Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010"

Transkript

1 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010

2 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet Positiv avkastning for Norge II - VEK kursen steg med 4,7 % Solid kontantstrøm i fondet - Det ble signert/reforhandlet kontrakter for MNOK 9,5 i årsleie i kvartalet Økonomisk ledighet falt fra 3,6 % til 3,3 % 1

3 Norge II Hendelser hittil i år Nytt fondsteam - Ny fondsleder Per Samuelsen - Dedikerte eiendomssjefer Redusert ledighet i porteføljen gjennom året - Ledigheten skyldes i hovedssak ledige lokaler i Munkedamsveien 35 Rendyrke fondets investeringsstrategi - Salg av aksjepost i Fornebu Utvikling ASA (tidligere SPDE) - Salg av aksjer i Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB, oppgjør i desember - Oppsplitting av AEØ Carlbergveien 4 Carlbergveien 6A Carlbergveien 6B Varnaveien

4 Norge II - Fondet Akkumulert kostpris Porteføljeverdi Vektet løpetid MNOK MNOK ,3 år Andre: 33 %: Asker Gardermoen Fredrikstad Kolbotn Utleiebart areal Årstakt leieinntekter kvm MNOK 500,5 Klepp Skedsmo Trondheim: 15 % Økonomisk ledighet 3,25% Akkumulert avkastning siden oppstart -25,1 % : 47 % Årlig avkastning* -5,8 % Stavanger: 5 % Antall eiendommer 21 Antall leietakere 268 *Årlig avkastning siden oppstart 3

5 Norge II - Avkastningsanalyse Hittil i år 40,0 % 35,0 % 11,6 % -3,7 % 30,0 % -14,8 % 25,0 % 23,2 % 20,0 % -7,1% 15,0 % 10,0 % 9,2 % 5,0 % 0,0 % Direkteavkastning Verdiendring Administrasjon Netto finans Endringer renteverdier Valutaeffekt Suksessfee Totalavkastning 4

6 Norge II Avkastning siden oppstart Avkastning siden oppstart 50 % 4050 %% 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % % % % % Utbetaling Verdiendring Totalavkastning Verdiendring 26,4 % 15,7 % 9,2 % Hittil i år ,0 % % % -40 % -40 % -50 % -50 % -45,9 % VEK kurs per er NOK 6,65 per andel VEK kursen har steget 27,2 % siden 3. kvartal 2009 Totalavkastning siden oppstart er -25,1 % 5

7 Norge II Status utleie og ledighet Utløpsprofil Kontor Handel Lager Hotell Bolig Annet 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 %

8 Norge II ledighet Ledighet historisk utvikling 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 3,25 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Q1 06 Q4 06 Q3 07 Q2 08 Q1 09 Q4 09 Q3 10 Økonomisk ledighet etter geografi og eiendomstype Kontor Handel Lager Hotell Annet 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Trondheim Stavanger Andre 7

9 Norge II Porteføljeverdien opp 0,9 % i 3. kvartal 2010 Verdiendring 3. kvartal 2010 Quality Airport Gardermoen Hotel Jærhagen Karl Johans gate 13 Søren Bullsvei 2 Munkedamsveien 53B Hvamveien 1 Kiellandkvartalet Munkedamsveien 35 Stasjonskvartalene i Asker Fløisbonnveien 2-4 Fridtjof Nansens vei 12 Quality Airport Gardermoen Hotel Vahlsgate 1-3 Storgata 5-7 Lysaker Torg 45 Tjuvholmen Allé 1-5 Lørenvangen 22 Bergerveien 12 Solsiden Haavard Martinsens vei 2 Torvbyen 5,0% 4,4% 3,6% 3,5% 3,2% 3,0% 3,0% 2,3% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,0% 0,8% 0,5% 0,3% 0,2% -0,7% -0,8% -2,7% -3,6% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 17 av 22 eiendommer hadde positiv avkastning i 3. kvartal

10 Norge II - Underliggende portefølje Fordeling - geografi Fordeling eiendomstype Fordeling leietakere Trondheim 15 % Stavanger 5 % 47 % Lager 15 % Hotell 10 % Annet 6 % Kontor 49 % Microsoft Jernia 58 % BN Bank 3 % 4 % 4 % Selmer 5 % Sektor 7 % ABB 9 % Andre 48 % Trondheim 10 % Andre 33 % Handel 20 % Choice 10 % Offentlige 10 % Bergen 3 % De 50 største leietakerne betaler MNOK 414 i leie. Det utgjør 86 % av de totale løpende leieinntektene 9

11 Norge II - Største leietakere Leietaker Eiendom Beliggenhet Sektor Areal (kvm) Leie (i MNOK) Utløp ABB AS Bergerveien 12 Asker Kontor , Sektor Nedre Elvehavn Solsiden Trondheim Handel/Lager , Kommune Vahlsgate 1-3 Kontor/Annet , Quality Airport Hotel Stavanger AS Quality Hotell Sola Stavanger Hotell , Advokatfirmaet Selmer DA Tjuvholmen Allé 1-5 Kontor/Annet , Quality Airport Hotel Gardermoen AS Quality Hotell Gardermoen Gardermoen Hotell , Jernia ASA Fløisbonnveien 2-4 Kolbotn Lager/Kontor , BnBank ASA Tjuvholmen Allé 1-5 Kontor/Lager , Microsoft Norge AS Lysaker Torg 45 Kontor , Papyrus Norge AS Søren Bullsvei 2 Lager , Selvaag Gruppen AS Lørenvangen 22 Kontor/Annet , Thrane & Thrane Norge AS Bergerveien 12 Asker Kontor/Lager ,

12 Norge II Finansiering Lånevolum og avdrag Løpende lån på fondsnivå: MNOK Avdrag neste 3 år: MNOK 313 Belåningsgrader Belåningsgrad på eiendomsnivå: 77,8 %, inklusive likvide midler og andre investeringer: 74,7% Belåningsgraden har falt siden 3. kvartal 2009 Ingen låneavtaler har krav knyttet til belåningsgrader Rentesikring er 74,7 % av rentekostnadene sikret til en rente på 4,6 % + margin Markedsverdien av fondets rentesikringskontrakter er negative, men har stabilisert seg sammenliknet med verdiene ved utgangen av 2. kvartal Likviditetsbuffer Likviditetsbeholdning per var MNOK 395 Likviditetsbufferen vurderes to ganger årlig for å tilpasses fondets status og realøkonomisk utvikling Fondet har ikke behov for å gjøre potensielle tiltak knyttet til en høy belåningsgrad, ingen potensielle mislighold 11

13 Disclaimer Dette dokumentet er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle i eiendomsmarkedet. På denne bakgrunn gis det ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dette dokumentet kan inneholde prognoser eller andre fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige finansielle resultater i land, markeder eller selskaper, og faktiske hendelser eller resultater kan avvike substansielt fra dette. Undersøkelser og analyser som dette dokumentet er basert på, er fremskaffet av Selskapet for Selskapets eget bruk, og kan ha blitt benyttet til Selskapets eget formål. Aberdeen Asset Management aksepterer ikke ansvar for noe tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Verdi og avkastning av investeringer kan gå både ned og opp og kan påvirkes av svingninger i valutakurser. Det er en risiko for at investorer ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Fast eiendom er illikvid i sin natur, og under vanskelige markedsforhold kan det ta tid å selge slike aktiva. Forsinkelser ved salg av underliggende eiendeler kan forårsake tilsvarende forsinkelser ved innløsning av investorers andeler i fond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres eller gjengis i noen form eller i noe medium eller redisitribueres uten skriftlig samtykke av Aberdeen Asset Management Aberdeen Asset Management. 12

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

God investering på kort og lang sikt

God investering på kort og lang sikt God investering på kort og lang sikt Lars Flåøyen, Head of Nordic property research For investment professional use only Not for public distribution Næringseiendom er ikke som andre aktiva Aberdeens kapital

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer