A/S Ibsensgate Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl Loftet i nummer 26

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26"

Transkript

1 A/S Ibsensgate Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to aksjonærer til å skrive under protokoll 4. Styrets beretning for Revisors beretning for Valg av nytt styre 7. Utbedring av piper i borettslaget 8. Utbedring av fasade fremfor nr Samarbeid med Faggruppen 10. Videre arbeid med vedlikeholdsplanen 11. Regnskap Budsjett 2010/husleie Eventuelt

2 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtakssak Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent Aksjonær.. foreslår som møteleder Aksjonær.. foreslås som referent Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til møteleder Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til referent 3. Valg av to aksjonærer til å skrive under protokollen Aksjonær 1: Aksjonær 2: 4. Styrets beretning for 2009 Orienteringssak 2009 har vært et år preget av mye aktivitet i Ibsensgate AS. Hovedsakelig har året vært preget av to store vedlikeholdsprosjekter. Det første vedlikeholdsprosjektet har vært utbedring av pipene i hele borettslaget. På ekstraordinær generalforsamling i fjor fikk styret tillatelse til å utbedre pipene for inntil 2,5 millioner kroner. Denne rammen var basert på det eneste anbudet styret hadde fått før generalforsamlingen ble avholdt. Etter ekstraordinær generalforsmaling innhentet styret flere anbud. Smart Varme ble oppfattet som den mest profesjonelle tilbyderen og også den med klart lavest pris. Totaltilbudet deres var på 1,5 millioner, og styret valgte å gå for denne løsningen. Per dags dato gjenstår det bare at pipehattene skal komme på plass før

3 arbeidet kan fullføres. Dette har blitt utsatt grunnet kuldeperioden i vinter. Styret er fornøyd med kvaliteten som Smart Varme har levert. Det andre vedlikeholdsprosjektet har vært utbedring av fasaden fremfor nr. 26. Kort fortalt er problemet at det renner vann inn i fundamentet til fasaden som gjør at murpuss løsner fra fasaden og ned på gaten. Styret har vært bevisste på at denne skaden nå bør utbedres slik at dette aldri blir et problem i fremtiden. Dessverre har skaden vist seg å være mer omfattende enn antatt. Per dags dato anslår Murmester Aastvedt at det vil koste rundt 850 tusen å utbedre skaden. Styret foreslår at aksjonærene gir tillatelse til at skaden nå blir utbedret. Ellers har styret hatt et fokus på å kutte andre kostnader i 2009 slik at borettslaget kan være bedre rustet til eventuelt vedlikeholdsarbeid i fremtiden. Alle utgiftsposter i regnskapet har blitt gjennomgått og dette har gitt resultater. Første post er vaktmestertjenesten med Faggruppen som nå er kuttet ut. Styret har ikke vært fornøyd med samarbeidet. I 2009 var det budsjettert med 70 tusen knyttet til dette, noe som er borte fra budsjettet for Andre post er forsikring. Styret har prøvd å kutte kostnadene knyttet til forsikring, men dessverre uten resultater. Tredje post er rentekostnader. Andreas har hentet inn tilbud fra diverse tilbydere. Beste tilbud til nå innebærer en rente som er hele 2 % lavere enn hva borettslaget har i år. Gitt en fellesgjeld på 4 millioner innebærer dette en årlig besparelse på 80 tusen. Det må også nevnes at styret har satt stor pris på tilbakemeldingene som beboerne har gitt. Vi har prøvd å svare på henvendelsene så fort som mulig. I et borettslag er vi helt avhengig av å få tilbakemelding på hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hva som må utbedres og så videre. Ibsensgate AS ønsker å være et veldrevet borettslag og vi vil dermed oppfordre beboerne til å fortsette med å gi tilbakemeldinger i fremtiden. Til slutt vil styreleder takke for en flott innsats fra de andre styremedlemmene. Alle har gjort en flott jobb i året som har vært. Andreas har hatt kontroll på alt av økonomi til borettslaget og gjort en flott jobb med å hente inn tilbud på bank og forsikring. Kenneth har gjort en svært god jobb knyttet til utbedring av piper, fasade og diverse annet vedlikehold i borettslaget. Øyvind har bidratt med mye rutine og kunnskap og vært god til

4 å få ting gjort i borettslaget. Hege har vært dugnadsgeneral og vært en god organisator knyttet til dette. Avslutningsvis vil jeg takke for meg som styreleder og ønsker det nye styret lykke til. 5. Revisors beretning for 2009 Vedtakssak (se vedlegg) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revisjonsberetningen for Valg av nytt styre Vedtakssak Det er mange flinke mennesker i borettslaget som kan gjøre en svært god jobb i styret. Det er et spennende verv som tar lite tid. Et frivillig styre gjør at borettslaget kan holde kostnadene nede på et forsvarlig nivå. Nåværende styre vil derfor oppfordre hver enkelt til å stille til valg til nytt styre. Generalforsamlingen kan ikke godkjennes uten at nytt styre foreligger. Styreleder: Vedlikeholdsansvarlig: Økonomiansvarlig: Dugnadsansvarlig: Styremedlem: Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner valg av nytt styre.

5 7. Utbedring av piper i borettslaget Orienteringssak På ekstraordinær generalforsamling i fjor fikk styret tillatelse til å utbedre pipene for inntil 2,5 millioner kroner. Denne rammen var basert på det eneste anbudet styret hadde fått før generalforsamlingen ble avholdt. Etter ekstraordinær generalforsamling innhentet styret flere anbud. Smart Varme ble oppfattet som den mest profesjonelle tilbyderen og også den med klart lavest pris. Totaltilbudet deres var på 1,5 millioner og styret valgte å gå for denne løsningen. Per dags dato gjenstår det bare at pipehattene skal komme på plass. Dette har blitt utsatt grunnet kuldeperioden i vinter. Styret er svært fornøyd med arbeidet som Smart Varme har gjort. Pipene i borettslaget vil nå ha solid kvalitet i mange år fremover. 8. Utbedring av fasade fremfor nr. 26 Vedtakssak Problemet med fasaden utenfor nr.26 er at det renner vann inn i fundamnetet til fasaden som gjør at murpuss løsner fra fasaden og ned på gaten. Dette har vært et kjent problem i lang tid, og på generalforsamling i fjor ble det vedtatt at styret skulle jobbe videre med utbedring av dette. Den gang ble det satt en ramme for utbedring på 100 tusen. Dessverre har skaden vist seg å være mer omfattende enn antatt. Per dags dato anslår Murmester Aastvedt at det vil koste rundt 850 tusen å utbedre skaden. Borettslaget må ta opp lån i banken for at en skal kunne utbedre skaden. Det som er viktig å merke seg er at generalforsamlingen i fjor ga tillatelse til at styret kunne ta opp lån inntil 2,5 millioner for å utbedre pipene. Som nevnt tidligere har pipene bare kostet borettslaget 1,5 millioner. Av de 1,5 millionene har en stor del blitt dekket gjennom de midlene som borettslaget hadde til rådighet i fjor. Dermed vil ikke et nytt låneopptak for å utbedre fasaden gi mer fellesgjeld enn hva generalforsamlingen ble forespeilet i fjor. Styret foreslår at aksjonærene gir tillatelse til at skaden nå blir utbedret.

6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at styret kan ta opp lån i banken og gå videre med utbedring av fasaden. 9. Samarbeid med Faggruppen Orienteringssak Vaktmestertjenesten med Faggruppen er nå kuttet ut. Styret har ikke vært fornøyd med samarbeidet og kvaliteten på det Faggruppen har levert. Styret har brukt mye tid på dialog med Faggruppen. For at ikke det nye styret skal heftes med saken er avtalen sagt opp. Et nytt styre må vurdere behovet for vaktmestertjenester i fremtiden. 10. Videre arbeid med vedlikeholdsplanen Orienteringssak Det er fremdels mye som står igjen på vedlikeholdsplanen til borettslaget. Blant annet er det en del kjellervinduer i nr.16 som er av mindre god kvalitet. I tillegg må innvendige rør og utvendig fasade rustes opp på et eller annet tidspunkt. Neste års styre må vurdere behovet for ytterligere vedlikehold. 11. Regnskap 2009 Vedtakssak (se vedlegg) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2009.

7 12. Budsjett 2010/husleie 2010 Vedtakssak Budsjett 2010 Inntekter Budsjett 2010 Normal Leie Transportgebyr Renter Sum Utgifter Kommunale avgifter Låneutgifter Forsikring Felles lys/varme Styrehonorar 0 0 Revisjon Regnskap Diverse administrasjon Små inventar og utstyr Kabel TV Større vedlikehold Hagekostnader Utbetalt dugnadspenger Sum Resultat Forklaring til usikre poster Leieinntekter Husleie inkl. dugnadsgebyr Dagens Nr.16 Nr Nr.26 Sivertsen. Bygg og vedl. 1.etj etj Nye etj Antall leiligheter Renteutgifter Vi har økt lånet med 1,5 millioner og renter øker. Vi ser etter bedre vilkår i andre banker. Vi har fått et midlertidig tilbud fra SPV med renter på 3,7%. Større vedlikehold Vedlikeholdsarbeid av terasse v/26 har økt i omfang. Midlertidig estimat for arbeid kr Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett og husleie for 2010.

8 13. Krohnsminde Idrettsplass Orienteringssak Ytterligere informasjon vil gis på generalforsamling.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 2011 Styrets sammensetning Kristian Rogndal, styreleder David Langeland, beboerrepresentant Øystein Fykse, Bergen kommunale bygg Åge Nilssen, Bergen kommune, Idrettsservice

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie

Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie 1 Ullernbakken Boligsameie Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009 Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2009 29. mars 2009 Bowling 1 Elverum Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til beboerne i AS Kampens Byggeselskap.

Til beboerne i AS Kampens Byggeselskap. 1 AS Kampens Byggeselskap Til beboerne i AS Kampens Byggeselskap. Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I B/L ROSENLI TORSDAG 27. MARS 2008 KL 18:00 I LØA, EMMAUS GÅRD

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I B/L ROSENLI TORSDAG 27. MARS 2008 KL 18:00 I LØA, EMMAUS GÅRD INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I B/L ROSENLI TORSDAG 27. MARS 2008 KL 18:00 I LØA, EMMAUS GÅRD INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Det innkalles til ordinær generalforsamling Tirsdag 27. mars 2007

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.04.2014 kl 18.00 Sted: I Det Chilenske kulturhus, Veitvetveien 8 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

Innkalling til sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til sameiermøte i Skogen boligsameie Torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00 Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes 5. Møtet er varslet i

Detaljer