Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014"

Transkript

1 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014

2 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9 0,7 2,1 1,9 2,5 KPI 0,8 2,1 2,0 2,0 2,2 Privat forbruk 3,0 2,3 2,3 3,6 3,9 Offentlig forbruk 1,8 2,0 2,4 2,4 2,2 Oljeinvesteringer 14,5 15,8 4,8 0,4 1,6 Tradisjonell eksport 1,7 0,8 1,2 3,2 3,9 Sysselsetting 2,2 1,4 0,9 0,9 1,4 Arbeidsledige AKU (nivå) 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 Kilde: SSB, desember 2013 Bedre rammevilkår for storbyregionene Vekst selv i tradisjonell eksport Lave, men svakt stigende lange renter + KPI på ca. 2,0 % Nøktern optimisme 2

3 Tilførsel av nye kontorbygg i m² per område for perioden : m² - kun sikre prosjekt Asker/Bærum 60 Lysaker 45 Ytre vest 37 Skøyen 52 Oslo vest 10 Indre nord 23 Øvrige Sentrum 250 Nydalen 55 Indre øst 28 Økern 41 Ytre nord/øst 34 Bryn/ Helsfyr 55 Fornebu 152 CBD 30 Ytre syd 34 Ca m² Ca m² til m² til m² Ca m²

4 Vekst i utleid areal 2010 feb. 2014: m² Ytre vest Nydalen Ytre nord/øst inkludert Økern Asker/Bærum Indre nord Skøyen Lysaker Oslo vest Øvrige sentrum Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd Økning ca m² Økning 20 til m² Økning ca m² Økning inntil m² Økning 40 til m² +/- null 4

5 Kontorleiemarkedet lang sikt 12 % BNP-Fastlandet 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % 1,8 % 2,1 % 2,5 % 3,1 % Prognose for BNP fastlandet Kontorledighet Prognose for kontorledighet Leiepris i nom. kr Prognose for leiepris i nom. kr. Leiepris i 2013-kr. Kontorledigheten fra drøye 7 % høsten 2012 til ned mot 5 % i 2016 Forholdene ligger til rette for økt nybygging utover i perioden Økt snittareal i kontraktene Økte tilpasningskostnader fremtvinger videre vekst i markedsleienivåene Reforhandlinger gir vekst Ca. 5 % årlig vekst i markedsleienivåene

6 Undervisning spiser kontor HiOA leier m 2 i Pilestredet 42 HiOA leier m 2 i Stensberggaten Campus Christiania leier m 2 i Prinsens gate 7-9

7 UNIONs leieprisanslag vinteren 2014 Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader og parkering Nybygg - høy standard og best beliggenhet i sonen Topp standard og beliggenhet - eksisterende bygg Høy standard typisk nivå Normalt god standard typisk nivå Antall annonser Arealledighet Endring siden høsten 2012 (%-poeng) Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen ,8 % 1,1 Øvrige sentrum inkl. Bjørvika ,1 % 1,2 Oslo Vest inkl. Majorstua ,7 % -0,1 Indre Nord inkl. Ullevaal stadion ,6 % -2,8 Indre øst inkl. Kværnerbyen ,4 % -0,2 Skøyen ,4 % 2,9 Lysaker * 6,7 %* 1,7 Fornebu Nydalen ,6 % 1,4 Bryn / Helsfyr ,5 % 3,0 Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad ,6 % -1,9 Økern - Hasle - Løren - Ulven Ytre Nord og øst inkl. Furuset ** 11,7 %** -2,2 Ytre syd inkl. Ryen ,9 % -2,5 Asker/Bærum ekskl. Lysaker/Fbu ,2 % 0,2 ** Arealledigheten gjelder i Lysaker/Fornebu for det samlede området samlet Lysaker-Fornebu ** ** Arealledigheten gjelder i Ytre for nord det samlede og øst inkluder området Ytre Økern, nord Hasle, og øst inkl. Løren Økern og Ulven - Hasle - Løren

8 Lånefinansieringsrente i nye 5-års lån 6,0 % 5,68 % 5,25 % 5,0 % 4,54 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 5-års swap Bankmargin 5-års lån 0,0 % 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Lavere bankmarginer vilje til utlånsvekst - obligasjonsfinansiering I nye 5-års lån har bankene i snitt en rentenetto på ca. 1,4 %. Samlet lånefinansieringsrente i 5-års lån ned ca. 70 rentepunkter fra 2013

9 Økt yield-gap i transaksjonene 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Netto yield-gap etter bankmargin i snitttransaksjonen Yield-gap etter bank margin gitt kjøpsyield 7,5 % 0,5 % 0,0 % Q Q Q Yield-gap etter bankmargin ved kjøp av prime kontor i Oslo Lavere lånefinansieringsrente har ikke slått ut i lavere yieldnivåer Yield-gapet i snitt-transaksjonen opp ca. 100 rentepunkter til 2,5 % Kjøpsyield på 7,5 % gir ca. 3,0 % etter lånefinansieringsrenten

10 Transaksjonsvolumet i 2013 på segmenter Segment Antall NOK mrd. Andel av verdi Kontor 51 16,6 38 % Kjøpesenter 12 7,1 16 % Øvrig Handel 31 4,6 11 % Hotell 11 1,7 4 % Lager/Ind./ kombinasjon 33 5,7 13 % Utdanning, Helse og Kultur 9 2,6 6 % Øvrige med kontantstrøm 9 1,3 3 % Tomter, utvikling & konverteringsobjekt 28 3,6 8 % Sum ,2 100 % 10

11 Transaksjonsvolumet fordelt på investorer Investorkategori Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 42 % 38 % 1,7 17,9 16,3 Norske fond 0 % 7 % -3,0 0,1 3,1 Syndikeringsaktører inkl. club deals 22 % 3 % 8,1 9,4 1,4 Utlendinger inkl. fond 10 % 1 % 3,9 4,3 0,5 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 12 % 18 % -2,5 5,2 7,7 Private investorer 5 % 14 % -4,1 2,1 6,2 Bruker av eiendommen 7 % 13 % -2,4 3,1 5,5 Andre eller konfidensielt 2 % 6 % -1,6 0,9 2,5 Sum 100 % 100 % 43,2 43,2 108 ulike kjøpere i Andre = entreprenører & boligutviklere, kommuner, organisasjoner

12 NOK mrd. Forventninger til transaksjonsmarkedet , E Syndikeringsaktørene skaper dynamikk Investorgrupper som skal henholdsvis kjøpe og selge Spissing av porteføljene trigger transaksjoner Børsnotering av Entra Eiendom kan gi rekordvolum 12

13 Netto yield-nivåer for byer & segmenter Kontor Prime yield Påslag ift. Oslo Median-yield i salgene fra 2010 Påslag ift. Oslo # yielder i utvalg Oslo/Akeshus 5,25 % 0,00 % 6,28 % 0,00 % 92 Bergen 5,90 % 0,65 % 6,87 % 0,59 % 22 Trondheim 6,25 % 1,00 % 7,20 % 0,92 % 12 Stavanger 6,25 % 1,00 % 6,98 % 0,71 % 14 Andre segment Prime yield Påslag ift. k. i Oslo Median-yield i salgene fra 2010 Snittyield # yielder i utvalg Handel 5,25 % 0,00 % 7,00 % 6,92 % 100 Lager/Industri/komb. 6,50 % 1,25 % 7,36 % 7,45 % 86 Helse & utdanning 6,00 % 0,75 % 6,57 % 7,02 % 22 Hotell NA NA 6,50 % 6,76 % 11 13

14 Norsk Eiendomsfondsindeks og UNION-fondene Norsk Eiendomsfondsindeks Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomsinvest Norge Norsk Eiendomsfondsindeks steg 2,2 % i ,6 % under oppstart i Q Storebrand Eiendomsfond: Drøye 13 % over oppstart. 14 UNION Eiendomsinvest Norge: Drøye 48 % over oppstart.

15 Avkastning: Kan ikke la rentene gjøre jobben.. % M NIBOR Swap 5 år Swap 10 år Lineær (Swap 5 år) Vi skal leve av leievekst og utvikling ikke synkende yielder Alle segment: Større variasjon mellom de best og dårligst fungerende objektene 15

16 BNP fastlandet (h.a.) & UNIONs prognoser for ubelånt avkastning for en bred portefølje (v.a) Ubelånt Eiendomsavkastning BNP- vekst fastlandet (høyre akse) 7,8 7,4 7, UNIONs avkastningsprognoser Snitt BNP fastlandet (SSB) 2,1 % 2,5 % 3,1 % 2,6 % Konsumprisindeksen 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % Bred portefjølje 7,1 % 7,4 % 7,8 % 7,4 % 16

17 Budskap Rammevilkår: Økt behov for næringseiendom i storbyene. Kontorleie i Oslo: Arealledigheten ned mot 5 % i Vi venter ca. 5 % årlig nominell vekst i markedsleienivåene. Øvrige leiemarkeder: Gjennomgangsmelodien er vekst på 0 til 2 % per år. Lånefinansiering: Bedret lånefinansieringssituasjon bl.a. fordi bankmarginene synker og fordi bankene planlegger å øke utlånene i 2014 med 3 til 4 %. Transaksjonsmarkedet: Investorkategorier som skal hhv. kjøpe og selge legger til rette for mange omsetninger i år. Spissing av porteføljene trigger transaksjoner. Yielder: Yield-gapet i transaksjonene har økt og vi venter stabile nivåer. Avkastning: Årlig totalavkastning på 7-8 % i årene for en bredt sammensatt portefølje.

18 18 UNION Gruppen Bolette Brygge 1 PO BOX 1715 Vika 0121 Oslo, Norway Tel: Fax:

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen 30.11.2011 Innholdsfortegnelse Fra Vulkan til Vulkan Status på Leiemarkedet Volum signering & utløp Ledighet Eksempler fra utleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer