FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG"

Transkript

1 FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland

2 Godt nytt år, alle sammen! Så skrv v 2014 Fjærbla de får denne gangen 50% større antall sd enn de vært vant tl fra før. Tl gjengjeld tar ltt leng td før neste nummet komm Så langt v ht en mld vnt h sørlans hovedstad ( tst 2013 når jeg skrv te) - nesten så en kunne gre seg ov vetanblene st bort! Det jo bare ve en vetantur hadde jo kke vært veen Men så saltes jo, ødelegg mesteparten nøyelsen, kan man s! Så bedre å bruke vnten tl å gå gjennom kjøretøyene sjekke alt trafkkskkt orden, både de skal EU-kontroll de slpp te (gjeld kjøretøy regstrt før ). Da kunne jeg samtdg spørre de lemm: Det Styret Formann: Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal tel , REDAKTØREN Nestmann: Ånund Lunde, Blokkhusga 12, 4608 Krstansand, tel , Sekretær: Rolf A. Sørbø, Stefjell 5, 4625 Flekkøy, tel , Styrelemm: Trond Rane, Østre Tromøyve 670, 4812 Kongshn, tel , Pet Grt van d Zalm, Fjellveen 15C, 4838 Arendal, tel , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Varalemm: Odd Iveland, Rsmyrveen 57, 4645 Nodeland tel , Redar Skaaland, Vardåsveen 37B, 4637 Krstansand, tel , Kass (utenom styret): Bnt Erk Olsen, Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN / NETT: ISSN X kommet et slag tl LMK stt landsmøte om LMK bør jobbe frtak EU-kontroll gs når blen passt 50 år, vl s en rullende grense flyttes hvt år. Da vl 1963-modell eldre være frtt fra 2014, om ett år så 1964-modellene frtt, så vde. Noen vetanblfolk men v skal gå den andre veen, slk Danmark. D blr alle vetankjøretøy eldre enn 35 år, uansett ald, kontrollt hvt åttende år. For de rktg gamle blene begrens te seg tl brems, styrng eventuelle lys, men danskene ( mange andre land EU) opptt alle vetan skal være trafkkskre, så de ov 50 år. Det hadde vært ntessant å vte om noe sne lemm synspunkt te. Send meg gjne en mal! Beste hlsen Bnt Erk Fjærbla Redaktør: Bnt Erk Olsen, Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), Korrespondent: Turd Lland, Brynebrnken 5, 4560 Vanse, tel , Øyvnd Ekela, Vrålsmyrveen 28, 4810 Eydehn, tel , Intnett: Bente Bråtlund, tel , Intnettadresse klubben: Besktgelsesmenn LMK-skrngen Kontaktpson tl LMK: Bnt Erk Olsen, Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand, tel (kun SMS!), Besktgelsesmenn: Jan Pett Krstansen, Kvnhushea 24D, 4634 Krstansand, tel / , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Tor Ole Haagensen, Aurebekkveen 149, 4516 Mandal, tel , Øyvnd Ekela, Vrålsmyrveen 28, 4810 Eydehn, tel , Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel , Motorsykl moped: Børge Bendxen, Lofthus, 4790 Lllesand, tel , Ernst Hansen, Fjellestad, 4550 Farsund, tel , Tmnlste februar Årsmøte (Krstansand) 26. februar Medlemsmøte vest 11. mars Medlemsmøte sentrum 18. mars Medlemsmøte øst 26. mars Medlemsmøte vest 8. aprl Medlemsmøte sentrum 22. aprl Medlemsmøte øst 30. aprl Medlemsmøte vest 10. ma Vårmønstrng 29. ma Krst Hmmelfartstreffet 14. jun Hovedløpet, Setesdal 16. august Delemarked Brkeland Styret tar behold om do kan endres ell fjnes ved behov. Medlemsmøt V ønsk velkommen tl lemsmøtene februar mars: Sentrum: Medlemsmøte Spedsentet, Torrdalsveen 21, Krstansand, trsdag 11. mars kl Øst: Medlemsmøte NAF-sentet, Stoa, trsdag 18. mars kl Vest: Medlemsmøte Rosfjord skolehus onsdag 26. februar kl Medlemsmøte Rosfjord skolehus onsdag 26. mars kl Det vl bl sendt ut nærme nmasjon om prram de ulke møtene. Vel møtt! Innkjøps- rabttal V mnn om klubbens rabttal: LMK skrng gr -lemm svært gode tlbud skrng både vetankjøretøy alle andre eendel. Be om tlbud tlf ell send en mal tl: P Hagen AS Oppg kundenumm Blextra Krstansand (Bang Folkestad AS) Oppg kundenumm vs lemskort Blextra Lyngdal Vs lemskort Blextra Arendal Vs emdlemskort Würth Arendal (Stoa) Vs lemskort Blteknkk Sør Sørlandsparken Vs lemskort Innkallng tl årsmøte Det nnkalles te tl årsmøte trsdag 25. februar kl NB! Årsmøtet holdes Trparkens lokal, Sørlandsparken. Det blr vanlge årsmøtesak henhold tl klubbens stutt. Relevante årsmøtedokument trykket denne utge Fjærbla. Det blr vanlg god svng. Vel møtt! Klubbens adress Genelt: Post tl klubben sendes mannen Fjærbla: Post sendes redaktøren Økonom: Post sendes kassen Medlemskap: Post sendes kassen Forskrng: Post sendes en besktgelsesmann Fdge skrngssøknad sendes kassen Innmeldng Å bl lem en enkel sak! Innmeldng må nneholde nn, adresse, telefon eventuelt epostadresse, sendes tl kassen. Det mange skjellge måt å sende nnmeldngen. Den kan sendes posten tl kassens adresse: Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand Den kan sendes E-post adressen: ell Den kan sendes fra lnk vår hjemmesde: Fjærbla beklag I sste utge Fjærbla (nr. 9/13) hadde dessvre funnet sted et par stygge ombrekkngsfel reportasjen fra besøket hos Kenneth Trælandshe artkkelen om Hupmoble. V håp te lkevel kke vært ødeleggende leseopplevelsen. Det vkst tltak å hndre slkt skj gjen v håp våre velvllge lese bær ov oss denne ene gangens skyld! 2 3

3 Årets fneste russebl? Famlen Testedal fra Brkeland spll mange streng Årsbetnng Agd Motorhstorske Klubb 2013 I 2013 s styre bestått følgende pson: Formann: Inge Bråtlund Nestmann: Ånund Lunde Sekretær: Rolf A. Sørbø Styrelemm: Ol Hægeland, Pet G. van d Zalm, Trond Rane Varalemm: Odd Iveland, Redar Skaaland Styret valgt Bnt Erk Olsen tl kass utenom styret. I løpet året vært 6 styremøt d så alemmene deltt. I tllegg styret vært samlet helt ell delvs bndelse møt vedr. Norgesløpet. Kassen deltt styremøtene når te vært ønskelg. Medlemsmøt Det så langt vært praktsk mulg bltt arrangt månedlge lemsmøt både øst-, vest- sentrumsregonen vnthalvåret. Det så bltt arrangt møt Setesdal. Oppmøtet stort sett vært brukbart, selv om kan synes å være lt hold tl antall lemm klubben. Styret tst takknemlge nnspll dé om nnhol møtene å gjøre dsse mest mulg ntessante flest mulg lemmene. Arrangement Årsmøtet 2013 ble gjennomført 26. februar 56 stemmebettgede lemm tl stede. Vårmønstrngen ble år, en prøveordnng, arrangt parkngsplassen tl Trparken. Det møtte frem nærme 250 kjøretøy flott vær, selv om enkelte nok syntes noe m blåsende Trparken enn man vært vant tl Fylkesmuseet. Fra både øst vest ble kjørt flokk følge tl mønstrngen. Stemnngen alltd meget god ble delt ut 5 restaurngsplakett, tre bl, en motorsykkel en scoot. Styret vurdt vårmønstrngen kommet frem tl Trparken totalt sett egn seg bedre tl te arrangementet, sden såpass mye bedre plass h. Imdltd vl styret se nærme om en kan velge en annen plassng selve parkngsplassen, leng mot øst, å reduse vndproblemene. Krst Hmmelfarts-turen Froland, år ble arrangt torsdag 9. ma, fkk så te året fnt vær møtte frem nesten 400 kjøretøy. I lkhet fjor ble ordnet slk deltakne møtte frem drekte Frolands Værk, hvor selve arrangementet fant sted. Fra mange sted rundt Agd ble arrangt felles kjørng tl fra Froland. Utskten-turen Kvnesdal 3. jun måtte lyses år grunn Norgesløpet. Styret beklag te, men håp Utskten-turen komm desto stke tlbake Hobbykjøretøyenes Dag ble markt Krstansand begynnelsen jun utstllng ov 100 bl Tresse. Dette et samarbed Amcar-klubben. Bygdeutstllngen Åsal 21. jul hadde tdlge år nvtt tl kompefest, før te gudstjeneste Åsal kyrkje. Været rmelg fnt, krken fullst, vanlg, ble telt opp 122 vetankjøretøy ved krken. Ett bygdeutstllng delge komp de ønsket. Setesdalstreffet 2013 ble arrangt hlg vær Rysstad 27. jul de vrge ne Setesdal, ett en sktg start 2012 slo vrkelg tl år. Det møtte frem 105 bl, 30 motorsykl, 5 traktor, 3 stasjonærmotor 2 snøscoote. Sannelg noe enhv smak! Norgesløpet 2013 ble arrangt Krstansandsregonen ble meget vellykket. Det vses tl egen betnng om te, skrevet løpsdommen. Delemarke Brkeland ble vklet vanlg måte, år samme strålende været v hadde nesten hele men. Nesten 400 vetankjøretøy møtte frem tl utstllngen. Oppslutnngen blant lemm bedt om ltt dugnadsnnss noe bedre enn tdlge, men må nok arbedes enda ltt m å skre bedre m stabl oppslutnng fremtden, slk kke de møt frem blr «tvunget» tl å ta doble vakt klubben skal oppfylle sne plktels arrangør. Brokelandshe-dagene fra 30. august tl 1. septemb Som vanlg fullt hus Brkelandsmarke hadde så år godt vær, stor oppslutnng om vetantreffet både lørdag søndag. Dyrskuet Lyngdal ble alltd arrangt begynnelsen septemb h hadde vanlg mnst én fng spllet, utstllng gamle traktor, maskn stasjonærmotor. H blr klubben godt markedsført, svært postvt. Det mange vetankjøretøy ble utstlt -standen både lørdag søndag. Senmturen øst mdt septemb, mark slutnngen den aktve kjøresesongen, samlet hele 140 kjøretøy tok turen tl Øynastua Øynahea mellom Mjåvn Froland Hefoss. I tllegg rundt 40 «modne» bl ntesste tlskue. I Åml en gruppe vetanentusast tlknytnng tl tst sne månedlge treff sesongen, hvor vært god oppslutnng. Julemøt bltt arrangt både Froland, Krstansand Lyngdal. Av plassmessge hensyn meldng dsse arrangementene, oppslutnngen vanlg svært god. Det «først tl mølla»-prnsppet gjeld, så vktg å være tdlg ute når arrangementene kunngjøres Fjærbla! I tllegg -lemm deltt arrangement Songdalen Bygdemuseum Porsmyr, Trekkfjefestvalen Søgne dvse ekstne løp treff nn- utland, blant annet Tjolöholm slott (Svge), Thsted (Danmark), velkjente norske løp Seljordløpet Gla løpet. Det så godt fremmøte -lemm Norgesløpet. Setesdalstreffet ble en stor suksess 4 5

4 Regnskapsovskt 2013 Vårmønstrng Trparken, tl noens glede andres grelse. Fjærbla kom ut 9 ordnære utg Tl tross klubben så egne hjemmesd Intnett (www.a-m-k.net), sses tst Fjærbla den vktgste nmasjonsklden bndeled tl lemmene. Det legges d ned mye ressurs arbed å gjøre bla så traktvt mulg. Opplaget tden Fra 2014 vl bla komme ut 6 gang året, men et større antall sd.bla sendes tl alle hovedlemm (kke tl husstandslemm), tl andre vetanklubb tl annonsørene. I tllegg sn egen sde Facebook, hvor 530 «følge» sden. Grasrotandel Norsk Tppng nnført et opplegg gr tppepeng drekte tl den enkelte klubb, bast ntesste regstr klubben stt valg tppekortet. Den valgte klubben får da 5 % beløp tppes. kom ordnngen august 2009 nå ett hvt bltt 61 pson støtt Grasrotandelen. Dette en gre arbedsfr ekstranntekt styret håp enda fle lemmene vl melde seg denne ordnngen fremov. Fra august 2009 ut 2013 klubben totalt fått kr. fra Grasrotandelen. Klart tl start Norgesløpet Medlemm hadde ved årsskftet lemm, se egen tabell. Nytt lemsregst vl bl tt bruk våren 2014, vl komme nærme orentng Fjærbla om de mulghet te gr lemmene når regstet plass. Mange lemmene årevs trofast stlt opp hjelpe funksjonær ved klubbens arrangement. At de samme psonene blr spurt gjentte gang, må sees en komplment vel utført jobb. En hjtelg takk tl alle vllge hjelpe! Men alltd plass tl fle, alle hjelpende hend, føtt hod tl enhv td svært velkomne! Styret vl gjen oppdre lemmene tl å komme slag nnspll tl nye ell eksstende aktvtet. Styret vl te takke året gått s frem tl mye hygge vetanhobbyen så DRIFT INNTEKTER UTGIFTER Salg dvse mell 895,00 Annonsenntekt Fjærbla 5.000,00 Stevnenntekt ,00 Grasrotandelen/Norsk Tppng ,56 Delvs refusjon mvdgft ,00 Medlemskontngent ,00 Forskrngsprovsjon, nytegnng ,00 Rentenntekt ,00 Stevneutgft ,00 Innkjøp mell rekvsta ,52 Utgftsdeknng tl styret ,00 Lokallee ,00 Dvse godtgjørels utgftsdeknng ,00 Regnskapsførsel 4.000,00 Stpend 4.000,00 Trykkutgft ,00 Portoutgft ,64 Netto møteutgft ,16 Hjemmesde ntnett 3.990,00 Resegodtgjørelse LMK-møt 2.500,00 G prem ,00 Kontngent tl LMK ,00 Øvrge kontngent 500,00 Forskrng 2.296,00 Bankgebyr 232,50 Ovskudd drft ,74 BALANSE Varebeholdnng 7.500,00 Tl gode Grasrotandelen pr ,25 Banknnskudd ,47 Egenkaptal ,72 RESULTAT AV ARRANGEMENTER Delemarke Brkeland ,00 Dyrskuet Lyngdal ,00 Norgesløpet , , , , ,72 Forskrng Den nye LMK-skrngen trådt kraft stadg fle benytt seg denne, både sne vetankjøretøy andre skrngsobjekt. Pr. desemb 2013 totalt 177 -lemm vetanskrng tl sammen 619 enkeltkjøretøy. Tlveksten år 53 pols, delt 43 helskrng, 2 oppstllngsskrng, 6 restaurngsskrng 2 lagskrng. Men tst plass tl mange fle styret oppdr lemmene tl å vurde te tlbu. Flott samlng Åsal krkegang bygdeutstllng Tl årsmøtet Agd Motorhstorske Klubb Kontrollkomteen gjennomgått regnskapet året Regnskapet vs et ovskudd kr ,74. Regnskapet ryddg gret ført. Fordelngen kont gr en god ovskt ov de ulke nntekt kostnad. Egenkaptalen betryggende kr ,72. Kontrollkomteen anbefal årsmøtet å godkjenne fremlagte årsregnskapet. Krstansand, 7. januar 2014 Nls Harald Skalle Håkon Magne Omland 6 7

5 Norgesløpet 2013 tldelt Agd Motorhstorske Klubb. Klubben la opp tl et endags arrangement d deltakne så ble tlbudt en omvsnng Ugland-samlngen Grmstad dagen ett. Norgesløpet Norgesløpet 2013 Rapport Løpskomtéen ble le Håkon M. Omland sekretær kontaktpson oven løpsdomm Løpsdomm Krstansand vrket Bnt Erk Olsen. 1. jun I god td før løpet kontakt mellom Norgesløpet komtéen 2013 tldelt Agd Motorhstorske løpsdomm Klubb. Klubben la opp tl et endags ble utvekslet kommentar arrangement d deltakne så ble tlbudt en omvsnng Ugland-samlngen Grmstad dagen ett. om bl.a. kjørebeskrvelsen. Kommentarene ble tt følge. RAPPORT AV LØPSDOMMER TRYGVE KROGSÆTER LØPET LØPET Løpet Norgesløpet startet 2013 lørdag tldelt Agd 1. jun, Motorhstorske men resvt hotell ønsket løpshotellet Qualty Løpet startet lørdag 1. jun, men resvt hotell de ønsket løpshotellet Qualty hotel. Løpsmell kunne hentes ut fredag kveld an nngangen tl Trparken ell lørdag morgen. Klubb. Klubben la opp tl et endags arrangement d Mange benyttet seg tlbu fredag kveld. hotel. deltakne Løpsmell så ble tlbudt en omvsnng kunne Uglandhentes ut fredag kveld an nngangen tl Trparken ell lørdag morgen. Løpsmell besto startnumm, en kjørebeskrvelse klometanvsnng, bllett tl Mange samlngen benyttet Grmstad dagen seg ett. måltdene, løpsplakett, cap løpslo prram startlste tlleggsopplysnng. Det tlbu fredag kveld. Løpskomtéen ble le Håkon M. Omland sekretær kontaktpson oven løpsdomm vrket Bnt Erk Olsen. Løpet Løpet startet lørdag 1. jun, men resvt hotell de ønsket løpshotellet Qualty hotel. Løpsmell kunne hentes ut fredag kveld an nngangen tl Trparken ell lørdag morgen. Mange benyttet seg tlbu fredag kveld. Krstansand 1. jun Trygve Krsæt Løpskomtéen ble le Håkon M. Omland sekretær kontaktpson oven løpsdomm vrket Bnt Erk Olsen. I god td før løpet kontakt mellom komtéen løpsdomm ble utvekslet kommentar om bl.a. kjørebeskrvelsen. Kommentarene ble tt tl følge. ha ettlyst d manglet, et løpsreglement. Men løpet ble gjennomført uten te hadde noen praktsk betydnng. Lkedan manglet en beskrvelse løypemkngen. Dette ble hell kke noe problem da første pl ble behørlg presentt første svng! Det bare å følge plene hele dagen! en mangel undtegnede burde ha ettlyst d manglet, et løpsreglement. Men løpet ble gjennomført uten te hadde noen praktsk betydnng. Lkedan manglet en beskrvelse løypemkngen. Dette ble hell kke noe problem da første pl ble behørlg presentt første svng! Det bare å følge plene hele dagen! Løpsmell besto startnumm, Start en egkk kjørebeskrvelse fra trbanen. Kjøretøyene (218 bl 2 motorsykl) klometanvsnng, ble parkt fskebensmønst bllett tl nummrekkefølge Start egkk en meget ryddg fra trbanen. gjennomført måte. Kjøretøyene Helt blledlg! (218 bl 2 måltdene, løpsplakett, cap løpslo motorsykl) prram ble parkt fskebensmønst startlste nummtlleggsopplysnng. Det en I god mangel td før løpet undtegnede kontakt mellom komtéen burde ha ettlyst rekkefølge en meget d ryddg manglet, gjennomført et måte. løpsreglement. Men løpet løpsdomm ble utvekslet kommentar om bl.a. Helt blledlg! ble kjørebeskrvelsen. gjennomført Kommentarene uten ble te tt tl følge. hadde noen praktsk betydnng. Lkedan manglet en beskrvelse løypemkngen. Dette ble hell kke noe problem da første pl ble behørlg presentt første svng! Det bare å følge plene hele dagen! Kl kunne ordføren Krstansand åpne løpet en lokal poltmann motorsykkel starte hele. Det må føyes tl poltmannen ekte nok men pensjont. Han kjørte den første sykkelen Krstansand, en BMW 1956, hadde sn egen gamle unm, hjelm kølle! V skulle møte ham sene løpet drgende trafkken et farlg kryss. Et svært vellykket nnslag. Start egkk fra trbanen. Kjøretøyene (218 bl 2 motorsykl) ble parkt fskebensmønst nummrekkefølge en meget ryddg gjennomført måte. Helt blledlg! Kl løpet kunne en ordføren lokal poltmann Krstansand motorsykkel åpne sta løpet hele. en lokal Det poltmann må føyes tl motorsykkel poltmannen starte e hadde lagt opp svært vellykket løype førte hele. nok men Det må pensjont. føyes tl Han poltmannen kjørte den første ekte oss langs kysten fjordgløtt så vel skjellge nok sykkelen tracé men pensjont. Krstansand, den Sørlandske Han hovedve kjørte en tdlge den BMW første 1956, had utg sykkelen Europeen. sn Krstansand, egen Første gamle etappe unm, en BMW ca 60 hjelm 1956, km endte hadde kølle! V Brkeland. sn skulle egen Det møte gamle 2 ham post unm, sene undves hjelm løpet samt en kølle! drgende lurepost. V Ved lunsj en yttlge post, famlepost (barnevn). Ett lunsj løypen ca 35 km uten noen post skulle trafkken møte ham et sene farlg kryss. løpet drgende Et svært vellykket trafkken nnslag. et farlg kryss. Et svært vellykket ell nnlagte aktvtet. Det førte deltakne kom nnslag. relvt tdlg tlbake tl mål. H kunne man hell lagt nn Løpet kulturelt startet nnslag, f.eks. et en noe stopp uheldg Lllesand, tracévalg, nem Løpet v bare startet passte. Det førte et noe uheldg så mange tracévalg, etrakk nn motorveen. Hadde vært nemlg kjøretø å le målområ før premeutdelngen. Det ble nn motorveen. Hadde vært kjøretøy lenge klassene å vente. A B hadde te kke kunnet la seg klassene gjennomføre. A B hadde Men te da eldste kke kunnet bl la fra seg 1922 lø gjennomføre. dtte seg Men uten da konflkt. eldste bl fra 1922 løste dtte seg uten konflkt. Lunsj Brkeland Idrettslag sto lunsjen. Den ment ute fne været. Men lke før deltakne ankom et rykende uvær. Lynet slo ned et uthus deltakne kunne se full fyr. Og drettsplassen full vannpytt. D måtte alt flyttes nn. Selve mutdelngen dårlg organst kun én mutdelngslnje, noe enkelthet kunne ha vært endret tl to. Men ventetden ble kke lang. Lunsjen kanskje enkleste laget når man tenk te et Norgesløp: karbonade ell to pøls potetsal salmks. Men man får man betal : 90 kr. V tdlge opplevd å få svt bevkjøtt fra grll samme sted. Det en opplevelse vlle skkt bltt en suksess så år. hadde lagt opp en svært vellykket løype s hadde lagt opp en svært vellykket løype førte oss langs kysten fjordgløtt så vel førte oss langs kysten fjordgløtt så vel skjellge skjellge tracé tracé den Sørlandske den Sørlandske hovedve hovedve tdlge tdlge utg utg Europeen. Europeen. Første Første etappe etappe ca 60 ca km 60 km endte endte Brkeland. Brkeland. Det Det 2 2 post post undves undves samt en samt lurepost. en lurepost. Ved lunsj Ved lunsj va en yttlge en yttlge post, famlepost post, famlepost (barnevn). (barnevn Ett Ett lunsj lunsj løypen løypen ca 35 ca km 35 uten km noen uten post noen poste ell ell nnlagte nnlagte aktvtet. aktvtet. Det førte Det førte deltakne deltakne kom relvt kom relvt tdlg tdlg tlbake tlbake mål. tl mål. Løpsmell besto startnumm, en kjørebeskrvelse klometanvsnng, bllett tl måltdene, løpsplakett, cap løpslo prram startlste tlleggsopplysnng. Det en mangel undtegnede burde Løpet startet et noe uheldg tracévalg, nemlg nn motorveen. Hadde vært kjøretøy klassene A B hadde te kke kunnet la seg gjennomføre. Men da eldste bl fra 1922 løste dtte seg uten konflkt. H kunne man hell lagt nn et kulturelt nnslag, f. eks.en stopp Lllesand, v bare passte. Det førte så mange etrakk å le målområ før premeutdelngen. Det ble lenge å 8 9

6 deltakne kjørte t! lure/kontrollpost en skllepost ved mål. Dsse ble gjennomført Løpsfest Andre post å trlle én en utmket Løpsfesten lagt måte tl restauranten nok trparken. V ble ønsket velkommen et glass noe hjulomdrenng. Mange parallelle hadde sprudlet gjennomkjørng fr bordplassng. Ca 200 tlstede. nok Men organst en buffet men kokk problem! mannskap. skar opp delte ut selve kjøttet. Toastmasten arrangøren gjorde en utmket jobb å lede gjestene tl bords helt uten kaos. Og svngen ble gjennomført en utmket måte. dt nn en gangve ble de spurt om gul selvest. En fn m teknsk Første post plankekjørng hvor mange fkk straffepoeng, men noen. Det utløs spørsmålet tre parallelle Ett men fkk v plank. ltt sang muskk Det før løpsdommen fkk s noen ord om løpet. Løpsdommen hadde kun orm teknsk kontroll Norgesløpet d seltrekant selvest skal antydnng godord å komme vses tl : opphopnng løpet ble gjennomført men glans! Dett ble LMKs prs tl beste deltak uansett klasse kkdybde bør undsøkes. V så kjøretøy kke vlle sluppet gjennom kke delt ut tl hos arrangørenes A-Forde fra Sandefjord. fel, hell så v noen kjøretøy såpass ombygget fra orgnale de vlle deltakne Løpsled Omland falt kjørte sekretær Olsen t! tok dett or delte ut prs lengste dstanse uheldgste blst. ent klassenndelng. En teknsk kontroll «lght» vlle slt ut dsse. Men Før Krstansands ordfør ble utdret tl å komme noen synspunkt førstesgutt vetanbl. g fra rarrangørens sde? Og stuttene fra LMK rom slk vsnng? Andre post å trlle én Utdrngen ble tt sparket karakt bestått. Festen ble run ca da kun arrangørene hjulomdrenng. Mange hadde noen få gjest gjen. Løpsfesten bra gjennomført men pstest vedrørende barnevn. Tre barnevn norsk opprnnelse problem skulle meget! høy klasse! Dette Norgesløpsklasse. Post Premeutdelng n Det fra Stang, tre hovedpost, en lure/kontrollpost en fra Fredrkstad en skllepost ved mål. Dsse ble gjennomført utmket måte trbunen trparken. Som før nevnt hadde mange Premeutdelngen en fra Ørsta. st tl En egkk mor an oppge lemmene. Før deltakne ble sendt nn en gangve ble de spurt om gul selvest. En fn m teknsk nok parallelle gjennomkjørng nok mannskap. allede drt hjem ble en noe lang ventetd kontroll. Jeg vet kke hvor mange men. Kun fkk deltakne straffepoeng, de nyeste klassene men tlstede. noen. Det utløs spørsmålet Første post plankekjørng tre parallelle plank. Det ble delt ut en egen preme tl eldste bl, en Ford T Glmt fra Johan B. Uglands prve samlng - Det om antydnng skal tl opphopnng være men m kke teknsk roadst kontroll Norgesløpet d seltrekant selvest skal vses en kulturell møteplass! ne arrangørenes tppe antall fel, hell bnds deltakne kjørte en t! eske. Sene te fra 300 tl Rktg fram. Lkedan om dekkdybde bør De undsøkes. øvrge vnnne fkk sne pokal V så enten kjøretøy løpsfesten kke vlle sluppet gjennom hos 2. Og Andre en post deltak å trlle én hjulomdrenng. 2 bnds Mange hadde fra! ell omvsnngen Uglands samlng dagen ett. problem Bltlsynet.! Lkedan så v noen kjøretøy Det mange lokale nn premelsten såpass uten ombygget løpet fra orgnale de vlle falt noen måte forste dsse. utenom FIVAs reglement klassenndelng. En teknsk kontroll «lght» vlle slt ut dsse. Men Før deltakne ble sendt nn en gangve ble de spurt om vlle gul selvest. vært En fn m ønskelg teknsk kontroll. fra Jeg rarrangørens sde? Og stuttene fra LMK rom slk vsnng? vet kke hvor mange fkk straffepoeng, men st tl egkk noen. Det utløs spørsmålet om skal være en m parken. teknsk Som kontroll før Norgesløpet nevnt d seltrekant selvest Post 3 skal vses en fram. kunnskapstest Lkedan om dekkdybde bør vedrørende barnevn. Tre barnevn norsk opprnnelse skulle drt undsøkes. hjem V så kjøretøy ble kke en vlle noe sluppet gjennom stedfestes. hos Bltlsynet. V Lkedan så så en v noen vn kjøretøy fra Stang, en fra Fredrkstad en fra Ørsta. En mor oppge n. Kun deltakne såpass ombygget fra orgnale nyeste de vlle falt utenom engasjte FIVAs reglement famlelemmene. klassenndelng. En teknsk Det kontroll ble delt «lght» vlle ut slt en ut dsse. egen Men vlle vært ønskelg fra arrangørens sde? Og stuttene fra n Ford LMK rom T roadst slk vsnng? Ved mål skulle deltakne tppe antall bnds en eske. Sene te fra 300 tl Rktg Post s 3 en kunnskapstest vsstnok vedrørende barnevn. Og en deltak 2 bnds fra! Tre barnevn norsk opprnnelse skulle stedfestes. kk sne pokal enten V så en vn fra Stang, en fra Fredrkstad en fra Ørsta. En mor oppge engasjte famlevsnngen Uglands samlng lemmene. PREMIEUTDELING mange lokale nn Ved Premeutdelngen mål skulle deltakne tppe antall bnds st en tl eske egkk øpet Sene noen te måte fra 300 tl forste Rktg s vsstnok an Og en trbunen deltak 2 bnds trparken. fra! Som før nevnt hadde mange allede drt hjem ble en noe lang ventetd men. Kun deltakne de nyeste Uglandsamlngen Søndag ble deltakne nvtt tl Johan B. Uglands prve samlng, kalt en kulturell møteplass. På hånd hadde v fått høre kjøretøyene nettopp flyttet sto en garasje Grmstad. Det nok en stk ovdrvelse. Dette slett kke en garasje bl men en kulturell møteplass nærngslvet, student ved unvstetet ells nvtte gjest. Dette ble faktsk turens høydepunkt! Blsamlngen spente fra Buck 1908 tl sste utge Bentley. Alt st en større flosofsk sammenheng d Uglands egen flosof styrte hele. En fantastsk opplevelse! Konklusjon ste opp vsse ramm stt arangement. Løpsdomm vurdt løpet opp mot denne rammen. Arrangementskomtéen mannskapene øvrg gjorde en førsteklasses jobb uten en eneste klkk v kunne obsve. Det ble hell kke lagt nn en eneste protest ett løpet. Og v vken så ell møtte noen msnøyde deltake. Ut fra de valgte rammene nydelge været de skaffet, bare å s en tng: gjennomførte Norgesløpet 2013 glans! Grul! 10 11

7 Gafsk delng s lemm Vest-Agd 598 Fordelt slk: 1200 Medlemstall Krstansand 230 Vennesla 71 Kvnesdal 42 Lyngdal 39 Mandal 37 Farsund 33 Songdalen 31 Søgne 27 Flekkefjord 22 Lndesnes 16 Hægebostad 14 Srdal 14 Marnardal 10 Audnedal 7 Åsal 5 Aust-Agd 410 Fordelt slk: Medlemstall Som fremgår, lemstallet m enn doblet de sste 15 år. Dette vs økende ntesse vetanhobbyen en nsprasjon klubben tanke man skal g et tlbud flest mulg nøyd, så de tsett å være lemm. Dette en utdrng styret tas svært alvorlg. Økonom Hlsen fra Brkeland bygdemuseum: Som en hlsen tl en kulturarbed fra kulturarbede spandte museet buss en dag 50-årsjublanten. Stor dag hea Arendal 112 Grmstad 79 Valle 43 Lllesand 35 Froland 27 Tvedestrand 23 Brkenes 20 Evje Hornnes 13 Bygland 11 Gjstad 11 Vegårshe 11 Åml 10 Rsør 6 Iveland 5 Bykle 4 Uten Agd husstandslemm (nkludt ovenstående tall) H fremkomm økonomske resultet klubben totalt Brkelandsmarke separ årene fra 2003 tl Som fremgår, resultene gjennom årene vært ende, både ovskudd undskudd klubbens drft totalt. Brkelandsmarke selvfølgelg alltd gått ovskudd, men te så svært fra år tl år aldr godt å vte hånd hvordan går. Været meget vktg kke å nevne nnssvllge dugnadsfolk! Fra pussepapr tl fnpuss: Elen hadde lagt tl sde pussepapr malekost stlte passasj hos Stenar Løland hans 1954 Scana Regent. Tekst: Stenar Støle Foto tlretteleggng: Josten Testedal 8. jun 2013 fylte jeg 50 år. Jeg fet dagen hjemme hos mor Håbeslandshea åpent hus, hornmuskk mange gjest. Jeg bor Dghaug, Brkeland, jeg trodde et øyeblkk jeg skulle skysses egen bl. Men, da jeg sto tunet venta sjåfør, så kom plutselg Svalandsruta kjørende. Svalandsruta en Chevrolet buss fra 1946, dagen kjørt Josten Testedal, ed Brkeland Bygdemuseum. Bak den kom Stenar Løland sn flott restaurte Scana fra 1954, Guttorm Nyhen en Opel Bltz Tor Enar Holm Prosjektled kakekunstn: Guttorm Nyhen kom Steyr-kake tl 50-årsjublanten. Brkenes kommune sn Mcedes 1113 tankvn, brukt kommunale brannvesenet. Nabo, venn jeg selv steg om bord bussen så bar sted kolonne de 7 klometrene hjem tl ventende famle venn. På tunet ble de gamle blene parkt utstllng (se blde sda bla), da oppdaga jeg restaurngsgjengen hadde rydda vkste gjort klart slk gjestene ønsket, kunne få se hvor langt v kommet restaurngen Steyr en mn.det ble en flott dag mellom gjest. Mange dem tok turen nnom vkste

8 møte Setesdal SMS fra talte fredag 22. novemb duket møte Rysstad Soknehus, v dro tre en bl fnt høstvær fra Arendal mot Setesdal. Veen bltt kraftg oppgradt de sste åra, bortsett fra noen få klomet den bltt helt gre, så bare en tur drøye to tm. I soknehuset ble v rundt 30 stykk ett hvt, kom så en full bl fra vest selveste -mannen ved rtet, resten folk fra dalen. Neste års hoved- løp et temaene, allede bestemt går Setesdal, så mange entusast jeg skk te blr suksess. Det første gang denne gjengen arrang et hovedløp, da treng man kanskje ltt tps gode råd? Men Setesdalstreffet jul frskt mnne te blr garantt bra! Opplegg trase ble dskutt, te komm - Setesdal tlbake tl ett hvt. Svngen h dalen et kapttel seg selv! Den ene kaka ett den andre gkk rundt bor sammen kaffekann brus. En lten kurostet en sjokoladekakene ( bl vs), pyntet drops mket Setesdal! Gjennomført! Leonard Jansen vste bld talte om blens barndom dalen, masse ntesse både om bl ve, mange kjente gjen psonene bldene, koselg å se hvordan Setesdal så ut mange år sden. Igjen et hyggelg -møte Rysstad, h masse trvelge folk en fn mosfære! Fyll blene ta en tur ht et møtene nyåret, kke så langt du tror! Takk tl -Setesdal en hyggelg kveld, lykke tl Hovedløpet Setesdalstreffet 2014! Øyvnd 14 15

9 Dugnadsgjengen aksjon «Kåreblen» Jan pla Vnt-aktvtet -Lyngdal Det torsdag kveld, lys garasjen hos Jan Bråtlund. Kkkar en døra så fnn en både folk oppma, ryddg garasje, et par traktorar et par blar ståande, alle vetan, samt en gamal motor ell to. For første står «Kåre-blen» h, den Kåre Udland hadde ståande kassar øskj, ble sett saman klubben 2009 ble en flott Ford T 1924 mod. Som kjent Kåre dessvre kkje blant oss leng, men sst vnt, mens Kåre levde, tok Jan fle klubben utførte motorovhalng Forden, skfta vev, slk blen nå svv fnt.- Så, da Kåre død, ble Jan kontakta døtrene hans om han vlle løysa ut blen. De ønska Jan skulle ovta blen ha han framtda. Kåre en nær ven huset, gått mykje ut nn h. Jan så gjorde, fekk blen omregstrt seg haust. Jan vs fram den fne metallpla namna de dugnadsprosjektet første gongen, Kåre fekk laga. Denne skal montast gjen når blen fdg. Neste byggesteg blen - han nemleg kkje helt fdg - å få laga kalesje tl han. Kåre hadde bøylane lggande, nå de sett plass karosset, laga støtt tre mellom bøylane. Så skal «Btten», ell rettare sagt: Gd Skrøvje, prøva sy kalesje. Han farng mellom anna å sy heste-selar hos Tredal. Men, te ganske komplst, da de først må laga en mal stoff, så bruka malen sy sjølve kalesjen. H fle mann svng først å tlpassa bøylane. Så kjem stoffet ett kt.- Håp de vl lukkast, hadde jo vore stleg om denne ærvdge donngen så kunne få kalesje! Jan god tru, håp blen blr klar tl maren, slk han kan ta ut tur han, gjne lke tl Setesdal! Den andre blen plasst h, den orgnale, koselege Ford A Tudor 1930 mod. tl Øyvnd Opsal. Øyvnd ble le å høyra en rar lyd an han kjørte. Han mstenkte nokre utsltne lag, «tnga plass» kjøretøyet hos Jan. Ett kt de begynte å opna Kaffe kos opp, fann de m m treng e ovhalng, tl slutt hadde de delt opp hele kardangen bak. Det vste seg d mange sltne del, mange de må nok skftast ut. D gjengen h altså gang en ordentleg nnss, så Øyvnd sn bl. Og då fnt å ha en oppma garasje å drva, vllge hend tek et tak. Gjengen h, 6-8 mann, samlast gjne k torsdag. De drkk kaffe, prar godt, arbed e økt, drkk så kaffe gjen då en mbt tl, utan stress tdspress. De skjemtar t kandre nn mellom, men lkevel gode bussar. Fne del tl Ford 1930 Det fnt å kunna halda seg aktvtet, trveleg å kunna hjelpa kandre, de flnke tl Lyngdal. Fjærbla ønsk lukke tl prosjekta, s fram tl å sjå de to donngane vegen t Turd 16 17

10 Festlg julebord sentrum I begynnelsen desemb ble ett hvt tradsjonelle julebor Offssmessa Gmlemoen Krstansand arrangt, spsesalen ble fylt feststemte -e. Arrangementskomteens mann Håkon Omland ønsket alle vel møtt håpet v skulle få en trvelg kveld. Og gjorde v så absolutt! Det ble svt juletallken alt nødvendg tlbehør, apettten så stor så år ble synngene fra kjøkkenet spst helt opp! Kanskje burde kjøkkenet mke seg te tl neste år koke ltt fle potet? Ja, ltt m alt hadde nok vært en god tanke. Og særlg gjeld te bløtkaka. -e glad kake, selv om de spst seg stappmette juletallken rskrem rød saus, tdlge år kke alle fått kake, sden de første synt seg stor v. I år hadde Håkon ebygget te problemet ved å sørge kjøkkenet delte opp kaka lke mange bt deltake, fremgår bl kan v se ble et frmkestort bløtkakestykke tl alle! Ett men før bløtkaka hadde vår emnente muskalske led Rear Skaaland lagt opp tl ltt muskalsk undholdnng god hjelp Espen Egeland flygelhorn Sssel Irene Sødal sang. Det ble høy stemnng alle deltok v allsangen så ble lagt opp tl. Bjarne Karlsen førte an delngen gode hstor (se blde sde 1) fle andre bdro så tl mye lt moro. Alt alt en rktg fn kveld, blledkalkaden dsse sdene vs klart h lv glade dag, het. V gled oss allede tl neste julefest! 18 19

11 Førjulskos Lyngdal Det bltt en tradsjon å samlast hos Jan Arvd Lndland tl førjulskos Lyngdal, slutnng årets arrangement. Det sjuande gongen Lndland tek mot oss. Han pensjont entreprenør, kjent bygd en spesell garasje, d flotte vetankjøretøy står utstlt, ovan et særs koseleg selskapsloka- le, fne samlngar gjenstandar frå tdlegare td samla krokane. Og folk møt opp fra alle kantar: Mo, Srdal, Kvnesdal, Hægebostad, Åsal, Mandal, Lndes- nes, Lsta Lyngdal. Oppe andre etasje en komté vore svng rgga tl bord stolar, pynta dekka tl 54 psonar, ngen plass står tom. Ol Hægeland ønsk alle vel møtt, takkar Lndland gjestfrheten, ovrekk han blomst e lta gåve. Lndland tel om planane sne vdare: han vl setja opp et bygg «yrkeslvs-museum», d både heste- redskap tdlege anleggsmasknar m skal få plass. Det blr spennande å følga. Undtekna får òg blomst bdrag Fjærbla, hyggeleg. Det allsang prrammet, ført an lokalt husorkest: Andreas trekkspelet, Turd gtaren Tove syng, frskar opp. Dørene går opp, nn kjem god julem frå «Lyngdal Inn»: rbbe tlbehør. Det bre å ta tallkenen gå runden dt bort, så får en tldelt alt en vl m. Folk hygg seg m pr. Loddsalg høyr, både Dyrskutønne andre fne gevnstar lgg klar, d blant fnt vktøy.treknnga går gret, ett denne står desst klar: skake kaffe, Redun syt han nytrekt. Det smakar treffeleg. I mens folk kosar seg te, får Harald Ede or. Han tel om då han årng først 1960-talet fekk va sju månad tl Sør-Atlanten kvalfangst. E ntessant se, frå e anna td. Takk tl Harald! M allsang, ett kjem jamen Lndland fram saga, spelar et par trudeluttar, gj seg godt! Det offselle prrammet slutt te, men før me går hem, tek me en tur bort skrv gjesteboka, ett vten stt ønske. Og folk kan gjne gå rundt sjå seg om de fne samlngane, oppe nede. Takk tl alle bdrt tl me skulle få en fn kveld! Turd 20 21

12 hjtelg velkommen desse nå velkomm hamn, folk godt nøgde. Framov så blr Ells porto tllegg. uvanleg få tl Lyngdal å va, men jo kkje Varene kveldsturbestlles tl Kenneth Trælandshe, onsdag den 2.okt.13, frå hos redaktøren alltd passar mange. Ol Hægeland ønsk Lef-Otto Erksen, -lem Klokkargården kl , hyggeleg! Ol tel om (se adresse m.m. sde 2). TlSelges: lee: ryddng nyeomlemm klubbeffekt Ønskes kjøpt: Ønskes led: alle hjarteleg velkommen. Dnest bed han et tlf Landbruksmuseet, sdan gjenstandane d skal få ny tlhaldsstad Tl -lemm ntesst kan tlby følgende: amk sden sst mnutts stllhet tl ære Kåre Gha Udland, 1967 modell Ford Karmann Coupè ønskes kjøpt. Helst maladresse: dyrsku-plassen, om en skurdtreskar Garasje/garasjeplass vanskeleg å Transt rmelg vntlagrng bl ell ønskes led Grllmke lo, emalje 100,andre motorste kjøretøy kan V ønsk de nye lemmene km. Blen ble restaurt tl gått bort. modellen lakkt dashbord. Blen område Mandal. starte. Elef tel om Tøymke lofn tur tl Ådne 30,- Buås. Sven Byremo tel Det blr b anlednn Påmeldn ell Vel møtt 1975 modell Ford Transt km. klubben! ESLØPET PÅMELDINGSBLANKETT Blen god stand nå daglg drft kr Anne-Grethe Løvdal, Mosby Martn Løvdal, Mosby Svre Tlf Monsen, Færvk Tommy Rysstad Homme, Grend hjtelg velkommen opplyses undtegnede en gård Klstremke lo 10,kan gjne være et oppussngsobjekt, men Ønskes Stg Wulff, tlf.museet gkk konkurs Jeg en Chrysl Le Baron 1983å ta mark om gree vetanturar, tl Ål tl Danmark. museum temmelg dyrt. Styret ønsk talen. Det undstrekes v må skre kjøpt: klubben! -pn (lten) (kke mange gjen) 25,Bøylestad Froland stor låve d jeg Johan Rngsby, Krstansand T-skjorte lo Me får ref fra sste styremøte, Norgesløpet veldgorgnal. cross cab. Dette den eneste h Norge. trnnsvs rustfr gjekk tlnærmet blen ble sden brukt reklamebl. ønsk de nye lemmene oppv arrangør Åsal pson mannskap talt å stlle, vrkelg nå skal begynne å lee ut to etasj Roy Olsen, Krstansand str. M L 4XLdørs XXL 50,tl Plymouth 1934 modell: Pstort Otto Bakke n, Selges gret. De andre arrangementakan tdlgst vore, kjøpe vår-/m 2013 Mosby Del vntlagrng bl, motorsykl o.l. vetanbl stll opp, tlgodesees gjør. Alledeg delanslge komteen Det blr Caps en (st) del dskusjon Blen novemb, mellom nå nylakkt meget pen nn hjtelg velkommen klubben! LMK Forskrng en helt spesell gunstg tale LMK-lem brodtomkrng lo 50,-julemøtet Karn E. Sssen, Arendal Resvehjulsfeste bak. ntesse kan jeg tlby gode prs. Henv. Ove2 Sandve, tlf. 905 pr 43bl. 224Ut nntl grs komp kontakt hv enkelt stt mannskap sett gått gret. I Setesdal PåTvedestrand kjempestor jeg først må oppslutnng. selge Arvd mn nåværende bl, anna Olsen, bestllngsjå egen ov 160 kr. omved meldng, annonse annanomstad Norgesløpet. bla. Så må kkenorgesløpet 1. utvendg. Fnnes mange 2013 Tor Pett Hudalen, Rsør sjåførlue - ppe - kom han kjent stl g sttsendes bdrag. Den kom den trste meldnga Sven Ragnvald Bøylestad, tlf Ordnngen begnet entusast kort tdmål å bee kjøretøy Selges: Åge Rysstad, Rysstad fra normalt deltakende antall, bør kke før markedsdagen. Dessuten ene portofrtt. 2 stk felg reg lgg bak oss styret s Brkelands-marknaden en behov større 1996 Lotus Else.hjelpande fne, kaffe-kokar, Halld S. Uppstad, Rysstad me ha m, dag Karsten Hansen så den ny. ALLE typ kjøretøylv Karn Mosby etttden, nesten skreddsydd Løvdal, 30 år ell eldre. om Kåre Udland hadde gått bort. Ells komm porto tllegg. te seg selv svekke økonomen bør v gjøre te tl en postv sak seg tlfreds gjennomførngen. Dette Jon T. Haugen, Rysstad Hjulkapsl 4 stk laga delege rundstykke!du mannskap, tl en vaktpost h d e stund. Klubben fått kan fåford speselle løsnng 1975så modell Transt km. ombygde/modfste kjøretøy, samt Dessutan kona kr Varene bestlles Kåre den alltd hadde vst om enkona gamalhans Ford stod hos redaktøren arrangementet særlg grad. På den annen mannskapene slk hele oppleves bygg mange postve, tl dels svært den 27.1 blvende klassk. Selvfølgelg får du så et godt tlbud ALLE dne øvrge Chrstan Dre Tvmyr, Froland tl Hovedlykt an ny nestmann: Ånund Lunde, Krstansand, får rosande Lef-Otto Erksen, -lem Blen gode god stand nå daglg drft. Pe Højrup baka to kak takk, (se adresse m.m. sde tl 2). møtet, flott! Tusen en låve Kvås, kjøpt: han dr Ol Vegge han måtte Kåre vore lem sdan prve skrng om du ønsk! LMK Forskrng gr deg 15% totalkundabt. Ønskes Ønskes led: sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet ble dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk (hos Ln Selges: Karl Espen Mølmen, Åml omtale en dyktg mann, bra! Fjærbla skal kr dam! Ett kaffepausen blr vst vdeo fra løp. fakta om løpet Fjærbla Tlf.tdlegare få905 blen 960 stand. Ved hjelp fle eldsjel nnan te kan føre fle deltake I fjor benyttet v kun en mndre del reft mye Malvn Vnge, tlflukkast ett kl Også år ble»fullt hus starten. stormende jubel» Fjøset tlffrolands Vk. Medregnet staben Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. Helst Garasje/garasjeplass ønskes led Den frå 2014 koma ut seks utgåv, lkesvev mykje nnhald, maladresse: 1967 modell Ford Transt skt. kunstgressbanen. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl men å få blen gjen, dashbord. klubbenblen sdan ht en nøgd modellen lakkt Han en trufast lem møtene område Mandal. kan mel ov 90 lsta, vanlg noen de meldte uteble, kke mange 6-7 stykk. kan tlby følgende: staden nå n utgåv. å gje redaktøren gunstgare kan gjne være et oppussngsobjekt, men Stg Wulff, tlf.dem Tlf Takk kveld! km. Blen ble restaurt tl 5. Vårmønstrngen. Styret god tldekkng å unngå oljesøl. alle bdro tl suksessen. Speselt lem. arrangementa, først fremst Dette egar eventuelt temmelg dyrt. Styret ønsk å ta talen. Det undstrekes v må skre kl trnnsvs rustfr tlnærmet orgnal. arrangør Åsal pson talt å stlle, vrkelg Hovudløpet 2014 tenktrkholdg. Evje-områ. farng å flytte vårmønstrngen tl Erfarngen fra fjor opp lede presennng nevnes gjen vårt unkum Bntmannskap Erk museum Museet gkk konkurs Som bldene vs stemnngen grauten god, kakebor Lyngdal. arbedstlhøve. Ønskes kjøpt:kan kjøpe tdlgst vår-/m 2013 Grllmke lo,vetanbl emalje stll 100,mob. 97 opp, tlgodesees gjør. Alle delanslge komteen Trparken. Avvkende synspunkt de tunge å legge ut dyre å gjennomførte svært mange oppg en Turd blen ble sden brukt reklamebl. Kåre levte en gong en skulestl han hadde nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv enkelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 jeg først må selge mn nåværende bl, gøymt tl Tøymke lo 30,Takk tl alle bdro tlrggng ryddng, kakebakng, svng ells. «Først t ppemodell: - kom han kjent stl g stt bdrag. Delmeldnga tl Plymouthsjåførlue 4 dørs Den kom den trste lee.dessuten Økonomsk komm v lengre å bør kkealltd, men et faktum fylkesmusseet prkkfr Håkon tdled Selges: fra normalt deltakende antall, før markedsdagen. lgg måte bak osssamt styret s kort Blen nåtrykk nylakkt meget pen nn reg Fjærbla, enme å lesa denne Av yrke Kåre sjølvstendg 1996fekk Lotusnøyelsen Else. kan tlby følgende: Klstremke lo 10,om Kåre Udland hadde gått bort. ett hvt ble et trangt område. Det te seg selv svekke økonomen kjøpe bllge lettpresennng fra Europrs bør v gjøre te tl en postv sak hovedkomteen, speak løpet seg tlfreds gjennomførngen. Dette Resvehjulsfeste bak. Kåre fekk Gyldne Og kke mnst Den takk tl allenærngsdrvande, en hyggelg kveld 1975 modell Ford Transt km. drev «fjøset»! bla. gamal utvendg. Fnnes Grllmke lo, emalje 100,Kåre den alltd hadde vst om en Ford stod kke mange bygg mange postve, tl dels svært (lten) (kke mange gjen) 25,arrangementet særlg grad. På den annen mannskapene slk -pn hele Bltema. oppleves ryktes vårmønstrngen skal flyttes ell Slke må mdltd skres premeutdelngen Lef-Otto Erksen, -lem Tændplug 2009 Blen etok god stand nå daglg drft. en trygg måte. 2 stk felg en låve Kvås, han dr Ol Vegge han måtte Kåre vore lem sdan sde M fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet ble dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk , lastebltransport, snøbrøytng om så fne, den nesten ny. Tøymke lo 30,Selges: T-skjorte lo str. L XL 50,Telefon 932 Ånund Lunde, Krstansand tlbake tl museet kun skal være tlf bedre mot vnd. Noen sandpøls kan Håkon blr da følge tradsjon regl, kr blen stand.ved hjelp fle eldsjel nnan lukkast te kan føre fle deltake I fjor benyttet v kun en mndre del reft mye fakta om løpet Fjærbla Kåre Hjulkapsl 4fåstk Øyvnd en stllfarande mann, men lun kr gode1967 replkkar, vnten. Han vant å stå, sent tdleg.starten. Han beheldt Klstremke lo 10,maladresse: modell Ford Transt Caps lomå v huske 50,åpent lemm. Dsse ryktene være egnet tl,brodt men nesteutårs hoveddomm skt. te kunstgressbanen. D kreves(st) mdltd komm dsse dag. Alle ære tl Norgesløpet å få blen svev gjen, klubben sdan ht en nøgd Han en trufast lem møtene Hovedlykt an morme god tl å telja. Han en fargeklt, en yrkesbl òg pensjonst. Han vste stor ntesse gamle, først Tlf.dem km. Blen ble restaurt tl 5. Vårmønstrngen. Styret god tldekkng å unngå eventuelt oljesøl. alle 946 bdro tl suksessen. Speselt -pn (lten) (få gjen) 25,- blr år egar lem. arrangementa fremst funn, ntet hos styret. Styret ønsk å bede.v kan kke stkke ned noe skal gå Bgen. Det rotfeste tradsjonelle novembmøtet reg Ved bestllng ov 160 kr. farng å flytte vårmønstrngen tl Erfarngen fra fjor lede presennng nevnes gjen vårt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs alltd folk lv rundt Kåre. Han fekk «den gyldne blar, hadde sjølv fle, både pson- lasteblar. Lyngdal. Ønskes kjøpt: mdltd å se tltak kan gjøre banen. Tlf Brkelandskomteen. Det T-skjorte kl. lo str. M-L-XL 50,-vanlg svt r Malvn Vnge, tlf ett kl start 18.00, blr Trparken. Avvkende synspunkt Møtet de tunge å legge ut dyre å gjennomførte svært mange oppg en Kåre levte en gong en skulestl han hadde blen gøymtblesden tl brukt reklamebl. sendes ene portofrtt. Ells tænnplug» arrangementet m ntmt samlende, 3. s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomteen Del tl Plymouth 4 dørs 1934 modell: alltd, men et faktum fylkesmusseet Caps (st) brodt lo 50,lee. Økonomsk komm v lengre å prkkfr måte samt Håkon led vdeo-kalkade storskjm fra de mange store sm Blen nåtrykk nylakkt meget pen nn Fjærbla, me fekk nøyelsen å lesa denne Av yrke Kåre sjølvstendg komm porto ett tllegg.varene hvthun ble et en trangt område.eksempelvs Det kjøpe fra Europrs hovedkomteen, speak løpet fra BIL om For nokre år sdan ble han rene då hannærngsdrvande, rgga tl den drev Resvehjulsfeste bak. en ytre grensnng.v s nettsden plass, men resultt slag nybllge lettpresennng Kårekjendsen, fekk Den Gyldne bla. utvendg. Fnnes kke mange langt vetanår. H klpp fra mange løp, tur, treff o bestlles hos redaktøren ryktes vårmønstrngen skal flyttes mdltd skres nd etok premeutdelngen en trygg måte. Tændplug 2009snøpl, deltok plass 2 stk felg stansa kke noen del å samle blene grupp å få stoffnok 5, 46te samarbedstale mellom ell Bltema. BIL. Slke må utdrng Kåreom hadde fast und klubbmøta Rosfjord. Handen 1929 mod. gamle lasteblen sn gamal lastebltransport, snøbrøytng 28 Kr så fne, nesten ny. 00 Ved bestllng ov 160 kr tl kun skal være bedre mot vnd. Noen sandpøls kan m.m.tlbake Håkon blr da følge tradsjon regl, een 2) (se adresse sde Motorvetanklubb GMV ells. Ett blr de. nsvmuseet lf n T Hjulkapsl 4 stk va Mjå nettsd slk Kåre en men lun - gode vnten. Han vant å stå, sent tdleg. delteke Han beheldt En nurlg sprednng gr m Normalt gjennomgkk eksstende alle møtene fråstllfarande startenmann, så nær ett kr Hanreplkkar, vl bl snøryddnga om vnten. Han kom både sa fjnsynet. åpent lemm. Dsse ryktenepr mke.ene væretale egnet tl, menfskt. te må v huske fung neste årsstyret hoveddomm Norgesløpet sendes portofrtt. morme Hovedlykt an god tl å telja. Han en fargeklt, funn, en yrkesbl òg pensjonst. Han vste stor ntesse gamle ntet hos styret. Styret ønsk å bede. kkenyhet stkke nedkomm noe følelse mangfold. Kanskje bør man samle skal gå nytt Bgen. nn rotfeste d tløpende. slag punkt punkt hadde V kan djupt sakna. Ett te ble han kontakta mange gamle ven, g Ells komm porto tllegg. - Vnge, alltd folk82 lv ett rundtklkåre. gyldne blar, hadde sjølv fle, både pson- lasteblar. mdltd å se tltakønske kan gjøre delngen banen. Tlf.«den Brkelandskomteen. Det speselt Malvn tlf Han fekk Lokalet romm maks. 90 pson, så vær tdlg ute me seg østkanten plassen tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla klare kommentar, han postve tlbakemeldng. På neste klubbmøte tok han tænnplug» arrangementet m ntmt samlende, 3. s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomteen Varene bestlles hos redaktøren Denne bndende kan gjøres kan telefon el være ltt lune mot vnd. Kanskje v om å ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. For nokre år sdan ble han rene kjendsen, rgga tl den eksempelvs en ytre grensnng.v s nettsden plass, men hun en resultt slag fra BIL om ny or, talde morme hstor om opplevngar denne då han Turd Telefon , Ånund Lunde, Krstansand (se m.m. å100,sde 2).ps. få nnadresse noen utstlle lage pr. ltt m betales stede bla. Inge tar ans koordne Styrets mellom nnstllng kontraslag å få stoff nok kke noenå del å samle blene grupp utdrng te samarbedstale BIL. Prsen fjor, kr. Kåre hadde fast plass und klubbmøta Rosfjord. Han 1929 mod. gamle lasteblen sn gamal snøpl, deltok bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt nettsd slk Styret gjennomgkk tale skal deles delteke alle møtene frå starten så nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnten. Han kom både sa fjnsynet. t nnhold? En dé å leve ltt nfo te. tale seksstende nntektene lkt fung følelse mangfold. Kanskje bør man samle nyhet komm nn d tløpende. nytt slag punkt punkt hadde djupt sakna. Ett te ble han kontakta mange gamle ven, g tl utstllne Brkelandsmarke å 4. Vetanblgudstjeneste m.v. bllettsalg BIL stt ans mens seg østkanten plassen tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla ønske klare kommentar, speselt delngen han postve tlbakemeldng. På neste klubbmøte tok han Fjærbla tdlege skrve føljetongen «bygge-prosjektet lokke noen dsse tl vårmønstrngen. Åsal. Arrangementet populært, skal ha ans parkng. Det være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om å ha stor nyhetsgehalt WCrcles trykte nntekt bllett AS parkng. Norge lev skrngsordnngen tl LMK. lev mljøsmarte Turd or, talde morme hstor Telefon , Ånund WCrcles Lunde, Krstansand Ford 1924 modell» hos Kåre, gjaldt oppbyggng en bl om opplevngar denne få nn kommet noen mest utstlle å lage ltt m bla. tar ans men åett koordne Styrets nnstllng kontraslag part skrngsløsnng ønsk å vrke slk Inge stnng skade blrhvt rettet mot mulg ett mange utsettes da hv oppfyll stt bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! mljøvennlg bruk. t nnhold? En dé å leve ltt nfo te. tale s nntektene skal deles lkt Kåre hadde ståande kassar. Det et artg prosjekt hele R.S. negve tlbakemeldng kompene ans arbedsnnss, tm ell nsand Brkelandsmarke å 4. 6Vetanblgudstjeneste m.v.tlbud. Er tl bllettsalg BIL ans «LMK Forskrng stt målmens å kontakte alle å g et godt duutstllne lkevel meget godt Krsta lemm 4 9, 5 5 klubben Lyngdal. ensend 3oss Fjærbla tdlege skrve føljetongen «bygge-prosjektet 8 18 en emoment kommet opp 100 kr/stk. Det oppleves pson, d kke Mdag, noe svså nøyd den talen du e-post ell rng s n f. n Tl lokke noen dsse tl vårmønstrngen. Åsal. Arrangementet populært, skal ha ans parkng. Det jåva Julemøte Froland Mnneord om Kåre Udland 19. novemb Nye lemm sden sst styremøte me julem klubbeffekt styremøte Mnneord om Kåre Udland Klubbeffekt kjørng åpen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng julemøte Froland! kjørng åpen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng kjørng åpen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Ford 1924 modell» hos Kåre, gjaldt oppbyggng en bl Kåre hadde ståande kassar. Det et artg prosjekt hele opp,klubben helst gamal lastebl, Lyngdal. På Dyrskuet stlte han alltd han me td kjørte ut pukk tl stane vegane På Tronåsen 2011 fekk Kåre ltt hjelp tl å komme opp den På pukkvket». Dyrskuet stlte han alltdht opp,ell helst gamal lastebl, gjennom områ frå «lokale Med vste kneka han me td kjørte ut pukk tl stane vegane gjennom områ frå «lokale pukkvket». Med ht ell du kke ønsk å bl kontaktet LMK Forskrng». men ett hvt kommet mange utsettes da hv part oppfyll stt R.S. negve tlbakemeldng kompene ans arbedsnnss, tm ell nsand Krsta , 46 SMS TILBUD LMK tl kommet 2440 opp kke en 100 kr/stk. Det oppleves pson, d noe svemoment Tlf. 38 vann nye lemm amk sden sst Mjå nye lemmvønsk amk sden sstlemmene selges: de nye På Tronåsen 2011 fekk Kåre ltt hjelp tl å komme opp den vste kneka hjtelg velkommen klubben! Jeg mange del V ønsk de nye lemmene hjtelg velkommen klubben! Tor Arne Walskaar, Krstansand Tor Arne Walskaar, G S.T. Jakobsen, Krstansand Krstansand 15 Martn Smonsen, 15 Jørgensen, Krstansand Sten Martn Smonsen, StenG SALMAKERVERKSTED Borhaug KARL V. SØRENSEN André Nøkland, Søgne Bl, båt, møbl, dv. Benedcte Øydna, Krstansand Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf Borhaug Jonas Åbg, Krstansand Odd Egl Skregeld, André Nøkland, Søgne Krstansand Jeg mange del tl Mcedes, både tl fra femtårene MB 200 fra syttårene, selges tl g bort-prs. kjørng åpen ell luk tl bryllup andre festlge tl Mcedes, både G S.T. Jakobsen, tl fra Krstansand femtårene MB 200 fra syttårene, selges tl G Jørgensen, Krstansand g bort-prs. Jonas Åbg, Krstansand Henv. Redar Odd Egl Skregeld, Chrstansen, tlf Flekkefjord Gumpens Auto Vest as Benedcte Øydna, Bjørnar Jansen, Grmstad Flekkefjord selges: Bjørnar Jansen, Grmstad Telefon , Ånund Lund Henv. Redar Chrstansen, tlf kjørng åpen ell lukket vetanbl åpen vetanbl tl bryllup Kjørng kjørng andre festlge anlednng åpen ell ell lukket lukket vetanbl V hjelp deg å velge rktg 14 Stor stas hos Kåre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! Andrè Kåre gode kompsar. 14 Stor stas hos Kåre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! Andrè Kåre gode kompsar LANTZ AUTO A/S 4735 EVJE AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED NAF - VIKING Kranvnsvce Dag & Nt - Leebl Mobl: Tlf: tl tl bryllup bryllupandre andrefestlge festlge anlednng! anlednng Telefon , Ånund Lunde, Krstansand Telefon , Ånund Lunde, Krstansand Telefon , Ånund Lunde, Krstansand en 5, nnsve Mjåva nsand Krsta Tlf nsand Krsta 00 9, Tlf. 3 n5 svee nn Mjåva 15 23

13 RETUR:, Veslefrkkveen 3D 4638 Krstansand Desgn produksjon: Bjorvand & co Ove Sandve talte fra klubbens barndom Kaffekokgjengen Jubleumsmarkng sentrum Det hjelp å lokke bløtkake! På årets første møte, 7. januar, dukket opp nesten 50 stykk vlle være å marke s 35 års jubleum bløtkake. I god -tradsjon bestlt lte kake, men en rask handletur sørget alle fkk nok lkevel. Stemnngen meget god pren gkk lett ov bordene. Da bløtkaka tært fkk Bnt Erk or å snakke ltt om klubbens hstore, men han sa, han hadde jo kke vært lem m enn halve klubbens levetd, så ble ltt amputt, han utdret lem nr. 1, Ove Sandve, tl å telle ltt fra selve starten. Men først sa altså Bnt Erk ltt, sluttet å telle vtsen om Pen Amka (den eneste han kan), sannelg vsst noen samlngen kke hadde hørt den før! Munt- heten ty alle fall, hvs da kke bare folk så høflge... Ove Sandve tok utdrngen elegant sparket talte muntt nnlevende fra tden omkrng starten klubben. Og tllegg tl Ove faktsk tre stykk tl møtet hadde vært tl stede stftelsesmøtet, nemlg Jan Fredrk Wasland brødrene Sgurd Odd Bjland. Et vrkelg hyggelg møte ble! 24

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Les i dette nummer om: Paulus Peugeot Norgesløpet 1/2 år forsinket VW-treff

Les i dette nummer om: Paulus Peugeot Norgesløpet 1/2 år forsinket VW-treff Nr. 1-2010 - 26. årg. Les i dette nummer om: Paulus Peugeot Norgesløpet 1/2 år forsinket VW-treff Mobil smøreoljer får du hos Bunker Oil, tlf 70104747 Bensin og Diesel. Skaff deg betalingskort på 70104747

Detaljer

Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey

Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey Nr. 1 2013-29. årg. Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey 22 3 3 4 4 Da er 2013 kommet godt i gang og ventetiden frem til våren blir kortere for hver dag som går. I noen dager nå

Detaljer