FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG"

Transkript

1 FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya

2 REDAKTØREN Tmnlste 2014 Ja, da sesong startet alvor så langt jo så været vært oss ( vanlg!) de arrangemte allede bltt holdt. V får håpe blr tlfellet så fremov, jo mye skal gjnomføres før kjøretøye gj settes stall når høst komm. Nye lemm strømm stadg tl, m så no svnn når lemskontngt skal betales, jo beklagelg. totale lemstallet AMK gj så vdt duppet und 1.000, m v ss å krype ov dne grs gj løpet året! kommet masse meldng tl Hovedløpet Setesdal 14. jun, takk! V får tl besøk fle danske bl dne dag, skal jo bl Styret Formann: Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal tel , Nestmann: Ånund Lunde, Blokkhusga 12, 4608 Krstansand, tel , Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkøy, tel , Styrelemm: Trond Rane, Østre Tromøyve 670, 4812 Kongshn, tel , Pet Grt van d Zalm, Fjellve 15C, 4838 Ardal, tel , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Varalemm: Oddvar Iveland, Rsmyrve 57, 4645 Nodeland tel , Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad tel , Kass (utom styret): Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN / NETT: ISSN X ekstra hyggelg. år sd sst v hadde utlandsbesøk et løp! Tror sste gang var Rallye Tronås 2006, da to dansk hadde funnet ve tl de norske fjælde. mdltd tst plass tl no bl løpet, så går an å søke seg fremmøte dag meldng ved start. Velkomm skal de være, alle lyst! Og de kke lyst såpass lang tur, kan jo hell ta tur tl Porsmyr Nodeland, hvor AMK nvtt tl d tradsjonelle Porsmyrdag. I alle fall, v håp alle får god sesong stor glede vetane kjøretøyet så år! Beste hls Bnt Erk Fjærbla Redaktør: Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand tel (kun SMS!), Korrespondt: Turd Lland, Brynebrnk 5, 4560 Vanse, tel , Øyvnd Ekela, Vrålsmyrve 28, 4810 Eydehn, tel , Intnett: Bte Bråtlund, tel , Intnettadresse klubb: Besktgelsesmn LMK-skrng Kontaktpson tl LMK: Bnt Erk Ols, Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand, tel (kun SMS!), Besktgelsesmn: Jan Pett Krstans, Kvnhushea 24D, 4634 Krstansand, tel / , Ol Hægeland, Fdje, 4580 Lyngdal, tel Tor Ole Haags, Aurebekkve 149, 4516 Mandal, tel , Øyvnd Ekela, Vrålsmyrve 28, 4810 Eydehn, tel , Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel , Motorsykl moped: Børge Bdx, Lofthus, 4790 Lllesand, tel , Ernst Hans, Fjellestad, 4550 Farsund, tel , 10. ma Vårmønstrng 29. ma Krst Hmmelfartstreffet 14. jun Hovedløpet 2014, Setesdal 20. jul AMK-gudstjeste bygdeutstllng, Åsal 26. jul Setesdalstreffet 16. august Delemarked Brkeland Styret tar behold om do kan dres ell fjnes ved behov. Setesdalsløpet 14. jun Selv om meldnge tl Setesdalsløpet sluttet, blr anlednng tl å delta drekte meldng ved start lørdag 14. jun. st et øvre tak antall deltake, da de ledge plasse dffans mellom te taket de håndsmeldte, kan deles startste. Fordelng skj ett først tl mølla - prnsppet. Påmeldng kan skje fra kl tl kl løpsdag. Startkontngt kr. 400 bl sjåfør + kr. 100 pr. passasj. sves lunsj undves. Startkontngt må betales kontant ved meldng. V ønsk alle, både håndsmeldte, ettanmeldte tlskue, hjtelg velkomm tl Setesdalsløpet 2014! Innkjøps- rabttal V mnn om klubbs rabttal: LMK skrng gr AMK-lemm svært gode tlbud skrng både vetankjøretøy alle andre edel. Be om tlbud tlf ell sd mal tl: P Hag AS Oppg kundumm Blextra Krstansand (Bang Folkestad AS) Oppg kundumm vs lemskort Blextra Lyngdal Vs lemskort Blextra Ardal Vs lemskort Würth Ardal (Stoa) Vs lemskort Blteknkk Sør Sørlandspark Vs lemskort V mnn så om 29. ma arranges Krst Hmmelfartsløpet Frolands Vk, fremmøte fra kl jun de kke deltar Setesdalsløpet, m lkevel lyst vetantur fne været, velkomm Porsmyr Bygun Nodeland fra kl utov. 20. jul AMK vanlg nvtt tl Bygdeutstllng Åsal ( komp!) da blr så vetangudstjeste Åsal kyrkje kl jul arranges Setesdalstreffet Rysstad, åpnng kl , fremmøte fra kl Utskt-tur Kvnesdal kke bestemt noe tdspunkt grunn andre arrangemt, m vl bl sdt ut nmasjon SMS no dag ve. For de ovnevnte arrangemte vs v tl nærme opplysnng sde 18 te bla. Klubbs adress Gelt: Fjærbla: Økonom: Medlemskap: Forskrng: Innmeldng AMK Post tl klubb sdes mann Post sdes redaktør Post sdes kass Post sdes kass Post sdes besktgelsesmann Å bl lem AMK kel sak! Innmeldng må nneholde nn, adresse, telefon evtuelt epostadresse, sdes tl kass. skjellge måt å sde nnmeldng. D kan sdes post tl kasss adresse: Veslefrkkve 3D, 4638 Krstansand D kan så sdes e-post adress: ell 2 3

3 Aslak Gjnestad pos ved «trød». Bl tt Thor Løddesøls T-Ford Bl begynn sn hstore Hønefoss, hvor d var regstrt fra tl kjnemket F t var bl 2 måned regstrt Dramm F E var gårdbruk Svd Setrang fra Syllng L. Thor Løddesøl fra Øyestad kjøpte T-Ford var hans første bl. D var bl regstrt godkjt ved Ardal Poltkamm I-337. Thor Løddesøl brukte bl psonbl del år. Hans kone hadde så stfk, hun lkhet sne søstre tok ved fylte 18 år. ble øvrg tl Thor besørget kjørng selv d gkk hans kones stfk ut ble kke nyet. Bls første kjnemke Aust-Agd, nemlg I-337, tlhør d eldste s numm Ardal Poltkamm fkk tldelt 1913, nemlg I-201 tl I-400. te kjnemket var tdlge bruk lastebl tlhørde gross Nls Mørland Ardal. Han solgte lastebl ma 1926 d hnet et numm Grmstad Poltkamms se. D var I-337 ledg ble tldelt Thor Løddesøl da han skulle regstre sn T-Ford. Ett hvt de gamle nummse ble brukt opp ble nye s tldelt. Man fant ut ble tungvnt fle små numms, d ble bestemt Ardal Poltkamm skulle tldeles numm fra I-6000 oppov. Thor Løddesøls bl ble ovført tl dne s d 30/ nye kjnemket ble I-6137 ( drekte ovført fra numm s tl numm s.) Aslak Gjnestad d.e. hadde et speselt hold tl dne bl. Han var slutt 30-tallet gårdsgutt hos Thor Løddesøl. Jeg besøkte Aslak ma 2009 hjemme Gjnestad mn eg T-Ford. V hadde hyggelg kjøretur tl Øyestad Gamle Krke tlbake. Aslak fulgte nøye når jeg kjørte. Systemet fotsjaltet grng spak gass tnng st frskt mnnet 92-årng. jo tross alt bare ca 70 år sd...!! Ett kjøretur fkk jeg låne fne bl ned tl scannng v hadde pr om d gamle «trød.» Aslak tell: «En dag da jeg var 19 år ba jeg Thor om fr å gå et ærd by. Han lurte hva jeg skulle d, m vlle jeg kke s. Mtt ærd var jeg d dag skulle ta stfket. grede jeg ut større problem. Da jeg kom tlbake ble hemmelghet slørt Thor lurte veldg hvordan jeg hadde lært meg å kjøre. Jeg hadde jo kjørt ltt h ltt d hos folk hadde bl. var jo slk var d td. Trød var kke så mye bruk tdspunktet. Thor hadde kjøpt seg nye bl trød hadde bltt brukt tl å drve treskevket. Thor hadde mdltd så anskaffet seg traktor tok ov dne arbedsoppg. Ett jeg fkk stfket kunne jeg bruke trød så mye jeg vlle, d ble nest mn bl stund. Jeg brukte d tl småtur rundt dstrktet. En dag da jeg kam var ute kjørte, blåste noe aldeles fdelg. Da v kom ov Løddesølsletta måtte kam mn ta tak kalesja holde d fast. V følte d kom tl å blåse ov hode oss. Jeg kjørte ltt vntføre så, da kjettng bakhjule. En kveld st v kjell jobbet ved pelsrevfarm Høgedal. V ble kke helt klar ov hvor mye egtlg snødde. Da v var fdge kom ut å se var ve nest helt nedsnødd. Jeg kam mn kjørte gårde å prøve å komme oss hjem. tste å snø hopet seg opp fonn ve. V måtte kjøre ov Lbru, ve var stgt ved Bjorbekk grunn munn klovsjuke. Fle gang måtte v ut bl gå et stykke fram å se hvor ve egtlg gkk. Forb Rse bar, m ved Rssholdt no brte klev var stopp. Bl gkk tom bsn. V måtte stolpe oss tlbake tl butkk Rse. D fkk v vekket opp handelsmann kjøpte kanne bsn ham. Da v kom tlbake var dessvre st, ve var helt føket gj v kom kke vde. Dag ett var v tlbake hest slede. V fkk løfta framaksel opp sled, begge framhjula hang ov kant hv sde. Hest dro styrte, ms jeg st bak kjørte. På d måt fkk v bl hjem. En fargeklt borte Et AMK s eldste lemm, Ådne Buås, Fnsland, gått bort. Ådne var blant de meget aktve klubb så lge helsa holdt, var vrkelg fargeklt mljøet. Ådne kjte alle, alle kjte Ådne. Ådne gasjte seg aldr melle styre stell klubb, m var alltd vllg tl å ta et tak når var behov. allede år sd han ble tldelt D Gyldne Tændplug sn nnss klubb. V lys fred ov Ådne Buås stt fne mnne. Da Thor skulle selge bl fkk jeg tlbud om å kjøpe d 180 kron. hadde jeg kke råd tl ble Js Wegeland kjøpte d. Avtal ble jeg kunne bruke bl før, m måtte komme opp dt når de skulle treske. var han skulle ha d tl. Så kom krg bl ble ståde Wegeland und krg, vde vet jeg kke hva skjedde d.» Mne arkvkld dne bl slutt 1936 d vet jeg kke noe nøyaktg tdspunkt når Js Wegeland kjøpte bl. sste regstrngsnummet bl hadde var I-6351 te kan mulgs ha bltt tldelt ved te eskftet. Jeg hadde pr Vgds Wegeland resultte følgde opplysnng: «Ja, bl sto h und krg. Da krg var slutt ste far nn et nytt bt bl starta første søk! Jeg kan godt huske v var ute kjørte. D var vår bruksbl no år, tl v arvet Opel Kaptän begynnels 50-tallet. Da solgte far bl. Jeg vet kke hvem kjøpte d, ell hva skjedde d vde.» kke lykkes meg pr dags do å spore opp m nmasjon om dne bl. Lortz Kr. Lortz Mcedesklubbs vårmønstrng Mcedesklubb Agd hadde sn tradsjonelle vårmønstrng Lyngdal første søndag ma, godt fremmøte. Også fra Raland møtte frem fne Mcedes tl treffet. Arrangemtet var et samarbed Peugeotklubb totalt sett var svært mye fnt å se! 4 5

4 Skal v ta tur m? En del AMK e allede lagt Z-museum Treung et besøk ett museet åpnet 12. ma Foran årets sesong blr ett hva v hør da m å se, de oss nå kke vært ste, hadde kanskje vært dé å få tl felles tur søndag m? På museet kan du blant annet se: Auttsk blvksted fra 1930-tallet Spnde smakebt lokalhstor En m n 1000 år gammel stokkbåt Norges største, prvede telefonsamlng En stor vetanblsamlng, d så motorsykl, moped sykl vses frem En eståde samlng tepp fra fjne øst gamle møbl lek Museumsbutkk mye både lt stor, kafé et gammeldags postkontor så fått plass. te kunne bl rktg fn dagstur søndag m! Bare se alle de fne blde dsse sde - ltt hvt sannelg å se, m n te så. Slå gjne opp museetes ntnettsde se de utallge blde d! Hvs no ntesst fellestur hadde vært veldg fnt om de kunne sde SMS ell mal tl Bnt Erk så v kan se om te noe å sse. Maladress moblnumm SMS Før v sett gang å legge opp tl organst tur, vl v gjne ha tlbakemeldng om te noe folk ntesst. Blr v bl kan v skkt gjøre gruppetale museet. 6 7

5 Medlemsmøte øst 18. mars Strum fått nytt møtested! NAF-bygget Stoa bltt m ell mndre fast sted AMK s lemsmøt øst, tror jeg de all fleste godt nøyd. En ann tng kke alle lke nøyd SMS meldnge, ell rette sagt de manglde meldnge For tredje ell fjde gang bltt surr dsse, folk spør hvor? Blr kvot brukt opp strum vest, slk kke noe gj tl oss d østlge «provns»? Faktum alle fall frammøte blr nærmest halvt ut SMS, jo ltt synd. Dne gang ble v d bare ltt ov 20, mot når meldnge komm de skal. Heldgvs kom samme dag mal fra vår redaktør d han skrv ny levandør trappe, te nok skal bl OK ett hvt. Og når Bnt Erk lov skal ordne seg, så vet jeg farng da blr sånn! Han må «bare» legge nn 1008 lemm telefonnumre nn systemet manuelt først, jo kke gjort håndvdng! D kke m klagng! Våre styrelemm fra øst, Pet Trond vrkelg bltt «varme trøya», lag flotte møt både god m godt nnhold! Dne gang var Sv Ødud, psjont faglær fra Sam Eyde vdegåde skole, eleste både god humorstsk måte om de skjellge nstrumt fns våre kjøretøy. te var tydelgvs et ntessant tema, spørsmåle var, de fleste gkk nok hjem alle fall ltt kloke n da de kom. Takk skal du ha, applaus vnflask fra AMK var vel tjt! Takk nok et fnt møte hos NAF Stoa, neste gang blr v kanskje 40 gj SMS! Øyvnd På møtet Strum mars søkte v et nytt møtested. All ære tl Spedstet, m lokale d ltt små veldg dårlg vtlasjon. Så når kom et tlbud fra AMK-lem Ketl Juul Ols om å bruke hans lokal Ve Tvet, hvor han drv trafkkskole, var absolutt et søk vd. Og ett søket var bare én mng om te, både blant deltakne se styret te var gree lokal v vl gjne tsette å være h. Hmot 40 lemm hadde møtt frem møtet hvor konsvor Leonard Jans (så AMK-lem!) fra Setesdalsmuseet holdt edrag lysbld om d første bl kom tl Setesdal del andre bl fantes dal rktg gamle dag. Lncoln 1931 modell. spørs om kke te d Lncoln nå står Uglands blsamlng? D lgnet alle fall veldg! var et ntessant edrag alle lærte nok noe nytt. Kanskje var så no fkk et lte dytt tl å melde seg Setesdalsløpet skal gå 14. jun de trakte v fkk se bld fra. ble anlednng tl spørsmål undves ble ntessant samtale ut. Så bare å håpe nye lokalet vl føre tl da fle lemm komm møte våre tl høst! Blant annet fkk v se bld fra et besøk dal kronprns Ol, kom kjørde Kongehusets 8 9

6 Medlemsmøte AMK Lyngdal, 26. mars 2014 samla seg godt folk så dne kveld, omkrng 30 stykke. Ol Hægeland godt nøgd, han ynskj alle hjarteleg velkomm. kkje vore styremøte sste, ngtng nytt å telja dfrå. Neste lemsmøte blr kjt hos Jan Bråtlund d 30. aprl, føregår delvs utdørs, me håp godt vårv tl d td. blr onsdags-kveldstur gong blant framov vår, d kan passa å lufta vetanbl, meldng vl bl sdt ut kant. Tema kveld reparasjon vetanbl, utgangspunkt ovhalnga Øyvnd Opsal sn 1930 mod. Ford A Tudor vnt, d mellom anna kronhjul pnjong måtte skftast. Ford tl Øyvnd laga ulyd, var kkje egar nøgd. Nå bl fått nye del, svv han skal. Ol skfta kronhjulet, pnjong hjullag, tel om reparasjon. Dele blr sdt rundt. Sv Haug, blsakkyndg, kveld. Han får spørsmålet om, vss kjem ov et vrak - kor mykje d orgnale bl må tl å få godkjt grunnlag tl å byggja opp tlsvarande bl. Han se utgangspunktet nok ramme rammumm. kjem så hstor om reparasjon vetanblar, om ymse problem kan oppstå, råd tps d samanhg frå lemme, bra! Ett god dose blpr, smakar m kaffe. Takk kveld! Turd På besøk hos Smths Auto I aprl var AMK strum nvtt tl Smths Auto, Toyotahandl Sørlandspark, var tydelgvs populært, v ble ov 40 stykk! Ett gjnomgang salgslokal, vksted karossvksted flyttet v oss opp 2. etasje tl frmaets kursrom. måtte bæres del ekstra stol, m ett hvt fkk alle stteplass kaffe ltt å bte. Represtante fra Smths Auto holdt så et nmvt edrag om Toyotas hstore utvklng. var ntessant å mke seg halvdel de ble Toyota nå produs hybrdbl, altså kombnasjon btdrft bsnmotor. Og h lan langt ov halvdel de ble Toyota lev, utstyrt hybrdsystemet. ble spørsmål ett hvt, deltakne møtet fkk løfte om et ekstra godt tlbud d de skulle vurde å anskaffe seg ny Toyota. Vetan-Toyota jo kke så veldg, eløpg Takk tl Smths Auto hyggelg kveld god svng! Ol bldel Bldele blr studt Harald, Gd Øyvnd 10 11

7 Johan Bad Ugland nvtte tl vetantreff Tre flotte Volvo Møte Krevt Møtest Grmstad I år kom vår veldg tdlg, vår komm så vetanble fram lyset, ett mørke måned garasj. te var så tlfelle onsdag 2. aprl da Grmstad Motorvetan nvtte tl treff Teknolpark hos Uglands blsamlng. te var annonst Fjærbla, Trekkfja Am-Car folket var tydelgvs så tpset, var kjte fjes fra dsse mljøe å se. te veldg bra v kan samles dne måt, v jo de samme ntesse, kan tl bl ltt tregt ltt nlebeskude å stte hv sn tue høre de samme hstore gang gang Oppslutnng dne onsdagskveld var mdabel, ble meg talt var 125 meldte, god del bare stakk nnom, ypplg! Museet tl Ugland jo bare helt utrolg! så flott å ha saml te kalb nærmljøet så gunt blntesst, stll te tl rådghet besøk alle oss andre ltt d samme ntess. var annonst kås Redar Bakke, sn td grunnlegg Norsk Motorvetan, nå skrbt Blklasske. te et blad de all fleste kkk fra td tl ann, de stlte lke godt møte selveste redaktør, Sv Furuly. Redar vste lysbld talte om no de ble betydd mye han gjnom et langt lv bl. Johan Bad Ugland vste rundt museet, h Tromøyruta St R. Js fra Grmstad samtale kvelds edragshold, d kjte blskrbt Redar Bakke Også Johan Bad Ugland fkk blomst takk sn aldr svktde velvlje ov de lokale klubbe Fremmøtet var stort ntess kke mndre Redaktør Sv Furuly Blklasske fkk blomst Klubb svte kaffe kake, folk koste seg beskuet alt lekre kjøretøy ymse slag, fra sykl moped tl Btley, Rolls Royce heftge sportsbl både gelsk talsk hkomst. Tl slutt tok e oss runde rundt lokalet, talte hstor om ble både nmv humorstsk måte. Grmstad-klubbs led Kjell-Ivar Sørg ovrakte blomst tl kåsør, redaktør selvsagt tl museets e, Johan Bad Ugland. V fra AMK s sde takk nnbydels fn kveld Krevt Møtest. At te var populært kan vel bekreftes store antall besøkde, tl no helt fra Tønsbg! te å samles tl fra de skjellge klubbe bør absolutt gjtas! Øyvnd 12 13

8 Våknet opp ett nest 50 år! Mange ble våre vetanklubb nok vært «ute tjeste» del år, m å stå urørt russebl fra 1965 tl 2014 nok ganske unkt! te var tlfellet Nash` fra 1930 ble startet opp Tromøya hos Helge Mchaels lørdag 15. mars, reg Grmstad MotorVetans garasjetreff. Bl ble kjøpt jun 2012, samm lukket vsjon samme mke, Arnevk, kke langt fra Homborsund. Helge alltd vært svak vrkelg gamle bl, år samlet del tl Buck. M da han fkk se dsse ble tl salgs, jeg tror var Fnn.no, kunne han kke dy seg kjøpte lke godt begge to. Roadst fra 1930 ble brukt russebl Grmstad 1965, bær reklame fra god del frma nok svunnet år sd, no skkt fle tår sd! Ing tng gjort bl sd russefng var ov, russelua, bambusstokk, tuta russesa lå bl Helge kke hjte tl å begynne no restaurng, akt å bruke d d nå. Skkt kke så kelt pfeksjonst Helge, m jo flott å se bl kke bare tell hstore, m faktsk fle! Mange d ltt eldre garde vl skkt nkke gjkjnde når d gj rull Grmstads g. D ble rest allede vst fram Grmstad Motor- Vetans løp jun 2012, m da tlhg, ntess var så d gang stor. Tlbake tl lørdag 15. mars. En stor flokk fra GMV, no ells, møtte fram da Nash skulle gjopplves. Jeg tror v kom tl rundt 35 stk. Mdt gulvet Helges gedgne garasje sto roadst all sn prakt. Ltt nødvdg arbed var gjort motor, nye plugg stft, ny eksos, selvfølgelg ny olje nytt flt, m ells ngtng. Spnng var tl å ta føle da Helge, god hjelp St, Loll andre, gkk gang. Nytt bt sørget start gkk «et uvær», m ells var kke mye lv. En god dram ple å hjelpe, ltt startgass så. gjorde sus så nå! Motor starta, m bare så lge d fkk dram. De mte de hadde pelng motor, nkket smlte da de hørte gang, v andre kke skjønn stort samtykket Oljetrykket ble sjekka, var OK. En plasttank fra hg kom tl syne, dne ble koblet tl gass. Da fkk d nok bsn, «motor malte kt»! Ut kjølng ble kke lange seans, m dne motor ble nok frskmeldt funnet helt ord. En stor dag Mchaels & Sønn, oss andre fkk være te! V gled oss tl å se dne ve! Øyvnd 14 15

9 Med AMK Quaas Traktorlag vestled Fram vktøyet! Far sønn Bråtlund trådde tl å få ned farta stasjonærmotore tl Tunges Motorgruppe. No motore samlng: Lst, gelsk, 43 hk. 3 sylndre. Hjelpemotor, svaret. Bjørnevk20 hk. 1syl. 2-takt semdesel glødehonng. Br. Bjørnevk drev slpp motorvksted Galevåg Hundvåg. Dne motor ble bygd Lef Bjørnevk om kvelde und krg, fdg Fram tl 1968 stod d båt. Da ble d kjøpt Hafrsfjord Bruk, tkt brukt d «Back up» motor. Bjørnevk kjøpte d tlbake 1983 kr g d tl Motorgrupp H 18 hk. bygget Mket H var opprnnelg dansk. Dne motor var bygget lss Bg, hadde hvt fall noe sn td Jørpeland, ble gjfunnet e strøys. Brunvoll 220 hk. bygget 1959, vekt kg. Komm fra O. Lorts, Kvtsøy. Stod først skøyta «Brunnng», dnest e anna skøyte, «Bald» 50 fot. Motor var så stor tung d ble skrudd samm nne båt måtte følgelg tas fra hvandre når d skulle ut. Dessut motor fra 18 tl 25 fots fskebåt, kjte mk f.eks Relstad (Fnnøy), Slepn, Wckmann, Rapp, Glmt, Marna, F.M., Alda, Sabb, da fle. Mange de opprnnelge e holdt tl bønd fske Randabg. Et par motor mket Trygg, bygget Gjøvk brukt drvkraft treskevk o.l. jordbruket var så å se. Reseled Roar Samuels sjåfør Inge Bråtlund hadde lagt opp tl flott tur. Ut m drkke Pcknck-kurve var lovt kke å gå tomme gjnom hele dag, m fnværet antall rast gjorde vel tl utdrng G Magne Hauge, Mart Høyland, Redun Skare Torst Knuts. Klde: Madla hstorelag 29. mars var duket ny busstur reg AMK Quaas traktorlag. Nok gang var reseled Roar Samuels sjåfør AMK-mann Inge Bråtlund førte oss gjnom hel dag opplevels. Fra gang ved Lyngdal Inn klokka tl godt vel om kveld var gode sjans gode opplevels hyggelg selskap de vel 40 deltok. Tur gkk tl Raland nneholdt 3 museumsbesøk mddag. ble årets første smegedag de var så heldge å ha fru pck-nck-kurv hadde god sjanse å få utesvng gjnom hele dag. Sd rge tur hadde gått to år. Mange hadde ettlyst ny tur de fleste vl anbefale kke går så mye to år tl neste gang AMK arrang slk tur gj. lgg Randabg kommune. I Tungevka hold «Tunges motorgruppe» tl gamle hønset tl Tore Tunge. H del tlrettelagt fsksamlng, d andre del hall nneholdde Norges største samlng gangbare båtmotor. Store små. Godt ov 100 motor skal være samlng. Tunges motorgruppe ble startet 1987, de stort sett alltd vært 5 mann gruppa. Motore blr demonstrt sjøbruksmuseet, m så tt vst fram andre sted. Gruppa god kontakt Bg desel kan hjelpe tl støpng drg m.m. Fle motor ble startet und vårt besøk kke så ble ovrasket da motorkyndge Lyngdøl trådde tl ba om å få låne vktøy å hjelpe tl Odd Årnes samtale ldsjele Tunges Motorgruppe. Første stans var Tunges motor- sjøbruksmuseum. Tunges d nordlgste spss Nord-Jær JT Vekesmørng alj motorhstor kke alle lg vet hva

10 Agd Motorhstorske Klubb - møtef Ref fra: Styremøte AMK Td sted: , klubbhuset Ikke tl stede: Ånund Lunde 4. Hovedløpet 2014 V må oppdre tl meldng tl løpet. Tl nå 30 meldte. Tradsjonell Åsal-tur Som vanlg AMK nvtt tl Bygdeutstllng Åsal søndag 20. jul. H ltt hvt å se, de gode kompe mangl hell kke! M først ønsk v velkomm tl vetangudstjeste Åsal kyrkje kl tale AMK-lem Ands Mhas Lars. H alle hjtelg velkomm! Nærme alj om prrammet Åsal komm neste numm Fjærbla, m sett do allede nå! Setesdalstreffet 2014 Krst Hmmelfartstreffet 29. ma Froland Motorvetan ønsk alle AMK e hjtelg velkomm tl tradsjonsrke Krst Hmmelfartstreffet torsdag 29. ma Frolands Værk! Formelt sett start treffet kl , m farngsmessg komm god td før te! Prrammet blr vanlg, msalg, lott kanskje konkurranse? Vel møtt! Velkomm tl Porsmyr! Agda 1. Konsttung styret 2. Brkelandsmarke Tlhg 4. Hovedløpet Medlemssystemet 6. Møtelokale strum 7. Møt andre halvår 8. Evtuelt 1. Konsttung styre Ånund Lunde tsett nestmann Rolf A. Sørbø tsett sekretær 2. Brkelandsmarke Inge, Gunnar Rolf deltok planleggngsmøte Brkeland rge mandag. Gunnar deltok te punktet styremøtet. V ss å få Åsmund Åml band tl undholdnng. var dskusjon om hvor mye v vl spande undholdnng, dsse lgg øvre sjkt kostnad, m v lan lkevel dsse førstevalg. alj planleggng ble dskutt. Pet Trond samarbed Gunnar om å skaffe mannskap. Inge fått e psonallste fra Redar Skaaland kan byttes utgangspunkt. Tl parkng trgs 30 pson. V må ha vaktmannskap fra kl lørdag fram tl ca kl Medlemssystemet tdlge ftet vedtak om v går ov tl LMK s nye lemssystem. vs seg «plotklubbe» store problem systemet. Medlemsregstet fung, m mrkkel problem. Kostnade så uskre. Nå slk klubb Grland et nnkjørt system fung bra. te tlbudt LMK. Psonlg anbefal Bnt Erk nå å skaffe «Telemarkssystemet» å komme gang. Styret s: Vedtaket om bruk LMK s system står fast. tas bruk så snart fung tlfredsstllde. Inntl tlfelle, bytt retnngsfør han fnn nødvdg å dekke behovet AMK. 6. Møtelokale strum I Spedhuset betal v dag kr 250 pr gang. V sett et altnvt lokale Ve Tvet kan lees kr 500 pr gang. te langt m romslg alle fasltet prestasjon. Styret vedtok å bytte lokale tl Ve. Kart tl lokalet vses vedlegg. Lokalet lgg ved «grønn fgur», markt pl, lke ved broa ov Topdalselva. 7. Møt andre halvår Tl lemsbla skal ut ca. 1. jul må elgge tmnlste møte høst. Vedlegg, kart tl nytt møtelokale strum Selv om de vrge AMK-lemme Setesdal hde fulle å arrange Setesdalsløpet, klubbs Hovedløp år, de sannelg så td tl å arrange Setesdalstreffet så år dag lørdag 26. jul. Treffet arranges lke ved Sølvgard Hotell Rysstad. H anlednng tl å ovnte de måtte ønske, både hotellrom, hytt campngplass. Nærme nmasjon om te fnnes oppmøte fra kl , selve treffet åpn kl Og kl blr crusngtur fra Rysstad tl Valle retur. Alle lyst, velkomm tl å bl værde Rysstad ett. Velkomm skal de være! Også år nvt Porsmyr Bygdemuseum Nodeland alle AMK e, gjne vetanbl, tl Porsmyrdag, lørdag 14. jun mellom kl Porsmyr gammel gård restaurt, blr mye ntessant å se gammel tradsjonsrk mproduksjon, blr salg m, undholdnng utlodnng. Og så blr vetanblutstllng! Så de de kke skal kjøre Setesdalsløpet dne dag, m lkevel vl ut tur fne været ( bestlt!) hjtelg velkomm tl å treffe kjte ukjte vn Porsmyr! Kjør tl Nodeland strum, t tl krk. Dfra skltnng/drgng trafkk. Eg parkng vetanbl! V oppdr tl lemm fra øst vest allkevel tkt seg marke, kan bdra et par tms dugnad løpet markedsdag. Samme utdrng gs tl Setesdalsgruppa. Mannskap skal delta, vl få sms om te. Ånund skulle skaffe presnng tl å dekke kunstgressban. Om kke pass presnng, kan bygnngsplast være et altnv. Ånund bestemm. Håkon Omland etar prestasjon kjøretøye parad. V espurt om å få «Veltepett», m kke fått bekreftet nå. 3. Tlhg Oddvar tt hånd om tlhg ryd opp d. Han trg no plastkass ste papp. Oddvar kan kjøpe Europrs, IKEA ell annet sted

11 Ltt skjellge arrangemt hos andre klubb ma: Vårmarknad (Brukt- delemarknad, Fe frtd marknad) Sted: Dyrskuplass Seljord. Kontaktpson St Lars, tlf , 24. ma: Vårsleppet Grmstad by. Utstllng kortesje. Kontakt: Kjell-Ivar Sørg, tlf ma: Vetankjøretøyutstllng. Sted: Gamle Borre Stasjon, Hort. Kl Premeutdelng blr kl M nfo: ell e-post: 29. ma: Grlandsrally Start kl fra Hkules område Sk (Sk vest, Bltema ved Ulefossveg). Kontakt: Gunlek Kjestvet, tlf , e-post: 31. ma: Flåklypa Grand Prx. Sted: Lom. Løpet åpt 1969 modell eldre. Info: Jan Rand, tlf , e-post: 31. ma:åp dag. Norsk Motorhstorsk St Burud. Åp dag alle ntesste. Porte åpnes kl Blkjørng NAF-ban barna, kjørng brannbl, vetanbuss etc. Kontakt: Jan R Sand Ols, tlf , e-post: 6. jun: Nasjonal Motordag ov hele lan jun: Hestekreft Grland Grand Prx. Sted: Porsgrunn strum, Rådhusplass omegn. Storsamlng alle typ motorste kjøretøy, uhgg ald, sjang allmntlstand. Kjøretøyutstllng, parade, delemarked, crusng båtrace Porsgrunnselva. Arrangemtet et samarbed mellom klubb Grlands områ jun: Stjneløpet. Sted: Bg, Thon Hotel Bg Arport. Kontakt: e-post jun: Vetan motorsykkel treff. Sted: Sgrdnes, Åml-kommune, Aust-Agd. Treffet åpt alle typ mc. Kontakt: Rune Tobass, tlf jun: Sørlandstreff. 2CV-treff. Sted: Brkeland, Aust-Agd. Kontakt: Tora Toralf Kylland. 28. jun: Sjøormløpet. Sted: Dyrskuplass Seljord, start fra kl. 10:00. Kontakt: St Lars, tlf jul Norgesløpet. Sted: Bg. Kontakt: Kjell Rø, tlf M nfo: 9. august: Kongsbgknekk. Vetanblløp start mål Krketorget Kongsbg. Løpet start kl. 11. Oppmøte mellom kl Løype ca. 50 km. Påmeldng ved start. Kontakt tlf august: SCC VW treff. Sted: Gardmo. Treffet åpt alle luftkjølte Volkswag Skandnas mest spektakulære VW-treff august: Greta Molands Æresløp. Løpet går Hamar-Sunne (Svge)-Kongsvng. M nfo:http://www.gretamoland.no Kontakt: Mette Hubred, tlf august: Grevlngløpet. Start: Sandefjord, oppmøte Badepark. Hedrum Bygun, Kvelde vl væremålet. Kontakt: Hnng Aas, tlf august: Ryfylkeløpet. Start: Jørpeland Ungdomsskole kl Kontakt: Lala Sæbø, tlf august: Spralløpet. Vetanblløp oppstart Dramm Park, Dramm. Samarrangemt «Elvefestval 2014». Start kl oppmøte sest kl Dramm Park. Kontakt: Jan R Sand Ols, tlf august: Felles Ford-treff. Sted: Hamresand, Krstansand. Kontakt: Js Omland, tlf septemb: Sandvk-Sundvold. Hv.: NVK, tlf Flott vårmønstrng Lyngdal Som vanlg ble nvtt tl vårmønstrng Lyngdal slutt aprl, så gang tdlge ble te arrangt Bjodland hos Jan Bråtlund. H var stlt opp gamle traktor, stasjonærmotor, bltraktor (fra 1923!) ltt hvet annet, te ble da supplt ca. 40 fne vetanbl et par tohjulng et strålde vårvær. Reduns lapp kaffe fkk b å gå, pr gkk lvlg både nne uthuset ut sola. kom folk fra hele fylket, så ut alle koste seg. Og var jo kke mnste rart, så hyggelge mnesk å pre så fne kjøretøy å kkke! var sdt ut meldng om så vlle være mulg å få besktget fotraft kjøretøyet LMK-skrng bndelse vårmønstrng, hele 10 nye skrng ble bestlt. var et godt result kan nok bdra tl AMK så år komm helt topp lsta ov klubb LMK antall nye skrng tegnet klubbe. Som blde vs sknte fnt lakk flotte donng v skkt får se m tl utov sesong lgg an oss

12 amk sd sst Kan kjøpe tdlgst vår-/m 2013 Ells komm porto tllegg. trsdag 26. novemb kl jeg først må selge mn nåværde bl, Vare bestlles hos redaktør V ønsk de nye lemme Når gjeld arrangemt mar, dblant dyrskue, Offssmessa, Gmlemo. m møtt fram, Selges: 1996 Lotus Else. (sehjtelg adresse m.m. sde 2). Tl lee: AMK velkomm desse nå vel hamn, folk godt nøgde. Framov så blr blr svt juletallk bløtkake, Ønskes kjøpt: Ønskes led: a, m jo kkje 1975 modell Ford Transt km. klubb! Tl AMK-lemm ntesst kveldstur tl Kneth Trælandshe, onsdag d 2.okt.13, frå blr muskalsk undholdnng AMK kan tlby følgde: Ol Hægeland ønsk Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. HelstBl god stand nå daglg drft. Garasje/garasjeplass ønskes led Lef-Otto Erks, AMK-lem rmelg vntlagrng bl ell Klokkargård kl , hyggeleg! Ol tel om ryddng anlednng tl hyggelg samvær. Grllmke lo, emalje 100,Selges: modell lakkt andre motorste V ønsk de nyebl lemme rnest bed han om et dashbord. område kjøretøy Mandal.kan tlf Landbruksmuseet, kr Anne-Grethe Tøymke Løvdal, lo Mosby 30,sdan gjstandane d skal få ny tlhaldsstad Påmeldng pr. telefon tl Håkon hjtelg velkomm opplyses undtegnede gård Klstremke lo 10,Et våre lemm mangl kanford gjne være et AMK oppussngsobjekt, m Stg Wulff, tlf Martn Løvdal, Mosby re Udland, maladresse: 1967 modell temmelg dyrt. Styret ønsk å ta undstrekes v må skre klubb! dyrsku-plass, om skurdtreskar vanskeleg å Transt AMK-pn (lt) (kke gj) 25,elltal. mal tl Bnt Erk, Bøylestad Froland stor låve d jeg mannskap AMK sne flotte plakett løp T-skjorte lo trnnsvs rustfr tlnærmet orgnal. Svre Mons, Færvk opp arrangør Åsal pson talt å stlle,fra vrkelg lemme nåv skalønsk begynne å de lee utnye to etasj Tlf km. Bl starte. Elef tel om fn tur tl Ådne Buås. Sv Byremo telble restaurt tl Vel møtt! str. M L XL XXL 50,P Otto Bakke n, gjør arrangemt samlng sn, Homme, Grd Kan kjøpe tdlgst vår-/m 2013 Mosby Tommy Rysstad vntlagrng bl, motorsykl o.l. vetanbl stll opp, tlgodesees. Alle delansvarlge komte AMK hjtelg velkomm klubb! Caps (svart) brodt lo 50,museum Museet gkk konkurs Jeg Chrysl Le Baron 1983 mark om gree vetanturar, tl Ål tl Danmark. Ønskes kjøpt: Om ntesse kan jeg tlby gode prs. lur om no Johan Rngsby, Krstansand nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv kelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 jegbygdeve! først må selge mn nåværde bl, Ols, Tvedestrand Ved bestllng ov 160 kr. NorgesløpetJeg gjekk veldg cross cab. te d este h Norge. brukt del tm D lang julefe legge sd smal VArvd tst bl ble brukt sjåførlue - reklamebl. ppe - komjohan kjt stl g sttdsse bdrag kom då trste meldnga Sv Ragnvald Bøylestad, tlf Selges: Roy Ols, Krstansand fra normalt deltakde antall, bør kke kort td før markedsdag. Dessut sdes vare portofrtt. reg AMK lgg bak oss styret s et tl ovs. Andreas Kvåle, Ek 1996 Lotus Else. tl Plymouth 4 dørs 1934 modell: Hallvard S. de Uppstad, Selges flm ov Del nye begynn åhadde bljulemøtet langt klode oss, m blrrysstad sjeld bruktells løp. vore, gamle stort m, blr del omkrng Bl novemb, mellom blant nå nylakkt meget p nn om dskusjon Kåre Udland gått bort. komm porto tllegg. te seg selv svekke økonom bør v gjøre te tl postv sak seg tlfreds gjnomførng. te Karn E. Sss, Ardal Svds, Hovd 1975H. modell Ford Transt km. anna Resvehjulsfeste bak. Hv.Lef Ove Sandve, tlf mellom VHS-spllne ett te både Joda,Kåre fnnes absolutt hedlge unntak! Enkelte kjør mpestor oppslutnng. På Vare bestlles redaktør omhvt meldng, sjå eg annonse annan stad bla. Så må var d alltd hadde vst om gamal Ford stod hos utvdg. Fnnes kke arrangemtet særlg grad. På d ann mannskape slk hele oppleves bygg postve, tl dels svært Tor Pett Hudal, Rsør GSkjevrak, Lef-OttotlErks, AMK-lem Bl god standbygland nå daglg drft. gjeld plakett fra AMK-flm stkm, felg (se adresse m.m. sde 2). 20-talle både Danmark, Ålesund! måtte egproduste, fra Hovedløp Hans v større hjelpande nest låve Kvås, kjøpt: han varseljord drvar Ol Vegge han vore lem AMK sdanså me2 ha Kåre dag Karst fne, kaffe-kokar, Ønskes Ønskes led: sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet ble dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk d ny. Lv Karn Løvdal, Mosby Selges: Vårmønstrng 2009, dt Obt Bjærum, Evje tlfhell 12kke kr m Hjulkapsl 4 stk laga nok alle plass eldsjel helt svarlg å bytte Trekkfj, laget profesjonelle team. En rundstykke! tng slo e stund. Klubb fått få905 bl 960 stand. Ved hjelp fle nnan AMK lukkast start. te kan føre fle deltake I fjor byttet v kun mndre del reft mye fakta løpet Fjærbla kona hans delege Dessutan kona Karmann Gha Coupè ønskes kjøpt. Helst kr Garasje/garasjeplass ønskes led om , Aksmyr rosa bunntor Sgmund Ld, Bygland d , kl 19.00, maladresse: 1967 modell Ford Transt an gamle kjøretøy, vk komtell meg, du vd tusasme vetanblee skt. kunstgressban. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl tansand, får rosande bl svev gj, dashbord. klubb trafkkmessg. sdan ht nøgd modell lakkt Bl Han var trufasttllem møte område Mandal. tl Hovedlykt Pe Højrup baka to kak møtet, flott! Tusså takk, godeå få farge rød bunn blå bl (hos Lndland) kan gjne være et oppussngsobjekt, m km. Bl ble restaurt tl Stg Wulff, tlf.dem Tlf Vårmønstrng. Styret god tldekkng å unngå oljesøl. alle bdro tl suksess. Speselt andre AM `s barndom vsteett å kle seg nolunde egar lem. arrangemta AMK, først fra fremst MK, bra! Fjærbla skal evtuelt temmelg dyrt. Styret ønsk å ta tal. undstrekes v må skre dam! kaffepaus blr vst vdeo tdlegare løp. Tlf Malvn Vnge, tlf ett kl Fra et dødsbo klubb fått mdt. trnnsvs rustfr tlnærmet orgnal. åfjor være presnng julemøtet, opp arrangør Åsal pson mannskap D talt å stlle,ønsk vrkelg farng å flytte vårmønstrng tl Erfarng fra lede nevnes gj vårt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs M årets hovedløp Setesdal 14.jun burde kanskje hold tl kjøretøyet stt! Nå var kanskje Lyngdal. m lketdsrktg mykje nnhald, Ønskes kjøpt:kan kjøpe tdlgst vår-/m 2013 vetanbl stll opp, tlgodesees gjør. Alle delansvarlge komte bok etavvkde hefte kanskje kan Trpark. synspunkt deseg, tunge legge ut dyre åett melde fra åmandag gjnomførte svært oppg kanvar bl blesd værekåre gyld anlednng? Tk om v kunne samle såbrukt reklamebl. ltt kle de Takk dgang kjørte talls levte gong han hadde gøymt tl AMK tlby følgde: å gje redaktør gunstgare nntl 2 grs komp pr bl. Ut kontakt hv kelt stt mannskap 1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 jeg først må skulestl selge mn nåværde bl,kan kveld! være ntesse no våre D no skulle ha slk ppemodell: - kom han kjt stl g stt bdrag. Delmeldnga tl Plymouthsjåførlue 4 dørs D kom d trste alltd, m et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lgre å prkkfr måte samt Håkon var led Selges: kl 18.00Dessut tl Ol Hægeland, fra normalt deltakde antall, bør kke kort td før markedsdag. AMK lgg bak oss styret s Bl nåvest, nylakkt meget p nn reg Fjærbla, me nøyels åbåde lesa dne trykk Av yrke var Kåre mulg fekk førkrgsbl fra øst Chevrolet T A-Ford? Kjør man dagsjølvstdg såkalt 1996 Lotus Else. tkt Evje-områ. om Kåre Udland hadde gått bort. lemm. : ett hvt ble et trangt område. te seg selv svekke økonom kjøpe bllge lettpresnng fra Europrs bør v gjøre te tl postv sak hovedkomte, speak løpet seg tlfreds gjnomførng. te Grllmke lo, emalje 100,lggde skuff kke bruk Resvehjulsfeste bak. Gyldne mob ell modell Ford Transt km. nærngsdrvande, drev utvdg. Fnnes kjøre bla. samlet ell Kåre keltvs, kanskje møtes gamal Evje «vetanbl»kåre frafekk 60,D 70 ell kanskje helt oppe 80-åra, var d alltd hadde vst om Fordell stod kke bygg postve, tl dels svært arrangemtet særlg grad. På d ann mannskape slk hele Bltema. oppleves Turd ryktes vårmønstrng skal flyttes ell Slke må mdltd skres etok premeutdelng trygg måte. Orgnal nstruksjonsbok Lef-Otto Erks, AMK-lem d, vet redaktør om Tændplug 2009 Bl god stand nå daglg drft. stk felg låve Kvås, han vartøymke lo «Først tlblemølla-prnsppet» gjeld! drvar såol Vegge hannest måtte ny. 30,Kåre om vore lem AMK 2 sdan sde fjnes et rrtasjonspunkt goodwll lystbetont. Parkngsarealet dskutt. postve, tlbakemeldng. Bnt Erk lastebltransport, mch snøbrøytng Syrtvet, komme samm tl startste! Tk søk å følge opp klær man m fne, d Selges: tl museet12 m, skal være tlf bedre mot vnd. No sandpøls kanfle deltaketlbake Håkon blr da følge tradsjon regl, kr AMK kan tlby Ford Taunus ca.kun 1963 vl veldg 10,fåstk bl stand.ved hjelp Klstremke fle eldsjel nnan AMKlo lukkast start. Redaktør te kan føre kan I fjor byttet v kun bl mndre del happy! reft mye fakta om følgde: løpet Fjærbla Hjulkapsl 4 var kunne stllfarande mann, m lun - gode replkkar, vnt. var vant å ståhg, stltt ett tdleg.når Han beheldt et synkåre te bl! Og tk hvlk flott flm v kunne kjøretøyet, tror nokhan v bare kr maladresse: 1967 modell Ford Transt åpt lemm. Dsse rykte være egnet tl, m te må v huske neste års hoveddomm Norgesløpet skt. kunstgressban. D kreves mdltd komm ut dsse dag. Alle ære tl å få bl svev gj, klubb sdan ht nøgd Han var trufast lem møte Grllmke lo, emalje 100, Haynes reparasjonshåndbok AMK-pn (lt) (kke gj) 25,mdle kontakt tl d trgde, morme Hovedlykt an god tl å telja. Han var fargeklt, yrkesbl psjonst. Hanno vste stor ntesse gamle AMK, Tlf.dem km. Bl ble restaurt tl lage! gjeld mot, òg gjør nok så oss 5. Vårmønstrng. Styret god tldekkng å unngå evtuelt oljesøl. V kan alle 946 bdro tl suksess. Speselt egar lem. arrangemta først fremst funn, ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk å bede. kke stkke ned noe skal gå Bg. lo str. M L XL 50,Tøymke lo 30,- fra fjorg Telefon 932folk , Ånund T-skjorte Lunde, Krstansand lyd ell meldngfarng 416 å flytte vårmønstrng tl Lada Erfarng lede presnng nevnes gj vårt unkum Bnt Erk museum Museet gkk konkurs - Vnge, var alltd lv ett rundtklkåre. gyldne blar, hadde sjølv fle, både pson- lasteblar. Lyngdal. Ønskes kjøpt: mdltd å se tltak kan gjøre ban. Tlf.«d Brkelandskomte. Malvn tlf Han fekk Trpark. Avvkde synspunkt D var10, de tunge ell å legge ut dyre å gjnomførte svært lo oppg Klstremke no ntesst bl reklamebl. Caps han (svart) brodt lo 50,emal: Kåre levte gong skulestl hadde gøymtble sd tl brukt arrangemtet m ntmt samlde, 3. AMK s nettsde. V redaktør møte Brkelandskomte tetænnplug» var bare no s lørdags Kanskje v burde skjpe oss fnne kostym Av står Del tl«romjulstank» Plymouth 4 dørs 1934 modell: alltd, m et faktum fylkesmusseet lee. Økonomsk komm v lgre å prkkfr vært måte samt Håkon var led Bl nåtrykk nylakkt meget p nn Fjærbla, me fekk nøyels å lesa dne yrke var Kåre sjølvstdg AMK-pn (lt) (få gj) 25,dsse (ell begge) bare å ta tradsjonelle novembmøtet reg AMK blr år trsdag 19. novemb. ettm hvthun ble et trangt område.eksempelvs kjøpe fra Europrs hovedkomte, speak løpet fra BIL om nokre år sdan ble sesong? han re då hannærngsdrvande, rgga tl d kveld. te Resvehjulsfeste ytre grsnng.v s nettsd plass, resultt slag nybllge lettpresnng Kårekjds, fekk D Gyldne om dubak. e et sånt kjøretøy, noe bedre tlfor kjøretøyet dne Vedbestllng ov 160 kr. drev Tk ltt bla. utvdg. Fnnes kke ryktes vårmønstrng skal flyttes ell Bltema. Slke må mdltd skres etok premeutdelng trygg måte. T-skjorte lo str. M-L-XL 50,kontakt helst Møtetsamarbedstale start kl ,mellom AMK blr vanlg svt rsgrøt, blrnok så Tændplug 2009snøpl, deltok plass 2 stk felg kke no delredaktør, å samle ble grupp utdrng å få stoff årte BIL. Kåre hadde und kan klubbmøta Rosfjord. Hanportofrtt mod. gamle lastebl sn gamal lastebltransport, snøbrøytng om så fne, d nest Ells ny. om te fast ntesse v jo komme samm sdes vare tlbake tl museet kun skal være bedre mot vnd. No sandpøls kan Håkon blr da følge tradsjon regl, Hjulkapsl 4 stk Caps (svart) brodt lo 50,SMS mobl vdeo-kalkade Norgesløpet storskjm fra være de tale store smånormalt arrangemt gjnom etslk Kåre var m lun - gode vnt. Han var vant å stå, st tdleg. delteke Han beheldt nettsd gjnomgkk eksstde kr alle møte fråstllfarande startmann, såkomm nær ett. Hanreplkkar, bl snøryddnga om vnt. Han både sa åpt lemm. Dsse ryktepr mke. En nurlg sprednng gr m egnet tl, mfskt. te må v huske fung neste årsstyret hoveddomm porto vltllegg.vare En ann tng fascnte meg. kom utvlt flott, bådefjnsynet. pre om. morme Hovedlykt an god tl å telja. Han var fargeklt, funn, yrkesbl òg psjonst. Han vste stor ntesse gamle blr først tl mølla gjeld, ntet rotfeste hos styret. Styret ønsk å bede. V kan kke stkke ned noe følelse mangfold. Kanskje bør man samle skal gå Bg. nyhet komm nn d tløpde. nytt slag punkt punkt hadde langt vetanår. H klpp fra løp, tur, treff møt fra både AMK, Froland bestlles hos«d redaktør djupt sakna. Ettmnst te ble han kontakta gamle v, g nsand vsuelt kke lydmessg, nårvrkelg - Vnge, var alltd folk82 lv ett rundtklkåre. gyldne blar, haddegamle sjølv fle,førbåde pson- lasteblar. Krsta 00 Ved bestllng ov 160 kr. delng mdltd å se tltakønske kan gjøre ban. Tlf Brkelandskomte. speselt Malvn tlf Han fekk 4628 seg østkant plass tlfelle kan Samtdg redaktør Fjærbla klare kommtar, nurlgvs. 5, 2). 8 e 3 (se adresse m.m. sde sv Motorvetanklubb GMV ells. Ett blr kaffe kake.. n n Tlf han postve tlbakemeldng. På neste klubbmøte tænnplug» Mjåva arrangemtet m ntmt samlde, 3. AMK s nettsde. V redaktør vært møte vare Brkelandskomte Øyvnd krgsbl komm gldde (ell putrde), langs tok han sdes portofrtt. være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om å ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. For nokre år sdan ble han re kjds, då han rgga tl d eksempelvs pe! ytre grsnng.v s nettsd plass, m hun tl salgs, resultt slag fra BIL om ny Turd or, talde morme hstor om opplevngar dne Brukte dekk ganske Telefon , Ånund Lunde, Krstansand Ells komm porto tllegg. få nn no utstlle å lage ltt m bla. Inge tar ansvar koordne Styrets nnstllng kontraslag å få stoff nok kke noå del å samle ble grupp utdrng te samarbedstale mellom AMK BIL. Kåre hadde fast plass und klubbmøta Rosfjord. Han 1929 mod. gamle lastebl sn gamal snøpl, deltok Lokalet romm maks. 90 pson, så vær tdlgdmsjon ute meldng! Først Bra tl mølla bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! pr mke. En nurlg sprednng gr m fskt. Normalt nettsd slk Styret gjnomgkk tale skal deles delteke alle møte frå start så nær ett. Han vl bl snøryddnga om vnt. Han kom både sa fjnsynet. Vare bestlles hos redaktør vart nnhold? En dé å leve ltt nfo te. tale seksstde nntekte lkt fung Dne bndde kan gjøres telefon ell e-post følelse mangfold. Kanskje bør man samle nyhet komm nn d tløpde. nytt slag punkt punkt hadde mønst, lte sltt! Veldg bra dekk! djupt sakna. Ett te ble han kontakta gamle v, g utstllne Brkelandsmarke å 4. Vetanblgudstjeste m.v. bllettsalg BIL stt ansvar ms (se adresse m.m. sde 2). Samtdg redaktør Fjærbla ønske seg østkant plass tlfelle tlkan klare kommtar, speselt han postve tlbakemeldng. På neste klubbmøte tok han Fjærbla tdlege skrve føljetong «bygge-prosjektet PrsAMK ha fjor, kr.delng 100,pr. ps. betales B.F. ste. Goodrch Slvtown U.S.A. lokke no dsse tl vårmønstrng. Åsal. Arrangemtet populært, skal ansvar parkng. være ltt lune mot vnd. Kanskje kan v om å ha stor nyhetsgehalt trykte nntekt bllett parkng. Turd or, talde morme hstor Telefon , Ånund Lunde, Krstansand PV treff: Velkomm tl PV-treff hos Ford 1924 modell» hos Kåre, gjaldt oppbyggng bl om opplevngar dne få nnblde). no utstlle å lage ltt m bla. Inge tar ansvar å koordne Styrets nnstllng kontraslag part oppfyll Brede hvte sd (se m ett hvt kommet utsettes da hv stt bndelse, ble e hyggestund utanom vanlege oss! vart nnhold? En dé å leve ltt nfop Kvåle, Omsland Fnsland, te. tale s nntekte skal deles lkt Kåre hadde ståande kassar. var et artg prosjekt hele R.S. negve tlbakemeldng kompe ansvar arbedsnnss, tm ell Pass tlm.v. eldre Amcar, bl.a. Ford V8 nd tl utstllne Brkelandsmarke å 4. 6Vetanblgudstjeste bllettsalg BIL stt ansvar ms stansa 28 Kr , 5 5 klubb Lyngdal. søn ! Fremmøte td. Fjærbla tdlege skrve føljetong «bygge-prosjektet kommet opp 100 kr/stk. oppleves pson, d kke noe svemomt n f. n modell. Prs kr pr. Tl lokke no dsse tl vårmønstrng. Åsal. Arrangemtet populært, AMK skal ha ansvar parkng. va ESLØPET PÅMELDINGSBLANKETT nye lemm amk sd sst klubbeffekt No tank om Hovedløpet 2014 Nye lemm AMK sd sst Ettlysnng Gs bort styremøte Mnneord om Kåre Udland meldng tl julemøtet lyngdal Mnneord om Kåre Udland klubbeffekt styremøte Klubbeffekt kjørng åp ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng julemøte Froland! kjørng åp ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Selges: kjørng åp ell lukket vetanbl tl bryllup andre festlge anlednng Mjå Ford 1924 modell» hos Kåre, gjaldt oppbyggng bl Kåre hadde ståande kassar. var et artg prosjekt hele opp,klubb helst gamal lastebl, Lyngdal. På Dyrskuet stlte han alltd han me td kjørte ut pukk tl stane vegane På Tronås 2011 fekk Kåre ltt hjelp tl å komme opp d På pukkvket». Dyrskuet stlte han alltdht opp,ell helst gamal lastebl, gjnom områ frå «lokale Med vste kneka han me td kjørte ut pukk tl stane vegane gjnom områ frå «lokale pukkvket». Med ht ell Treff 15 utsettes da hv part oppfyll stt ansvar arbedsnnss, tm ell nsand Krsta , pson, d kke Mjånoe svemomt Tlf. 38 vann m ett hvt kommet stykk, selg alle und ett! R.S. negve tlbakemeldng kompe htes! Hv. Helge Frgstad, kommet opp Må 100 kr/stk. oppleves Åml: Vetanbltreff Pan Åml første onsdag måned. Start kl. Krstansand, mobl Fnn frem bl møt opp! Jeg del V ønsk de nye lemme AMK tl Mcedes, både hjtelg velkomm klubb! Jeg del V ønsk de nye lemme AMK nye lemm amk sd sst nye lemm amk sd sst På Tronås 2011 fekk Kåre ltt hjelp tl å komme opp d vste kneka hjtelg velkomm klubb! Tor Arne Walskaar, Krstansand Tor Arne Walskaar, G S.T. Jakobs, Krstansand kjørng åp ell lukket vetanbl KARL V. SØRENSEN tl bryllup møbl, andre Bl, båt, dv. festlge anlednng Krstansand 15 Martn Smons, 15 Jørgs, Krstansand St Martn Smons, StG SALMAKERVERKSTED Borhaug Borhaug Jonas Åbg, Krstansand André Nøkland, Søgne André Nøkland, Odd Egl Skregeld, Søgne Flekkefjord Bedcte Øydna, Bedcte Øydna, Krstansand Bjørnar Jans, Grmstad Telefon , Lunde, Krstansand Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf Ånund 20 Krstansand selges: selges: tl 180 reparon 190 fra af tl Mcedes, både Alle m svce G S.T. Jakobs, tl fra femtåre MB 200 Krstansand femtåre MB 200 fra syttåre, selges tl fra syttåre, selges tl Mulghed lånebl.g30bort-prs. mn. kørsel fra færge. G Jørgs, Krstansand g bort-prs. MERCEDES Jonas Åbg, Krstansand HALLUND AUTO &Redar KAROSSERI Hv. Hv. Redar Odd Egl Skregeld, Chrstans, v/ Nels tlf Flekkefjord Js,Chrstans, tlf Ørumvej 127, Hallund, 9700 Brøndslev tlf Bjørnar Jans, Grmstad kjørng åp ell lukket vetanbl åp vetanbl tl bryllup Kjørng kjørng andre festlge anlednng åp ell ell lukket lukket vetanbl Gumps Auto Vest as Stor stas hos Kåre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! Andrè Kåre gode kompsar. 14 Stor stas hos Kåre, jun 2009: prøvetur Ford 1924 modell! Andrè Kåre gode kompsar LANTZ AUTO A/S 4735 EVJE AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED NAF - VIKING Kranvnsvce Dag & Nt - Leebl Mobl: Tlf: tl tl bryllup bryllupandre andrefestlge festlge anlednng! anlednng Telefon , Ånund Lunde, Krstansand nd 0 stansa 28 Kr 6 90 n 5, svee Telefon Tlf , Ånund Lunde, Krstansand vann TelefonMjå , Ånund Lunde, Krstansand 15 5, nnsve Mjåva nsand Krsta Tlf nsand Krsta 00 9, Tlf. 3 n5 svee nn Mjåva 15 23

13 RETUR: AMK, Veslefrkkve 3D 4638 Krstansand TREKKFERJE Desgn produksjon: Bjorvand & co as FESTIVALEN jun Fjetransport Undholdnng Vetanvnutstllng Markedsplass salg antkvtet Fant- fntfolktreff Kunst brukskunst Hstorsk kystmljø Åpnngstd begge dag kl oo husk campng ospedal fra fredag 20. jun!

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - OKTOBER / NOVEMBER 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - OKTOBER / NOVEMBER 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - OKTOBER / NOVEMBER 2015 37. ÅRGANG Dyrskue Lyngdal Nytt telt Russebl delemarked Vnt komm REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S skrv v oktob de fleste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - AUGUST / SEPTEMBER 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - AUGUST / SEPTEMBER 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - AUGUST / SEPTEMBER 2015 37. ÅRGANG P tur tl Knab Fullt hus Froland P gudstjeste Åsal Setesdalstreff Rysstad REDAKTØREN Tmnlste 2015 S Hovedløpet

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG Mcedes-parade Brkeland Museum Island Mange flotte bl Brkeland Festdag Åsal REDAKTØREN Tmnlste 2014 Ja, te vært

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG Julemøte Krstansand Julemøte Setesdal Julemøte Lyngdal Julemøte Froland REDAKTØREN Tmnlste 2015 Godt nyttr! N v

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - DESEMBER 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - DESEMBER 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - DESEMBER 2015 37. ÅRGANG Vent restaurng - Marnardal Hvordan f LMK-skrng? Folkevn Brkeland Vant preme Øynahea REDAKTØREN Tmnlste 2016 Kjære venn

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

SJELESORG. Overskrift. Nytt fra. Alle aldersgrupper ????????????????? Østfold. Tekst. Tekst

SJELESORG. Overskrift. Nytt fra. Alle aldersgrupper ????????????????? Østfold. Tekst. Tekst Nytt fra????????????????? Østfold Oktob/ novemb 2012 Nr. 5 12. gang www.normsjon.no Kan fle tus gamle bud tst ha sn gyldghet? Og se dags mnesk d Tekst Tekst rette ve? S E T INN BIL D E S E T T INN BIL

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden.

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden. klar tl bruk klar tl bruk Holst Foods og Pro Innova har utvklet ferdgretter fra Thaland som passer tl de fleste nnen den gastronomske verden. Thamatens hemmelghet Thamat skjuler hemmelgheter mange kke

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

K L U B B A. Julemøte. Les mer om: Ny serie: medlemmers kjøretøy. - Bli med på tur til Rogaland Bilmuseum. - Trekkferjefestivalen 2011.

K L U B B A. Julemøte. Les mer om: Ny serie: medlemmers kjøretøy. - Bli med på tur til Rogaland Bilmuseum. - Trekkferjefestivalen 2011. Nr. 1 Februar 2011 2.årgang K L U B B A Medlemsblad for Søgne Veteran og Trekkferje Klubb Les mer om: - Bli med på tur til Rogaland Bilmuseum - Trekkferjefestivalen 2011 - Årsmøte Ny serie: medlemmers

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 5/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 5/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 5/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksaker A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årets løpssesong er nå over. Vi har omtalt noen veteranbilarrangementer i Pedal

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004 Postve rekker Forelest: 3. Sept, 004 V skal tde utover fokusere på å teste om e rekke kovergerer, og skyve formler for summerg bakgrue. Dette er gje ford det første målet vårt er å lære hvorda v ka fe

Detaljer

MTO diagram Nytt: Det er ikke dokumentert at det er gjennomført dimensjoneringsberegninger for dette utløpsarrangementet

MTO diagram Nytt: Det er ikke dokumentert at det er gjennomført dimensjoneringsberegninger for dette utløpsarrangementet Hdelse- årsaksanalyse Avvk burde ha vært gjnført dmsjonngsbegnng (ref.if 9) Avvk nr 2 ca1996 Dokumtasjon Dokumtasjon høytrykksvæskeutskll høytrykksvæskeutskll () () spesfs spesfs utløp utløp skal skal

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 kl. 11.00 Elsabeth Thorsen, Alexandros Tuboglou Johnsen, klokker Steffen Au og Anta Larsen,

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5 OS KOMMUNE Avdelng for Tenestestyrng Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Td: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkvsaksnr. Sde Tttel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

oktober 2010 spør juristen gjennom ohf i kø for Lønn som fortjent inviterer fra problem til kvelds- til ressurs seminar for oslo

oktober 2010 spør juristen gjennom ohf i kø for Lønn som fortjent inviterer fra problem til kvelds- til ressurs seminar for oslo MEDLEMSMAGASIN oktob 2010 www.ohf.no YR nvt kveldssemnar sde 3 Spør jurst gjnom OHF sde 3 kø Lønn tjt fra problem ressurs oslo sde 4 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e oktob 2010 REDAKTØR Rannveg Mølm Ngrd

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 kl. 11.00 Jonas Lnd Aase, Carl Petter Opsahl og Mara Halldén, er Steffen Aune, klokker

Detaljer

Stjerner i regn. - Stjerneløpet i Langesund 11.-13. juni.

Stjerner i regn. - Stjerneløpet i Langesund 11.-13. juni. Stjerner i regn. - Stjerneløpet i Langesund 11.-13. juni. Tekst: Bernt Erik Olsen. Foto: Bernt Erik Olsen og Red. I år ble det regn. Men det tradisjonsrike Stjerne - løpet som Mercedes- Benz-klubben Norge

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

N r4 Ja nua r2015. Newsletter for TR-Register Norway. Klubbmøte LMK-forsikring. European TR-Meeting Danmark 2015. Årsmøte TR-Register Norway

N r4 Ja nua r2015. Newsletter for TR-Register Norway. Klubbmøte LMK-forsikring. European TR-Meeting Danmark 2015. Årsmøte TR-Register Norway Newsletter for TR-Register Norway N r4 Ja nua r2015 Klubbmøte LMK-forsikring European TR-Meeting Danmark 2015 Årsmøte TR-Register Norway De europeiske TR-møtene går på omgang mellom landene og er delt

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Landstreffet på Hafjell 2011

Landstreffet på Hafjell 2011 Landstreffet på Hafjell 2011 Her kommer litt informasjon om hvordan helgen utspant seg. Til tross for de siste dagers hendelser med vrange værguder og masse vann fra fjell og daler ble dette ingen demper

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : 280205 la:r:tall ppgaver:,10

Detaljer