FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG"

Transkript

1 FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj

2 REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr undves n snart td ta ut kjøretøye. Det skal bl moro Noe helt annet jeg gjne vlle nevne dag mange de nok oppdaget sn hjemmesde ntnett gtt ved død. V var før jul utst noe hackng ell lgnde, te førte stor ustabltet. Dessvre vst seg vanskelg vrt webhotell f fkset te, d vært et pt spørsml hva v skal gjøre. Styret dskutt sak nngde kommet frem tl nedlegges. Og første omgang vl løsnng hete Facebook! sn eg Facebooksde ov 500 følge (søk Agd Motorhstorske Klubb) v søk oppde dne sd tløpde nmasjon om kommde begvhet. Styret Formann: Inge Brtlund, Foss, 4580 Lyngdal tel , Nestmann: Ånund Lunde, Blokkhusga 12, 4608 Krstansand, tel , Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkøy, tel , Styrelemm: Trond Rane, Østre Tromøyve 670, 4812 Kongshn, tel , Pet Grt van d Zalm, Fjellve 15C, 4838 Ardal, tel , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Varalemm: Oddvar Iveland, Rsmyrve 57, 4645 Nodeland tel , Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad tel , Kass (utom styret): Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN / NETT: ISSN X V vl s dne sd f lagt nn del gell nmasjon om nnmeldng slke tng, slk sd kan funge da bedre n d allede gjør. M skal skje vktg s mange mulg lemme vre Facebook, klkk seg nn sd klkk Lk. P d mt kan v n mange lemme! SMS-utsdels s skapt ltt hodebry, m fung tst. Ogs h v jakt ett m pmante løsnng tl glede lemme. Det fremdeles no vre lemm kke regstrt moblnumm, s d du les te kke fr SMS nnmellom, vl være lurt melde om dtt moblnumm s s du fr maksmal nmasjon klubb. Tl slutt: Tus takk tl alle de lese gtt meg postve tlbakemeldng, bde skrftlg muntlg, om Fjærblas nye desgn. Jeg glad de lk! Beste hls Bnt Erk Fjærbla Redaktør: Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), Korrespondt: Turd Lland, Brynebrnk 5, 4560 Vanse, tel , Øyvnd Ekela, Vrlsmyrve 28, 4810 Eydehn, tel , Intnett: Bte Brtlund, tel , Intnettadresse klubb: Besktgelsesmn LMK-skrng Kontaktpson tl LMK: Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand, tel (kun SMS!), Besktgelsesmn: Jan Pett Krstans, Kvnhushea 24D, 4634 Krstansand, tel / , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Tor Ole Haags, Aurebekkve 149, 4516 Mandal, tel , Øyvnd Ekela, Vrlsmyrve 28, 4810 Eydehn, tel , Inge Brtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel , Motorsykl moped: Børge Bdx, Lofthus, 4790 Lllesand, tel , Ernst Hans, Fjellestad, 4550 Farsund, tel , 26. mars Medlemsmøte vest 8. aprl Medlemsmøte strum 22. aprl Medlemsmøte øst 30. aprl Medlemsmøte vest 10. ma Vrmønstrng 29. ma Krst Hmmelfartstreffet 14. jun Hovedløpet 2014, Setesdal 16. august Delemarked Brkeland Styret tar behold om do kan dres ell fjnes ved behov. Medlemsmøt V ønsk velkomm tl lemsmøte aprl: Strum: Medlemsmøte holdes trsdag 8. aprl kl V nvtt tl Smths Auto Sørlandspark, hvor blr omvsnng blanlegget helt skkt noe bte. Vel møtt! Øst: Medlemsmøte holdes trsdag 22. aprl kl NAF-stet, Stoa.Tema møtet blnstrumt - vedlkehold vrkemte. Kaffe noe bte blr s. Velkomm! Vest: D tradsjonelle lokale vrmønstrng Lyngdal holdes hos Jan Brtlund Bjodland onsdag 30. aprl kl Felles kjørng Rosfjord kl de ønsk. Det blr utstllng bl, tohjulng, traktor, stasjonærmotor osv. Velkomm tl hyggelg kveld! Innkjøps- rabttal V mnn om klubbs rabttal: LMK skrng gr -lemm svært gode tlbud skrng bde vetankjøretøy alle andre edel. Be om tlbud tlf ell sd mal tl: P Hag AS Oppg kundumm Blextra Krstansand (Bang Folkestad AS) Oppg kundumm vs lemskort Blextra Lyngdal Vs lemskort Blextra Ardal Vs lemskort Würth Ardal (Stoa) Vs lemskort Blteknkk Sør Sørlandspark Vs lemskort Restaurngsplakett Vrmønstrng V gjør oppmk restaurngsplakett utdeles kun tl lemm. Nyrestaurte bl m meldes om hnd nn 30. aprl tl Hkon M. Omland, tlf Det presses nyrestaurt sts stor gjnomgang oppfksng kjøretøyet, kke bare ltt smfks. Bl m være regstrt nurlgvs være m n 30 r gammel. Se øvrg nmasjon om vrmønstrng sde 15. Klubbs adress Gelt: Post tl klubb sdes mann Fjærbla: Post sdes redaktør Økonom: Post sdes kass Medlemskap: Post sdes kass Forskrng: Post sdes besktgelsesmann Fdge skrngssøknad sdes kass Innmeldng Å bl lem kel sak! Innmeldng m nneholde nn, adresse, telefon evtuelt epostadresse, sdes tl kass. Det mange skjellge mt sde nnmeldng. D kan sdes post tl kasss adresse: Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand D kan s sdes e-post adress: ell 2 3

3 Styremøte // 3. februar 2014 Ikke tlstede: Redar Skaaland, Oddvar Iveland Agda: 1. Hovedløpet Årsmøte Vrmønstrng 4. Grmstad Motorvetan 5. Hjemmesde nett 6. Avtale retnngsfør/redaktør 7. Evtuelt 1. Hovedløpet 2014 Setesdal V besøk Setesdalsgruppa ved Bjarne Rysstad, Ol T. Rysstad Enar Bygland. V gkk gjnom e godt bedt punktlste ov hva m planlegges. Gruppa gjort et grundg arbed tkt «alt». Kun f kommtar ble lagt tl dne: Det bør legges nn et kryssngsfelt nvtasjon meldng tl omvsnng kraftstasjon tl Otra Kraft, te sd omvsnng m skje pulj d gret kjne antall hnd. Sølvgard hotell tlbyr rabt ovntng mddag lørdag kveld. Avklar om te kan ordnes felles mddag. For flmng løpet, sjekk kontakt Setesdal helkoptdrone godt kamautstyr. Det uproblemsk klubb garant kjøp ca 100 DVD. Nr dsse solgt, kan evtuelt kamamann selge yttlge flm selv tl eg nntekt. V planlegg 200 deltake. Innmeldng start fredag kveld. Bnt Erk tar seg alt bndelse meldng. V kan bruke slag Øyvnd Ekela tl deltakmke. Sste meldngsdo settes tl 1. ma. Bnt Erk ordn annonsng tmnlste rundt om. Forslag om bruke pogtabell markng mnuspog fungt fnt tdlge, OK. Startnumre tldeles rekkefølge ett meldng regstres. Det kan evtuelt holdes et ftall numre start tldelng tl speselle kjøretøy. Gruppa bes sette opp et budsjett 2. Årsmøte 2014 Det kke meldt nn no sak tl rsmøtet. Det kommet nn slag tl «D gyldne tnplugg». Styret ftet vedtak om tldelng. V m f delg bekreftelse v kan ha rsmøtet Trpark. V bestll varmrett, m v kjøp selv nn bløtkake. 3. Vrmønstrng V bør annonse full sde neste Fjærbla f nvtes tl et marked d. Standgft settes tl 100 kr. 4. Grmstad motorvetan bltt kjt v lagt to arrangemt samme do Grmstad Motorvetan. Det beklagelg, m kke bevsst sn sde. D skal ta hsyn tl andres arrangemt, bør f nmasjon om slke. Grmstad Motorvetan spør om v ønsk felles lemsmøte, prmært østregon, hos Ugland Grmstad 2. aprl. Det s v ja takk tl. 5. Hjemmesde nett Hjemmesd ble klært død ett mange problem. Det ble besluttet sse Facebook ste. V kan ha stsk sde ntnett und LMK hvsnng tl facebook. V s opp ntnettsd. V legg nn beskrvelse tlgang tl Facebook-sd neste Fjærbla. 6. Avtale retnngsfør/redaktør Revdt tale retnngsfør/redaktør ble fremlagt, godkjt sgnt begge part. 7. Evtuelt Det ble tt opp dvse spørsml gruppa Ardal. De kke besvart s langt møtet, ble kommtt h: Sørlans Sylndsvce ovlot stt lag tl. Tlbu kom gjnom kontakt Hkon Omland. Dele ble tt tl bygget Iveland sd kke eg lagplass. Dele frtt tlgjgelg lemme ntesste kan kontakte Hkon. Blad andre klubb komm tl gruppa Lyngdal blr oppbevart d. Det samlet seg «et tonn» blad. Intesste kan gjne ta kontakt mann ell Ol Hægeland. V lag ønsket, et slag tl styrnkallng saksnumm restanselste sste møte tl neste gang. Rolf A. Sørbø Kontaktpson kjøretøy Klubb lste ov lemm spesell kompetanse kelte blmk, du fnn ned. D no vre lemm ekstra kompetanse blmk kke str lsta, vllg tl dele sne kunnskap andre lemm (teknske problem, hvor kjøp man del osv.), v takknemlge alle meld seg frvllg! Ta s fall kontakt redaktør. Brtske motorsykl: Hans Chrstan Brekke, F: Sv Ove Stallemo, Ford, USA før 1945: Hans-Martn Klovland, Ford, brtsk: Hans-Martn Klovland, Mcedes-Bz: Helge H. Svds, MG: Are Wang, Opel: Torjus P. Fære, Saab: Jan Erk Holthe, Tempo MC/moped: Ernst Hans, Traktor: Ol Hægeland, Trumph: Hkon Omland, Volkswag: Sv Tje Js, Volvo: Jan Erland Ols, KÅSERI V/ REIDAR BAKKE ONSDAG 2. APRIL 2014, KL UGLANDS BILSAMLING, KREATIVT MØTESENTER, GRIMSTAD Grmstad Motorvetan gled nvte motorntesste tl lysbldevsnng ks Redar Bakke. Pmeldng: bytt skjema ell mal: Pmeldng nn 30. mars «No mne blbegvhet 1938 tl ca 1975!» 4 5

4 6 Kjære blvn! mk dne dag, spesell vekt Land Rov, Range Rov Jaguar. >> Se hjemmesd. H. Rasmuss Bl Brovst Hotel Kltros Slettestrand samarbed vre norske vn gled nvte tl stort BILTRÆF d 1. maj BILTRÆFFET fnn sted Hotel Kltros Slettestrand ca. 80 km Hrtshals 13 km Brovst. H. Rasmuss Bl Brovst Hotel Kltros Slettestrand samarbed vre norske vn gled nvte tl stort BILTRÆF d 1. maj BILTRÆFFET fnn sted Hotel Kltros Slettestrand ca. 80 km Hrtshals 13 km Brovst. Hotel Kltros oprndelg et badehotel start af 1900-tallet gbnede ny flot stl m Hotellet famledrevet af et ungt nnovvt par, ønsk løfte arrangemtet et vart prram nnbeft bde dagsbesøkde de ønsk tlbrnge helg h. Det blv oplevelse fokus kvaltet, gourmet, galla kke mndst BILER. H.Rasmuss Bl v/ Hans H. Rasmuss rrekke represtt Land Rov, d se td utv stt autorsede vksted Land Rov tl s gjelde autorst svce JAGUAR. Det vl bl stlt ut bde nye brukte modell de eksklusve mk dne dag, spesell vekt Land Rov, Range Rov Jaguar. H. Rasmuss Bl v/ Hans H. Rasmuss rrekke represtt Land Rov, d se td utv stt autorsede vksted Land Rov tl s gjelde autorst svce JAGUAR. Det vl bl stlt ut bde nye brukte modell de eksklusve PRISER Torsdag - lørdag: To ovnnng dobbeltværelse nkl. fuld plejnng; kr. 1648,- Hotel Kltros oprndelg et badehotel start af 1900-tallet gbnede ny flot stl m Hotellet famledrevet af et ungt nnovvt kr. 899,- par, ønsk løfte arrangemtet et Torsdag: vart Kaffe & kagebord prram samt fske- Skaldyrsbuffet; nnbeft bde dagsbesøkde de ønsk kr. 440,- tlbrnge Fredag: helg h. Det blv oplevelse Frokost, gu tur samt fokus gallamddag; kvaltet, gourmet, kr. 720,- galla kke mndst BILER. Fredag lørdag: En ovnnng dobbeltværelse nkl. frokost gallamddag, samt morgmad lørdag; Fredag: Gallamddag musk, dans fyrværk; Prram nmasjon kr. 550,- Prrammet fdgstlles løpet januar 2014 vl da legges ut følgde V anbefal de allede n hndsbestlle hotellet Kltros Color Lne sted: da dne helg stor utfartshelg. Hotel >> Klkk Kltros: h rese +45 Krstansand Husk >> Klkk oppg h [Bltræf rese 1.maj] Larvk refanse. 000v v Kontaktpson Norge Tje Ekebakk, Esp Solum, Kontaktpson >> Prrammet fnn Norge: du h. Tje Hotel Kltros: Ekebakk, Esp Husk oppg Solum, [Bltræf maj] refanse. Velkomm tl bltræf! Vnlg hls Hans H. Rasmuss, H. Rasmuss Bl Rkke Esdt, Kltros Hotel & Restaurant The fab fve: Tje Ekebakk, Remo Gdts, Arne Pauls, Esp Solum Vdar Morts Det muntre Hva no blrelte hstor ell vts Fjærbla? Jeg oppdr redaktør tl vurde opprette «Det muntre hjørne» hvor lesne kan bdra sne hstor «Vetanblvd». En hstore ell to hvt blad (m kke mange, skal jo bare være et «krydd»). Sd et lte bdrag tl redaktør, lt mulg oppstart d han ønsk bytte seg Mvh. lem nr hjørnet! røykvarsl svakt bt! (P arbedsplass de undret seg ov hvor lang td te vlle ta før han fant «fel») Et ungt par var ute kjørte Det var d gang da ble sofa msetet kke var noe snakk om tvung bruk skkhetssel, om de da hele tt var montt. Et ungt par var ute kjørte «Frk Hans» st tett nntl sjfør hnd rtet hnd om hnes skuld dempet muskk Rado Luxembourg, da de ble stoppet lsmann Knut Koland. Med et sml om munn sa Koland, hvdt tl sjfør han syntes han burde bruke begge hd (undsttt rtet), m kom kke lgre setnng før d munnrappe sjfør sa: syntes han s, m tkte var best ha e hand rtet s «Frk. Hans» rødmet kledelg, ms Koland fkk seg god lt. Norskamkan var komm hem tl Jær d han besøkte sn fett, gardbruakar. I god norskamkansk stl talte han om de store gardsbruka «Ov the». Sjøl han gard var s stor han brukte «hele dag» kjøyra rundt han, hvor d sndge jærbu replste: «Eg ht snn drdbl gong eg». BILTRÆF 1. ma 2014 Tje Ekebakk, the fab fve prosjektkomté Tje Ekebakk, the fab fve prosjektkomté Redaktør takk ntvet mottar gjne gode hstor lemme. Sd redaktør selv kjt bare kan én vts talt d gjtte gang -sammhg, helt nødvdg lemme trr tl d skal bl et fast nnslag bla et muntt hjørne. Takk tl lem nr nedstde hstor! Det hdte «de ndre bygd» Sjef kjøpt seg ny bl. En Mcedes. Alt var helt topp tl han dag rngte handl klaget ov undlg ppelyd kom ujevne mellomrom. Forhandl ble oppsøkt damaskn koplet tl, m ng felmeldng kom opp. En kjøretur førte et lte «pp», m ng varsellamp lyste. Importør ble kontaktet m de kke opplevd te før. Ny prøvetur, samme ppelyd, m ng løsnng. Dette vedvarte frustrasjon økte. S morg rngte ble. Fel var funnet. Da han pnet bldøra dne morg hørte han gj dne ppelyd. Ny letng ble vkst und setet fant han, ganske rktg; I gamle dag v mange bsnmk. Det var ut de v dag, bde BP, Gulf Caltex. Som del andre snudde Ola ofte om bokste. Bl.a. fylte han ofte «bsnn» «Gluf». Nabo, Js, mte mtte være Gulf han fylte kke Gluf, m Ola vlle kke g seg. S hdte de var ute kjørte samm passte Gulfstasjon. D kan du se sa Js, - het kke Gluf, m Gulf. Ola behsket stuasjon han. Det splte ng rolle ham, n han gtt ov tl «Clex». Ny bl Ola kjøpt seg ny bl fet te fest. Det gkk kke stlle seg førte no utsltte tn. Han tannlegeskrekk ble gde tannlaus. Nr no snakket om d nye bl hans fkk de høre te var Golf. S dag kom kam besøk fkk se slett kke var Golf han kjøpt, m Mtsubtsh, lurte hvor han sa han kjøpt Golf nr han vttlg kjøpt Mtsubtsh? Ola var kke svar skyldg: «Det kan du s», sa han, «du alle tne behold». 7

5 Vre kld start 8. aprl 1919 da Chrstan Chrstans Rsør (Chrstan-Bl) solgte bl vde tl nyopprettede A/S Rsør Oplands Automoblselskap. Det fremgr kjøpekontrakt bl var besktget stadsngør Erk Bgh bl tdspunktet befant seg hos frmaet Holt, Kopstad & Co A/S Krstana. Det kan antas var hos samme frma Chrstan-bl kjøpte bl. Avtal var bl skulle kjøres nedov ovleves Rsør «s snart vee blr kjørbare». Chrstan-bl Chrstans Kt-bl. Bl s ut tl være tt Rsørs g. Legg mke tl hg to slang ov døre tl port bakgrunn. Kanskje var te ut Espeland & Espelands retnng? Foto: Øyvnd Chrstans vegne faml I-4 Kt Tekst: Lortz Kr. Lortz, Froland Kt Motors Corporon var blhandl adresse Broadway, New York. Frmaet ble opprnnelg startet ml eksporte bl USA tl Ln-Amka. I septemb 1916 skftet frmaet nn tl Kt Motor Company startet eg blproduksjon ny fabrkk Newark, New Jsey. Kt var ganske almnnelg bl, typsk tdspod. Man baste seg sammsettng standard kompont undlevandør, s mange andre sm blmk gjorde d td. D fresylndrete motor kom eksempel Contntal. Blmket Kt fkk et kort lv, allede ma 1917 var slutt ett ca. 7 mneds produksjon. Se samme r ble fle frmaets nvestor lede dømt aksjesvndel. Vr Kt fant alts ve tl Norge et ell annet tdspunkt ett te. Jeg gr ut d t sto lag td New York ble solgt bndelse konkurs ell d kom tl Norge bruktbl. D kan s ha sttt lag td Norge, da blmarke var tregt und lke ett første vdskrg. Bl ble st drft A/S Rsør Oplands Automoblselskap umddelbart ett ovtagels. D gkk drosje Rsør ble omtalt dem «drosjebl». Bl ble da regstrt I-4, følge klde første regstrngsnummet bl Norge. Det kan vrke Chrstan-bl da ble anst selskapet sjfør bl. Dessvre ble Kt stor skuffelse selskapet. I selskapets rsbetnng 1920 het bl løpet vnt 1919/1920 ble «oppudset undga hovedrepon.» Drft 1920 begynte ma, m tl stadghet mtte d utføres reparasjon, særlg elektrske anlegget var stadg ute drft. Spk ksta kom da bl brakk ramma. Det ble besluttet styret selge bl pga de stadge reparasjon d kostnad man sto ov ett rammebrud. Bl ble d «solgt tl Espeland & Espeland brukket ramme.» Espeland & Espeland m vel anses være Rsørs første blfrma. Brødre Espeland drev kjøp salg bl, samt dekk, olje andre rekvstt. De s kjøreskole eg skolevn. Brødre kom opprnnelg Vegrshe arvet del pg. Ifølge Harald Seland Vegrshe svant dsse pge tl bl-evtyret. Espeland & Espeland solgte Kt raskt vde tl Torst Moland, Vegrshe (Harald Selands bestefar.) Formodtlg ntakt ramme dne gang. D beholdt I-4, da Vegrshe tlhørte Rsør regstrngsdstrkt. Torst Moland ste bl nn rute mellom Vegrshe Tvedestrand. Sønne Olaf se Knut Adolf Moland ble sjfør. Knut Adolf talte tl Tvedestrandspost 1979 bl mtte stkes ett d nok gang «gtt ramma.» P tdspunktet Knut Adolf ovtok sjfør de nettopp ftt seg ny bl, T-Ford plass tl passasj. Dette m ha vært vr Kt ble da solgt tl Ands Lund Tvedestrand fkk nytt numm, I-108. D gkk drosje d sesong. Se bl ee Ardal, Froland Grmstad hholdsvs I-269 I-606, se tabell ned. Sste lvstegn da Gust Hans betalte motorvngft I-606 var sste regstrngsnumm. I-4 Kt tur. Psone ukjte. Foto: AAKS negv nr Ovskt ov ee Kt. Ikke alle do eskfte kjt. Se Kj.tegn Fra Tl Tttel Ettnn Fornn Adresse Sted Art 8/4-19 Chrstans Chrstan Rsør P Rsør I-4 8/ A/S Rsør Rsør D Oplands Automoblselskap Rsør I Espeland & Rsør Espeland Rsør I Moland Torst Vegrshe R Tv.strand I /11-23 Lund Ands Tvedestrand D Ardal I / /1-24 Svds Ragnvald Myre Ardal P Theodor Ardal I / /11-24 Knuts Sevn Myre Ardal P Ardal I / /7-25 Banevokt Svds Magnus Blakstad Froland P Ardal I / /7-25 Banevokt Aalbg Krstan Blakstad Froland P Tjes Grmstad I-606 6/7-25 Hans Gust Grmstad P ell Fjære 8 9

6 Protokoll rsmøte 25. februar 2014 Årsmøtet ble holdt Trparks lokal, var 71 lemm tl stede. Sakslste 1. Velkomm v/mann 2. Godkjnng nnkallng 3. Valg møteled, reft to tl sgne protokoll 4. Styrets rsbetnng 5. Regnskap 6. Fastsettelse kontngt 7. Innkomne slag 8. Valg styre 9. Valg kontrollkomté 10. Valg valgkomté 1. Velkomm v/ mann Formann ønsket velkomm tl rsmøtet. 2. Godkjnng nnkallng Innkallng ble godkjt ut kommtar. 3. Valg møteled, reft to tl sgne protokoll Odd Suvne ble valgt tl møteled. Rolf A. Sørbø ble valgt tl reft. Carl Bugge Oddbjørn Ols ble valgt tl sgne protokoll. 4. Styrets rsbetnng Formann leste rsbetnng ble publst Fjærbla nr. 1, Det kom ng kommtar rsbetnng ble godkjt. 5. Regnskap Bnt Erk Ols leste opp regnskapet ble publst Fjærbla nr. 1, Dette vs ovskudd ,74. Egkaptal ved rsskftet var kr ,72. Nls Harald Skalle leste opp kontrollkomtés nnstllng: Regnskapet gjnomgtt kontrollt sold ovskudd. Det ryddng ordtlg st opp anbefales godkjne regnskapet. Det kom ng spørsml tl regnskapet ble godkjt. Det kom te punkt spørsml tl hjemmesd ntnett, dne lgg nede. Styrets svar krev s mye f dne opp gj holde d aktv styret valgt sse facebook ste. Det ansees være m fremtdsrettet løsnng samt grs. D no lemme ønsk ta ansvar aktv hjemmesde, styret postv tl. 6. Fastsettelse kontngt Styret anbefalte uandret kontngt ble godkjt. 7. Innkomne slag Det var kke kommet nn no slag. 8. Valg styre Valgkomte nnstll gjvalg unntak Redar Skaaland gr ut Bjarne B. Rysstad gr nn nytt varalem. Det ble vedtt. 10. Valg valgkomté Tor Arld Mydland ønsk frre. Vedtekte s mdltd ngtng om valgkomté. Det kom d slag om styret gs fullmakt tl utpeke valgkomté. Samtdg oppdres styret ta gjnomgang vedtekte stramme opp dsse ufullstdge punkt. Styret skal da legge m slag tl revdte vedtekt neste rsmøte. Dette ble vedtt. Det ettlyses malvalt sd vs seg tlhg utstyr sttt ute vnt nnehold del rot. Styret vl utpeke ansvarlg utstyr vl umddelbart sørge tlhg nnhold blr varett god mte. Rolf A. Sørbø Oddbjørn Ols Carl Bugge Reft 9. Valg kontrollkomté Hkon Omland Nls Harald Skalle sttet komté. Hkon valg tar gjvalg. Det ble vedtt

7 Agd Motorhstorske Klubb ønsk velkomm tl rets Hovedløp SETESDALSLØPET SETESDALSLØPET 2014 PÅMELDINGSSKJEMA Selve løpet: Fremmøte: Bygland strum, tl vstre nn mellom Shellstasjon krka nn tl Jokbutkk kl , seste fremmøte kl Løpet start kl Startkontngt, hndsmeldng nn 1. ma: Bl før kr. 300 Passasj kr. 100 pr. ps. Barn und 14 r grs Ved hndsmeldng kan antall passasj justes ( betales ) ved start, m v b deltakne være s presse mulg antallet ved meldng hsyn tl lunsjsvng. Pmeldngsskjema alle alj fnnes sde 13 te bla. Pmeldngsfrst: 1. ma. Startkontngt, meldng ved start lørdag 14. jun: Bl før kr. 400 Passasj kr. 100 pr. ps. Barn und 14 r grs Pmeldng ved start blr bare mulg s sant ledge plass. Det d mye lure melde seg hnd! Omvsnng kraftvk: Det blr arrangt omvsnng Brokke kraftvk bndelse løpet. De ønsk være te m skrve te meldng, da et begrset antall plass. De meld seg omvsnng først, komm øvst lsta! Festmddag: De ønsk være festmddag Sølvgard lørdag kveld (kr. 270 pr. pson, drkke tllegg) kan melde seg te s meldngsskjemaet. Mddagsmeldng kan s mottas se d ledge plass. Løpet fnn sted lørdag 14. jun 2014 Ovntng: Sølvgard Rysstad gr spesalprs løpets deltake, 20 % rabt prse fnnes des hjemmesde Om no vl ha ann ovntng, s fnnes Valle Motell Tvetetunet Campng Valle altnv Valle kommune ca 16 km nord Rysstad. Det s Brokkestøyl campng campnghytt. Det s altnv Rersfoss Ose, ca 22 km sør Rysstad. Deltakne m selv bestlle ovntng d ønskelg d kelte. Nedstde skjema fylles ut sdes nn sest 1. ma Samtdg nnbetales aktuelle beløp deltakelse. Pmeldng blr kke regstrt før pge kommet nn konto. Kort td ett 1. ma vl alle regstrte deltake f tlsdt bekreftelse sn deltakelse, nkludt startnumm, tl oppgtt e-postadresse ell bolgadresse. Evtuelle ovntng betales drekte tl ovntngsste. OPPLYSNINGER OM DELTAKER Nn Adresse Telefon KJØRETØY Mke/type Årsmodell LØPSARRANGEMENT INKL. LUNSJ: Epost Startkontngt kjøretøy sjfør, kr. 300,- Kjnemke Startkontngt (antall) passasj á kr. 100,- kr. Startkontngs (antall) barn und 14 r á kr. 0,- kr. Festmddag lørdag kveld (antall) pson á kr. 270,- kr. Total sum betale V ønsk delta omvsnng Brokke kraftvk kr. kr. (antall) pson Summ angtt ov nnbetales tl konto samtdg te skjema sdes nn tl, Veslefrkkve 3 D, 4638 Krstansand, ell tl epost 12 13

8 Velkomm tl Vrmønstrng 2014! Hotell Motell Hytt Campngplass Kurs- møtelokal Aktvtetar Sylvvkstad Ta kontakt gode tlbod! Rysstad Setesdal tlf I r blr Vrmønstrng lørdag 10. ma kl tl kl , v ønsk e hele Sørlan velkomm tl vse frem bl, motorsykl, moped, traktor hva ells mtte være! utkonkurre vrt eget delemarked Brkeland, m jo kke noe ve arrange delemarked to gang ret? S de del selge, ell kjn no del ell andre tng selge, vet n om te! Og velkomm skal alle selge være! Kjøpe fnnes skkt nok Avgft selge kr Som fjor blr Vrmønstrng arrangt parkngsplass tl Sørlans Trpark, nærmest fylkesgrsa mellom Aust Vest! H rkelg plass alle lyst tl være. Det blr vanlg utdelng restaurngsplakett, v gjør oppmk restaurngsplakett utdeles kun tl lemm. Nyrestaurte bl m meldes om hnd nn 30. aprl tl Hkon M. Omland, tlf Det presses nyrestaurt sts stor gjnomgang oppfksng kjøretøyet, kke bare ltt smfks. Bl m være regstrt nurlgvs være m n 30 r gammel. Noe nytt dne gang v søk oss et aldr s lte delemarked. Det kke mng v skal 14 15

9 Motor bygget helt opp nytt Fdg restaurt bl ett alle kunsts regl Tl garantkortet 1986 l bl Slk s Escort ut da d kom tl Lllesand Intøret tlbakeført tl opprnnelg utsede En Escort vd hjem Ltt smsnuskete nn, m kke uovkommelg Ltt ta ft! Det var styremøte, gang Formann, Børge Bdx, kom nn bl han ht gang td. Det var noks spesell bl, Ford Escort RS Turbo, Børge kjøpt ny januar Det var kke s lge han ht d, kom noe husbyggng ve da mtte bl g. M kunne jo spekule om var lv bl fremdeles, ell om d var kjørt helt stykk. Fjærblas redaktør Bnt Erk Ols pekte hvs bare Børge husket kjnemket bl, var slkt mulg fnne ut. Og kjnemket, var s lett huske PC 60100, vste seg. Det var bare fske frem mobl sde kjnemket tl 2282, ett et halvt mnutt st v d et nn, kommune opplysnng om EU-kontroll sst funnet sted fle r tdlge. D var sannsynlghet stor bl var skltet sto lagret, ell ann mte. Vraket var d alle fall kke! Børge lot kke gresset gro und ba seg, m rngte e dag ett. Og gjøre kort hstore da korte, han fkk kjøpt bl! D ble ktet tl Lllesand sd vært und møymelg aljt restaurng n fdg regstrng s snart vr dukk frem. Ford Escort Mk. 3 var d første Escort kom hjulsdrft. D ble lanst høst 1980 ett no r kom RS Turbo-modell Dne modell var mt skulle være rallybl, m lke ett lansng ble regelvket rallybl dret slk ble tllt bytte spesalbygde bl. D falt bunn ut RS Turbo-marke, Ford konstrte seg om modelle RS 200 se RS 500. Det betydde RS Turbo bare ble produst begrset se, bare Tl Norge kom 10 bl dne typ. Fem dsse var re løpsbl, de fem andre gebl. Børge sjekket hos Bltlsynet, hans bl d este dsse fremdeles str regstet. Rktgnok no fle regstrt RS Turbo, m te meste ombygde godkjte XR3-bl. I tllegg skal fnnes orgnal RS Turbo Grlandr bruktmportt vrak Tyskland gjoppbygget. Alle RS Turboe ble produst ble lakkt hvte, ett unntak: D brtske prnsesse Dana slk, hnes var sort spesallaget tl hne no modfkasjon. Børges bl produst oktob 1985, han fkk d regstrt ny bl 6. januar Og s ble d alts solgt ett bare et drøyt r, hnet helt Hammfest! Sd d holdt tl fle sted lan, ht 6-7 ee totalt. Tl slutt hnet d Røyk ved Dramm hvor Børge kjøpte d tlbake fkk d hjem tl Lllesand. Noe oppmuntrde syn var vsst kke bl, motor var hart topplokket l løst und panset. Rust var massevs, lakk s sett sne beste dag. M nn var bl rmelg hel p, gr grunn tl tro de fleste e vært nuftge sktge mnesk. Det jo nr bl ødelagt nn, man kan begynne lure hvordan d egtlg bltt behandlet. Børge tell var mange karossdel mtte skftes, motor mtte nurlgvs bygges opp nytt. Det var Auto-Teknkk Krstansand tok seg d. Heldgvs fnnes mkeklubb spass speselle modell RS Turbo, klubb Storbrtanna var tl stor hjelp Børge da han gkk jakt ett del. Og s d lokale Ford-handl Bay Auto Krstansand sto stor v hjelpe, s alt var behov ble skaffet tl vee. Tl slutt ble bl lakkt orgnalfarg Damond Whte Ols Bl Lllesand, resultet bltt vrkelg delk. Innvdg var bare behov rgjørng oppfksng. De orgnale Recarosete stt speselle setetrekk var nurlgvs ltt sltt, m svært pe hold tl bls ald. Ltt uryddghet bak dashbor ble t fkset d bl bltt ja, faktsk ny! Det ltt mort slk hstore, ekstra mort d første e gr krum hals nærmest ut ta hsyn tl kostnade, tlbakeføre bl tl slk d var første gang d bodde Lllesand. Det kke s vanskelg tke seg Børge komm tl f s restaurngsplakett Vrmønstrng nok fare hans andre vetanbl blr lte kjørt m! 16 17

10 Medlemsmøte vest, Tl tross mdt vnt, snø, vnd glte, samlar seg ov 30 mneske Rosfjord gamle skule. Lke fr Mo, Åsal Mandal, utan fr de m nærlggande stad, jo mponande! Gamle album ntessant Thedor tel om «Amfbe-bl» I kveld skal Lyngdal fast klubb 35 r, sdan han vart stfta Krstansand Ol Hægeland ønsk alle vel møtt, vl te skal va mmrekveld. Han oppdr folk mnnest speselle epsodar ell anna relevant stoff, om dela seg kveld. M først, ny lem møtt opp, hyggeleg. Han prest seg: Brg Aarl fr Kvnesdal. Han tel han drv restaur Chrysl 1928 mod. Angde oppstart klubb s var d bare to Lyngdal var stftelsesmøtet, Sgvald Danels son Rudolf. Ol mnnest tlbake Kre Udland tok han tl møte Krstansand, d klubb var ganske ny.og svgfar tl Ol A-Ford han drev restaurte, ble fdg tl løpet Trons Det var første mnneløpet (50 r ett orgnale Monte Carlo-løpet gjekk d). Det var et fellesarrangemt mellom Gammelbls Vn Stang,, Sgvald Danels speak. Da var fle fr vrt dstrkt, vart et flott arrangemt. Fr 1986 vart arrangt lokale møte Lyngdal, d første tda Lyngdal Inn. Ett kvart vart møte, f unntak, lagt tl Rosfjord gamle skule. Bde Ol H. Andreas Forgard teke seg gamle album, blr sdt rundt nærare stude. Desse to, fle de, tel om artge turar arrangemt reg, nnanlands utanlands. For Ol nok tur tl Frankrke høvet Peugeot-fabrkk stt hundre-rsjubleum 1991, sværaste han vore. D var Peugeot-klubb Noreg nvtt, Ol var passasj hos Ånund Støle, han sn Peugeot 1947 mod. Fle blar var følge d lange tur, de ble mottekne norske flagg hotellet, flott mddag et stort telt, lag alle de andre gjeste. Det ble òg td rundtur Pars. M, d største opplevnga var nok d de hamna hos bakar Pars kl om nta, fekk nybakte baguettar, syltetøy smør, var et hremltd utsltne nordmn! - Alt gjekk bra, m bl tl Ånund var nær de d de kom hem. Det blr talt epsode fr Trekkfje-festval Trysfjord, om d fja tok nn vn vlle krga mdtfjords, vetanbl ombord. Egar bl sa d:»gr bl ned, s gr eg!» Heldgvs gjekk bra. Theodor Erlng Tønness tel om «Amfbe-bl» far hans fekk tl Lsta, vegne Rednngsselskapet, om turar d, tl lands tl vanns. I dag klubb spandt e veldg bløtkake høve jubleet, h rkeleg kake alle mann! Folk kosar seg kake kaffe, ms drøset gr jamn dur rundt bor. Andreas Forgard teke seg trekkspelet kveld, dreg gang egprodust A-Ford-sang lag Alf Brngsjord Ol Vegge. Dette festleg, kan du tru! Takk e hyggeleg bursdagsfng! Me ynskj klubb mange gode r vdare! Turd Andreas andre A Ford-folk. Medlemsmøte øst 21. januar Ett julefng ett helg mye snøskuffe fres, var gret komme gang vetanmøte gj. Ogs dne trsdag var møtet NAF-bygget Stoa, veldg gre plass! Dne gang kom rundt 25 mn bare mn. I r 35 r, allede første møtet ble te markt gedg bløtkake, smakte treffelg! Temaet kveld var dekk, Jarl Bget Vanor stlte sne kunnskap tl dspossjon. Han vært bransj fle tr, vet nok meste om te emnet. V husk han s -lem, deltak fle vre løp grønn Alfa Romeo Spd. Mange spørsml kom opp om dekk, m v slapp heldgvs d vanlge dskusjon om pgg kontra pggfrtt. P spørsml om skjell te svarte han skjell pgg, alt sne del ulemp. Sant nok! Ett kaffe kake kom gammel -flm skjm, 10 rs jubleumsvdeo, nnslag om restaurng Stræs Chrysl varevn, kjt Trekkfja utallge -løp. Intessant stoff, m tdsmessge grunn ble ghet om bryte dne halvves, ta rest neste møte. Et trvelg møte fnt tema, takk tl Trond Pet, tl NAF et gret møtelokale, kke mnst, takk tl Vanor Jarl Bget! I februar rsmøte, m mars n gj nytt møte øst. Da mars bltt vr, vel møtt da! Øyvnd 18 19

11 Fra gamle album -lem Esp Peds, jobb Krstansand kommune, ht oppryddng kontoret bndelse et han jobb flyttet nn nye kommuneslottet Torvet. Det dukket opp no eldre bld bl, de han vært s vnlg sde tl Fjærbla. Tus takk! Redaktør ett evne søkt kommte blde, m tar gjne mot supplde nmasjon lesne! Dette bl Krstan IV s ge, kvartelet mellom Holbgs ge Kronprnss ge. Det nok tt noks snart ett krg. De fleste huse v s bl lgg d tst, m huse vstre blledkant borte alle samm. H ble bygget bolgblokk 50-tallet. Det kke lett dtfse ble, m d llle bl v s grll vstre sde vel F Topolno. Dette bl tt ut Lund Bokhandel Østve, mot krysset Torrdalsve Kuholmsve. H svært lte andrng dag, m blmodelle krysset s v kke daglg lg Ut ble m te bl være tt slutt 60-tallet. Dette Tordskjolds ge krysset Krkeg an, mdt 60-tallet. Slottsquartalet lgg bak rygg fotraf, nn vstre sde n store bolgblokk (Nyby). I huset helt tl høyre holdt slakt Salves tl, se frmaet Sk Hage. Huset bort høyre sde brant f r sd. Dette bl Dronnngns ge mot Vestre Strandge. V s Sjømannshjemmet (før ble flyttet bakov) Moes tobakksfabrkk. P d pne plass tl høyre hvor d str VW 1500, var Mobl-stasjon bussvksted, var kke Agd Blrut holdt tl d? Bl m være mdt 60-tallet. H s v Rundng (Lund Torv) oppov Østve, slutt 60-tallet. Ogs h s lkedan ut dag alle fall nntl vde! Før parkngsplass tl høyre ble etablt (d d n) l h et grdsbruk tlhørte faml Ncolays. D sste d faml var dame het Elevne, kafeta samme nn (d ble stftet 1979) lgg d lv grd l før td. Ogs te bl m være slutt 60-tallet, m jeg kke 100 % skk hvor te tt. Jeg tror m være Tollbodga, kvartalet mellom Krkega Marks, huset v s Bondehem. Ell helt fel? 20 21

12 amk sd sst Kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 Ells komm porto tllegg. trsdag 26. novemb kl jeg først m selge mn nværde bl, Vare bestlles hos redaktør V ønsk de nye lemme Nr gjeld arrangemt mar, dblant dyrskue, Offssmessa, Gmlemo. m møtt m, Selges: 1996 Lotus Else. (sehjtelg adresse m.m. sde 2). Tl lee: velkomm desse n vel hamn, folk godt nøgde. Framov s blr Det blr svt juletallk bløtkake, Ønskes kjøpt: Ønskes led: a, m jo kkje 1975 modell Ford Transt km. klubb! Tl -lemm ntesst kveldstur tl Kneth Trælandshe, onsdag d 2.okt.13, fr blr muskalsk undholdnng kan tlby følgde: Ol Hægeland ønsk Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. HelstBl god stand n daglg drft. Garasje/garasjeplass ønskes led Lef-Otto Erks, -lem rmelg vntlagrng bl ell Klokkargrd kl , hyggeleg! Ol tel om ryddng anlednng tl hyggelg samvær. Grllmke lo, emalje 100,Selges: modell lakkt andre motorste V ønsk de nyebl lemme rnest bed han om et dashbord. omrde kjøretøy Mandal.kan tlf Landbruksmuseet, kr Anne-Grethe Tøymke Løvdal, lo Mosby 30,sdan gjstandane d skal f ny tlhaldsstad Pmeldng pr. telefon tl Hkon hjtelg velkomm opplyses undtegnede grd Klstremke lo 10,kanFord gjne være et oppussngsobjekt, m Stg Wulff, tlf Martn Løvdal, Mosby re Udland, maladresse: 1967 modell temmelg dyrt. Styret ønsk ta tal. undstrekes v m skre klubb! dyrsku-plass, om skurdtreskar vanskeleg Transt -pn (lt) (kke mange gj) 25,ell modell maldet tl Bnt Erk, Bøylestad Froland stor lve d jeg 1984 T-skjorte lo rustfr tlnærmet orgnal. Tlf Svre Mons, Færvk opp arrangør Åsal pson mannskap talt stlle, vrkelg lemme nv skalønsk begynne de lee utnye to etasj km.trnnsvs Bl starte. Elef tel om fn tur tl Ådne Bus. Sv Byremo telble restaurt tl Vel møtt! 123 Mcedes-Bz 200 str. M L XL XXL 50,P Otto Bakke n, Homme, Grd Kan kjøpe tdlgst vr-/m 2013 Mosby Tommy Rysstad vntlagrng bl, motorsykl o.l. vetanbl stll opp, tlgodesees gjør. Alle delansvarlge komte hjtelg velkomm klubb! Caps (svart) brodt lo 50,museum Museet gkk konkurs Jeg Chrysl Le Baron 1983 mark Det bltt slutt februar. Møtet lagt tl Sma, sdan føregr grearbed ved om gree vetanturar, tl Ål kveld tl Danmark. Strøk, orgnal urørt bl. Ønskes kjøpt: Om ntesse kan jeg tlby gode prs. Johan Rngsby, Krstansand nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv kelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 jeg først m selge Arvd mn nværde bl, Ols, Tvedestrand Ved bestllng ov 160 kr. Norgesløpet gjekk veldg cross cab. Dette d este h Norge. bl ble sd brukt reklamebl. 100 % rustfr, fremstr nærmest sjførlue - de ppe - kom han kjt stl g sttsdes bdrag. Dlemm kom d trste meldnga Sv Ragnvald Bøylestad, tlf Selges: Rosfjord gamle skule møtt m, nokre teke seg bldel Roy Ols, Krstansand normalt deltakde antall, bør kke kort td før markedsdag. Dessut vare portofrtt. reg lgg bak oss styret s Jan Adalbon, Krstansand 1996 Lotus Else. Hallvard S. Uppstad, Rysstad Del tl Plymouth 4 dørs 1934 modell: Selges vore, stort Det blr del omkrng julemøtet Bl novemb, mellom meget p nn n nylakkt ny. Aldrte vntkjørt. om dskusjon Kre Udland gtt bort. komm porto tllegg. te seg selv svekke økonom bør v gjøre tl postv sak seg tlfreds gjnomførng. Dette KarnElls E. Sss, Ardal Ing Lse Gunds, 1975 modell Ford Transt km. anna Resvehjulsfeste Hv. Ove Sandve, tlf Grmstad 224 andre salg, temabak. eg kveld kjøpstad salg. Kre M, te førstvstmot slutt bestlles mpestor oppslutnng. P sak Vare redaktør omd meldng, sj annonse annan bla. S m Hvt blttslk ntør, manuelt gr, var dmange kjem alltd om gamal Ford stod hos utvdg. Fnnes kke arrangemtet særlg grad. P d ann mannskape hele oppleves bygg mange postve, tl dels svært Tor Pett Hudal, Rsør Brg Øyestranda Lef-Otto Erks, -lem Bl Aarl, god stand n daglg drft. soltak, kjørt km. me2 ha stkm, felg (se adresse m.m. sde 2). v større hjelpande lve Kvs, han var drvar Ol Vegge han mtte vore lem sdans Kre dagynskj Karst kaffe-kokar, Ønskes Ønskes led: sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet ble dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk fne, d nest ny. kjøpt: prrammet. Ol Hægeland alle Hans vel møtt. Dette kveld ett rsmøtet, var et Lv Karn Løvdal, Mosby Selges: P Erlng Omsland, Krstansand tlf kr kona Hjulkapsl 4 stk laga delege rundstykke! Dessutan e stund. Klubb ftt bl stand. Ved hjelp fle eldsjel nnan lukkast start. te kan føre fle deltake I fjor byttet v kun mndre del reft mye fakta løpet Fjærbla LMK-skret. hans Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. Helst kr fkona Garasje/garasjeplass ønskes led om Ol Skreland, Bygland vellukka arrangemt Han valg trufast hele, «D Gyldne Tændplug» ble tldelt Torjus Fære. dkunstgressban , kl 19.00, Aksmyr maladresse: 1967 modell Ford Transt tl Hovedlykt an skt. DM kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl tansand, fr rosande svev gj, dashbord. klubbbl sdan ht nøgd lakkt var møte omrde Mandal. Selges tl tusast. sees! Pe Højrup baka to kak tllem møtet, flott! Tus takk, gode f bl modell Andreas Kvle, Ek (hos Lndland) kan gjne være et oppussngsobjekt, m km. Bl ble restaurt tl Stg Wulff, tlf.dem Tlf Vrmønstrng. Styret god tldekkng unng oljesøl. alle bdro tl suksess. Speselt egar lem. kaffepaus arrangemta, først fremst MK, bra! Fjærbla skal evtuelt temmelg dyrt. Styret ønsk ta tal. Det undstrekes v m skre Kr dam! Ett blr vst vdeo tdlegare løp. Tlf Malvn Vnge, tlf ett kl Tor Ivargj Nordhus, Vnesla trnnsvs rustfr tlnærmet orgnal. fjor være presnng julemøtet, opp arrangør Åsal pson mannskap D talt stlle,ønsk vrkelg farng flytte vrmønstrng tl Erfarng lede nevnes vrt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs Lyngdal. m lke mykje nnhald, Ønskes kjøpt: kveld dekan lørdag, deleg2013 mddag rkhaldg kjøpe tdlgst vr-/m vetanbl stll opp, tlgodesees gjør. Alle delansvarlge komte Trpark. Avvkde synspunkt var de tunge legge ut dyre kan melde seg, mandag ett gjnomførte svært mange oppg bl ble brukt Kre levte gong han gøymt sd tl kan følgde: gje redaktør gunstgare Hv. Mardon Ols, nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv kelt stt Tor mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 prram. Nysnø neste morgon, sktlby mtte tas reklamebl. jeg først m skulestl selge mnsnøpl nværde bl, Takk kveld! ppemodell: - kom han kjt stl g stt bdrag. Delmeldnga tl Plymouthsjførlue 4 dørs D kom d trste alltd, m et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lgre prkkfr mte samt Hkon var led Selges: kl 18.00Dessut tl Ol Hægeland, normalt deltakde antall, bør kke kort td før markedsdag. lgg bak oss styret s Bl ntrykk nylakkt meget p nn reg Fjærbla, me fekk nøyels lesa dne Av yrke var Kre sjølvstdg 1996 Lotus Else. tkt Evje-omr. tlf ell Øyst Børtnes: Har nokon Hemt kom de òg. om Kre Udlandbruk! gtt bort. ett hvt ble et trangt omrde. Det te seg selv svekke økonom kjøpe bllge lettpresnng Europrs bør v gjøre te tl postv sak hovedkomte, speak løpet seg tlfreds gjnomførng. Dette Grllmke lo, emalje 100, Resvehjulsfeste bak. fekk D Gyldne mob ell modell Ford Transt km. bla. nærngsdrvande, drev gamal utvdg. Fnnes et slkt hjul tl Kre salgs? Kre var d alltd vst om Ford stod kke mange bygg mange postve, tl dels svært arrangemtet særlg grad. P d ann mannskape slk hele Bltema. oppleves Turd ryktes vrmønstrng skal flyttes ell Slke m mdltd skres etok premeutdelng trygg mte. Lef-Otto Erks, -lem Tændplug 2009 Bl god stand n daglg drft. stk felg Tøymke lo hannest «Først tlblemølla-prnsppet» gjeld! lve Kvs, han var Ol Vegge mtte ny. 30,Kre om vore lem 2 sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk lastebltransport, snøbrøytng fne, d Selges: Tlbakesdan tl dagtlf905 dag. Det spr drvar gror sklubb. tlbake tl museet kun skal være bedre mot vnd. No sandpøls kan Hkon blr da følge tradsjon regl, kr 10,bl stand.ved hjelp Klstremke fle eldsjel nnan lo lukkast te kan føre fle deltake I fjor byttet v kun mndre del reft kan mye fakta om følgde: løpet Fjærbla Kre Hjulkapsl 4fstk tlby stllfarande mann, m lun kr gode replkkar, vnt. Han var vant st, st tdleg.start. Han beheldt maladresse: 1967 modell Ford Transt var kveld fjort r gamle Andreas Kvle fr pt lemm. Dsse rykte være egnet tl, m te m v huske neste rs hoveddomm Norgesløpet skt. kunstgressban. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl f bl svev gj, klubb sdan ht nøgd Han var trufast Med lemoss møte -pn (lt) (kke mange gj) 25, morme Hovedlykt an god tl telja. Grllmke lo, emalje tldekkng 100,- unng evtuelt funn, Han var fargeklt, yrkesbl òg psjonst. Han vste stor ntesse gamle, Tlf.dem km. Bl ble restaurt tl 5. Vrmønstrng. Styret god oljesøl. V kan alle 946 bdro tl suksess. Speselt egar Kvle. lem. arrangemta først fremst ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk bede. kke stkke ned noe skal g Bg. Ek, onkel Arld Desse to et godt team, lo str. M L XL 50,Telefon 932folk , Ånund T-skjorte Lunde, Krstansand farng flytte vrmønstrng tl Erfarng fjor lede presnng nevnes gj vrt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs Tøymke lo 30,- Vnge, var alltd lv ett rundtklkre. Han fekk gyldne blar, sjølv fle, bde pson- lasteblar. Lyngdal. Ønskes kjøpt: mdltd se tltak kan gjøre ban. Tlf.«d Brkelandskomte. Det tlf Malvn vnt arbedd veldg Volvo PV 1957 modell. Trpark. Avvkde synspunkt var de tunge legge ut dyre gjnomførte svært mange oppg bl ble sd brukt reklamebl. Caps (svart) brodt lo 50,Kre levte gong skulestl han gøymt tl Klstremke lo 10,tænnplug» arrangemtet m ntmt samlde, 3. s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomte Del tlpluss Plymouthlørdag, 4 dørs 1934 modell: alltd, m et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lgre prkkfr mte samt Hkon var led Fle kveldar veka, de. Det Bl ntrykk nylakkt meget p nn Fjærbla, me fekk nøyels drve lesa dne Av yrke var Kre sjølvstdg Det tradsjonelle novembmøtet reg blr r trsdag 19.plass, novemb. ett hvt ble et trangt omrde. Det kjøpe bllge lettpresnng Europrs hovedkomte, speak løpet For nokre r sdan ble han re kjds, d han rgga tl d Resvehjulsfeste bak. -pn (lt) (f gj) 25,eksempelvs ytre grsnng.v s nettsd m hun resultt slag BIL om ny Kre fekk D Gyldne bestllng ov 160 kr. nærngsdrvande, drev fdg. utvdg. Fnnes kke mange Andreas sn bl,bla. n han Ved næraste ryktes vrmønstrng skal flyttes Bltema. Slke m mdltd skres etok premeutdelng trygg mte.blr ell Møtet start kl , vanlg svt rsgrøt, blr s r Tændplug 2009snøpl, deltok plass 2 stk felg kke no del samle ble grupp utdrng f stoff nok te samarbedstale mellom BIL. Kreom fast und klubbmøta Rosfjord. Han 1929 mod. gamle lastebl sn gamal T-skjorte lo str. M-L-XL 50,lastebltransport, snøbrøytng s fne, portofrtt. d nest Ells ny. sdes s vare tlbake tl museet kun skal være bedre mot vnd. No sandpøls kan Hkon blr da følge tradsjon regl, M, de manglar støytfangar mme, d Kre Hjulkapsl 4 stk vdeo-kalkade storskjm de mange store sm arrangemt gjnom et var m lun - gode replkkar, vnt. Han var vant st, st tdleg. delteke Han beheldt pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt fung nettsd slk Styret gjnomgkk eksstde tale kr alle møte frstllfarande startmann, skomm nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnt. Han kom bde sa fjnsynet. Caps Norgesløpet brodt lo være 50,pt lemm. Dsse rykte egnet tl, m te m v huske neste rs(svart) hoveddomm porto tllegg.vare Hovedlykt an nokon klubb rktg rmeleg slk kan de morme funn, god tl telja. Han, var fargeklt, yrkesbl òg psjonst. Han vste stor ntesse gamle ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk bede. V kan kke stkke ned noe følelse mangfold. Kanskje bør man samle skal g Bg. nyhet komm nn d tløpde. nytt slag punkt punkt langt vetanr. H klpp mange løp, tur, treff møt bde, Froland bestlles hos«d redaktør djupt sakna. Ett te ble han kontakta mange gamle v, g nsand - Vnge, var alltd folk lv ett rundt gyldne blar, sjølv fle, bde pson- lasteblar. Krsta 00 ta kontakt : Arld Kvle, mobl Bl mdltd se tltakønske kan gjøre delng ban. Tlf. 905 m jo 2. Brkelandskomte. Det speselt Malvn tlf klkre Han fekk 4628 seg østkant plass tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla klare kommtar, , 2). Ved bestllng ov 160 kr. 8 e 3 (se adresse m.m. sde sv Motorvetanklubb GMV ells. Ett blr kaffe kake.. n Tlf han postve tlbakemeldng. neste klubbmøte tokvlhan jvan Me fr opplyst, saman P Qvaas Traktorlag, tænnplug» arrangemtet m ntmt samlde, 3. s nettsde. V redaktør vært møte Brkelandskomte bl komplett! Andreas ml bl skal f deltam være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. sdes vare portofrtt. For nokre r sdan ble han re kjds, d han rgga tl d eksempelvs ytre grsnng.v s nettsd plass, m hun resultt slag BIL om ny Turd or, v/inge taldebrtlund morme omtlopplevngar dne arrange busstur frhstor Lyngdal Telefon , Ånund Lunde, Krstansand Trons-løpet 2016, dfast f nn no utstlle lage ltt m bla. Inge tar ansvar koordne Styrets nnstllng kontraslag f stoff nok kke no del samle ble grupp utdrng te samarbedstale mellom BIL. Kre plass sjfør. und klubbmøta Rosfjord. Han 1929 mod. gamle lastebl sn gamal snøpl, deltok Ells komm porto tllegg. Lokalet romm maks. 90 pson, s vær tdlg ute meldng! Først tl mølla bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! Raland d , tl Tunges Fyr, museet tl pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt nettsd slk Styret gjnomgkk tale skal deles delteke alle møte fr start s nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnt. Han kom bde sa fjnsynet. vart nnhold? En dé leve ltt nfo te. tale seksstde nntekte lkt fung Vare hos Dne bestlles bndde kan gjøres telefon nn 518 e-post følelse mangfold. Kanskje bør man samle nyhet komm dell tløpde. nytt slag punkt punkt redaktør Trygve Stangeland m m. djupt sakna. Ett te ble han kontakta mange gamle v, g tl utstllne Brkelandsmarke 4. Vetanblgudstjeste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar ms Det blr noko kjøp salg, om kkje d store mlestokk. seg østkant plass tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla ønske klare kommtar, speselt (se adresse m.m. delng sdepr. 2).ps. han postve tlbakemeldng. P neste klubbmøte tok han Fjærbla tdlege skrve føljetong «bygge-prosjektet Prs ha fjor, kr. 100, betales ste. lokke no dsse tl vrmønstrng. Åsal. Arrangemtet populært, skal ansvar parkng. Det være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. H motorsag, felg, Turd motor tl vndusvskar, slange- Telefon , ÅnundLunde, or, talde morme hstor Krstansand 1924 Kre, gjaldt oppbyggng bl om opplevngar dne f nn kommet no utstlle lage ltt m bla. Inge tar ansvar m koordne Styrets nnstllng kontraslag part oppfyll Elles fr meford høyra modell» jobbhos «Kre-bl» fdg, ett hvt mange utsettes da hv stt bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege m oss!m. Et gret møte lkevel. Takk kveld klemm vart nnhold? En dé leve ltt nfo te. tale s nntekte skal deles lkt kalesje stande kassar. DetLkes var et artg prosjekttl hele R.S. negve tlbakemeldng kompe ansvar arbedsnnss, tm ell han n Kre ftt bde fløyte. Ford nd tl utstllne Brkelandsmarke 4. 6Vetanblgudstjeste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar ms stansa 28 Kr , 5 5 Lyngdal. tdlege skrve kommet opp 100 kr/stk. Det oppleves pson, d kkedet noe svemomt n f. n Tl Øyvnd settklubb hop t, veg Fjærbla gj. Grul tl føljetong «bygge-prosjektet lokke no dsse tl vrmønstrng. Åsal. Arrangemtet populært, skal ha ansvar parkng. va ESLØPET PÅMELDINGSBLANKETT nye lemm amk sd sst klubbeffekt Medlemsmøte Lyngdal, Nye lemm sd sst Selges: styremøte Mnneord om Kre Udland meldng tl julemøtet lyngdal Mnneord om Kre Udland klubbeffekt styremøte kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Klubbeffekt julemøte Froland! kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng kjørng p ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Turd bl Ford 1924 modell» hos Kre, gjaldt oppbyggng gjg, godt jobba! Det blr snakk om stande mulgs Kre kassar. Det var et artg prosjekt hele P Dyrskuet stlte han alltd opp,klubb helst gamal lastebl, blr nye reglar EU-kontroll vetanblar. Lyngdal. han me td kjørte ut pukk tl stane vegane P Trons 2011 fekk Kre ltt hjelp tl komme opp d Ett te trg me kaffe, noko tt. Mj 15 utsettes da hv part oppfyll stt ansvar arbedsnnss, tm ell nsand Krsta , pson, d kke Mjnoe svemomt Tlf. 38 vann P pukkvket». Dyrskuet stlte han alltdht opp,ell helst gamal lastebl, gjnom omr fr «lokale Med vste kneka han me td kjørte ut pukk tl stane vegane R.S. nye lemm amk sd sst selges: nye lemmvønsk amk sd sstlemme selges: de nye P Trons 2011 fekk Kre ltt hjelp tl komme opp d Ol klar lysblete-se fr d bømte tl pukkvket». Med ht ell gjnom omrtur fr «lokale vste kneka Haukel-set slutt 1980-talet. Det var start fr Krstansand, blar ov femt r, fle slutta seg tl Evje. Mellom tjue trett donngar, tdsrktg kledde deltakarar, dtl vegsjef NRK kolonna, var kkje vst! Enkelte seg tresk skkhets skuld, tdsrktg snøpl var òg tlfelle uv. De e ovntng Valle, neste dag Ltt kvt tl salgs gjekk tl koma seg opp høgfjellet. En flott fest- m ett hvt kommet mange negve tlbakemeldng kompe kommet opp 100 kr/stk. Det oppleves Jeg mange del tl Mcedes, bde tl 180 reparon 190 af tl Mcedes, bde Alle m svce G S.T. Jakobs, tl femtre MB 200 Krstansand femtre MB 200 syttre, selges tl syttre, selges tl lnebl.g30bort-prs. mn. kørsel færge. G Jørgs,Mulghed Krstansand hjtelg velkomm klubb! Jeg mange del V ønsk de nye lemme hjtelg velkomm klubb! Tor Arne Walskaar, Krstansand Tor Arne Walskaar, G S.T. Jakobs, Krstansand kjørng p ell lukket vetanbl KARL V. SØRENSEN tl bryllup møbl, andre Bl, bt, dv. festlge anlednng Krstansand 15 Martn Smons, 15 Jørgs, Krstansand St Martn Smons, StG SALMAKERVERKSTED Borhaug Borhaug Jonas Åbg, Krstansand André Nøkland, Søgne André Bedcte Øydna, Krstansand MERCEDES g bort-prs. Jonas Åbg, Krstansand HALLUND AUTO &Redar KAROSSERI Hv. Hv. Redar Odd Egl Skregeld, Chrstans, v/ Nels tlf Flekkefjord Odd Egl Skregeld, Nøkland, Søgne Flekkefjord Bedcte Øydna, Bjørnar Jans, Grmstad Telefon , Lunde, Krstansand Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf Ånund 20 Krstansand Js,Chrstans, tlf Ørumvej 127, Hallund, 9700 Brøndslev tlf Bjørnar Jans, Grmstad kjørng p ell lukket vetanbl p vetanbl tl bryllup Kjørng kjørng andre festlge anlednng p ell ell lukket lukket vetanbl Gumps Auto Vest as Stor stas hos Kre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! Andrè Kre gode kompsar. 14 Stor stas hos Kre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! Godt m ka ffe Andrè Kre gode kompsar LANTZ AUTO A/S 4735 EVJE AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED NAF - VIKING Elef Lland t.v. samtale Arld Andreas Kvle Kranvnsvce Dag & Nt - Leebl Mobl: Tlf: tl tl bryllup bryllupandre andrefestlge festlge anlednng! anlednng Telefon , Ånund Lunde, Krstansand nd 0 stansa 28 Kr 6 90 n 5, svee Telefon Tlf , Ånund Lunde, Krstansand vann TelefonMj , Ånund Lunde, Krstansand 15 5, nnsve Mjva nsand Krsta Tlf nsand Krsta 00 9, Tlf. 3 n5 svee nn Mjva 15 23

13 RETUR:, Veslefrkkve 3D 4638 Krstansand D Gyldne Tændplug gnstr gj! Blant de nnkomne slag lemme styret festet seg ved slaget om Torjus Pet Fære Grmstad, ble d vdge mottak plugg r. Desgn produksjon: Bjorvand & co as Hedstegnet ble ovrakt Bnt Erk Ols, ført standard karnevalsantrekk, han nevnte Torjus vært lem nest 30 r, skrngsbesktgelsesmann nest lke lge, mkekontakt Opel rrekke, han vært styrelem fre r mann klubb to r. Nr han n trukket seg tlbake besktgelsesmann, var te passde anlednng tl marke hans nnss klubb gjnom mange r. P klubbs rsmøte var gj td utdelng klubbs høyeste ( s vdt s este ) hedstegn, D Gyldne Tændplug. Det var tydelg te var populær tldelng, ett applaus dømme. Fjærbla slutt seg tl grulantes rekk! 17. ma Krstansand V gj gled vdemdle nvtasjon 17. ma-komté Krstansand tl delta folket/ blkortesje ettmddag. Fremmøte Tang ved NRK-bygget kl hvor blr sortng klubb oppstllng kjøre samlet tl startste folketet. V hp rktg mange vre lemm fremvs sne sknnde bl nasjonaldag! Velkomm! 24

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Produktkatalog. Dine idéer vårt engasjement

Produktkatalog. Dine idéer vårt engasjement Proktkatal Dne dé vårt gasjemt Brosjyr heft 4 Bann Folng 8 Utsmykkng bld 9 Sklt 0 Lydplat Flagg 3 Arareklame 4 Plakat Prokk Sceteppe 7 Messe, utslng dsplaysystem 8 Kal kort 0 Byggeweb Byggetegnng Palletrekk

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

MUSKELNYTT: OLaktuelle. Sonja. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr.1 2012. Vibekesnye leilighet. Tema: Respirasjon. Side 16 17.

MUSKELNYTT: OLaktuelle. Sonja. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr.1 2012. Vibekesnye leilighet. Tema: Respirasjon. Side 16 17. Tidsskrift for Foring for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr.1 12 «Ustoppelige Mari! Side 4 5 Tema: Respirasjon Side 12 15 Vibekesnye leilighet Side 16 17 OLaktuelle Sonja 10 11 MUSKELNYTT: nr. 1 12 1 Led: Kjæremedlemm

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Les i dette nummer om: Byrunden 3. mai SAKs Historie Fosnavåg 1. mai

Les i dette nummer om: Byrunden 3. mai SAKs Historie Fosnavåg 1. mai Nr. 2-2009 - 25. årg. Les i dette nummer om: Byrunden 3. mai SAKs Historie Fosnavåg 1. mai Mobil smøreoljer får du hos Bunker Oil, tlf 70104747 Bensin og Diesel. Skaff deg betalingskort på 70104747 www.bunkeroil.no

Detaljer

Les i dette nummer om: Paulus Peugeot Norgesløpet 1/2 år forsinket VW-treff

Les i dette nummer om: Paulus Peugeot Norgesløpet 1/2 år forsinket VW-treff Nr. 1-2010 - 26. årg. Les i dette nummer om: Paulus Peugeot Norgesløpet 1/2 år forsinket VW-treff Mobil smøreoljer får du hos Bunker Oil, tlf 70104747 Bensin og Diesel. Skaff deg betalingskort på 70104747

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

Les i dette nummer om: GammelSaabens venner Garasjebesøk Fra NVKs marked Ekeberg

Les i dette nummer om: GammelSaabens venner Garasjebesøk Fra NVKs marked Ekeberg Nr. 2-2008 - 24. årg. Les i dette nummer om: GammelSaabens venner Garasjebesøk Fra NVKs marked Ekeberg Tillitsvalgte i SAK 2008 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no

Detaljer