Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte?"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 1/95 Rollebytte? I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 side 1.1. Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Bank - Finans - Forsikring Aksjemarkedet - Olje - Handel 4 2. EIENDOMSMARKEDET Generelt Fremtidsutsikter-delmarkeder Kontor Hotell Lager/industri Forretning Kontormarkedet Salgsmarkedet Boligmarkedet Nybyggmarkedet DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE OPPSUMMERING 19 Oslo, 13. mars 1995 Med vennlig hilsen for NORSK NÆRINGS MEGLING AS Jørn Eilif Rasmussen Diplom markedsøkonom NMH

2 Markedsrapport nr. 1/95 side 2 INDEKSER OG STATISTIKK! Det er magert med statistikk i næringseiendomsmarkedet. Vi tror det er 8-9% ledighet i kontoreiendomsmassen, men vet det ikke. Selvom vi kunne talt det som står ledig, finnes det ingen oversikt over totalarealet. Det er derfor umulig å fastslå ledigheten. En visshet rundt dette ville ikke bare hjelpe statistikerne. Det ville skape grunnlaget for beslutninger basert på kunnskap - ikke tro, for aktører i og rundt eiendomsmarkedet. Det er mulig å skaffe oversikten. Kanskje bransjen skal gå sammen om kostnaden? NNM har siden 1988 utgitt leiepris-statistikk på kontorlokaler i Oslo. Utviklingen siden 1988 er også grafisk fremstilt i våre markedsrapporter. Som en av initiativtakerne til Dagens Næringslivs eiendomsindeks har NNM kunnet påvirke denne. Siden utgivelsen i 1992 har den hatt en lignende inndeling som vår. NNM deltar nå ikke lenger i «panelet» til Dagens Næringsliv. De oppdaget at NNM har sin egen leieprisstatistikk - og påstår at den er for lik! Vi ønsker DN lykke til videre. The sky is blue. Anslagene for Statens fremtidige oljeinntekter ble for kort tid siden oppjustert med 140 milliarder kroner. Renten viser påny en fallende tendens, og inflasjonen er under kontroll - enn så lenge. Norske selskaper kan vise til knallsterke resultater for En av de få sektorer i norsk næringsliv som for tiden har hodet litt "under armen" er næringseiendom. Vi skal komme nærmere tilbake til årsaken i del II. I del III tar vi for oss de største eiendomsselskapene. Men først litt om den generelle situasjonen: 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER De grunnleggende forholdene i norsk økonomi er mer positive enn på lenge. Kronen er sterk, og store "ekstra" oljeinntekter gir godt håp om etableringen av et oljefond. Kurven nedenfor viser hvordan den norske kronen gradvis har styrket sin posisjon i forhold til ECU i løpet av de siste 7 måneder. 105,30 105,10 104,90 104,70 104,50 Vi har forbedret vår leieprisstatestikk. Tidspunktet for dette var rett nå. NNM føler daglig markedet på pulsen og vil fortsette med å utgi uavhengige markedsrapporter hvert kvartal. 104,30 104,10 103,90 103,70 103,50 aug.94 sep.94 okt.94 nov.94 des.94 jan.95 feb.95 En annen interessant markedsindikator: Medio mars-95 er det tilsammen 10 byggekraner i Oslo, (hvorav 5 rundt C.J. Hambros plass). Gjennomsnitt Sterkeste nivå Svakeste nivå Kilde: Norges Bank INNLEDNING ECU-indeksen har gått fra 105,20 i september 1994, til 103,60 i mars 1995.

3 Markedsrapport nr. 1/95 side 3 Gleden var stor da olje og energiministeren kunne presentere nyheten om den store økningen i landets fremtidige oljeinntekter. Vi kom imidlertid fort ned på jorda. Sentralbanksjefens budskap i sin årstale er at vi må ha et oljefond og mere til, - for i det hele tatt å kunne møte fremtidige pensjonsforpliktelser. Klimaet foran vårens lønnsoppgjør er nøkternt. Selv om debatten også inneholder eksempler på de vanlige taktiske utspill, regner mange med en seier for regjeringens målsetning om en fortsatt lav pris og kostnadsvekst. Som et eksempel ser vi at sykepleierforbundet har tatt utgangspunkt i et generelt tillegg på 2,8 % Rentesituasjonen Siden kvartalsrapport 4/94 har den kortsiktige renten (3 mnd NIBOR) falt fra 6,15, og lå lenge rundt 5,30 %. I skrivende stund er renten steget til 5,72 %. kronen "egentlig" er. Andre frykter en større rentedifferanse mot tyske mark på sikt, som følge av den avstand som nå er oppnådd. Uansett mening er det klart at Norske kroner i øyeblikket er den sterkeste valuta i Europa. Tilliten til den norske kronen har vist seg såpass betydelig igjennom de siste dagers hendelser at sentrale aktører tror mer på en rentenedgang enn det motsatte. Danmark, Frankrike og Belgia hevet den 8. mars sine respektive signalrenter med mellom 1 og halvannet prosentpoeng. Dette fikk ingen nevneverdig effekt på den norske krone. Norges Bank har i uke 10 som følge av årsaker beskrevet i det foregående, aktivt solgt norske kroner i markedet for å svekke kronen. Dette har resultert i en stigning både i den korte og den lange renten Forbruksvekst - Inflasjon 5,90 5,70 5,50 5,30 5,10 4,90 01.feb 06.feb 09.feb 14.feb Kilde: Finansavisen 3 måneders nibor 17.feb 22.feb 27.feb 02.mar 07.mar Renten har "stått imot" det sterke presset som følge av et kraftig fall i amerikanske dollar i andre uken av mars. Kronen styrkes ytterligere mot ECU, mens "spreaden" mot tyske mark er gått noe ut. Obligasjonsmeglere vi har vært i kontakt med tror dette er midlertidig. Grunnen er at de siste dagers fall i dollar med derpå følgende uro i de europeiske valutamarkeder, har vist hvor sterk Prisstigningen i 1994 ble den laveste på 35 år. Vi må tilbake til 1960 for å finne et så lavt tall som 1,4 %. Sentralbanksjefen peker på avgiftsøkningene i juli 94 og 1. januar 95 som eneste årsak til at inflasjonstakten nå er stigende. Dersom vi makter å unngå kostnadskompensasjon under lønnsoppgjøret i vår, vil det vi nå ser bare være en forbigående økning i konsumprisstigningen. SSBs konsumprisindeks steg fra januar til februar med 0,4%. 12-månedersindeksen i desember 1994 viste en stigning på 1,9%, mens den i januar 1995 viste en stigning på 2,6%. Finansdepartementet rapporterer om en underliggende stabil inflasjonstakt, og forventer en konsumprisstigning på 2,5% i Inflasjonen i Norge de siste ti årene:

4 Markedsrapport nr. 1/95 side 4 finansieringsselskapene var på hhv. 0,89 % og 2,95 %. Dette innebærer en svekkelse i forhold til året før for alle grupper unntatt finansieringsselskapene som fikk en betydelig bedring i forhold til året før. Den gjennomsnittlige prisstigningen i 1994 var 1,4%. Avgiftsøkningene og har ført til en markert heving av prisveksten målt på tolvmånedersbasis. Prisveksten i januar var 2,2%, mens den i april/mai 1994 var 0,9%. Norges Banks siste anslag er en konsumprisvekst på årsbasis i 1995 på 2,5%. Prisveksten vil da nå en topp i april/mai før den faller ned mot 2% mot slutten av året. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges bank De siste anslag for vekst i privatkonsum for 1995 ligger på 3,6 %. Fra 1996 til 1998 forventer man et stabilt nivå på rundt 2,9 % Arbeidsledighet Det ble nylig registret personer helt arbeidsledige, tilsvarende 5,2 % av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 5,3 % siden månedstallene for februar ble offentliggjort. Antallet helt ledige har sunket med fra ett år tilbake Bank - Finans - Forsikring Som grupper betraktet fikk både forretningsbankene, sparebankene, kredittforetakene og finansieringsselskapene positivt driftsresultat for Tilbakegangen i forhold til 1993 skyldes i hovedsak to forhold; en nedgang i netto renteinntekter (rentenettoen) og at kursgevinster på obligasjoner i 1993 ble snudd til kurstap i På den annen side har alle gruppene hatt en betydelig nedgang i bokførte tap. Hovedårsaken til den sterke reduksjonen i tapene er et redusert behov for nye tapsavsetninger, samtidig som tilbakeføringer av tidligere avsetninger også har gitt betydelige bidrag. For alle gruppene bortsett fra finansieringsselskapene, steg kapitaldekningen i løpet av Ved utangen av året var den 12,5 % i forretningsbankene, 15,9% i sparebankene, 20,0 % i kredittforetakene og 14,5 % i finansieringsselskapene. Forretningsbankenes forvaltningskapital gikk ned med 1,7 % mens den i sparebankene steg med 6, %. Dette avspeiler utlåns- og innskuddsutvikingen i de to bankgruppene, der forretningsbankene også i 1994 tapte markedsandeler til sparebankene Aksjemarkedet - Olje - Handel Aksjemarkedet er i øyeblikket sterkt preget av fallende dollar. Totalindeksen ligger i skrivende stund på 604 poeng. Svak dollar medfører tradisjonelt et fall på Oslo Børs som følge av at mange av selskapene har sine inntekter i dollar. Mindre utlånstap motvirket lavere netto renteinntekter og kurstap på obligasjoner. Sparebankene oppnådde ifjor et resultat etter tap på 3,6 mrd som utgjorde 1,38 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Forretningsbankene hadde et resultat etter tap på drøyt 4,4 mrd eller 1,2 % av GFK. Tilsvarende resultater for kredittforetakene og

5 Markedsrapport nr. 1/95 side 5 Totalindeks Oslo børs 660 avgang på 5 % i året vil gamle båter om 5 år stå for ca en fjerdedel av tonnasjen. (eks. nykontrahering) Dette hjelper. Om 10 år er de eldste båtene ute av bildet feb 06.feb 09.feb Kilde: Finansavisen 14.feb 17.feb 22.feb 27.feb 02.mar 07.mar 2. EIENDOMSMARKEDET 2.1. Generelt Selv om Norge som nasjon går så det "skummer" er det antydning til "negative waves" innenfor deler av næringseiendomsmarkedet for tiden. Desember 1994 var preget av høy aktivitet i aksjemarkedet. Etter et "race" er det vanlig med en roligere periode der stillingene konsolideres. I februar reagerte markedet med skuffelse over 1994 resultatene. Hydro leverte et resultat på 4 mrd og er etter alle solemerker i rute for å nå sitt mål om 10 mrd neste år. Aksjen falt øyeblikkelig med 8 kroner! Markedet hadde vært for optimistisk. Det meglere spør seg om nå er hvem som skal kjøpe norske aksjer. Noen må kjøpe for at kursen skal gå opp. Utlendingene har så godt som solgt seg ut. I oljebransjen er man for tiden opptatt av ny offshore-teknologi med sub-sea løsninger og flytende produksjonsskip. Norge har ved hjelp av denne teknologien kunnet øke volumet av olje uten at prisene er kommet under press. Dette går sålenge vi er i en høykonjunktur. Det er blant sentrale aktører godt håp om at verdensmarkedet absorberer den økede produksjonen. I øyeblikket innebærer den sterke kronen en større trussel for konkurranseevnen, enn det volumøkningen betyr. Innenfor olje - og tank delen av shippingmarkedet er det dårlig stemning. Ratene er på et bunn-nivå og det forventes store finansielle problemer for flere aktører. Ved siden av lønnsomhetsproblemene i kjølvannet av lave inntekter, har man et problem med gammel tonnasje. Dette problemet løses imidlertid ettersom tiden går. Idag anslås 50 % av tilbudet å utgjøres av gamle båter. Med en Åge Korsvold overtok som konsernsjef i UNI Storebrand i juli Det gikk ikke mange ukene før han fortalte sine aksjonærer at "min eiendomsavdeling ligger på kirurgisk avdeling." Slikt gjør inntrykk. Eiendomsspar har de siste ukene lagt ut et antall av sine mest sentrale kontoreiendommer for salg. Samtidig satser de sterkt på hotell igjennom kjøp av Grand Hotell, og bygging av Bed & Breakfast-hotell nederst i Karl Johans gate. Dette skjer på samme tid som selskapets siste analyse - Oslostudiet -, konkluderer med at tidspunktet for markedsbalanse i kontorsegmentet skyves over i neste århundre på ubestemt tid. Når nyheten presenteres med "tabloid-oppslag" og selskapets leder har vært sterkt eksponert igjennom en årrekke, er signaleffekten vanskelig å unngå. Etter vårt skjønn er det tre grunnleggende forhold som bidrar til å legge en klam hånd over næringseiendomsmarkedet for øyeblikket. Årsak I; Rente/inflasjonsnivå Tabellen på neste side viser at inflasjonen fra 1987 har gått fra 8 % til 1,4 %, - et fall på 82,5 %.

6 Markedsrapport nr. 1/95 side 6 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Inflasjonsutviklingen Kilde: Finansdepartementet Inflasjonen henger som kjent nøye sammen med forventet verdistigning på realinvesteringer Leieprisutvikling - kontor Tabellen viser utviklingen i leienivået for sentrale kontorlokaler (kategori C) i Oslo i henhold til NNMs leieprisstatistikk fra Linjen uttrykker et fall i leienivået på 44 %. Ser man på utviklingen i realrentenivået i samme periode, vil man finne at denne ligger på omtrent samme nivå som i Forskjellen er at den gang hadde vi et annet skattesystem. Omleggingen av skattesystemet har medført at realrenten etter skatt er høyere idag enn i Dette reflekteres også i at veksten i boligprisene fortsatt ikke har utlignet prisfallet fra 1987 til begynnelsen av Anslagene for fremtidig leienivå for kontorlokaler gir ikke håp om noen snarlig inntektsøkning for gårdeier. Samtidig gir ikke dagens inflasjonsnivå noen spesielt gunstig verdiutvikling isolert sett. Én ting er i hvertfall sikkert når det gjelder "konservative" investeringer i sentrale kontoreiendommer; Mulighetene for å gjøre "raske klipp" er langt færre enn før. Årsak II; Byggekostnadene En annen dempende faktor er at mange snakker om hvilken økning vi har fått i byggekostnadene det siste året. Byggekostnadene pr kvadratmeter for forretning/kontor/lagerbygg sank i 1994 med 6,9 % på landsbasis! Brutt ned på fylker viser tallene en prisnedgang i Oslo på 0,7 %. Dette viser en fersk undersøkelse fra Prognosesenteret. Selv om byggekostnadsindeksen fra SSB viser en kraftig vekst i spesielt materialpriser har dette foreløpig ikke slått ut i økede priser for byggherre jan =100 apr.93 Byggekostnadsindeksen jul.93 okt.93 I alt jan.94 apr.94 jul.94 Materialer okt.94 Forklaringen ligger delvis i selve indeksens natur. Indeksen består av tarifflønninger og veiledende materialpriser. Førstnevnte går som kjent aldri ned, og sistnevnte sier også lite om den reelle prisen på varen. Slike indekser vil derfor stort sett peke en vei - oppover. Når ikke stigningen i materialprisene har slått ut i byggekostnadene i større grad enn tilfelle er, forklares dette av såvel entreprenører som

7 Markedsrapport nr. 1/95 side 7 byggherrer, med at kapasiteten i en periode har vært for lav som følge av den tidligere nedgangen i byggebransjen. Sysselsettingen har imidlertid steget markant de siste 12 månedene noe som fremgår av nedenstående tabell som viser indeks for sysselsettingen innen byggebransjen: hvordan prisene fremover vil utvikle seg som følge av det. SSBs statistikk over ordretilgang og ordrereserve bekrefter bildet. Nedenfor er gjengitt ordrereserven med en verdiindeks fordelt på distrikt. Landsstatistikken for Oslo, Akershus og Østfold peker seg ut igjen: Indeks for sysselsetting i byggebransjen Ordrereserve for byggebransjen i Oslo, Akershus og Østfold kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 94 Kilde: Statistisk sentralbyrå 1. kvartal 1992=100 Kilde: Statistisk sentralbyrå Byggeaktiviteten økte betydelig i 1994, spesielt i Oslo. Tall fra ECON viser at antall kvadratmeter igangsatt bygg for Oslo og Akershus (total byggeaktivitet andre bygg enn bolig) hadde følgende utvikling fra 1992 til 1994: Igangsatte bygg - alle tall i 1000 kvm. Andre bygg enn bolig Oslo og Akershus Bolig i Oslo og Akershus Kilde: ECON Som vi ser har det vært en kraftig økning i byggeaktiviteten i.l.a Vi har også tatt med tallene for bolig, da arbeidskraften stort sett er den samme, og fordi det er presset på arbeidskraften vi er ute etter. Dette viser at det har vært en sterk økning i etterspørselen etter håndverkere i løpet av Spørsmålet blir når kapasitetsbehovet er hentet inn igjen og Statsbygg bekrefter at de har større problemer med å gjennomføre prosjektene innenfor budsjettrammene idag enn for 12 måneder siden. Mye tyder altså på at vi spesielt for Oslos vedkommende er inne i starten på en stigende prisspiral Resultatet for en investor er at man med stigende byggepris, sammenholdt med relativt lav inflasjon og lav leie, får en stadig knappere fortjenestemargin. Årsak III; Negativ fokusering: Den tredje faktor som bidrar til å dempe fremtidstroen på kontorsegmentet er all negativ fokusering. Som eksempel kan vi nevne; dominerende aktørers "signal-adferd" fokusering på fremtidig overkapasitet - spesielt på strekningen Skøyen-Lysaker. Hva har egentlig skjedd i UNI Storebrand etter Åge Korsvolds utsagn? (side 5)

8 Markedsrapport nr. 1/95 side 8 UNI Storebrand Eiendom (USE) er fremdeles landets nest største eiendomsselskap målt i leieinntekt pr år, og man har ingen planer om å "rasere" eiendomssiden. Ifølge informasjoner vi har fått vurderte man en stund å skille ut eiendom i et eget AS, men dette ble ikke gjort. I stedet har man valgt å skille mellom drift av eiendom (utleie og forvaltning) og investering. Sistnevnte funksjon er lagt inn under corporate finance. Det skjer en omfordeling av ansvarsområder, og en styrking av bemanningen. Alt tyder på at USE blir en faktor å regne med i eiendomsmarkedet også i fremtiden. Det kan sikkert også finnes gode grunner til at Eiendomsspar vurderer salg av noen eiendommer. Når man driver profesjonelt med eiendom så er det ikke unaturlig at porteføljen justeres av og til. Fokuseringen betyr nesten mer enn selve handlingen i vårt begrensede eiendomsmarked. Det blir i tilfellet med Eiendomsspar selvsagt fokusert sterkt på hva de selger, men det blir ikke sagt et ord om hva de beholder. Oslostudiet til Eiendomsspar konkluderer med en anslått ledighet av kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum på ca m² eller 9 %, og vi har ingen grunn til å trekke dette arbeidet i tvil. I mangel av noe bedre er denne undersøkelsen faktisk en velsignelse for bransjen. Går vi inn i tabellen over relativt sannsynlige, mulige og tildels usikre prosjekter, finner vi samlet konkrete prosjekter for perioden 1996 til 1999 på tilsammen 1,1 million kvadratmeter. I tillegg kommer store arealer som fristilles i sentrum bl.a. UNI Storebrand i Vika som utgjør ca m². 2.2 Fremtidsutsikter - delmarkeder HVOR LIGGER SÅ MULIGHETENE? Faktum er at markedet for sentrale kontoreiendommer for få år siden ble definert som noe av det mest attraktive innenfor næringseiendom. Når dette nå har mistet noe av sin tiltrekningskraft, kan det være interessant å gå litt i dybden på hvilke fremtidsutsikter man kan ane i de ulike segmentene av næringseiendomsmarkedet. Vi har valgt å dele markedet inn i kontor, hotell, lager/industri og forretning. Vi har, uten ønske om å bli tatt for bokstavelig, gitt hvert enkelt segment en «tendenspil» som markerer forventet utvikling i aktivivtetsnivået i respektive segment. Pilen kan vise en stigende, synkende eller flat tendens, og er et uttrykk for den aktiviteten vi mener å registrere i øyeblikket, og den aktivitet vi forventer i tiden fremover. Vi skal avstå fra å gi råd om hvilke segmenter det kan være lønnsomt å satse på. Det kommer blant annet an på: hvem du er hvor mye penger du har hvor god tid du har hva du kan Det som imidlertid er helt klart er at alle segmentene krever kompetanse. En tilfeldig faktor som markedsandel kan ha varierende viktighet i de ulike segmentene. Nedenstående figur kan eksemplifisere betydningen av markedsandel i de ulike segmentene slik vi ser det: Er den negative stemningen som råder i øyeblikket en følge av at næringseiendomsmarkedet i Norge rett og slett er for lite? Er de slik at enkete aktører styrer markedet igjennom sin adferd? En ting er ihvertfall sikkert; Her er det plass til flere!

9 Markedsrapport nr. 1/95 side Kontor Fordel av å være stor Kontor Hotell Forretn. Lager/ industri Maritimgården på Skøyen er leiet ut til ca kr 1100,- pr kvm/år. Ikke bare utleier, (og megler) men en hel bransje pustet lettet ut. Bortsett ifra det, har kontormarkedet som nevnt innledningsvis fått et stempel av å være litt "kjedelig" om dagen. Selv om virkeligheten er langt mer nyansert enn beskrevet i det foregående, er det ingen tvil om at man ved å satse alt på kontorsegmentet idag, kan gå glipp av spennende fortjeneste-muligheter innen andre segmenter av nærings-eiendomsmarkedet, som nyter godt av en generell oppgang og forbruksvekst. Imidlertid er det ingen grunn til å overdrive effekten av en vedvarende høy ledighet. Vi ser ingen signaler som forsvarer en "flukt" fra kontorsegmentet. Riktignok vil antakeligvis ledigheten på 8-10 % vare lenger enn tidligere antatt, og riktignok vil det helt sikkert komme mange nye kontorbygg - deriblant spekulasjonsprosjekter, men rammebetingelsene kan fort endre seg til det bedre. F.eks: Vi kan få et sterkere oppsving en antatt i norsk økonomi Det kan bli gjennomført en viss grad av offentlig regulering med sikte på å regulere nybyggingsaktiviteten Resultatene av oppgangskonjunkturen kan slå raskere enn ventet ut i større arealbehov, press på leienivået og høyere sysselsetting. Følt og forventet aktivitetsnivå: Hotell Hotellbransjen har de senere årene vært igjennom en betydelig kostnadsreduksjon og bransjen fremstår idag med langt bedre driftsmarginer og bedre rustet til å møte fremtiden. Blant annet gikk Oslo Plaza i pluss for første gang. (OL-effekt eller ikke) Bransjeanslag tilsier en generell vekst i størrelsesorden 5-6 % på år de nærmeste årene. Man er dog litt tilbakeholden på grunn av EUavstemningen. Markedet består av tre deler: Kurs og konferanser Ferie og fritid Yrkesreiser. Generelt var det vekst i Oslo ifjor. Dette skyldes Oslos sterkere markering som internasjonal kongressby, samt OL. På kurs og konferanse er man noe usikre på effekten av EU-avstemningen. Derimot er "alle" enige om at det vil skje en betydelig vekst innenfor Ferie og fritid Her er Oslo i den heldige situasjon at man er "inngangsport" til det meste av turisttrafikken til hele landet. Dette vet man å utnytte. Det vanlige i hotellbransjen er omsetningsbasert leie. Dette gir et godt grunnlag for fremtidig vekst og derved høyere avkastning. Gjennomsnittlig leiepris for et godt hotellrom i Oslo idag ligger på kr 657,- eks frokost og uten hensyn til familierabatter, corporate-avtaler etc. Gjennomsnittlig beleggsprosent for Oslohotellene i 1994 var 71%. Antall gjestedøgn i Oslo i 1995 stipuleres til dgn. Følt og forventet aktivitetsnivå: Lager/Industri Ifølge Eiendomsspars Oslostudie 1995 er ledigheten på lager og produksjonslokaler anslått til ca m² i Oslo og Akershus. Tilsvarende tall for 1992 var m². Det har altså vært en nedgang i ledigheten på ca 50 % på tre år! Er det noen som begynner å

10 Markedsrapport nr. 1/95 side 10 lukte en mulighet for leieøkning i denne delen av markedet? Vi gjør det. Følt og forventet aktivitetsnivå: Dette stemmer bra med vår føling med etterspørselen. Svært mange bedrifter har behov for lager, verksted eller produksjonslokaler. Når skal noen av de større aktørene spesialisere seg på dette? "Underskogen" av småbedrifter med arealbehov er stor, betalingsvilligheten er tilstede, og soliditeten behøver ikke være dårlig selv om man går i kjeledress og ikke trenger mer enn m². Det beste man som utleier kan tilby er kombinasjonsløsninger der det inngår lagerarealer på bakkeplan med god adkomst for store biler, og gjerne med mulighet for å ta inn store kjøretøy, (oljeutskiller etc) Beliggenheten skal fortrinnsvis være innenfor distributørenes "gyldne triangel": Økern, Ulven og Alnabru. Den store aktiviteten på lagerfronten bekreftes av en rekke leverandører av alt fra trucker, lagerreoler, satelittkommunikasjon for store kjøretøy, til generelle logistikk-spesialister. "Overalt" investeres det i logistikk og vareflyt. Og det gjelder ikke bare små arealer. Erfaring viser at større bedrifter som går over fra manuelle til automatiske systemer - f.eks. plukksystemer, ofte ender opp med et større behov for areal. Selv om arealene utnyttes mer effektivt, så er mye av utstyret til banesystemer osv. ganske plasskrevende. Utleie eller salg til bruker av kombinasjonseiendommer med god adkomst, riktig beliggenhet og øvrige fasiliteter på plass, er idag mer kurant enn noe annet forutsatt at ikke arealene er for store. Arealer under 2000 m² er ganske kurant. Det er fremdeles svært tungt å selge denne typen eiendom til investor. Det bør etter vårt skjønn ligge et interessant potensiale i ombygging og tilpasning av eldre industrirelaterte eiendommer, for oppdeling og utleie til bedrifter med behov for lager, verksted eller produksjonsarealer Forretning Mens mye tyder på at om det er god plass i flere av de øvrige segmenter, så er det trangere innenfor forretningssegmentet. Vi har fått to store kjøpesenterselskaper der Steen & Strøm Invest alene eier 23 kjøpesentre med en forventet omsetning i 1995 på 7 mrd. Olav Thon Gruppen er nummer to, og resultatet er blitt en betydelig "markedsmakt" Innenfor forretning er det vanlig med omsetningsbaserte leier, og nettopp av den grunn er det viktig å se på grunnlaget for omsetningsøkning i årene som kommer. Steen & Strøm Invest har idag stort sett bare minimumsleier, og potensialet for leieøkning igjennom omsetningsbasert leie er langt mer forlokkende enn utsiktene til fremtidig konsumprisregulering av leien. For en som vurderer å gå inn i forretningseiendom som utleier forstår vi at den sterke veksten i privatkonsum lokker. Man skal imidlertid ha en viss kunnskap om detaljhandel for å satse sterkt på dette segmentet. Man selger noe mer enn det en kontorutleier gjør. Følt og forventet aktivitetsnivå: 2.3 Kontormarkedet - leiestatistikk NNM har siden 1988 utarbeidet en leieprisstatistikk for sentrale kontorlokaler i Oslo. Tabellen er blitt mye brukt både av oss selv og andre, til å vise historisk utvikling av leienivået, og som grunnlag for egne prognoser. Leieprisstatistikken (LPS) er et fast innslag i NNMs markedsrapport som utkommer hvert kvartal. Vi har lenge følt behov for en "oppgradert versjon". Ønsket om forbedring har ført til at vi nå har gleden av å presentere den nye utgaven av NNMs Leieprisstatistikk.

11 Markedsrapport nr. 1/95 side 11 Forskjellen fra tidligere er først og fremst at vi tar sikte på å vise spennet i leieanslagene, med maksimums og minimumsleie innen hver enkelt kategori. Videre har vi forsøkt å vekte hver enkelt kategori slik at det blir mulig å angi et veiet gjennomsnittsanslag. Til sist har vi tilføyet 4 kategorier i tillegg til de opprinnelige, både for å favne over spesielle delmarkeder og for å få større klarhet i kategoribeskrivelsene. Parametrene standard og beliggenhet har ikke like stor betydning for hele markedet. Vi mener for eksempel at standardinnholdet betyr mer i de øvre segmentene, A og B, enn i de øvrige. Da disse parametrene «vektes» forskjellig, kan forholdet forklares med en sinus-kurve og ikke en rett linje: S T A N D A R D F E BELIGGENHET Som vi ser kan en A-eiendom fort bli en B- eiendom dersom ikke standarden er optimal. Tilsvarende vil en F-eiendom vanskelig kunne oppnå en overgang til E-segmentet ved standardhevning. Dette fordi beliggenhet er helt avgjørende i «bunnen» av markedet. B A Modellen på neste side er ny for våre lesere. I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på hvorledes tabellen skal leses. Forklaringer til tabellen: For å kunne benytte en størrelsesangivelse for hver enkelt kategori har vi "skjønnet" på kategoriens relative arealandel i forhold til vår samlede andel og ikke totalmarkedet. Vår andel av markedet er nærmere beskrevet i forklaringene etter modellen. I vårt utvalg av delmarkeder/områder har vi blant annet tatt hensyn til: Markeder/områder hvor det er mulig å sette et mål på «temperaturen». Markeder/områder der leieaktiviteten er relativt høy. Markeder/områder med en relativt god kjennskap blant kontorsøkerne. Arealandelen er mer å betrakte som en kvalifisert vurdering enn fysisk telling. Med unntak av de to øverste kategorier (som er lettest å telle) har vi rundet av til nærmeste 5- tallsverdi. Vi antar at eventuell unøyaktighet når det gjelder arealandelen kan slå "begge veier" og presiserer at endringen over tid er like viktig for oss som det faktiske tall i øyeblikket. Tendensene angis ved piler for forventet utvikling i neste kvartal.

12 Markedsrapport nr. 1/95 side 12 NNM s anslag av leienivå 1. kvartal 1995 Kontorlokaler i Oslo området Minimum: Maximum: Gj.snitt: Andel: (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler % E: Umoderne, mangelfulle lokaler % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % G: Skøyen - Lysaker, god standard: % H: Oslo nord (Nydalen), god standard: % I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: % J: Oslo ytre øst/syd, god standard: % Vi får et «Oslo-gjennomsnitt» på kr 763,- pr kvm/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C, og G-J), blir gjennomsnittsleien kr 1.021,- pr kvm/år. Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. (*) Andel: NNM har forsøkt å fordele bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et Oslo-gjennomsnitt på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området Endringer siden: kv kv kv.-94 A: Prestisje lokaler: % -3 % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % -4 % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % 0 % D: Ordinære lokaler % 7 % E: Umoderne lokaler % 0 % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % 0 % G: Skøyen - Lysaker, god standard: H: Oslo nord (Nydalen), god standard: 950 I: Oslo indre øst (Helsfyr, Bryn), god standard: J: Oslo ytre øst/syd, god standard: 800 NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 1. kv sammenlignet med 1988 og pr. 4. kv. 1994

13 Markedsrapport nr. 1/95 side 13 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene A-F består av eiendommer beliggende i Indre sone av Oslo sentrum, innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er «myke verdier» som leietakersammensetning, profil og miljø, samt «hardware» som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Det er vanskelig å ha prestisje lokaler uten å ha pusset opp de siste 5 år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg f.eks. toppen av Dronning Maudsgate til UNI Storebrand. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i området Fr. Nansens Pl., Vika, Aker Brygge etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en prestisje beliggenhet, men mangle muligheten for standardløftet pga. for små flater (effektivitet), eller intern beliggenhet i bygget/området. Mest attraktiv beliggenhet defineres idag som: Rosenkrantzgate opp til C.J. Hambroes pl., til Nationaltheateret, bortover Ruseløkkveien til Vika Atrium. Denne definisjonen vil endres over tid. Eiendommer innenfor dette geografiske område som mangler den nødvendige standard, omfattes av segment C. C. Høy standard, indre sone forøvrig: Segmentet har moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 10 år. Dersom eiendommen er rehabilitert legges det vekt på høy arealeffektivitet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer i indre sone. Dette segmentet er på hell, og nesten uten unntak tidligere «C-eiendommer». Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har tildels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen i samarbeid med naboer, strøksforening etc. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har falt ut av markedet. Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Segmentene G - J består av moderne kontoreiendommer med god standard av nyere dato (eks.: Brynshøyden) eller totalrehabilitert (eks.: Nydalen Park) G. Skøyen- Lysaker: Segmentet omfattes av området fra Nebb-tomten til Fornebu. Mange har bygget til eget bruk (Hydro, Gjensidige, Wilhelmsen osv). Det er i dette segmentet den største byggeaktiviteten i nærmeste fremtid vil komme. H. Nydalen: Området består opprinnelig av gamle industrilokaler som er totalrehabilitert eller revet. Relativt stort innslag av media og kultur. Stort utbyggningspotensiale. I. Helsfyr / Bryn: En av de første store eiendomsutviklingsprosjekter hvor man har bygget (eller rehabilitert seg til ) en beliggenhet. Meget sentralt beliggende kommunikasjonsmessig. J. Ytre øst/syd: Segmentet omfatter området fra Bryn over Ryen ut mot Skullerud. Næringskorridor syd har ikke utviklet seg som forventet. Ikke helhetlig utbygget. Endel enslige nye bygg på Ryen, samt en noe sterkere fortetning på Skullerud.

14 Markedsrapport nr. 1/95 side 14 A «SKYSYSTEMET» B Aker Brygge Vika S E G M E N T C D Vaterland Storgaten Kvadraturen Karl Johans gate Tinghuskvartalene E F Min Middels Max Attraktivitet/pris I ovenstående modell har vi ønsket å visualisere hvor elkelte definerte områder/markeder («skyer») befinner seg. Leieprisoversikter presenters ofte som en funksjon av kun beliggenhet og standard. Dette er ikke alltid hele sannheten, - markedet har også en egen dynamikk som styres av feks. bransjetilhørighet, strøksforskjønnelse, trafikkmønster og følt attraktivitet. Dette endrer seg over tid. Tendenspilene i «skysystemet» viser forventet bevegelse i forhold til skalaene Salgsmarkedet Blant de større transaksjoner markedet snakker om for tiden har vi nevnt Eiendomsspars kontorsalg. Det knyttes stor spenning til om de får solgt, hvem som kjøper, og ikke minst hvilke priser som oppnås. Flere av eiendommene ligger i markedets øvre sjikt. Ifølge Eiendomsspar, er salgsarbeidet like mye et resultat av megleres påtrykk for å "få lov til å selge" som eget ønske om å selge ut. Til Finansavisen har Adm.dir. Christian Ringnes uttalt at han tror resultatet blir salg av max en til to eiendommer. Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten har inngått en avtale med Nordisk Renting AB som, gitt at diverse forbehold innfris, vil resultere i at Resource Group International (RGI) kjøper Oslo Plaza Hotell. Hotellet kostet i sin tid 1,15 mrd, og salget vil være den største enkelthandel av næringseiendom i Oslo siden Vital kjøpte Oslo City fra Skanska i Internt i Oslo Plaza forventer man at en utenlandsk operatør som f.eks. Mariott vil overta operatøransvaret etter Reso. Det er hyggelig å konstatere at flere av de "store" dealene gjøres igjennom meglerapparatet.

15 Markedsrapport nr. 1/95 side 15 KLP skal øke sin eiendomsportefølje fra 2% i dag til 5-10% av forvaltningskapital. Første konkrete resultat av denne strategien ser i form av et tilbud til aksjonærene i NORA Eiendom om å overta selskapet for kr 185,- pr aksje. Ved offentligjøringen av budet var aksjekursen på NORA Eiendom kr 130, Boligmarkedet Boligbyggingen hadde ifjor den sterkeste økningen siden 1947, spesielt i siste halvdel. På grunn av prisøkninger, spesielt på trelastmaterialer, øker prisene på nye boliger, og det blir igjen en større prisforskjell mellom nytt og brukt. De mest optimistiske boligmeglerne tror stagnasjonen i bruktmarkedet fra slutten av fjoråret vil avløses av en ny vekstperiode, om enn i noe langsommere tempo enn under "boomen" fra april 93 til juli 94. Den store forskjellen nå er at det er langt flere selgere på banen. Det har vært anslått en generell prisøkning på 4-5 % for Realvekst i boligpris Kilde: Statistisk sentralbyrå Figuren viser at realboligprisen fra 1990 til 1994 økte med ca 20 % for deretter å gå noe ned til Kurven gir et godt bilde på hvilken "boom" vi opplevde på boligmarkedet på landsbasis. For Oslos vedkommende var det enda kraftigere enn figuren gir inntrykk av. Når en helt ordinær 3-roms leilighet på Adamstuen skal selges og det kommer 100 personer på visning - da er det noe galt et sted. La oss håpe det går lenge til vi får oppleve tilsvarende Nybyggmarkedet Det finnes mange utbyggingsprosjekter som kan igangsettes på kort varsel, spesielt på strekningen Oslo V - Lysaker. Utifra beregninger foretatt i det tidligere omtalte Oslostudiet har man lite håp om balanse i markedet for kontoreiendom på denne siden av århundreskiftet. Anslagene går ut på en ledighet i år 2000 på omtrent samme nivå som idag, dvs 8-9 %. Rent samfunnsøkonomisk er det liten tvil om at det ville være en fordel om man istedet for å bygge nytt over en lav sko, i større grad kunne rehabilitere og modernisere eksisterende bygningsmasse. På den annen side virker markedet i motsatt retning. Det har vært reist kritikk mot en del av dagens spekulasjonsprosjekter. Kan noen vise et eksempel på et kontorbygg i Oslo-regionen bygget på spekulasjon i de siste år, som står tomt? Det er også slik at det er nødvendig å bygge for å få leiet ut. Det får bli vårt håp i avslutningen av dette kapittelet at vi finner en gylden middelvei, der: det kommer nye bygg som tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet, fleksibilitet og strenge miljøstandarder... det bygges ut planmessig og forsiktig i takt med egen finansiell styrke... utleie av næringseiendom blir overlatt til profesjonelle og bedrifter som går godt konsentrerer seg om å putte pengene tilbake i bedriften og står fritt til å velge nye lokaler f.eks. hvert femte år. 3. DE STØRSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE Vi har hentet inn oppdaterte tall på de største eiendomsselskapene. Dette gjør oss i stand til å sammenligne tallene med en tilsvarende undersøkelse vi gjennomførte i markeds-rapport 1/94.

16 Markedsrapport nr. 1/95 side 16 Vi har denne gang forsøkt å utvide listen med en del selskaper som har en størrelse av betydning men som ikke til vanlig figurerer i oversikter av denne sorten. Et eksempel på sistnevnte er OBOS forretningsbygg som eier tilsammen m² og har en verdijustert egenkapital på en milliard kroer. Listen er ikke komplett. Det er blant annet selskaper som ønsker å holde tallene for seg selv. Dette gjelder heldigvis ikke de største selskapene. Vi gjør oppmerksom på at enkelte har oppgitt sine tall pr , mens andre har oppgitt budsjetterte tall for inneværende år. Det er heller ikke skilt nøyaktig mellom andelen interne og eksterne eiendommer. Dette kan få utslag spesielt for bank/forsikring. Videre kan det være forskjellige beregningsmåter som kan slå noe ulikt ut. I det store og hele tror vi dog at oversikten gir brukbart bilde av virkeligheten. Det er ikke tatt hensyn til garasjeandel. Selv om denne for enkelte selskaper er større enn andre, ville en slik justering ikke forrykke bildet vesentlig all den tid vi ikke presenterer leie pr kvadratmeter som noe måltall. Etter tabellen følger en kort oppsummering av de mest interessante størrelser, samt en fortløpende beskrivelse av det enkelt selskap. Selskap Bto. leieinntekt pr. år (mill. kr) Samlet (m 2 ) næringsareal Gjenværende leietid (år) Endring fra m.rapp.1/94 Olav Thon gruppen , UNI Storebrand Eiendom , Gjensidige , Steen & Strøm Invest ,5 ny på listen DnB Eiendom ny på listen Vital Forsikring Linstow Eiendom , Avantor , Kreditkassen ny på listen Eiendomsspar/Victoria , Nydalens Compagnie , OBOS Forretningsbygg ,0 ny på listen EAB Eiendom , Nora Eiendom , Aspelin-Ramm , Borg eiendomsselskap uendret areal Veidekke ,2 ny på listen Aveny ,7 ny på listen Aker Brygge I ,1 uendret areal Eeg-Henriksen ny på listen Bøhler-gruppen ,5 ny på listen

17 Markedsrapport nr. 1/95 side 17 Største utifra leieinntekt pr. år: 1) Olav Thon Gruppen ,- 2) UNI Storebrand Eiendom ,- 3) Steen & Strøm Invest ,- Største utifra areal: 1) Olav Thon gruppen m² 2) UNI Storebrand Eiendom m² 3) Gjensidige m² Lengst gjenværende leietid: 1) Nora Eiendom 10,0 år 2) Aspelin-Ramm 8,4 år 3) Avantor 6,6 år Størst endring fra ifjor: 1) Avantor m² 2) Vital Forsikring m² 3) Nydalens Compagnie m² Høyest gj.snitt. leieinntekt pr. m 2 : 1) Aker Brygge kr 1.903,- /m 2 2) Eiendomsspar/Victoria kr 1.167,- /m 2 3) Bøhler gruppen kr 1.086,- /m 2 Laveste gj.snitt. leieinntekt pr. m 2 : 1) Linstow Eiendom kr 406,- /m 2 2) DnB Eiendom kr 512,- /m 2 3) Borg Eiendomsselskap kr 546,- /m 2 AKER BRYGGE 1 A/S Selskapet har gjort en del bestrebelser på å bedre sin anstrengte finansielle situasjon. Driftsresultatene og utleiegraden går den rette veien, og selskapet hadde ved årsskiftet en verdijustert utleiegrad på 98,1 %. Med en beliggenhet som ingen kan ta fra dem blir det spennende å følge med i selskapets videre utvikling enten det blir på egen hånd, eller som en del av et større selskap. AVANTOR A/S Veksten dette selskapet har hatt kommer til uttrykk både i arealstørrelse og utviklingen i kontantstrøm som gikk fra kr 35,1 mill i 1993 til kr 88,7 mill i Utleiegraden er 96,1 % og gjenstående leietid er 6,6 år. AVENY A/S Nykommeren fremfor noen er kanskje Aveny som har uttalt at de skal være best på nest best beliggenhet. De er aktive i markedet, og har en klar strategi om å bli større. Neste år får vi kanskje se hva det betyr. ASPELIN-RAMM GRUPPEN A/S Solid selskap som satser "step by step". Handelssenteret på Alnabru med Byggeland, Ide-kjeden, Lefdal m.fl. er største enkeltprosjekt for øyeblikket sammen med m² kontorbygg i kvadraturen hvorav halvparten er leiet ut til Teledirektoratet. BORG EIENDOMSSELSKAP A/S Har ikke kjøpt seg opp det siste året, og uttrykker heller ikke noe ønske om å handle mer med det første. Selskapet er opptatt med sluttføring og rehabilitering av det de har bl.a. Trondheimsveien 184, Karl Johansgate 13 og Økernsenteret. BØHLER GRUPPEN A/S Er ikke blant de største eiendomsselskaper, men har igjennom en årrekke tjent gode penger på drift. Hevder å høste store fordeler av at de besørger rollen både som prosjektrådgiver, entreprenør, eiendomsforvalter og megler. Selskapet ble børsnotert ved årsskiftet. DnB EIENDOM A/S Dette er den eiendomsbesitter i Norge som p.t. har størst næringsareal dersom man hensyntar både eksterne og interne bygg ( m 2 ). Imidlertid skal DnB Eiendom selge ut alt annet en «egen» eiendom. EAB EIENDOM A/S Egil A. Braathen Eiendom er forholdsvis ekspansive og alltid interessert i å se på mulighetene for gode kjøp. Har en eiendomsmasse som kanskje ikke virker forlokkende utifra beliggenhet, standard osv., men selskapet er dyktige på drift. EEG-HENRIKSEN GRUPPEN Entreprenørselskap som eier en del eiendom uten å ha dette som sitt primære virkeområde.

18 Markedsrapport nr. 1/95 side 18 EIENDOMSSPAR A/S - VICTORIA EIENDOM A/S Børsnotert eiendomsselskap med store institusjonelle eiere som Vital, etc. Ekspansivt selskap som for tiden kjøper Grand Hotell og bygger Bed & Breakfast hotell nederst i Karl Johans gate. GJENSIDIGE FORSIKRING EIENDOM A/S Gjensidige er kanskje det mest ekspansive forsikringseide eiendomsselskapet for tiden. Hovedkontoret på Sollerud utgjør kvm. Av de resterende utgjør 25-30% «utleie» til interne virksomheter. KREDITKASSEN Eier m² eiendom hvorav m 2 utgjør interne eiendommer. Resten skal selges. LINSTOW EIENDOM A/S Forvalter eiendom for selskaper tilknyttet Sparebanken Nor-konsernet. Har nettopp leiet ut sitt nybygg på Maritim (Skøyen) til Unitor. Er i gang med bygging av ca m² i Ditten-kvartalet i Oslo sentrum. Ekspansivt selskap i et ellers «grått» marked. NORA EIENDOM A/S Børsnotert eiendomsselskap som skiller seg klart ut på listen over selskapenes gjennomsnittlig gjenstående leietid. Årsaken er mange statlige leietakere, blant annet innenfor undervisning og forskning. Har de siste årene gjennomført en total rehabilitering av Frydenlundkvartalet med suksess. Selskapet er nå så "ferdig utleiet" at markedsavdelingen er redusert til et minimum. Det dreier seg om bygging, drift og fremtidig konseptutvikling. NYDALENS COMPAGNIE A/S har igjennom 1994 brukt mesteparten av kreftene på en strukturering av eiendomsmassen, med geografisk fokus på Oslo og Bergen. En rekke eiendommer utenom disse byene er solgt, og man planlegger å fortsette salget i OBOS FORRETNINGSBYGG A/S OBOS Forretningsbygg er den største «nykommeren» på årets liste. Foruten hovedkontoret på Hammerborg Torg i Oslo eier selskapet blant annet en god del forretningssentre, (eks. Furuset Senter). Verdijustert egenkapital på ca 1 mrd. OLAV THON GRUPPEN A/S Norges største eiendomsselskap har siden markedsrapport 1/94 kjøpt nye kvm fordelt på: Hotel Europa Stenersgaten 32 C.J. Hambros plass 5 Kristian IV sgt 1 Rosenkrantzgate 4 Nygaten 2 Torgallmenningen 11, Bergen 50% av Lagunen kjøpesenter, Bergen Har den siste tiden satset tungt innenfor hotell og forretningssentre. STEEN & STRØM INVEST Dette er den andre kjøpesenterkongen. Forretningsideen er å eie, utvikle og forvalte en kjede av ledende kjøpesentre i Norges beste handelsområder. Steen & Strøm Invest (SSI) ble børsnotert den 5. juli SSI har kjøpt 88 % av det svenske utviklings og forvaltningsselskapet CentrumInvest AS. Dermed kan SSI kalles nordens ledende kjøpesenterselskap. UNI STOREBRAND EIENDOM er Norges nest største private eiendomsbesitter med en årlig leieinntekt i størrelsesorden kr 554 millioner. I tillegg til egne forsikrings-bygg over det ganske land eier selskapet mange sentrale kontoreiendommer - hovedsakelig i Oslo. VEIDEKKE Entreprenørselskap som eier en del eiendom uten å ha dette som sitt primære virkeområde. VITAL FORSIKRING Ekspansivt selskap med stor aktivitet, særlig i Oslo og Bergen. Siste storkjøp var Oslo City som ble overtatt fra Skanska i 1994 for mill.

19 Markedsrapport nr. 1/95 side OPPSUMMERING KONJUNKTURER: De grunnleggende forutsetninger i norsk økonomi er svært gode. Kronen er rekordsterk og inflasjonen er foreløpig under kontroll. Norge får toppkarakteren AAA i en ny rapport fra det britiske ratingbyrået IBCA. Det norske folks nei til EU svekker ikke økonomien ifølge byrået. Regjeringen har foreløpig relativt bred aksept for at fremtiden bør sikres v.h.a. oljefond og stramme budsjettopplegg. Vårens lønnsoppgjør blir en viktig prøve på om det er mulig å unngå kostnadskompensasjon i nåværende høykonjunktur. EIENDOM: De profesjonelle eiendomsbesitterne foretar endringer i sine porteføljer,- gjennom salg av kontoreiendom, nye posisjoner innenfor hotell, forretningssentre Forventet prisstigning på nybygg i takt med økning i materialkostnader og høy aktivitet. Kontor: Stor «nybyggingsiver». Usikkerhet mht. hvor mange som «gjør det» Kombinasjonslokaler: Stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler for leie. Ledigheten i segmentet redusert med 50 % på tre år! Mye upløyd mark? Forretning: Stadig større konsentrasjon av shoppingsentre hos gigantene Olav Thon Gruppen og Steen & Strøm Invest. Stor vekst i handelen i 1994 som følge av oppsvinget i Norsk økonomi. Dette har slått positivt ut for såvel eksterne kjøpesentre, som de tradisjonelle handelsområdene i sentrum. Konkursraten er gått betydelig ned. Dersom KLP får aksept for tilbudet til NORA Eiendom, vil KLP s eiendomsportefølje øke fra 2% til 5% av forvaltningskapitalen. Gjennom oppkjøp av NORA ønsker KLP å samle sine fremtidige eiendomsaktiviteter i NORA Eiendom. Dersom KLP ikke får tilslaget på NORA så skal de ha noe annet! Blant de «profesjonelle» reduseres kontorandelen til fordel for kjøpesenter, hotell, kultur og undervisning. Ser vi et rollebytte i norsk eiendomsindustri? «Oslo-gjennomsnittet» for kontorlokaler anslås til kr 763,- pr kvm/år. Forventninger om en flat utvikling i leienivået i de øvre segmenter, og et videre fall i nedre del av markedet, som en naturlig følge av at det «fylles på i fra toppen.»

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet?

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? 1 OSLO OG AKERSHUS NR. 2 2017 DNB EIENDOM NYTT OM NYBYGG Tilbake til et normalt nybyggmarked? Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? Les rapporten 2 OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige.

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. 3505.4 Side 1/10 NR. 05/2010 I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. Vår siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Eiendomsspar, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 131,- pr. aksje, en økning på

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer