Årsplan. Kilden barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Kilden barnehage"

Transkript

1 Årsplan Kilden barnehage Kropp, bevegelse og helse

2 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15 4 Fagområdene 5 Sosial kompetanse 6 Samarbeidsutvalget 2014/ Personalet i Kilden 7 Verneombud i Kilden 7 Viktige datoer 8

3 3 Velkommen til nytt barnehageår i Kilden Innledning Kilden er en barnehage for alle barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger i et flott skogsterreng og du finner oss 3 km fra Vikersund. Kilden er en personalbarnehage for de ansattes barn på Modum Bad, men her er det også plass til flere. Årsplanen tar utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager og lokale forhold. Mer informasjon om barnehagen vil du finne på. Barnehagens visjon Kilden den beste starten! Vi ønsker at barna som går i Kilden skal få den beste starten, og det gjør vi gjennom å være gode voksne med varme og omsorg. Barn og foreldre skal vite at personalet gjør sitt beste for å gi barna gode og trygge opplevelser, se det enkelte barnet og legge til rette for et godt samarbeide ut fra det enkelte barns behov. Barnehagens pedagogiske plattform I Kilden barnehage har vi kommet fram til et felles verdisyn og felles holdninger til hvordan vi ønsker å skape en god og trygg barnehage. Med Barnet i sentrum vil vi ha fokus på barns behov og medvirkning på ulike områder. Sosial kompetanse bygges opp gjennom relasjoner til andre. Vennskap har stor betydning og vi har som mål at alle barna skal få seg venner og alle skal lære hvordan de beholder vennskapet. Alle i Kilden skal jobbe for et mobbefritt miljø. Vi som voksenpersoner skal gi barna trygghet og nærhet. Det enkelte barnet skal bli sett og få respons på hvor viktig og betydningsfullt det er. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Barnehagen skal gi barna den kunnskapen og erfaringen som er naturlig ut fra barnets ståsted. Dette skjer gjennom lek og læring som hele barnehagepersonalet skal være en naturlig del av. Hver enkelt medarbeider skal jobbe målbevisst og tilegne seg nødvendig kunnskap og kompetanse.

4 4 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.(rammeplan) Solsikke og Blåklokke vil ha de samme målene for året, men vil bruke ulike metoder for å oppnå dem. Dette tilpasses barnas alder, interesser og forutsetninger. Vi vil jobbe en del på tvers, noe som vil styrke fellesskapet. For å nå målene vi har satt oss må de voksne være gode rollemodeller. Vi må veilede, motivere, legge til rette og inspirere barna til videre lek. Vi må planlegge og tilrettelegge det fysiske miljøet, i tillegg til å bruke nærmiljøet til alle årstider. Det er også viktig at vi tar vare på barnas helse og sikkerhet. Årsplan del 2 innholder satsningsområdet Kropp, bevegelse og helse

5 5 Fagområdene Fagområdene i rammeplanen skal ivaretas hele tiden, og selv om vi har fokus på fagområdet kropp, bevegelse og helse, vil vi alltid ivareta alle fagområdene. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Noen eksempler på hvordan vi skal jobbe med de ulike fagområdene i hverdagen: Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Metoder: Ha gode hverdagssamtaler, lese bøker, lytte, være gode språklige rollemodeller, se og samtale rundt bilder, fortelle eventyr/høytlesning, synge, og trene på rim, regler og rytme. Ha ulike formingsaktiviteter, ha kino/teater, markere samenes dag, FN-dagen, fortelle historier som er norsk kultur, feire norske tradisjoner, høre på musikk fra ulike kulturer/ulike sjangre og markere andre land som er representativt for barna i Kilden. Gå på tur, gjennomføre forsøk, bruke sanser, eksperimentere, bruke faktabøker, lære om fødsel, liv og død, vekst og aldring. Gå på turer i nærmiljøet, jobbe etter demokratiske og etiske prinsipper, lære om ulike yrker, ferdes i trafikken, lære om resirkulering, vente på tur, rydde etter oss. Gi barna kjennskap til størrelse og former, entall og flertall, dekke på bordet, lage mat (måle, veie, telle), jobbe med tidsbegreper, telle, klassifisere og sortere. Feire høytider, veilede barna i konfliktsituasjoner, ha aktiviteter med vennskap som tema, spørre barna om spørsmål som krever refleksjon og undring, lære forskjell på rett og galt.

6 Sosial kompetanse Barns sosiale kompetanse er grunnleggende for barnets utvikling på alle områder. Vi ønsker at barna skal bli bedre kjent med seg selv og sine følelser, behov og grenser, slik at de er i stand til å bruke dette på en god måte i relasjoner med andre barn og voksne. Hvordan oppfatter jeg meg selv og min plass i gruppa. Hva gjør at jeg blir glad, sint, lei meg, redd, overrasket etc. Vi ønsker at barna skal utvikle en forståelse og kompetanse for hvem de selv er både sosialt og emosjonelt, og vil fortsette å jobbe med bl.a empati i forhold til andre barn. 6 Mål for Solsikke og Blåklokke Barna skal bli trygge på sine følelser, behov og grenser. Videre skal barna lære å se hverandre, vise forståelse, empati og respekt for at vi er forskjellige Metoden vi i hovedsak bruker for å oppnå dette målet er Det er mitt valg. Det er mitt valg er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Vi kommer til å jobbe så praktisk som mulig, slik at barna får oppleve, erfare, og kunne bruke kompetansen vi ønsker at de skal få. Det er mitt valg deler inn i fem hovedpunkter med forskjellig fokus og oppgaver; Vi vil ha et godt miljø Vi arbeider sammen Vi tar beslutninger Vi tar vare på kroppen vår Vi tar vare på hverandre

7 7 Samarbeidsutvalget 2014/2015 Personalet Foreldre Eiere Elisabeth Nærland Karianne Stoveland Moe Solveig Holm Gro Anett Modøl Line Hæhre Einfrid Pettersen Øverleir Camilla Iselin Sand Linnea Ahlstrand Styrer fungerer som sekretær og innkaller til første møtet på høsten Personalet i Kilden Blåklokke Ped.leder: Gro Anett Modøl 100 % Assistent: Hilde Bjølgerud 100 % Assistent: Guri Glesne 70 % Assistent: May Ingela Hope 30 % Solsikke Ped.leder: Heidi Lindal Jensen 80 % Assistent : Marianne Rowley 100 % Assistent: Elisabeth Nærland 60 % Assistent: Marit Wærsted 50 % Assistent: May Ingela Hope 10 % Styrer: Gro-Elisabeth Tandberg 100 % Rengjøringsassistent: Tone Dahlseng 54 % Verneombud i Kilden Verneombud: Hilde Bjølgerud Vara: Marit Wærsted

8 8 Viktige datoer Planleggingsdager: 1) 8. august 2014 Årsplan 2) 18. nov Felles m kommunen: Friskus 3) 2. januar 2015 Evaluering av høsten/planer for vår ) 7. april 2015 Felles med kommunen 5) 18. mai 2015 Planlegging av neste år Fellesferie 2015: uke 28, 29 og 30 Dette skjer på høsten 2014 Foreldremøter: 10. september Dugnad: 16. september Foreldresamtaler: Blåklokke: uke 44 Solsikke: uke Dette skjer i forbindelse med jula 2014 Lysfrokost 4. desember Nissefest 10. desember Lucia 12. desember Julespill i Olavskirken 17. desember Julestengt: 24. des., 29. des., 30. des., 31. des Dette skjer på våren 2015 Foreldremøte m/tema og evaluering av barnehageåret: 23. mars Felles tema kl Evaluering av barnehageåret kl Furugruppa kl Foreldresamtaler: Solsikke uke Blåklokke uke 18 Dugnad: 7. mai Dette skjer i forbindelse med påske 2015 Påskefrokost 18. mars Påskespill i Olavskirken 26. mars Påskestengt: mars og 1. april Dette skjer før sommerferien 2014 Sommertur med alle 27.mai Overnattingstur Furu 4. juni-5.juni Sommeravslutning 16. juni

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE ÅRSPLAN 2014 SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på barndommens magi» I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Årsplan Barnehageåret 2014-2015

Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Der barna er i fokus! 2 Velkommen til nytt barnehageår Kjære alle foreldre og foresatte. Det er med stor glede og ydmykhet vi møter

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer