ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1

2 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap for personalet Informasjon om det pedagogiske arbeidet Utgangspunkt for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Planens overordnede fokus vil være i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Leseren av planen skal få et inntrykk av hva vi arbeider med og hvordan vi tenker her i Trollskogen. En del av årsplanens innhold er resultat av diskusjoner som har vært i personalgruppen i forbindelse med planleggingsdager. I tillegg til årsplanen blir det laget og utlevert månedsplaner for de fire avdelingene. Årsplanen sees i sammenheng med «Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune » Vi ønsker alle barn og foresatte VELKOMMEN til nytt barnehageår, der vi finner "den gode barndom - når små barn møtes!" 2

3 PERSONALET PÅ SMÅTROLL: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Camilla Evjenth Assistent 100 % Alma Seferagic Madsen Fagarbeider 100 % Tove Spørck PERSONALET PÅ SJARMTROLL: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Silje Kvitblik Assistent 100 % Hilde Andreassen Assistent 100 % Brit Benonisen 3

4 PERSONALET PÅ LYKKETROLL: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Birgitte Fiskvik Fagarbeider 100 % Maylen Pettersen Fagarbeider 100 % Bimba Perez Pettersen PERSONALET PÅ TROLLSTUA: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Linn Karlsen Fagarbeider 50 % Joanna Panasiuk Fagarbeider 50 % Sissel Beate Karlsen Assistent 100 % Kristine Guttormsen Vi samarbeider med flere instanser for å være praksissted for mennesker fra Universitetet i Bodø, NAV og Fauske videregående skole. 4

5 FORELDRESAMARBEID: "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder Gode utvikling og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.". Barnehagen loven 1 Formål. Personalet og foreldre skal samarbeide om å gi barnet trygge oppvekstsvilkår og positiv utvikling. For å oppnå dette er vi avhengig av gjensidig tillit, respekt og åpenhet. Det kan ta tid å opparbeide tillit, den bygges gradvis opp gjennom dialog. Samarbeidet starter i tilvenningstiden. Primærpersonen har et spesielt ansvar for å formidle informasjonen og opprette kontakt. Foreldrene kjenner sitt barn best, og kan dermed gi nyttig informasjon til oss. Det er viktig med felles ansvar slik at samarbeidet om det enkelte barns utvikling blir fulgt best mulig. Aktiv interesse for barnets liv i barnehage er viktig for at kommunikasjonen mellom hjem/barnehage skal bli fullgod. Vi har ulike former for foreldrekontakt, som hver for seg er med på å bygge opp samarbeidet. Den daglige kontakten. Dette danner grunnlaget for godt samarbeid. Dere foresatte er vår viktigste informasjonskilde til akkurat deres barn. Om morgenen får personalet vite hva barnet har opplevd hjemme - har det sovet dårlig/ godt, spist frokost, vært lei seg, godt humør osv. Om ettermiddagen får foreldrene høre om hvordan dagen har vært for barnet i barnehagen. Informasjonstavle 1) I gangen henger det en infotavle for hver avdeling. Her vil viktig informasjon og ulike skriv bli hengt opp. Du vil finne hvilket personale som er på de ulike avdelingene. Telefonkontakt: Bruker både vi og dere hvis barnet blir/ er sykt, eller ved andre beskjeder. Syke barn holdes hjemme. Barnet skal være så friskt når det kommer i barnehagen at det kan være ute. Barn som har hatt feber bør ha en feberfri dag hjemme. Vi ser an allmenntilstanden til barnet hvis det ikke er i form. For Trollskogen barnehage gjelder 48 timers reglen ved diaré/ oppkast. Vi ber dere ringe før kl: 09:30 hvis barnet ikke kommer i barnehagen pga sykdom, fri eller hvis barna kommer senere. Høsten 2012 startet vi i samarbeid med foreldrene prosjekt: «Håndvask». Hver morgen ved levering vasker foreldre og barn hendene. Dette for å prøve å få ned sykefraværet. Prosjektet er videreført til å gjelde hverdagsrutine hos oss. 5

6 Foreldresamtaler: Vi innkaller foreldrene til en samtale om deres barn hver høst og vår. Samtalen brukes til å snakke om observasjoner foreldrene og personalet har gjort hver for seg av barnet, både hjemme og i barnehagen. Målet er at personalet og foreldrene i fellesskap styrker barnets trivsel og utvikling. Hvis ønskelig, kan man når som helst be om en samtale utenom disse tidene. Halvårsrapporter / evaluering: I tillegg til årsplanen blir det laget og utlevert månedsplaner for avdelingene. Foreldrene leverer vurderingsskjema og 6.6 til barnehagen. Ligger som vedlegg. Foreldremøte hver høst og ved behov om våren. I år: 7.oktober kl Møte med nye foreldre hver vår. Ansvarsgrupper rundt barn med spesielle behov. Foreldreråd består av alle foreldre. SU: To valgte representanter fra foreldrerådet er i samarbeidsutvalget. Personalet har månedlig personalmøter og ukentlige avdelingsmøter. 5 planleggingsdager er avsatt til planlegging, evaluering og kompetanseutvikling. PLANLEGGINGSDAGER 2014/ 2015: 14. og 15.august 2014, 21. november 2014, 2. januar 2015, 15. mai BARNEHAGEN ER STENGT DISSE DAGENE. 6

7 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: KLÆR: Alle barna må ha ekstra klær i barnehagen til enhver tid, og disse må være merket med navn. Dette gjelder skotøy også. Pass spesielt på at ungene har klær som passer til værforholdene. BURSDAGSFEIRING: Vi markerer barnas bursdag ved å henge opp flagg, henger plakat i yttergangen og lager ei bursdagskrone. Vi har en koselig samling ved bordet, hvor barnet selvfølgelig er i sentrum. Vi har egen bursdagsstol og bursdagskappe som barnet kan bruke hvis det vil. Vi serverer bursdagsbarnet fra "bursdagsmeny" boka vår. Valgene er: Fruktsalat, grove rundstykker med godt pålegg eller smootie. Dersom barnet har bursdag på en dag som de ikke er i barnehagen, så avtal med avdelingen om hvilken dag det er ønskelig å feire bursdag. TILVENNING: Før barnet kommer i barnehagen mottar foreldrene et velkomstbrev fra avdelingen og Trollskogen barnehage. Her står det hvordan tilvenningen vil foregå. Alle foreldrene får en introsamtale med primærkontakten på avdelingen i løpet av de to første dagene, hvor vi utveksler informasjon. Det er nødvendig for barnehagen å vite hvem som henter barnet når det ikke er foresatte. Er det noen som ikke står på tillatelsesskjema dere fyller ut, så må dere gi direkte beskjed til personalet, eller ringe. Barnehagen leverer ikke ut barna derom vi ikke har fått beskjed. FLERKULTURELL BARNEHAGE: Trollskogen kan ha barn fra ulike land, med annet morsmål (hjertespråk) enn norsk og dermed en annen kultur. Vi ønsker blant annet å tilby barn fra Rognan mottakssenter plass i vår barnehage. Alle barn i Norge burde ha like rettigheter. Barnekonvensjonen er for alle barna! 7

8 DAGEN I TROLLSKOGEN: Barnehagen åpner. Frokost frem til kl Frilek Lek, tur, samlingsstund m.m / Lunsj Frilek, sovetid og bleieskift Frukt Frilek inne / ute Barnehagen stenger Kjernetiden er fra til Vi er fleksible i forhold til dagsrytmen, den kan variere fra dag til dag. Vi følger barnets behov! Barna er her til kl om morgenen, hvis ikke må det gis beskjed. Etter går vi på tur, starter aktiviteter etc. Hver fredag lager vi VARM mat. Saltdal bakeri baker vårt brød - og serverer dette med variert og godt pålegg. Vi drikker vann og melk - det er best for småtroll og voksne. BARNS MEDVIRKING: Barnehageloven 3 omhandler Barns rett til medvirkning. Hva betyr begrepet medvirkning? Medbestemmelse Selvbestemmelse Å slippe til som deltaker med mulighet til innflytelse Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. 8

9 TROLLSKOGEN` S VERDIGRUNNLAG: OMSORG, LEK OG LÆRING: Å støtte opp om barnas lekemuligheter er en av barnehagens viktigste oppgaver. Barn leker fordi de syns det er morsomt og opplever vennskap i leken. Leken er en betingelse for utvikling og læring. Gjennom leken fremmes barns utvikling på alle områder som sosialt, språklig, motorisk, følelsesmessig og intellektuelt. Vi ønsker å legge til rette for et inspirerende lekemiljø både inne og ute. Frileken er en av de viktigste læringsarenaene barn har. Å være ute er viktig for kropp, bevegelse og helse. Derfor er vi opptatt av barnas lek og mye tid ute. I barnehagen ønsker vi relasjoner preget av omsorg, mellom personalet og barna, og mellom barna. Omsorg i hverdagen vises ved handling, språk og kroppsspråk. Omsorgen skal prege alle situasjoner gjennom dagen vår. Vi ser omsorg når barna leker og lærer, i stell, ved sovetid, ved måltider og påkledninger. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser omsorg ved å legge til rette for en trygg, morsom, lærerik og inkluderende hverdag i barnehagen. «Vennskap og fellesskap De viktigste skapene i barnehagene.» «Voksne som går rundt og leker, er ikke rare og fjollete de utøver et fag som kompetente barnehageansatte.» 9

10 FAGOMRÅDENE: Rammeplanen beskriver syv fagområder som alle barn skal ha erfaringer med i løpet av barnehageåret: Disse fagområdene er retningslinjer for det pedagogiske arbeidet. Kommunikasjon, språk og tekst: Bøker, sanger, bilder, rytme, media. Kropp, bevegelse og helse: Kroppslig mestring, friluftsliv, sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet: Fantasi, kreativ tenkning, skaperglede. Natur, miljø og teknikk: Forståelse av naturens mangfold, utforske, miljøvern. Etikk, religion og filosofi: Verdier, tradisjoner, normer, kultur, levesett. Nærmiljø og samfunn: Kultur, deltakelse i et demokratisk samfunn. Antall, rom og form: Telling, former, mål, størrelse, sortere, utforske. I Trollskogen får dere hver måned månedsplaner for hver din avdeling. TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE: Barna skal lære enkle trafikkregler for fotgjengere. Lære om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. Barnehagen har egne retningslinjer for turer i nærmiljøet og utenfor nærmiljøet. Skrevne regler for turer og transport med bil og buss etter retningslinjer fra forskriften fra Statens Vegvesen: TURER OG TRANSPORT Vi i Trollskogen barnehage vil i løpet av året ta med barna på turer. Dette kan dreie seg om planlagte turer som foreldrene er informert om på forhånd, eller mer impulsive turer, for eksempel til Rognan. 10

11 Forskriften fra Statens Vegvesen sier følgende: Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte. På bakgrunn av dette er det utarbeidet felles retningslinjer for barnehagene i Saltdal: Bil: Vi kjører minst mulig i privatbiler Barn over 4 år skal ha pute Barn under 4 år skal ha bil stol Buss: Langdistanse 80 km/t = over 3 år Lokal/nærmiljø inntil 60 km/t = under 3 år Det kan ikke forventes at barnehagen kan organisere bilstoler i buss. Dette pga at det praktisk ikke lar seg gjennomføre. Samarbeide med foreldre om å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Porten skal alltid være lukket! Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte! Stille krav til foreldre om å sikre barna på vei til og fra barnehagen. Utenfor barnehagen skal biler parkeres med fronten ut og rygging skal søkes unngått. Ingen biler skal gå på tomgang mens sjåføren er ute av bilen! Dessuten kommer eksosen inn i barnehagen gjennom ventilasjonsanlegget. 11

12 ÅRET RUNDT I TROLLSKOGEN BARNEHAGE August September Oktober November Desember Januar Oppstart og tilvenning. Tilvenning. Dugnad. Brannvernuka uke 38 Fotografering 30.9 Kl.9:30 ved Holst. Fotografering Dugnad Høstfest? Dugnad Høstfest? Foreldresamtaler. Planleggingsdag Advent. Adventfrokost for foreldre: Onsdag 10.des Kirkebesøk for barna 3-6 år. Adventsstund i barnehagen 1-3 år. Lucia: Trollstua og Lykketroll synger: Planleggingsdag Eventyr. Solfest. Foreldresamtaler. *Kommunikasjon, språk og tekst *Natur, miljø og teknikk. *Nærmiljø og samfunn. *Kunst, kultur og kreativitet. Nissefest: Evalueringsskjema innlevering: *Etikk, religion og filosofi. Mars April Mai Juni Juli Internasjonal måned Trollfest 20.mars Påskefrokost for foreldre 18.mars *Nærmiljø og samfunn. Påske uke april *Kropp, bevegelse og helse Skrangletog Planleggingsdag 15.0 Førskoleuke Røkland Uke Etikk, religion og filosofi. Førskoleuke Rognan uke 23 Knekthågdagen Avslutning for «storongan» 12

13 Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold). Alle barn er unike og kommer til barnehagen med sin personlighet og med sine egne erfaringer. Dette blir vårt utgangspunkt for arbeidet med det enkelte barns utvikling. Vi tar utgangspunkt i det barnet kan! Fagområdene opptrer sjeldent isolert. Arbeidet med de ulike fagområdene kan ikke alltids planlegge på forhånd. Det kan oppstå ut fra situasjonen "her og nå" og barnas medvirkning, dette kan dokumenteres i etterkant. 13

14 Progresjonsplan (fremskritt) Progresjonsstige for området: Nærmiljø og samfunn. Barnehagen skal bidra til at barnet møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. (Rammeplanen 2006:41) 0-3 år 3-4 år 5 år Bli kjent i barnehagen ute og inne, samt utforske områdene i kort avstand fra barnehagen. Lek og turer i nærmiljøet, bedrifter og lignende. Bli bedre kjent med nærmiljøet, skolen, bedrifter og lignende. Samarbeid med skolen i forbindelse med skolestart. Barna skal erfare at de er verdifulle og viktige personer. Barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, samt at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Barna deltar gjennom felles markering om samene. Barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre. Barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, samt at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og lærer litt om deres kultur og hverdagsliv, gjennom felles markering. Arbeide for et inkluderende miljø der respekt for hverandre er viktig. Barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, samt at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og lærer litt om deres kultur og hverdagsliv, gjennom felles markering. Personalet skal: *Stimulere barnas nysgjerrighet og interesse. *Ta barns initiativ på alvor. *Undre seg sammen med barna. *Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller, og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. 14

15 Progresjonsstige for området: Antall, rom og form. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplanen 2006:42) 0-3 år 3-4 år 5 år Telling - lære sanger og regler med tall. Bli kjent med eventyr, sanger og fortellinger, gjentakelse. Fortellinger, eventyr og regler. Fortellinger, eventyr og regler. Mestre ulike typer spill, lære å bruke enkle matematiske begreper. Få kjennskap til ulike lekemateriell som viser former og farger. Orientere seg på avdelingen, vite hvor ting er. Etterhvert å gjøre seg kjent på andre avdelinger og kunne orientere seg i barnehagen. Barna gjør egne erfaringer. Bli bevisst ulike former, farger. Bli kjent med ulike spill - likheter/ulikheter, antall osv. Utforske omgivelsene, undre og resonnere sammen med personalet. Oppmuntrer til mestring - gi barnet tro på seg selv. Kunne farger og enkelte former. Samarbeid, turtaking, likheter/forskjeller. Lære litt om avstander og tid. Legger vekt på mestring. Personalet skal: *Være bevisst på sitt begrepsbruk. *Vise at de ser barnet, og gi ros og anerkjennelse for det barna mestrer, samt motivere for mestring. *Bruke matematiske begreper bevisst, form og farger. 15

16 Progresjonsstige for området: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.(rammeplanen 2006:34) 0-3 år 3-4 år 5 år Barna skal bruke sitt språk (kroppslig og verbal) for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling mellom barn -voksne og barn - barn Bli nysgjerrig på bøker, tekst og bilde. Videreutvikle sin begrepsforståelse, ordforråd og kroppsspråk. Bruke språket for å uttrykke egne ønsker og følelser, og for å kommunisere med andre. Samtaler, uttrykke meninger og følelser i samhandling med andre barn og voksne. Oppleve språket som positivt og nyttig i relasjon til andre mennesker, f eks rollelek. Bli kjent med tallsiffer og bokstaver gjennom eventyr, fortelling og sanger. Lære å lytte. Bli nysgjerrig på bøker, tekst og bilde. Mer presis begrepsforståelse (samlebegrep, underbegreper). Bruke språket for å uttrykke egne ønsker og følelser, og for å kommunisere med andre. Å kunne uttrykke seg muntlig, samtale om hendelser og opplevelser. Lytte til bøker og fortellinger. Samtale om bilde og tekst. Lage fortelling sammen. Bli kjent med musikk, sanger og lære å lytte. Bli kjent med musikk, sanger og lytte. Bruke lyder og rytme i språket, leke med ord og lyder. Personalet skal: *Være tydelige og gode rollemodeller. *Bruke språket aktivt i hverdagen og sette begreper på det de gjør (kroppslig og verbalt). *Hjelpe til med å sette ord på følelser. Bekrefte for barna at vi ser og hører deg. *Være aktiv i lek, musikksamlinger, gjøre de kjent med bøker, sanger og bilder. *Hjelpe til med å utvikle sosiale kompetanse. *Vise mye nærhet og øyekontakt. 16

17 Progresjonsstige for området: Kunst, kultur og kreativitet. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film arkitektur og design.(rammeplanen 2006:36) 0-3 år 3-4 år 5 år Bli kjent med rim og regler, fortellinger fra bøker, eventyr og samtale om bilder. Dramatisere sanger og eventyr. Låne bøker på biblioteket. Låne bøker på biblioteket, lage teater og eventyr selv + fortellinger og sanger. Bli kjent med forskjellige materialer som sand, vann, snø, maling, leire m.m. Få opplevelse gjennom sang, musikk, drama og bevegelse, samt bli kjent med instrumenter. Bli kjent med og prøve ulike formingsmateriell og konstruksjonsmateriell. Kjenne til ulike instrumenter. Forming av ulike slag - bli kjent med å mestre ulike formingsmateriell. Dans, bevegelse, bruk av instrumenter. Bli kjent med fargene. Bli kjent med fargene og leke med dem. Lære noen fargenavn. Utforske ulike muligheter som finnes i kommunen. Utforske ulike muligheter som finnes i kommunen. Utforske ulike muligheter som finnes i kommunen. Vi benytter de tilbudene som blir gitt oss. Vi benytter de tilbudene som blir gitt oss. Vi benytter de tilbudene som blir gitt oss. Få opplevelser gjennom å bruke sansene. Få kjennskap til hvilke sanser vi har. Bli bevisst på de ulike sansene vi har. Personalet skal: *Legge til rette for aktivt bruk av ulik type materiell. *Delta aktivt sammen med barna. *Se mulighetene -ikke begrensingene. *Stimulere barna til å bruke sansene. *Være bevist på kunstformidling. 17

18 Progresjonsstige for området: Kropp, bevegelse og helse. Barn er kroppslige aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslige aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. (Rammeplanen 2006:35) 0-3 år 3-4 år 5 år Skal få utforske miljøet og få lære kroppslig mestring gjennom koordinering av bevegelser. Få utvikle gode motoriske ferdigheter. Få lære god hygiene ved måltid, toalett m.m. Toalettrening. Få positive opplevelser til mat, og få gode vaner til et sundt og variert kosthold. Lære god bordskikk. Vektlegge fin -og grovmotoriske aktiviteter. Bidra til at barn utvikler respekt for egen og andres kropp. Få lære god hygiene ved måltid, toalett m.m. Toalettrening. Barn oppmuntres til å smake på /utforske ulike typer mat og at de tar ansvar for valgene de tar. Lære god bordskikk. Legge til rette for allsidig grov - og finmotorisk kroppsbeherskelse. Barn gis medvirkning for valg av ulike fysiske aktiviteter. Få lære god hygiene. Få kunnskap om menneskekroppen. Lese bøker om kroppen vår, samtale om bilder. Lære god bordskikk. Personalet skal: *Hjelpe barna til å skape gode hygieniske rutiner i forbindelse med toalett/stell, måltid m.m. *Være aktive i bruk av natur og nærmiljø. *Gi barna erfaring med et sundt og variert kosthold. *Gi barna god nok tid til å prøve selv. 18

19 Progresjonsstige for området: Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. (Rammeplanen 2006:38) 0-3 år 3-4 år 5 år Bli kjent på barnehagens uteområde og nærmiljø. Turer i nærmiljøet. Spontane og planlagte turer tilrettelagt for årstidene. Leke i sandkasse med bøtter, spader, sand og vann. Turer til skogen, lekeplasser m.m i nærmiljøet. Bruke - tilrettelegge utstyr til utforskning av naturen, eks. forstørrelsesglass, spikkekniver. Bli kjent og bli glad i naturen, og de 4 årstidene. Temaer rundt de fire årstidene. Fordypning i temaer. Bli kjent med musikk og lyd. Bli kjent med bruk av CD spiller. Bli kjent med PC. Spille spill. Bli kjent med bruk av CD spiller. Bli kjent med PC. Spille spill. Personalet skal: *Stimulere barnas nysgjerrighet og interesse. *Ta barns initiativ på alvor. *Undre seg sammen med barna. 19

20 Progresjonsstige for området: Etikk, religion og filosofi. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. (Rammeplanen 2006:39) 0-3 år 3-4 år 5 år Tid og rom til undring over konkrete hendelser. Respekt for at vi er ulike, både utseende og Drøfte normer og regler som omgir oss. Lære empati og aksept for andre. meninger. Lære å dele og vente på tur. Lære å dele og vente på tur. Lære å dele og vente på tur. Snakke om/ bearbeide konkrete konfliktsituasjoner. Delta ved høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen. Forut aksjon. Legge vekt på å utvikle vennskap, og løse konflikter. Delta ved høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen. Forut aksjon. Konfliktløsning. "hva betyr det å være en/ ha en venn" - benytte barnesamtaler, rollespill m.m. Delta ved høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen. Forut aksjon. Personalet skal: *Møte barn og de voksne med åpent sinn, respekt og anerkjennelse. *Lære barna å inkludere alle. *Legge til rette for lek. *Lære barna å utvikle sosial kompetanse. *Være tydelige og gode rollemodeller. 20

21 VURDERINGSSKJEMA 1. Tenk gjennom halvåret som er gått, gjerne sammen med barnet / barna. Hvordan blir dere møtt om morgenen og når barnet / barna blir hentet? Får dere nok informasjon? Hvilke aktiviteter og opplevelser har vært viktig? Annet Lever skjemaet til barnehagen innen 13. desember. 21

22 VURDERINGSSKJEMA 2. Tenk gjennom det halvåret som er gått, gjerne sammen med barnet / barna. Hvordan blir dere møtt om morgenen og når barnet / barna blir hentet? Får dere nok informasjon? Hvilke aktiviteter og opplevelser har vært viktig? Tanker etter endt barnehageår og fram mot nytt barnehageår. Annet Lever skjemaet innen 7. juni. 22

23 VURDERING AV ÅRSPLAN 2014/2015 Avdelingens årsplan er nå kommet ut. I den forbindelse ønsker vi å få en kort vurdering fra dere foreldre. Skjemaet kan leveres på avdelingen. 1. Er det noe du/dere savner i årsplanen? I tilfelle hva? 2. Er det noe du/ dere synes er overflødig? I tilfelle hva? 3. Hva er bra med planen? 4. Har du/ dere forslag til noe som kunne vært bedre? 5. Annet du/ dere vil nevne? Tusen takk for tilbakemeldingen. 23

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950

Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950 Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950 Jotnene: 90773316 Vettene: 90781930 Huldrene: 90753014 Dvergene: 90743913 Tussene: 90713661 Trollene (førskolegruppa):

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Find Jørgensen, pedagogisk leder Aina Gaarder, pedagogisk leder Jo

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER.

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. «Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnegage og nedfeles i barnehagens

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer