Prisstigningsrapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009"

Transkript

1 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr

2 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i Vika og på Aker Brygge har falt med ca 20% det siste halvåret. Dette betyr en tilsvarende prisnedgang på slike lokaler. Leieprisene har også begynt å falle i de nest største byene. Avkastningskravet flater ut. Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer. For utarbeidelsen av eiendomsindeksen for Oslo har Dagens Næringsliv plukket ut følgende ekspertpanel: Sverre Seeberg i DnB Nor Næringsmegling AS, Anne Bruun-Olsen i DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS, Roar Sandnes i Akershus Eiendom AS og Hans-Jacob Hansen i OPAK AS. Med tillatelse fra Dagens Næringsliv har vi bearbeidet materialet ytterligere, og i vedleggene blir følgende presentert: Vedlegg 1: Dagens Næringslivs eiendomsindeks for leie av kontorlokaler i Oslo-området fra 1986 til juni 2009, tegnet ut som kurver for de ulike segmenter. Samtidig er det tegnet inn trendpiler som viser indekspanelets vurdering av hvorledes markedet antas å bli i 2. halvår Vedlegg 2: Dagens Næringslivs eiendomsindeks for leie av kontorlokaler i Norges største byer fra 1988 til juni 2009, tegnet ut som kurver for hver av byene Kristiansand, Stavanger sentralt / Stavanger oljemiljø, Bergen, Trondheim og Tromsø. Samtidig er det tegnet inn trendpiler som viser indekspanelets vurdering av hvorledes markedet antas å bli i 2. halvår Vedlegg 3: Tallgrunnlaget for Dagens Næringsliv eiendomsindeks i tabellform. Vedlegg 4: Avkastningskrav, yield. Vedlegg 5: Gjennomsnittsverdi for kontorbygg (høy standard, sentralt) i Oslo-området og Bergens-området, fra januar 1981 til juni Vedlegg 6: Gjennomsnittsverdi for kontorbygg og boligbygg i Oslo-området, fra januar 1981 til juni Vedlegg 7: Indekser pr Vedlegg 8: Indekser pr

3 LEIEPRISER FOR KONTOREIENDOMMER: side 3/13 Leiepriser for kontorlokaler i Oslo-området: Alle segmentene viser leieprisfall i første halvår 2009, det samme som for de siste 12 måneder: Kontorlokaler i Oslo-området kr. /m²/år pr. juni 2009 % endring 1. havår 2009 % endring siste 12 måneder tendens 2. halvår 2009 Prestisjelokaler sentralt redusert til ned 20% ned 25% ned Høy standard sentralt redusert til ned 7% ned 9% ned Nyere bygg sentrum redusert til ned 4% ned 4% ned God standard sentralt redusert til ned 3% ned 3% ned Høy standard randsone vest redusert til ned 9% ned 9% ned Høy standard randsone nord/øst redusert til ned 6% nec 6% ned Eldre, urasjonelle lokaler redusert 900 ned 5% ned 5% ned Det har vært et leieprisfall mellom 3 og 20 prosent det siste halvåret, størst fall for prestisjelokaler og lokaler med høy standard og sentral beliggenhet. Det har vært et leieprisfall mellom 3 og 25 prosent de siste 12 måneder, størst fall for prestisjelokaler og lokaler med høy standard og sentral beliggenhet. Tendensen for andre halvår 2009 spås "ned" for alle kategorier. Den eventyrlige oppgangen i Oslos kontormarked med en dobling av kvadratmeterprisene for prestisjelokaler fra 2005 til 2007 har snudd, og prisene er på vei nedover igjen. Leiepriser for kontorlokaler i Norges største byer utenfor Oslo: I fire av de fem største byene har leieprisene sunket første halvår 2009, og i tre av de fem byene har leieprisene sunket de siste 12 måneder: Kontorlokaler i andre byer kr. /m²/år pr.juni 2009 % endring 1. halvår 2009 % endring siste 12 måneder tendens 2. halvår 2009 Kristiansand redusert til ned 3% ned 5% ned Stavanger sentralt redusert til ned 3% ned 3% ned Stavanger oljemiljø redusert til ned 4% ned 4% ned Bergen redusert til ned 3% uendret ned Trondheim redusert til ned 3% ned 3% flatt Tromsø uendret uendret uendret flatt Det har vært et leieprisfall mellom 0 og 4 prosent det siste halvåret, høyest i Stavanger og lavest i Tromsø, hvor situasjonen er uendret. Det har vært et leieprisfall mellom 0 og 5 prosent de siste 12 måneder, høyest i Kristiansand og lavest i Bergen og Tromsø, hvor situasjonen er uendret.

4 side 4/13 Tendensen for andre halvår 2009 spås "ned" for Kristiansand, Stavanger og Bergen, og i Trondheim og Tromsø en uendret utvikling. Det er fortsatt Stavanger og Trondheim som har de høyeste leieprisene utenfor Oslo, men de ligger fremdeles på omtrent det halve i forhold til de høyeste leieprisene i Oslo. AVKASTNINGSKRAV VED SALG AV NÆRINGSEIENDOM Bankenes tilbakeholdenhet med hensyn til å finansiere eiendomskjøp reduserer potensielle kjøperes betalingsevne, spesielt for kjøpere uten høy andel egenkapital. Dette bidrar til å holde eiendomsprisene nede, og dette betyr igjen et høyt avkastningskrav basert på rentenivået og en anslått risikopremie. Avkastningskravet holdt seg stabilt de siste årene frem til 3. kvartal 2007, da det stupte ned til bunn-nivået 5,25% i Deretter økte det igjen til midten av Da kom finanskrisen, og siden da har avkastningskravet holdt seg rundt 6,75%. Så lenge det ikke er utsikter til bedringer i forventede leieøkninger eller generelt bedret økonomi, kan avkastningskravet vise seg å holde seg på dagens nivå en tid fremover. MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Presset nedover på leieprisene er forventet å vedvare. Dette henger sammen med de økonomiske usikkerheter som har etterfulgt finanskrisen i Det er heller ingen tegn i sikte som tilsier økt transaksjonsvolum med det første. For tiden er det relativt dødt i transaksjonsmarkedet, både på kjøper- og på selgersiden. Prispresset nedover på leieprisene og markedets høye krav til avkastning fører til avventende holdninger mht. omsetning av næringseiendom. Selv om styringsrenten er rekordlav, er det forventninger om at arbeidsledigheten skal betydelig opp i de usikre økonomiske tider vi har. Dette påvirker markedsaktørene, og medfører et lavt aktivitetsnivå. Bankenes tilbakeholdenhet på lånegiversiden, med manglende tilgang og høy pris på kapital, er heller ikke med på å øke aktivitetsnivået. Rammebetingelsene medfører at profesjonelle eiendomsbesittere har fått høy fokus på drift og på å optimalisere driftskostnadene. Her er det mye å hente, da det er en god stund siden det var fokus på leietakerpleie og optimal drift. Dette kan gi et klart konkurransefortrinn den dagen tidene endres, og det igjen blir et fungerende marked for omsetning av næringseiendom. BYGGEBRANSJEN Medlemsbedriftene i Byggenæringens Landsforening (BNL) melder om at medlemsbedriftenes syn på fremtiden har gått fra helsvart til noe mer optimistisk i løpet av det siste halvåret, selv om tallene for igangsettelse av næringsbygg har falt med ca. 25 prosent i perioden januar-mai 2009 i forhold til samme periode for ett år siden. Flere entreprenører melder at ordrebøkene er i ferd med å fylles igjen, men det er store forskjeller mellom regionene og de enkelte firmaer. Dette kan tyde på at sjokkbølgene som kom etter konjunkturomslaget i fjor høst nå har lagt seg. I de undersøkelser som BNL har foretatt kommer det signaler som tyder på mindre nedgang enn tidligere ventet, og faktisk også oppgang på enkelte områder.

5 Som det fremgår av vedlegg 8, har byggekostnadene det siste året steget med 2,2 prosent for eneboliger og 1,8 prosent for boligblokker, i følge Statistisk Sentralbyrå. side 5/13 Fra 2004 til 2008 fant det sted en realvekst i bygge- og anleggsmarkedet på ca. 23 prosent i følge Byggenæringens Landsforening. Som følge av finanskrisen, sank igangsetting av boliger fra til fra 2007 til Siden august i 2008 har tendensen fortsatt, og hittil i år er det påbegynt 25 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor. Den samme utvikling skjedde i markedet for næringseiendom, hvor leieprisene og verdiene begynte å synke våren/sommeren Igangsetting av næringsbygg viser samme tendens, dvs. en nedgang på ca. 23 prosent det første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det førte til store utfordringer for byggenæringen. Det har vært en generell nedgang i entreprenørpriser gjennom 2008 og hittil i 2009 etter toppåret Som følge av finanskrisen har entreprenørenes ordrereserve gått ned, og det har vært mange permitteringer i bransjen. Det har gitt flere tilbydere og større interesse for å regne anbud. Anbudsprisene har klart ligget lavere enn forhåndskalkulerte priser. I seg selv betyr dette at det har vært en prisnedgang det siste året, men nå er det mer labilt, og tendensen med økte permitteringer kan se ut til å ha snudd. Det er usikkert hva vi kan forvente fremover. Som er en stor aktør på bestillersiden følger OPAK denne utviklingen nøye i alle deler av markedet. NORSK ØKONOMI Den økonomiske situasjonen i Norge er fremdeles ustabil etter finanskrisen. Selv med de tiltakspakkene som har blitt iverksatt, har bankenes tap på lån økt det siste halve året og dette vil trolig fortsette. Lavere renter bidrar til å dempe nedgangen i produksjon og reduserer veksten i arbeidsledigheten. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,25 prosent i siste rentemøte , men det ble varslet at en renteøkning kan komme raskere enn tidligere antatt. I Norge er det tegn til ny vekst, men det er likevel for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd, i følge Norges Bank. SLUTTKOMMENTAR Norges Bank uttaler at optimismen i eiendomsmarkedet har vært større enn den virkelige situasjonen skulle tilsi. Det er ikke bare på børsen det snur fort. Det samme kan skje i eiendomsmarkedet. Som eksempel nevnes doblingen av eiendomsverdiene fra 2004 til Deretter snudde det, som følge av fall i leieprisene, og eiendomsverdiene har deretter falt med mellom 15 og 25 prosent. Med de gjennomgående høye belåningsgrader som eiendomsselskapene har, medfører det ikke bare lavere marginer og lavere avkastning, men også redusert aktivitetsnivå. Norges Bank spår at utviklingen i eiendomsmarkedet med fallende leiepriser og økende kontorledighet ventes å vare, det er ingen signaler som tyder på noe annet. Oslo, for OPAK AS Vedlegg Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

6 side 6/13 VEDLEGG 1

7 side 7/13 VEDLEGG 2

8 side 8/13 VEDLEGG 3

9 side 9/13 VEDLEGG 4

10 side 10/13 VEDLEGG 5

11 side 11/13 VEDLEGG 6

12 side 12/13 VEDLEGG 7

13 side 13/13 VEDLEGG 8

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer