av 2014 har 6 fagpersoner fullført kompetansegivende kurs i Kognitiv terapi. Vi ønsker å benytte denne terapiformen på våre klienter, og samtidig utvikle dette til en gjennomgående terapi som også gjelder miljøarbeidet ved institusjonen

18 Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 83 klienter på metadon eller subutex/subuxone. Vi får henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex/subuxone. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og eventuelt avslutte sitt LAR program. Det er også enkelte klienter som ønsker å benytte et opphold ved institusjonen til å trappe seg ut av LAR programmet. Vi har gitt tilbud til flere, men det er ikke mange som klarer å gjennomføre en slik nedtrapping. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Institusjonen har egen psykiater som følger opp klienter med denne diagnosen med medisinering og stabilisering. Disse klientene får svar på mange plager som de har slitt med kanskje hele livet og flere får en bedre og helt annen tilværelse enn tidligere. Institusjonen har også fått godkjent prosjekt samtidig medisinering av opiatavhengighet og sentralstimulerende medisin for ADHD. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefallsforebygging, kognitiv terapi og NADA akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen

19 Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 18 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Dette er en gunstig for klienter som allerede er innlagt, og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Også i 2014 har institusjonen hatt et særskilt fokus på fysiske aktiviteter. Aktivitetsbygget er et positivt bidrag til dette. I ukeplanen har vi en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Flere av klientene blir inspirert til å ta i bruk treningsrommet også utenom de obligatoriske treningsdagene. Vi har gitt tilbud om ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg kan klientene benytte seg av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Om vinteren arrangeres hver uke skitur til et populært utfartssted i nærmiljøet. Institusjonen har egen skistall og låner ut ski etter behov. Det blir også kjørt opp løype rett utenfor stuedøra til institusjonen, og flere klienter benytter seg av dette flotte tilbudet. Alle fødselsdager blir markert med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har husket oss med underholdning, og gitt julestjerner til alle klientene. Viktige milepeler som 6, 12, 18 og 24 måneders rusfrihet og rene urinprøver blir markert med en utflukt til et spisested sammen med primærkontakten for å spise en bedre middag eller lunsj

20 Vi har opprettet en egen aktivitetsgruppe som legger opp ukens aktiviteter. Denne gruppa består av 2-3 ansatte og 4-5 klienter, og har møte en gang i uken. Aktivitetsgruppa har et eget budsjett på kr ,- som de fordeler til forskjellige fritidsaktiviteter, slik som turer til Sverige for å handle, ishockey, fotballkamper, kino, bowling, gocart og bingo/quiz aftener. Denne aktivitetsgruppa har fungert svært bra og klientene vokser på at de får medbestemmelse, dessuten frigjøres ressurser til andre gjøremål. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. I forbindelse med institusjonens 40 års jubileum ble det arrangert kulturaften med Lars Lillo Stenberg og revygruppa Friserte Fruer i vår gymsal. Dette arrangementet var også en markering av at vi har bygget ny spisesal ved institusjonen. Flere gjester var innbudt, med Ringsakers ordfører og representanter fra vår oppdragsgiver Helse Sør-Øst i spissen. Dette var en vellykket aften som klientene satte stor pris på. Vi må innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har en fast ukedag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. Vi forsøker å utfordre klientene til å bidra til aktiviteter som er konstruktive og gjennomførbare også etter utskrivning fra institusjonen. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. Henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert av de enkelte sykehusområder i samarbeid med institusjonen. Institusjonen har en langsiktig, løpende avtale med Helse Sør-Øst om 27 langtids- behandlingsplasser, og vi har gode forventninger om et fortsatt fruktbart samarbeid. I 2014 ble denne avtalen utvidet med 5 plasser, hvorav 2 etter en anbudskonkurranse. 3 nye plasser ble tildelt etter behov uten noen konkurranse. Denne utvidelsen av avtalen har medført at vi har styrket bemanningen også i 2014 med en 100 % stilling som sykepleier. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er inngått avtale med Oslo Kommune som gjelder fra og med til og med Denne avtalen gjelder rehabiliteringsrettede plasser, der det forventes at en innleggelse vil medføre endring og rusfrihet. Avtalene vi har med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune utfyller hverandre og gir institusjonen muligheter for å tilby langsiktige og sammenhengende behandlings-/rehabiliteringsløp for de som har behov for det. Vi har et godt samarbeid med Rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. Institusjonen har også fått til et godt samarbeid med avgiftningsenheten og utredningsenheten på Sanderud. Vi har også i enkelte tilfeller etablert et fruktbart samarbeid med psykiatrien i forhold til enkelte klienters behov for slike tjenester. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere

21 Institusjonen budsjetterer med å selge 1 ad-hoc plass i tillegg til de avtalte 47 plassene som Helse Sør-Øst og Oslo Kommune kjøper. Denne plassen tilbys kommuner eller helseforetak som har behov for å kjøpe tjenester for enkeltklienter. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens NAV kontor som foretar en henvisning som godkjennes av Velferdsetaten v/felles inntak i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og avhengig av de ansatte ved det enkelte NAV-kontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Velferdsetaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner også i framtiden. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tildeling av 3 nye plasser uten anbud i 2014 viser dette. Oslo Kommune v/velferdsetaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Oslo Kommune er en krevende, men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen. Et godt eksempel på dette er at vi i løpet av 2014 har utbedret og innredet 5 nye treningsleiligheter etter at vi fikk økte inntekter i 2013 gjennom å ta inn en ekstra klient. Institusjonen har nå 10 treningsleiligheter

22 STYRERS BERETNING 2014 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har gitt tilbud til 116 klienter i løpet av I en periode etter sommerferien hadde institusjonen store problemer med å holde oppe belegget. Utover høsten ble ventelistene, som i alle år har vært lange, avkortet i vesentlig grad. En stund manglet vi klienter på venteliste og vi hadde overkapasitet på flere plasser. Dette gjaldt i særlig grad Oslo kommunes plasser. Årsaken til dette kan være flere ting, men flere av våre klienter gjennomfører oppholdet som planlagt, og sommeren/høsten 2014 avsluttet halvparten av klientene fullført behandling og skrev seg ut. I løpet av årets 3 siste måneder var hele 65 % av klientene nyinnlagt. Institusjonen foretok noen grep, blant annet sendte styrer brev til alle teamledere, ruskonsulenter og kontaktpersoner ved alle bydeler i Oslo og forklarte situasjonen. Dette medførte at institusjonen fikk mange søkere utover høsten, og vi har ved årsskiftet overbelegg og ventelister på 5 og 9 måneder fra henholdsvis Oslo og Helse Sør-Øst. Vi hadde i 2014 en kapasitetsutnyttelse på 98,5 % eller liggedøgn. Fullstendig rehabilitering av klienter er et klart mål for alle som blir innlagt. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen har økt noe, og er på 77 %. Dette er et tall vi er svært fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Tallene på gjennomføring av opphold etter planen vil variere noe fra år til annet, og må ses i sammenheng med hvilke klienter som legges inn ved institusjonen. Det faglige tilbudet ved institusjonen er stadig under utvikling. Vi satser på å gi klientene god behandling og et godt helsefaglig tilbud som er forankret i den humanistiske tankegang med

23 et verdinøytralt grunnsyn. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider og gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2014 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for flere ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2014 gjennomført brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk om hvor fornøyde de er med flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, forslagskasse, aktivitetsgruppe og brukerdeltagelse med stemmerett i institusjonsstyret. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige, og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Institusjonen har i løpet av 2014 behandlet 116 klienter, og det har aldri vært behandlet flere i løpet av ett år tidligere. 58 klienter forlot institusjonen i løpet av fjoråret, og 34 av klientene gjennomførte oppholdet som planlagt. Dette resultatet er vi fortsatt ikke helt fornøyd med, men gjennomføringsprosenten har vært stigende de 3 siste årene. Fra 2013 til 2014 har den økt fra 57 % til 59 %. Institusjonen har en målsetting om at minst 60 % av klientene skal fullføre behandlingen. Arbeidstilbudet ved institusjonen er fortsatt godt og omfattende. Det legges vekt på at klientene skal delta i ordinære gjøremål og bidra til at driften av institusjonen går godt. Klienter deltar i alle oppgaver som de kan utføre. Dette gjelder kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver og vedlikehold av bygninger og anlegg. I vårt verksted har vi 2 gaffeltrucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 5 6 attraktive arbeidsplasser i perioder. Våre inntekter kommer fra avtalt salg av 27 plasser til Helse Sør-Øst og 20 plasser til Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger noen økonomiske betydning for institusjonen. Oslo Kommune v/velferdsetaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 11 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv. Dette medfører at mange ønsker å komme til institusjonen for å få behandling for sine rusproblemer. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 10 årene. Fra å være en institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2014 har vi også et negativt driftsresultat. Underskuddet er på kr ,-. Dette er det andre året på rad som vi sliter med et forholdsvis stort underskudd. Underskuddet skyldes i

24 første rekke for høye personalkostnader. Pensjonskostnadene har økt i vesentlig grad, og dette gjør nå sitt til at vi i framtiden må vurdere å redusere bemanningen med en eller 2 stillinger. Det er også brukt nesten kr. mer enn budsjett i vedlikeholdskostnader. Vi har brukt ca kr. til utbedring av treningsleiligheter, og denne summen kunne like gjerne vært aktivert som en større utbedring, men vi har valg å ta denne kostnaden i årets resultat for å spare framtidige avskrivningskostnader. Utgifter til data har også medført vel kr. i økte utgifter. Dette for å kompensere at dataansvarlig har vært sykemeldt halve året. Det er også solide merforbruk på noen av postene som omfatter behandling av klienter. Transportkostnader er overskredet med ca kr, lønn til klienter med kr og utgifter til behandling med kr. Inntektene fra salg av plasser har imidlertid medført nesten kr i merinntekt, men dette er ikke nok til å kompensere for de økte utgiftene.. I 2014 har vi bygget ny og større spisesal ved institusjonen. Samtidig er hovedbygningen restaurert i vesentlig grad. Byggeprosjektet var kostnadsberegnet til 4,5 mill. kr. I løpet av byggeperioden ble det avdekket en del bygningsmessige feil som måtte utbedres samtidig. Dette gjaldt gulvet og taket. Disse arbeidene var det nødvendig å foreta for å sikre fullgod restaurering og en sikker og god spisesal. Prosjektet er ikke helt avsluttet ennå, men sannsynligheten er stor for at vi havner på en utbyggingskostnad på ca. 5 mill. kr. Som finansiering av prosjektet ble det vedtatt å refinansiere gjelden og øke den med ca. 4 mill.kr. Den resterende kostnad ble finansiert med egenkapital. Et annet og vesentlig investeringsprosjekt var å utbedre våre treningshybler, dette har kostet kr. Denne investeringen er foretatt som ordinært og ekstraordinært vedlikehold og bokført som en utgift i I tillegg har vi i løpet av året fått med Eidsiva Bredbånd til å grave og framføre fiber til institusjonen. Dette representerer ikke den største kostnaden, men vil føre til en langt bedre hverdag for både ansatte og klienter i framtiden. Langsiktig gjeld er økt med kr ,- i løpet av året. Langsiktig gjeld er pr på tilsammen 12,2 mill. kr. Dette utgjør 35,2 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe problem for institusjonen. Det er også i 2014 avsatt kr ,- i renter av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen vil nå være avsluttet, og det vil dermed forbedre resultatet noe fra og med I 2014 har institusjonen deltatt i en begrenset anbudskonkurranse. Helse Sør-Øst fikk økte bevilgninger og utlyste en konkurranse i forhold til de økte bevilgningene. Fredheim deltok og har fått 5 plasser til i løpet av 2014, og dette øker vår ramme med 4,4 mill. kr. Vi har en langsiktig kontrakt med Helse Sør-Øst. Denne skal være løpende i mange år, uten at den er tidfestet. Dette bidrar til å gjøre budsjettprosessen mer forutsigbar i årene som kommer. Jeg vil takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2014 har vært 6,8 % noe som er noe høyere enn i 2013, men likt med fraværet i 2012 og Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer at arbeidsmiljøet er bra. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter god regnskapsskikk for små foretak. Salg av varer og tjenester inntektsføres på leveringstidspunktet. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap

30 Note 2, Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk 32,1 31,4 Ytelser til ledende daglig styre personer leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2014 kr: ,- eksl. m.v.a. Honorar for andre tjenester utgjør for 2014 kr: ,- eksl. m.v.a. Note 3. Varige driftsmidler Bygninger Transp.midler Total Inventar Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk avskr., nedskr.,rev. nedskr Akk.avskr Balanseført verdi Årets avskrivninger Tidligere ble bygninger avskrevet tilsvarende avdrag på lån, men fra 1989 er disse avskrevet lineært. Note 4, Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr: ,

31 Note 5, Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld Note 6, Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Pantegjeld Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Note 7, Obligatorisk tjenestepensjon Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller lovens krav. Note 8, Avsetning for forpliktelser Stiftelsen har avsatt kr ,- til forpliktelser i tilfelle fremtidig krav i forbindelse med momskompensasjonsordningen. Av dette beløpet er kr ,- ført direkte mot egenkapitalen i 2008, mens det resterende er kostnadsførte renter. Note 9, Egenkapital Egenkapital Årets underskudd Egenkapital

32 - 32 -

33 - 33 -

34 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjett Budsjett 2015 Regnskap 2014 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Uniformgodtgjørelse: Søn-,Helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Inventar: Teknisk og elektrisk utstyr: Øvrig utstyr Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Representasjon og studiebidrag: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter:

35 SUM SALGS OG LEIEINNT Refunderte sykepenger: Kommunal betaling: Oslo Kommune Helse Sør - Øst Helseforetak, spotplasser Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD: KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2016 GODTGJØRELSE TIL STYRET. GODTGJØRELSE TIL STYRET Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Vi har avholdt 7 styremøter i 2014, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr ,- per. møte i 2014 og honorar til styrets leder er kr ,- pr år. Det beregnes noe økning i satsene for 2015 og Budsjettforslag 2016: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Fredheim har 32,3 årsverk pr fordelt på 38 ansatte. I forslag til budsjett er det tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 3,5 %. Ny avtale med Helse Sør-Øst har bidratt til å styrke bemanningen med 1 x 100 % stillinger som syke-/ vernepleier fra og med 2014 og 50 % økonomikonsulent fra og med Det vil imidlertid bli foretatt en reduksjon i stillinger fra og med Dette gjelde 3 ansatte som har fått redusert stilling fra 100 til 50 % på grunn av sykdom/uførhet. Dette blir gjort for å dekke opp de økte utgiftene til pensjon bl.a. Budsjettforslag 2016: kr ,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2016: kr ,- SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,

36 Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Satsen for helgetillegg økte mye i lønnsoppgjøret i Vi regner derfor med at satsene ikke vil øke særlig grad i Budsjettforslag 2016: kr ,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet har heller ikke vært noe stort problem. Med flere ansatte så har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Også det forholdet at mange ansatte nærmer seg pensjonsalder bidrar til at sykdommer dukker oftere opp og fraværet øker. I 2014 var sykefraværet 6,8 %. Budsjettforslag 2016: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 19,1 % av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2014, som er på 14,1 %. Den ekstra reguleringspremien i KLP var svært høy i Denne posten økte med 1,4 mill. kr. fra 2013 til Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og fører til at personalkostnadene våre er for høye i forhold til våre inntekter. Om økningen fortsetter tilsvarende vil det være påkrevet med en reduksjon i bemanningen. Budsjettforslag 2016: kr ,- INVENTAR. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. I 2014 hadde vi ekstraordinær kostnad på grunn av ombygging av treningsleiligheter Budsjettforslag 2016: kr ,- TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR. Regnskap 2014: kr. 0,- Budsjett 2015: kr ,- Institusjonen har mye teknisk og elektrisk utstyr som krever stadig mer fornyelse år for år. I 2014 hadde vi en god del fornyelse av kjøkkenutstyret, men dette ble ført på post 4265, service og kjøkkenutstyr. Budsjettforslag 2016: kr ,- ØVRIG UTSTYR. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Institusjonen har etter hvert mange kontorer, og utstyret er stadig i behov for fornyelse. Dette behovet vil øke i årene som kommer. Budsjettforslag 2016: kr ,

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsmelding 2009 - 1 -

Årsmelding 2009 - 1 - Årsmelding 2009-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer