Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05"

Transkript

1 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon Versjon

2

3 Huvudkontor Osby Parca AB Box Osby Tel Fax Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Avdeling Vest: Bergen Avdeling Nord: Trondheim Runnibakken Damsgårdsgt. 167 / 16 Brøttem 2150 Årnes 5031 Laksevåg 7540 Klæbu Tlf.: Tlf.: Tlf.: Faks.: Faks.: Faks.: CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for kjele i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer derfor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte kjelen eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

4

5 INNHOLD Generelt Side 1 El.installasjon 2 Sikkerhetsutrustning 2 Driftsindikering 3 Alarm - innganger / utganger 3 Oversikt instrumentpanel 4 Menyer 5-8 Eksempler på innstilling av temperaturer 7 Alarmfunksjonener 9 Å huske på ved monteringen 11 Anslutninger Blokk 1 - Blokk 2 12 Koblingstabell 1 - Stegs brenner Stegs brenner Stegs brenner 15 Anslutninger Blokk 2 Pot.frie Sertifikat 18

6

7 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Versjon 2.03 Instrumentpanel for styring og overvåkning av olje- og gasskjeler. Generelt OLGARD er en styrings- og overvåkningsenhet for olje- og gasskjeler. Instrumentpanelet er oppbygget rundt en elektronikkenhet som inneholder de nødvendige styre- og overvåkningsenhetene for drift av olje- og gasskjeler. I instrumentpanelet inngår også en elektronisk maks.termostat ( sikkerhetstermostat ), hvilket innebærer at en mekanisk sikkerhetstermostat ikke er nødvendig. OLGARD kan regulere og overvåke alle typer av olje- og gasskjeler. Instrumentpanelet har i sin grunnutførelse følgende funksjoner: 15 menyprogram for styre- regulere og overvåkningsfunksjoner. Alarm delen innehar 8 alarminnganger. Separate utganger for samtlige alarmer, samt lydalarm Separate innganger for ekstern blokkering av brennersteg. Føler for kjeletemperatur Pt Føler for maks.termostat Pt 1000 ( erstatter maks.termostat av kapilarrørs typen ). Følgende tilvalg kan gjøres: Modulerende brenner Returtemperatur Røkgasstemperatur inkl. alamgrense Systemtrykk inkl. maks.trykk 1

8

9 El.installasjon Den elektriske installasjonen skal utføres av autorisert installatør, samt være utført i h.t gjeldende forskrifter og regionale som lokale bestemmelser. Instrumentpanelet skal ha matespenning fra egen kurs, 1 ~ 230V PEN, sikres med6a og kobles over egen allpolig bryter. Brenneren Mindre 1 ~ fas brennere får sin matespenning via instrumentpanelet ( Se skjema ). Dette gjelder følgende brennere: Bentone oljebrennere B 2S - B 2KS - BEO 30A2 - BEO 40A2, og Bentone gassbrennere i seriene BG BG 400. Større 1 ~ fas brennere skal ha matespenning fra en separat kurs i h.t. brennerens skjema og kobles over egen allpolig bryter som bør være plassert ved inngangen til fyrrommet. Dette gjelder følgende brennere: Bentone oljebrenner BEO 45 A2.2R, og Bentone gassbrenner BG ~ fas brennere skal ha sin matespenning fra en separat kurs, 3 x 230V PE ( Se skjema ). Sikkerhetsutrustning Kjele installasjonen skal utføres etter gjeldende forskrifter for maksimalt trykk, maksimal temperatur, lavt vannstandsnivå og lav kjelesirkulasjon. I instrumentpanelet finnes anslutninger for de sikkerhetsutrustninger som normalt forekommer i et anlegg. Følgende anslutninger finnes for sikkerhets- og overvåkningsutrustning: Katastrofebeskyttelse Maks.pressostat Sirkulasjonsvakt Dørbryter Trykkvakt brennkammer Sikkerhetstermostat ( Godkjent sikkerhetstermostat inngår i instrumentpanelet ) Overvåkning av røkgasstemperatur ( Tilvalg ) 2

10 Driftsinndikering Brennerens innkoblete steg indikeres av tent lysdiode ved effektsteg 1, 2 og 3. Om 2 - stegs brenner installeres, blokkeres steg 3 ved å sette verdiene for steg 3 til 0. Instrumentpanelet har utganger for ekstern indikering av effektsteg i drift. Utgangene har potensialfrie kontakter. Maksimalt 24 V DC / AC, 1 A. - Steg 1 - Steg 2 - Steg 3 - Modulenende brennere ( Tilvalg ). er Instrumentpanelet har innganger, 230 V AC, til alarm fra følgende sikkerhets- og overvåkningsutrustning: - Rele - Mak.stermostat - Katastrofebeskyttelse - Maks.pressostat - Høyt trykk i brennkammeret - Sirkulasjonsvakt - Dørbryter - Røkgasstemperatur ( Tilvalg ). Alarmutganger Følgende alarmer kan ansluttes til ekstern utrustning: Alarmutgangene har potensialfrie sluttende kontakter: Maksimalt 24 V DC / AC, 1A Minimum 5 VDC, 1mA Lydalarmutgangen har potensialfri vekslende kontakt: Maksimalt 24 V DC / AC, 1A Minimum 5 V DC / AC, 1 ma - Rele - Maks.termostat - Katastrofebeskyttelse - Maks.pressostat - Høyt trykk i brennkammer - Sirkulasjonsvakt - Røkgasstemperatur ( Tilvalg ) - Lydalarm 3

11 Oversikt OLGARD Instrumentpanel Oppover Til å bla i menyen Og til å endre til høyere verdi ved programmering Nedover Til å bla i menyen Og til å endre til lavere verdi ved programmering Menyvalg Når man er kommet frem til riktig meny, så trykkes knappen inn slik at en rød lysdiode tennes nederst i displayets høyre hjørne. Nå er instrumentpanelet klart for programmering Bruk så pilknappene til å stille inn riktig verdig i programmet. Lås verdiene med Enter knappen. Menyvalgknappen benyttes også for å teste sikkerhetstermostaten. Enter Trykk denne knappen for lagring når programmeringen i menyen er ferdig. Denne benyttes også for å resette alarmen. Da holdes knappen inne i minst 3 sekunder. Angre knapp. Gjøres det feil under programmeringen, så benytt denne for å avbryte. 4

12 MENYER Meny 1 Kjeletemperatur ( Aktuell temperatur på kjelen ) Viser temperatur i området C Meny 2 Innstilt kjeletemperatur ( Stopp brenner ) steg 1. Viser innstilt temperatur for Steg 1, for eksempel 85 C Programmer 85 C Innstillings område C Endre: Trykk deg frem til menyen med. Trykk så på Menyval Lagre: Trykk Avbryt: Trykk. slik at et rødt indikeringspunkt vises i nedre høyre hjørne på displayet. Bruk så til å stille inn ønskest verdi. Meny 3 Differanse-temperatur (Start brenner ) Steg 1. Viser innstilt differansetemperatur for Steg 1, for eksempel 6 C. Eksempel: Start 79 C. Stopp 85 C. Differansetemperatur 6 C Programmer 6 C Innstillings område: C Endre: Trykk deg frem til menyen med Trykk så på MENYVAL slik at et rødt indikeringspunkt vises nede i høyre hjørne på displayet. Bruk så til å stille inn ønsket verdi. Lagre: Trykk Avbryt:Trykk Meny 4 Innstilt kjeletemperatur ( Stopp brenner ) steg 2. Viser innstilt temperatur for Steg 2 Instillingsområde: C. Endre: Se Steg 1 Lagre: Se Steg 1 Avbryt: Se Steg 1 5

13 MENYER Meny 5 Differanse-temperatur ( Start brenner ) Steg 2 Viser innstilt differansetemperatur for steg 2, for eksempel 6 C Innstillings område C. Endre: Se Steg 1 Lagre: Se Steg 1 Avbryt: Se Steg 1 Meny 6 Innstilt kjeletemperatur ( Stopp brenner ) steg 3. Viser innstilt temperatur Steg 3 Innstillingsområde: C. Endre: Se Steg 1 Lagre: Se Steg 1 Avbryt: Se Steg 1 Meny 7 Differanse-temperatur ( Start brenner ) Steg 3 Viser innstilt differansetemperatur for steg 3, for eksempel 6 C Innstillingsområde C. Endre: Se Steg 1 Lagre: Se Steg 1 Avbryt: Se Steg 1 Blokkering av Steg: 1 - Stegs brenner: I Meny 5 blokkeres Steg 2 og i Meny 7 blokkeres Steg Stegs brenner: I Meny 7 blokkeres Steg 3. Stegene blokkeres ved at verdiene settes til 0. Ekstern blokkering utføres på samme måten 6

14 Eksempler på temperaturinnstillinger for 2 - og 3 - stegsbrennere Eksempel innstillinger 2 - stegsbrennere Stopp Steg 1 84 C Programmer 6 C Start Steg 1 78 C Stopp Steg 2 82 C Programmer 6 C Start Steg 2 76 C Eksempel innstillinger 3 - stegsbrennere Stopp Steg 1 84 C Programmer 6 C Start Steg 1 78 C Stopp Steg 2 82 C Programmer 6 C Start Steg 2 76 C Stopp Steg 3 79 C Programmer 5 C Start Steg 3 74 C 7

15 MENYER Meny 8 Maks.temperatur kjele ( Elektronisk sikkerhetstermostat ) Funksjon: Bryter brennerens styrestrøm når innstilt temperatur er oppnådd. For eksempel ved 98 C. Godkjennelse: Godkjent av Det Norske Veritas i Sverige for å kunne erstatte mekanisk sikkerhetstermostat Endre: Trykk deg frem i menyen med Trykk så på MENYVAL slik at et rødt indikeringspunkt vises i nedre høyre hjørne på displayet. Bruk så til å stille inn ønsket Maks.temperatur. Innstilling: Åpent system Maks. 95 C Lukket system Maks. 110 C Lagre: Trykk Avbryt: Trykk Meny 9 Returtemperatur Tilvalg For å benytte denne menyen kreves det tilleggsutstyr. Meny 10 Røkgasstemperatur Tilvalg For å benytte denne menyen kreves det tilleggsutstyr. Meny 11 Alarm høy røkgasstemperatur Inngår i røkgasstemperatur 8

16 Alarmfunksjoner Alarm Viser samtlige alarmer som er aktivert Ved alarm brytes steg 1, 2, og 3 automatisk. Lydalarm Aktiveres alltid når en alarm er aktiv. Føler feil Aktiverer lydalarmen. Om det oppstår kortslutning eller brudd i noen av kjelefølerne, brytes steg 1, 2, og 3 automatisk og blir stående i denne posisjonen til feilen er utbedret. Ved feil på noen av Pt følerne, vises det i displayet hvilken type feil som er oppstått. L = Lav resistanse ( kortslutning ) H = Høy resistanse ( brudd ) F.eks. L 42 = Kortsluttning av føler til koblingsplintene H 42 = Brudd Alarmen behøver ikke å resettes efter at feilen er utbedret. Åpen kjeledør Om det er installert dørbryter og kjeledøren er åpen, aktiveres lydalarmen og steg 1, 2, og 3 brytes automatisk så lenge som feilen er til stede. d.o. ( door open ) vises i deisplayet så lenge som feilen er til stede. Resettes ved å trykke enter i mer enn 3 sekunder. Tilbakestilling av alarmer Ved å trykk på -knappen i mer enn 3 sekunder, tilbakestilles de øvrige alarmene utenom den første eksterne alarmen og lydalarmen. Menyindikeringsdioden blinker til siste tilbakestilling er utført. For til slutt å tilbakestille den første eksterne alarmen og lydalarmen trykkes det igjen på - knappen i mer enn 3 sekunder. 9

17 I instrumentpanelet inngår en elektronisk maks.termostat som er godkjent som erstattning for den tradisjonelle mekaniske sikkerhetstermostaten av kapilarrørstypen. For å teste instrumentpanelets maks.termostat, hold knappen MENYVAL inntrykket i mer enn 3 sekunder. Steg 1, 2 og 3 aktiveres så lenge knappen holdes inntrykket eller til maks.termostatens alarm aktiveres. Menytablå Menyer Viser den menyen som er valgt. Går det mer enn 3 minutter siden siste trykking på en av tagentene, går instrument panelet tilbake til meny 1. For å velge meny, bruk så piltagentene til å bla med. Dørbryter Dør Om brennerdøren åpnes, brytes steg automatisk og lydalarmen ( dørbryter må være installeret ) aktiveres. Tilbakestilles som beskrevet under alarmer. Blokkeringer Ekstern blokkering har høyere prioritet enn programmert blokkering. 10

18 Å huske på ved monteringen Medsendt maks.termostat ( sikkerhetstermostat ) monteres i turledning ut fra kjelen. Pt 1000 følere for kjeletemperatur og elektronisk maks.termostat, stikkes helt inn i kjelens følerlomme. Obs! Instrumentpanelet skal ha matespenning fra egen kurs, 1 ~ 230V PEN, sikres med 6A og kobles over egen allpolig bryter. Mindre 1 ~ fas brennere får sin matespenning via instrumentpanelet ( Se skjema ). 3 ~ matespenning til brenneren ansluttes til separat eurokontakt X8. 3 x 230V / 400V PE Se for øvrig brennerens el.skjema. Dersom dørbryter benyttes og sirkulasjonsvakt og brennkammer overvåkning ikke benyttes, legges ledning fra klemme 11 i instrumentpanelet til dørbryter. ( se koblingsskjema ) Panelet kan enten monteres direkte på kjelen, eller man kan benytte de medleverte festevinklene

19 Anslutningsklemmer OLGARD Instrumentpanel Blokk 1 Blokk 2 Anslutningsklemmene 1-33 i instrumentpanelets venstre halvdel er beregnet for 230VAC. Styrestrømmen til panelet ansluttes via en 6A kurs. Anslutningsklemmene i instrumentpanelets høyre halvdel er beregnet for 24VDC. 12

20

21 Koblingstabell Blokk 1 Eurokontakter 1 - stegs brenner OLGARD versjon 2.03 Undre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 1 S teg 1 230V fra brenne r X4 ( T1 ) COM 2 NC 3 S teg 1 230V til brenne r X4 ( T2 ) NO 4 N Innkommende N N N N N N V Høyt brennkammer trykk V Sirkulasjonsvak t Midtre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 12 Steg 2 230V fra brenne r 13 Bentone brenner, 2 - steg glidende 14 Steg 2 230V til brenne r 15 L Innkommende fas 230V COM NC NO Ansluttes ikke om 1stegsbrenne r installere s Sikring maks. 6A L L L L V Sikkerhetstermosta t V Katastrofebeskyttels e V Sikkerhetspressosta t Øvre koblingsplint 23 Steg 3 230V fra brenne r Kontakt COM Anmerkninge r Ansluttes ikke om 24 NC 1stegsbrenne r 25 Steg 3 230V til brenne r V fra katastrofebeskyttels e NO installere s V styrestrøm brenne r V brenner rele X4 ( S3 ) 29 Inngang 230V ekstern blokkering steg 1 brenne r 30 Inngang 230V ekstern blokkering steg 2 brenne r 31 Inngang 230V ekstern blokkering steg 3 brenne r 32 Reserve V dørbryte r 13

22

23 Koblingstabell Blokk 1 Eurokontakter 2 - stegs brenner OLGARD versjon 2.03 Undre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 1 S teg 1 230V fra brenne r X4 ( T1 ) COM 2 NC 3 S teg 1 230V til brenne r X4 ( T2 ) NO 4 N Innkommende N N N N N N V Høyt brennkammer trykk V Sirkulasjonsvak t Midtre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 12 S teg 2 230V fra brenne r X6 ( T6 ) 13 Bentone brenner, 2 - steg glidende 14 S teg 2 230V til brenne r X6 ( T8 ) 15 L Innkommende fas 230V COM NC NO Ansluttes ikke om 1stegsbrenne r installere s Sikring maks. 6A L L L L V Sikkerhetstermosta t V Katastrofebeskyttels e V Sikkerhetspressosta t Øvre koblingsplint 23 Steg 3 230V fra brenne r Kontakt COM Anmerkninge r Ansluttes ikke om 24 NC 1stegsbrenne r 25 Steg 3 230V til brenne r V fra katastrofebeskyttels e NO installere s V styrestrøm brenne r V brenner rele X4 ( S 3 ) 29 Inngang 230V ekstern blokkering steg 1 brenne r 30 Inngang 230V ekstern blokkering steg 2 brenne r 31 Inngang 230V ekstern blokkering steg 3 brenne r 32 Reserve V dørbryte r 14

24

25 Koblingstabell Blokk 1 Eurokontakter 3 - stegs brenner OLGARD versjon 2.03 Undre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 1 S teg 1 230V fra brenne r X4 ( T1 ) COM 2 NC 3 S teg 1 230V til brenne r X4 ( T2 ) NO 4 N Innkommende N N N N N N V Høyt brennkammer trykk V Sirkulasjonsvak t Midtre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 12 S teg 2 230V fra brenne r X10 ( L1 ) 13 Bentone brenner, 2 - steg glidende 14 S teg 2 230V til brenne r X10 ( L2 ) 15 L Innkommende fas 230V COM NC NO Ansluttes ikke om 1stegsbrenne r installere s Sikring maks. 6A L L L L V Sikkerhetstermosta t V Katastrofebeskyttels e V Sikkerhetspressosta t Øvre koblingsplint Kontakt Anmerkninge r 23 S teg 3 230V fra brenne r X6 ( T6 ) COM Ansluttes ikke om 24 NC 1stegsbrenne r 25 S teg 3 230V til brenne r X6 ( T8 ) V fra katastrofebeskyttels e V styrestrøm brenne r 28 A larminngang 230 V brenner rele X4 ( S3 ) 29 Inngang 230V ekstern blokkering steg 1 brenne r 30 Inngang 230V ekstern blokkering steg 2 brenne r 31 Inngang 230V ekstern blokkering steg 3 brenne r 32 Reserve V dørbryte r 15 NO installere s

26

27 Koblingstabell Blokk 2 OLGARD versjon 2.03 Undre koblingsplint 34 Driftsindikering Steg 1 35 Pot.fri sluttende kontakt 36 Alarm høy røkgasstemperatu r Maks. 24V DC / AC 1A Min. 5 V DC /AC 1mA Tilval g 37 Pot.fri sluttende kontakt 38 Alarm oljebrenne r 39 Potfrikontak t 40 Alarm sikkerhetspressosta t Maks. 24 V DC / AC 1A Min. 5 V DC /AC 1mA 41 Pot.fri sluttende kontakt 42 Føler kjeletemperatu r Inngår i leveranse n 43 PT Føler røkgasstemperatu r 45 PT Ekstern styring kjeletemperatur 0-10 V Tilval g er bøylet ved levering Tilval g 47 Signal N Midtre koblingsplint 48 Driftsindikering Steg 2 49 Pot.fri sluttende kontakt 50 Utgang lydalarm Pot.fri brytende kontakt 51 Utgang lydalarm Pot.fri sluttende kontakt 52 Alarm sikkerhetstermosta t Maks. 24 V DC /AC 1A Min. 5 V DC / AC 1mA 53 Pot.fri sluttende kontakt 54 Alarm høyt brennkammertryk k 55 Pot.fri sluttende kontakt 56 Føler sikkerhetstermosta t Inngår i leveranse n 57 PT Utgang kjeletemperatur 0-10 V Tilval g 59 Signal N 60 Spenningsutgang 12,1-19,9 VDC / 25 ma maks. Signal N plint Spenningsutgang 12,1-19,9 VDC / 25 ma maks. Signal N plint 75 16

28

29 Koblingstabell Blokk 2 OLGARD versjon 2.03 Øvre koblingsplint 62 Driftsindikering Steg 3 63 Potfri. ssluttende kontakt 64 Inngang lydalarm for utgangen e 65 plint Alarm katastrofebeskyttels e Maks. 24 V DC / AC 1A Min. 5 V DC/AC 1mA 67 Pot.fri sluttende kontakt 68 Alarm sirkulasjonsvak t 69 Pot.fri sluttende kontakt 70 Føler returtemperatu r Tilvalg plint PT Ikke i bruk 73 Ikke i bruk 74 Signal N for spenningsutgange r 75 plint er bøylet ved levering 17

30

31 18

32

33

34 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL