Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato Kl Møtested: Hammersborg Torg 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1."

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato Kl Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Jardar Bakke Møtet ble åpnet av Jardar Bakke 1. Konstituering A) Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Jardar Bakke Vedtak: valgt B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Jardar Bakke foreslått, og til å underskrive protokollen Kine Søgstad. Vedtak: valgt D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 A) Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B) Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble satt til kr (I henhold til vedtak på fjorårets generalforsamling.) Vedtak: tatt til etterretning

2 4. Innkomne forslag A) 5 forslag Sebastian Mathiesen 1. Balkong for leiligheter som vender inn mot bakgård. Ønsker å undersøke samt sende inn en søknad til plan og byggningsetaten vdr. balkong for leiligheter som vender inn mot bakgården (innerste rekke). 2-4 etasje. Har allerede snakket med hun som bor i 3. etg. og jeg som bor i 4 etg. er veldig interessert i dette. Målet vil voere å sende inn en søknad for leilighetene på denne rekken. Ettersom de andre bygårdene som har leiligheter som vender inn mot samme bakgård tror jeg plan og byggningsetaten kan voere positive til en slik søknad. Balkongene vil naturlig nok bli finansiert av her enkelt andelseier som ønsker balkong på denne rekken og vil derfor ikke påvirke borettslaget som helhets sin økonomi. Forslaget gjelder 3 leiligheter/balkonger. I tillegg til teksten over, ble det votert over å gi tillatelse til faktisk bygging av balkonger, under forutsetningene beskrevet. 2. Individuell innløsing av fellesgjeld. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å bryte fastrenteavtalen og opprette INordning. Styret plikter å bryte fastrenteavtalen hvis kostnaden kommer ned i 5% av borettslagets totale fellesgjeld. 3. Spesifisering og tiltaksliste. På sikt ønsker jeg at vi forsøker å jobbe mer langsiktig med vedlikehold og andre forbedringstiltak generelt. En spesifisert tiltaksliste på hva som eventuelt kan gjøres de neste 5-8 årene er ønskelig. Sebastian Mathiesen redegjorde for fordelene med å planlegge vedlikehold i et langsiktig perspektiv. Vedtak: Tatt til orientering 4. Restrukturere finansene. Det ser ut som vi har et lite lån på ca kr på leilighet med ca 30 års horisont (husker ikke helt detaljene). Er dette noen vi kan gjøre noe med? Slå det sammen med det andre lånet, eller redusere horisonten. Vedtak: Forslagsstiller trakk forslaget

3 5. Diverse vedlikehold. Vårdugnad og rydding av sykkelstativ på tide å gjøre noe med? Tror der er en del gamle, fraflyttet sykler der. Muren på utsiden, trappen på utsiden, og inngangspartiet begynner å se litt nedslit ut. Kanskje vi burde ha gjort noe vedlikeholdsarbeid før det blir for ille? Eventuelt noe dugnadsarbeid, maling i inngangspartiet kunne vi nok klart selv? Saken ble diskutert, og det ble forslått å avholde én dugnad til i året, som finner sted på høsten. Dette blir det opp til styret å avgjøre. Vedtak: Tatt til orientering B) 3 forslag Yvonne Silden Langlo Forslag 1 Bygging av balkonger i andre, tredje og fjerdeetasje. Forslag til vedtak: Styret iverksetter arbeid for å bygge balkonger, derunder innhenter priser, undersøker ulike typer balkonger, og undersøker hvilke leiligheter (etasjer og retninger) som er sannsynlig å få lov til å bygge balkong på, og sender søknad til rette etater. Forslag 2 Individuell innløsing av fellesgjeld iverksettes. Forslag til vedtak: Individuell innløsing av fellesgjeld iverksettes. Modellen blir den "typiske" borettslagmodellen der den enkelte kan velge å betale et visst beløp (typisk minimum kr eller kr) et visst antall ganger i året (typisk kvartalsvis eller halvårlig). Det ble isteden stemt over følgende benkeforslag: Fastrenteavtalen skal brytes innen 6 måneder fra i dag. Vedtak: Forslaget falt (ble ikke vedtatt) Forslag 3 Muren og trappen på utsiden av Rosenborggata 12 vedlikeholdes. Vedtak: Saken ble ikke tatt opp til votering

4 C) Forslag fra Mirza Zahirovic om søppel og sykkelsituasjonen Som beboer i første etasje med vinduet vendt mot bakgård, så er jeg direkte utsatt av ugieniske forhold forårsaket fra søppelcontainerskap. Dette medfører ubehaglig lukt, støy i leiligheten min, samt som avstanden fra søppeldunkene er ikke mer en halv meter fra vinduet mitt. Med tanke at vi nærmer oss sommeren så vil lukten være ennå sterkere og det vil igjen medføre at jeg ikke vil være i stand å åpne vinduet mitt. Jeg har vært selv vitne at uvedkommende mennesker fra Romania har vært flere ganger innom og rotet gjennom søppel. Jeg har vært i kontakt med Oslo Kommune (renovasjonsetaten) og de kommer også med et brev til styret i løpet av uken i forbindelse med søppelsituasjon i Rosenborggata 12. Andre ting jeg vil ta opp på generalforsamling er parkering av sykler rett utenfor vinduet mitt. Dette medfører at jeg blir vekket opp stadig siden soverommet mitt ligger inntil veggen. Det å bli vekket av sykkel midt på natta er ikke noe hyggelig. Forslag til vedtak er at vi lager et nytt søppelskur med lås helt inntil gjerde. Med dette så vil hele borettslaget ha en mer renslig og miljøvennlig bakgård. Når det gjelder sykkelsituasjon så ønsker jeg at alle som bruker sykkel tar med sykkel og parkerer den i fellesboden vår i underetasjen. Jeg håper at vi kan komme til en felles løsning som vil medføre at alle beboere for et hyggeligere borettslag. Benkeforslag til votering fra styret: Styret ønsker å investere i et containerskap, plassert på samme sted som søppelet er i dag, når borettslagets økonomi tillater det. Dette skal være en høyt prioritert vedlikeholdssak. Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt

5 5. Valg av tillitsvalgte A) Som leder for 2 år ble foreslått Sebastian Mathiesen B) Som styremedlem for 2 år ble foreslått Kristofer Selbekk Som styremedlem for 1 år ble foreslått Halvor Hjoberg C) Som varamedlem for 1 år ble foreslått Jon Halvar Olsen Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede: Jardar Bakke /s/ Møteleder Jardar Bakke /s/ Referent Kine Søgstad /s/ Protokollvitne

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl. 18.00 på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

www.engaborettslag.no

www.engaborettslag.no Informasjonsskriv nr. 5 (2012 2013) Enga borettslag ( 14. november 2012) Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt mandag 12.11. Til behandling forelå det

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag den 7. juni 2012 kl. 18.00. Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag den 7. juni 2012 kl. 18.00. Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag den 7. juni 2012 kl. 18.00. Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 36 andelseiere/stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Arild

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Møtedato 29.04.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Etterstad videregående skole Tilstede var 64 andelseiere Og 14 med fullmakt til sammen 74 stemmeberettigede

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer