CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold"

Transkript

1 CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 Okt. - 06

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Tekniske data...1 Mål og anslutninger...1 Oppbygning Eco Heat...2 Viktige punkter... 3 Sikkerhetsforskrifter...3 Husetsvarmekurve...4,5,6 Innjustering av varmekurven Gunnverdier Funksjoner instrumentpanel...7,8 Standard verdeier Standard verdier ved levering Menystruktur...9 For huseieren Menysystemet...10,11,12,13,14 Forklaringer Drift og vedlikehold...15 Komponentplassering...15 Feilsøking, egnede forholdsregler...16,17 Avriming Luftproblemer Motorvern Alarm og informasjonstekster...18,19 Øvrig informasjon og tips...20,21 Kjellervarme om sommeren Nattsenkning Egne innstillinger For installatøren Generelt...22 Transport Avemballering Rørinstallasjon...22,23,24,25 Avluftning kondenser Anslutning til Eco El og anlutning til Eco Logic El.installasjon...2,26,27,28 Generelt om styringen Anslutning til kjele Amperinstillinger, motorvern Utedelen Koblingsplinter El.skjemaer Innstillinger Kontroller Første start...29 Lydnivåer...30

8

9 Den komplette uteluftsvarmepumpen CTC Eco Air er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. CTC Eco Air arbeider med utetemperaturer ned til - 15 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC Eco El eller til den eksisterende kjelen med styresystemet Eco Logic. Et rustfritt stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger leveransen. CTC Eco Air er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygget hetgasstiner som sørger for at fordamperbatteriet holdes isfritt, slik at den høye virkningsgraden bibeholdes.

10

11 Tekniske data Eco Air 400 V GENERELL INFORMASJON Eco Air 230 V NRF nummer Type Eco Air 107 Eco Air 109 El.data 3~ 230 V 3~ 230 V Tilført effekt kompressor ved 50 C vanntemperatur og -10 / 0 / +8 C uteluft 2,1 / 2,4 / 2,5 kw 2,6/ 2,8 / 3,0 kw Avgitt effekt kompressor ved 50 C vanntemperatur 4,9 / 6,1 / 7,1 kw 5,7 / 7,4/ 8,6 kw og -10 / 0 / +8 C uteluft NRF nummer Minimum gruppesikring 16 A Type 16 A Eco Air 105 Eco Vannvolum 2,0 ltr. El.data 2,9 ltr. 3 ~ 400 V 3 ~ Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 1,2 kg 2,2 kg Tilført effekt kompressor ved 50 C vanntemperatur Brytverdier pressostster HT / LT 27,0 / 0,1 og bar-10 / 0 / 27,0 +8 C / 0,1 uteluft bar 1,5 / 1,7 / 1,9 kw 2,1 / 2 Maks. driftstrykk vann 2,5 baravgitt effekt kompressor 2,5 bar ved 50 C vanntemperatur og -10 / 0 / +8 C uteluft Vekt 105 kg 135 kg Minimum gruppesikring 3,6 / 4,8 / 5,7 kw 4,9 / 6 10 A De største målene gjelder Eco Air 109 og 111 Vannvolum 2,0 ltr. 2 Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 560 1,2 kg 1 Brytverdier pressostster HT / 380 LT ,0 / 0,1 bar 27,0 Maks. driftstrykk vann 2,5 bar Vekt 100 kg

12

13 Eco Air`s el.anslutninger Bildet viser hvordan varmepumpen ansluttes til Eco El alternativt Eco Logic. Anslutning i el.skap Eco Air Hetgass 230 V Disse kablene legges av el.installatør GENERELL INFORMASJON Denne kabelen medfølger Anslutning EcoLogic Anslutning EcoEl 15 meter Eco Logic Hetgass J. 3 7 Anslutning i el.skap Eco Air V Her medfølger begge kablene Anslutning EcoLogic Eco El Eco Air El. skap 1 L1 Kompressor 2 L2 Kompressor 3 L3 Kompressor 4 H / L - pressostat 5 H / L - preesostat 6 Fase / L 1 Vifte / tidsur / ventil 7 N / L 2 Vifte / tidsur / ventil J. Jord 1. Hetgassføler 2. Hetgassføler 2

14 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drenering. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. ( Minumum 22 mm, vi anbefaler 28 mm ) Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. ( Minimum 6 mtr. løftehøyde ) Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid slås av for man gjør noe inngrep i varmepumpen. Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er beskadiget. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Produktets tilvirkningsnummer skal alltid oppgis. 3

15 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, anntal radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven GENERELL INFORMASJON! Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i CTC Eco Airs styresystem. Dette gjør du i meny INST, punktene 13 og 14. Det å justere inn riktig varmekurve, kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge punkt 5 ROMFØLER, velg så UTEN. Systemet arbeider da bare etter uteføleren. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt, punkt 18 Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 ( Om utetemperaturen er høyere ved installasjonen, må du bruke den fabrikkinnstilte kurven til utetemperaturen har sunket ned til et lavere nivå ). Grunninstilling 1) Neste nøkkelverdi i varmekurven ligger ved en utetemperatur på Du stiller inn den temperaturen som turen skal ha, for at ønsket romtemperatur skal oppnås, punkt 13. ( Om du ikke kjenner til de eksakte forutsetningene for din bolig, så se veiledningen neste side ). 2) Først stiller du inn den utetemperaturen hvor varmen skal slås av. VARME AV VED UTETEMP, punkt 14. Diagrammet på neste side er et eksempel på hvordan varmekurven ser ut ved ulike innstillinger og utgår fra tre ulike verdier: 15, 20 og 25 C. Fabrikkinnstillingen er 17 C. 3) La disse innstillingene vare i noen døgn og kjenn etter om innetemperaturen blir for lav eller for høy. Følg så instruksjonen videre. 4

16 ! For lavt innstilte verdier kan gjøre sitt til at ønsket temperatur ikke oppnås. Da må du justere varmekurven etter behov. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Hensiktsmessige grunnverdier Ved installasjonen kan man sjelden utføre en eksakt innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være et bra utgangspunkt for en tilnærmelsesvis innstilling. Veiledning punkt 13 TURTEMP ( VED - 15 UTE ) Bare gulvvarme 35 C Lavtemperatursystem ( godt isolert hus ) 40 C Lavtemperatursystem ( eldre hus ) 50 C Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) 60 C 5

17 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger. Kurvens helning viser hvilken temperatur som varmepumpen / kjelen skal avgi til husets varmesystem, for at det skal kunne oppnå riktig temperatur ved forskjellige temperaturer ute. Romføleren påvirker dette ved å kunne høyne og senke kurven, men den kan bare høyne kurven maksimalt 7 C. Jo lavere kurve, desto effektivere varmepumpedrift. Diagram 1 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 15 C Turtemperatur Her velger du den turtemperaturen som er nødvendig ved - 15 C utetemperatur Utetemperatur GENERELL INFORMASJON Turtemperatur Diagram 2 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 20 C Utetemperatur Turtemperatur Diagram 3 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 25 C Utetemperatur 6

18 Funksjoner instrumentpanel ( Eco El ) Her følger en beskrivelse av styresystemet for Eco El, sammenkoblet med uteluftsvarmepumpen Eco Air. Vedrørende Eco Logics styresystem, se egen instruksjon for Eco Logic. I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser hvor lang tid varmepumpen har vært spenningssatt, antall kompressorstarter seneste døgnet, kw - måling, alarm, osv. DIAGNOSE: Gir informasjon om aktuelle driftsdata, f.eks. aktuelle temperaturer, hvilke El.steg som i øyeblikket er aktive og strømforbruk. INST: Innstillinger. Her velger du ønsket driftsdata, f.eks. temperaturer og om det ønskes varme i kjelleren om sommeren. MANUELL: Her kan du manuelt styre de ulike utgangene. OBS! Bare til installasjon og service / feilsøking.!produktets drift overvåkes permanent av styringen. Om driftsdata ikke er i overenstemmelse med de tillatte verdier, beskyttes produktet automatisk. Eco El 1800 Eco El

19 Reservetermostat Skal normalt på off, alternativt på F ( frostbeskyttelse ). Ved eventuelle feil på den ordinære styringen, vri rattet opp til ønsket temperatur. 70 C anbefales. Sikkerhetstermostat Løser ut om temperaturen i kjelen skulle bli for høy. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten A sikring Overvåker radiatorpumpen. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten. Display / innmating Her stilles driftsdata som f.eks. temperatur inn. Data og parametere vises i klartekst i displayet. GENERELL INFORMASJON !Endret verdi er aktiv så snart den er tastet inn. 1 ) Display. Viser temperaturer, menyer, feil ved alarm osv. Ved valg av meny eller i diagnosedelen vises en fylt eller en tom rute. Fylt rute betyr at verdien / valget er aktivt. 2 ) Med D-knappen steger du deg frem til de ulike menyene. For å aktivere: Trykk inn knappen i 3 sekunder og du kommer til innstilling av romtemperaturen. Med ytterligere et trykk kommer du til menyvalg. Velg så mellom de ulike innstillingene LOGG, DIAGNOSE, INST. og MANUELL. Bruk så (+) knappen for å velge og bekreft med D-knappen. Steg deg så videre igjennom menyen ved hjelp av D-knappen. Vil du gå tilbake til grunninnstillingen: Se standardverdier nedenfor 3 ) Knapp for å resette alarm 4 ) Grønn driftslampe. Viser at varmepumpen har spenning og er i drift. 5 ) Knapp for å redusere verdiene. 6 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med ( -) knappen. 7 ) Knapp for å øke verdien eller hoppe til neste valg. 8 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med (+) knappen. 9 ) Rød alarmdiode. Om det oppstår feil, blinker dioden og feilen kan avleses i displayet. Samtidig blinker romføleres diode. Standardverdier Produktet leveres med standardverdier ferdig innprogrammert. For å få disse verdiene tilbake gjør følgende: Hold knapp D inntrykket i minimum 3 sekunder slik at displayet går i normal posisjon. Trykk samtidig på (+) og (-) knappen i minst 5 sekunder. Styringen intar nå samme status som ved leveringen. Driftslogg påvirkes ikke. Standardverdier ved levering Romtemperatur 20 C El.kjele 7 kw Maks. VP temperatur 55 C Kompressor Sperret Temperatur El.kjele 55 C Turtemperatur ved - 15 C 50 C Maks. radiatortemperatur 80 C Min. radiatortemperatur Fra Fordrøyning av shunt 180 min. Kompressor sperrer ved - 15 C Nattsenkning Nei 8

20

21 Menystruktur Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de nærmeste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om hver eneste innstilling i detalj. ECOAIR ## NS K ##### ##: ## ## C ROMTEMPERATUR NU##.# C INST ## C LOGG INST DIAGNOSE MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL GENERELL INFORMASJON 1 TOTAL DRIFTSTID #### h KOMPR VIFTE ELK #.# + #.# kw S SF F D E N TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## KOMPR/VIFTE/CP AV PÅ 2 TOTAL DRIFTTID KOMPR #### kw H.GAS ## C UTE ## C INNSTILLING TID ####### ##:## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 3 KOMPR SENESTE 24 ## h ## min TURTEMP INNSTILT ## C ## C ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 4 KOMPR STARTER SENESTE 24h 0 st EL.KJELE ## C INNSTILT ## C INNSTILLING NORMAL M.KODE TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## EL.K NEDRE AV PÅ 5 ELVARME DRIFT ##### kwh ### kw EL.K. NEDRE ## C INNSTILT ## C ROMFØLER MED UTEN TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## VIFTE AV PÅ 6 7 ANTALL ALARMER SENESTE 24h 0 st ALARM SENESTE ############## 8 VARMEPUMPE ## C INNSTILT ## C SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER KOMPR AVSTENGT ( UTETEMP ## C ) KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## LADEPUMPE AV PÅ SHUNT STENGER ÅPNER ALARM ROMFØLER AV PÅ 9 NATTSENKNING EL.K NEDRE TILLATT SPERRE 10 STRØMUTTAG ##A HOVEDSIKRING ##A TEMP NEDRE EL.K ## C SHUNT 50% PROG. ######### DATO ##-##-## SHUNT FORDRØYD ### min HOVEDSIKRING ##A 13 TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C 14 VARME AV VED UTETEMP ## C! Etter 10 minutter går igjen displayet tilbake til normal visning om ingen programmering har blitt fortatt. ( Bortsett fra manuell drift med brinepumpe ). Åpen rute: ikke aktiv Fylt rute: aktiv MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV KOMPR SPERER VED UTETEMP - 15 C NATTSENKNING NEI JA ROMTEMPERATUR ENDRES ### C TURTEMPERATUR ENDRES ### C Nattsenkning Fra- Til, se neste kollonne 9!Når du har steget deg igjennom menyen, kommer du tilbake til menyvalgsbilde. Her kan du velge en annen meny eller gå igjennom samme menyen en gang til.

22

23 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El Menysystemet ECOHEAT 7,5 NS K ##### ##: ## 50 C ROMTEMPERATUR NU ##.# C INST ## C Takket være det tydelige menysystemet, kan du lett foreta innstillinger og endringer ved behov. I displayet kan du i klattekst lese hvilke opplysninger som er aktuelle. Hovedmeny Dette er displayets normale utseende. Selv NS ( nattsenkning ) og K ( kjellervarme om sommeren ) vises om dette er valgt. Trykk inn D - knappen i tre sekunder for å komme til ruten som viser den aktuelle romtemperaturen. Vil du endre romtemperaturen ( INST blinker ), bruk + eller - knappen. Denne ruten vises bare ved drift med romføler. For huseieren LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Her vises de ulike menyene som kan velges. Les mer om disse på foregående side. Nedenfor ser du hva de respektive menyene inneholder. LOGG LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Kategorien LOGG er systemets loggbok. Her finner du statestikk og opplysninger om den seneste alarmen. TOTAL DRIFTSTID #### h 1. Total driftstid Viser totaltiden som varmepumpen har vært spenningssatt. TOTAL DRIFTTID KOMPR #### h 2. Kompressorens driftstid Viser kompressorens totale driftstid i timer ( h ) siden installasjonen ble foretatt. KOMPR SENESTE 24 ## h ## min 3. Kompressorens driftstid pr. døgn Viser kompressorens driftstid de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. KOMPR STARTER SENESTE 24h ## st 4. Kompressorens starter Viser antall starter som kompressoren har gjort de siste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. ELVARME DRIFT ##### kwh ##.# kw ANTALL ALARMER SENESTE 24h # st ALARM SENESTE ############## 5. El.kjelens forbruk Viser el.kjelens energiforbruk i kwh ( må ikke forveksles med el.kjelens antall driftstimer), samt den innkoblete effekten. ELVARME DRIFT viser alltid nyttiggjort energiforbruk. 6. Antall alarmer Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 7. Siste alarm Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 10

24 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El DIAGNOSE LOGG DIAGNOSE INST MANUELL KOMPR VIFTE EL: #.# + #.# kw 1. Driftsstatus 1 Viser om kompressor og brinepumpe er i drift ( fylt rute ) 2 Viser innkoblet effekt i øyeblikket ( el. kolbe ) H.GAS ## C UTE ## C 2. Temperatur brine og hetgass 1 Aktuell temperatur på kjølebærer ( brinevæsken ) målt ved kollektorslangens tur og retur. 2 Aktuell temperatur på hetgassene når kompressoren går. Viser også aktuell utetemperatur. TURTEMP INNSTILT ## C ## C 3. Temperatur til radiatorer 1 Aktuell temperatur på vannet som går ut til husets varmesystem ( turtemperatur ) 2 Viser innstilt temperatur for dette. EL.KJELE ## C INNSTILT ## C 4. Temperatur på el.kjele 1. Aktuell temperatur på el.kjelen. 2 Viser innstilt temperatur for dette. For innstilling av el.kjelens tempera tur, se avsnitt Instillinger på neste side pkt. 8. ELP NEDRE INNSTILT ## C ## C 5. Temperatur på nedre el.kolbe 1 Aktuell temperatur på den nedre el.kolben 2 Viser innstilt verdi for denne. Når innstilt temperatur oppnås, stopper kompressoren VARMEPUMPE ## C INNSTILT ## C 6. Temperatur på varmepumpe 1 Aktuell temperatur på varmepumpen. 2 Viser innstilt turtemperatur for dette. SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER KOMPR AVSTENGT ( UTETEMP ## C ) 7. Shuntmotor Viser om shuntventilen ( som sørger for at jevn varme hele tiden kommer ut på radiatorsystemet ) åpner eller stenger. 8. Kompressor avstengt 1 Viser om kopressoren er avstengt ( fylt rute ) 2. Viser aktuell utetemperatur NATTSENKNING 9. Nattsenkning Viser om nattsenkning er aktiv ( fylt rute ). For innstilling av nattsenkning, se avsnitt Innstillinger pkt. 15. STRØMUTTAG #.#A HOVEDSIKRING ##A SHUNT 50% PROG. ######### DATO ÅÅ-MM-DD 10.Strømuttak og hovedsikring 1 Viser strømuttaket i huset ( hårdest belastet fase ) om strømtransformatorer er montert. 2 Størrelse hovedsikring 11.Shuntstilling Viser om shuntventilen behøver varme fra el.kjelen. OBS! Om forsinkelse av shunten er aktiv, hentes ikke el.varme før etter innstilt tidsrom. Vedrørende innstilling av shuntventilens forsinkelse, se under avsnitt innstillinger pkt.9 12.Programversjon 1 Styresystemets programversjon. 2 Programvarens utgave dato 11

25 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El S SF F D E N INST LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien INST stiller du inn ønskede driftsdata, f.eks. temperaturer, nattsenkning osv. 1. Valg av språk Her stiller du inn ønsket språk: Svensk ( er fabrikkinnstilling ), Finsk, Tysk, Fransk, Engelsk og Norsk For huseieren INNSTILLING TID ####### ##:## ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM INNSTILLING NORMAL M.KODE ROMFØLER MED UTEN KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET 2. Dag og tid OBS! Vises bare om nattsenkning er valgt. Vises ikke på den første oppstarten. Om du har valgt nattsenkning, stiller du inn aktuell ukedag og tid. 3. Produkttype Her stiller du inn hvilken produkttype du har. Om du f.eks. har en ECO EL og anslutter den til en ECO Air, så endrer du til ECO Air 4. Tilgang Grunninnstillingen er NORMAL. MED KODE er beregnet for teknikker og krever særskilt kodebeskyttet tilgang. Med koden kan fabrikkinnstilte verdier, f.eks. alarmgrenser endres. 5. Romføler Her velger du om romføler skal være med under driften ( den kan velges bort om det f.eks. er vanskelig å plassere den ). Om UTAN er valgt, følger din Eco Heat innstilt kurve ( husets varmekurve ). 6. Kompressor Her stiller du inn om kompressoren tillates å starte eller ikke. Kompressoren kan sperres ( fabrikkinnstilling ),f.eks. om utedelen ikke er ferdig installert. MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C EL.K NEDRE TILLATT SPERRE 7. El.kjelens maks. effekt Her stiller du inn el.kjelens maksimalt tillatte effekt ( 0-9 kw ). Om maks. effekten stilles på 0 kw, sperres el.kjelen helt 8. El.kjelens temperatur Her stiller du inn el.kjelens driftstemperatur ( C ).50 C anbefales ( jo høyere temperatur, jo mer varmtvann men det fører til økt energitilførsel ). 9. Sperring av nedre el.kolbe Her kan du sperre den nedre el.kolben ( normalt aktiv ). Den kobles automatisk fra når utedelen er i drift. En sperret el.kolbe starter aldri. TEMP NEDRE EL.K ## C 10.Temperatur nedre el.kolbe Her stiller du inn driftstemperaturen for den nedre el.kolben. SHUNT FORDRØYD ### min 11. Forsinkelse av shuntventilen Varmeutaket fra el.kjelen kan forsinkes ( minutter ), for å ungå at shuntventilen åpner ved et tilfeldig behov, f.eks. under varmtvanns tapping. Anbefalt innstilling er 180 minutter. 12

26 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El HOVEDSIKRING ##A TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C VARME AV VED UTETEMP ## C MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV KOMPR SPERRER VED UTETEMP - 15 C NATTSENKNING NEI JA ROMTEMPERATUR ENDRES ### C TURTEMPERATUR ENDRES ### C TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## 12. Hovedsikring Her stiller du inn hovedsikringens størrelse ( A ). Leveringsinnstilling er 20A. Har bare betydning om det er montert strømfølere. 13. Varmekurvens øvre verdi Still inn temperaturen for turledningen ved en utetemperatur på - 15 C. OBS! Innstillingen beror på type av radiatorsystem. Les mer under varmekurver. 14. Varmekurvens nedre verdi Her velger du ved vilken utetemperatur som varmesystemet skal stenges av. Fabrikkinnstilling 17 C. ( Radiatorsystemet mosjoneres likevel regelmessig under sommerhalvåret ). 15. Turledningens maks. temperatur I blant kan det være hensiktsmessig å begrense temperaturen på vannet som går ut til radiatorene, f.eks. i hus med bare gulvvarme. Den temperaturen stiller du inn her. ( C ). Fabrikkinnstilling 80 C. 16. Varme i kjelleren om sommeren Om du ønsker å ha på varme i kjelleren om sommeren, stiller du inn minste temperatur til radiatorene her. ( Les mer om dette lenger frem ). 17.Laveste utetemperatur Laveste utetemperatur hvor kompressoren ikke tillates å gå Lavere. Kan stilles ned til - 15 C. Anbefalt - 10 C.Jo lavere temperatur, jo mer slitasje og lavere varmefaktor. OBS! En viss reduksjone av maks. tillat vanntemperatur, skjer ved ute temperatur lavere enn - 10 C 18. Nattsenkning Her stiller du inn om du ønsker nattsenkninger aktiv eller ikke. Still også inn klokken under pkt. 2. Les mer om nattsenkning lenger frem. 19. Endring ved drift med romføler ( Vises ikke når når romfølerdrift er valgt bort ). Her stiller du inn ønsket forandring av romtemperaturen ( -20 til +20 C ). 20. Endring ved drift uten romføler ( Vises ikke når når romfølerdrift er valgt ). Her stiller du inn ønsket forandring av temperaturen på turledningen ( - 30 til + 30 C ). 21. Tider for temperaturendringer Her stiller du inn tiden dag for dag ( mandag - søndag ) når temperaturen skal endres ( forutsetningen er at nattsenkning er valgt ). 13

27 Meny CTC Eco Air / CTC Eco El MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien MANUELL styrer man manuellt de ulike utgangene. OBS! Denne kategorien er kun forbeholt installatøren til bruk under installasjon / service og feilsøking. For huseieren KOMPR/BRINE AV PÅ 1. Start / Stopp Her finnes muligheten til manuellt å starte og stoppe kompressor og brinepumpe RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 2. El.kolbe 1,5 / 3,0 kw 400V - 1,2 / 2,4 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 3. El.kolbe 3,0 / 6,0 kw 400V - 2,4 / 4,7 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. EL.K NEDRE AV PÅ 4. Nedre el.kolbe AV / PÅ Her finnes mulighet til manuellt å starte og stoppe brinepumpen. Kan benyttes ved avlufting av kollektorsløyfe!. VIFTE AV PÅ 5. Vifte AV / PÅ Her finnes muligheten til manuelt å starte og stoppe viften. LADEPUMPE AV PÅ 6. Ladepumpe AV / PÅ Her finnes muligheten til manuelt å starte og stoppe ladepumpen. SHUNT STENGER ÅPNER 7. Shuntmotor Her finnes muligheten til manuellt å påvirke shuntmotorens stilling. ALARM ROMFØLER AV PÅ 8. Romfølerens alarmdiode Her kan du teste romfølerens alarmdiode. 14

28 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i ECO Air. Komponentplassering Kompressor veisventil 3. Kondenser 4. Tørkefilter / akkumulator 5 Inspeksjonsglass Ekspansjonsventil 4 7. Pressostat 8. Reset høyt trykk 9. Reset lavt trykk Avrimingsur 11. Driftsbryter 12. Kondensator for vifte 13. Koblingsplint med tilkoblinger Avluftningsventil 15. Anslutning vann fra kjele 16. Anslutning vann til kjele Hetgassføler 15 15

29 Feilsøking / egnede forholdsregler Eco Air er konstruert for å gi en pålitelig drift og høy komfort, og dessuten ha en lang levetid. Her får du noen tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne igjen bedømmer det dit hen at det kommer av en material - eller fabrikasjonsfeil, er det installatøren som skal kontakte oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets produksjonsnummer. Varmesystemet Romføleren, som alltid bør være installert, overvåker hele tiden at du får en riktig og jevn temperatur i rommet. For at denne skal kunne gi riktige signaler til styresystemet, skal radiatortermostatene alltid være helt åpne på det stedet hvor romføleren er plassert. Juster alltid inn systemet med alle radiatorventilene fullt åpne. Etter noen dager kan termostatene igjen reguleres individuelt i de ulike rom. For huseieren! Om du ikke har termostatiske radiatorventiler, må du overveie å få slike montert. Om du ikke oppnår innstilt romtemperatur, kontroller følgende: At At At At At At radiatorsystemet er riktig justert og fungerer riktig. At radiatortermostatene er åpne og at radiatorene er like varme. Varmepumpens gjerrige drift krever at radiatorsystemet fungerer godt om du skal oppnå en bra besparelse. varmepumpen er i drift og at ingen feilmeldinger vises. tilstrekkelig ekstra effekt er installert. Øk eventuelt. produktet ikke er innstilt i posisjonen MAKS. TILLATT TURTEMP med for lav verdi. tilstrekkelig høyt verdi på TURTEMP ( VED - 15 UTE ) er valgt. Økes ved behov. Se også varmekurver. ikke temperatursenkningen er feilaktig innstilt. Om varmen ikke er jevn, kontroller følgende: At At At romfølerens plassering er representativ for huset. radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren. ikke andre varme- / kjølekilder forstyrrer romføleren. Resetting av alarm Du resetter alarmen med å trykke på resettknappen på instrumentpanelet. Om flere alarmer har oppstått, vises disse etter hverandre. Om noen av pressostatene ( høyt- eller lavt trykk ) har løst ut, må den først resettes bak varmepumpens frontluke, før man kan trykke på knappen i panelet. Luken åpnes ved at man løfter den opp og drar den ut i bunnen. 16

30 Sirkulasjon og avriming Om sirkulasjonen mellom inne- og utedel reduseres betydelig eller opphører, løses høytrykkspressostaten ut. Årsaken til dette kan være: Feil på sirkulasjonspumpen Luft i ledningen Tett kondenssor Andre mellomliggende hindrer for vannstrømmen. Normalt skal varmepumpen avrimes automatisk en gang i timen, da all isen skal smeltes bort. Om varmepumpen varmer dårlig, kontroller at det ikke har oppstått noen unormal oppbygging av is. årsaken til dette kan være: Feil på avrimingsautomatikken Brist på kjølemiddel ( lekkasje ). Kontroller at inspeksjonsglasset er rent uten gassbobler. Husk at CTC Eco Air er en uteluftvarmepumpe som gir mindre varme ved synkende utetemperatur, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at du ved raskt synkende utetemperatur kan oppleve at varmepumpen gir dårlig med varme. Under avrimingen stopper viften men kompressoren går og smeltevann renner ned på bakken under varmepumpen. Når avrimingen opphører, starter viften igjen og i begynnelsen oppstår det en liten dampsky, bestående av fuktig luft som kondenserer i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og opphører etter noen sekunder. Luftproblem Om det høres skvalpende lyder fra varmepumpen, så kontroller at den er ordentlig avluftet. Åpne opp sikkerhetsventilen til kjelen slik at eventuell luft kan evakueres. Er det behov for det, så etterfyll mer vann, slik at riktig trykk kan oppnåes. Om fenomenet gjentar seg, la da en fagmann se på saken.! Ikke glem at selv radiatorene kan behøves å avluftes. Motorvern CTC Eco Air og CTC Eco Logic inneholder et motorvern for kompressoren, som løser ut om kompressoren trekker unormalt mye strøm. Ved feil vises teksten: MOTORV.KOMPR ALARM RESETT i displayet. Årsaken til feilen kan være følgende: Fase bortfall eller forstyrrelser på nettet. Kontroller sikringene som er den vanligste årsaken. Kompressor feil. Tilkall servicemann. 17

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold 406-408 - 410-415 - 420 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Nov. 2013 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

EL 350 OX 2001. Funksjon - Drift og Vedlikehold. FERROFIL www.ctc.no. Mai 09

EL 350 OX 2001. Funksjon - Drift og Vedlikehold. FERROFIL www.ctc.no. Mai 09 EL 350 OX 2001 Funksjon - Drift og Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Mai 09 Leveres i Norge av: ctc FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØRNORGE

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer