FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG"

Transkript

1 FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR ÅRGANG Julemøte Krstansand Julemøte Setesdal Julemøte Lyngdal Julemøte Froland

2 REDAKTØREN Tmnlste 2015 Godt nyttr! N v jo kommet et stykke nn det nye ret nr de les dette, men vl gjne sende dette den første hlsenen tl lemmene Ja ja, første hlsen det kke grunnen, alle jo ftt en aldr s lten kontngentgro posten begynnelsen januar! I skrvende stund kontngenten begynt strømme nn, men det blr nok det ple, det noen f kke husk betale, s blr det mas purrng ekstra arbed grels. D, kjære venn, om de kke allede betalt, s gjør det dag! For de kke betal, blr dette bladet det sste Fjærbladet de fr posten Og det jo kke noe gret! Styret Formann: Inge Brtlund, Foss, 4580 Lyngdal tel , Nestmann: Ånund Lunde, Blokkhusga 12, 4608 Krstansand, tel , Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkøy, tel , Styrelemm: Trond Rane, Østre Tromøyve 670, 4812 Kongshn, tel , Pet Grt van d Zalm, Fjellveen 15C, 4838 Arendal, tel , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Varalemm: Oddvar Iveland, Rsmyrveen 57, 4645 Nodeland tel , Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad tel , Kass (utenom styret): Bnt Erk Olsen, Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN / NETT: ISSN X S ønsk v velkommen tl klubbens rsmøte. Det vært et godt r, bde nr det gjeld drft økonom. Mange vellykkede arrangement, Hovedløpet Brkelandsmarkedet to høydepunkt - mange. Og drften legg et godt grunnlag klubbens vde fremtd, peng bok gode result. Takk tl alle vært trukket lasset 2014! Takk tl alle vl være trekke lasset 2015! Og takk - en gang tl - tl alle betalte kontngenten sn nnen fall! Beste hlsen Bnt Erk Fjærbladet Redaktør: Bnt Erk Olsen, Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), Korrespondent: Turd Lland, Brynebrnken 5, 4560 Vanse, tel , Øyvnd Ekela, Vrlsmyrveen 28, 4810 Eydehn, tel , Intnett: Bente Brtlund, tel , Intnettadresse klubben: Besktgelsesmenn LMK-skrngen Kontaktpson tl LMK: Bnt Erk Olsen, Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand, tel (kun SMS!), Besktgelsesmenn: Jan Pett Krstansen, Kvnhushea 24D, 4634 Krstansand, tel / , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Tor Ole Haagensen, Aurebekkveen 149, 4516 Mandal, tel , Øyvnd Ekela, Vrlsmyrveen 28, 4810 Eydehn, tel , Inge Brtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel , Motorsykl moped: Børge Bendxen, Lofthus, 4790 Lllesand, tel , Ernst Hansen, Fjellestad, 4550 Farsund, tel , 24. februar Årsmøte 25. februar Medlemsmøte vest 10. mars Medlemsmøte sentrum 17. mars Medlemsmøte øst 25. mars Medlemsmøte vest 14. aprl Medlemsmøte sentrum 21. aprl Medlemsmøte øst 29. aprl Medlemsmøte vest 2. ma Vrmønstrng 14. ma Krst Hmmelfartstreffet 23/24. ma Norgesløpet (Raland) 25. jul Setesdalstreffet 8. august s Hovedløp 15. august Brkelandsmarkedet Styret tar behold om do endres ell fjnes ved behov. Innmeldng Å bl lem en enkel sak! Innmeldng m nneholde nn, adresse, telefon eventuelt epostadresse, sendes tl kassen. Det mange skjellge mt sende nnmeldngen. Den sendes posten tl kassens adresse: Veslefrkkveen 3D, 4638 Krstansand Den s sendes e-post adressen: ell Innkjøps- rabttal V mnn om klubbens rabttal: LMK skrng gr -lemm svært gode tlbud skrng bde vetankjøretøy alle andre eendel. Be om tlbud tlf ell send en mal tl: P Hagen AS Oppg kundenumm Blextra Krstansand (Bang Folkestad AS) Oppg kundenumm vs lemskort Blextra Lyngdal Vs lemskort Blextra Arendal Vs lemskort Würth Arendal Vs lemskort Blteknkk Sør Sørlandsparken Vs lemskort Medlemsmøt V ønsk velkommen tl følgende lemsmøt tden fremov: Medlemsmøte vest: onsdag 25. februar kl Rosfjord skolehus, Lyngdal Medlemsmøte sentrum: trsdag 10. mars kl Ve Tvet Medlemsmøte øst: trsdag 17. mars kl NAF-sentet, Stoa, Arendal Medlemsmøte vest: onsdag 25. mars kl Rosfjord skolehus, Lyngdal Det vl bl sendt ut SMS mnnelse nmasjon om prram møtene. Alle hjtelg velkommen! Innkallng tl s rsmøte 2015 Det nnkalles dette tl rsmøte Agd Motorhstorske Klubb trsdag 24. februar 2015, kl , Trparkens lokal, Sørlandsparken. Tl behandlng elgg vanlge rsmøtesak henhold tl klubbens vedtekt. Årsmøtedokumentene (rsbetnng, regnskap slag tl rsmøtet) trykket dette blad. Valgkomtéen vl fremlegge sn nnstllng rsmøtet. Det blr vanlg bevtnng, alle lemm ønskes hjtelg velkommen tl rsmøtet. Klubbens adress Genelt: Fjærbladet: Økonom: Medlemskap: Forskrng: Post tl klubben sendes mannen Post sendes redaktøren Post sendes kassen Post sendes kassen Post sendes en besktgelsesmann 2 3

3 Årsbetnng Agd Motorhstorske Klubb 2014 I 2014 s styre besttt følgende pson: Formann: Inge Brtlund Nestmann: Ånund Lunde Sekretær: Rolf A. Sørbø Styrelemm: Ol Hægeland, Pet G. van d Zalm, Trond Rane Varalemm: Oddvar Iveland, Bjarne Rysstad Styret engasjt Bnt Erk Olsen retnngsfør. Han ansvaret klubbens økonom (hund kontngent lemsmrkkel), Fjærbladet (redaksjon dstrbusjon) en genell sekretærfunksjon klubben. I løpet ret det vært 8 styremøt d s varalemmene deltt. Forretnngsføren deltt styremøtene nr dette vært ønskelg. Medlemsmøt Det s langt det vært praktsk mulg bltt arrangt mnedlge lemsmøt bde øst-, vest- sentrumsregonen vnthalvret. Det s bltt arrangt møt Setesdal. Oppmøtet stort sett vært brukbart, selv om det synes være lt hold tl antall lemm klubben. I Krstansand klubben ftt nytt fast møtelokale, dette ht en postv nnvrknng fremmøtet. Sden Fjærbladet n utgs seks gang rlg dt vært vanskelg kunngjøre lemsmøtene detaljt prram s lang td veen krevet. SMS brukes d tl nmasjon tl lemmene mnnng om møt arrangement. Det vært ltt «nnkjørngsproblem» SMS-systemet, men styret hp det vl funge en god mte fremov. Styret tst takknemlge nnspll dé om nnholdet møtene gjøre dsse mest mulg ntessante flest mulg lemmene. Arrangement Årsmøtet 2014 ble gjennomført 25. februar 71 stemmebettgede lemm tl stede. Vrmønstrngen ble s r arrangt parkngsplassen tl Trparken. Noen lemm gtt uttrykk man synes det var koselge fylkesmuseet, andre kommet altnve slag tl plassng vrmønstrngen. Imdltd styret den oppfnng Trparken et velegnet sted bde praktsk gafsk. Det møtte frem nærme 250 kjøretøy flott vær. Fra bde øst vest ble det kjørt flokk følge tl mønstrngen. Stemnngen var alltd meget god det ble delt ut 3 restaurngsplakett, alle tre tl bl. Krst Hmmelfarts-turen Froland fkk s dette ret fnt vær det møtte frem hele 440 kjøretøy. I lkhet de sste rene ble det ordnet slk deltakne møtte frem drekte Frolands Værk, hvor selve arrangementet fant sted. Fra mange sted rundt Agd ble det arrangt felles kjørng tl Froland. Utskten-turen Kvnesdal 9. jun samlet r nesten 60 bl, turen gkk Kvnesdal tl Hægebostad nydelg vær. Hobbykjøretøyenes Dag ble markt Krstansand begynnelsen jun utstllng nærme 100 bl Retranchementet. Dette var et samarbed Amcar-klubben. Hovedløp ble gjennomført 14. jun et strlende vær rundt 100 meldte kjøretøy. Det var delng Setesdal hadde ansvaret løpet, ble gjennomført en prkkfr mte. Turen gkk Bygland tl Brokke. For første gang mange r var det s utenlandske deltake, det seks bl hadde kommet Danmark være løpet. Tlbakemeldng dsse var s meget gode. Arrangementet ble sluttet festmddag hotell Sølvgarden Rysstad om kvelden. Bygdeutstllngen Åsal hadde tdlge r nvtt tl kompefest, før dette var det -gudstjeneste Åsal kyrkje. Været var flott, det grunnen var hele men, krken var fullst, vanlg, totalt var det rundt 150 vetankjøretøy deltok denne dagen. Ett krkegangen var det bygdeutstllng komp de ønsket det. Norgesløpet 2014 ble arrangt Bgen fle e deltok h. Setesdalstreffet 2014 ble arrangt hlg vær Rysstad 26. jul, ett en sktg start 2012 en betydelg øknng 2013 ble det enda bedre r. Det møtte frem 160 kjøretøy ymse slag, hund s en vetanbl Tyskland. Delemarkedet Brkeland ble vklet vanlg mte, r det samme strlende været v hadde nesten hele men. Dette ble et r rekord, ov 500 kjøretøy, ny rekord s antall selge, anslagsvs nærme mennesk løpet dagen. Oppslutnngen blant lemm var bedt om ltt dugnadsnnss var noe bedre enn tdlge, men det m nok arbedes enda ltt m skre bedre m stabl oppslutnng fremtden, slk kke de møt frem blr tvunget tl ta doble vakt klubben skal oppfylle sne plktels arrangør. Styret vl ta nærme tak dette frem mot markedet august Brokelandshe-dagene hadde s r godt vær, det var god oppslutnng om vetantreffet bde lørdag søndag. Dessvre hadde kke arrangørene tt seg bryet sende noen orentng tl Fjærbladet, slk dette kke ble tt d denne gangen. D ble det sendt ut nmasjon va SMS mal. Arrangørene beklaget dette det blr skkt bedre Dyrskuet Lyngdal ble alltd arrangt begynnelsen septemb h hadde vanlg mnst én fng spllet, utstllng gamle traktor, maskn stasjonærmotor. H blr klubben godt markedsført, det svært postvt. Det var mange vetankjøretøy ble utstlt -standen bde lørdag søndag. Senmturen øst 21. septemb, mark slutnngen den aktve kjøresesongen, samlet godt ov 150 kjøretøy hadde tt turen tl Øynastua Øynahea mellom Mjvn Froland Hefoss. I tllegg var det mange ntesste tlskue. I Åml en gruppe vetanentusast tlknytnng tl tst sne mnedlge treff sesongen, hvor det vært god oppslutnng. 4 5

4 Julemøt bltt arrangt bde Setesdal, Froland, Krstansand Lyngdal. Av plassmessge hensyn det meldng dsse arrangementene, oppslutnngen var vanlg svært god. Det «først tl mølla»-prnsppet gjeld, s det vktg være tdlg ute nr arrangementene kunngjøres Fjærbladet! I tllegg -lemm deltt arrangement Songdalen Bygdemuseum Porsmyr, Trekkfjefestvalen Søgne dvse ekstne løp treff nn- utland, blant annet Tjolöholm slott (Svge), Rngkøbng (Danmark), velkjente norske løp Flklypa Grand Prx, Seljordløpet Gla løpet. Fjærbladet kom ut 6 ordnære utg 2014, hvt blad 24 sd. Det sses tst Fjærbladet den vktgste nmasjonsklden bndeleddet tl lemmene. Det legges d ned mye ressurs arbed gjøre bladet s traktvt mulg. Opplaget tden Det bltt etablt et system varslng SMS tl lemmene, selv om det vært noen sm nnkjørngsproblem dette vst seg være et tjenlg redskap nmasjon mnnels. Det sendes s ut e-post tl lemmene, men dessvre det mange lemm kke e-post, ell kke opplyst klubben om sn e-postadresse, slk SMS rekk svært mange fle lemmene. Fjærbladet sendes tl alle hovedlemm (kke tl husstandslemm), tl andre vetanklubb tl annonsørene. Det hadde vært ønskelg f fle annons bladet. Hjemmesden ntnett Den hjemmesden klubben ht fle r, dessvre falt bort grunn vrusangrep. Styret arbed f etablt en ny hjemmesde tanke den skal være fullt opv før sesongen begynn I mellomtden klubbens sde Facebook vært brukt tl nmasjon, h det n 765 «følge» sden, en øknng m enn 300 fjor samme td. Grasrotandel Norsk Tppng nnført et opplegg gr tppepeng drekte tl den enkelte klubb, bast ntesste regstr klubben stt valg tppekortet. Den valgte klubben fr da 5 % det beløp det tppes. kom ordnngen august 2009 det n ett hvt bltt 61 pson støtt Grasrotandelen. Dette en gre arbedsfr ekstranntekt styret hp enda fle lemmene vl melde seg denne ordnngen fremov. Fra august 2009 ut 2014 klubben totalt ftt ov kr. Grasrotandelen. Forskrng Den nye LMK-skrngen trdt kraft det stadg fle benytt seg denne, bde sne vetankjøretøy andre skrngsobjekt. Pr. desemb 2014 var det totalt 204 -lemm vetanskrng tl sammen 649 enkeltkjøretøy. Men det tst plass tl mange fle styret oppdr lemmene tl vurde dette tlbudet. Medlemm hadde ved rsskftet lemm, se egen tabell. Tlveksten vært god, mange nye lemm. Dessvre det s en del utmeldng, hvor rsaken dødsfall, flyttng, salg vetanbl ell ganske enkelt folk kke betal kontngenten d blr strøket. Ett ordnær utsendelse gro sendes det mnnelse SMS tl de kke betalt en stund ett fall, dett en ny gro, d hell kke denne blr betalt blr de dette gjeld, strøket lemslsten. Mange lemmene revs trofast stlt opp hjelpe funksjonær ved klubbens arrangement. At de samme psonene blr spurt gjentte gang, m sees en komplment vel utført jobb. En hjtelg takk tl alle vllge hjelpe! Men det alltd plass tl fle, alle hjelpende hend, føtt hod tl enhv td svært velkomne! Styret vl gjen oppdre lemmene tl komme slag nnspll tl nye ell eksstende aktvtet. Styret vl dette takke ret gtt s frem tl mye hygge vetanhobbyen s Regnskapsovskt 2014 DRIFT INNTEKTER UTGIFTER Salg dvse mell 655,00 Annonsenntekt Fjærbladet 3.500,00 Stevnenntekt ,00 Grasrotandelen/Norsk Tppng ,07 Delvs refusjon mvdgft ,00 Medlemskontngent ,00 Forskrngsprovsjon, nytegnng ,00 Rentenntekt ,00 Stevneutgft ,70 Innkjøp mell rekvsta ,54 Utgftsdeknng tl styret ,00 Lokallee 6.400,00 Dvse godtgjørels utgftsdeknng ,00 Regnskapsførsel 4.000,00 Stpend 4.000,00 Trykkutgft ,00 Portoutgft ,53 Netto møteutgft ,96 Hjemmesde ntnett 0,00 Telefonutgft (SMS-varslng) 1.348,52 Resegodtgjørelse LMK-møt 5.000,00 G prem ,70 Kontngent tl LMK ,00 Øvrge kontngent 635,00 Forskrng 2.246,00 Bankgebyr 236,00 Nedskrvnng varebeholdnng 7.500,00 Ovskudd drft , , ,07 BALANSE Tl gode Grasrotandelen pr ,47 Banknnskudd ,37 Utestende, Qvaas Traktorlag ,00 Egenkaptal ,84 RESULTAT AV ARRANGEMENTER Delemarkedet Brkeland ,20 Dyrskuet Lyngdal ,85 Hovedløpet ,25 Tl rsmøtet Agd Motorhstorske Klubb , ,84 Kontrollkomteen gjennomgtt regnskapet ret Regnskapet vs et ovskudd hele kr ,12. Regnskapet ryddg gret ført. Fordelngen kont gr en god ovskt ov de ulke nntekt kostnad. Egenkaptalen betryggende kr ,84. Kontrollkomteen anbefal rsmøtet godkjenne det fremlagte rsregnskapet. Krstansand, 15. januar Nls Harald Skalle Hkon Magne Omland 7

5 gafsk delng pr Innkomne slag tl rsmøtet Det bare kommet nn ett slag tl rsmøtet, dette nnlevt et enstemmg styre. Det gjeld endrng klubbens vedtekt. H følg vedtektene, de esltte endrngene markt rød tekst. I tllegg følg en del kommentar tl de enkelte endrngene klare dsse ltt m nngende lemmene. Vest-Agd 589 Medlemstall P rsmøtet vl slaget bl tt opp tl behandlng det blr da selvsagt mulghet stlle spørsml d det noe treng klargjøres nærme. Krstansand 228 Vennesla 71 Kvnesdal 40 Lyngdal 40 Mandal 37 Farsund 31 Songdalen 29 Søgne 27 Flekkefjord 21 Hægebostad 15 Lndesnes 14 Srdal 14 Marnardal 10 Audnedal 8 Åsal 4 Aust-Agd 405 Arendal 110 Grmstad 70 Valle 48 Lllesand 33 Froland 28 Tvedestrand 21 Brkenes 18 Bygland 16 Evje Hornnes 14 Gjstad 11 Åml 11 Vegrshe 10 Rsør 6 Bykle 5 Iveland 4 Resten Norge 15 Totalt: 1009 lemm Result delemarked Medlemstall 2014 Vedtekt Agd Motorhstorske Klubb Vedtt , revdt , , , , , , Forslag tl endrng markt rød skrft. 1 Forml Klubbens nn skal være AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB, vrkheten skal drves Aust- Vest- Agd. Klubbens ml skape et mljø bevarng motor-kjøretøy andre motorteknske nnretnng, ell bl, teknsk/hstorsk ntesse. Forenngen s arbede bevarng nnretnng, anlegg utstyr nær tlknytnng tl første ledd denne paragraf. 2 Medlemm Som lemm opptas pson ee, ell ntesst, motorkjøretøy nevnt und 1. Medlem den betalt kontngent nneværende r. Bare lemm betalt rskontngenten stemmett rsmøtet. Styret eksklude lemm skad hold nevnt und 1. Avgjørelsen nnen 3 - tre - uk ankes nn voldgftsgjørelse, hvorett enngen lemmet oppnev-n sn representant gjen blr enge om oppmann. 3 Kontngent Medlemskontngentens størrelse det kommende r bestemmes rsmøtet ett slag styret. Tmnen lemskontngenten følg kalendret. 4 Forenngens organ Forenngens organ : 1. Årsmøtet 2. Styret 3. Kontrollkomtéen 4. Fjærbladet 5. Delemarkedet 5 Årsmøtet Årsmøtet holdes nnen utgangen mars mned nnkallelsen skal skje mnst 14 dags varsel. P rsmøtet skal elegges: 1. Godkjennelse nnkallng 2. Valg møtedrgent, refent to lemm tl undtegne protokollen 3. Styrets rsbetnng 4. Rapport Delemarkedskomtéen 5. Regnskap 6. Sak ønskes behandlet genalsamlngen, dsse m være styret hende senest Fastsettelse lemskontngent kommende tmn 8. Valg følge 6, 7, Ekstraordnært rsmøte nnkalles mnst 14 dags varsel nr styret beslutt det, ell hvs 30 % lemmene krev det. Ekstraordnært rsmøte kun behandle sak nevnt nnkallelsen. 8 9

6 6 Styret Forenngens styre bestr led 5 styrelemm, hund nestled, sekretær kass, samt 2 varalemm. Styrets vanlge lemm varalemm velges det ordnære rsmøtet et tdsrom 2 r. Formannen velges særsklt rsmøtet hvt r. Styret engasje kass enngen utenom styret d styret fnn dette ønskelg. Styret beslutnngsdyktg nr mnst 4 lemm tl stede. De løpende retnng enngen varetas mannen ett styrets vedtak. I tlfelle stemmelkhet, mannen dobbeltstemme. Forenngen plktes mannen et styrets lemm nnen enngens økonom. Utov dette kreves skrftlg samtykke det enkelte lem lemmet ansees plktet. 12 «Den Gyldne Tændplug» Forenngens hedstegn «Den Gyldne Tændplug», ett enngskunngjørelse 14. novemb Hedstegnet, kun tldeles lemm klubben, utdeles s vdt mulg rsmøtet, det utdeles maksmalt ett hedstegn pr. kalendr. 13 Lov Endrng enngens lov vedtas ordnær ell ekstraordnært rsmøte 2/3 fltall de møtende. 14 Oppløsnng Eventuell oppløsnng enngen bare skje ordnært ell ekstraordnært rsmøte mnst tlslutnng 50 % lemsmassen. Samme rsmøte gjør s delngen enngens aktva. 7 Endrngen om kontrollkomteen s bare f vedtektsfestet det vært prakss gjennom en rrekke. 9 Det lett bl «kaos» nr valgkomteen skal velges rsmøtet. Ønskelg f det vedtektsfestet styret ansvaret komme slag. 10 Dette en helt ny paragraf bast styrets vedtak de endrng esltt (tdlge 10) Det være gret presse faktum. Det bare Norgesløpet man lagt bruke FIVAs klassenndelng, vr klubb gjør det aldr Hovedløp lgnende arrangement. Da det egentlg ltt msvsende ha en vedtekt s v følg FIVAs regl genelt. 12 (tdlge ( 11) Styret tre-fre r sden ftet vedtak om det bare skal deles ut én Tændplug rlg. Ønskelg dette blr vedtektsfestet (tdlge 12 13) Ingen endrng annet enn nummngen. 7 Kontrollkomté Forenngens kontrollkomté bestr 2 lemm, valgt rsmøtet 2 r, slk ett lem valg hvt r. Komtéen skal føre kontroll valtnngen enngens mdl den løpende vrkhet tl enngens organ. Kontrollkomtéen gr betnng om stt arbed ov rsmøtet bndelse behandlngen regnskapet. 8 Fjærbladet Fjærbladet enngens lemsblad styret tlsett redaktør. Redaktøren engasj frtt redaksjonsarbede. 9 Valgkomté Forenngens valgkomté bestr 3 lemm kke sete styret, valgt rsmøtet 1 r ett slag styret. Valgkomtéen skal før rsmøtet g tl styret stt slag tl dd tl de tlltsvv skal besettes gjennom valg førstkommende rsmøte. 10 Delemarkedet Klubbens delemarked admnstres en komté fem pson, hvor mnst ett lem s skal være lem styret. Komtéen velges 2 r rsmøtet, slk to/tre pson velges hvt r. Komtéen skal legge rapport om sn vrkhet rsmøtet. 11 Kjøretøy arrangement Kjøretøy skal kunne delta klubbens arrangement skal være representve enngen. Forenngens styre arrangementskomté fastsett aldsgrensene ved arrangemen-t. Forenngen følg FIVA s klassenndelng de sammenheng dette lagt. Medlemm plktet tl følge løpsreglementet. Kommentar tl endrngsslag vedtektene Endrng fle paragraf: I eksstende vedtekt brukes uttrykkene «genalsamlng» «rsmøte» tlfeldg om hvandre. Dette endret slk det konsekvent uttrykket «rsmøte» brukes hele veen. 2 Styret men det ønskelg presse noe grunnen en selvfølge. Bare de betalt kontngent lemm, bare dsse stemmett. 4 H lagt tl organet Delemarkedet (punkt 5) ovensstemmelse det styret allede gjort et prnsppvedtak om, men s skal ankres vedtektene. 5 H gjort noen endrng lsta ov hva skal gjøres rsmøtet. Punkt 2: Ønskelg f vedtektene det tllegg tl drgent s skal velges refent to tlstedeværende pson tl undtegne møteprotokollen, samsvar vanlg prakss. Punkt 4 8: Konsekvens styrets vedtak om delemarkedskomte. Medlemsmøte 13. januar Ve Denne kvelden ble nok tt ltt mye sparket, lte var klart hnd. Lokalet s det ut tl lemmene fnn frem tl, nr ov 30 stykk stt klar kl m v prøve g dem noe ntesse. Gunnar Hamre hadde heldgvs seg en mnnepnne bld turen tl Island, flotte bld øya, en tur tl øyas største ( sannsynlgvs eneste) blmuseum bl alle klass, s h fkk v masse kultur. Oddbjørn hadde tt seg en CD Rallye Tronsen Det s ut tl mange lemm kke hadde sett denne før, s alle fulgte godt, v hadde stort lret god lyd. V dessvre ngen CD spll d, s utles bærbare PC mtte brukes. De ansvar klubben bør snarest g tl nnkjøp CD spll kaffetrakt osv. Det ble selvfølgelg svt kaffe kak. Ca kl var de fleste ve hjem, v hp folk synes kvelden var vellykket. Carl Oddbjørn 10 11

7 Besøk hos Abrahamsens Auto Novembmøtet Sentrum var lagt tl Honda- Ctroënhandlen Abrahamsens Auto Sørlandsparken, nesten 40 e hadde møtt frem. V fkk en nstruktv omvsnng blant mange fne bl ble mottt beste mte. Blhandlen svte varme pøls kaffe, svarte s spørsml om blene. Om besøket resultte noen nyblhandl hos gammelblfolket vtes kke, men sjansen burde vel være d V takk Abrahamsens Auto v fkk komme, bldene denne sde vs var ntessen stor. Medlemsmøte øst 9. desemb Denne trsdagen kom SMS en den skulle, d ble oppslutnngen bra, rundt 25 stykk. Det var opprnnelg annonst rømmegrøt spekem, men det ble lapskaus stedet. Det blr regel rkelg grøt dsse førjulstd, s det var grunnen gret nok. Lapskausen var god, vre var det edragsholden uteble, uvsst hvlken grunn. I hu hast ble det skaffet tl vee prosjektor flm, sden neste hovedløp gr Vennesla, valgte v vse vdeo hovedløpet 2003, s gkk Vennesla. Det alltd artg mmre ltt, det var fle ga uttrykk dette var første gang de s denne vdeoen. Løpet 2003 var øvrg et svært s vellykket arrangement, hvs de velg samme løype sst blr dette garantt bra! Trond orentte sste styremøte, dette noe jeg tror alle sett stor prs. Det ble s delt ut lapp hvor v kunne ønske oss aktuelle tema møtene det nye ret, hp det ble noen gode nnspll dette! Et gret møte Stoa, ett jule- nyttrsfng det n gjen, det blr gjen dags planlegge nye tur treff. Hp oppslutnngen møtene s da blr bra, det god plass lokalene tl NAF Stoa! Takk tl Trond Pet fne møt 2014 god svng! Øyvnd 12 13

8 Førjulskos Lyngdal Det sste onsdag novemb, fast kveld førjulskos vest. Enda en gong blr me Ol Hægeland ynskt velkommen tl hyggeleg lag hos pensjont entreprenør Jan Arvd Lndland. Borda pynta, juletreet lkes, godlyndte lemm fyll opp stolane, godt vel femt psonar. Ol ynskj alle hjarteleg vel møtt, takkar Lndland gjestfrheten, - gode ord blomst. «Vr skrbent» blr tldelt blomst takk, hyggeleg! Det blr td ltt allsang, ved hjelp Andreas trekkspelet, fle. S det julem, snart str rbbe, stkak stpøls tlbehør mme. Alle fr sn tallken fylt opp, st snart kosar seg dette. H st Lyngdølar Farsundsfolk sde ved sde fred dragelghet, ngen kommunestrd denne arenaen! H Mandalsfolk, folk fr Hægebostad, Lndesnes, Krstansand, Åsal, Lund Flekkefjord, alle s ut tl hygge seg m sosalt samvær, hovud-prrammet denne kvelden. Det skal va utlodnng, fle fne gevnstar vnna, d blant e ny, «gammaldags» tretønne, r fr Bøkkbua Feda, en lten lekebl Torsten laga. Ltt sang, s treknnga gang. Den gr gret unna. Kurt ekstra vnnarlukke, særleg julestjn. Jan vnn tønna. N det desst kaffe str tur. Folk fyll s kaffe, hygg seg det. Det offselle prrammet n ov, men det rkeleg høve tl g rundt sj alt det gree Lndland samla desse flotte lokala: krambua, bestemorstova, femttalsstova, skulekroken «skyss-stasjonen». Nede undetasjen str fne vetanblar rekke rad. Men, r det rest et nytt bygg tllegg: et museum velbrukte anleggsmasknar. Mange hug tl ta en ttt dette. Det et flott bygg, «pensjonte» masknar ett Lndland sn far, Jan Arvd sjølv. F masknar blr vel tt s godt vare h. Me grul Lndland den nye tlveksten tl museet, se takk en hyggeleg kveld. Takk tl komteen alle vrka tl det ble en gre kveld. Turd 14 15

9 Julemøte øst 18. novemb Ogs r ble det fullt «Fjøset» Frolands Vk da det tradsjonelle julemøtet gkk stabelen trsdag 18. novemb. Det sto opprnnelg 93 pson lsta, men noen uteble, v var vel 86 da dørene ble lukket emen rsgrøt el nntok lokalet Bjørg Bodl delte graut tallkenene ble svt ved bordene, noen svtørene nærmest løp unge raske ben, noen søkte følge s godt de kunne, ltt eldre skje ltt trege ben Ett grauten var unnagjort, var det dags rets kalkade. Med en flott m v hadde r, var det vel helt nurlg aktvtetene var mange, d ble s kalkaden lang Men mange fkk nok et koselg gjensyn mange flotte tur treff, de nye mljøet, de kke vært s aktve, det en fn mulghet tl se det store mangfoldet rr vetanmljøet. Da lyset gjen ble tent var det kake kaffe sto prrammet. Det ble s r et gedgent kakebord en stor takk tl alle hjalp tl kakebakng! V kall det lott, men h blr bare heldge vnne trukket ut meldngslsta. V kke td tl selge lodd, møtet skal jo bare g balanse I r var gevnstene mange fne! En tur rundt tl de blrelte retnngene Arendal Froland vste samtlge ble kontaktet var svært s postve, v fkk mange flotte g, bl.a. hele 5 EU-kontroll, førstehjelpsput, btlad, T-skjort, caps, osv. En stor takk tl alle bdro g! Det ble nok en fn kveld «Fjøset» Frolands Vk. Takk tl alle kom, takk tl alle s r var hjelpe, bde store sm! Øyvnd 16 17

10 Julemøte Setesdal 28. novemb Nærmest tlfeldg fkk v høre det var julemøte Bygland Fjordhotell fredag 28. novemb. Kanskje det var en dé sende SMS s de ltt kystnære strøk øst? Sden været var snn noenlunde gret, regn antydnng tl snø Vegusdal, tok v en tur tl Bygland. H ble v ønsket velkommen hyggelge folk hele dalen, mann Inge Lyngdal. Skkkelg god graut koselg pr, v s flm rets hovedløp Setesdal, mens v synte oss et de før omtalte gedgne kakebordene, s v vdeo Flklypa-løpet Lom, s hovedløp Vennesla Det jo h neste rs hovedløp skal arranges, hvs de bruk samme trasé den gang, blr dette «bare lækkt!» En koselg kveld Bygland! Og ta gjne en tur tl møtene Setesdal. Det skkkelg hyggelg, det skje kke s veldg lang tur en fredags kveld? Øyvnd 18 19

11 Koselg julemøte sentrum Nr nettene blr lange desemb str kalenden, det bltt et fast nnslag hos Sentrum ha et lte julemøte Offssmessa Gmlemoen. Nydelg m! Denne gangen kom det henmot 50 feststemte e stemnngen var høy god hele kvelden. Det ble svt nydelg m, juletallken rbbe, stkak, julepølse, rødkl, potet en aldeles nydelg saus (sausen jo det vktgste, grunnen!) Og ett hadde ansvarshende, Hkon Omland, bestlt hele to bløtkak, slk v skulle være skk det ble nok tl alle. Feststemt samlng! N var det dessvre et par tre stykk hadde meldt seg kke kom lkevel. Snt jo dumt, særlg nr det uansett var nok kake tl alle tl ble ltt gjen! Undholdnng I tllegg tl ha sørget sangark tl ltt allsang, hadde vrt muskalske fenomen Redar Skaaland tt seg Thor Evnd Rannebg-Nlsen, dsse to splte sang oss. Dett var det et grslott vetanblkalende e fn vetanblbok prem, dette slo svært godt an, særlg hos de vant. Som det fremgr bldene dsse sdene, st smlene løst lten runget nr Hkon Omland talte vts. V gled oss allede tl neste r! Kake tl alle! 20 21

12 amk sden sst Kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 Ells komm porto tllegg. trsdag 26. novemb kl det jeg først m selge mn nværende bl, Varene bestlles hos redaktøren V ønsk de nye lemmene Nr det gjeld arrangement mar, dblant dyrskue, Offssmessa, Gmlemoen. m møtt m, det Selges: en 1996 Lotus Else. (sehjtelg adresse m.m. sde 2). Tl lee: velkommen desse n vel hamn, folk godt nøgde. Framov s blr Det blr svt juletallken bløtkake, Ønskes kjøpt: Ønskes led: a, men det jo kkje 1975 modell Ford Transt km. klubben! Tl -lemm ntesst det kveldstur tl Kenneth Trælandshe, onsdag den 2.okt.13, fr det blr muskalsk undholdnng tlby følgende: Ol Hægeland ønsk Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. HelstBlen god stand n daglg drft. Garasje/garasjeplass ønskes led Lef-Otto Erksen, -lem rmelg vntlagrng bl ell Klokkargrden kl , hyggeleg! Ol tel om ryddng anlednng tl hyggelg samvær. Grllmke lo, emalje 100,Selges: modellen lakkt andre motorste V ønsk de nyeblen lemmene rnest bed han om et dashbord. omrde kjøretøy Mandal. det tlf Landbruksmuseet, kr Anne-Grethe Tøymke Løvdal, lo Mosby 30,sdan gjenstandane d skal f ny tlhaldsstad Pmeldng pr. telefon tl Hkon hjtelg velkommen opplyses undtegnede en grd Klstremke lo 10,Ford gjne være et oppussngsobjekt, men Stg Wulff, tlf Martn Løvdal, Mosby re Udland, maladresse: 1967 modell temmelg dyrt. Styret ønsk ta undstrekes v m skre klubben! dyrsku-plassen, om en skurdtreskar vanskeleg Transt -pn (lten) (kke mange gjen) 25,elltalen. maldet tl Bnt Erk, Bøylestad Froland stor lve d jeg T-skjorte lo rustfr tlnærmet orgnal. Tlf Svre Monsen, Færvk opp arrangør Åsal pson mannskap talt stlle, vrkelg n skal begynne lee ut to etasj km.trnnsvs Blen starte. Elef tel om fn tur tl Ådne Bus. Sven Byremo telble restaurt tl Vel møtt! str. M L XL XXL 50,Jan Ivar Horrsland, Øvrebø P Otto Bakke n, Mosby Lke før jul kom den trste Tommy Rysstad Homme, Grend Kanhan kjøpe tdlgstsne vr-/m 2013 vntlagrng bl, motorsykl o.l. dr gang muntre tonar, bre s det vetanbl stll opp, tlgodesees gjør det. Alle delansvarlge komteen Caps (svart) brodt lo 50,museum Museet gkk konkurs Jeg en Chrysl Le Baron 1983 mark om gree vetanturar, tl Ål tl Danmark. Ønskes kjøpt: Stenar Støle, Brkeland Om ntesse jeg tlby gode prs. Johan Rngsby, Krstansand nntl 2 grs komp pr bl. Ut beskjeden Fnn Jstad kontakt hv enkelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 det jeg førstmed m selge mn bl, gjalla lene. sttarvd lysenværende humør, song muskk Olsen, Tvedestrand Ved bestllng ov 160 kr. Norgesløpet gjekk veldg cross cab. Dette den eneste h Norge. blen ble sden brukt sjførlue - reklamebl. ppe - kom han kjent stl g sttsendes bdrag. Den kom den trste meldnga Sven Ragnvald Bøylestad, tlf Selges: Roy Olsen, Krstansand normalt deltakende antall, bør kke kort td før markedsdagen. Dessuten varene portofrtt. reg lgg bak oss styret s Ms Nesmann, Krstansand Kvnesdal hadde gtt skapte hanlotus lv røre god stemnng, folk en 1996 Else. Del tl Plymouth 4 dørs 1934 modell: S. Uppstad, Rysstad Selges vore, stort Det blr en del omkrng julemøtet Blen novemb, mellom megethallvard n nylakkt pen nn om dskusjon Kre Udland hadde gtt bort. Ells komm porto tllegg. dette seg selv svekke økonomen bør v gjøre dette tl en postv sak seg tlfreds gjennomførngen. Dette Karn E. Sssen, Arendal bort, 79 r gammal. song. Det var veldg trveleg. Helle, 1975Sandve, modell Ford Transt km. anna Resvehjulsfeste Henv.Andres Ove tlf. Krstansand mpestor oppslutnng. P Varene bestlles redaktøren om meldng,bak. sj egen annonse annan stad bladet.kre S m var denmange alltd hadde vst om en gamal Ford stod hos utvendg. Fnnes kke arrangementet særlg grad. P den annen mannskapene slk det hele oppleves bygg mange postve, tl dels svært Tor Pett Hudalen, Rsør Lef-Otto Erksen, -lem Blen Hland, god standkolbjørnsvk n daglg drft. me2 ha stkm, felg (se adresse m.m. sde 2). Torbjørn v større hjelpande nesten en lve Kvs, han var drvar OlSelges: Vegge han mtte det vore lem sdans Kre dag Karsten Hansen fne, kaffe-kokar, Ønskes Ønskes led: tlbakemeldng. Bnt Erk sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet ble dskutt. postve, den ny. kjøpt: Lv Karn Løvdal, Mosby Av yrke han postmann, N tlf 905 du 12 borte, Fnn. Men, me takksame all den kr kona Hjulkapsl 4 stk var e stund. Klubben ftt Gunnar Idland, blen 960 stand. Ved hjelp fle eldsjel nnan lukkast starten. dette føre fle deltake I fjor benyttet v kun en mndre del reft mye fakta løpet Fjærbladet hans laga delege rundstykke! Dessutan fkona Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. Helst kr Garasje/garasjeplass ønskes led om Lndesnes men frtda drev han denkunstgressbanen , kl 19.00, Aksmyr hygge glede du skapte oss tur modell Ford Transt maladresse: tl Hovedlykt an skt. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl tansand, fr rosande svev gjen, dashbord. klubbenblen sdan ht en nøgd lakkt Han var en trufasttllem møtene omrde Mandal. Pe Højrup baka to kak møtet, flott! Tusen takk, det gode f blen modellen mykje undhaldar Mange takk, Fnn! (hos Lndland) gjne være et oppussngsobjekt, men km. Blen ble restaurt tl Stg Wulff, tlf.dem 993 Velkommen! Tlf Vrmønstrngen. Styret god tldekkng unng oljesøl. alle bdro tl suksessen. Speselt egar lem. kaffepausen arrangementa det, først fremst MK, det bra! Fjærbladet skal eventuelt temmelg dyrt. Styret ønsk ta talen. Det undstrekes v m skre dam! Ett blr vst vdeo tdlegare løp. Tlf. 905Me 01 vl 946lenge mnnast Malvn Vnge, tlf 917songen ett kl sn trnnsvs rustfrden tlnærmet deg, gladeorgnal. guten, fjor være presennng julemøtet, opp arrangør Åsal pson mannskap Den talt stlle,ønsk vrkelg farng flytte vrmønstrngen tl Erfarngen lede nevnes gjen vrt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs Lyngdal. men lke mykje nnhald, Ønskes kjøpt:kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 vetanbl stll opp, tlgodesees gjør det. Alle delansvarlge komteen trekkspelet stt, lyd lag. gledes-sprearen du var. Trparken. Avvkende synspunkt det var de tunge legge ut dyre melde seg, mandag ett gjennomførte svært mange oppg en blen blesden brukt reklamebl. Kre levte en gong han hadde gøymt tl tlby følgende: gje redaktøren gunstgare nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv enkelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 det jeg førsten m skulestl selge mn nværende bl, Takk kveld! sjførlue ppe - kom han kjent stl g stt bdrag. Del tlfred Plymouth 4dtt dørs modell: Den kom Me den trste meldnga alltd, men et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lengre prkkfr mte samt Hkon var led lys ov gode mnne. Selges: kl 18.00Dessuten tl Ol Hægeland, normalt deltakende antall, bør kke kort td før markedsdagen. lgg bak oss styret s Blen ntrykk nylakkt meget pen nn reg Fjærbladet, enme lesa denne Av yrke var Kre sjølvstendg 1996fekk Lotusnøyelsen Else. tenkt Evje-omrdet. om Kre Udland hadde gtt bort. ett hvt ble et trangt omrde. Det dette seg selv svekke økonomen kjøpe bllge lettpresennng Europrs bør v gjøre dette tl en postv sak hovedkomteen, speak løpet seg tlfreds gjennomførngen. Dette Grllmke lo, emalje 100, Resvehjulsfeste bak. I kjenn me Fnn en munt songar Kre fekk Den Gyldne mob ell modell Ford Transt km. bladet. nærngsdrvande, drev gamal utvendg. Fnnes Kre var den alltd hadde vst om en Ford stod kke mange bygg mange postve, tl dels svært arrangementet særlg grad. P den annen mannskapene slk det hele Bltema. oppleves Turd ryktes vrmønstrngen skal flyttes ell Slke m mdltd skres etok premeutdelngen en trygg mte. Agd Motorhstorske Klubb n fle r vært tlknyttet Lef-Otto Erksen, -lem Tændplug 2009 Blen god stand n daglg drft. spelemann Utskten-turane, oftast passasj stk felg en lve Kvs, han vartøymke lo hannesten Turd «Først tlblemølla-prnsppet» gjeld! drvar sol Vegge mtte ny. 30,Kre om vore lem 2 sdan sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk lastebltransport, snøbrøytng fne, den Selges: tlbake tl museet det kun skal være tlf bedre mot vnd. Noen sandpøls Hkon blr da følge tradsjon regl, kr tlby følgende: 10,blen stand.ved hjelp Klstremke fle eldsjel nnan lo lukkast starten. dette føre fle deltake Det betyr hv enkelt I fjor benyttet v kungrasrotandelen en mndre del reft mye fakta om løpet Fjærbladet den bl Plymouthen tl Alf Jstad, S snart Kre Hjulkapsl 4fstk hos Norsk Tppng. var en stllfarande mann, men lun kr gode1967 replkkar, vnten. Han var vant st,broren. sent tdleg. Han beheldt maladresse: modell Ford Transt pent lemm. Dsse ryktene være egnet tl det, men dette m v huske neste rs hoveddomm Norgesløpet skt. kunstgressbanen. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl det f blen svev gjen, klubben sdan ht en nøgd Han var en trufast lem møtene -pn (lten) (kke mange gjen) 25,d varen etyrkesbl stopp,òg folk trong en pause fr ntesse kjørnga, gamle morme Hovedlykt an god tl telja. Han var en fargeklt, pensjonst. Han vste stor Tlf.dem km. Blen ble restaurt tl 5. Vrmønstrngen. Styret god tldekkng unng eventuelt oljesøl. alle 946 bdro tl suksessen. Speselt vl støtte bestemme 5 prosent det egar lem. arrangementa, først fremst funn, ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk bede. V kke stkke ned noe skal g Bgen. Grllmke lo, emalje Erfarngen 100,- fjor lede presennng farng flytte vrmønstrngen tl lo str. M L XL 50,Telefon 932folk , Ånund T-skjorte Lunde, Krstansand nevnes gjen vrt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs - detvnge, var alltd lv ett rundtklkre. gyldne blar, hadde sjølv fle, bde pson- lasteblar. Lyngdal. Ønskes kjøpt: mdltd se tltak gjøre banen. Tlf.«den Brkelandskomteen. Det Malvn tlf Han fekk han/hun, blr ovført Trparken. Avvkende synspunkt vr det klubb Norsk Tppng. var30, de tunge legge ut dyre tpp gjennomførte svært mange oppg en Tøymke lo blen ble sden brukt reklamebl. Caps (svart) brodt lo 50,Kre levte en gong en skulestl han hadde gøymt tl tænnplug» arrangementet m ntmt samlende, 3. s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomteen det Del tl Plymouth 4 dørs 1934 modell: alltd, men et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lengre prkkfr mte samt Hkon var led Blen ntrykk nylakkt meget pen nn Fjærbladet, me fekk nøyelsen lesa denne Av yrke var Kre sjølvstendg Klstremke novembmøtet lo 10,Prsen tppngen det samme dette kost kkev s Det tradsjonelle reg blr r trsdag 19. novemb. ett hvt ble et trangt omrde. Det kjøpe bllge lettpresennng Europrs hovedkomteen, speak løpet For nokre r sdan ble han rene kjendsen, d han rgga tl den Resvehjulsfeste bak. eksempelvs en ytre alts grensnng. nettsden plass, men hun en resultt slag BIL om ny Kre fekk Den Gyldne Ved bestllng ov 160 kr. bladet. nærngsdrvande, drev utvendg. Fnnes kke mange -pn (lten) (f gjen) 25, ryktes vrmønstrngen skal flyttes ell Bltema. Slke m mdltd skres etok premeutdelngen en trygg mte. Møtetsamarbedstale start kl ,mellom det blr vanlg svt rsgrøt, blr s engjeld Tændplug 2009snøpl, deltok plass 2 stk felg kkealle noenspll del samle utdrng fdet stoff nok rdette BIL. noe noen. Ordnngen grblene va grupp Kreom hadde fast und klubbmøta Rosfjord. Hanportofrtt mod. gamle lasteblen sn gamal lastebltransport, snøbrøytng s fne, den nesten Ells ny. sendes varene tlbake tl museet det kun skal være bedre mot vnd. Noen sandpøls Hkon blr da følge tradsjon regl, Kre Hjulkapsl 4 stk T-skjorte lo str. eksstende M-L-XL 50,vdeo-kalkade storskjm de mange store sm arrangement gjennom et var en men lun - gode replkkar, vnten. Han var vant st, sent tdleg. delteke Han beheldt pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt fung nettsd slk Styret gjennomgkk tale kr alle møtene frstllfarande startenmann, skomm nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnten. Han kom bde sa fjnsynet. pent lemm. Dsse ryktene være egnet tl det, men dette m Tppng v huske neste rs hoveddomm Norgesløpet porto tllegg.varene Norsk spllekortet dtt. morme Hovedlykt an god tl telja. Han var en fargeklt, funn, en yrkesbl òg pensjonst. Han vste stor ntesse gamle Caps (svart) brodt lo 50,ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk bede. V kke stkke ned noe følelse mangfold. Kanskje bør man samle skal g Bgen. nyhet komm nn d tløpende. nytt slag punkt punkt hadde langt vetanr. H klpp mange løp, tur, treff møt bde, Froland bestlles hos«den redaktøren djupt sakna. Ett dette ble han kontakta mange gamle ven, g nsand - detvnge, var alltd folk82 lv ett rundtklkre. gyldne blar, hadde sjølv fle, bde pson- lasteblar. Krsta 00 Samtdg redaktør mdltd se tltakønske gjøre delngen banen. Tlf Brkelandskomteen. Det speselt Malvn tlf Han fekk 4628 seg østten plassen tlfelle det Fjærbladet klare kommentar, en 5, 2). 8 e 3 (se adresse m.m. sde sv Motorvetanklubb GMV ells. Ett blr det kaffe kake.. n n Tlf han postve tlbakemeldng. P neste klubbmøte tok han tænnplug» Mjva arrangementet m ntmt samlende, 3. s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomteen det Ved bestllng ov 160 kr.sendes være ltt lune mot vnd. Kanskje v om ha stor nyhetsgehalt det trykte nntekt bllett parkng. For nokre r sdan ble han rene kjendsen, d han rgga tl den eksempelvs en ytre grensnng.v s nettsden plass, men hun en resultt slag BIL om ny Turd ordet, talde morme hstor om opplevngar denne Telefon , Ånund Lunde, Krstansand varene portofrtt. Ells porto tllegg. fagd nn noen utstlle lageklubb ltt m bladet. Inge tarbeskjed ansvar del koordne Styrets nnstllng kontraslag f stoffdu kke noen du samle blene grupp utdrng nok dette gr bare om vl støtte Motorhstorske samarbedstale mellom BIL. Kre hadde fast plass und klubbmøta Rosfjord. Han 1929 mod. gamle lasteblen sn gamal snøpl, deltok Lokalet romm maks. 90 pson, s vær tdlg ute meldng! Først tl mølla bndelse, det ble e hyggestund utanom det vanlege oss! 2. Årsmøtet 1. Oppfølgng tdlge sak pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt nettsd slk Styret gjennomgkk tale skal deles delteke alle møtene fr starten s nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnten. Han kom bde sa fjnsynet. Varene bestlles hos redaktøren vartneste nnhold? En dé Hvs leve ltt nfo dette. tale seksstende nntektene lkt fung grasrotandelen nr du skal tppe/lotte gang. det blr Denne bndende gjøres telefon nn 518 e-post følelse mangfold. Kanskje bør man samle nyhet komm dell tløpende. nytt slag punkt punkt hadde djupt sakna.v ss varm m fjor. Ett dette ble han kontakta mange gamle ven, Hkon vlglede rsmøtet. 1/14: Komtéstyre Brkelandsmarkedet tl utstllne Brkelandsmarkedet 4. Vetanblgudstjeneste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar mens (se adresse m.m. sde 2). seg østten plassen tlfelle Samtdg redaktør Fjærbladet ønske klare kommentar, speselt delngen om klubbens numm, det duoppg D han postve tlbakemeldng. P neste klubbmøte tok han tdlege skrve føljetongen Prsen ha fjor, kr. 100,pr. ps. betales spørsml stedet. Ånund espør om menymulghet. V gjentar ells Ånund Fjærbladet tt kontakt lemmene et«bygge-prosjektet lokke noen dsse tl vrmønstrngen. Åsal. Arrangementet populært, skal ansvar parkng. Det være ltt lune mot vnd. Kanskje v om ha stor nyhetsgehalt det trykte nntekt bllett parkng. Turd ordet, talde morme hstor opplevngar denne Telefon , Ånund Lunde, Krstansand søk opp regst regstr dette, Fordenn 1924 modell» hos Kre, gjaldt oppbyggng en bl omsuksessen f nn kommet noen utstlle stt lage ltt m bladet. Inge koordne Styrets nnstllng kontraslag det betjenngen ett hvt mange utsettes da hv part oppfyll stttar ansvaramen oppstartmøte, kke tdsbestemt. bndelse, det ble e hyggestund utanom det vanlege oss! Inge tar kake Lyngdal. vart nnhold? En dé leve ltt nfo dette. tale s nntektene skal deles lkt Kre hadde stande kassar. Det var et artg prosjekt hele Erfarngen tls v fr nok kake den mten. s fr klubben 5 prosent det beløp R.S. du tpp. Ovførngen negve tlbakemeldng kompene ansvar arbedsnnss, tm ell nsand tl utstllne Brkelandsmarkedet 4. 6Vetanblgudstjeneste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar mens Krsta 00 2/14: Medlemsmøt sentrum klubben Lyngdal. en 5, Fjærbladet tdlege skrve føljetongen «bygge-prosjektet kommet opp 100 kr/stk. Det oppleves pson, d kke noe svemoment n f. anonym ngen vet hvem tppet hvor mye hv enkelt n Tl lokke noen dsse tl vrmønstrngen. Åsal. Arrangementet populært, skal ha ansvar parkng. Det va Bnt Erk leste opp slag tl rsbetnng ESLØPET PÅMELDINGSBLANKETT Fnn Jstad tl mnne Mnneord om Kre Udland nye lemm amk sden sst klubbeffekt Nye lemm sden sst styremøte meldng tl julemøtet lyngdal Mnneord om Kre Udland klubbeffekt Støtt nr du tpp! styremøte Klubbeffekt kjørng pen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng julemøte Froland! Ref styremøte 8. desemb 2014 kjørng pen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng kjørng pen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Rolf espør Torlev Sævg, GumpenFord 1924 modell» hos Kre, gjaldt oppbyggng en bl Med f kommentar, stlte styret seg bak denne. Kre hadde stande kassar. Det var et artg prosjekt hele Kjell Erk Jørgensen tl kommende møt. P Dyrskuet stlte han alltd opp, helst gamal lastebl, klubben Lyngdal. han me td kjørte ut pukk tl stane vegane 3/14: Hovedløpet 2015 P Tronsen fekk Kre ltt hjelp tl komme opp den 3. Forslag tl 2011 vedtektsendrng P pukkvket». Dyrskuet stlte han alltdht opp,ell helst gamal lastebl, gjennom omrdet det «lokale Med vste kneka Forbedelsene gang. fr Komteen skal holde nytt møte Bnt Erk laget et slag tl vedtektsendrng. Han han me td kjørte ut pukk tl stane vegane P Tronsen 2011 fekk Kre ltt hjelp tl komme opp den begynnelsen februar. gjennom omrdet fr det «lokale pukkvket». Med ht ell gkk gjennom endrngsslagene. Med f kommentar vste kneka 4/14: Salg Vrmønstrng En de espørre de lokale klubbene om bdra klubbnv. De klubbene ønsk profle seg, stll en kontaktpson. V ss et møte januar. 5/14: Innkallng lemsmøt Rutne plass st vk. Saken fdg. 6/14: Julemøte Hkon tar ansvar dette møtet vde fremov s. V tsett holde det Offssmessa. 7/14: Telt tl stand arrangement Ånund ftt nn prs kr 3 x 3 m lo. V ønsk espørre et 6 x 3m s. Bnt Erk send ov vektorst lo tl Ånund. Trond espør mulge sponsor. ga styret sn støtte tl dette slaget tl endrng. 4. Eventuelt Bnt Erk undsøkt prs f opp en hjemmesde. Det funnet en løsnng hvor da Bnt Erk vl bl lært opp tl valte hjemmesden. Dette altnvet ble vedtt. Bnt Erk undsøkt prs utsendelse Fjærbladet va Norpost. Men Norpost dekk kke alle regon. D m Posten uansett ta dsse. Med en slk delt løsnng, blr det kke noe spare slaget falles. Inge Pet deltar LMK s landsmøte 14. mars. Økonom: Med behold s det ut v fr et rsresult ca kr kr. Det kommet et et nnspll Grmstad Motorvetan Det ettlyses et samarbed om arrangementsdo. Innspllet ble dskutt v nvt tl et møte mellom klubbenes styr Horsonten Lllesand dskute saken. (Sak 9/14). Stor stas hos Kre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! om arrangementskollsjon. Andrè Kre gode kompsar. 8/14: Forbedelse rsmøtet Styret et slag en tjent dd tl 14 Den Gyldne Tennplugg d kke annet slag hos Kre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! komm nnstor tl stas vurdng. Andrè Kre gode kompsar Mj 15 utsettes da hv part oppfyll stt ansvar arbedsnnss, tm ell nsand Krsta en 5, pson, d kke Mjnoe svemoment Tlf. 38 vann men det ett hvt kommet mange bdrt. Du R.S. treng bare oppg dette første gangen - sene gr negve tlbakemeldng kompene kommet opp 100 Detprosentene oppleves dekr/stk. fem automsk tl s lenge du kke gr beskjed om nye lemm amk sden sst selges: andre det. Jeg mange del V ønsk de nye lemmene tl Mcedes, bde hjtelg velkommen klubben! dette neste gang lott ell hva det mtte være! Jeg ell mange del V ønsk deprøv nye lemmene du tpp tl tl Mcedes, bde hjtelghelt velkommen klubben!nntekt klubben kjekt ha! Det blr godtov «arbedsfre» G S.T. Jakobsen, Tor Arne Walskaar, tl femtrene MB G S.T. Jakobsen, Tor Arne Walskaar, Krstansand Krstansand femtrene MB 200 V ov kron et r, rett klubbkassa! syttrene, selges tl Krstansand Krstansand syttrene, selges tl 15 Jørgensen, StenG Martn Smonsen, lemm bare 56 G dem Krstansand dette opplegget. Burde v g bort-prs. 15 Jørgensen, Krstansand Sten Martn Smonsen, SALMAKERVERKSTED g bort-prs. Borhaug Borhaug Jonas Åbg, Krstansand Krstansand kke kunne klare fle? Som Jonas AageÅbg, Samuelsen s treffende sa det: KARL V. SØRENSEN Henv. Redar André Nøkland, Søgne André Nøkland, Odd Egl Skregeld, Henv. Redar Søgne Odd Egl Skregeld, «Grp anlednngen n!» Chrstansen, Bl, bt, møbl, dv. Flekkefjord Benedcte Øydna, nye lemm amk sden sst selges: kjørng pen ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Krstansand tlf Flekkefjord Benedcte Øydna, Bjørnar Jansen, Grmstad Telefon , Lunde, Krstansand Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf Ånund 20 Krstansand Bjørnar Jansen, Grmstad Chrstansen, tlf kjørng pen ell lukket vetanbl pen vetanbl tl bryllup Kjørng kjørng andre festlge anlednng pen ell ell lukket lukket vetanbl Gumpens Auto Vest as - tlf LANTZ AUTO A/S 4735 EVJE AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED NAF - VIKING Kranvnsvce Dag & Nt - Leebl Mobl: Tlf: tl tl bryllup bryllupandre andrefestlge festlge anlednng! anlednng Telefon , Ånund Lunde, Krstansand nd 0 stansa 28 Kr 6 90 n 5, svee Telefon Tlf , Ånund Lunde, Krstansand vann TelefonMj , Ånund Lunde, Krstansand 15 en 5, nnsve Mjva nsand Krsta Tlf nsand Krsta 00 9, Tlf. 3 n5 svee nn Mjva 15 23

13 RETUR:, Veslefrkkveen 3D 4638 Krstansand Desgn produksjon: Bjorvand & co as Et spennende spørsml Fjærbladet ftt en mal Tyskland, vedlagt to bld følgende tekst (ovst tysk): «Jeg behsk dessvre kke det norske sprk, men skje det fnnes en pson des klubb svare meg tysk? Jeg e en Ford Efel Lmousne Da jeg kjøpte denne blen, var d en rekke plakett montt støtfangen an, blant annet des klubb (se detaljblde). Ett jeg løpet de sste tre rene restaurt blen (se blde), jeg et stkt ønske om f vte noe m om blens hstore. Som v s bldene hør jo alle plakettene tl «vr klubb» vr landsdel. Men de nok ganske gamle. Redaktøren sendt svar tl vr nye tyske venn gjort ham oppmk dette vl komme nn Fjærbladet han skal f høre m s snart noen vre lemm gtt respons. For h m det da være noen s noe? Om kke annet, hadde det vært gret vte hvlke r plakettene Trekkfja Evjeløpet (det alle fall før redaktørens td!) - skje tl noen vet hvem ede denne Efel en klubben vr? Og nr den ble solgt ut landet? Redaktøren takknemlg mange tlbakemeldng, mal, SMS ell telefon tl mn kone Det vlle glede meg svært om det var mulg f vte m. Med beste hlsen» 24