Entras Konsensusrapport Juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entras Konsensusrapport Juni 2014"

Transkript

1 Entras Konsensusrapport Juni 2014

2 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1

3 Sammendrag: Stabile utsikter for kontorledighet og vekst i leieprisene for sentrale kontorlokaler Entras konsensusrapport viser en kontorledighet for Oslo og Bærum på ca. 7,4 prosent for inneværende år. I 2016 ventes kontorledigheten å synke til 7,2 prosent. Anslaget på ledighet er justert ubetydelig ned siden rapporten fra april. Det er ventet et lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi fremover som kan skape negative effekter for etterspørselen i leiemarkedet. På kort sikt antas det å bli balansert av et lavere tilbud av nybygg i 2014 og Som i tidligere rapporter viser Konsensus at leieprisene for sentrale kontoreiendommer av høy standard ventes å vokse med ca. 3-5 % de nærmeste årene. Konsensusestimatene er således om lag på linje med prognosene fra april. Veksten drives i vesentlig grad av leietakernes økende krav til kontorlokalenes standard samt preferanse for sentrum som lokaliseringsalternativ. Prognosene for samlet transaksjonsvolum i Norge i år er justert opp fra ca. 42 mrd. kroner i forrige rapport til ca. 44 mrd. nå. Dette betyr i så fall en økning på 4 mrd. kroner sammenlignet med volumet i fjor. For 2015 antas volumet å øke til ca. 47 mrd. kroner. Antallet transaksjoner som ventes gjennomført ligger på ca. 150 i år og neste år. Bedre tilgang på kapital og økende interesse fra utenlandske aktører legger press nedover på prime yield. Prime eiendom med god beliggenhet og solide leietakere på lange kontrakter er de klart mest attraktive objektene, både hos investorene og bankene. Konsensus for prime yield er justert ned siden forrige rapport til 5,0 % for 2014 og 2015, ned fra henholdsvis 5,1 % og 5,2 % i april. Nytt siden sist er at vi har gleden av å ønske NAI FirstPartners velkommen som deltaker i Entras Konsensusrapport og vi teller nå totalt 10 deltakende analysemiljøer. Entras konsensusrapport er den eneste rapport som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet. Entra har samlet estimater fra de største analysemiljøene fire ganger i året siden høsten Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet og leiepriser i Oslo & Bærum, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og prime yield i Oslo & Akershus. Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Oslo, 26. juni 2014 Entra og Skanska CD Norway skal i fellesskap utvikle totalt kvm i Sundt-kvartalet. Byggestart er satt til høsten

4 Stabil ledighet og fortsatt vekst i leieprisene Tiltagende transaksjonsvolum for næringseiendom Konsensus juni 2014 Utgangen av året Kontorledighet i Oslo Prosent Leiepris, høy standard Oslo sentrum Kroner / prosent å/å Transaksjonsvolum, næring totalt Mrd kroner Antall transaksjoner, næring totalt Antall (>50 mill. NOK) Transaksjonsvolum, kontor i Norge Mrd kroner Prime yield, kontor Oslo Prosent ,4 7,6 7,9 7,1 7,2 7,4 7,4 7,3 7, ,2% ,3% ,3% ,0% ,6% ,5% ,6% 28,0 14,0 37,6 34,8 52,4 40,3 44,3 47, ,3 6,7 15,2 18,0 24,3 20,1 22,9 24,5 6,7 6,3 5,8 5,2 5,3 5,2 5,0 5, ,9% Kilde: Entra Eiendom basert på anslag fra ledende eiendomsanalytikere i Oslo markedet Rødt betyr at tallverdien er lavere enn året før Blått betyr at tallverdien er lik eller høyere enn året før 3

5 Ledighetsprognosen justert svakt ned siden forrige rapport Høyere leieprisvekst i 2014 og 2015 Prime yield presses ned Endring i konsensus fra april til juni Kontorledighet i Oslo Prosentpoeng Leiepris, høy standard Oslo sentrum Kun angitt om anslaget er opp eller ned siden forrige måling Transaksjonsvolum, næring samlet i Norge Mrd kroner Antall transaksjoner, næring totalt Antall Transaksjonsvolum, kontor i Norge Mrd kroner Prime yield, kontor Oslo Prosentpoeng + 0,0 + 0,0-0,1-0,1 + 0,0 %-poeng + 0,2 %-poeng høyere årlig vekst + 0,0 + 2,0 + 1, ,0 + 1,0 + 1,0 + 0,0-0,1-0,2 + 0,4 %-poeng høyere årlig vekst - 0,3 %-poeng lavere årlig vekst Kilde: Entra Eiendom basert på anslag fra ledende eiendomsanalytikere i Oslo markedet Rødt betyr at tallverdien er lavere enn året før Blått betyr at tallverdien er lik eller høyere enn året før 4

6 Kontorledighet i Oslo & Bærum Prosent 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 5,4 7,6 Arealledighet for kontorer i Oslo ved utgangen av året, Konsensus i prosent 7,9 7,1 7,2 7,4 7,4 7, Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CB Richard Ellis Norge, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, NAI FirstPartners, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling 7,2 jun. 13 apr. 14 jun. 14 Prognosene for kontorledigheten i Oslo & Bærum er justert svakt ned siden forrige rapport, men ventes å holde seg på et moderat høyt nivå fremover. Konsensus tilsier en svak reduksjon i kontorledigheten frem mot 2016 Forventninger om et noe lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi fremover kan på sikt påvirke etterspørselen i leiemarkedet negativt. På kort sikt vil imidlertid det lave tilbudet av nye kontorlokaler sørge for at kontorledigheten holder seg om lag på dagens nivå 5

7 Leiepriser i Oslo sentrum NOK/kvm Leiepris for kontorbygg av høy standard i Oslo sentrum ved utgangen av året Konsensus, NOK/kvm jun. 14 apr. 14 jun. 13 Leieprisanslagene for kontorlokaler av høy standard i Oslo sentrum er justert svakt opp siden forrige rapport. Leieprisene ventes fortsatt å vokse stabilt med 3-5 % per år frem mot Veksten drives i vesentlig grad av den høye etterspørselen etter sentral beliggenhet og leietakernes stadig økende krav til standard Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CB Richard Ellis Norge, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, NAI FirstPartners, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling I 2014 ventes leieprisene å vokse med 3,5 prosent til ca kr per kvm, før de i 2015 og 2016 antas å legge på seg ytterligere 4,1 og 4,2 prosent per år 6

8 Transaksjonsvolum. Næringseiendom totalt i Norge Mrd NOK 60,0 50,0 40,0 28,0 30,0 Transaksjonsvolum for næringseiendom i Norge Konsensus, Mrd NOK 37,6 34,8 52,4 40,3 44,3 47,0 jun. 13 apr. 14 Etter en svak start i første kvartal har aktiviteten i transaksjonsmarkedet økt frem mot sommeren. Dette reflekteres i prognosene for samlet transaksjonsvolum som er justert opp siden forrige rapport. Konsensus viser at omsetningen ventes å øke til ca. 44 mrd. NOK for inneværende år og med ytterligere 3 mrd. NOK i ,0 10,0 0,0 14, jun. 14 Lave renter, fallende marginer og økt konkurranse bankene imellom er faktorer som bidrar til økende aktivitet. Det rapporteres også om tiltagende interesse fra utenlandske aktører som ønsker å investere i norsk eiendom Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CB Richard Ellis Norge, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, NAI FirstPartners, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling 7

9 Transaksjonsvolum. Kontoreiendom i Norge Mrd NOK 30,0 25,0 20,0 15,0 11,3 Transaksjonsvolum for kontoreiendom i Norge Konsensus, Mrd NOK 15,2 18,0 24,3 20,1 22,9 24,5 jun. 13 apr. 14 jun. 14 Kontoreiendom antas fortsatt å stå for brorparten av samlet omsetning de neste årene. For 2014 og 2015 ventes andelen å ligge på i overkant av 50 % av samlet omsetning. På linje med totalt volum er prognosene for kontoreiendom justert opp siden sist. 10,0 5,0 0,0 6, Konsensus viser at transaksjonsvolumet for kontoreiendom ventes å øke med ca. 1 mrd. NOK i år og neste år Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CB Richard Ellis Norge, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, NAI FirstPartners, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling 8

10 Prime yield i Oslo Prosent 6,9 6,7 6,5 6,7 Prime Yield for kontoreiendom i Oslo Utgangen av året , konsensus i prosent Prognosene for prime yield er nedjustert siden forrige rapport. Konsensusestimatene tilsier en prime yield på 5,0 % for inneværende år og neste år. 6,3 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 5,8 5, ,3 5,2 5,0 5,0 jun. 13 apr. 14 jun. 14 Det er eiendommer med god beliggenhet og lange leiekontrakter med solide leietakere som er de mest ettertraktede objektene, både blant kjøperne og bankene. Tøff konkurranse, bedre finansieringsmuligheter og økende fokus fra internasjonale aktører legger press på prime yield Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CB Richard Ellis Norge, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, NAI FirstPartners, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling 9

11 10 Vedlegg

12 Spørsmålene SPM 1: Hva tror dere arealledigheten i kontormarkedet i Oslo blir ved utgangen av året i ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 2: Hva tror du normal leiepris på kontorbygg av høy standard (Regjeringskvartalene, Bjørvika, Oslo S) i Oslo sentrum blir ved utgangen av året i ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 3a: Hvor mye vil bli omsatt av næringseiendom i løpet av ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 3b: Hvor stor andel av beløpet over vil du anslå vil være kontoreiendom i løpet av ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 4: Hva tror dere prime yield i kontormarkedet i Oslo blir ved utgangen av året i ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 5: Hvor mange transaksjoner (50 mill. kr +) tror dere vil bli gjennomført i årene ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: 11

13 Deltakelse Følgende næringsmeglervirksomheter deltar: Akershus Eiendom CBRE Colliers (var ikke med fra oktober 2010 juni 2011) DnB Næringsmegling (ikke med april 2013) DTZ Malling & Co NAI FirstPartners (med fra juni 2014) Newsec Pangea Property Partners (med fra januar 2012) Union Norsk Næringsmegling 12

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen

Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen Status og Fremtidsutsikter for leiemarkedet Den Store Utleiedagen 30.11.2011 Innholdsfortegnelse Fra Vulkan til Vulkan Status på Leiemarkedet Volum signering & utløp Ledighet Eksempler fra utleiemarkedet

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer