ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS"

Transkript

1 ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir - ctc EcoEl Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoEl display. Alle alarmer kan kvitteres ut ved å trykke på den røde, blinkende advarseltrekanten i det venstre hjørnet i instrumentpanelet til ctc EcoEl. OBS! Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til ctc EcoEl. Feiltekster Kommunikasjonsfeil utedel Kommunikasjonsfeil internt føler elkjele føler varmepumpe romføler turføler varmepumpe returføler varmepumpe Opplysningsmeldinger pressostat høytrykk pressostat lavtrykk motorvern kompressor faseføgefeil uteføler turføler føler hetgass høy hetgasstemperatur < Høyt eluttak > Om hele husets strømforbruk, inklusive ctc EcoEl og ctc EcoAir overstiger innkommende hovedsikringers amperstyrke, steger belastningsvakten ( om det er montert strømfølere ) ned effekten på ctc EcoEl. Det medfører at man kan få dårligere varmtvannskapasitet. Dette forekommer vanligvis om man bare har for små sikringer. Tips! Oppgrader hovedsikringen. < Starforsinkelse > Om startforsinkelsen gjentagende ganger kommer opp og det er mange starter under Historisk driftsinfo Starter / 24h st. Kontroller at alle termostatventilene er helt åpne på radiatorene. Eventuellt kan termostatene stenges av i et rom der man vil ha en lavere temperatur, f.eks. i soverom. Øvrige termostatventiler skal stå helt åpne. Informasjonstekster OBS! Om følgende informasjonstekster vises, så er det ingen feil, men bare en informasjon om i vilken driftsmodus varmepumpen befi nner seg i. Husvarme av Ferie Rundstyring Kompressor sperret Høy varmepumpe temp 1 : 17

2 EcoAir starter ikke Kommer det en alarm? Gå inn på innstillinger og kontroller at produktet er innstilt på EcoAir og at Varmepumpe er tillat. Gå inn i Aktuell driftsinfo og gå ned til kjele nedre. Er parantesen f.eks. ( 40 ) C, skal den venstre verdien synke til minimum 35 C innen kompressoren starter. OBS! Den kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Vent i 10 minutter. Står EcoAir display i Automatikk modus ( A blinker )? Er automatsikringene i EcoEl slått av? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl feil fasefølge kompressor Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av feisøkningsskjemaet Bryt strømmen. Skift 2 faser og prøv igjen. Om kompressoren går feil vei, får man denne alarmen. Høres det en unormalt høy lyd fra kompressoren når den går? Gå inn under kapittelet Instrumentpanel og få den over i Automatikkmodus A. Står EcoAir display i Automatikkmodus ( A blinker )? Temperaturen må synke 5 C eller mer under innstilt turtemperatur i parantesen ( ) på Kjele nedre for at EcoAir skal få starte. Start alltid i normaldrift. Produktet utløser alarm fasefølgefeil om den får gå for lenge i funksjonstestmenyen. Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke med manuell start i Funksjonstestmenyen? Har hetgassføleren god kontakt med hetgassrøret? Gå inn i kapittel Instrumentpanel for å få den over i Automatikkmodus A. Hjelper ikke Sørg for at føleren ligger godt ann mot hetgassrøret. Legg inn automatsikringene og vent til eventuell startforsinkelse er passert OBS! fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoEl. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Øker ikke temperaturen 5 C eller mer på de første 50 sekundene hver gang kompressoren starter, kommer alarmen fasefølgefeil. 2 : 17

3 Høytrykkspressostat Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Lavtrykkstermostat Står EcoAir display i automatikkmodus ( A blinker )? Er det luft i rørene mellom kjele og varmepumpe? Fungerer ladepumpen i funksjonstestmenyen? Gå inn i avsnittet instrumentpanel og sett den i autometikkmodus. Luft ut og prøv igjen ( se Tips ). Tips! Start ladepumpen i h.t. instruksjonen og/eller kontrolle r at ladepumpen ikke har satt seg fast. Snurrer viften rundt når kompressoren går? Legger det seg is på fordamperen bak viften? Er kuleventilene under tanken på EcoEl åpne? Åpne opp ventilene og prøv igjen. Er rørne mellom kjele og varmepumpe byttet om/feilmonterte. Gå inn under aktuell driftsinformasjon Kontroller i VP Inn/ut. Er temperaturen større på Inn enn Ut f.eks. 40/35 er rørene byttet om.obs! Kompressoren må være igang. Bytt og prøv igjen. Er det montert en tilstrekkelig stor nok ladepumpe? En 6 meters pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turstallstyring ). Kontroller også at pumpen er montert på EcoEl venstre rør som pumper ut til EcoAir nedre anslutning. TIPS1 Hvis det er luft i rørne mellom EcoEl og EcoAir, så gå inn i FDV dokumentasjonen under funksjonstest og start ladepumpen manuelt. Kjør den i 5-10 minutter. Da legger luften seg i toppen på EcoEl hvor man blir kvitt den ved å vri på sikkerhetsventilen i toppen på EcoEl til det kommer ut vann. Fyll så opp systemet igjen. Til informasjon: Ved utetemperaturer over + 2 C, starter ladepumpen ca. 5 sekunder før kompressoren stater. Ved utetemperaturer under + 2 C, går ladepumpen konstant, for å eliminere risikoen for frostskader. 3 : 17

4 høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo roligere stiger temperaturen, for så å stanse et sted mellom C når innstilt turtemperatur er oppnåd. Kontroller når komprssoren har vært i drift i minst 10 minutter i tilfelle at hetgasstemperaturen fl agrer opp og ned. Gå inn i Aktuell driftsinfo og kontroller hva som står på Vp Inn/ Ut.Sammenhold verdien med tabellen som fi nnes under av snittet Kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning når kompressoren går.skulle differansen være for liten, så senk hastigheten på ladepumpen til anbefalt temperaturdifferanse er oppnåd ved den aktuelle utetemperaturen. Fremdeles høy hetgasstemperatur? Installatøren kontakter oss med Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Motorvern Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av feisøkningsskjemaet Bytt sikringer og forsøk igjen. Installatøren kontaktes med Kontroller at alle sikringene til EcoEl er hele. Mål om det fi nnes 400V / 230V mellom L1, L2 og L3 inne i EcoEl. Finnes det ikke, ligger feilen utenfor EcoEl. Løsne kabelen og sett den på plass igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen. Har du 400V / 230V frem til rekkeklemmen i EcoAir om du måler mellom fasene L1, L2 og L3? Sitter samtlige kabeler ordentlig fast? Kontroller også at den røde kambøylen mello L1 og L1 sitter ordentlig inntrykket. Løsne kompressorkontakten og sett den på plass igjen med god kontakt. Kontroller at de 3 kabelkontaktene inne i kompressorens koblingsboks har god kontakt. Installatøren kontakter osss med Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 4 : 17

5 Utedel kommunikasjonsfeil Er automatsikringene i EcoEl lagt inn? Er stikkontakten fra EcoAir matekabel riktig montert i EcoEl. Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Er kabel 5 innkoblet på N og kabel 4 innkoblet på kommunikasjonsklemmen i EcoAir fra EcoEl s kabelmating? Kontroller at samtlige små røde kambøyler er ordentlig inntrykkte i den nederste rekkeklemmen. Kontroller samtidig at kommunikasjon- og nullederkabel sitter ordentlig fast på begge sidene i den nederste rekkeklemmen, også kablene som gåt opp til displaykortet s skruetilkobling. Åpne opp luken til elskapet og kontroller kretskortet som sitter på innsiden av luken og se om det er noe tegn til brendte koblingspunkter. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Innedel kommunikasjonsfeil Legg inn sikringene og prøv igjen. Ta ut nettverkskabelen i EcoEl Plugg inn matekabelen og kontroller at den sitter ordentlig fast. Gå inn i instrumentpanel se hvordan man får den i automatikkmodus Ta løs kablene og fest dem på nytt med god kontakt. mellom hovedkortet og displayet i begge ender og sett den ordentlig på plass igjen. Hjelper det? Kontroller at samtlige kommunikasjonskabler og N kabler sitter ordentlig fast i alle rekkeklemmene fra EcoEl og ut til rekkeklemmene i EcoAir. Fremdeles feil Koblingsskjema fi nnes under avsnittet elinstallasjon. 230V 1 på L1, 3 på N, 2 på com. Trykk inn de røde kabel bøylene. Ta løs kabelen og fest den på nytt med god kontakt. 5 : 17

6 ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoLogic display. Alle alarmer kan kvitteres ut ved å trykke på den røde, blinkende advarseltrekanten i det venstre hjørnet i instrumentpanelet til ctc EcoEl. OBS! Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til ctc EcoLogic EXT Feilmeldinger Pressostat høytrykk Føler B4u akkumulering Føler brine inn Pressostat lavtrykk Føler B5 varmtvann Romføler Motorvern kompressor Føler varmepumpe ute Høy hetgasstemperatur Fasefølgefeil Turføler varmepumpe Lav brinetemperatur inn Uteføler Føler retur Høy brinetemperatur inn Turføler Føler hetgass Lav brinesirkulasjon Føler B4o akkumulering Føler brine ute Ekstern blokkering Kommunikasjonsfeil utedel Kommunikasjonsfeil internt Meldinger Om nedenforstående meldinger kommer opp gjentagende ganger, kan følgende tips og råd hjelpe deg med å bli kvitt dem, samt gi en bedre økonomi og drift av varmepumpen., < Kompr. startforsinket > Om Startforsinkelse kommer opp gjentagende ganger og det er mange starter under Historisk driftsinfo Starter / 24h stk., så kontroller at alle termostatventilene er helt åpne på radiatorene. Eventuelt kan termostatene stenges av i et enkelt rom hvor man ønsker å ha en lavere temperatur, f.eks. i soverom. Øvrige termostatventiler skal stå fullt åpne. < Lav gjennomstrømning > EcoLogic EXT: temperaturdifferanse over kondensor for å indikere lav gjennomstrømning Ute C Informasjonstekster OBS! Om følgende informasjonstekster vises, så er det ingen feil, men bare en informasjon om hvilket driftsmodus varmepumpen befi nner seg i. Kompr. sperret Husvarme av ute C Rundstyring Ferie 6 : 17

7 EcoAir starter ikke Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT fasefølgefeil kompressor Avgir produktet en alarm? Står EcoAir s display i Automatikkmodus ( A ) blinker )? Kontroller type av alarm og forsøk å løse med hjelp av feilskingsskjemaet Gå inn under avsnittet Instrumentpanel og sett det i Automatikkmodus. Gå inn i grunnmenyen til ctc EcoLogic EXT, under drift. Kontroller at den står i modus På. Står den i modus Standby, så gå nederst på første siden i displayet, nedenfor Avansert. Endre den til modus På. Still inn systemtype for det valgte systemet. Øvrige innstillinger: Gå inn i FDV dokumentasjonen til ctc EcoLogic EXT Når varmepumpen skal starte, beror helt på hvilket system og i hvilken modus parameterene befi nner seg i under Aktuell driftsinfo. Kompressorens start og stopp styres av returføleren, turføleren og ved akkumulatorleding tankfølere. I de fl este driftstilfellene må temperaturen synke 5 C under den verdien som står inne i parantesen ( ) til den føleren som styrer, f.eks. om returføleren styrer og det står ( 45 C ), skal den venstre verdien synke til 40 C innen kompressoren starter. Temperaturen kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Da tar de ca. 10 minutter før den starter. Slå av strømmen og bytt 2 av fasene. ( gjelder ikke 230V. Gå inn i avsnittet Instrumentpanel og sett den i automatikkmodus. Produktet vil avgi alarm om fasefølgefeil om den står å går forlenge i funksjonstestmenyen. Om kompressoren går i feil retning oppstår denne feilen. Hører man en høy lyd fra kompressoren når den går? Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke via manuell start i funksjonstestmenyen? Har hetgassføleren god kontakt med hetgassrøret? Rett på føleren slik at den får god kontakt og prøv igjen. OBS! en Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoLogic EXT. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Høynes ikke hetgasstemperaturen 5 C eller mer i de 50 første sekundene hver gang kompressoren starter, utløses alarmen fasefølgefeil. 7 : 17

8 Høytrykkspressostat Står EcoAir s display i Automatikkmodus ( A ) blinker )? Er det luft i rørene til og fra EcoAir? Er det montert en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe? Det anbefales en 6 mtr. pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turtallsstyrt ). Kontroller også at sirkulasjonspumpen er koblet i h.t. valgt system i ctc EcoLogic EXT s FDV dokumentasjon. Kontroller at radiatortermostater og avstengningskraner i systemet står helt åpne. Er shuntventilen montert i h.t. veiledningen og er shunten synkronisert med shuntmotoren Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Gå inn under avsnittet Instrumentpanel og sett det i Automatikkmodus. Luft og prøv igjen Monter inn anbefalt pumpe. Kontroller at pumpen ikke har satt seg Åpne opp termostatkranene og avstengningsventilene helt og prøv igjen. Ta løs shuntmotoren og monter den i h.t. FDV dokumentasjonen til ctc EcoLogic EXT. Lavtrykkspressostat Snurrer viften når kompressoren går? Dannes det is på fordamperen bak viften? 8 : 17

9 Høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo jevnere blir temperaturstigningen, for så å stoppe et sted mellom C, når innstilt temperatur er oppnådd. Kontroller når kompressoren har vært i drift i minst 10 minutter, i tilfelle at hetgasstemperaturen fl akser opp og ned. Gå inn i Aktuell Driftsinfo. og kontroller hva er differansen mellom menyene VP tur C og rad. retur C. Sammenhold verdien med de som fi nnes i kapittelet kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning når kompressoren er i drift. Skulle differansen være for lien, så senk hastigheten på lade-/sirkulasjonspumpen til anbefalt differanse oppnås ved den aktuelle utetemperaturen. Er hegasstemperaturen fremdeles for høy? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Motorvern Bytt sikring og prøv igjen. Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Bytt hetgassføler og prøv igjen. Installatøren kontaktes med Mål om det fi nnes 400V mellom L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. Finnes det ikke, så ligger feilen før EcoAir. Løsne kabelen og fest den igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen. Sitter disse kablene med god kontakt i nederste rekkeklemme? Kontroller også at den røde kambøylen mellom L1 og L1 er ordentlig inntrykt. Løsne kompressorkontakten og sett den inn igjen med god kontakt. Kontroller at de 3 kabelkontaktene i kompressorens koblingsboks har god kontakt.. Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 9 : 17

10 Informasjon Kommunikasjonsfeil utedel Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Sitter Kommunikasjons- og N-kabelen ordentlig fast I EcoLogic s rekkeklemme? Kontroller at samtlige små røde kambøyler er ordentlig inntrykte i den nederste rekkeklemmen i el.skapet i EcoAir. Kontroller samtidig at kommunikasjons- og 0-kabelen sitter ordentlig fast på begge sidene i den nederste rekkeklemmen, også kabelene som går opp til displaykortets skruetilkobling. Åpne opp luken til el.skapet og se på kretskortet som sitter på insiden av luken, om det er noe tegn til svidde forbindelser. Innkommende mating til EciLogic EXT med 230V L1 og N, må alltid tas fra det samme stedet som EcoAir s innkommende mating L1 og N, ellers kan Kommunikasjonsfeil Utedel oppstå. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Gå inn under Instrumentpanel og sett den i Automatikkmodus. Løsne kabelen og sett den på plass igjen med god kontakt. Gjør om, slik at EcoLogic s mating 230V L1 og N tas fra samme sted som EcooAir s innkommende mating L1 og 0. Informasjon Kommunikasjonsfeil internt Forsøk å løsne kabelen med nettverkskontakten mellom hovedkortet og displaykortet i begge endene i EcoLogic og sett dem ordentlig på plass igjen. Hjelper det? 10 : 17

11 Høy Innetemperatur sommerstid Står EcoLogic EXT i Modus VV? Fungerer vekselventilen om man kjører den i funksjonstestmenyen? Finnes det en annen turledning som går ut på radiatorkursen, uten å gå via shunten? All varme som skal til radiatorene skal kobles via shunten.? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT I menyen Innstillinger, under parameteret inst. husparameter er min. tur C aktiv? I menyen Innstillinger, under parameteret inst. husparameter er Husvarme av C valgt med en høy temperatur? Endre Min. tur C til Av. Vent så i noen timer og kontroller temperaturen igjen. Senk husvarme av C til 18 C. Kontroller vekselventilens tilkobling i EcoLogic EXT. Tilkoblingen er angitt i FDV dokumentasjonen for EcoLogic EXT.. Er port B på vekselventilen ( til radiatorene ) varm? Kontroller vekselventilen igjen. Hvis ikke så kontakter installatøren oss med denne informasjonen. Kontroller uansett om returen fra radiatorene er varm ( før turen går inn på T - koblingen som kommer fra vekselventilen ). Er returen varm, kommer feilen av at røropplegget til og mellom radiatorene er feil. 11 : 17

12 ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir s innebygde styring. Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoEl display. For å resette produktet etter en feilmelding, holdes OK - knappen sammen med pil nedtasten inne samtidig Følgende feilkoder finnes: E01 Pressostat høytrykk utløst. E02 Pressostat lavtrykk utløst. E03 Motorvern utløst. E04 Feil på hetgassføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E05 Feil på returføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E05 blinker vekselsvis med 0 i displayet ). E06 Feil på uteføler. ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E07 Hetgasstemperaturen er over 130 C ( E07 blinker vekselsvis med hetgasstemperaturen ). E08 Turføleren er utenfor sitt arbeidsområdet. Temperaturen er enten under 0 eller over 80 C. ( E08 blinker vekselsvis med returtemperaturen i displayet ). Av de feil som oppstår, leder alle untatt E08 til at produktet stopper. E09 Fasefølgefeil. Feil rotasjonsretning på kompressoren. ( OBS! Kan ikke kvitteres ut i displayet. Her må man bryte strømmen til ctc EcoAir ). E10 Feil på føler 1 avriming fordamper. ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E11 Feil på føler 2 avriming fordamper. ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ).! Tilbakestilling av alarm. Hold OK- knappen inne sammen med pil ned knappen samtidig. Startforsinking / Hurtigstart ctc EcoAir er utrustet med startforsinkelse, for å unngå at kompressoren starter med altfor tette intervaller. I displayet til instrumentpanelet blinker det høyre punktet når startforsinkelsen er aktivert Startforsinkelsen er satt til 10 minutter. Ved å trykke på pil opp- og pil ned knappen samtidig, kan man forbigå startforsinkelsen, f.eks. ved service på varmepumpen.! Hurtigstart. Hold pil opp- og pil ned knappen inne samtidig. 12 : 17

13 EcoAir starter ikke Kommer det opp en alarm? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av dette fi lsøkingsskjemaet. Starter ikke kompressoren? Kontroller returtemperaturen i displayet. Er f.eks. returtemperaturen innstilt på 43 C, må temperaturen synke 5 C før den starter på 38 C, om ikke en annen differanse er valgt i Meny 2. Om ikke varmepumpen starter og det blinker et rødt punkt i det høyre hjørnet på displayet, er startforsinkelsen aktivert. Da tar det ca. 10 minutter før EcoAir tillastes å starte. Ved å trykke pil op- og pil ned tasten samtidig, fjernes startforsinkelsen og varmepumpen starter. Vent i ytterligere 10 minutter. Har ikke varmepumpen startet da, kontakter installatøren oss med 13 : 17

14 E01 Høytrykkspressostat Er alle avstengningskranene åpne i hele systemet? Er det luft i rørene til og fra EcoAir? Går sirkulasjonspumpen? Er rørene mellom kjelen og varmepumpen skiftet / feilmontert? Kontroller at det kalde vannet fra kjele eller tank pumpes inn i EcoAir s nedre anslutning varmes opp og pumpes ut fra EcoAir s øvre anslutning. Er det blitt montert en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe? En 6 mtr. pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turtallstyrt ) passer fi nt. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring Åpne opp kranene helt og prøv igjen. Luft med å løsne litt på kondensorens øvre vannanlutning og prøv igjen. Kontroller at det er strøm frem til sirkulasjonspumpen, eller om den har satt seg fast. Skift rørene og prøv igjen. Bytt til en sirkulasjonspumpe med riktig trykkhøyde og monter den i h.t. beskrivelsen. E02 Lavtrykkspressostat Snurrer viften når kompressoren går? Dannes det is på fordamperen bak viften? 14 : 17

15 E03 Motorvern Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Mål at det er 400V mellom L1, L2 og L3 ( i 230V mål mellom L1 og N ) inne i Ecoair. Finnes det ikke, så ligger feielen før EcoAir. Kontroller at samtlige matekabler i sitter ordentlig fast i EcoAir s nederste rekkeklemme. Kontroller også at den røde kambøylen mellom L1 og L1 sitter ordentlig fast. Kontroller de 3 kabelkontaktene inne i kompressorens koblingsboks, slik at samtlige sitter fast med god kontakt. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring E04 E05 E06 Følere Bytt sikringer og prøv igjen. Kontroller at føleren sitter fast med god kontakt i displaykortet. Sitter føleren ordentlig fast i rekkeklemmen på displaykortet? Kontakt installatøren med denne informasjonen. Gå inn under Instrumentpanel og steg deg frem til følermenyen og kontroller at føleren ikke fl akser opp og ned eller viser feil temperatur. Bytt føler. Bytt føler. Er den korsluttet eller utenfor arbeidsområdet? Løsne kablene og fest dem igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen og prøv igjen. Løsne kompressorkontakten og sett den på plass igjen med god kontakt. Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 15 : 17

16 E07 Høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo jevnere blir temperaturstigningen, for så å stoppe et sted mellom C, når innstilt temperatur er oppnådd. Kontroller når kompressoren har vært i drift i minst 10 minutter, i tilfelle at hetgasstemperaturen fl akser opp og ned. Se på instrumentpanelet hva den aktuelle returtemperaturen er. Steg deg så ned til Meny 8 og se hva turtemperaturen er. Sammenhold verdien med de som fi nnes i kapittelet kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning ved den aktuelle utetemperaturen i Meny 4. OBS! kompressoren må være i drift. Skulle differansen være for lien, så senk hastigheten på lade-/sirkulasjonspumpen til anbefalt differanse oppnås ved den aktuelle utetemperaturen. Er hegasstemperaturen fremdeles for høy? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring E08 Returøler utenfor srbeidsområde Returføleren blinker vekselsvis med returtemperaturen i displayet.. Bytt hetgassføler og prøv igjen. Kontroller at føleren sitter ordentlig fast i displayets rekkeklemme. Gå inn på instrumentpanelet. Steg deg frem til føleres meny og kontroller så at føleren ikke fl agrer opp og ned eller viser feil temperatur. Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Er den korsluttet eller er den utenfor sitt arbeidsområde? Bytt føler Bytt føler 16 : 17

17 E09 Fasefølgefeil kompressor Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring Om kompressoren går feil vei, kommer denne alarmen opp. Høres det en unormal lyd fra kompressoren når den går? Har hetgassføleren god kontaktfl ate mot hetgassrøret? Gjør om slik at føleren får god kontakt med hetgassrøret og prøv igjen. Slå av strømmen. Bytt om 2 faser og prøv igjen. Installatøren kontakter oss med Kontroller at føleren sitter ordentlig fast i displayets rekkeklemme. Gå inn på instrumentpanelet. Steg deg frem til føleres meny og kontroller så at føleren ikke fl agrer opp og ned eller viser feil temperatur. Bytt føler OBS! fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoAir. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Øker ikke temperaturen 5 C eller mer på de første 50 sekundene hver gang kompressoren starter, kommer alarmen fasefølgefeil. E10 E11 Følerfeil Er føleren riktig ansluttet i rekkeklemmen til displayet? Er den korsluttet eller er den utenfor sitt arbeidsområde? Bytt føler 17 : 17

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer