CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold"

Transkript

1 CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 Okt. - 06

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Tekniske data...1 Mål og anslutninger...1 Oppbygning Eco Heat...2 Viktige punkter... 3 Sikkerhetsforskrifter...3 Husetsvarmekurve...4,5,6 Innjustering av varmekurven Gunnverdier Funksjoner instrumentpanel...7,8 Standard verdeier Standard verdier ved levering Menystruktur...9 For huseieren Menysystemet...10,11,12,13,14 Forklaringer Drift og vedlikehold...15 Komponentplassering...15 Feilsøking, egnede forholdsregler...16,17 Avriming Luftproblemer Motorvern Alarm og informasjonstekster...18,19 Øvrig informasjon og tips...20,21 Kjellervarme om sommeren Nattsenkning Egne innstillinger For installatøren Generelt...22 Transport Avemballering Rørinstallasjon...22,23,24,25 Avluftning kondenser Anslutning til Eco El og anlutning til Eco Logic El.installasjon...2,26,27,28 Generelt om styringen Anslutning til kjele Amperinstillinger, motorvern Utedelen Koblingsplinter El.skjemaer Innstillinger Kontroller Første start...29 Lydnivåer...30

8

9 Den komplette uteluftsvarmepumpen CTC Eco Air er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. CTC Eco Air arbeider med utetemperaturer ned til - 15 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC Eco El eller til den eksisterende kjelen med styresystemet Eco Logic. Et rustfritt stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger leveransen. CTC Eco Air er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygget hetgasstiner som sørger for at fordamperbatteriet holdes isfritt, slik at den høye virkningsgraden bibeholdes.

10

11 Tekniske data Eco Air 400 V GENERELL INFORMASJON Eco Air 230 V NRF nummer Type Eco Air 107 Eco Air 109 El.data 3~ 230 V 3~ 230 V Tilført effekt kompressor ved 50 C vanntemperatur og -10 / 0 / +8 C uteluft 2,1 / 2,4 / 2,5 kw 2,6/ 2,8 / 3,0 kw Avgitt effekt kompressor ved 50 C vanntemperatur 4,9 / 6,1 / 7,1 kw 5,7 / 7,4/ 8,6 kw og -10 / 0 / +8 C uteluft NRF nummer Minimum gruppesikring 16 A Type 16 A Eco Air 105 Eco Vannvolum 2,0 ltr. El.data 2,9 ltr. 3 ~ 400 V 3 ~ Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 1,2 kg 2,2 kg Tilført effekt kompressor ved 50 C vanntemperatur Brytverdier pressostster HT / LT 27,0 / 0,1 og bar-10 / 0 / 27,0 +8 C / 0,1 uteluft bar 1,5 / 1,7 / 1,9 kw 2,1 / 2 Maks. driftstrykk vann 2,5 baravgitt effekt kompressor 2,5 bar ved 50 C vanntemperatur og -10 / 0 / +8 C uteluft Vekt 105 kg 135 kg Minimum gruppesikring 3,6 / 4,8 / 5,7 kw 4,9 / 6 10 A De største målene gjelder Eco Air 109 og 111 Vannvolum 2,0 ltr. 2 Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 560 1,2 kg 1 Brytverdier pressostster HT / 380 LT ,0 / 0,1 bar 27,0 Maks. driftstrykk vann 2,5 bar Vekt 100 kg

12

13 Eco Air`s el.anslutninger Bildet viser hvordan varmepumpen ansluttes til Eco El alternativt Eco Logic. Anslutning i el.skap Eco Air Hetgass 230 V Disse kablene legges av el.installatør GENERELL INFORMASJON Denne kabelen medfølger Anslutning EcoLogic Anslutning EcoEl 15 meter Eco Logic Hetgass J. 3 7 Anslutning i el.skap Eco Air V Her medfølger begge kablene Anslutning EcoLogic Eco El Eco Air El. skap 1 L1 Kompressor 2 L2 Kompressor 3 L3 Kompressor 4 H / L - pressostat 5 H / L - preesostat 6 Fase / L 1 Vifte / tidsur / ventil 7 N / L 2 Vifte / tidsur / ventil J. Jord 1. Hetgassføler 2. Hetgassføler 2

14 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drenering. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. ( Minumum 22 mm, vi anbefaler 28 mm ) Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. ( Minimum 6 mtr. løftehøyde ) Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid slås av for man gjør noe inngrep i varmepumpen. Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er beskadiget. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Produktets tilvirkningsnummer skal alltid oppgis. 3

15 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, anntal radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven GENERELL INFORMASJON! Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i CTC Eco Airs styresystem. Dette gjør du i meny INST, punktene 13 og 14. Det å justere inn riktig varmekurve, kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge punkt 5 ROMFØLER, velg så UTEN. Systemet arbeider da bare etter uteføleren. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt, punkt 18 Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 ( Om utetemperaturen er høyere ved installasjonen, må du bruke den fabrikkinnstilte kurven til utetemperaturen har sunket ned til et lavere nivå ). Grunninstilling 1) Neste nøkkelverdi i varmekurven ligger ved en utetemperatur på Du stiller inn den temperaturen som turen skal ha, for at ønsket romtemperatur skal oppnås, punkt 13. ( Om du ikke kjenner til de eksakte forutsetningene for din bolig, så se veiledningen neste side ). 2) Først stiller du inn den utetemperaturen hvor varmen skal slås av. VARME AV VED UTETEMP, punkt 14. Diagrammet på neste side er et eksempel på hvordan varmekurven ser ut ved ulike innstillinger og utgår fra tre ulike verdier: 15, 20 og 25 C. Fabrikkinnstillingen er 17 C. 3) La disse innstillingene vare i noen døgn og kjenn etter om innetemperaturen blir for lav eller for høy. Følg så instruksjonen videre. 4

16 ! For lavt innstilte verdier kan gjøre sitt til at ønsket temperatur ikke oppnås. Da må du justere varmekurven etter behov. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Hensiktsmessige grunnverdier Ved installasjonen kan man sjelden utføre en eksakt innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være et bra utgangspunkt for en tilnærmelsesvis innstilling. Veiledning punkt 13 TURTEMP ( VED - 15 UTE ) Bare gulvvarme 35 C Lavtemperatursystem ( godt isolert hus ) 40 C Lavtemperatursystem ( eldre hus ) 50 C Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) 60 C 5

17 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger. Kurvens helning viser hvilken temperatur som varmepumpen / kjelen skal avgi til husets varmesystem, for at det skal kunne oppnå riktig temperatur ved forskjellige temperaturer ute. Romføleren påvirker dette ved å kunne høyne og senke kurven, men den kan bare høyne kurven maksimalt 7 C. Jo lavere kurve, desto effektivere varmepumpedrift. Diagram 1 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 15 C Turtemperatur Her velger du den turtemperaturen som er nødvendig ved - 15 C utetemperatur Utetemperatur GENERELL INFORMASJON Turtemperatur Diagram 2 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 20 C Utetemperatur Turtemperatur Diagram 3 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 25 C Utetemperatur 6

18 Funksjoner instrumentpanel ( Eco El ) Her følger en beskrivelse av styresystemet for Eco El, sammenkoblet med uteluftsvarmepumpen Eco Air. Vedrørende Eco Logics styresystem, se egen instruksjon for Eco Logic. I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser hvor lang tid varmepumpen har vært spenningssatt, antall kompressorstarter seneste døgnet, kw - måling, alarm, osv. DIAGNOSE: Gir informasjon om aktuelle driftsdata, f.eks. aktuelle temperaturer, hvilke El.steg som i øyeblikket er aktive og strømforbruk. INST: Innstillinger. Her velger du ønsket driftsdata, f.eks. temperaturer og om det ønskes varme i kjelleren om sommeren. MANUELL: Her kan du manuelt styre de ulike utgangene. OBS! Bare til installasjon og service / feilsøking.!produktets drift overvåkes permanent av styringen. Om driftsdata ikke er i overenstemmelse med de tillatte verdier, beskyttes produktet automatisk. Eco El 1800 Eco El

19 Reservetermostat Skal normalt på off, alternativt på F ( frostbeskyttelse ). Ved eventuelle feil på den ordinære styringen, vri rattet opp til ønsket temperatur. 70 C anbefales. Sikkerhetstermostat Løser ut om temperaturen i kjelen skulle bli for høy. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten A sikring Overvåker radiatorpumpen. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten. Display / innmating Her stilles driftsdata som f.eks. temperatur inn. Data og parametere vises i klartekst i displayet. GENERELL INFORMASJON !Endret verdi er aktiv så snart den er tastet inn. 1 ) Display. Viser temperaturer, menyer, feil ved alarm osv. Ved valg av meny eller i diagnosedelen vises en fylt eller en tom rute. Fylt rute betyr at verdien / valget er aktivt. 2 ) Med D-knappen steger du deg frem til de ulike menyene. For å aktivere: Trykk inn knappen i 3 sekunder og du kommer til innstilling av romtemperaturen. Med ytterligere et trykk kommer du til menyvalg. Velg så mellom de ulike innstillingene LOGG, DIAGNOSE, INST. og MANUELL. Bruk så (+) knappen for å velge og bekreft med D-knappen. Steg deg så videre igjennom menyen ved hjelp av D-knappen. Vil du gå tilbake til grunninnstillingen: Se standardverdier nedenfor 3 ) Knapp for å resette alarm 4 ) Grønn driftslampe. Viser at varmepumpen har spenning og er i drift. 5 ) Knapp for å redusere verdiene. 6 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med ( -) knappen. 7 ) Knapp for å øke verdien eller hoppe til neste valg. 8 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med (+) knappen. 9 ) Rød alarmdiode. Om det oppstår feil, blinker dioden og feilen kan avleses i displayet. Samtidig blinker romføleres diode. Standardverdier Produktet leveres med standardverdier ferdig innprogrammert. For å få disse verdiene tilbake gjør følgende: Hold knapp D inntrykket i minimum 3 sekunder slik at displayet går i normal posisjon. Trykk samtidig på (+) og (-) knappen i minst 5 sekunder. Styringen intar nå samme status som ved leveringen. Driftslogg påvirkes ikke. Standardverdier ved levering Romtemperatur 20 C El.kjele 7 kw Maks. VP temperatur 55 C Kompressor Sperret Temperatur El.kjele 55 C Turtemperatur ved - 15 C 50 C Maks. radiatortemperatur 80 C Min. radiatortemperatur Fra Fordrøyning av shunt 180 min. Kompressor sperrer ved - 15 C Nattsenkning Nei 8

20

21 Menystruktur Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de nærmeste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om hver eneste innstilling i detalj. ECOAIR ## NS K ##### ##: ## ## C ROMTEMPERATUR NU##.# C INST ## C LOGG INST DIAGNOSE MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL GENERELL INFORMASJON 1 TOTAL DRIFTSTID #### h KOMPR VIFTE ELK #.# + #.# kw S SF F D E N TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## KOMPR/VIFTE/CP AV PÅ 2 TOTAL DRIFTTID KOMPR #### kw H.GAS ## C UTE ## C INNSTILLING TID ####### ##:## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 3 KOMPR SENESTE 24 ## h ## min TURTEMP INNSTILT ## C ## C ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 4 KOMPR STARTER SENESTE 24h 0 st EL.KJELE ## C INNSTILT ## C INNSTILLING NORMAL M.KODE TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## EL.K NEDRE AV PÅ 5 ELVARME DRIFT ##### kwh ### kw EL.K. NEDRE ## C INNSTILT ## C ROMFØLER MED UTEN TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## VIFTE AV PÅ 6 7 ANTALL ALARMER SENESTE 24h 0 st ALARM SENESTE ############## 8 VARMEPUMPE ## C INNSTILT ## C SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER KOMPR AVSTENGT ( UTETEMP ## C ) KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## LADEPUMPE AV PÅ SHUNT STENGER ÅPNER ALARM ROMFØLER AV PÅ 9 NATTSENKNING EL.K NEDRE TILLATT SPERRE 10 STRØMUTTAG ##A HOVEDSIKRING ##A TEMP NEDRE EL.K ## C SHUNT 50% PROG. ######### DATO ##-##-## SHUNT FORDRØYD ### min HOVEDSIKRING ##A 13 TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C 14 VARME AV VED UTETEMP ## C! Etter 10 minutter går igjen displayet tilbake til normal visning om ingen programmering har blitt fortatt. ( Bortsett fra manuell drift med brinepumpe ). Åpen rute: ikke aktiv Fylt rute: aktiv MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV KOMPR SPERER VED UTETEMP - 15 C NATTSENKNING NEI JA ROMTEMPERATUR ENDRES ### C TURTEMPERATUR ENDRES ### C Nattsenkning Fra- Til, se neste kollonne 9!Når du har steget deg igjennom menyen, kommer du tilbake til menyvalgsbilde. Her kan du velge en annen meny eller gå igjennom samme menyen en gang til.

22

23 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El Menysystemet ECOHEAT 7,5 NS K ##### ##: ## 50 C ROMTEMPERATUR NU ##.# C INST ## C Takket være det tydelige menysystemet, kan du lett foreta innstillinger og endringer ved behov. I displayet kan du i klattekst lese hvilke opplysninger som er aktuelle. Hovedmeny Dette er displayets normale utseende. Selv NS ( nattsenkning ) og K ( kjellervarme om sommeren ) vises om dette er valgt. Trykk inn D - knappen i tre sekunder for å komme til ruten som viser den aktuelle romtemperaturen. Vil du endre romtemperaturen ( INST blinker ), bruk + eller - knappen. Denne ruten vises bare ved drift med romføler. For huseieren LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Her vises de ulike menyene som kan velges. Les mer om disse på foregående side. Nedenfor ser du hva de respektive menyene inneholder. LOGG LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Kategorien LOGG er systemets loggbok. Her finner du statestikk og opplysninger om den seneste alarmen. TOTAL DRIFTSTID #### h 1. Total driftstid Viser totaltiden som varmepumpen har vært spenningssatt. TOTAL DRIFTTID KOMPR #### h 2. Kompressorens driftstid Viser kompressorens totale driftstid i timer ( h ) siden installasjonen ble foretatt. KOMPR SENESTE 24 ## h ## min 3. Kompressorens driftstid pr. døgn Viser kompressorens driftstid de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. KOMPR STARTER SENESTE 24h ## st 4. Kompressorens starter Viser antall starter som kompressoren har gjort de siste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. ELVARME DRIFT ##### kwh ##.# kw ANTALL ALARMER SENESTE 24h # st ALARM SENESTE ############## 5. El.kjelens forbruk Viser el.kjelens energiforbruk i kwh ( må ikke forveksles med el.kjelens antall driftstimer), samt den innkoblete effekten. ELVARME DRIFT viser alltid nyttiggjort energiforbruk. 6. Antall alarmer Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 7. Siste alarm Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 10

24 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El DIAGNOSE LOGG DIAGNOSE INST MANUELL KOMPR VIFTE EL: #.# + #.# kw 1. Driftsstatus 1 Viser om kompressor og brinepumpe er i drift ( fylt rute ) 2 Viser innkoblet effekt i øyeblikket ( el. kolbe ) H.GAS ## C UTE ## C 2. Temperatur brine og hetgass 1 Aktuell temperatur på kjølebærer ( brinevæsken ) målt ved kollektorslangens tur og retur. 2 Aktuell temperatur på hetgassene når kompressoren går. Viser også aktuell utetemperatur. TURTEMP INNSTILT ## C ## C 3. Temperatur til radiatorer 1 Aktuell temperatur på vannet som går ut til husets varmesystem ( turtemperatur ) 2 Viser innstilt temperatur for dette. EL.KJELE ## C INNSTILT ## C 4. Temperatur på el.kjele 1. Aktuell temperatur på el.kjelen. 2 Viser innstilt temperatur for dette. For innstilling av el.kjelens tempera tur, se avsnitt Instillinger på neste side pkt. 8. ELP NEDRE INNSTILT ## C ## C 5. Temperatur på nedre el.kolbe 1 Aktuell temperatur på den nedre el.kolben 2 Viser innstilt verdi for denne. Når innstilt temperatur oppnås, stopper kompressoren VARMEPUMPE ## C INNSTILT ## C 6. Temperatur på varmepumpe 1 Aktuell temperatur på varmepumpen. 2 Viser innstilt turtemperatur for dette. SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER KOMPR AVSTENGT ( UTETEMP ## C ) 7. Shuntmotor Viser om shuntventilen ( som sørger for at jevn varme hele tiden kommer ut på radiatorsystemet ) åpner eller stenger. 8. Kompressor avstengt 1 Viser om kopressoren er avstengt ( fylt rute ) 2. Viser aktuell utetemperatur NATTSENKNING 9. Nattsenkning Viser om nattsenkning er aktiv ( fylt rute ). For innstilling av nattsenkning, se avsnitt Innstillinger pkt. 15. STRØMUTTAG #.#A HOVEDSIKRING ##A SHUNT 50% PROG. ######### DATO ÅÅ-MM-DD 10.Strømuttak og hovedsikring 1 Viser strømuttaket i huset ( hårdest belastet fase ) om strømtransformatorer er montert. 2 Størrelse hovedsikring 11.Shuntstilling Viser om shuntventilen behøver varme fra el.kjelen. OBS! Om forsinkelse av shunten er aktiv, hentes ikke el.varme før etter innstilt tidsrom. Vedrørende innstilling av shuntventilens forsinkelse, se under avsnitt innstillinger pkt.9 12.Programversjon 1 Styresystemets programversjon. 2 Programvarens utgave dato 11

25 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El S SF F D E N INST LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien INST stiller du inn ønskede driftsdata, f.eks. temperaturer, nattsenkning osv. 1. Valg av språk Her stiller du inn ønsket språk: Svensk ( er fabrikkinnstilling ), Finsk, Tysk, Fransk, Engelsk og Norsk For huseieren INNSTILLING TID ####### ##:## ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM INNSTILLING NORMAL M.KODE ROMFØLER MED UTEN KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET 2. Dag og tid OBS! Vises bare om nattsenkning er valgt. Vises ikke på den første oppstarten. Om du har valgt nattsenkning, stiller du inn aktuell ukedag og tid. 3. Produkttype Her stiller du inn hvilken produkttype du har. Om du f.eks. har en ECO EL og anslutter den til en ECO Air, så endrer du til ECO Air 4. Tilgang Grunninnstillingen er NORMAL. MED KODE er beregnet for teknikker og krever særskilt kodebeskyttet tilgang. Med koden kan fabrikkinnstilte verdier, f.eks. alarmgrenser endres. 5. Romføler Her velger du om romføler skal være med under driften ( den kan velges bort om det f.eks. er vanskelig å plassere den ). Om UTAN er valgt, følger din Eco Heat innstilt kurve ( husets varmekurve ). 6. Kompressor Her stiller du inn om kompressoren tillates å starte eller ikke. Kompressoren kan sperres ( fabrikkinnstilling ),f.eks. om utedelen ikke er ferdig installert. MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C EL.K NEDRE TILLATT SPERRE 7. El.kjelens maks. effekt Her stiller du inn el.kjelens maksimalt tillatte effekt ( 0-9 kw ). Om maks. effekten stilles på 0 kw, sperres el.kjelen helt 8. El.kjelens temperatur Her stiller du inn el.kjelens driftstemperatur ( C ).50 C anbefales ( jo høyere temperatur, jo mer varmtvann men det fører til økt energitilførsel ). 9. Sperring av nedre el.kolbe Her kan du sperre den nedre el.kolben ( normalt aktiv ). Den kobles automatisk fra når utedelen er i drift. En sperret el.kolbe starter aldri. TEMP NEDRE EL.K ## C 10.Temperatur nedre el.kolbe Her stiller du inn driftstemperaturen for den nedre el.kolben. SHUNT FORDRØYD ### min 11. Forsinkelse av shuntventilen Varmeutaket fra el.kjelen kan forsinkes ( minutter ), for å ungå at shuntventilen åpner ved et tilfeldig behov, f.eks. under varmtvanns tapping. Anbefalt innstilling er 180 minutter. 12

26 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El HOVEDSIKRING ##A TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C VARME AV VED UTETEMP ## C MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV KOMPR SPERRER VED UTETEMP - 15 C NATTSENKNING NEI JA ROMTEMPERATUR ENDRES ### C TURTEMPERATUR ENDRES ### C TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## 12. Hovedsikring Her stiller du inn hovedsikringens størrelse ( A ). Leveringsinnstilling er 20A. Har bare betydning om det er montert strømfølere. 13. Varmekurvens øvre verdi Still inn temperaturen for turledningen ved en utetemperatur på - 15 C. OBS! Innstillingen beror på type av radiatorsystem. Les mer under varmekurver. 14. Varmekurvens nedre verdi Her velger du ved vilken utetemperatur som varmesystemet skal stenges av. Fabrikkinnstilling 17 C. ( Radiatorsystemet mosjoneres likevel regelmessig under sommerhalvåret ). 15. Turledningens maks. temperatur I blant kan det være hensiktsmessig å begrense temperaturen på vannet som går ut til radiatorene, f.eks. i hus med bare gulvvarme. Den temperaturen stiller du inn her. ( C ). Fabrikkinnstilling 80 C. 16. Varme i kjelleren om sommeren Om du ønsker å ha på varme i kjelleren om sommeren, stiller du inn minste temperatur til radiatorene her. ( Les mer om dette lenger frem ). 17.Laveste utetemperatur Laveste utetemperatur hvor kompressoren ikke tillates å gå Lavere. Kan stilles ned til - 15 C. Anbefalt - 10 C.Jo lavere temperatur, jo mer slitasje og lavere varmefaktor. OBS! En viss reduksjone av maks. tillat vanntemperatur, skjer ved ute temperatur lavere enn - 10 C 18. Nattsenkning Her stiller du inn om du ønsker nattsenkninger aktiv eller ikke. Still også inn klokken under pkt. 2. Les mer om nattsenkning lenger frem. 19. Endring ved drift med romføler ( Vises ikke når når romfølerdrift er valgt bort ). Her stiller du inn ønsket forandring av romtemperaturen ( -20 til +20 C ). 20. Endring ved drift uten romføler ( Vises ikke når når romfølerdrift er valgt ). Her stiller du inn ønsket forandring av temperaturen på turledningen ( - 30 til + 30 C ). 21. Tider for temperaturendringer Her stiller du inn tiden dag for dag ( mandag - søndag ) når temperaturen skal endres ( forutsetningen er at nattsenkning er valgt ). 13

27 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien MANUELL styrer man manuellt de ulike utgangene. OBS! Denne kategorien er kun forbeholt installatøren til bruk under installasjon / service og feilsøking. For huseieren KOMPR/BRINE AV PÅ 1. Start / Stopp Her finnes muligheten til manuellt å starte og stoppe kompressor og brinepumpe RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 2. El.kolbe 1,5 / 3,0 kw 400V - 1,2 / 2,4 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 3. El.kolbe 3,0 / 6,0 kw 400V - 2,4 / 4,7 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. EL.K NEDRE AV PÅ 4. Nedre el.kolbe AV / PÅ Her finnes mulighet til manuellt å starte og stoppe brinepumpen. Kan benyttes ved avlufting av kollektorsløyfe!. VIFTE AV PÅ 5. Vifte AV / PÅ Her finnes muligheten til manuelt å starte og stoppe viften. LADEPUMPE AV PÅ 6. Ladepumpe AV / PÅ Her finnes muligheten til manuelt å starte og stoppe ladepumpen. SHUNT STENGER ÅPNER 7. Shuntmotor Her finnes muligheten til manuellt å påvirke shuntmotorens stilling. ALARM ROMFØLER AV PÅ 8. Romfølerens alarmdiode Her kan du teste romfølerens alarmdiode. 14

28 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i ECO Air. Komponentplassering Kompressor veisventil 3. Kondenser 4. Tørkefilter / akkumulator 5 Inspeksjonsglass Ekspansjonsventil 4 7. Pressostat 8. Reset høyt trykk 9. Reset lavt trykk Avrimingsur 11. Driftsbryter 12. Kondensator for vifte 13. Koblingsplint med tilkoblinger Avluftningsventil 15. Anslutning vann fra kjele 16. Anslutning vann til kjele Hetgassføler 15 15

29 Feilsøking / egnede forholdsregler Eco Air er konstruert for å gi en pålitelig drift og høy komfort, og dessuten ha en lang levetid. Her får du noen tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne igjen bedømmer det dit hen at det kommer av en material - eller fabrikasjonsfeil, er det installatøren som skal kontakte oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets produksjonsnummer. Varmesystemet Romføleren, som alltid bør være installert, overvåker hele tiden at du får en riktig og jevn temperatur i rommet. For at denne skal kunne gi riktige signaler til styresystemet, skal radiatortermostatene alltid være helt åpne på det stedet hvor romføleren er plassert. Juster alltid inn systemet med alle radiatorventilene fullt åpne. Etter noen dager kan termostatene igjen reguleres individuelt i de ulike rom. For huseieren! Om du ikke har termostatiske radiatorventiler, må du overveie å få slike montert. Om du ikke oppnår innstilt romtemperatur, kontroller følgende: At At At At At At radiatorsystemet er riktig justert og fungerer riktig. At radiatortermostatene er åpne og at radiatorene er like varme. Varmepumpens gjerrige drift krever at radiatorsystemet fungerer godt om du skal oppnå en bra besparelse. varmepumpen er i drift og at ingen feilmeldinger vises. tilstrekkelig ekstra effekt er installert. Øk eventuelt. produktet ikke er innstilt i posisjonen MAKS. TILLATT TURTEMP med for lav verdi. tilstrekkelig høyt verdi på TURTEMP ( VED - 15 UTE ) er valgt. Økes ved behov. Se også varmekurver. ikke temperatursenkningen er feilaktig innstilt. Om varmen ikke er jevn, kontroller følgende: At At At romfølerens plassering er representativ for huset. radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren. ikke andre varme- / kjølekilder forstyrrer romføleren. Resetting av alarm Du resetter alarmen med å trykke på resettknappen på instrumentpanelet. Om flere alarmer har oppstått, vises disse etter hverandre. Om noen av pressostatene ( høyt- eller lavt trykk ) har løst ut, må den først resettes bak varmepumpens frontluke, før man kan trykke på knappen i panelet. Luken åpnes ved at man løfter den opp og drar den ut i bunnen. 16

30 Sirkulasjon og avriming Om sirkulasjonen mellom inne- og utedel reduseres betydelig eller opphører, løses høytrykkspressostaten ut. Årsaken til dette kan være: Feil på sirkulasjonspumpen Luft i ledningen Tett kondenssor Andre mellomliggende hindrer for vannstrømmen. Normalt skal varmepumpen avrimes automatisk en gang i timen, da all isen skal smeltes bort. Om varmepumpen varmer dårlig, kontroller at det ikke har oppstått noen unormal oppbygging av is. årsaken til dette kan være: Feil på avrimingsautomatikken Brist på kjølemiddel ( lekkasje ). Kontroller at inspeksjonsglasset er rent uten gassbobler. Husk at CTC Eco Air er en uteluftvarmepumpe som gir mindre varme ved synkende utetemperatur, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at du ved raskt synkende utetemperatur kan oppleve at varmepumpen gir dårlig med varme. Under avrimingen stopper viften men kompressoren går og smeltevann renner ned på bakken under varmepumpen. Når avrimingen opphører, starter viften igjen og i begynnelsen oppstår det en liten dampsky, bestående av fuktig luft som kondenserer i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og opphører etter noen sekunder. Luftproblem Om det høres skvalpende lyder fra varmepumpen, så kontroller at den er ordentlig avluftet. Åpne opp sikkerhetsventilen til kjelen slik at eventuell luft kan evakueres. Er det behov for det, så etterfyll mer vann, slik at riktig trykk kan oppnåes. Om fenomenet gjentar seg, la da en fagmann se på saken.! Ikke glem at selv radiatorene kan behøves å avluftes. Motorvern CTC Eco Air og CTC Eco Logic inneholder et motorvern for kompressoren, som løser ut om kompressoren trekker unormalt mye strøm. Ved feil vises teksten: MOTORV.KOMPR ALARM RESETT i displayet. Årsaken til feilen kan være følgende: Fase bortfall eller forstyrrelser på nettet. Kontroller sikringene som er den vanligste årsaken. Kompressor feil. Tilkall servicemann. 17

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer