Presentasjon av 2. kvartal august 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999"

Transkript

1 Presentasjon av 2. kvartal august 1999

2 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2

3 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal kvartal kvartal 1997 Omsetn. Resultat før skatt Margin Omsetn. Resultat før skatt Margin Bygg 761,5 35,8 4,7% 652,7 31,1 4,8% 584,9 19,9 3,4% Anlegg 549,4 26,8 4,9% 536,8 21,2 3,9% 492,5 17,9 3,6% Sum entreprenør 1.310,9 62,6 4,8% 1.189,5 52,3 4,4% 1.077,4 37,8 3,5% Industri 392,8 12,8 3,3% 283,1 12,5 4,4% 247,5 9,4 3,8% Eiendom 46,7-0,7 32,9 22,2 6,5 0,0 Annet - 77,2-0,7-10,4-0,3-2,6-1,2 Sum 1.673,2 74,0 4,4% 1.495,1 86,7 5,8% 1.328,8 46,0 3,5% 3

4 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 1. halvår halvår halvår 1997 Omsetn. Resultat før skatt Margin Omsetn. Resultat før skatt Margin Bygg 1.369,9 51,1 3,7% 1.204,4 49,9 4,1% 1.073,6 35,1 3,3% Anlegg 1.104,3 42,1 3,8% 989,1 33,0 3,3% 808,0 24,1 3,0% Sum entreprenør 2.474,2 93,2 3,8% 2.193,5 82,9 3,8% 1.881,6 59,2 3,1% Industri 505,3 2,0 0,4% 329,7 3,5 1,1% 277,8-2,0-0,7% Eiendom 126,6 11,9 60,1 39,4 105,0 89,7 Annet - 97,3 0,3-14,9-3,2-5,6-0,6 Sum 3.008,8 107,4 3,6% 2.568,4 122,6 4,8% 2.258,8 146,3 6,5% 4

5 Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Beløp i mill. kr , ,6-41,8-3, , ,6-33,4-7,3 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger - Ordinære - Goodwill 3.008, ,5-64,4-13, , ,7-61,6-4,6 83,2 81,9 Driftsresultat 119,8 117,5 3,5-7,9 Netto finansresultat -12,4 5,1 86,7 74,0 Resultat før skattekostnad 107,4 122,6-24,7-4,0-22,9-1,9 Skattekostnad Minoritet -33,3-1,4-34,9-3,6 58,0 49,2 Resultat etter skatt 72,7 84,1 5,09 4,32 Resultat pr. aksje (kr.) 6,38 7,38 5

6 Balanse - Eiendeler Beløp i mill. kroner Likvide midler Fordringer Driftsbeholdninger Egenregiprosjekter for salg 399, ,6 136,2 215,1 369,1 883,1 128,9 228,9 241, ,9 159,3 132,7 Sum omløpsmidler 1.888, , ,4 Langsiktige fordringer m.v. Goodwill Maskiner o.l. Bygninger og tomter 255,4 226,4 769,4 562,2 184,7 184,3 731,8 509,2 150,7 73,6 555,6 246,8 Sum anleggsmidler 1.813, , ,7 Sum eiendeler 3.701, , ,1 6

7 Investeringer Beløp i mill. kr. 1. halvår 1999 Maskiner og utstyr 126 Tomter/Eiendommer 34 Selskaper/Virksomheter - Block Berge Bygg Norske Stålbygg 18 Sum bruttoinvesteringer 316 7

8 Balanse - Gjeld og egenkapital Beløp i mill. kroner Rentebærende kortsiktig gjeld 534,1 246,2 165,7 Rentefri kortsiktig gjeld 1.463, , ,3 Sum kortsiktig gjeld 1.997, , ,0 Rentebærende langsiktig gjeld Netto pensjonsforpliktelser/øvr.gjeld Utsatt skatt 519,3 49,9 116,7 272,1 51,5 105,3 116,0 41,0 101,2 Sum langsiktig gjeld 685,9 428,9 258,2 Egenkapital (inkl. min.interesser) 1.018,1 944,1 885,9 Sum gjeld og egenkapital 3.701, , ,1 Egenkapitalandel 27,5 % 29,3 % 32,0 % 8

9 Netto rentebærende posisjon Beløp i mill. kroner Likviditet 399,4 369,1 241,5 400,4 Rentebærende fordringer 140,0 116,8 50,7 55,2 Kortsiktig rentebærende gjeld -534,1-246,2-165,7-12,1 Langsiktig rentebærende gjeld -519,3-272,1-116,0-211,2 Netto rentebærende posisjon -514,0-32,4 10,5 232,3 Vesentlige endringer i netto rentebærende posisjon siden årsskiftet Sesongmessige forskjeller ca mill. kroner Block Berge Bygg / Norske Stålbygg m.v

10 Kommentarer til 1. halvår 1999 Konsern 17% vekst i omsetning og styrket markedsposisjon Gode resultater i alle enheter Solid og historisk høy ordrereserve innen Bygg og Anlegg Økning fra 2,7 mrd. til 3,2 mrd. siden årsskiftet 10

11 Mill. kr Ordreserve Bygg og Anlegg Bygg Anlegg kv.94 4.kv.94 2.kv.95 4.kv.95 2.kv.96 4.kv.96 2.kv.97 4.kv.97 2.kv98 4.kv.98 2.kv.99 11

12 Noen større kontrakter 1. halvår Hotell for Olav Thon-gruppen ved Oslo S, 245 mill. kroner Betongkontrakt ved Haukeland Sykehus, 93 mill. kroner Folgefonntunnelen, 83 mill. kroner Grunnåi kraftverk, 90 mill. kroner Fløyri kraftverk, 38 mill. kroner Veivedlikeholdskontrakt Romerike, 55 mill. kroner og Ordrereserve og nye kontrakter i Block Berge Bygg på 253 mill. kroner 12

13 Kommentarer til 1. halvår 1999 Divisjonene 13

14 Divisjon Bygg Omsetn. Resultat Beløp i mill. kr. før skatt Margin Omsetn. Resultat Margin Omsetn. Resultat før skatt før skatt Margin 1. kvartal 608,4 15,3 2,5% 551,7 18,8 3,4% 488,7 15,2 3,1% 2. kvartal 761,5 35,8 4,7% 652,7 31,1 4,8% 584,9 19,9 3,4% Sum 1. halvår 1.369,9 51,1 3,7% 1.204,4 49,9 4,1% 1.073,6 35,1 3,3% 3. kvartal 532,4 27,7 5,2% 543,0 28,4 5,2% 4. kvartal 608,2 32,0 5,3% 613,7 34,8 5,7% Året 2.345,0 109,6 4,7% 2.230,3 98,3 4,4% 14

15 Divisjon Bygg 14% omsetningsvekst, halvparten fra oppkjøpte virksomheter Klar resultatbedring Fra 2,5% i 1. kvartal til 4,7% i 2. kvartal Oppkjøpte virksomheter har gitt tilfredsstillende bidrag 1. halvår og styrket markedsposisjon Sterk utvikling av ordrereserven Fortsatt høy andel av prosjekter utviklet i samarbeid med kunden 15

16 Egenregi Ordrereserve Bygg Anbud Utviklede prosjekter 16 4.kv.93 1.kv.94 2.kv.94 4.kv.97 3.kv.94 4.kv.94 1.kv.95 2.kv.95 3.kv.95 4.kv.95 1.kv.96 2.kv.96 3.kv.96 4.kv.96 1.kv.97 2.kv.97 3.kv.97 1.kv.98 2.kv.98 3.kv.98 4.kv.98 1.kv.99 2.kv.99 Mill. kroner

17 Divisjon Anlegg Omsetn. Resultat Beløp i mill. kr. før skatt Margin Omsetn. Resultat Margin Omsetn. Resultat før skatt før skatt Margin 1. kvartal 554,9 15,3 2,8% 452,3 11,8 2,6% 315,5 6,2 2,0% 2. kvartal 549,4 26,8 4,9% 536,8 21,2 4,0% 492,5 17,9 3,6% Sum 1. halvår 1.104,3 42,1 3,8% 989,1 33,0 3,3% 808,0 24,1 3,0% 3. kvartal 543,0 29,6 5,5% 478,5 12,1 2,5% 4. kvartal 691,8 25,5 3,7% 430,2 10,1 2,4% Året 2.223,9 88,1 4,0% 1.716,7 46,3 2,7% 17

18 Divisjon Anlegg 12% omsetningsvekst Ytterligere styrket resultatmargin Fra 2,8% i 1. kvartal til 4,9% i 2. kvartal Stabil og god ordrereserve Virksomheten i Sverige (Vecon) leverer gode resultater Flere større kontrakter under anbudsregning og avklaring Tunnelpakke 2 E18, 114 mill. kroner, inngått primo august 18

19 Divisjon Industri Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Omsetn. Resultat Margin Omsetn. Resultat før skatt før skatt Margin 1. kvartal 112,5-10,8-9,6% 46,6-9,0-19,3% 30,3-11,4-37,6% 2. kvartal 392,8 12,8 3,3% 283,1 12,5 4,4% 247,5 9,4 3,8% Sum 1. halvår 505,3 2,0 0,4% 329,7 3,5 1,1% 277,8-2,0-0,7% 3. kvartal 433,0 45,4 19,5% 434,0 40,2 9,3% 4. kvartal 269,0 3,1 1,2% 198,7-1,2-0,6% Året 1.031,7 52,0 5,0% 910,5 37,0 4,1% 19

20 Divisjon Industri 53% omsetningsvekst, herav oppkjøpt virksomhet 40% Veidekke Gjenvinning er allerede største aktør innen riving, mottak og gjenvinning av byggavfall Industri har kontrakter på veivedlikehold for til sammen 150 mill. kroner Samordningsgevinster ved sammenslåing Veidekke - KOLO Styrking av markedsposisjonen vil fortsette gjennom nye oppkjøp Gode driftsmarginer (før goodwill og finans) 20

21 Divisjon Industri Beløp i mill. kr Asfalt 327,2 253,4 838,7 Pukk/grus 67,9 67,7 146,3 Ferdigbetong 47,6 25,7 67,4 Gjenvinning 78,2 57,7 Eliminering -15,6-17,0-78,4 Sum omsetning 505,3 329, ,7 Driftskostnader -444,7-297,4-879,3 Ordinære avskrivninger -32,8-20,5-70,5 Driftsresultat 27,8 (5,5%) 11,9 (3,6%) 81,9 (7,9%) Finansresultat -17,6-4,8-16,7 Goodwill avskrivninger -8,2-3,6-13,2 Resultat før skatt 2,0 3,5 52,0 21

22 Divisjon Industri Bautas Organisatorisk underlagt Divisjon Industri i 2. kvartal Som tidligere, fordeles Bautas resultat for 1999 mellom Bygg og Anlegg Omsetning 1. halvår 59 mill. kr. (33 mill. kr.) Resultat 1. halvår 6,8 mill. kr. (3,7 mill. kr.) Den positive utviklingen fortsetter 22

23 Divisjon Eiendom Omsetn. Resultat Omsetn. Resultat Omsetn. Resultat Beløp i mill. kr. før skatt før skatt før skatt 1. kvartal 79,9 12,6 27,2 17,2 98,5 89,7 2. kvartal 46,7-0,7 32,9 22,2 6,5 0,0 Sum 1. halvår 126,6 11,9 60,1 39,4 105,0 89,7 3. kvartal 16,1-0,2 12,3 1,5 4. kvartal 8,5-1,9 8,9-0,7 Året 84,7 37,3 126,2 90,5 23

24 Divisjon Eiendom Igangsettingen av nye boligprosjekter er preget av sen kommunal saksbehandling, 78 nye boliger igangsatt i år Næring: Fremdrift i reguleringsplaner som forventet 24

25 Divisjon Eiendom Bolig 250 boliger under bygging i egenregi 88 boliger usolgt pr. 30. juni Beskjeden risikoeksponering Venter igangsetting av ca. 800 boliger de neste to år, herav ca. 500 i Oslo-regionen Vi venter fortsatt et sterkt boligmarked de nærmeste årene - spesielt i Oslo-regionen Spesialboliger og omsorgsboliger er et økende marked 25

26 Divisjon Eiendom Næringsbygg Ca kvm under utvikling Leiemarkedet er svakere i år enn i fjor Løpende avkastning på utviklingseiendommer, i dag ca. 7% Godt potensial med liten risiko 26

27 Divisjon Eiendom Kapitaleksponering Beløp i mill. kroner Bolig - Egenregi - bygging 96 - Egenregi - tomter 119 Sum egenregiprosjekter for salg 215 Næring - Utviklingseiendommer *) Egne kontoreiendommer 73 - Næringstomter 74 Sum næringseiendommer 436 Driftsrelaterte bygninger/tomter 126 Sum bygninger og tomter 562 *) Leienivå 25 mill. kroner 27

28 Divisjon Eiendom Oppsummering Boligmarkedet stabilt - hovedsatsingen vil være i Østlandsområdet Næringsbyggmarkedet svakere enn i fjor Det offentlige markedet er økende Vår boligaktivitet vil øke, målsetting om 500 igangsatte boliger pr. år Offentlig godkjenning er fortsatt en utfordring 28

29 Utsikter 29

30 Marked og rammebetingelser Prognosene tilsier et fall i B/A-markedet på 8% i 1999, men utviklingen så langt indikerer at nedgangen blir mindre Noe lavere yrkesbygginvesteringer i år, utflating neste år Boligmarkedet fortsatt stramt i Oslo-området Anleggsmarkedet i dag preges av svakere aktivitet færre store prosjekter overkapasitet, spesielt i Østlandsområdet økt anleggsaktivitet i Sverige Flere større samferdselsprosjekter planlegges på Østlandet enkelte kan finansieres og gjennomføres med nye kontraktsmodeller 30

31 Bygg- og anleggsmarkedet frem til år 2002 (Investeringer mill kr kr.) B/A markedet samlet B/A markedet fordelt på sektorer Yrkesbygg Boliger Rep. og vedl Anlegg Kilde: ECON 31

32 Utsikter for Veidekke I et strammere marked styrker vi vår markedsposisjon innen alle virksomhetsområder Sterk ordrereserve for Bygg og Anlegg Økte volumer i asfalt og økte markedsandeler innen gjenvinning, ferdigbetong, pukk og grus Betydelige tomtereserver innen Eiendom Målet om fortsatt vekst og 20% avkastning på egenkapitalen ligger fast Utviklingen 1. halvår viser at Veidekke er i rute 32

33 33

34 Vedlegg 34

35 Spesifikasjon ordrereserve Beløp i mill. kr Ordrereserve: Bygg Herav utover 12 måneder Anlegg Herav utover 12 måneder Totalt Herav utover 12 måneder

36 Aksjonærstruktur Pr. 30. juni 1999 Største aksjonærer: Folketrygdfondet 12,3 % Storebrand konsernet 10,4 % Avansefondene 7,2 % Norsk Hydros Pensjonskasse 5,0 % K-Holding 4,9 % Vital Forsikring 4,8 % K-Fondene 4,7 % Bergtor AS 2,6 % Vesta Liv- og skadeforsikring 2,1 % Storebrandfondene 2,0 % Gjensidige Liv- og skadeforsikring 1,9 % Aksjespar Postbanken 1,8 % Meieribrukets Pensjonskasse 1,4 % Oslo Kommunale pensjonskasse 1,1 % Industriforsikring 0,8 % Statsforetak 12 % Privatpers. 6 % Antall aksjer Antall aksjonærer Forsikr. og private pensj.kasser 30 % Kredittinst. 28 % Private foretak 7 % Ansatte og styremedl. 16 % Utlendinger 1 % 1

37 Finansielle hovedtall Beløp i mill. kroner 30/ Finansielle hovedtall Investeringer Netto rentebærende posisjon Egenkapital Egenkapitalandel (%) , , , , , , , ,5 Rentabilitet (%) Brutto fortjenestemargin Totalkapitalrentabilitet (annualisert) Rentabilitet på arb. kapital (annualisert) Egenkapitalrentabilitet etter skatt (annualisert) 3,6 8,3 16,0 14,8 5,0 11,5 25,6 23,1 5,5 13,0 28,9 26,5 3,0 7,3 15,7 13,7 2,0 6,3 12,6 10,0 Aksjer og aksjonærforhold Resultat pr. aksje (kr.) Kontantstrøm pr. aksje Aksjekurs (kr.) Børsverdi 6,38 12, ,5 16,52 34, ,13 31, ,92 20, ,57 15,

Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999

Presentasjon av 3. kvartal 1999. 3. november 1999 Presentasjon av 3. kvartal 1999 3. november 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Markedsutvikling Utsikter fremover Vedlegg 2 Utviklingen i tredje kvartal Meget gode resultater i entreprenørvirksomheten

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2000 2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 1999 Driftsinntekter 1.840,8 1.673,2 6.486,8 Driftsresultat 98,4 81,9 328,3 Resultat 80,0 74,0 295,3 Resultat per aksje (kroner) 2,07 2,16 8,41

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal august 2000

Presentasjon 2. kvartal august 2000 Presentasjon 2. kvartal 2000 17. august 2000 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Virksomhetsområder 2. kvartal 2000 2. kvartal 1999 2. kvartal 1998 Beløp i mill. kr. Omsetn.

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 3. KVARTAL Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året HOVEDTALL Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 219,9

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai

Presentasjon 1. kvartal 2002. Onsdag 8. mai Presentasjon 1. kvartal 2002 Onsdag 8. mai Hovedtrekk 1. kvartal Klar resultatbedring i Entreprenør Norge Forsinket oppstart på enkelte store prosjekter påvirker resultatene både for Spesialprosjekt og

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Samskapende. Building in partnership

Samskapende. Building in partnership Samskapende I Veidekke tror vi at et byggverk blir best når det skapes sammen med kunden. Gjennom begrepet samskapende uttrykker vi en ambisjon om å ta samarbeidet et stykke videre mot et reelt forpliktende

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 HOVEDTALL Driftsinntekter 2.282,6 1.436,1 8.005,0 Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 103,1 95,1 651,8 Driftsresultat (EBIT) 22,5 24,9 263,9 Resultat før skatt -7,7 11,8 185,0 Resultat pr. aksje (kr.)

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 Hovedpunkter 2. tertial 2007 Konsernets resultat før skatt per 2. tertial 2007 er det beste resultat per 2. tertial i konsernets historie. Avkastning på egenkapital

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Mill. kr. 1. kvartal 1. kvartal Året Året HOVEDTALL 2002 2001 2001 2000 Driftsinntekter 2 250,4 2 282,6 10 561,8 8 005,0 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 100,2 103,1 718,1 651,8 Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten:

Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten: Kvartalsrapport pr. 31.03.2003 SVAKT RESULTAT FOR AF GRUPPEN Per Aftreth, AF Gruppens konsernsjef kommenterer kvartalsrapporten: Resultatet før skatt for første kvartal ble NOK 13,3 mill. Dette er vesentlig

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 Hovedpunkter 1. tertial 2008 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 142 MNOK (206 MNOK), og resultat før skatt 140 MNOK (221 MNOK). Økt volum og inntekter i

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2000. 26. februar 2001

Presentasjon av Årsresultat 2000. 26. februar 2001 Presentasjon av Årsresultat 2000 26. februar 2001 Agenda Hovedtrekk 2000 Virksomheten Utsikter Markedstrender Veidekkes posisjon og utvikling videre Oppsummering Hovedtrekk 2000 Strategisk meget viktig

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

AF GRUPPEN. Halvårsrapport pr Tidenes beste halvårsresultat og rekordhøy ordrereserve for AF Gruppen

AF GRUPPEN. Halvårsrapport pr Tidenes beste halvårsresultat og rekordhøy ordrereserve for AF Gruppen AF GRUPPEN Halvårsrapport pr. 30.06.05 Tidenes beste halvårsresultat og rekordhøy ordrereserve for AF Gruppen Fortjeneste pr. aksje i første halvår ble NOK 3,41 (1,92) Resultat før skatt i første halvår

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2008

NSB-konsernet Resultat 2008 NSB-konsernet Resultat 2008 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

2. kvartal 2009 Investorpresentasjon Torsdag 13. august

2. kvartal 2009 Investorpresentasjon Torsdag 13. august 2. kvartal 2009 Investorpresentasjon Torsdag 13. august 2009 www.veidekke.no Innhold Hovedtrekk Resultater 2. kvartal Resultat konsern Virksomhetsområdene Markedsutsikter 2. kvartal 2009 2 Kvartalsvis

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier 2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier Investorpresentasjon Torsdag 11. august 2011 no.veidekke.com Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern Konserndirektør

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL 2006 Solutions through technology HOVEDPUNKTER (tall for 1. kvartal 2004 og 2005 er eksklusiv Simrad Optronics) Beste 1. kvartal i selskapets historie. Driftsresultatet ble på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2010

AF Gruppen 2. kvartal 2010 AF Gruppen 2. kvartal 2010 20. august 2010 Krysseren Murmansk Kjelsås Skole 1 Høydepunkter Nytt sterkt kvartal Godt resultat før skatt 2. kvartal MNOK 82 (77) 1. halvår MNOK 173 (127) God kontantstrøm

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014 AF Gruppen 1. kvartal 2014 15. mai 2014 1. kvartal 2014 Oppsummering God start på året Omsetning MNOK 2 295 (2 376) Resultat før skatt MNOK 92 (91) Kontantstrøm fra drift MNOK -130 (-121) Resultat pr.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer