Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel 3 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt De enkelte leiemarkeder 4 Leieprisanslag 5 "Skysystemet" Salgsmarkedet Boligmarkedet Nybyggmarkedet 8 3. DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE Nøkkeltall for eiendomsselskapene Steen & Strøm Invest AS OPPSUMMERING 12 Oslo, 13. juni 1995 Med vennlig hilsen for NORSK NÆRINGS MEGLING AS Petter Nylend Eiendomsmegler BI

2 Markedsrapport nr. 2/95 side 1 Eiendomsselskapet Pecunia AS har kjøpt 40% av Wilhelmsenbygget; Olav V s gt. 5. Eiendommen ble kjøpt av finner mens det norske eiendomsmarkedet var på topp. Selgerne eier fortsatt de resterende 60%. I desember ble Pecunia intervjuet om sin nye investering. Eiendommen skal pusses opp for inntil kr ,- pr. m 2 etter at Wilhelmsen flytter ut, og leieforventningen er fra kr ,- pr. m 2 og år. Målet er å skape Oslos mest fornemme kontoradresse. På bakgrunn av denne redaksjonelle artikkel har det ringt interessenter tilsvarende m 2 til Pecunias sentralbord! Dette skjer samtidig som Vital har ledige lokaler i naboeiendommen i mange måneder. Leiemarkedet er segmenter! De tre øverste etasjene er nå leiet ut, og forventningene til leiepris er i følge Pecunia innfridd. Dette kan være ny rekord for kontorleiemarkedet i Vika. UNI Storebrand skal også fristille store arealer ifm flyttingen til Aker Brygge. Settes bygningsmassen i god nok stand, vil den helt sikkert tiltrekke nye brukere. For en noe eksklusiv vare er markedet tydeligvis villig til å betale god pris. At UNI Storebrand vurderer å omgjøre sitt gamle hovedkontor til hotell, vil også bidra til å gjøre området enda mer interessant. I Oslo er det idag 11 byggekraner, èn mer enn pr. medio mars då. 5 stk. i sentrum 1 stk. indre vest 3 stk. ytre vest 2 stk. ytre nord/øst Det regnes ikke med utbyggingen ifm nytt Rikshospital på Gaustad samt Studentsamskipnadens utbygning på Sogn. INNLEDNING Rapporten tar som vanlig for seg hovedtrekkene i næringseiendomsmarkedet for tiden. I tillegg ser vi på nøkkeltallene for de største eiendomsselskapene, med ekstra fokus på Steen & Strøm Invest AS, det eneste rendyrkede kjøpesenterselskapet i Norge. Markedsrapport nr 3/95 kommer i september. 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Snart halvveis i 1995 registrerer vi fortsatt en stabil oppgang i norsk økonomi. Oppgangen gjør seg gjeldende både blant bedriftene og framfor alt blant forbrukerne. EU-avstemningen har foreløpig ikke betydd all verden for den jevne nordmann. På den annen side ble de fleste negative argumentene proklamert som langsiktige effekter, - og de skal vi ikke annullere ennå! Fra kredittmarkedet meldes det om en økning i totale utlån på 5,3 % de siste 12 mnd. Veksten er noe større for lønnsmottakere enn for næringslivet, men begge grupper har altså betydelig vekst i låneopptak. Antallet konkurser er stabilt i forhold til i fjor med ca stk pr kvartal. Rekordomsetning av antall biler ble registrert i mai i år - ikke siden 1987 ble det solgt så mange biler. Leverandører av reoler og annet utstyr/tilbehør til lagervirksomhet rapporterer om en betydelig salgsøkning for hele bransjen. Enkelte kan melde om tilnærmet dobling i forhold til i fjor. Litt overraskende melder enkelte kontormøbelleverandører om lavere aktivitet enn i fjor og dermed en lavere omsetning, kanskje ned mot 20% reduksjon på årsbasis.

3 Markedsrapport nr. 2/95 side Rentesituasjonen Etter EU-avstemningen har utviklingen i de norske rentene vært forsiktig nedadgående, - men med en merkbar tendens opp de to siste månedene. Enkelte meglere anbefaler investeringer i det norske rentemarkedet nå, til fordel for feks. tyske mark, - rentedifferansen på 10-årsrenter ligger og "vaker" rundt 1 %-poeng. Det finnes ingen økonomiske faktorer som kan forklare en så stor differanse. Allikevel ser det altså ut til at markedet har innfunnet seg med at Norge er lenger unna Europa enn før, - og at vi må betale noe for det. Rente på 10 års statsobligasjon 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Kilde: Norges Bank 1995 Det forventes en stabil utvikling i rentemarkedet i tiden som kommer, - enkelte har også tro på en forsiktig nedgang. Hovedsakelig skyldes dette positiv utvikling i bla. Tyskland. Stabile renter eller evt. svakt fall fra dagens nivå, bør indikere en god periode for eiendomsmarkedet! For første gang på mange år har vi nå en tilnærmet normal avstand mellom korte og lange renter. I dagens marked, med et lavt rentenivå resulterer dette naturligvis i en etterspørselsdreining mot korte penger, - færre etterspør lån med bundet rente. Vi viser her utviklingen i prisen på korte penger de siste årene Forbruksvekst - Inflasjon Kjøpefesten fortsetter! Folk har bedre råd enn på lenge, - og ser ut til å utnytte det! Det finnes et oppdemmet behov for å investere i kapitalvarer. Handelsbedriftene i Norge går godt. 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 3 måneders nibor 0, Til tross for enkelte gruppers harde kamp, er det fremdeles gode forhåpninger om et relativt moderat lønnsoppgjør. Med tvungen lønnsnemd har kommunalminister Berge også tatt "luften ut av" AF som forsøkte med storstilt streik iår. Får vi et moderat oppgjør totalt sett, er det god grunn til å håpe på et fortsatt stabilt nivå på prisstigningen. Regjeringen har i skrivende stund ikke oppnådd tilstrekkelig enighet om sitt reviderte nasjonalbudsjett. Det knytter seg en viss usikkerhet til om løsningen blir "budsjettslalåm" med mindre helhet som endelig resultat. Anslagene fra Norges Bank vedrørende prisstigningen for inneværende år ligger på 2,6 % og for neste år 2,7 %, - med andre ord ingen dramatikk i anslagene herfra. Kilde: DnB

4 Markedsrapport nr. 2/95 side Arbeidsledighet Antallet nye arbeidsplasser er raskt økende, - men ledigheten synker sakte. Nedgangen går sakte, hovedsakelig fordi ungdomskullene som nå avslutter utdanningen er så store, at økningen i antall arbeidsplasser ikke er tilstrekkelig. Vikarbyråene går bra og kan rapportere om en vekst på 30% fra i fjor, - noe som indikerer en latent oppgang i sysselsettingen apr.94 Kilde: SSB Antall arbeidsledige siste år jul.94 okt.94 jan Bank - Finans - Forsikring apr.95 Det er høy aktivitet i dette markedet for tiden. Gode resultater, mindre tap og overskuddslikviditet preger virksomhetene. Investeringslysten er klart til stede, særlig blant livselskapene. Enkelte av bankene viser også en glødende iver etter å kapre seg "pengemaskiner". Vital kjøpes trolig enten av DnB eller evt. av nederlandske Aegon. Flere andre utenlandske investorer er også på banen når det gjelder finans- og forsikringsaksjer på Oslo børs. Norges gunstige skattenivå for bedriftseiere trekker investor til landet, spesielt i disse tider når overskuddene dominerer. Også UNI Storebrand sier klart i fra at de trenger en bank. Diverse spekulasjoner i pressen om en sammenslåing med K-bank, ble riktignok avvist Aksjemarkedet - Olje - Handel På Oslo børs ligger totalindeksen på rundt 680 og "stanger" mot "all time high". Aktiviteten akkurat nå er generelt laber, - det knytter seg bla. usikkerhet til hvordan avslutningen på lønnsoppgjøret blir. "Avlysningen" av bankstreiken lettet markedet noe. Størst omsetning finner vi som vanlig blant industriaksjer, mens oppgangen den siste tiden har vært størst i bank og framfor alt forsikring. Også eiendomsaksjene har hatt en opptur den siste tiden mar 20.mar 28.mar 05.apr Kilde: Finansavisen Totalindeks Oslo børs 18.apr 26.apr 05.mai 15.mai 24.mai 02.jun Oljeprisen har i den senere tid vært rimelig stabil rundt USD fatet. Den har vist en svak nedgang den siste måneden, men ingen tegn til dramatiske endringer i sikte. Christen Sveaas lykkes nok også til slutt med salg av sine (og andres) aksjer i Norgeskreditt. Kreditkassen har tilbudt 200,- pr aksje og blir trolig kjøper, - kanskje også med mindre enn 90% oppslutning fra aksjonærene!

5 Markedsrapport nr. 2/95 side 4 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt Næringseiendomsmarkedet har ikke tatt av på samme måten som boligmarkedet. Til det er ledigheten i eiendomsmassen for stor. Rundt 8-10% av eiendomsmassen er ledig - og det ser ut til at dette nivået holder seg i overskuelig framtid. Det er jevnt stigende etterspørsel etter gode og gjerne større lager- og kombinasjonseiendommer. Det synes å være en tegn til økende interesse for de områdene som ligger i retning av vår kommende hovedflyplass, (spesielt i Oslo nord, Lørenskog og Skedsmo). Vi aner en viss økning i antall leietakere innen kontor; spesielt i størrelsen under 500 m². KLP's kjøp av Nora Eiendom satte også fart i prisingen av de børsnoterte eiendomsselskapene som har hatt en oppadgående kursutvikling de siste ukene. Vi har registrert det første tegn på interesse fra utenlandske eiendomsmeglere for det norske eiendomsmarkedet! Healey & Bakers forsøker å selge Amoco-eiendommen i Stavanger, - spennede å se om det lykkes. 2.2 De enkelte leiemarkeder Kontor Kontormarkedet er preget av en nøktern optimisme. Svært mange av leietakerne i markedet flytter fordi de er "nødt til det", - de har svært rasjonelle argumenter for å flytte. Leietakerne stiller stadig strengere krav til sine utleiere, - spesielt overfor nye og rehabiliterte bygg. Til tross for det store antallet planlagte nybygg, synes det som om relativt få store leietakere er på flyttefot. Leiekontrakter som utgår fornyes ofte og da gjerne til lavere leier. Imidlertid fyller Avantor stadig flere av sine nye bygg i prosjektet Gullhaug Syd med til dels store leietakere - og oppnår tilsynelatende gode priser på samtlige prosjekter. Vi har registrert en økning i antall mindre kontorbedrifter, som søker nye lokaler. Dette skyldes en økning i antall nyetableringer. Det virker ikke som om de møter problemer med å finne egnede alternativer. Vi føler en tendens til at leietakerne i større grad enn tidligere vil være nærmere sentrum. Mens man som større kontorbruker tidligere måtte ut av bykjernen for å bygge sitt eget bygg, finnes det nå innenfor sentrum flere muligheter enn på lenge. I tillegg til UNI Storebrands bygg i Vika, bygger Linstow nytt i Ibsenkvartalet (C.J. Hambros plass). Andre får flere av sine bygninger i kvadraturen totalrenovert og/eller ombygget. Med utbyggingen av Gardermoen mener vi også å registrere en større vilje enn tidligere til etablering i den retning. Denne "trenden" gjør seg utslag blant etterspørrere av lager- og kombinasjonseiendommer. Dette markedet er klart mest livlig om dagen, - vi ser tegn til mangel på tilbudssiden. Enkelte kombinasjoner er simpelthen vanskelig å oppdrive. I motsetning til tidligere merker vi at etterspørselen stiger spesielt for større lagerenheter. I den senere tid har vi hatt pågang fra flere spedisjonsfirmaer. "Alle" skal ha større lagerenheter og hevder at det er få gode enheter å velge mellom. Enkelte hevder at generell økt aktivitet får "ta skylden", mens andre hevder at posisjonering i forbindelse med etableringen av ny hovedflyplass må være hovedforklaringen. I tillegg kommer at stadig flere bedrifter innfører 3. parts logistikk, dvs. at vareflyten håndteres eksternt. Forretningsmarkedet synes å bli enda mer differensiert på ordinær forretning kontra kjøpesentervirksomhet. Mens det kun er få handlegater i sentrum som er attraktive, har de fleste kjøpesentre ventelister på nyetableringer. I Norge gjøres 25 % av all detaljhandel i kjøpesentere. Utviklingen ventes å forsterkes mot det vi ser i USA der ca halvparten av detaljhandelen foregår i kjøpesentre.

6 Markedsrapport nr. 2/95 side 5 NNM s anslag av leienivå 2. kvartal 1995 Kontorlokaler i Oslo området Minimum: Maximum: Gj.snitt: Andel: (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % Vi får et «Oslogjennomsnitt» på kr 768,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Det er en oppgang på kr 5,- pr m²/år, som betyr ca 6,6% oppgang siden 1. kvartal då. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C, og G-J), blir gjennomsnittsleien kr 1.021,- pr m²/år. Dette er en økning på kr 5,- pr. m²/år også for dette segmentet. Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. (*) Andel: NNM har forsøkt å fordele bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et Oslogjennomsnitt på markedsleien for kontorlokaler. Oslogjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området Endringer siden: kv kv kv.-95 A: Prestisje lokaler: % 0 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 0 % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % 0 % D: Ordinære lokaler % 0 % E: Umoderne lokaler % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 0 % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 2. kv sammenlignet med 1988 og pr. 1. kv

7 Markedsrapport nr. 2/95 side 6 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene A-F består av eiendommer beliggende i Indre sone av Oslo sentrum, innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er «myke verdier» som leietakersammensetning, profil og miljø, samt «hardware» som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Det er vanskelig å ha prestisje lokaler uten å ha pusset opp de siste 5 år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg f.eks. toppen av Dronning Maudsgate til UNI Storebrand. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i området Fr. Nansens Pl., Vika, Aker Brygge etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en prestisje beliggenhet, men mangle muligheten for standardløftet pga. for små flater (effektivitet), eller intern beliggenhet i bygget/området. Mest attraktiv beliggenhet defineres idag som: Rosenkrantzgate opp til C.J. Hambros pl., til Nationaltheateret, bortover Ruseløkkveien til Vika Atrium. Denne definisjonen vil endres over tid. Eiendommer innenfor dette geografiske område som mangler den nødvendige standard, omfattes av segment C. C. Høy standard, indre sone forøvrig: Segmentet har moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 10 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer i indre sone. Dette segmentet er på hell, og nesten uten unntak tidligere «C-eiendommer». Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har tildels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen i samarbeid med naboer, strøksforening etc. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har falt ut av markedet. Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Segmentene G - J består av moderne kontoreiendommer med god standard av nyere dato (eks.: Brynshøyden) eller totalrehabilitert (eks.: Nydalen Park) G. Skøyen- Lysaker: Segmentet omfattes av området fra Nebb-tomten til Fornebu. Mange har bygget til eget bruk (Hydro, Gjensidige, Wilhelmsen osv). Det er i dette segmentet den største byggeaktiviteten i nærmeste fremtid vil komme. H. Nydalen: Området består opprinnelig av gamle industrilokaler som er totalrehabilitert eller revet. Relativt stort innslag av media og kultur. Stort utbyggningspotensiale. I. Helsfyr / Bryn: En av de første store eiendomsutviklingsprosjekter hvor man har bygget (eller rehabilitert seg til ) en beliggenhet. Meget sentralt beliggende kommunikasjonsmessig. J. Ytre øst/syd: Segmentet omfatter området fra Bryn over Ryen ut mot Skullerud. Næringskorridor syd har ikke utviklet seg som forventet. Ikke helhetlig utbygget. Endel enslige nye bygg på Ryen, samt en noe sterkere fortetning på Skullerud.

8 Markedsrapport nr. 2/95 side 7 A «SKYSYSTEMET» B Aker Brygge Vika S E G M E N T C D Vaterland Storgaten Karl Johans gate Tinghuskvartalene E Kvadraturen F Min Middels Max ATTRAKTIVITET I ovenstående modell har vi ønsket å visualisere hvor enkelte definerte områder/markeder («skyer») befinner seg. Leieprisoversikter presenters ofte som en funksjon av kun beliggenhet og standard. Dette er ikke alltid hele sannheten, - markedet har også en egen dynamikk som styres av feks. bransjetilhørighet, strøksforskjønnelse, trafikkmønster og følt attraktivitet. Dette endrer seg over tid. Tendenspilene i «skysystemet» viser det enkelte områdets forventet bevegelse i forhold til hverandre og i forhold til skalaene. Feks. har Tinghuskvartalene en bedre forventet utvikling enn Karl Johansgate, som dels faller i attraktivitet og dels faller både i segment og attraktivet Salgsmarkedet I vår forrige rapport skrev vi om hvilke avtaler som var nært forestående i salgsmarkedet. Det knyttet seg stor interesse til RGI (Gjelsten & Røkke) som da var i ferd med å kjøpe Oslo Plaza Hotell. Nå ble partene aldri enige om verdien på hotellet og avtalen kom derfor ikke i havn. En handel som ble gjennomført var KLP's kjøp av NORA Eiendom. Med kjøpet av NORA økte KLP eiendomsporteføljen fra 2% til 5% av sin forvaltningskapital. KLP er ikke forsynt med dette, - de har tidligere antydet at eiendom burde utgjøre opp mot 10% av forvaltningskapitalen til selskapet. Et annet livselskap som har markert seg i eiendomsmarkedet i det siste er Gjensidige, med sitt kjøp av Sørlandssenteret fra Steen & Strøm Invest AS (SSI). Etter manges mening fikk SSI godt betalt for dette senteret og klarte fint å vise markedet en del av verdien i selskapet. Mer om Steen & Strøm Invest AS på side 11. Som en oppsummering av hevder vi at markedet fremdeles har høyere betalings-

9 Markedsrapport nr. 2/95 side 8 villighet for investeringer i eiendomsaksjer, enn for rene eiendomsinvesteringer Boligmarkedet Boligmarkedet har gjennom våren 95 vist en stabil prisutvikling, i alle fall for de fleste områder og boligtyper. Det var en liten stagnasjon tidlig i vår, men for deler av markedet, spesielt familieboliger (dvs. eneboliger og rekkehus) er det igjen større aktivitet. Antallet boligkjøpere på markedet er imidlertid ikke like stort nå som vi kunne melde om i vår forrige rapport Nybyggmarkedet Nielsen-Nielsen har iverksatt bygging av parkeringsanlegg og tilfluktsrom til sine kommende nybygg på Lysaker. Imidlertid har de ennå ikke tilstrekkelig mange/store leietakere til å igangsette byggingen av kontorbyggene. Ellers domineres nybyggmarkedet i Oslo av Linstows anlegg i Tinghuskvartalene. Hittil er kun 5000 m² leiet ut, men flere kontrakter er "rett rundt hjørnet" iflg. Linstow. Prisnivå; fra 1200,- pr m²/år og oppover. Pecunias nybygg på Bryn er på ca m² og ca 70 % er utleiet til Merkantildata. Resten av bygget, dvs m² er klare til innflytting om ca ett år. Flommen på Østlandet kan føre til ytterligere press på entreprenører og fagarbeidere, - og dermed økte byggepriser. 3. DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE I denne delen tar vi for oss utviklingen for de største eiendomsselskapene siden siste kvartal. Videre ser vi nærmere på Steen & Strøm Invest AS, et av mange spennende eiendomsselskaper for tiden. 3.1 Nøkkeltall for eiendomsselskapene Listen er en videreføring av listen vi hadde i forrige rapport i mars. Verd å merke seg er at noen av selskapene ikke har ønsket eller kunnet oppgi kvartalstall, slik at noen er "uendret" fra forrige rapport av den grunn. Enkelte selskap er nye på listen. På bakgrunn av de innrapporterte tallene har vi også summert resultatene/endringene for alle selskapene. Det presiseres at endringer som oppgis samlet for alle selskapene, ikke inneholder selskaper uten sammenliknbare tall. Eiendomsaksjeselskapenes kursutvikling på børsen har i den tiden vært gjennomgående positiv. Vi har laget en indeks med kurser pr. 10. mars 1995= 100, som viser utviklingen siden siste markedsrapport. Kilde: Fianansavisen mar 20.mar 28.mar 05.apr Steen & Strøm Invest AS Olav Thon gruppen Nydalens Compagnie As Avantor AS Aker Brygge AS 18.apr 26.apr 05.mai 15.mai 24.mai 02.jun

10 Markedsrapport nr. 2/95 side 9 De viktigste eiendomsselskapene i Norge (tall for 2. kvartal 1995): Selskap (alfabetisk) Bto. leie pr. år (mill. kr) Endring fra 1. kv. 95 Samlet næringsareal (m²) Endring fra 1. kv. 95 Gjenværende leietid (år) Endring fra 1. kv. 95 Aker Brygge I AS ,8 0,7 Aspelin-Ramm gruppen ,4 0 Avantor AS ,6 0 Aveny AS ,9 0,2 Borg eiendomsselskap AS Bøhler-gruppen ,5 0 DnB Eiendom AS EAB Eiendom AS ,5 0 Eeg-Henriksen gruppen ,8 -- Eiendomsspar AS/Victoria AS ,8 0,3 Gjensidige forsikring AS ,0 0 KLP forsikring 1) ,5 - Kreditkassen Kristiania Eiendomsforv. AS ,4-0,2 Linstow Eiendom AS ,5-0,5 Nielsen-Nielsen AS ,0 - Nora Eiendom AS 1) ,0 0 Nydalens Compagnie AS ,0-0,2 OBOS Forretningsbygg AS ,9-0,1 Olav Thon gruppen ,5-0,5 Pecunia AS ,8 0,2 Steen & Strøm Invest AS ,7 0,2 UNI Storebrand Eiendom AS ,1 0 Veidekke AS ,7-0,5 Vital Forsikring Sum totalt Endringer totalt Gjennomsnitt 5,37 1) KLP har kjøpt Nora Eiendom AS, men dette får ingen direkte utslag i vår modell. Nora Eiendom består likefullt, selv om selskapet eies av KLP. Vi rangerer de ulike selskapene utifra forskjellige kriterier, men presiserer at selskapene ikke kan sammenliknes ukritisk. Det er feks. stor forskjell på et selskap som har stor andel av forretning i sin portefølje, framfor en som domineres av lagereiendommer. Største utifra leieinntekt pr. år: 1) Olav Thon Gruppen kr ,- 2) UNI Storebrand Eiendom kr ,- 3) Gjensidige kr ,- Størst positivt endring i leieinntekt fra 1. kvartal: 1) Gjensidige + kr ,- 2) Nora eiendom AS + kr ,- 2) Olav Thon Gruppen + kr ,- Størst negativ endring i leieinntekt fra 1. kvartal: 1) UNI Storebrand eiendom - kr ,- 2) Kreditkassen - kr ,- 3) DnB Eiendom - kr ,-

11 Markedsrapport nr. 2/95 side 10 Olav Thon Gruppen øker avstanden når det gjelder totalt areal. Listen over de som har kvittet seg med eiendom, domineres (heldigvis!?) av bankene. Største utifra areal: 1) Olav Thon gruppen m² 2) UNI Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige m² Størst positiv endring i areal fra 1. kvartal: 1) Olav Thon Gruppen m² 2) Gjensidige forsikring m² 3) Nora Eiendom m² Størst negativ endring i areal fra 1. kvartal: 1) Kreditkassen m² 2) DnB Eiendom m² 2) Eeg Henriksen gruppen m² Lengst gjenværende leietid: 1) Nora Eiendom 10,0 år 2) Pecunia AS 8,8 år 3) Aspelin-Rammgruppen 8,4 år Høyest gj.snitt. leieinntekt pr. m 2 : 1) Aker Brygge I kr 1.854,- /m 2 2) KLP forsikring kr 1.255,- /m² 3) Eiendomsspar/Victoria kr 1.162,- /m 2 Laveste gj.snitt. leieinntekt pr. m 2 : 1) Linstow Eiendom kr 427,- /m 2 2) Kreditkassen kr 491,- /m² 3) DnB Eiendom kr 525,- /m Steen & Strøm Invest AS Steen & Strøm Invest AS (SSI) er i vinden om dagen. Selskapet som for ett års siden var "skrubbsulten" på flere kjøpesentre, ble midtvinters plutselig mett og gikk nærmest i "dvale". Det var tid for konsolidering. Etter dette har SSI gjort noe som for enkelte var litt uventet, - de har solgt Sørlandssenteret. Salget på MNOK 404 til Gjensidige gav en pen gevinst på MNOK 145, - like viktig var det å vise markedet verdien i selskapet. SSI taper ikke reell makt i sentermarkedet etter dette salget; - de har etter avtalen rett til fortsatt drift av senteret i 10 år. SSI har også et ønske om å etablere økt innflytelse i dette markedet ved å ta over driften av Gjensidiges øvrige kjøpesentrene. Iflg. selskapets nye konserndirektør, Håvard Nustad, er det helt i tråd med SSI's strategi at de overtar driften av senteret uten å eie det. Selskapet ønsker i tiden som kommer å fokusere mer på forvaltning av sentre enn på selve investeringen. Kan det kanskje være aktuelt å foreta flere liknende handler for SSI? Med den dominans selskapet nå har oppnådd, kan det hevdes at en evt. kjøper av en av SSI's sentre nærmest tvinges til å la SSI fortsette driften for ikke å tape i konkurransen. Stordriftsfordelene er betydelige, - ikke minst i forhold til forhandlinger med leietakere! SSI er det selskap som eier desidert flest kjøpesenter i Norge. Målt etter omsetning på det enkelt senter kontrollerer SSI ca 35 % av kjøpesentermarkedet mot feks. Olav Thons 15%. I Norge utgjør arealet på SSI's kjøpesentre hele kvm. I tillegg har selskapet forvaltning av Centrum Invest AB's kvm kjøpesenterareal i Sverige. Etter at selskapet ble etablert i 1991 (først ved Agora Eiendom) har SSI vokst svært raskt, spesielt i 1994 hvor det ble investert svimlende kr 2,7 mrd. Balansen økte med hele 372 % fra 1993 til Skeptikerne hevdet at selskapet kom til å ta vann over hodet, og at SSI til nå hadde hatt flaks med mye av det som hadde gått bra. I etterkant er da heller ikke vanskelig å peke på eksterne forhold som har betydd mye for den suksessen som SSI har hatt. Den positive renteutviklingen sammen med tiltagende forbruksvekst er vel blant de mest utslagsgivende.

12 Markedsrapport nr. 2/95 side 11 Selskapet har i hele perioden hatt en høy gjeld i forhold til egenkapital. En gjeldsgrad på 72 % (før salget av Sørlandssenteret) vitner om det. Selskapet har imidlertid rentebundet MNOK 1490 (57 %) av den totale langsiktige gjelden på MNOK 2610,6. Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingsperiode på disse lånene er 4,9 år med en gjennomsnittsrente på 7,5%. Dette gjør at selskapet likevel har en relativt lav risiko forbundet med rentesvingninger. Dette er en viktig del av selskapets strategi, og selv i 1995 hvor de faste rentene har ligget markert over flytende, har SSI valgt å binde en del av de løpenede lånene til 5 årspenger. SSI's sentre har hatt en omsetningsøkning på ca 5,5% fra 1993 til Dette er bedre enn hva den generelle forbruksveksten skulle tilsi. Selskapet har gjennom sine oppkjøp oppnådd en sterk markedsmakt. I enkelte områder, særlig i Østfold og Vestfold har selskapet så stor tetthet av sentre at SSI opplever seg selv som nærmeste konkurrent. Vi tror selskapet av den grunn kunne tenke seg å vurderer salg av enkelte av sentrene i feks. Drammensområdet eller i Østfoldregionen (?). Kursutvikling på børsen siden vår forrige markedsrapport har kun gått en vei. Etter en nedtur langt ned på 60-tallet mot slutten av forrige kvartal, har aksjen styrket seg jevnt og trutt mot kr 80,-. Regnskapstallene for 1. kvartal viser en positiv utvikling både i resultat og for kontantstrøm. Selskapet har god likviditet. I tiden som kommer tror vi at SSI igjen viser seg fram som investor i sentermarkedet. Konserndirektør Nustad sier at de pt. ikke er i noen konkrete forhandlinger, men at Oslo og Bergen peker seg ut som fortsatt interessante satsingsområdene. Utbyggingen av Vinterbro senter er det som får mest oppmerksomhet om dagen. Alt er i rute og 90 % av arealet er utleiet. De resterende 10 % vil SSI vente med til senteret åpner, og man ser hvilken "profil" og atmosfære de forretningene skaper. 4. OPPSUMMERING KONJUNKTURER: Stabil oppgang i norsk økonomi Prisstigning tilsynelatende under god kontroll, 2,7 % stigning forventes nest år. Sterk norsk krone, - lavt rentenivå ventes å vedvare. Banker og forsikringsselskaper kjøper og selger til hverandre! EIENDOM: Gode lagereiendommer er mangelvare. Gryende ekspansjonen innenfor lager/kombinasjonseiendommer. Denne utviklingen har forsterket seg ytterligere det siste kvartalet. Leieprisutviklingen for kontorsegmentet er stabil, men med ytterligere differensiering - vi aner en oppgang på leienivået fra forrige rapport i Oslo nord (Nydalen). Oslogjennomsnittet har steget med kr 5,- pr. m²/år til kr 768,- pr m²/år, mens for "den bedre halvdel" gjennomsnittet steget til kr 1.026,- pr m²/år. Olav Thon gruppen befester sin stilling som ledende privat eiendomsbesitter i Norge nye m² siden 1. kvartal. Prispress Oslo vest? - få av de planlagte prosjektene på Skøyen/Lysaker området er igangsatt. Et tomteområde på 3,4 km² skal utvikles på Fornebu etter okt hvilken virkning får dette på kontormarkedet?

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?

Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 side 1.1. Rentesituasjon 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 4 1.4. Bank

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/94 "EIENDOM SØKES!"

Markedsrapport nr. 1/94 EIENDOM SØKES! Markedsrapport nr. 1/94 side 1 Markedsrapport nr. 1/94 "EIENDOM SØKES!" INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Forbrukervekst - inflasjon 1 1.2. Rentesituasjonen 2 1.3. Oljepris 3 1.4.

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer