Elektroinstallasjon i550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroinstallasjon i550"

Transkript

1 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler Følere Installasjon elkolbe 19 Installasjon spissvarme 20 Elektroskjema 230V Elektroskjema 400V Elektroskjema ekspansjonskort Resistanse følere 29-30

2

3 Elektroinstallasjon All elektroinstallasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All legging av kabler skal utføres iht. gjeldende bestemmelser. Tilførsel skal sikres med en allpolig hovedbryter. Tanken er fra fabrikk innstilt på ( ) + ( ) kw eleffekt i 400V og kw i 230V Ytterligere en 9 kw 400V / 7 kw 230V kolbe kan installeres. Elektroinstallasjonen foregår bak produktets front. Løsne skruene på forsiden ( 4 stk. ), fell ut og sett fronten til side ( du kan eventuellt også løsne nettverkskabelen fra kretskortet for å komme bedre til ). Rekkeklemmene er plassert på kretskortet. Jording, N og fasetilkobling finnes også her. Kablene for tilkobling føres inn i kabelkanaler gjennom produketets tak som kommer ut i høyde med elektropanelets overkant. Sterkstrømskablene legges i kabelkanalen i isoleringen på oversiden av produktet under plasttaket og på høyre side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen ( se skisse ). Svakstrømskablene legges på venstre side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen ( se skisse ). Med større strømstyrker og grovere kabler, byttes blindpluggene ut med kabelgjennomføringer med strekkavlastning. Komponentene kobles iht. elskjema. Svakstrøm 10V følere Matespenning 230V / 400V Blindplugg 1

4 Elektriske komponenters plassering Tilkobling av display A1 Ekspansjonskort A3 Tilkoblinger X1 - X7 Matestrøm L1-3 x 400V L2-3 x 400V L3-3 x 400V Automatsikringer F1 / F2 Føler øvre B5 Hovedkretskort A2 Ekstra Elkolbe E5 3 x 400V Rekkeklemme X10 Rekkeklemme G41 - G48 Rekkeklemme G31 - G40 Rekkeklemme G11 - G22 Rekkeklemme A11 - A20 Øvre Elkolbe E1-3 a/b 3 x 400V Rekkeklemme A21 - A30 Kontaktor K4 3 x 400V Kontaktor K3 3 x 400V Tilkoblinger Elkolber Kontaktor K2 3 x 400V Kontaktor K1 Føler nedre B6 Sikkerhetstermostat F10 Termostat, reservevarme E13 Nedre Elkolbe E1 / E4 3 x 400V Føler nedre B6 2

5 Elektriske komponenters plassering Tilkobling av display A1 Ekspansjonskort A3 Tilkoblinger X1 - X7 Matestrøm L1-3 x 230V L2-3 x 230V L3-3 x 230V Automatsikringer F1 / F2 Føler øvre B5 Hovedkretskort A2 Ekstra Elkolbe E5 3 x 230V Rekkeklemme X10 Rekkeklemme G41 - G48 Rekkeklemme G31 - G40 Rekkeklemme G11 - G22 Rekkeklemme A11 - A20 Øvre Elkolbe E1-3 a/b 3 x 230V Rekkeklemme A21 - A30 Kontaktor K4 3 x 230V Kontaktor K3 3 x 230V Tilkoblinger Elkolber Kontaktor K2 3 x 230V Kontaktor K1 Føler nedre B6 Sikkerhetstermostat F10 Termostat, reservevarme E13 Nedre Elkolbe E1 / E4 3 x 230V Føler nedre B6 3

6 Matestrøm varmepumpe! OBS! Varmepumpen skal separat matestrøm. Ikke fra I550 PRO. Kommunikasjon mellom EcoZenith I550 PRO og CTC EcoAir / CTC EcoPart Som kommunikasjonskabel benyttes LiYCY ( TP )som er en 4 - leder med skjerm, der de kommunikasjonsbærende lederene er tvunnet. Disse skal kobles inn mellom rekkeklemmene i EcoZenith: G51 ( Brun ), G52 ( Hvit ), G53 ( Grønn ) og varmepumpe A1, hvorfra øvrige varmepumper kan seriekobles. Lavspenning 230 / 400V ( Sterkstrøm ) Mating 400V 3N ~ og jord. Størrelse på gruppe sikringer fremgår av kapitelet Tekniske data i FDV dokumentasjonen for huseieren. Tilkobles på rekkeklemmene merket L1, L2, L3, N og PE. Sikkerhetstermostat Om I 550 har blitt lageret ekstremt kaldt, kan sikkerjetstermostaten ha blitt løst ut. Den resetttes ve å trykke inn knappen på termostaten bak fronten, nede til høyre. Kontroller alltid at sikkerhetstermostaten ikke er blitt utløst ved installasjon. Alarm 1 - polig vekslende rele ( utgang for lydalarm til ekstern enhet ). Tilkobles på kretskortet: ALARM NC NO

7 ( G1 ) Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 1 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord pos. A31 pos. A33 pos. PE Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G2 ) Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 2 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord pos. A36 pos. A34 pos. PE Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G3 ) Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 3 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase X6 pos. 15 N X6 pos. 17 Jord E6 pos. 16 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G6 ) Sirkulasjonspumpe, styrt av røykgasstermostat Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase X7 pos. 21 N X7 pos. 23 Jord X7 pos. 22 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. 5

8 ( G11, G12, G13) Ladepumper, VP A1, VP A2 og VP A3 Ladepumpene kan styres av EcoZenih OBS! Kabelfargene ved tilkoblingen av ladepumpene på rekkeklemmen varierer avhengig av pumpemodell. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: ( G11 ) ladepumpe 1 Wilo Stratos TEC Releutgang 8A A12 PWM+ blå G46 Jord brun G45 Grundfoss UPM GEO Releutgang 8A A12 PWM+ blå G46 Jord brun G45 ( G12 ) ladepumpe 2 Wilo Stratos TEC PWM+ blå G48 Jord brun G47 Grundfoss UPM GEO PWM+ blå G48 Jord brun G47 ( G12 ) ladepumpe 3 Wilo Stratos TEC PWM+ blå G75 Jord brun G76 Grundfoss UPM GEO PWM+ blå G75 Jord brun G76 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. 6

9 ( G30, G32 ) Solpumper Sol - PWM - pumpene ( G30 og G32 ) av modell Wilo Stratos PARA avviker fra andre PWM - pumper. Ved brudd i PWM - styresignalet, stopper solpumpene, mens øvrige PWM - pumper som får brudd i styresignalet, vil gå på full effekt. ( G30 ) Sirkulasjonspumpe solkollektorer Sirkulasjonspumpen tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G30 ) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X5: Vær oppmerksom på kabelfargene PWM+ hvit X5 pos. 1 Jord brun X5 pos. 2 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G32 ) Sirkulasjonspumpe varmeveksler solkollektorer Sirkulasjonspumpen VVX tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G32 ) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X5: Vær oppmerksom på kabelfargene PWM+ hvit X5 pos. 3 Jord brun X5 pos. 4 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. 7

10 Sol, tilbakelading borehull, ladepumpe ( G31 ) og vekselventil sol ( Y31/ ) OBS! Viktig at Fasespenningen til L ( pos. 9 ), se for øvrig elektroskjema. Vekselventilen kobles til følgende rekkeklemmer: ( Y31 ) Vekselventil, ekspansjonskort X6: Releutgang 8A: Åpne mot fjell X6 pos. 8 Styrer også ladepumpe tilbakelading borehull ( G31 ) Fase Åpne mot tank X6 pos. 9 N X6 pos. 11 Pos. 8 kobles en eksternt koblingsboks som fordeler spenningen til vekselventil sol ( Y 31 ) og ladepumpe tilbakelading til borehull ( G31 ). Se elektroskjema. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G40 ) Sirkulasjonspumpe VarmtVannsSirkulasjon ( VVC ) Sirkulasjonspumpen tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G40 ) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X6: Fase X6 pos. 1 N X6 pos. 3 Jord X6 pos. 2 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G41 ) Sirkulasjonspumpe ekstern varmtvannstank Sirkulasjonspumpen tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G41 ) Ladepumpe, ekspansjonskort X7: Fase X7 pos. 19 N X7 pos. 20 Jord X7 pos. 21 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. 8

11 ( G43 ) Sirkulasjonspumpe, lading ekstern buffertank Sirkulasjonspumpen tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G43 ) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X7: Fase X7 pos. 27 N X7 pos. 29 Jord X7 pos. 28 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G45 ) Sirkulasjonspumpe, utlading ekstern buffertank Sirkulasjonspumpen tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G45 ) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X7: Fase X7 pos. 30 N X7 pos. 32 Jord X7 pos. 31 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( G44 ) Sirkulasjonspumpe, Ekstern kjele Sirkulasjonspumpen tilkobles på følgende rekkeklemmer: ( G44 ) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X7: Fase X7 pos. 25 N X7 pos. 26 Jord X7 pos. 24 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. 9

12 ( G50 ) og ( G51 ) Sirkulasjonspumper Svømmebasseng Begge sirkulasjonspumpene tilkobles på følgende rekkeklemmer: Sirkulasjonspumper svømmebasseng ( G50 ) og ( G51 ), ekspansjonskort X7: Fase X7 pos. 33 N X7 pos. 35 Jord X7 pos. 34 Pos. 33 kobles til en ekstern koblingsboks som fordeler spenningen Ladepumpe ( G 50 ) og Sirkulasjonspumpe ( G51 ). Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( Y1 ) 4 - veis shuntventil, radiatorsystem 1 1,5 mtr. kabel 1,5mm 2, Null, åpne, stenge. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel Åpne pos. A27 Brun kabel Stenge pos. A28 Blå kabel N pos. A29 Rød kabel Endebryter pos. A22 Hvit kabel Endebryter pos. A21 Kontroller at åpne- respektive stengesignalet er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( Y2, Y3 ) Shuntventiler, radiatorsystem ,5 mtr. kabel 1,5mm 2, Null, åpne, stenge. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: ( Y2 ) Shunt 2 Åpne Stenge N pos. A15 pos. A16 pos. A17 ( Y3 ) Shunt 3 Ekspansjonskort X6 Åpne X6 pos. 12 Stenge X7 pos. 13 N X7 pos. 14 Kontroller at åpne- respektive stengesignalet er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. 10

13 ( Y21 ) Vekselventil VarmtVann ( VV ) 2,5 mtr. kabel 1,5mm 2. Når releutgang A18 er spenningssatt, skal vannstrømmen gå mot øvre del av tanken for varmtvannslading.når den ikke er spenningssatt, skal vannstrømmen gå mot nedre del av tanken. Vekselventilen tilkobles følgende rekkeklemmer: Releutgang Fase pos. A18 pos. A19 N pos. A20 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. I posisjon NED i funksjonsmenyen skal port være åpen ( rattet på motoren skal vris medurs ). Posisjon OPP skal port være åpen ( rattet på motoren skal vris moturs ). Motoren er montert på vekselventilen med en skrue. For å løsne motoren: demonter rattet ved å dra det ut, løsne skruen som er innenfor og fjern motoren. For å unngå feil, vri reguleringsenheten og vekselventilen til utgangsposisjonen før montering iht. figurene. Dra ut rattet på reguleringsenheten og vri det til midtposisjon. Port skal være helt åpen og portene og skal være delvis åpne. Sørg for at sporet i den hvite akselkoblingen er i riktig posisjon iht. figuren. Så kan vekselventilen og reguleringsenheten sammenkobles iht. figuren, alternativt vrid i 90-graders steg i forhold til hverandre. Reguleringsenhet Ventil Ratt Spor i akselkobling Om portene og har blitt byttet om ved monteringen, kan man koble om motoren slik at dreiningen foregår i motsatt retning. Dette gjøres ved hjelp av 2 lasker inne i motoren. OBS! det går ikke å bytte dreiretning på motoren ved å bytte om svart og brun kabel. 11

14 ( Y40 ) Vekselventil ekstern buffertank 2,5 mtr. kabel 1,5mm 2. Reguleringsenhet Vekselventilen tilkobles følgende rekkeklemmer: ( Y40 ) vekselventil, ekspansjonskort X6: Releutgang X6 pos. 4 Fase X6 pos. 5 N X6 pos. 7 Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. I posisjon NED i funksjonsmenyen skal port være åpen ( rattet på motoren skal vris medurs ). Posisjon OPP skal port være åpen ( rattet på motoren skal vris moturs ). Motoren er montert på vekselventilen med en skrue. For å løsne motoren: demonter rattet ved å dra det ut, løsne skruen som er innenfor og fjern motoren. For å unngå feil, vri reguleringsenheten og vekselventilen til utgangsposisjonen før montering iht. figurene. Dra ut rattet på reguleringsenheten og vri det til midtposisjon. Port skal være helt åpen og portene og skal være delvis åpne. Sørg for at sporet i den hvite akselkoblingen er i riktig posisjon iht. figuren. Så kan vekselventilen og reguleringsenheten sammenkobles iht. figuren, alternativt vrid i 90-graders steg i forhold til hverandre. Ratt Ventil Om portene og har blitt byttet om ved monteringen, kan man koble om motoren slik at dreiningen foregår i motsatt retning. Dette gjøres ved hjelp av 2 lasker inne i motoren. OBS! det går ikke å bytte dreiretning på motoren ved å bytte om svart og brun kabel. Spor i akselkobling 12

15 Følere ( lavspenning ) De følerene som skal inngå i de respektive systemløsningene, skal monteres på kretskort / rekkeklemme iht. følgende: Samtlige følere er temperaturfølere. Romfølere ( B11, B12, B13 ). Romføleren skal monteres på en åpen plass i boligen med god luftsirkulasjon og Ikke i nærheten av produkter for kjøling eller varme. Husk at temperaturen på stedet blir referansetemperaturen for anlegget. Føleren plasseres i hodehøyde. Om man er usikker på plasseringen, kan man henge opp føleren midlertidig uten å feate kabelen for å prøve ut den beste plasseringen. Tilkobling: 3 - lederkabel min. 0,5 mm 2 mellom føler og styreenhet. Kablene tilkobles som beskrevet ovenfor. Ved igangkjøring så vil styreenheten avgi en alarm om føler skulle være feilkoblet. Kontroller at alarmdioden fungerer ved å teste funksjonen i meny Avansert / Service / Funksjonstest. Man kan i styresystemet velge om romføleren skal være med i driften eller ikke. Om romføleren velges bort, styres varmen med uteføler og turføler. Alarmlampen på romføleren fungerer likevel som vanlig. Romføleren behøver ikke være montert om man velger drift uten romføler. Tilkobling av kabel for romfølere: ( B11 ) Romføler 1 Rekkeplemme nr. G17 alarmutgang Rekkeklemme nr. G18 Jord Rekkeklemme nr. G19 inngang ( B12 ) Romføler 2 Rekkeplemme nr. G20 alarmutgang Rekkeklemme nr. G21 Jord Rekkeklemme nr. G22 inngang ( B13 ) Romføler 3, ekspansjonskort X4 Rekkeplemme nr. 19 alarmutgang Rekkeklemme nr. 20 inngang Rekkeklemme nr. 21 jord 13

16 Uteføler ( B15 ) Uteføleren skal monteres på husfasaden, hovedsakelig i nord - nordøstlig eller nordvestlig retning. Føleren skal være plassert slik at solstrålene ikke kan komme til den. Føleren kan beskyttes med en skjerm om det skulle være vanskelig å plassere deen. Husk at solen går opp / ned med en annen vinkel tidlig vår, sommer og høst. Føleren skal plasseres ca. 3 / 4 opp på veggen, slik at den kjenner på den riktige utetemperaturen uten å bli påvirket av varmekilder som f.eks. vinduer, lufteventiler osv. Tilkobling: 2 - lederkabel, min. 0,5 mm 2 mellom føler og styreenhet. Føleren tilkobles kretskortets klemme G 29 og G30 Festes i beskyttelsen. OBS! Avisoler og dobbeltvin kabelens ledere om det er en tynn kabel som benyttes. Det er viktig å oppnå god kontakt i tilkoblingspunktene. Tilkobling følere Monter føleren på røret. Følerkroppen ligger i følerens fremre del, se skisse. Spenn fast føleren med stripsen. Sørg for at føleren får god kontakt med røret. Benytt eventuelt kotaktpasta. Viktig! Isoler føleren med f.eks. rørisolering. Ellers påvirkes registeringen av omgivelsestemperaturen. Tiljkoble kablene på EcoZenith s rekkeklemme. Er ikke kablen lang nok, kan den sjøtes. Kontaktpasta Følerkropp Kabler, tilkobling Rør, turledning Føler Festebånd Føler NTC 22k, hvit kabel Føler PT 1000, grå eller rød kabel 14

17 Turfølere ( B1, B2, B3 ) Følerene kjenner på utgående temperatur til radiatorene. Hver føler er utrustet med en 2 mtr. lang tilkoblingskabel. Turfølerene spennes fast mot røret med strips eller tilsvarende. Det er spissen på føleren som registrerer temperaturen og derfor er det viktig at kontakten er god. Føleren må isoleres for at omgivelsestemperaturen skal på virke målingen. Bruk kontaktpasta for å oppnå best funksjon. ( B1 ) Turføler radiatorsystem 1 Plassering: på turledningen til varmesystem 1. Føleren tilkobles kretskortet pos. G13 og G14. Følertype: NTC 22K ( B2 ) Turføler radiatorsystem 2 Plassering: på turledningen til varmesystem 2 etter radiatorpumpe G2. Føleren tilkobles kretskortet pos. G15 og G16. Følertype: NTC 22K ( B3 ) Turføler radiatorsystem 3 Plassering: på turledningen til varmesystem 3 etter radiatorpumpe G3. Føleren tilkobles ekspansjonskortet X3 pos. 13 og 14 Følertype: NTC 22K Andre følere ( B5 ) Føler øvre del av tank ( fabrikkmontert ) Plassering: I følerlommen øvre del av tank. Føleren er tilkoblet kretskort pos. G63 og G64. Følertype: NTC 22K ( B6 ) Føler nedre del av tank ( fabrikkmontert ) Plassering: I midtre følerlomme på tanken. Føleren er tilkoblet kretskort pos. G65 og G66. Følertype: NTC 22K ( B7 ) Returføler varmesystem Plassering: på returledningen fra varmesystemet Føleren tilkobles kretskort pos. G31 og G32. Følertype: NTC 22K ( B8 ) Røykgassføler Plassering: i følerlomme eller direkte på metallet til vedkjelens røykgasskanal. Føleren tilkobles kretskort pos. G35 og G36. Følertype: NTC 3.3K ( B9 )Føler vedkjele Plassering: i følerlomme eller direkte på metallkroppen til vedkjelen. Føleren tilkobles kretskort pos. G61 og G62. Følertype: NTC 22K ( B10 ) Turføler eksternkjele Plassering: på turledningen fra kjelen Føleren tilkobles kretskort pos. G71 og G72. Følertype: NTC 22K 15

18 ( B30 ) Føler inn til solkollektorer Plassering: på returledningen inn til solkollektorene. Føleren tilkobles ekspansjonskort X1 pos. 3 og 4. Følertype: PT 1000 ( B31 ) Føler ut fra solkollektorer Plassering: på returledningen inn til solkollektorene. Føleren tilkobles ekspansjonskort X1 pos. 1 og 2. Følertype: PT 1000 rød kabel ( B32 ) Føler, lading solvarme Plassering: på utgående ledning fra solvarmeveksleren. Føleren tilkobles ekspansjonskort X1 pos. 5 og 6. Følertype: PT 1000 grå kabel ( B33 ) Føler, solcoil Plassering: i følerlommen på tankens nedre del. Føleren tilkobles kretskort pos. G67 og G68. Følertype: NTC 22K ( B41 ) Føler, øvre del av ekstern buffertank Plassering: i følerlomme eller direkte på metallkroppen til buffertanken. Føleren tilkobles ekspansjonskortet X2 pos. 9 og 10. Følertype: NTC 22K ( B42 ) Føler, øvre del av ekstern buffertank Plassering: i følerlomme eller direkte på metallkroppen til buffertanken. Føleren tilkobles ekspansjonskortet X2 pos. 11 og 12. Følertype: NTC 22K ( B43 ) Føler, ekstern varmtvannstank Plassering: i følerlomme eller direkte på metallkroppen til ekstern VV-tank. Føleren tilkobles ekspansjonskortet X2 pos. 7 og 8. Følertype: NTC 22K ( B50 ) Føler, svømmebasseng Plassering: på returledningen mellom bassengpumpe og svømmebasseng. Føleren tilkobles ekspansjonskortet X3 pos. 15 og 16. Følertype: NTC 22K Føler NTC 22k, hvit kabel Føler PT 1000, grå eller rød kabel 16

19 Nattsenking / rundstyring I Menyen Avansert / Innstillinger / Fjernstyring velges NS for nattsenking, RS for rundstyring og VV for ekstra varmtvann, avhengig av ønsket funksjon. Om RS velges, blokkeres både kompressoren og tilskuddsvarmen. Om NS velges, senkes turtemperaturen / romtemperaturen iht. innstilt verdi og om VV velges, akriveres ekstra varmtvann under den tiden som er innstilt i Meny Ekstra VV / Tid. Funksjonen aktiveres når polene på elektronikkortet, pos. G41 og G42 kortsluttes. Tilkobling strømfølere De 3 strømfølerene, en for hver fase, monteres på sikringskursene på følgende måte: Hver fase fra strømmåleren til sikringskursene føres gjennom en strømføler for montering på den respektive skinnen som vist på skissen. Så kobles de videre inn i EcoZenith. På denne måten overvåkes fasestrømmen hele tiden og sammenlignes med den innstilte verdien til belastningsvakten i EcoZenith. Om strømmen er høyere, kobler styreenheten bort et effektrinn. Er den forsatt for høy, kobler styreenheten bort ytterligere et effektrinn osv. Når strømmen synker under innstilt verdi, gjenninnkobles effektstegene. Strømfølerene, sammen med elektronikken, forhindrer at mer effekt innkobles enn hva hovedsikringene tåler. Strømfølerenes hull er 11 mm i diameter. Fra strømmåler L3 L2 L1 Strømfølere Til EcoZenith 17

20 Innstillinger som utføres av installatøren Etter tilkoblingen skal følgende innstillinger utføres av installatøren: Valg av størrelse på hovedsikring Valg av effektbegrensning Kontroll av innkoblingen til romføleren Kontroll av at tilkoblete følere gir rimelige verdier Utfør kontrollen som beskrevet nedenfor. Kontroll av romføleres tilkobling Gå inn i Meny Avansert / Service / Funksjonstest / Varmesystem og steg ned til Diode romføler. Velg PÅ. Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis ikke, så kontroller kabler og tilkobling. Velg AV. Om dioden slukner, er kontrollen gjennomført. Kontroll av tilkoblete følere. Om en føler er feil tilkoblet, kommer det opp en tekst i displayet, f.eks. Alarm uteføler. Om det er flere følere som er feil tilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike rader. Om det ikke kommer opp noe alarmtekst, er følerene riktig tilkoblet. Husk at alarmfunksjonen hos romføleren ( dioden ) ikke kan oppdages i displayet, men må kontrolleres på romføleren. Strømfølerenes tilkobling har ingen alarm, men strømverdien kan avleses i Menyen Aktuell driftsinfo. 18

21 Installasjon av elkolbe har 2 stykker fabrikkmonterte elkolber på 9 kw 400V / 7 kw 230V hver. Det mulig å tilkoble ytterliger 1 stk. 9 kw s / 7 kw s kolbe og med det høyne den totale eleffekten til henholdsvis 27 kw 400V respektive 21 kw 230V. Den 3dje elkolben er tilbehør fra CTC og kobles opp på følgende måte: 1. Gjør EcoZenith strømløs. 2. Er EcoZenith fyllt opp med vann, må den tømmes. 3. Demonter plastfronten ved å fjerne de 4 skruene, 2 oppe og 2 nede på fronten. Pass på å fjerne ledningen til displayet før fronten settes til side. Ledningen løsnes ved å trykke på knappen på kontaktdelen og så dra den nedover. 4. Demonter 2 - pluggen der den øverste elkolben ( 15 ) skal sitte. 5. Monter elkolben og kontroller at den er tett. Anbefalt tiltrekkningsmoment er 220 Nm. 6. Kablene for elkolben er ferdige til å monteres. De hvite kablene som er merket 6 kw, skal kobles til de brune anslutningene på kolben og de svarte kablene merket 3 kw på de svarte anslutningene på kolben. 7. Fyll opp EcoZenith I 550 med vann og kontroller at det ikke er noe lekkasje. 8. Monter på plastfronten igjen. 9. Slå på strømmen. 10. Definer elkolben i Meny Avansert / Definere system / Def. elkolber / Øvre elkolbe ( 15 ). 11. Test elkolbens tilkobling i Meny Avansert / Service / Funksjonstest / Test elkolber. 12. Utfør innstillingen for elkolbedrift i Meny Avansert / Innstillinger / Elkolber. 13. Nå er øvre elkolbe ( 15 ) klar for drift. Kolbe 400V Kolbe 230V 19

22 Installasjon av spissvarme ( kjele ) har mulihet enten til å styre en 3dje elkolbe eller en ekstern kjele for spissvarme. Disse kan ikke og får ikke være tilkoblet samtidig. For å få tilkoblet en en kjele for spissvarmem må det gjøres en en elektrisk omkobling i. Vær oppmerksom på at alle elektriske omkoblinger og installasjoner i skal utføres av elektroinstallatør. All trekking av kabler skal utføres iht. gjeldene bestemmelser. 1. Gjør EcoZenith strømløs. 2. Koble til spisskjelen og pumpe. 3. Demonter plastfronten ( 2 skruer oppe og 2 skruer nede ). Pass på at kabelen som går til displayet er koblet bort før fronten settes tilside. Kablen løsnes ved å trykke inn knappen på kontakten og så dra kabelen ned. 4. Koble til pumpe og følere elektrisk iht. skjemaet. 5. Koble løs kabelen i utgang X7 18. Sørg for at denne kablen aldri kommer i kontakt med strømførende deler og på den måten kan forårsake feil. Kabelenden skal isoleres. Alternativt kan kabelen demonteres helt. 6. Monter et rele som skal starte spissvarmen på utgang A29. Se elektroskjema. 7. Monter plastfronten på plass igjen. 8. Slå på strømmen. 9. Definer kjelen for spissvarme i Meny Avansert / Ekstern kjele. 10. Nå er kjelen for spissvarme ( 03 ) klar for drift. 20

23 Elektroskjema 230V 21

24 B10 Føler eksternkjele ut E13 Termostat revervevarme F1 Automatsikring F10 Sikkerhetstermostat G1 Radiatorpumpe 1 G2 Radiatorpumpe 2 G11 Ladepumpe 1 G13 Ladepumpe 3 K1 Kontaktor 1 K2 Kontaktor 2 K3 Kontaktor 3 K4 Kontaktor 4 K19 Sirkulasjonsvakt brine Y1 Shuntventil 1 Y2 Shuntventil 2 Y21/Y22 Vekselventil varmepumpe Inn / ut 22

25 B1 Turføler 1 B2 Turføler 2 B3 Turføler 3 B5 Temperaturføler øvre del av tank B6 Temperaturføler nedre del av tank B7 Returføler B8 Røykgassføler B9 Føler vedkjele B11 Romføler 1 B12 Romføler 2 B13 Romføler 3 B15 Uteføler B30 Føler solkollektorer inn B31 Føler solkollektorer ut B32 Føler solkollektorer lading B33 Temperaturføler solcoil tank B50 B41 B42 B43 F2 Føler svømmebasseng Føler øvre ekstern buffertank Føler nedre ekstern buffertank Føler ekstern varmtvannstank Automatsikring G3 Radiatorpumpe 3 G6 Røykgass styrt sirkulasjonspumpe G11 Ladepumpe 1 G12 Ladepumpe 2 G30 G31 G32 Sirkulasjonspumpe solkollektorer Pumpe tilbakelading borehull Pumpe VVX solvarme 23 G40 G41 G43 G44 G45 G50/G51 K20 Y3 Shunt 3 Y31 Y40 Sirkulasjonspumpe VV sirkulasjon Sirkulasjonspumpe ekstern varmtvannstank Sirkulasjonspumpe lading ekstern buffertank Sirkulasjonspumpe ekstern kjele Sirkulasjonspumpe utlading ekstern buffertank Sirkulasjonspumpe svømmebasseng Nattsenking/sirkulasjon/ ekstra varmtvann Vekselventil sol Vekselventil ekstern buffertank

26

27 Elektroskjema 400V 24

28 B10 Føler eksternkjele ut E13 Termostat revervevarme F1 Automatsikring F10 Sikkerhetstermostat G1 Radiatorpumpe 1 G2 Radiatorpumpe 2 G11 Ladepumpe 1 G13 Ladepumpe 3 K1 Kontaktor 1 K2 Kontaktor 2 K3 Kontaktor 3 K4 Kontaktor 4 K19 Sirkulasjonsvakt brine Y1 Shuntventil 1 Y2 Shuntventil 2 Y21/Y22 Vekselventil varmepumpe Inn / ut 25

29 B1 Turføler 1 B2 Turføler 2 B3 Turføler 3 B5 Temperaturføler øvre del av tank B6 Temperaturføler nedre del av tank B7 Returføler B8 Røykgassføler B9 Føler vedkjele B11 Romføler 1 B12 Romføler 2 B13 Romføler 3 B15 Uteføler B30 Føler solkollektorer inn B31 Føler solkollektorer ut B32 Føler solkollektorer lading B33 Temperaturføler solcoil tank B50 B41 B42 B43 F2 Føler svømmebasseng Føler øvre ekstern buffertank Føler nedre ekstern buffertank Føler ekstern varmtvannstank Automatsikring G3 Radiatorpumpe 3 G6 Røykgass styrt sirkulasjonspumpe G11 Ladepumpe 1 G12 Ladepumpe 2 G30 G31 G32 Sirkulasjonspumpe solkollektorer Pumpe tilbakelading borehull Pumpe VVX solvarme 26 G40 G41 G43 G44 G45 G50/G51 K20 Y3 Shunt 3 Y31 Y40 Sirkulasjonspumpe VV sirkulasjon Sirkulasjonspumpe ekstern varmtvannstank Sirkulasjonspumpe lading ekstern buffertank Sirkulasjonspumpe ekstern kjele Sirkulasjonspumpe utlading ekstern buffertank Sirkulasjonspumpe svømmebasseng Nattsenking/sirkulasjon/ ekstra varmtvann Vekselventil sol Vekselventil ekstern buffertank

30

31 Elektroskjema Ekspansjonskort 27

32

33 B1 Turføler 1 B50 Føler svømmebasseng B2 Turføler 2 B41 Føler øvre ekstern buffertank G40 Sirkulasjonspumpe VV sirkulasjon B3 Turføler 3 B5 Temperaturføler øvre del av tank B42 Føler nedre ekstern buffertank G41 Sirkulasjonspumpe ekstern varmtvannstank B6 Temperaturføler nedre del av tank B43 Føler ekstern varmtvannstank G43 Sirkulasjonspumpe lading ekstern buffertank B7 Returføler B8 Røykgassføler F2 Automatsikring G44 Sirkulasjonspumpe ekstern kjele B9 Føler vedkjele G3 Radiatorpumpe 3 G45 G6 Røykgass styrt sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpe utlading ekstern buffertank B11 Romføler 1 G50/G51 Sirkulasjonspumpe svømmebasseng B12 Romføler 2 B13 Romføler 3 G11 Ladepumpe 1 G12 Ladepumpe 2 K20 Nattsenking/sirkulasjon/ ekstra varmtvann B15 Uteføler B30 Føler solkollektorer inn G30 Sirkulasjonspumpe solkollektorer Y3 Shunt 3 B31 Føler solkollektorer ut Y31 Vekselventil sol G31 Pumpe tilbakelading borehull B32 Føler solkollektorer lading Y40 Vekselventil ekstern buffertank B33 Temperaturføler solcoil tank G32 Pumpe VVX solvarme 28

34 Resistanser for følere NTC 3,3K Temperatur C Røykgassføler Resistans Ω NTC 22K Temperatur C Brine, Varmepumpe Elkjele,Turfølere Romfølere Resistans Ω

35 Resistanser for følere NTC 150 PT 1000 Temperatur Utegivare Temperatur C Resistans Ω ºC Resistans Ω

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 013 Innhold Side Eksteriør 1 Elektrokomponenter 3-6 Kjølesystem 7-11 Medlevert varmepumpen 1 Diverse 13 Tilbehør 14 Oversikt fra serienummer: 7301-16-039 Inklusive standard

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Kombibereder LE FR/FC

Kombibereder LE FR/FC NO Kombibereder LE 00-00 FR/FC 0-0.I Veiledning 0 0 9 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer innedel: Serienummer utedel: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør

Detaljer

I. Kombibereder 200 LW-300 LW. Veiledning /09 no

I. Kombibereder 200 LW-300 LW. Veiledning /09 no 0-0.I Kombibereder 00 LW-00 LW Veiledning 009 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder 00-00

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer