INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Styrers beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Langsiktig gjeld og årlige avskrivinger Investeringsbehov/årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2014 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 47 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 27 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Sverre Rydjord STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Nestleder Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Aasum Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Anders Børkesveen Terje Nordby " Linda Hagelund Wenche T. Kleven " Øyvind Borgan Hege Anita Schwichtenberg AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. I 2014 har 3 ansatte sluttet for å gå over i pensjonistenes rekker. Gerd Syversen gikk av med pensjon etter 11 år som husøkonom, Arvid Petrud gikk av med pensjon etter 23 år som miljøarbeider, og Ove Moberget gikk av med pensjon etter 4 år som psykologspesialist. Utover disse tre har ingen sluttet ved institusjonen. Vi har ansatt 2 nye medarbeidere i husøkonom- og psykologstillingene. Sverre Huse fikk utvidet sin stilling som miljøarbeider fra ca. 40 % til 100 %. Vår nye avtale med Helse Sør-Øst medførte at vi kunne opprette 1 ny stilling som sykepleier. Denne er besatt fra og med juli ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,2 stillinger fordelt på 38 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen

4 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Assisterende styrer Juliane Hemstad Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Lege Tor Stuland (20 % stilling) Psykiater Runar Storrøsten (10 % stilling) Psykolog Ove Moberget Psykolog Wenche Bergaust Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen " Aase Boye (50 % stilling) Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sosionom Ståle Hansen Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Sykepleier Else Karin Holter Sykepleier Lene Kristin Lierhagen Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Petrud Vernepleier Janicke Bjørklund Vernepleier Martha Larsen Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Assistent Morten Aasterud Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud Olav Strøm " Anne Merete Koppang Tove Engebakken Brede Berntsen (41,6 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Sverre Huse Morten Østberg (14 % stilling) Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Husøkonom Heidi Olastuen Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen Assistent Randi Sandbakken " Trine Lothe Larsen (87 % stilling) Turid Pettersen (13,3 % stilling) Legesekretær Unni Wenche Nordby (10 % stilling) Vikarer Roy Arne Engebakken, Inger Johanne Hammersborg, Ståle Bakke, Tore Syversen og Øyvind Teslo

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 12 stk. 4 stk. 6 stk. 2 stk. Gjennomsnittsalder. 45,7 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6 år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 2011: 45,0 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006: 43,1 år 2012: 44,5 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007: 44,7 år 2013: 44,2 år 1990: 52,9 år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008: 44,9 år 2014: 45,7 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003 etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 7-8 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på midten av 40-tallet. Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Det er vanskelig å si noe om utviklingen, men gruppen over 60 år har avtatt en del. Gruppen år og år har aldri vært større enn i 2014, mens det fortsatt bare er 3 klienter over 60 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 98,5 % Det er beregnet at 100 % belegg er 47 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å øke avtalen med Helse Sør-Øst med 5 plasser i Vi har dermed 47 avtalefestede plasser. Vi selger i tillegg noen ad-hoc plasser til enkelte kommuner utover de avtalefestede. For 2014 er det beregnet budsjett i forhold til 48 plasser, dvs. at institusjonen budsjetterer med å selge 1 ad-hoc plass i tillegg til de avtalefestede. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Disse har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,3 klienter per døgn i år 2014 og dette er litt under det budsjetterte. Vår kontrakt med Helse Sør-Øst har en ordlyd som gjør det vanskelig å oppnå 100 % da vi ikke kan beregne tapte døgn ved innleggelser og utskrivninger

7 Antall innleggelser. 116 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden I 2014 har vi hatt flere innleggelser enn noen gang tidligere. Dette kan skyldes at avtalen vår med Helse Sør- Øst er utvidet med 5 plasser. Antall innleggelser har variert noe de siste årene, men avviket er ikke høyere enn at det kan dreie seg om naturlige svingninger. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 3 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 5 Overført til annen institusjon eller fengsel : 2 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 5 Dro uten institusjonens anbefaling : 12 Gjennomført oppholdet som planlagt : 89 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 % 1 % 3 % Umiddelbar utskriving 6 % 6 % 6 % 9 % 3 % 15 % 8 % 7 % 4 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % 2 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % 3 % 4 % 7 % 5 % 4 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % 6 % 6 % 17 % 10 % 10 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % 69 % 65 % 73 % 77 % Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad i 9 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Denne gode trenden har holdt seg stort sett til i dag. Dette er vi svært godt - 7 -

8 fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. I 2014 har vi hatt lite rus på institusjonen. 12 klienter valgte å reise fra institusjonen mot vår anbefaling og 5 klienter uteble fra permisjoner. Til tross for det så har 77 % gjennomført oppholdet som planlagt. Klienter som er overført til 2015 er medregnet i dette tallet. Antall utskrivninger Vi ser at antall utskrivninger varierer fra år til år. Av de 58 klientene som forlot institusjonen i 2014 har 34 gjennomført oppholdet som planlagt. Dette gir en gjennomføringsgrad på 59 %. Klienter som er overført til 2015 er ikke medregnet her. Lengde på innleggelse < 1 uke <1mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtids behandling med varighet inntil 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt, blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2013 var 37 klienter som hadde så lang oppholdstid. I 2014 har vi hatt forholdsvis mange innleggelser etter sommerferien. 37 klienter er blitt innlagt etter Kriminalitet. Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim - 8 -

9 Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall dommer Ingen 32 % 18 % 19 % 33 % 30 % 33 % 37 % 29 % 19 % 15 % 28 % 1 12 % 15 % 6 % 10 % 11 % 11 % 10 % 6 % 4 % 9 % 8 % 2 12 % 14 % 6 % 2 % 3 % 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 8 % Over 3 44 % 53 % 62 % 55 % 56 % 56 % 49 % 62 % 65 % 59 % 56 % 12 4 % 7 % 7 % 14 % 16 % 17 % 19 % 12 % 10 % 11 % 16 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 12 årene, men de 5 siste årene har den vært stabil. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen. Innlagt fra kommune. Hamar 3 Ringsaker 1 Løten 3 Oslo 71 Gjøvik 3 Modum 1 Søgne 1 Farsund 1 Sandnes 1 Nord Odal 1 Kongsvinger 2 Elverum 1 Fredrikstad 1 Vang 1 Lindås 1 Bærum 1 Porsgrunn 3 Lillehammer 1 Moss 2 Jevnaker 1 Stavanger 1 Østre Toten 2 Ås 2 Søndre Land 1 Sør Odal 1 Etnedal 1 Lørenskog 3 Arendal 1 Nord Aurdal 1 Råde 2 Nome 1 Ullensaker 1-9 -

10 Vi ser at godt over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 28 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 61 % av alle innleggelser og Oslo er fortsatt institusjonens største nedslagsfelt, selv om vi ser en vekst i antall klienter som kommer fra lokalsykehusområdet vårt. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsv Elverum Stange Gjøvik VestreToten Sel Lillehammer Østre Toten Asker Oslo Bærum Lørenskog Moss Nesodden Askim Fredrikstad Halden 1 2 Sarpsborg 3 2 Ullensaker Porsgrunn Ås 3 2 Løten

11 Dominerende rusmiddel. 0% Ikke misbruk 10% 22% Alkohol 21% Cannabis 12% Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 26% 9% Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 7 % 15 % 22 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 13 % 13 % 23 % 16 % 12 % 12 % 12 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 2 % 7 % 4 % 2 % 9 % 9 % 9 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 47 % 50 % 41 % 48 % 34 % 26 % 26 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 19 % 15 % 13 % 10 % 21 % 22 % 21 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 10 % 13 % 7 % 15 % 22 % 17 % 16 % 10 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 5 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. I 2014 er det forholdsvis små endringer fra tidligere år, men andelen av klienter som ikke har hatt misbruk de siste 4 uker før innleggelse har også økt vesentlig de 2 siste årene, dette skyldes at flere klienter har vært overført fra andre institusjoner og fengselsopphold. Vi har også etablert gode relasjoner med andre korttids institusjoner som tar inn klienter for en kort periode før innleggelse. Det må understrekes at dette gjelder avhold de siste 4 uker før innleggelse

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig % Leiet bolig % Hospits/hotell % Fengsel 3 3 % Institusjon 8 7 % Vernet bolig/ettervern 3 3 % Pårørende/venners bolig 4 3 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11 % 20 % 15 % 8 % 11 % 17 % Leiet 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % 32 % 36 % 31 % 26 % Hospits 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9 % 12 % 14 % 15 % 15 % Fengsel 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12 % 8 % 8 % 5 % 3 % 3 % Institusjon 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9 % 15 % 13 % 15 % 9 % 7 % Vernet 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % 3 % 1 % 2 % 3 % Pårørende 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5 % 1 % 3 % 3 % 3 % 4 % U.F.B. 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % 14 % 18 % 26 % 26 % Det er forholdsvis små endringer de siste årene. Vi ser imidlertid at andelen uten bolig har økt noe og er den høyeste andel på 9 år. Andelen som søkes inn fra fengsel er redusert de siste 2 årene, dette til tross for at det er stort behov for fengslede rusavhengige om å få sone i institusjon. Mange klienter påbegynner soning etter at de er innlagt på frivillig grunnlag

13 Bor sammen med. 0% 1% 24% 75% Alene Partner/venn Partner + barn Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 71 % 77 % 85 % 72 % 68 % 64 % 72 % 73 % 75 % 78 % 75 % Partner 11 % 13 % 10 % 26 % 28 % 33 % 26 % 24 % 21 % 20 % 24 % Partner/barn 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % Foreldre 13 % 9 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % Vi ser at boligstatus har holdt seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr parbehandling for inntil 10 par. Sivilstand. 3% 1% 12% 57% Enslig Gift 15% Samboer/partner Separert 12% Skilt Enke/enkemann

14 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 52 % 63 % 71 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % 54 % 55 % 57 % 57 % Gift 2 % 3 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % 7 % 12 % Samboer 10 % 9 % 7 % 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % 21 % 22 % 18 % 15 % Separert 1 % 3 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 2 % 1 % Skilt 34 % 22 % 20 % 9 % 15 % 12 % 14 % 20 % 19 % 17 % 13 % 12 % Enke/enkem. 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 3 % De 7 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere og gifte som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Barn. Ingen barn 3% 1 barn 5% 2 barn 19% 46% 3 barn Over 3 barn 27% Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 32 % 43 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 51 % 45 % 46 % 46 % 1 barn 34 % 33 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 18 % 24 % 23 % 27 % 2 barn 28 % 19 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 21 % 17 % 19 % 19 % 3 barn 5 % 3 % 8 % 9 % 7 % 7 % 3 % 6 % 7 % 4 % 5 % Over 3 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % 7 % 8 % 3 %

15 Vi ser at andelen klienter med barn har holdt seg stabil de siste 10 årene, mens det varierer litt hvor mange barn klientene har. Inntektsgrunnlag. 1% 0% 0% 0% 22% 27% 51% Forsørget av andre Arbeidsinntekt Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt eller sykepenger. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsinntekt 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsavklaringsp. og tilsvarende 9 % 3 % 12 % 10 % 10 % 8 % 16 % 30 % 34 % 29 % 27 % Uføretrygd 58 % 56 % 55 % 50 % 42 % 56 % 61 % 53 % 50 % 52 % 51 % Sosialhjelp 25 % 37 % 33 % 38 % 47 % 35 % 20 % 14 % 15 % 18 % 22 % Alderstrygd 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i de 4 siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring- og rehabiliteringspenger

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. Har ikke deltatt: Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Sammenlignet med tidligere år. Status: Ikke delt. 37 % 41 % 33 % 29 % 31 % 32 % 39 % 48 % 37 % 28 % 25 % 26 % Har søkt: 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % Venter: 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % Deltar: 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % 56 % 69 % 73 % 72 % Deltatt: 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4 % 5 % 5 % 2 % 2 % 1 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 70 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. De 3 siste årene har andelen klienter som deltar i LAR program aldri vært høyere

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Institusjonen har lege, psykiater, psykologspesialist, 4 sykepleiere, 4 vernepleiere, 2 sosionomer og fagutdannede miljøarbeidere som samarbeider om behandling av klientene. Koordinatorfunksjonen dekkes av syke-, vernepleiere og sosionomer. Alle er fagutdannede med spesialistutdanning, og følger klienten under hele oppholdet. Sammen med øvrig personale danner koordinatorene team som samarbeider til felles beste rundt klientene. rusmestring og samhandling. Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper der temaer er livsmestring, angstmestring og en egen gruppe for kvinner. Disse gruppene ledes av ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er Fredheim er en behandlingsinstitusjon for rusavhengige mennesker. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati. Målet for behandlingen er å redusere skadene som rusavhengigheten over flere år har bidratt til, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Institusjonen har hatt fokus på behandlingsformen Motiverende Intervju samt tilbakefallsforebygging, og ansatte har gjennomgått opplæring og kurs i denne terapiformen. I løpet av 2014 har 6 fagpersoner fullført kompetansegivende kurs i Kognitiv terapi. Vi ønsker å benytte denne terapiformen på våre klienter, og samtidig utvikle dette til en gjennomgående terapi som også gjelder miljøarbeidet ved institusjonen

18 Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 83 klienter på metadon eller subutex/subuxone. Vi får henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex/subuxone. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og eventuelt avslutte sitt LAR program. Det er også enkelte klienter som ønsker å benytte et opphold ved institusjonen til å trappe seg ut av LAR programmet. Vi har gitt tilbud til flere, men det er ikke mange som klarer å gjennomføre en slik nedtrapping. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Institusjonen har egen psykiater som følger opp klienter med denne diagnosen med medisinering og stabilisering. Disse klientene får svar på mange plager som de har slitt med kanskje hele livet og flere får en bedre og helt annen tilværelse enn tidligere. Institusjonen har også fått godkjent prosjekt samtidig medisinering av opiatavhengighet og sentralstimulerende medisin for ADHD. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefallsforebygging, kognitiv terapi og NADA akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen

19 Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 18 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Dette er en gunstig for klienter som allerede er innlagt, og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Også i 2014 har institusjonen hatt et særskilt fokus på fysiske aktiviteter. Aktivitetsbygget er et positivt bidrag til dette. I ukeplanen har vi en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Flere av klientene blir inspirert til å ta i bruk treningsrommet også utenom de obligatoriske treningsdagene. Vi har gitt tilbud om ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg kan klientene benytte seg av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Om vinteren arrangeres hver uke skitur til et populært utfartssted i nærmiljøet. Institusjonen har egen skistall og låner ut ski etter behov. Det blir også kjørt opp løype rett utenfor stuedøra til institusjonen, og flere klienter benytter seg av dette flotte tilbudet. Alle fødselsdager blir markert med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har husket oss med underholdning, og gitt julestjerner til alle klientene. Viktige milepeler som 6, 12, 18 og 24 måneders rusfrihet og rene urinprøver blir markert med en utflukt til et spisested sammen med primærkontakten for å spise en bedre middag eller lunsj

20 Vi har opprettet en egen aktivitetsgruppe som legger opp ukens aktiviteter. Denne gruppa består av 2-3 ansatte og 4-5 klienter, og har møte en gang i uken. Aktivitetsgruppa har et eget budsjett på kr ,- som de fordeler til forskjellige fritidsaktiviteter, slik som turer til Sverige for å handle, ishockey, fotballkamper, kino, bowling, gocart og bingo/quiz aftener. Denne aktivitetsgruppa har fungert svært bra og klientene vokser på at de får medbestemmelse, dessuten frigjøres ressurser til andre gjøremål. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. I forbindelse med institusjonens 40 års jubileum ble det arrangert kulturaften med Lars Lillo Stenberg og revygruppa Friserte Fruer i vår gymsal. Dette arrangementet var også en markering av at vi har bygget ny spisesal ved institusjonen. Flere gjester var innbudt, med Ringsakers ordfører og representanter fra vår oppdragsgiver Helse Sør-Øst i spissen. Dette var en vellykket aften som klientene satte stor pris på. Vi må innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har en fast ukedag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. Vi forsøker å utfordre klientene til å bidra til aktiviteter som er konstruktive og gjennomførbare også etter utskrivning fra institusjonen. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. Henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert av de enkelte sykehusområder i samarbeid med institusjonen. Institusjonen har en langsiktig, løpende avtale med Helse Sør-Øst om 27 langtids- behandlingsplasser, og vi har gode forventninger om et fortsatt fruktbart samarbeid. I 2014 ble denne avtalen utvidet med 5 plasser, hvorav 2 etter en anbudskonkurranse. 3 nye plasser ble tildelt etter behov uten noen konkurranse. Denne utvidelsen av avtalen har medført at vi har styrket bemanningen også i 2014 med en 100 % stilling som sykepleier. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er inngått avtale med Oslo Kommune som gjelder fra og med til og med Denne avtalen gjelder rehabiliteringsrettede plasser, der det forventes at en innleggelse vil medføre endring og rusfrihet. Avtalene vi har med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune utfyller hverandre og gir institusjonen muligheter for å tilby langsiktige og sammenhengende behandlings-/rehabiliteringsløp for de som har behov for det. Vi har et godt samarbeid med Rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. Institusjonen har også fått til et godt samarbeid med avgiftningsenheten og utredningsenheten på Sanderud. Vi har også i enkelte tilfeller etablert et fruktbart samarbeid med psykiatrien i forhold til enkelte klienters behov for slike tjenester. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere

21 Institusjonen budsjetterer med å selge 1 ad-hoc plass i tillegg til de avtalte 47 plassene som Helse Sør-Øst og Oslo Kommune kjøper. Denne plassen tilbys kommuner eller helseforetak som har behov for å kjøpe tjenester for enkeltklienter. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens NAV kontor som foretar en henvisning som godkjennes av Velferdsetaten v/felles inntak i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og avhengig av de ansatte ved det enkelte NAV-kontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Velferdsetaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner også i framtiden. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tildeling av 3 nye plasser uten anbud i 2014 viser dette. Oslo Kommune v/velferdsetaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Oslo Kommune er en krevende, men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen. Et godt eksempel på dette er at vi i løpet av 2014 har utbedret og innredet 5 nye treningsleiligheter etter at vi fikk økte inntekter i 2013 gjennom å ta inn en ekstra klient. Institusjonen har nå 10 treningsleiligheter

22 STYRERS BERETNING 2014 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har gitt tilbud til 116 klienter i løpet av I en periode etter sommerferien hadde institusjonen store problemer med å holde oppe belegget. Utover høsten ble ventelistene, som i alle år har vært lange, avkortet i vesentlig grad. En stund manglet vi klienter på venteliste og vi hadde overkapasitet på flere plasser. Dette gjaldt i særlig grad Oslo kommunes plasser. Årsaken til dette kan være flere ting, men flere av våre klienter gjennomfører oppholdet som planlagt, og sommeren/høsten 2014 avsluttet halvparten av klientene fullført behandling og skrev seg ut. I løpet av årets 3 siste måneder var hele 65 % av klientene nyinnlagt. Institusjonen foretok noen grep, blant annet sendte styrer brev til alle teamledere, ruskonsulenter og kontaktpersoner ved alle bydeler i Oslo og forklarte situasjonen. Dette medførte at institusjonen fikk mange søkere utover høsten, og vi har ved årsskiftet overbelegg og ventelister på 5 og 9 måneder fra henholdsvis Oslo og Helse Sør-Øst. Vi hadde i 2014 en kapasitetsutnyttelse på 98,5 % eller liggedøgn. Fullstendig rehabilitering av klienter er et klart mål for alle som blir innlagt. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen har økt noe, og er på 77 %. Dette er et tall vi er svært fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Tallene på gjennomføring av opphold etter planen vil variere noe fra år til annet, og må ses i sammenheng med hvilke klienter som legges inn ved institusjonen. Det faglige tilbudet ved institusjonen er stadig under utvikling. Vi satser på å gi klientene god behandling og et godt helsefaglig tilbud som er forankret i den humanistiske tankegang med

23 et verdinøytralt grunnsyn. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider og gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2014 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for flere ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2014 gjennomført brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk om hvor fornøyde de er med flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, forslagskasse, aktivitetsgruppe og brukerdeltagelse med stemmerett i institusjonsstyret. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige, og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Institusjonen har i løpet av 2014 behandlet 116 klienter, og det har aldri vært behandlet flere i løpet av ett år tidligere. 58 klienter forlot institusjonen i løpet av fjoråret, og 34 av klientene gjennomførte oppholdet som planlagt. Dette resultatet er vi fortsatt ikke helt fornøyd med, men gjennomføringsprosenten har vært stigende de 3 siste årene. Fra 2013 til 2014 har den økt fra 57 % til 59 %. Institusjonen har en målsetting om at minst 60 % av klientene skal fullføre behandlingen. Arbeidstilbudet ved institusjonen er fortsatt godt og omfattende. Det legges vekt på at klientene skal delta i ordinære gjøremål og bidra til at driften av institusjonen går godt. Klienter deltar i alle oppgaver som de kan utføre. Dette gjelder kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver og vedlikehold av bygninger og anlegg. I vårt verksted har vi 2 gaffeltrucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 5 6 attraktive arbeidsplasser i perioder. Våre inntekter kommer fra avtalt salg av 27 plasser til Helse Sør-Øst og 20 plasser til Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger noen økonomiske betydning for institusjonen. Oslo Kommune v/velferdsetaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 11 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv. Dette medfører at mange ønsker å komme til institusjonen for å få behandling for sine rusproblemer. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 10 årene. Fra å være en institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2014 har vi også et negativt driftsresultat. Underskuddet er på kr ,-. Dette er det andre året på rad som vi sliter med et forholdsvis stort underskudd. Underskuddet skyldes i

24 første rekke for høye personalkostnader. Pensjonskostnadene har økt i vesentlig grad, og dette gjør nå sitt til at vi i framtiden må vurdere å redusere bemanningen med en eller 2 stillinger. Det er også brukt nesten kr. mer enn budsjett i vedlikeholdskostnader. Vi har brukt ca kr. til utbedring av treningsleiligheter, og denne summen kunne like gjerne vært aktivert som en større utbedring, men vi har valg å ta denne kostnaden i årets resultat for å spare framtidige avskrivningskostnader. Utgifter til data har også medført vel kr. i økte utgifter. Dette for å kompensere at dataansvarlig har vært sykemeldt halve året. Det er også solide merforbruk på noen av postene som omfatter behandling av klienter. Transportkostnader er overskredet med ca kr, lønn til klienter med kr og utgifter til behandling med kr. Inntektene fra salg av plasser har imidlertid medført nesten kr i merinntekt, men dette er ikke nok til å kompensere for de økte utgiftene.. I 2014 har vi bygget ny og større spisesal ved institusjonen. Samtidig er hovedbygningen restaurert i vesentlig grad. Byggeprosjektet var kostnadsberegnet til 4,5 mill. kr. I løpet av byggeperioden ble det avdekket en del bygningsmessige feil som måtte utbedres samtidig. Dette gjaldt gulvet og taket. Disse arbeidene var det nødvendig å foreta for å sikre fullgod restaurering og en sikker og god spisesal. Prosjektet er ikke helt avsluttet ennå, men sannsynligheten er stor for at vi havner på en utbyggingskostnad på ca. 5 mill. kr. Som finansiering av prosjektet ble det vedtatt å refinansiere gjelden og øke den med ca. 4 mill.kr. Den resterende kostnad ble finansiert med egenkapital. Et annet og vesentlig investeringsprosjekt var å utbedre våre treningshybler, dette har kostet kr. Denne investeringen er foretatt som ordinært og ekstraordinært vedlikehold og bokført som en utgift i I tillegg har vi i løpet av året fått med Eidsiva Bredbånd til å grave og framføre fiber til institusjonen. Dette representerer ikke den største kostnaden, men vil føre til en langt bedre hverdag for både ansatte og klienter i framtiden. Langsiktig gjeld er økt med kr ,- i løpet av året. Langsiktig gjeld er pr på tilsammen 12,2 mill. kr. Dette utgjør 35,2 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe problem for institusjonen. Det er også i 2014 avsatt kr ,- i renter av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen vil nå være avsluttet, og det vil dermed forbedre resultatet noe fra og med I 2014 har institusjonen deltatt i en begrenset anbudskonkurranse. Helse Sør-Øst fikk økte bevilgninger og utlyste en konkurranse i forhold til de økte bevilgningene. Fredheim deltok og har fått 5 plasser til i løpet av 2014, og dette øker vår ramme med 4,4 mill. kr. Vi har en langsiktig kontrakt med Helse Sør-Øst. Denne skal være løpende i mange år, uten at den er tidfestet. Dette bidrar til å gjøre budsjettprosessen mer forutsigbar i årene som kommer. Jeg vil takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2014 har vært 6,8 % noe som er noe høyere enn i 2013, men likt med fraværet i 2012 og Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer at arbeidsmiljøet er bra. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter god regnskapsskikk for små foretak. Salg av varer og tjenester inntektsføres på leveringstidspunktet. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap

30 Note 2, Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk 32,1 31,4 Ytelser til ledende daglig styre personer leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2014 kr: ,- eksl. m.v.a. Honorar for andre tjenester utgjør for 2014 kr: ,- eksl. m.v.a. Note 3. Varige driftsmidler Bygninger Transp.midler Total Inventar Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk avskr., nedskr.,rev. nedskr Akk.avskr Balanseført verdi Årets avskrivninger Tidligere ble bygninger avskrevet tilsvarende avdrag på lån, men fra 1989 er disse avskrevet lineært. Note 4, Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr: ,

31 Note 5, Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld Note 6, Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Pantegjeld Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Note 7, Obligatorisk tjenestepensjon Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller lovens krav. Note 8, Avsetning for forpliktelser Stiftelsen har avsatt kr ,- til forpliktelser i tilfelle fremtidig krav i forbindelse med momskompensasjonsordningen. Av dette beløpet er kr ,- ført direkte mot egenkapitalen i 2008, mens det resterende er kostnadsførte renter. Note 9, Egenkapital Egenkapital Årets underskudd Egenkapital

32 - 32 -

33 - 33 -

34 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjett Budsjett 2015 Regnskap 2014 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Uniformgodtgjørelse: Søn-,Helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Inventar: Teknisk og elektrisk utstyr: Øvrig utstyr Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Representasjon og studiebidrag: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter:

35 SUM SALGS OG LEIEINNT Refunderte sykepenger: Kommunal betaling: Oslo Kommune Helse Sør - Øst Helseforetak, spotplasser Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD: KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2016 GODTGJØRELSE TIL STYRET. GODTGJØRELSE TIL STYRET Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Vi har avholdt 7 styremøter i 2014, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr ,- per. møte i 2014 og honorar til styrets leder er kr ,- pr år. Det beregnes noe økning i satsene for 2015 og Budsjettforslag 2016: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Fredheim har 32,3 årsverk pr fordelt på 38 ansatte. I forslag til budsjett er det tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 3,5 %. Ny avtale med Helse Sør-Øst har bidratt til å styrke bemanningen med 1 x 100 % stillinger som syke-/ vernepleier fra og med 2014 og 50 % økonomikonsulent fra og med Det vil imidlertid bli foretatt en reduksjon i stillinger fra og med Dette gjelde 3 ansatte som har fått redusert stilling fra 100 til 50 % på grunn av sykdom/uførhet. Dette blir gjort for å dekke opp de økte utgiftene til pensjon bl.a. Budsjettforslag 2016: kr ,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2016: kr ,- SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,

36 Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Satsen for helgetillegg økte mye i lønnsoppgjøret i Vi regner derfor med at satsene ikke vil øke særlig grad i Budsjettforslag 2016: kr ,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet har heller ikke vært noe stort problem. Med flere ansatte så har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Også det forholdet at mange ansatte nærmer seg pensjonsalder bidrar til at sykdommer dukker oftere opp og fraværet øker. I 2014 var sykefraværet 6,8 %. Budsjettforslag 2016: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 19,1 % av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2014, som er på 14,1 %. Den ekstra reguleringspremien i KLP var svært høy i Denne posten økte med 1,4 mill. kr. fra 2013 til Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og fører til at personalkostnadene våre er for høye i forhold til våre inntekter. Om økningen fortsetter tilsvarende vil det være påkrevet med en reduksjon i bemanningen. Budsjettforslag 2016: kr ,- INVENTAR. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. I 2014 hadde vi ekstraordinær kostnad på grunn av ombygging av treningsleiligheter Budsjettforslag 2016: kr ,- TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR. Regnskap 2014: kr. 0,- Budsjett 2015: kr ,- Institusjonen har mye teknisk og elektrisk utstyr som krever stadig mer fornyelse år for år. I 2014 hadde vi en god del fornyelse av kjøkkenutstyret, men dette ble ført på post 4265, service og kjøkkenutstyr. Budsjettforslag 2016: kr ,- ØVRIG UTSTYR. Regnskap 2014: kr ,- Budsjett 2015: kr ,- Institusjonen har etter hvert mange kontorer, og utstyret er stadig i behov for fornyelse. Dette behovet vil øke i årene som kommer. Budsjettforslag 2016: kr ,

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan Å Forside: Hilde Nicolaisen Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan Innhold: Forord Tilskuddsgivere og bidragsytere Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte / frivillige

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2011 Styret i 2011 1. rekke fra venstre: Hedi Anne Birkeland, styreleder Bente Holm Meijdell, nestleder Paul Hellandsvik, Liv Haugli og Marit Gilleberg. 2. rekke: Brukerutvalgsleder Trond Hilmersen,

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding

ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding ossumkollektivet Presentasjon Årsmelding 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf. : 51974770 Sandnes 1.4.2014 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

En historisk satsning i et historisk år

En historisk satsning i et historisk år 2011 Å r s r a p p o r t f o r h a u g e s u n d s a n i t e t s f o r e n i n g s r e v m a t i s m e s y k e h u s A S Innhold: 03 04 06 09 10 11 12 17 18 19 20 22 22 24 28 29 Innledning Organisasjon

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer