FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG"

Transkript

1 FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand

2 REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle fall h Krstansand vært s mld snøftg vnt kke vært saltng kunne sannelg brukt gammelbl hele vnt. M s modg jeg kke N nærm seg mdltd td bde f bl ve dessut f d EU-kontroll. Det skal jo bl spnde. EU-kontroll, ja. Det delte mng om d nn vetanblbevegels. No m LMK burde arbede alle kjøretøy eldre n 30 r skulle være frtt, kke slk n kjøretøy eldre n 1960 modell. Andre m s de eldre kjøretøye burde bl kontrollt, eksempel slk Danmark, d alle kjøretøy ov 35 r m kontrolles gang hvt ttde r. Styret Formann: Inge Brtlund, Foss, 4580 Lyngdal tel , Nestmann: Ånund Lunde, Blokkhusga 12, 4608 Krstansand, tel , Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkøy, tel , Styrelemm: Trond Rane, Østre Tromøyve 670, 4812 Kongshn, tel , Pet Grt van d Zalm, Fjellve C, 4838 Ardal, tel , Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad tel , Varalemm: Oddvar Iveland, Rsmyrve 57, 4645 Nodeland tel , Torst Knuts, Osestad, 4520 Lndesnes tel , Kass (utom styret): Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN / NETT: ISSN X En tng alle fall alle ge om, kompetans hos de skal ta kontrolle m bedres nr gjeld de skjellge særlge holde gjør seg gjeldde s gamle bl. Jeg husk godt da jeg skulle sjekke spssng mn 1972 modell Rault no r sd d jeg skulle kjøpe nye dekk, m kunne kke «mtt» vksted f tl, bl var gammel tl lgge nne da M ordnet seg, fnnes jo vksted fr tl ut dahjelp! Og n skal ble tohjulnge snart ut, td kjørng komm. Det skal bl gret, s fr v hpe fn m! Klubb vr lagt opp tl mange arrangemt løpet sesong, jeg hp rktg mange de blr ett ell fle dem! Tut kjør! Beste hls Bnt Erk Fjærbla Redaktør: Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), Korrespondt: Turd Lland, Brynebrnk 5, 4560 Vanse, tel , Øyvnd Ekela, Vrlsmyrve 28, 4810 Eydehn, tel , Besktgelsesmn LMK-skrng Kontaktpson tl LMK: Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand, tel (kun SMS!), Besktgelsesmn: Jan Pett Krstans, Kvnhushea 24D, 4634 Krstansand, tel / , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Tor Ole Haags, Aurebekkve 149, 4516 Mandal, tel , Øyvnd Ekela, Vrlsmyrve 28, 4810 Eydehn, tel , Inge Brtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel , Motorsykl moped: Ernst Hans, Fjellestad, 4550 Farsund, tel , 25. mars Medlemsmøte vest 14. aprl Medlemsmøte strum 21. aprl Medlemsmøte øst 29. aprl Medlemsmøte vest 2. ma Vrmønstrng 14. ma Krst Hmmelfartstreffet 23/24. ma Norgesløpet (Raland) 25. jul Setesdalstreffet 1. august AMKs Hovedløp. august Brkelandsmarke NB! Legg mke tl Hovedløpet flyttet tl 1. august. Styret tar behold om do kan dres ell fjnes ved behov. Klubbs adress Gelt: Fjærbla: Økonom: Medlemskap: Forskrng: Allede n Post tl klubb sdes mann Post sdes redaktør Post sdes kass Post sdes kass Post sdes besktgelsesmann gjør v oppmk AMK nvtt tl d tradsjonelle Porsmyr-dag Porsmyr Bygun Nodeland Songdal. I r arrangemtet lagt tl lørdag 6. jun kl. 12 tl 16. Fle alj komm neste utge Fjærbla, m sett dag allede n møt frem vetanbl! Innkjøps- rabttal V mnn om klubbs rabttal: LMK skrng gr AMK-lemm svært gode tlbud skrng bde vetankjøretøy alle andre edel. Be om tlbud tlf ell sd mal tl: P Hag AS Oppg kundumm Blextra Krstansand (Bang Folkestad AS) Oppg kundumm vs lemskort Blextra Lyngdal Vs lemskort Blextra Ardal Vs lemskort Würth Ardal (Stoa) Vs lemskort Blteknkk Sør Sørlandspark Vs lemskort Medlemsmøt V ønsk velkomm tl følgde lemsmøt td fremov: Medlemsmøte strum: Det blr lemsmøte Ve Tvet trsdag 14. aprl kl Nærme prram sdes ut SMS nr nærm seg. Velkomm! Setesdal: Fredag 17. aprl kl ønsk v velkomm tl lemsmøte Hylestad Soknehus. Blant annet blr vst flm første snøscootløpet var Rysstad Kanskje blr s fremvst no bld d no noe bdra. Vel møtt! Medlemsmøte øst: V ønsk velkomm tl lemsmøte trsdag 21. aprl kl NAF-stet, Stoa Ardal. Nærme prram sdes ut SMS nr nærm seg. Vel møtt! Medlemsmøte vest: Onsdag 29. aprl blr lokal vrmønstrng Bjodland Lyngdal kl Felles kjørng skolehuset Rosfjord, gang kl , de ønsk. Velkomm! Vrmønstrng: Årets Vrmønstrng blr Trpark, Krstansand, lørdag 2. ma kl utov. Se nærme alj eget oppsett sde 22 te bla! Velkomm! Innmeldng AMK Å bl lem AMK kel sak! Innmeldng m nneholde nn, adresse, telefon evtuelt epostadresse, sdes tl kass. Det mange skjellge mt sde nnmeldng. D kan sdes post tl kasss adresse: Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand D kan s sdes e-post adress: ell Se m treff-nmasjon sde 22! 2 3

3 Årsmøte 20 Td sted: , Trpark Deltakelse: 60 lemm Sakslste 1. Velkomm ved mann 2. Godkjnng nnkallng 3. Valg møteled, reft to tl sgne protokoll 4. Styrets rsbetnng 5. Regnskap 6. Fastsettelse kontngt 7. Innkomne slag 8. Valg styre 9. Valg tl delemarkedskomté 10. Valg kontrollkomté 11. Valg valgkomté 1. Velkomm ved mann Formann ønsket velkomm tl rsmøtet. 2. Godkjnng nnkallng Innkallng ble godkjt ut kommtar. 3. Valg møteled, reft to tl sgne protokoll. Hkon Omland ble valgt tl møteled. Rolf A. Sørbø ble valgt tl reft. Jan Fredrk Wasland Ol Y. Espeld ble valgt tl sgne protokoll. 4. Styrets rsbetnng Formann leste rsbetnng publst Fjærbla nr.1, 20. Det kom ng kommtar rsbetnng ble godkjt. 5. Regnskap Bnt Erk Ols leste opp regnskapet var publst Fjærbla nr.1, 20. Dette vs ovskudd ,12. Egkaptal ved rsskftet var kr ,84. Det kom kommtar et mponde ovskudd stor takk gs tl bdragsytne. Spørsmlet om fnnes retnngslnj hvordan ovskud skal valtes. Drgt vste tl klubbs stutt. Medlemme ble oppdret tl sde nnstllng om valtnng ovskud tl styret slk slke nnstllng kan bedles neste rsmøte. Styret ble s oppdret tl komme sn nnstllng tl valtnng løpet ret. Formann kommtte styret nylg nvestt to nye telt tl proflng praktsk bruk arrangemt, dsse tl prs kr ,-. Det ble s kommtt lemsmass aldr vært høye d grunn nurlg ovskud øk. Det kom s nnspll styret bes gjøre vurdng lydanlegg. Det allede bestemt styret lydanlegget blr oppgradt. Nls Harald Skalle leste opp kontrollkomtés nnstllng: Regnskapet gjnomgtt kontrollt sold ovskudd. Det ryddng gret ført. Fordelng kont gr god ovskt ov de ulke nntekt kostnad. Kontrollkomté nnstll regnskapet godkjnes. Det kom ng vde spørsml tl regnskapet ble godkjt. 6. Fastsettelse kontngt Styret anbefalte uandret kontngt ble godkjt. 7. Innkomne slag Det kommet nn slag om drng vedtekte reft Fjærbla nr 1/20. Det esls dre begrepet galsamlng tl rsmøte konsekvt gjnom vedtekte. Det esls pogtng kun betalde lemm stemmett rsmøtet. Det esls s skrng kontnutet valgkomteé. I tllegg var s nnstlt et punkt om delemarke Brkeland komté dne. D eksakte ordlyd nnstllng reft nevnte numm Fjærbla hovedsak pressng vedtekte. Det kom ng kommtar slaget ble stemmg vedtt. 8. Valg styre Ol Hægeland bedt om løsnng styrevvet ett 22 r. Innstllng var d gr ut Bjarne B. Rysstad gr ov varamann tl fast styrelem. 4 5

4 Torst Knuts ble nnstlt nytt varalem. For øvrg ble nnstlt gjvalg. Dette ble vedtt. Ol Hægeland fkk gode ord takk blomst flott nnss stt lange styrevv. Kommde styre blr da, utst styret konsttu seg tdlge: Formann: Nestmann: Sekretær: Styrelemm: Varamn: Inge Brtlund Ånund Lunde Rolf A. Sørbø Bjarne B. Rysstad Pet Grt van d Zalm Trond Rane Oddvar Iveland Torst Knuts 9. Valg delemarkedskomté D nyetablte komté Ånund Lunde, Gunnar Hamre, Knut Sgve Suggela, Torry Nygrd Trond Rane ble gjvalgt. 10. Valg kontrollkomté Hkon Omland Nls Harald Skalle ble valgt tl tsette. 10. Valg valgkomté Ol Hægeland, Carl Bugge Torjus P. Fære ble valgt. Rolf A. Sørbø Jan Fredrk Wasland Ol Y. Espeld Reft Englsh evng n Froland Vvan Urnes Helge Stles et sambopar bor et smbruk Øynahea Froland kommune hvor de gjort om gammel lve tl festlokale alle fasltet. De kan dekke tl 90 pson sv bde koldtbord sntt tl ulke arrangemt gjnom hele ret. Se des hjemmesde: Bjorkesk.com De de sste re restaurt Trumph Sptfre IV 1973 modell ble EU- godkjt regstrt sst m. I tllegg s hold de restaure Jaguar XJ6 Se modell de hp f ve neste m. Med gelske klasske stde garasj, et egnet lokale tlgjgelg, s tok de septemb 2014 ntv tl arrange fast mnedlg klubbkveld alle ee, tusast ntesst gelske bl h Sørlan. Treffkveld sste trsdag hv mned. Det allede vært no hyggelge sammkomst paret ønsk velkomm tl neste treffkveld 31. mars kl Paret nsst te ng klubb, m kun et uplktde samlngspunkt pson ntesse gelske bl. D kke noe fast prram, m d vært nnslag hvor besøkde vst prestasjon bld restaurngsarbed gelske klasske. P sst samlng lagde de gelsk aft «mn» hvor d ble svt gelske pa, desst, ce tea selvfølgelg kaffe m/fløte. Dora Ryd Kjøls skrv følgde sn Facebooksde ett Engelsk treffkveld 24/02: Wh Vvan and Helge nvte «Englsh vetan car thusasts» to an Englsh evng th country home n Froland, they do t wth supor gy!! We are welco by a warmng l fre and the mu the evng really took us all back to England. 6 7

5 Slk s Folkevna ut februar. Det gr fremov! Redar tt restaure 1967 modell Volkswag 1300 først var eet s farfar t s far, man vel kan kalle «bruksbl». Redars far n gtt bort, arbe omgjøre d velbrukte Folkevna tl «stasbl» full svng. Som fremgr blde mye gjøre! Redar st bort arbe tl fagfolk, bl str tst Mo. Og vte d blr fdg, planlegg Redar utvdelse vetanblgarasj hag hjemme Søm, kel tl dobbel. S fr v se nr bl blr klar. Redar st seg ml d skal st fdg bltur m, nr s mor fyll 80 r. V ønsk lykke tl! En Volkswag gjoppstr Det kke ukjte AMK-lem Redar Skaaland, bor Krstansand, m født oppvokst Mo Raland, st gang et nytt prosjekt ett s Mcedes-Bz vel m kunne ses være fdgstlt jevnlg bruk. H s v Redar, løpsht Mcedes. N blr vekselvs Volkswag Mcedes ture! 8 9

6 Medlemsmøte øst 20. januar Medlemsmøte 13. januar Ve Det nytt r, nye mulghet nytt lemsmøte AMK. Dne gang kom SMS d skulle, nærme 30 fant ve tl NAF-bygget Stoa. Igj dsket vre styrelemm Pet Trond opp god m, grønnsaksuppe pølse rundstykk kjempegodt! Ogs dags tema var fnt. Det vel kke s mange oss vetankjøretøy kke tl «knota» ltt f motor tl g skkkelg, mange tlfell rsak gass. Enar Sandvkmo stlte gj velvllg opp, vste seg dne fyr kan lke mye om gasse kan om tnng bl-elektrsk. Dette var tema et vre møt fjor. Flott nr fagfolk stll opp gang gang, takk skal du ha! Et godt besøkt AMK-møte fn januarkveld Stoa, gj fnt tema god m, godt jobba Pet Trond! Øyvnd Møte Lyngdal godt besøkt. Det kjem m n 30 psonar tl januarmøtet, fr fjn nær. Ol ønsk alle vel møtt, ekstra hyggeleg kome nokre nye lemm kveld, blr bedt om preste seg. Først ut Gunnar Idland, Vgeland, Bel Ar 1957 mod. Dnest me Günt Lackmann, Flekkefjord, vore lem 3 r, m møte Lyngdal første gong. Han to vetanblar. Ol tek seg styresak. Han mnn om delemarke Brkeland, d trgs del folk, b om de blr spurt om hjelpa, svarar postvt, vkeleg møt opp tek jobb.i Grmstad fnnes Grmstad MotorVetan. Det kome hvdelse fr de om samarbed hndre kollsjon mellom arrangemt Grmstad rest Sørlan. AMK vl prøve, d grad let seg gje. Jones Hompland meldt fr Srdal de d dal n danna sn eg klubb: Srdal Vetanvn Klubb, vl ha alle slags donngar: blar, traktorar motorsyklar. Første møtet funne stad, brannstasjon Tonstad, an de jakt ett ege lokale. P te møtet fekk de ca 30 lemm, grul! d h blr grllng om kveld, ta grllm. Lørdag blr tur tl Knab, d bde blr omvsnng gruva gude, blr folk tel om bombnga und krg. Lørdagskveld: Gruve-fest, Knab., saman Utvandr-festval, Kvnesdal - et flott prram! Åge kan evt. kontaktast mob: P tde m kaffe, smakar godt n. Ett paus fr me sj flm Ol Hægeland Ol Vegge tt hos n døde Kre Udland, und oppbyggnga d T-Ford 1924 mod, stande del kassar øskj, Et unkt prosjekt, hos spesell koseleg mann. Ogs ntvju bde Kre fle krumtappane prosjektet gj flm spesell vd. Flott de fekk dokumta te etttda, Ol Ol! Takk kveld. Turd AMK Lyngdal planar om busstur ov ske, tl Sandefjord de trakt, m om neste møte. Tur tkt nokonlunde rge tur, tl fle store samlng vetantraktorar. Norgesløpet pns nærmar seg s smtt, start Sauda, dar opp Sola. Pmeldngsfrst 1. aprl. Arrangør: Gammelbls Vn, Stang. 24. februar rsmøte AMK, ved Trpark. Günt Lackmann tl høyre Ol gjort et søk f nokon tl ta et teknsk kvart h kveld, utan lukkast. D blr lemmane oppdra tl koma sak lgg de hjarta. Det blr fle gode nnspel fr møte-deltakarane: saknar skrngsmann, kanskje mann kan hjelpe? Det kome nye, strgare eu-kontrollar fr nyttr. Det blr hstlt tl fnna sakkyndg pson kan delta et komande lemsmøte redegja om te. Det blr òg ettlyst aktuelle vkstad, kan nneha spesell kompetanse vetankjøretøy, noko styret vl arbeda vdare. Ol Vegge Torst Knuts, Før mpaus opplys Åge Kvn blr Vauxhall-treff, sste helga jun 20, m folk alle slags gamle blar kan kome. Langvegsfarande losj seg nn Heddan Gard, Hægebostad fredag Gunnar Idland svart caps 10 11

7 Nash Tromøya H ltt hstore om Nash Roadst 4-dørs Sedan. Roadst ble kjøpt ny Grmstad 1930, trolg hos blfrma Repstad Sønn. Første e var Magne Søyland var resde delsmann. Ett no r hnet bl Krstansand regstrngsnumm K-62, et numm de kke kunne fnne arkvet d. M ett samtale tdlge e 50-tallet, kunne de telle kunstmal Edvard Vgebo ed bl. Jeg kontaktet s sønn fkk bekreftet. Jeg skal se bort tl ham hte bld tur. Bl mange ee Ardal-Lllesand-Brkeland før d hnet tlbake Grmstad - tl P Hoelfeldt Lund Han fant bl et uthus hvor d sto gjødselkjell ut hjul. Han byttet tl seg bl mot et par kjrehjul tl ca. 180 kr. Forhjula ble montt, samt provsorsk bsntank, s kjøre bl hjem. Motor var drlg stand, utsltt ett mange rs bruk. P fant ut vlle prøve fnne tlsvarde bl 600-motor. Han ste seg motorsykkel kjørte østov. Stoppet bsnstasjon h d nnov spurte dem om de vste om gamle Nash-bl. Han kom tl Tønsbg, ved Raet, stoppet spurte hyggelg mann om vsste om no Nash. Det gjorde. Han vsste om to stk. Nash P kkket begge. M d e var drlg. D andre Nash vrket veldg bra var god stand. Bl sto øvst lve fle etasj høy rundt. Noe gjorde farlg starte pga. brann. De tok bl ut startet d Ps kam stfk, kjørte d hjem tl Grmstad. Bl ble kjørt dvse tur prøvesklt første ret. Motor, rador lykt ble flyttet ov Roadst, ms 4-dørs Sedan ble parkt lagret. Roadst ble russemalt reklame dv. Grmstad-frma butkk. Bl ble regstrt 13. ma 1965 und tvl da manglet brems et bakhjul. Bl ble brukt und russefng. P 17. ma kjørte P russemann Grmstad tl Lllesand tlbake. Han var bekymret et drlg oljør motor m gkk gret. Nash ble brukt ltt ett russefng m da P kjørte ov Omre-sletta 50km/t, hoppet staget Pttmanarm bl svngte tl høyre ut et jorde. (Gresset hg mellom felg dekk n)!! Det gkk bra P. Han fkk festet staget nn kula stltrd, fkk bl tl dra d opp hjem. Nash ble plasst no semtblokk hjula luft. Russes, russebls utstyr ble lagt bl før la selduk ov karosset. P plan om restaure bl, m fkk aldr td. I ma 2012 kom ble Fnn.no ett 47 rs lagrng. Jeg ble tpsa samme kveld dro se dag ett. Mange rngte nr jeg var d m P vlle jeg skulle kjøpe ble slk de ble værde lokalt. Russebl skal bare settes teknsk stand, slk jeg kan f sklte. Ett hvt skal jeg sette orgnal motor, lykt, rador tlbake, slk begge ble blr komplette. V startet bl mars 2014, 49 r ett sste gang d var gang. Før start jeg gtt gjnom tank - gass - tnng - bunnpanne - eksos etc. Ltt problem bsnpumpa, m d startet gkk veldg fnt. Hold styrng brems. Bl vl bl fdg tl 17. ma r ett d ble russebl skal ett plan kjøres P andre russ Helge Mchaels 12 13

8 Blank lakk krom, modellbl! Er noe vetanblee svake, ja s vel akkur te En lt annonse Agdpost et vdeoklpp nettutg, tllegg tl kanskje mest effektve, jungeltelegraf, gjorde nærme 20 pson samlet seg lokale tl Ardal Blplee Kuvga Ardal trsdag 17. februar. At te var et gammelt velrommt frma nn blplee vsste vel ganske mange, m de tllegg begynt selge modellbl var nok nytt de fleste. V ble tt vel mot Karn Lef Nls drv frmaet, nne d lyse fne hall var dekket bord levde lys kaffe kake. I tllegg var parkt to hlge utg art Volkswag, 1303 Bg ann burde være kjt de fleste prrammet Broom Tv. Dette flott motvlakkt boble, hvor fle vre lokale hndvke bdradd sne fagkunnskap, blant annet Magne Engebrt Oddbjørn Jørgs. Mange ntesse modellbl, mange s nok ett modell bl de full-skala hjemme garasj, ell kanskje type bl de speselle mnn Utvalget var stort, større blr ett hvt. En koselg kveld Kuvga, folk kom gkk, pra bl, s modell, fkk gode rd om blplee koste seg kaffe kake gre umell mte. Dette bør være noe fall smak blfolket, tank gjta te gang mned. Og tk hvor fnt blr nr vr komm alvor, v kan stte bryggekant mange vetane kjøretøy rundt oss! Takk tl Ardal Blplee Karn Lef hyggelg kveld! V komm gj! Øyvnd 14 Ref samarbedsmøte mellom GMV AMK Tl stede: Kjell-Ivar Sørg, Sv Erk Ols, Ann Krn Ols Jo Ols GMV, Inge Brtlund, Trond Rane, Ånund Lunde Rolf A. Sørbø AMK Inge ønsket velkomm ovlot or tl Kjell-Ivar. Kjell-Ivar takket nvtasjon startet et tlbakeblkk, bl.a. et langt hold tdlge lemskap AMK. Det var pode no r sd da ble startet fle smklubb, Froland f.eks. P tdspunktet kom opp slag om skaffe et eget klubblokale AMK Krstansand, m te slaget ble nedstemt. Eget lokale var nok drvkraft stfte lokal klubb. Ut da var da 53 lemm AMK rundt Grmstad, ble GMV stftet jun Det ble pangstart eget lokale. Kjell-Ivar st da gj ett vv AMK, drft nettsd. Det var lte nnspll drlg stoff tl nettsd. Han ba da om løsnng, m ut f. Kjell-Ivar trakk seg da lem AMK. GMV dag stort sett lemm s AMK-lemm. AMK vktg funksjon, nest «fylkeskommune» mange gode arrangemt. Som lans største regonklubb ov lemm, mange ntesst ta hsyn tl. GMV oppdaget fjor vr da de skulle legge tmnlst, AMK belagt del do allede, bl.a. Setesdalsløpet. Inge kommtte dag kolldte plan tl GMV ut v vsste om hnd. Dette dre seg om kommunkasjon kost lte nme hvandre om hvandres plan. Det mdltd vanskelg styre klar arrangemtskollsjon, m spørsmlet hva v gjør hvs v oppdag kollsjon plane. V m nok regne kald kke plass tl gjnomføre alle ønskede arrangemt d varme rstd ut blr no dublng, m mlet ut alles ntess, m være spre dsse møtestede best mulg. Et tltak bedret kommunkasjon, AMK sd et eksemplar Fjærbla tl GMV, kostnadsfrtt. Et annet slag etable lukket gruppe facebook d mne admnstror. Det kan være et sted d styrelemme alle klubbe tlgang. GMV ht tradsjon et «Vrslepp» sste lørdag før 17. ma. I fjor kolldte «Vrmønstrng» Krstansand. Det ønsk begge klubb unng. Fra AMK ble kommtt var speselle hold førte tl fjor. I r planlegges uke tdlge. GMV ftt god drft nettsd sn mange besøk daglg. AMK gang ny hjemmesde v vtnng tl. GMV nvtes tl legge nn tmnlste ann nfo Fjærbla. Det kan være utdrng relvt dynamsk tmnlste nr Fjærbla frekvs 6 ggr pr r, m de arrangemt lgg m fast, kan del legges nn. Frst nnlegg før trykkng, mdltd kke lang noe dynamkk arrangemtsdo kan fanges opp ved kommunse om dsse frste. Dskusjon gkk vde ov tema hvordan skre rekruttng tl mljøet. Ide ble nevnt, var etable faddordnng, «røyke ut» da gamle kjøretøye tallet egne løp, arrange ungdomsløp profle oss bedre facebook f.eks. V konklud pne opp kommunkasjonskanal begge ve, v legg hstor kommunkasjonssvkt bak oss fokus bedre samarbe felles ntesse.

9 Flotte gamle bld! Fra Jan Olaf Rysstad Setesdal v ftt no gamle bld dal, glede kunne vdebrnge tl Fjærblas lese. Tus takk! D andre vre lese gamle bld kan være morme s oss andre hygge oss, Fjærbla mottakelg alt! D andre bl var øvst Setesdal. Ca Ksør Andres Helle vnnn Turd no r sd En uheldg vestldng DKW kjørte ve 1960 P bltur, rett sør Valle Flott gammel bl, m m vet v kke. Kan no hjelpe? VÅRMARKED-EKEBERG 20 Norges største delemarked - Ekebg Campng, Oslo, lørdag 9. ma kl Torjus Longak kjørte fjord BRANNSIKRING gtt topp prortet. ENHVER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAM- ME OG GRILLING ER IKKE TILLATT. INGEN INNKJØRING tl omr ut hv kelt kan fremvse opv brannslukk mnmum 2 kg. TYVERI: Arrangør skrv seg ethvt ansvar mulge tyv. Inmasjon tl selge: INNKJØRING: Fredag 8. ma kl Lørdag 9. ma kl INGEN INNKJØRING ett kl lørdag! UTKJØRING: Fra kl lørdag 9. ma. Vetanbl MC delemarked Salg bl MC ov 30 r Antkvtet Forhndsregstrng selge Grs adgang publkum Ing campngmulghet p-omr Standlee nntl 6 m kr. 700,-. Dett kr. 100,- pr. løpde met. Max standbredde 5 m. (NVK-lemm: Rabt kr. 100,- mot fremvsng gyldg lemskort). Dette bl Helle, danskregstrt Ctroën Halvtunnel ved Fnefjell Plass salg bl/mc eldre n 30 r kr. 300,-. Fnblparkng kr. 300,-. Klubbstands kr. 300,-. Selge vetankjøretøyrelte var prortes, kontroll m regnes. Salg nærngsmdl, drkkevar, søtsak lknde beholdt arrangør. Evt. vpsalg m hndtes hht. norsk lov. Ing adgang semtral/vnt andre tunge kjøretøy ov 12,5 m. Arrangør: NORSK VETERANVOGN KLUBB Postboks 5379, Majorstu, 0304 Oslo Epost: Tlf

10 Slk var! 1929 Hupmoble prosjektet Det kkje første gong Andres Helle treff mdt blnk sne nostalgske tlbakeblkk. Slk s d AMK Setesdal kalla nn tl lemsmøte smkald fredagskveld januar. Det god mdlng nr e samlng blntesste kjem saman, alle res hem t e kjsle var akkur slk sjølv hugsa. Ksør voks opp Helle talet, utgangspunktet s var dne vesle bygda s td skule, posthus, ungdomshus, bedehus, kafé, bsnstasjon ungdomshbge, kosk prv sølvsutsal annakvart hus. D gong var temmelg f prvblar, nokre lasteblar e vegskrape. D var ekstra spnande nr mande blar stoppa ved bsnpumpa, pumpe vart svevde gang fyllng. Ungane leka veg. D var god plass, kom bl var kkje fart større n gjekk ganske grett kome seg vekk. I kant s gjort djupdykk fotoarkvet tl Redar Lars Byglandsfjord, hta m blete de første blane tok tl rulle ett dal godt vel 100 r sdan. Hstora om Fnefjell vart grundg dokumtt. Først gjg ngørar drev nvellte nn veg brte fjellsda, t halvtunell rundt fjellet fr 1923 mtte f tak grunn all st, s snø stadg la seg mdt veg. Tl sst kom tunnel tvs gjnom fjellet De store turbnane skulle opp tl Brokkeanlegget kom kkje m ett d gamle veg. E ega teljng vart au om d uheldge Torjus Longak. Et styrestag rauk, bl klarte kkje stoppe før d lg Byglandsfjord. Ett mykje strev kom d tl sst opp veg. D vart bl repart ett alle kunsts reglar om var f tak - stltrd. P veg tlbake tl Byglandsfjord gjekk galt d gong. Stltrd rauk rett fjellvegg! Som seg hør bør vart samlnga traktt smurde rundstykke, kaff beste nnan setesdalsk kakekunst. Det var nokon kant ytra kjem v aldr tl ete opp. M gjorde v! N lge sd sst jeg st no lnj papret Fjærbla. Ett sste nnlegg jeg bltt psjonst. Det ng spøk bl psjonst, da gr td da te man rekk langt man tkt. Hupmobl brng tst glede, speselt d jeg spor fremgang. Motor svv, torpedo plass fdg lakket frostveske rador. Alle hjul s godt fdge, resvehjule hvor gjstr ltt lakkngsarbed. P dne bl var kke annet resvehjul n felg hjul var festet tl et stv bak svgmorsetet - helt baktl. Jeg var s heldg f kjøpt 2 gode fronthjul treek Hupmoble e Svets, helt dtske mne. Tl dsse jeg ftt laget brønn mskjme. P gelsk kall de «sdemounts». Mangl n bare beslag feste hjule, s om no de tl slkt? undvk. Dette spar meg d ells nøyaktge oppmlng kopng alt skal passe hold tl rest. P d mte jeg n ftt plass dørstolpe fremme hvor hgsle festet. Heldgvs totalt lte rttt m repares. Nødvdg lkevel. Det gjstr del arbe trevket, frem alt gjstr trgs bakpart tl gulvet. Trevket festet kraftge nedskbare treskru, ca 1 ½ - 2. Det undr meg gammeldagse treskru spltt skrujn kke synes være del lg. I alle fall kke de sted jeg prøvd. Har lte lyst tl bruke de modne skru. En ann utdrng jeg rotet lge ovførng hornbryt, tnng, hndspeed lysbryt rt tl uttak und styresnekka. Det krevde d mye arbed monte s mtte ta gj nr kke vrk. Hornbryt drlg. Jan E. Jørgs Jeg begynt oppbyggng trevk ask. Det gror mye fn ask Søgne. Trevket hvl ramma betydelge rteskad. Høyresd vært repart gang - relvt mslykket. Dette mtte sttes komme plass før nnfestng torpedo. Heldgvs var trevket spass stand jeg kunne tegne rmelg bra, alle fall d e sde. Selv om var mange utfresng kurv gkk bra. Av ell ann grunn var te orgnalt laget to bord lagt op hvandre. Skulle trodd utgangspunktet vært bare planke. Det kanskje noe gjøre skulle være m elastsk - ell de tdlge produst spart utgft. Ett ha besøkt Røros no r sd, fkk jeg klart ved omvsnng n blr gamle bygnng repart mnst mulg omfang hold tl skad. I ste legge nn helt ny planke, skft de n bare ut just var ska ell rtnet fell nn nytt samme planke. Det var nyttg obsvasjon - brukbart rammevk tre mn bl brukes n alt vd nytt vrke felles tappes nn. Epoxylmet gjør 18 19

11 Medlemsmøte Lyngdal, 25. februar Ådne Lndø Ol Vegge flmapparet Del tl salgs Del tl salgs M drkke ved Ol H. Torsts nnlegg Martn stud bldel Jones Hompland Ol takkar Kake I kveld møtt m ekstra mange, mellom mneske, ekstra stolar m brngast tl vee. Ol Hægeland ønsk vanleg alle velkomm. Det mnmarked prrammet, folk teke seg bde e andre. Torst Knuts lova halda et nnlegg, om kjøretøy kkje vl starte. Ol Vegge teke seg flm-apparartet, ønsk flma ltt fr møtet, kanskje ta nokre ntvju. Årsmøtet, var kveld før, gjekk veldg gret, fr me høyre. Ol H. n gtt ut styret, ett mange r d, nn kome Torst Knuts fr Osestad, varalem. Det blr stlt spørsml fr sal om rsmøtet nokre tankar om kva klubb kan gja ungdomm, f tak fle de, m kkje vore sak d. Det blr AMK-busstur 11. aprl kl fr Lyngdal Inn, mellom anna tl Sandefjord Motormuseum To hyggelege karar fr Srdal kome ht kveld, Jones Hompland Ådne Lndø. De prest seg, tel ltt fr Srdal, d de lag fle, nyleg starta vetanvn-klubb, ftt ov 40 lemm allede! Jones vore alle r Trons-løpa, d e gong var hele fre gasjonar Hompland! Anna tema Torst fr or, m tkt ut et anna tema n var sett opp. Han tek seg sjølvaste Ol Hægeland, noko d store nnss lagt ned AMK, bde stralt kkje mnst lokalt, mange r. Medlemsmøta vest planlagt lea (rundstykke kjøpt, smurt teke kvar gong, kaffe kokt.) Koselege julemøte hos Lndland, trvelege vrmøte Bjodland, lv aktvtet Dyrskue, ftt lv skaftefabrkk, styrt mangt et restaurngsprosjekt, bde kjøretøy motorar. Alt te Ol sttt ell ht reg, postv mte. Det vore bde sosalt mange - fagleg ntessant. Torst fle synes tde gje Ol e skkkeleg takk skjønnelse s store nnss, samla nn et beløp lemme n ovrekk Ol, følgande stande, langvarg applaus fr publkum. Folk tykk vel tt. Ol blr tt sga, ante ngtng om te. Han blr bde rørt glad, takkar hjarteleg. Han hp kan f tsetja mange r da sn store ntesse, gled seg ov andre trveleg hop AMK-gjg. Det smakar m kaffe ett dne speselle økta. Ms rundstykka blr tært, kjem e flott kake bor, spesaldesgna Ol, hyggeleg, alle kos seg. Delemarke kjem gang ett kvart, bldel anna skftar egar. Takk kveld. Turd 20 21

12 amk sd sst Kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 Ells komm porto tllegg. trsdag 26. novemb kl jeg først m selge mn nværde bl, Vare bestlles hos redaktør V ønsk de nye lemme Nr gjeld arrangemt mar, dblant dyrskue, Offssmessa, Gmlemo. m møtt m, Selges: 1996 Lotus Else. (sehjtelg adresse m.m. sde 2). Tl lee: AMK velkomm desse n vel hamn, folk godt nøgde. Framov s blr Det blr svt juletallk bløtkake, Ønskes kjøpt: Ønskes led: a, m jo kkje 1975 modell Ford Transt km. klubb! Tl AMK-lemm ntesst kveldstur tl Kneth Trælandshe, onsdag d 2.okt.13, fr blr muskalsk undholdnng AMK kan tlby følgde: Ol Hægeland ønsk Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. HelstBl god stand n daglg drft. Garasje/garasjeplass ønskes led Lef-Otto Erks, AMK-lem rmelg vntlagrng bl ell Klokkargrd kl , hyggeleg! Ol tel om ryddng anlednng tl hyggelg samvær. Grllmke lo, emalje 100,Selges: modell lakkt andre motorste V ønsk de nyebl lemme rnest bed om et dashbord. omrde kjøretøy Mandal.kan tlf Landbruksmuseet, kr Anne-Grethe Tøymke Løvdal, lo Mosby 30,sdan gjstandane d skal f ny tlhaldsstad Pmeldng pr. telefon tl Hkon hjtelg velkomm opplyses undtegnede grd Klstremke lo 10,kanFord gjne være et AMK oppussngsobjekt, m Stg Wulff, tlf Martn Løvdal, Mosby re Udland, maladresse: 1967 modell temmelg dyrt. Styret ønsk ta undstrekes v m skre klubb! dyrsku-plass, om skurdtreskar vanskeleg Transt AMK-pn (lt) (kke mange gj) 25,elltal. maldet tl Bnt Erk, Bøylestad Froland stor lve d jeg T-skjorte lo rustfr tlnærmet orgnal. Tlf Svre Mons, Færvk opp arrangør Åsal pson mannskap talt koskvn. stlle, vrkelg Ønsk kjøpe eldre Langed, Bygland n skal Johnny begynne lee ut to etasj km.trnnsvs Bl starte. Elef tel om fn tur tl Ådne Bus. Sv Byremo telble restaurt tl Vel møtt! str. M L XL XXL 50,P Otto Bakke n, Homme, Grd Kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 Mosby Tommy Rysstad vntlagrng bl, motorsykl o.l. vetanbl stll opp, tlgodesees gjør. Alle delansvarlge komte Tk restaure dne bruke Caps (svart) brodt lo 50,Tor Straume, Rysstad museum Museet gkk konkurs Jeg Chrysl Le Baron 1983 mark om gree vetanturar, tl Ål tl Danmark. Ønskes kjøpt: Om ntesse kan jeg tlby gode prs. Jo Rngsby, Krstansand nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv kelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 jeg først m selge Arvd mn nværde bl, Ols, Tvedestrand Ved bestllng ov 160 kr. d «gammel-bl sammhg». Norgesløpet gjekk veldg crossragnvald cab. Dette tlf.d este h Norge. bl ble sd brukt Helle, Byglandsfjord sjførlue - reklamebl. ppe - kom kjt stl g sttsdes bdrag. D kom d trste meldnga SvGunnar Bøylestad, Selges: Roy Ols, Krstansand normalt deltakde antall, bør kke kort td før markedsdag. Dessut vare portofrtt. reg AMK lgg bak oss styret s tdlge 1996 Lotus Else. Hallvard Del tlsak Plymouth 4 dørs 1934 modell: S.blr Uppstad, Rysstad SelgesMagnar Vrmønstrng lørdag vore, 1.Oppfølgng stort Det blr del omkrng julemøtet Bl novemb, mellom meget pi r n nylakkt nn Mjvn Dette om dskusjon Kre Udland gtt bort. komm porto tllegg. te seg selv svekke økonom bør v gjøre te tl postvm sak seg tlfreds Hovn, gjnomførng. KarnElls E. Sss, Ardal Tl høyre et llustrasjonsfoto. 1975Sandve, modell Ford Transt km. anna Resvehjulsfeste Hv. Ove tlf mpestor oppslutnng. P 2. ma tl kl , Vare bestlles redaktør om meldng,bak. sj eg annonse annan stad bla.kre S m var dmange alltd vstkl. om10.00 gamal Ford stod hos utvdg. Fnnes kke HelgeStles, Mjvn arrangemtet særlg grad. P d ann mannskape slk hele oppleves bygg mange postve, tl dels svært Tor Pett Hudal, Rsør fnnes jo dusnvs varant. 1/14: Komtéstyre Brkelandsmarke Lef-Otto Erks, AMK-lem Bl god stand n daglg drft. stkm, felg (se adresse m.m. sde 2). v større hjelpande nest lve Kvs, varønsk drvaramk e OlSelges: Vegge mtte vore lem AMK sdans me2 ha Kre dag Karst Hans fne, kaffe-kokar, v hele Ønskes Ønskes led: Elton, sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet ble dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk d ny. kjøpt: Lv Karn Løvdal, Mosby Tore Krstansand Det tl n vært to møt. Torry4 Nygrd tlf kr Hjulkapsl stk laga delege rundstykke! Dessutan e stund. Klubb ftt bl stand. Ved hjelp fle eldsjel nnan AMK start. te kan føre fle deltake I fjorfllp byttet v kun mndre del reft mye fakta løpet Fjærbla kona s Allan Solbg Sørlan velkomm tl lukkast vse Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. Helst kr fkona Garasje/garasjeplass ønskes led om skrevet gode ref. P te møtet dkunstgressban , kl 19.00, Aksmyr maladresse: 1967 modell Ford Transt tl Hovedlykt an skt. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl tansand, fr rosande svev gj, klubb sdan ht nøgd lakkt dashbord. Bl Han var trufasttllem møte omrde Mandal. Pe Højrup baka to kak møtet, flott! Tus takk, gode f bl modell Tlf frem bl, motorsykl, Velkomm tlbake tl: kom ønsket om unmte vest (hos Lndland) kan gjne være et oppussngsobjekt, m km. Bl ble restaurt tl Stg Wulff, tlf.dem Tlf Vrmønstrng. Styret god tldekkng unng oljesøl. alle bdro tl suksess. Speselt egar lem. kaffepaus arrangemta AMK, først fremst MK, bra! Fjærbla skal evtuelt temmelg dyrt. Styret ønsk ta tal. Det undstrekes v m skre dam! Ett blr vst vdeo tdlegare løp. Tlf traktor hva Vnge, tlf marke ett kl Dagfnn Svds, Krstansand trnnsvsmoped, rustfr tlnærmet orgnal. vs hvem Malvn vtskap fjor være presnng julemøtet, opp arrangør Åsal pson mannskap D talt stlle,ønsk vrkelg farng flytte vrmønstrng tl Erfarng lede nevnes gj vrt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs Lyngdal. m lke mykje nnhald, Ønskes kjøpt:kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 vetanbl stll opp, tlgodesees gjør. Alle delansvarlge komte ells mtte være! bl ble sd brukt reklamebl. Styret ønsk da tekst «Vtskap AMK» Trpark. Avvkde synspunkt var de tunge legge ut dyre kan melde seg, mandag ett gjnomførte svært mange oppg Kre levte gong gøymt tl AMK tlby følgde: gje redaktør gunstgare nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv kelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 jeg først m skulestl selge mn nværde bl,kan Takk kveld! ppemodell: - kom kjt stl g stt bdrag. Delmeldnga tl Plymouthsjførlue 4 dørs D kom d trste alltd, m et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lgre prkkfr mte samt Hkon var led dsse da de s kan brukes andre Selges: kl 18.00Dessut tl Ol Hægeland, normalt deltakde antall, bør kke kort td før markedsdag. AMK lgg bak oss styret s Bl ntrykk nylakkt meget p nn reg Fjærbla, me lesa dne Av yrke var Kre sjølvstdg 1996fekk Lotusnøyels Else. tkt Evje-omr. om Kre Udland gtt bort. ett hvt ble et trangt omrde. Det Som fjor blr Vrmønstrng arrangt parkngsplass tl te seg selv svekke økonom kjøpe bllge lettpresnng Europrs bør v gjøre te tl postv sak hovedkomte, speak løpet seg tlfreds gjnomførng. Dette Grllmke lo, emalje 100, Resvehjulsfeste bak. arrangemt. Trond tar ansvar hte drev Kre fekk D Gyldne mob ell modell Ford Transt km. bla. nærngsdrvande, gamal utvdg. Fnnes Kre var d alltd vst om Ford stod kke mange bygg mange postve, tl dels svært arrangemtet særlg grad. P d ann mannskape slk hele Bltema. oppleves Turd ryktes vrmønstrng skal flyttes ell Slke m mdltd skres etok premeutdelng trygg mte. Sørlans Trpark, nærmest fylkesgrsa mellom Aust Vest! Lef-Otto Erks, AMK-lem Tændplug 2009 Bl god stand n daglg drft. stk felg lve Kvs, vartøymke lo nest prs 50 stk. «Først tlblemølla-prnsppet» gjeld! drvar sol Vegge mtte ny. 30,Kre om vore lem AMK 2 sdan sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk lastebltransport, snøbrøytng fne, d Selges: tlbake tl museet kun skal være tlf 905alle lyst bedre mot vnd. No sandpøls kan Hkon blr da følge tradsjon regl, kr H rkelg plass tl være. 10,bl stand.ved hjelp Klstremke fle eldsjel nnan AMKlo lukkast te kan føre fle deltake I fjor byttet v kun mndre del reft mye om løpet Fjærbla Kre Hjulkapsl 4fstk P lemsmøt vestvar vant strum m, vst tdleg.start. AMK kanfakta tlby følgde: var stllfarande mann, m lun kr gode1967 replkkar, vnt. Han st Han beheldt maladresse: modell Ford Transt pt lemm. Dsse rykte være egnet tl, m te m v huske neste rs hoveddomm Norgesløpet skt. kunstgressban. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl f bl svev gj, klubb sdan ht nøgd Han var trufast lem møte AMK-pn (lt) (kke mange gj) 25,Hovedlykt an god tl telja. neste gang fastsette lst mannskap morme Han var fargeklt, yrkesbl òg ov psjonst. Han vste stor ntesse gamle AMK, først Tlf.dem km. Bl ble restaurt tl 5. Vrmønstrng. Styret god tldekkng unng evtuelt oljesøl. V kan alle 946 bdro tl suksess. Speselt egar lem. arrangemta fremst funn, ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk bede. kke stkke ned noe skal g Bg. lo str. M L XL 50,Telefon restaurngsplakett, 408, Ånund T-skjorte Lunde, Krstansand blr vanlg utdelng v gjør kan delta. Øst plukket ut 9psonps. lasteblar. Det spesell flytte vrmønstrng tl tale deg LMK-lem Erfarng fjor LMK lede presnng nevnes gj vrt unkumlo, Bnt Erk museum Museet gkk konkurs Forskrng farng helt gunstg Lyngdal. - var alltd folk82 lv ett rundtklkre. gyldne blar, sjølv fle, bde Grllmke emalje Det 100,Ønskes kjøpt: mdltd se tltak kan gjøre ban. Tlf.«d Brkelandskomte. Malvn Vnge, tlf Han fekk Trpark. Avvkde synspunkt var de tunge legge ut dyre gjnomførte svært mange oppg oppmk restaurngsplakett utdeles kun tl lemm bl ble sd brukt reklamebl. Caps (svart) brodt lo 50,Kre levte gong skulestl gøymt tl V m totalt ha 30 stk. tænnplug» Tøymke lo 30,arrangemtet ntmtkjøretøy samlde, 3. AMK s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomte Del tl Plymouth 4 dørs 1934 modell: alltd, m faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lgre begnet prkkfr mte samt Hkon var led Ordnng et tusast mlm bevare Bl ntrykk nylakkt meget p nn Fjærbla, me fekk nøyels lesa dne Av yrke var Kre sjølvstdg AMK. Det tradsjonelle novembmøtet reg AMK blr r trsdag 19.plass, novemb. 2/14: Medlemsmøt ett hvt ble et trangt omrde. Det kjøpe bllge lettpresnng Europrs etttd, skreddsydd ALLE typ kjøretøy 30 r ell eldre. V s hovedkomte, speak løpet For nokre r strum sdan ble re kjds, d rgga tl d Resvehjulsfeste bak. eksempelvs ytre grsnng. nettsd m hun resultt slag BIL om ny Klstremke lo 10,Kre fekk D Gyldne Ved bestllng ov 160 kr. bla. nærngsdrvande, drev utvdg. Fnnes kke mange Dursgrøt, kanskres s fblr speselle løsnng ombygde/modfste kjøretøy, ryktes vrmønstrng skal flyttes Bltema. m mdltd etok premeutdelng trygg mte.blr ell Møtetsamarbedstale start kl.(f 18.00, vanlgslke svt s Tændplug 2009snøpl, deltok plass 2 stk felg V bdrar 1929 hv gruppe sette oppgamal kke no del samle ble samt grupp utdrng f stoff nok r te mellom AMK 25,BIL. Kreom fast und klubbmøta Rosfjord. Hanportofrtt. mod. gamle lastebl sn lastebltransport, snøbrøytng AMK-pn (lt) gj) s fne, d nest Ells ny. sdes vare blvde Selvfølgelg frdu et godt tlbud ALLE dne øvrge tlbake tl museet kuns skal være bedre mot vnd. No sandpøls kanklassk. Hkon blr da følge tradsjon regl, Hjulkapsl 4 stk Nyrestaurte bl meldes om mann, hnd nn vdeo-kalkade storskjm de mange store sm arrangemt gjnom et Kre var m lun - gode replkkar, vnt. Han var vant, st tdleg. Hanm beheldt pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt fung nettsd slk Styret gjnomgkk eksstde tale kr e lste ovsnøryddnga gode slag tl tema Han kom v bde delteke alle møte frstllfarande start s nær ett. Han vl bl om vnt. sa st fjnsynet. om dulemm. ønsk! LMK Forskrng gr deg % totalkundabt. pt Dsse rykte egnet tl, mprve te m skrng v huske neste rs hoveddomm Norgesløpet T-skjorte lo str. M-L-XL være 50,komm porto tllegg.vare morme Hovedlykt an god tl telja. Han var fargeklt, funn, yrkesbl òg psjonst. Han vstetlstor ntessem. Omland, gamle ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk 20. aprl Hkon tlf bede. V kan kke stkke ned noe følelse mangfold. Kanskje bør man samle skal g Bg. nyhet komm nn d tløpde. nytt slag punkt punkt langt vetanr. H klpp mange løp, tur, treff møt bde AMK, Froland sd kan dele oss mellom. bestlles hos«d redaktør djupt sakna. Ett te ble kontakta mange gamle v, g Caps (svart) brodt lo 50,nsand - Vnge, var alltd folk82 lv ett rundtklkre. gyldne blar, sjølv fle, bde pson- lasteblar. Krsta 00 mdltd se tltakønske kan gjøre delng ban. Tlf Brkelandskomte. Det speselt Malvn tlf Han fekk 4628 seg østkant plass tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla klare kommtar, , 2). 8 e 3 (se adresse m.m. sde sv Motorvetanklubb GMV ells. Ett blr kaffe kake.. n 3/14: Hovedløpet 20 n Tlf postve tlbakemeldng. P neste klubbmøte tok tænnplug» Mjva arrangemtet m ntmt samlde, 3. AMK s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomte være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. Det presses nyrestaurt sts stor gjnomgang Ved bestllng ov 160 kr. sdes For nokre r sdan ble re kjds, d rgga tl d eksempelvs ytre grsnng.v s nettsd plass, m hun resultt slag BIL om ny Forbedelse talde gang m styret hstor om opplevngar dne Turd or, morme Telefon , Ånund Lunde, Krstansand f nn no utstlle lage ltt m bla. Inge tar ansvar koordne Styrets nnstllng kontraslag f stoff nok kke no del samle ble grupp utdrng te samarbedstale mellom AMK BIL. Kre fastltt plass und klubbmøta Rosfjord. Han 1929 mod. gamle lastebl sn oppfksng gamal snøpl, kjøretøyet, deltok kke bare «smfks». Bl m være vare portofrtt. Ells porto tllegg. Lokalet romm maks. 90 pson, s vær tdlg ute meldng! Først tl mølla bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! ettlys stus. pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt nettsd slk Styret gjnomgkk tale skal deles delteke alle møte fr start s nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnt. Han kom bde sa fjnsynet. vart nnhold? En dé leve ltt nfo te. tale seksstde nntekte lkt fung regstrt nurlgvs være m n 30 r gammel. Vare hos Dne bestlles bndde kan gjøres telefon nn 518 e-post følelse mangfold. Kanskje bør man samle 4/14: Salg Vrmønstrng nyhet komm dell tløpde. nytt slag punkt punkt redaktør djupt sakna. Ett te ble kontakta mange gamle v, g tl utstllne Brkelandsmarke 4. Vetanblgudstjeste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar ms seg østkant plass tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla ønske klare kommtar, speselt (se adresse m.m. delng sdepr. 2).ps. postve tlbakemeldng. P neste klubbmøte tok tdlege «bygge-prosjektet Prs ha fjor, kr. 100, betales ste. V espør Fjærbla BEO om sde et skrve skrv føljetong lokke no dsse tl vrmønstrng. Åsal. Arrangemtet populært, AMK skal ansvar parkng. Det være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. or, talde morme hstor opplevngarv dne Telefon , Ånund Lunde, Krstansand Ogs blr om søk oss Turd et aldr s lte delemarked. Det kke Ford 1924 modell» hos Kre, gjaldt oppbyggng tl de ulke klubbe om bdrag f nn kommet no utstlle lage ltt m bla. Inge tar ansvar m koordne Styrets nnstllng kontraslag part oppfyll ett hvt mange utsettes da hv stt bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! vart nnhold? En dé leve ltt nfo te. tale s nntekte skal deles lkt mng Kre stande kassar. Det var et artg prosjekt hele v skal utkonkurre vrt eget delemarked Brkeland, Vrmønstrng. Styret ntesst R.S. negve tlbakemeldng kompe ansvar arbedsnnss, tm ell nd tl utstllne Brkelandsmarke 4. 6Vetanblgudstjeste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar ms stansa 28 Kr , 5 5 m jo kke noe ve arrange delemarked to gang klubb Lyngdal. Fjærbla tdlege skrve føljetong «bygge-prosjektet kommet opp 100 kr/stk. Det oppleves pson, d kkedet noe utvkles et delemarked te svemomt n f. n Tl lokke no dsse tl vrmønstrng. Åsal. Arrangemtet populært, AMK skal ha ansvar parkng. va ESLØPET PÅMELDINGSBLANKETT nye lemm amk sd sst Styremøte Velkomm tl 26. januar 20 Vrmønstrng 20! Mnneord om Kre Udland klubbeffekt Nye lemm AMK sd sst Ønskes kjøpt styremøte meldng tl julemøtet lyngdal Mnneord om Kre Udland klubbeffekt styremøte kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Klubbeffekt julemøte Froland! kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Ford 1924 modell» hos Kre, gjaldt bldel selge, ell kjn no del ret? S oppbyggng de arrangemtet. Kre stande kassar. Det var et artg prosjekt hele P Dyrskuet stlte alltd opp,klubb helst gamal lastebl, tng selge, vet n om te! Og velkomm skal alle ell andre 5/14: Innkallng lemsmøt Lyngdal. me td kjørte ut pukk tl stane vegane selge være! Kjøpe fnnes Kre skkt nok opp d Rutne plass st vk. P Trons 2011 fekk ltt hjelp tl komme P pukkvket». Dyrskuet stlte alltd opp,ell helst gamal lastebl, 100. gjnom omr fr «lokale Med ht Avgft selge kr. vste kneka Sak fdg. me td kjørte ut pukk tl stane vegane P Trons 2011 fekk Kre ltt hjelp tl komme opp d 6/14: Telt tl stand arrangemt gjnom omr fr «lokale pukkvket». Med ht ell vste kneka V eslr kjøpe to telt, ulk størrelse, tekst AMK rundt hele. Sponsorreklame kan hektes borrels lages ett tale behov. Trond skrevet et godt nnspll tl sponsortal. 7/14: Forbedelse rsmøtet Styret kke regstrt nnmeldte sak ell slag tl vnn «D Gyldne D tradsjonelle tur tl Frolands Tnplugg». Vk Krst Hmmelfartsdag, r torsdag 14. ma, m v 2. Årsmøtet kke g glpp! D samles Styret møt tme før rsmøtet hundrevs vetankjøretøy vanlg. hvt este r, høy stemnng fnt vær, sml lt, stol 3. Ny delng bord nstepakke, konkurrans Ol ftt hvdelse Jones Stor stas hos Kre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! mye flott se! Hompland om starte eg delngandrè Kre gode kompsar. Arrangemtet start kl , m selvsagt pt Srdal. Styret postv tl tank, m v 14 fremmøte bde før ett te tdspunktet. H komm gr v ønsk stll styremøte fremlegg snestor tank. Ol svar ham te. stas hos Kre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! v vl! Velkomm tl de alle! Krst Hmmelfartstur Andrè Kre gode kompsar Mj utsettes da hv part oppfyll stt ansvar arbedsnnss, tm ell nsand Krsta , pson, d kke Mjnoe svemomt Tlf. 38 vann m ett hvt kommet mange negve tlbakemeldng kompe kommet opp 100 kr/stk. Det oppleves R.S. nye lemm amk sd sst nye lemmvønsk amk sd sstlemme selges: AMK de nye hjtelg AMK velkomm klubb! Jeg mange del V ønsk de nye lemme hjtelg velkomm klubb! Tor Arne Walskaar, Krstansand Tor Arne Walskaar, G S.T. Jakobs, Krstansand kjørng p ell lukket vetanbl KARL V. SØRENSEN tl bryllup møbl, andre Bl, bt, dv. festlge anlednng Krstansand Martn Smons, Jørgs, Krstansand St Martn Smons, StG SALMAKERVERKSTED tl Mcedes, bde G S.T. Jakobs, tl Krstansand femtre MB 200 syttre, selges tl G Jørgs, Krstansand g bort-prs. selges: Jeg mange del tl Mcedes, bde tl femtre MB 200 syttre, selges tl g bort-prs. Borhaug Borhaug Jonas Åbg, Krstansand Jonas Åbg, Krstansand Hv. Redar André Nøkland, Søgne André Nøkland, Odd Egl Skregeld, Redar Søgne WCrcles Norge AS lev skrngsordnng tl LMK. WCrclesHv. lev mljøsmarte Odd Egl Skregeld, Flekkefjord Bedcte Øydna,skrngsløsnng ønsk vrkechrstans, slk stnng ett skade blr rettet mot mest mulg Chrstans, tlf Flekkefjord Bedcte Øydna, mljøvnlg bruk. Krstansand Bjørnar Jans, Grmstad tlf Telefon , Lunde, Krstansand Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf Ånund 20 «LMK Forskrng ml kontakte alle lemm g et godt tlbud. Er du lkevel meget godt Krstansand Bjørnar Jans, Grmstad nøyd d tal du dag, s sd oss e-post ell rng s du kke ønsk bl kontaktet LMK Forskrng». kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup kjørng andre festlge anlednng p ell Gumps Auto Vest as - tlf LANTZ AUTO A/S 4735 EVJE AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED NAF - VIKING Kranvnsvce Dag & Nt - Leebl Mobl: Tlf: SMS TILBUD LMK tl lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Telefon , Ånund Lunde, Krstansand nsand Krsta 00 9, Tlf. 3 n5 svee nn Mjva Telefon , Ånund Lunde, Krstansand 5, nnsve Mjva nsand Krsta Tlf. 38 nsand Krsta 00 9, Tlf. 3 n5 svee nn Mjva 23

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Les i dette nummer om: Mini på Stranda Norsk sportsbil Norgesløpet på Hamar

Les i dette nummer om: Mini på Stranda Norsk sportsbil Norgesløpet på Hamar Nr. 1-2009 - 25. årg. Les i dette nummer om: Mini på Stranda Norsk sportsbil Norgesløpet på Hamar Mobil smøreoljer får du hos Bunker Oil, tlf 70104747 Bensin og Diesel. Skaff deg betalingskort på 70104747

Detaljer

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Tillitsvalgte i SAK 2008 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Styremedlem Odd

Detaljer

KLUBBLADET MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK- SPILEHJULET ENDE REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE DISTRIKT

KLUBBLADET MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK- SPILEHJULET ENDE REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE DISTRIKT SPILEHJULET KLUBBLADET MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK- ENDE REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE KLUBBLADET DISTRIKT MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK-ENDE REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE DISTRIKT ÅRGANG

Detaljer

300.000 M O T O R I S T E N. Besøk på Biltilsynet tirsdag 10. mai. Lørdag den 21. mai. Sosialt samvær i vårt nye klubblokale

300.000 M O T O R I S T E N. Besøk på Biltilsynet tirsdag 10. mai. Lørdag den 21. mai. Sosialt samvær i vårt nye klubblokale Nr 1 april 2011 M O T O R I S T E N Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn Besøk på Biltilsynet tirsdag 10. mai Lørdag den 21. mai 300.000 Sosialt samvær i vårt nye klubblokale Flytting Vi flytter

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

Aktivitetskalender 2010

Aktivitetskalender 2010 NSU POSTEN Nr. 1 - Januar 2010 NSU-CLUB NORWAY NSU-CLUB NORWAY ble startet i 2003. K l u b b e n s F o r m å l : Å t a v a re p å b i l e r, m o t o r s y k l e r o g m a s k i n e r a v m e r k e t N

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

Cadillac friends Norway 30,-

Cadillac friends Norway 30,- Cadillac friends Norway 30,- 2-2009 Cruise night Lillestrøm 4th july CFN Treff på Dovre Hot August night i Trondheim Cruise night 4 July Lillestrøm Garasje runde Nyrestaurert Eldorado 1971 Motorvecan i

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92 Nr 92 2/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Amerikabesøk Foto, trolig tatt 1879 i USA, som viser Martin J. og Hanna Hummel. Martin J. var bestefar til Karen Anne

Detaljer

REDAKTØR`N MENER ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS:

REDAKTØR`N MENER ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS: Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of: NR. 07, Aug. 2006. ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS:

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

LINDA. Beregn boligskatten selv. Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010

LINDA. Beregn boligskatten selv. Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010 Beregn boligskatten selv Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H Innhold Leder... 2 Boligskatten kan/skal du nå beregne selv...

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER 2 HOVEDSTYRET Leder Arild Vik, Hordaland Tlf.: 919 95 700 arild@nlrk.no Nestleder Eirik Lunde, Rogaland Tlf.: 911 06 396 eirik@nlrk.no Styremedlemmer Stig-Rune

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer