ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS"

Transkript

1 ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir - ctc EcoEl Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoEl display. Alle alarmer kan kvitteres ut ved å trykke på den røde, blinkende advarseltrekanten i det venstre hjørnet i instrumentpanelet til ctc EcoEl. OBS! Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til ctc EcoEl. Feiltekster Kommunikasjonsfeil utedel Kommunikasjonsfeil internt føler elkjele føler varmepumpe romføler turføler varmepumpe returføler varmepumpe Opplysningsmeldinger pressostat høytrykk pressostat lavtrykk motorvern kompressor faseføgefeil uteføler turføler føler hetgass høy hetgasstemperatur < Høyt eluttak > Om hele husets strømforbruk, inklusive ctc EcoEl og ctc EcoAir overstiger innkommende hovedsikringers amperstyrke, steger belastningsvakten ( om det er montert strømfølere ) ned effekten på ctc EcoEl. Det medfører at man kan få dårligere varmtvannskapasitet. Dette forekommer vanligvis om man bare har for små sikringer. Tips! Oppgrader hovedsikringen. < Starforsinkelse > Om startforsinkelsen gjentagende ganger kommer opp og det er mange starter under Historisk driftsinfo Starter / 24h st. Kontroller at alle termostatventilene er helt åpne på radiatorene. Eventuellt kan termostatene stenges av i et rom der man vil ha en lavere temperatur, f.eks. i soverom. Øvrige termostatventiler skal stå helt åpne. Informasjonstekster OBS! Om følgende informasjonstekster vises, så er det ingen feil, men bare en informasjon om i vilken driftsmodus varmepumpen befi nner seg i. Husvarme av Ferie Rundstyring Kompressor sperret Høy varmepumpe temp 1 : 17

2 EcoAir starter ikke Kommer det en alarm? Gå inn på innstillinger og kontroller at produktet er innstilt på EcoAir og at Varmepumpe er tillat. Gå inn i Aktuell driftsinfo og gå ned til kjele nedre. Er parantesen f.eks. ( 40 ) C, skal den venstre verdien synke til minimum 35 C innen kompressoren starter. OBS! Den kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Vent i 10 minutter. Står EcoAir display i Automatikk modus ( A blinker )? Er automatsikringene i EcoEl slått av? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl feil fasefølge kompressor Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av feisøkningsskjemaet Bryt strømmen. Skift 2 faser og prøv igjen. Om kompressoren går feil vei, får man denne alarmen. Høres det en unormalt høy lyd fra kompressoren når den går? Gå inn under kapittelet Instrumentpanel og få den over i Automatikkmodus A. Står EcoAir display i Automatikkmodus ( A blinker )? Temperaturen må synke 5 C eller mer under innstilt turtemperatur i parantesen ( ) på Kjele nedre for at EcoAir skal få starte. Start alltid i normaldrift. Produktet utløser alarm fasefølgefeil om den får gå for lenge i funksjonstestmenyen. Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke med manuell start i Funksjonstestmenyen? Har hetgassføleren god kontakt med hetgassrøret? Gå inn i kapittel Instrumentpanel for å få den over i Automatikkmodus A. Hjelper ikke Sørg for at føleren ligger godt ann mot hetgassrøret. Legg inn automatsikringene og vent til eventuell startforsinkelse er passert OBS! fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoEl. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Øker ikke temperaturen 5 C eller mer på de første 50 sekundene hver gang kompressoren starter, kommer alarmen fasefølgefeil. 2 : 17

3 Høytrykkspressostat Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Lavtrykkstermostat Står EcoAir display i automatikkmodus ( A blinker )? Er det luft i rørene mellom kjele og varmepumpe? Fungerer ladepumpen i funksjonstestmenyen? Gå inn i avsnittet instrumentpanel og sett den i autometikkmodus. Luft ut og prøv igjen ( se Tips ). Tips! Start ladepumpen i h.t. instruksjonen og/eller kontrolle r at ladepumpen ikke har satt seg fast. Snurrer viften rundt når kompressoren går? Legger det seg is på fordamperen bak viften? Er kuleventilene under tanken på EcoEl åpne? Åpne opp ventilene og prøv igjen. Er rørne mellom kjele og varmepumpe byttet om/feilmonterte. Gå inn under aktuell driftsinformasjon Kontroller i VP Inn/ut. Er temperaturen større på Inn enn Ut f.eks. 40/35 er rørene byttet om.obs! Kompressoren må være igang. Bytt og prøv igjen. Er det montert en tilstrekkelig stor nok ladepumpe? En 6 meters pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turstallstyring ). Kontroller også at pumpen er montert på EcoEl venstre rør som pumper ut til EcoAir nedre anslutning. TIPS1 Hvis det er luft i rørne mellom EcoEl og EcoAir, så gå inn i FDV dokumentasjonen under funksjonstest og start ladepumpen manuelt. Kjør den i 5-10 minutter. Da legger luften seg i toppen på EcoEl hvor man blir kvitt den ved å vri på sikkerhetsventilen i toppen på EcoEl til det kommer ut vann. Fyll så opp systemet igjen. Til informasjon: Ved utetemperaturer over + 2 C, starter ladepumpen ca. 5 sekunder før kompressoren stater. Ved utetemperaturer under + 2 C, går ladepumpen konstant, for å eliminere risikoen for frostskader. 3 : 17

4 høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo roligere stiger temperaturen, for så å stanse et sted mellom C når innstilt turtemperatur er oppnåd. Kontroller når komprssoren har vært i drift i minst 10 minutter i tilfelle at hetgasstemperaturen fl agrer opp og ned. Gå inn i Aktuell driftsinfo og kontroller hva som står på Vp Inn/ Ut.Sammenhold verdien med tabellen som fi nnes under av snittet Kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning når kompressoren går.skulle differansen være for liten, så senk hastigheten på ladepumpen til anbefalt temperaturdifferanse er oppnåd ved den aktuelle utetemperaturen. Fremdeles høy hetgasstemperatur? Installatøren kontakter oss med Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Motorvern Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av feisøkningsskjemaet Bytt sikringer og forsøk igjen. Installatøren kontaktes med Kontroller at alle sikringene til EcoEl er hele. Mål om det fi nnes 400V / 230V mellom L1, L2 og L3 inne i EcoEl. Finnes det ikke, ligger feilen utenfor EcoEl. Løsne kabelen og sett den på plass igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen. Har du 400V / 230V frem til rekkeklemmen i EcoAir om du måler mellom fasene L1, L2 og L3? Sitter samtlige kabeler ordentlig fast? Kontroller også at den røde kambøylen mello L1 og L1 sitter ordentlig inntrykket. Løsne kompressorkontakten og sett den på plass igjen med god kontakt. Kontroller at de 3 kabelkontaktene inne i kompressorens koblingsboks har god kontakt. Installatøren kontakter osss med Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 4 : 17

5 Utedel kommunikasjonsfeil Er automatsikringene i EcoEl lagt inn? Er stikkontakten fra EcoAir matekabel riktig montert i EcoEl. Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Er kabel 5 innkoblet på N og kabel 4 innkoblet på kommunikasjonsklemmen i EcoAir fra EcoEl s kabelmating? Kontroller at samtlige små røde kambøyler er ordentlig inntrykkte i den nederste rekkeklemmen. Kontroller samtidig at kommunikasjon- og nullederkabel sitter ordentlig fast på begge sidene i den nederste rekkeklemmen, også kablene som gåt opp til displaykortet s skruetilkobling. Åpne opp luken til elskapet og kontroller kretskortet som sitter på innsiden av luken og se om det er noe tegn til brendte koblingspunkter. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoEl Innedel kommunikasjonsfeil Legg inn sikringene og prøv igjen. Ta ut nettverkskabelen i EcoEl Plugg inn matekabelen og kontroller at den sitter ordentlig fast. Gå inn i instrumentpanel se hvordan man får den i automatikkmodus Ta løs kablene og fest dem på nytt med god kontakt. mellom hovedkortet og displayet i begge ender og sett den ordentlig på plass igjen. Hjelper det? Kontroller at samtlige kommunikasjonskabler og N kabler sitter ordentlig fast i alle rekkeklemmene fra EcoEl og ut til rekkeklemmene i EcoAir. Fremdeles feil Koblingsskjema fi nnes under avsnittet elinstallasjon. 230V 1 på L1, 3 på N, 2 på com. Trykk inn de røde kabel bøylene. Ta løs kabelen og fest den på nytt med god kontakt. 5 : 17

6 ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoLogic display. Alle alarmer kan kvitteres ut ved å trykke på den røde, blinkende advarseltrekanten i det venstre hjørnet i instrumentpanelet til ctc EcoEl. OBS! Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til ctc EcoLogic EXT Feilmeldinger Pressostat høytrykk Føler B4u akkumulering Føler brine inn Pressostat lavtrykk Føler B5 varmtvann Romføler Motorvern kompressor Føler varmepumpe ute Høy hetgasstemperatur Fasefølgefeil Turføler varmepumpe Lav brinetemperatur inn Uteføler Føler retur Høy brinetemperatur inn Turføler Føler hetgass Lav brinesirkulasjon Føler B4o akkumulering Føler brine ute Ekstern blokkering Kommunikasjonsfeil utedel Kommunikasjonsfeil internt Meldinger Om nedenforstående meldinger kommer opp gjentagende ganger, kan følgende tips og råd hjelpe deg med å bli kvitt dem, samt gi en bedre økonomi og drift av varmepumpen., < Kompr. startforsinket > Om Startforsinkelse kommer opp gjentagende ganger og det er mange starter under Historisk driftsinfo Starter / 24h stk., så kontroller at alle termostatventilene er helt åpne på radiatorene. Eventuelt kan termostatene stenges av i et enkelt rom hvor man ønsker å ha en lavere temperatur, f.eks. i soverom. Øvrige termostatventiler skal stå fullt åpne. < Lav gjennomstrømning > EcoLogic EXT: temperaturdifferanse over kondensor for å indikere lav gjennomstrømning Ute C Informasjonstekster OBS! Om følgende informasjonstekster vises, så er det ingen feil, men bare en informasjon om hvilket driftsmodus varmepumpen befi nner seg i. Kompr. sperret Husvarme av ute C Rundstyring Ferie 6 : 17

7 EcoAir starter ikke Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT fasefølgefeil kompressor Avgir produktet en alarm? Står EcoAir s display i Automatikkmodus ( A ) blinker )? Kontroller type av alarm og forsøk å løse med hjelp av feilskingsskjemaet Gå inn under avsnittet Instrumentpanel og sett det i Automatikkmodus. Gå inn i grunnmenyen til ctc EcoLogic EXT, under drift. Kontroller at den står i modus På. Står den i modus Standby, så gå nederst på første siden i displayet, nedenfor Avansert. Endre den til modus På. Still inn systemtype for det valgte systemet. Øvrige innstillinger: Gå inn i FDV dokumentasjonen til ctc EcoLogic EXT Når varmepumpen skal starte, beror helt på hvilket system og i hvilken modus parameterene befi nner seg i under Aktuell driftsinfo. Kompressorens start og stopp styres av returføleren, turføleren og ved akkumulatorleding tankfølere. I de fl este driftstilfellene må temperaturen synke 5 C under den verdien som står inne i parantesen ( ) til den føleren som styrer, f.eks. om returføleren styrer og det står ( 45 C ), skal den venstre verdien synke til 40 C innen kompressoren starter. Temperaturen kan synke mer om startforsinkelsen ligger inne. Da tar de ca. 10 minutter før den starter. Slå av strømmen og bytt 2 av fasene. ( gjelder ikke 230V. Gå inn i avsnittet Instrumentpanel og sett den i automatikkmodus. Produktet vil avgi alarm om fasefølgefeil om den står å går forlenge i funksjonstestmenyen. Om kompressoren går i feil retning oppstår denne feilen. Hører man en høy lyd fra kompressoren når den går? Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke via manuell start i funksjonstestmenyen? Har hetgassføleren god kontakt med hetgassrøret? Rett på føleren slik at den får god kontakt og prøv igjen. OBS! en Fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoLogic EXT. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Høynes ikke hetgasstemperaturen 5 C eller mer i de 50 første sekundene hver gang kompressoren starter, utløses alarmen fasefølgefeil. 7 : 17

8 Høytrykkspressostat Står EcoAir s display i Automatikkmodus ( A ) blinker )? Er det luft i rørene til og fra EcoAir? Er det montert en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe? Det anbefales en 6 mtr. pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turtallsstyrt ). Kontroller også at sirkulasjonspumpen er koblet i h.t. valgt system i ctc EcoLogic EXT s FDV dokumentasjon. Kontroller at radiatortermostater og avstengningskraner i systemet står helt åpne. Er shuntventilen montert i h.t. veiledningen og er shunten synkronisert med shuntmotoren Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Gå inn under avsnittet Instrumentpanel og sett det i Automatikkmodus. Luft og prøv igjen Monter inn anbefalt pumpe. Kontroller at pumpen ikke har satt seg Åpne opp termostatkranene og avstengningsventilene helt og prøv igjen. Ta løs shuntmotoren og monter den i h.t. FDV dokumentasjonen til ctc EcoLogic EXT. Lavtrykkspressostat Snurrer viften når kompressoren går? Dannes det is på fordamperen bak viften? 8 : 17

9 Høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo jevnere blir temperaturstigningen, for så å stoppe et sted mellom C, når innstilt temperatur er oppnådd. Kontroller når kompressoren har vært i drift i minst 10 minutter, i tilfelle at hetgasstemperaturen fl akser opp og ned. Gå inn i Aktuell Driftsinfo. og kontroller hva er differansen mellom menyene VP tur C og rad. retur C. Sammenhold verdien med de som fi nnes i kapittelet kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning når kompressoren er i drift. Skulle differansen være for lien, så senk hastigheten på lade-/sirkulasjonspumpen til anbefalt differanse oppnås ved den aktuelle utetemperaturen. Er hegasstemperaturen fremdeles for høy? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Motorvern Bytt sikring og prøv igjen. Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Bytt hetgassføler og prøv igjen. Installatøren kontaktes med Mål om det fi nnes 400V mellom L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. Finnes det ikke, så ligger feilen før EcoAir. Løsne kabelen og fest den igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen. Sitter disse kablene med god kontakt i nederste rekkeklemme? Kontroller også at den røde kambøylen mellom L1 og L1 er ordentlig inntrykt. Løsne kompressorkontakten og sett den inn igjen med god kontakt. Kontroller at de 3 kabelkontaktene i kompressorens koblingsboks har god kontakt.. Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 9 : 17

10 Informasjon Kommunikasjonsfeil utedel Står EcoAir s display i automatikkmodus ( A blinker )? Sitter Kommunikasjons- og N-kabelen ordentlig fast I EcoLogic s rekkeklemme? Kontroller at samtlige små røde kambøyler er ordentlig inntrykte i den nederste rekkeklemmen i el.skapet i EcoAir. Kontroller samtidig at kommunikasjons- og 0-kabelen sitter ordentlig fast på begge sidene i den nederste rekkeklemmen, også kabelene som går opp til displaykortets skruetilkobling. Åpne opp luken til el.skapet og se på kretskortet som sitter på insiden av luken, om det er noe tegn til svidde forbindelser. Innkommende mating til EciLogic EXT med 230V L1 og N, må alltid tas fra det samme stedet som EcoAir s innkommende mating L1 og N, ellers kan Kommunikasjonsfeil Utedel oppstå. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT Gå inn under Instrumentpanel og sett den i Automatikkmodus. Løsne kabelen og sett den på plass igjen med god kontakt. Gjør om, slik at EcoLogic s mating 230V L1 og N tas fra samme sted som EcooAir s innkommende mating L1 og 0. Informasjon Kommunikasjonsfeil internt Forsøk å løsne kabelen med nettverkskontakten mellom hovedkortet og displaykortet i begge endene i EcoLogic og sett dem ordentlig på plass igjen. Hjelper det? 10 : 17

11 Høy Innetemperatur sommerstid Står EcoLogic EXT i Modus VV? Fungerer vekselventilen om man kjører den i funksjonstestmenyen? Finnes det en annen turledning som går ut på radiatorkursen, uten å gå via shunten? All varme som skal til radiatorene skal kobles via shunten.? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir - ctc EcoLogic EXT I menyen Innstillinger, under parameteret inst. husparameter er min. tur C aktiv? I menyen Innstillinger, under parameteret inst. husparameter er Husvarme av C valgt med en høy temperatur? Endre Min. tur C til Av. Vent så i noen timer og kontroller temperaturen igjen. Senk husvarme av C til 18 C. Kontroller vekselventilens tilkobling i EcoLogic EXT. Tilkoblingen er angitt i FDV dokumentasjonen for EcoLogic EXT.. Er port B på vekselventilen ( til radiatorene ) varm? Kontroller vekselventilen igjen. Hvis ikke så kontakter installatøren oss med denne informasjonen. Kontroller uansett om returen fra radiatorene er varm ( før turen går inn på T - koblingen som kommer fra vekselventilen ). Er returen varm, kommer feilen av at røropplegget til og mellom radiatorene er feil. 11 : 17

12 ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc EcoAir s innebygde styring. Når det oppstår eventuelle feil, vises det en feilkode i ctc EcoEl display. For å resette produktet etter en feilmelding, holdes OK - knappen sammen med pil nedtasten inne samtidig Følgende feilkoder finnes: E01 Pressostat høytrykk utløst. E02 Pressostat lavtrykk utløst. E03 Motorvern utløst. E04 Feil på hetgassføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E05 Feil på returføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E05 blinker vekselsvis med 0 i displayet ). E06 Feil på uteføler. ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E07 Hetgasstemperaturen er over 130 C ( E07 blinker vekselsvis med hetgasstemperaturen ). E08 Turføleren er utenfor sitt arbeidsområdet. Temperaturen er enten under 0 eller over 80 C. ( E08 blinker vekselsvis med returtemperaturen i displayet ). Av de feil som oppstår, leder alle untatt E08 til at produktet stopper. E09 Fasefølgefeil. Feil rotasjonsretning på kompressoren. ( OBS! Kan ikke kvitteres ut i displayet. Her må man bryte strømmen til ctc EcoAir ). E10 Feil på føler 1 avriming fordamper. ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ). E11 Feil på føler 2 avriming fordamper. ( ikke tilkoblet, korsluttet eller temperaturen er utenfor følerens måleområde ).! Tilbakestilling av alarm. Hold OK- knappen inne sammen med pil ned knappen samtidig. Startforsinking / Hurtigstart ctc EcoAir er utrustet med startforsinkelse, for å unngå at kompressoren starter med altfor tette intervaller. I displayet til instrumentpanelet blinker det høyre punktet når startforsinkelsen er aktivert Startforsinkelsen er satt til 10 minutter. Ved å trykke på pil opp- og pil ned knappen samtidig, kan man forbigå startforsinkelsen, f.eks. ved service på varmepumpen.! Hurtigstart. Hold pil opp- og pil ned knappen inne samtidig. 12 : 17

13 EcoAir starter ikke Kommer det opp en alarm? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring Kontroller hvilken alarm og forsøk å løse det ved hjelp av dette fi lsøkingsskjemaet. Starter ikke kompressoren? Kontroller returtemperaturen i displayet. Er f.eks. returtemperaturen innstilt på 43 C, må temperaturen synke 5 C før den starter på 38 C, om ikke en annen differanse er valgt i Meny 2. Om ikke varmepumpen starter og det blinker et rødt punkt i det høyre hjørnet på displayet, er startforsinkelsen aktivert. Da tar det ca. 10 minutter før EcoAir tillastes å starte. Ved å trykke pil op- og pil ned tasten samtidig, fjernes startforsinkelsen og varmepumpen starter. Vent i ytterligere 10 minutter. Har ikke varmepumpen startet da, kontakter installatøren oss med 13 : 17

14 E01 Høytrykkspressostat Er alle avstengningskranene åpne i hele systemet? Er det luft i rørene til og fra EcoAir? Går sirkulasjonspumpen? Er rørene mellom kjelen og varmepumpen skiftet / feilmontert? Kontroller at det kalde vannet fra kjele eller tank pumpes inn i EcoAir s nedre anslutning varmes opp og pumpes ut fra EcoAir s øvre anslutning. Er det blitt montert en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe? En 6 mtr. pumpe med 3 faste hastigheter ( ikke trykk- eller turtallstyrt ) passer fi nt. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring Åpne opp kranene helt og prøv igjen. Luft med å løsne litt på kondensorens øvre vannanlutning og prøv igjen. Kontroller at det er strøm frem til sirkulasjonspumpen, eller om den har satt seg fast. Skift rørene og prøv igjen. Bytt til en sirkulasjonspumpe med riktig trykkhøyde og monter den i h.t. beskrivelsen. E02 Lavtrykkspressostat Snurrer viften når kompressoren går? Dannes det is på fordamperen bak viften? 14 : 17

15 E03 Motorvern Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Mål at det er 400V mellom L1, L2 og L3 ( i 230V mål mellom L1 og N ) inne i Ecoair. Finnes det ikke, så ligger feielen før EcoAir. Kontroller at samtlige matekabler i sitter ordentlig fast i EcoAir s nederste rekkeklemme. Kontroller også at den røde kambøylen mellom L1 og L1 sitter ordentlig fast. Kontroller de 3 kabelkontaktene inne i kompressorens koblingsboks, slik at samtlige sitter fast med god kontakt. Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring E04 E05 E06 Følere Bytt sikringer og prøv igjen. Kontroller at føleren sitter fast med god kontakt i displaykortet. Sitter føleren ordentlig fast i rekkeklemmen på displaykortet? Kontakt installatøren med denne informasjonen. Gå inn under Instrumentpanel og steg deg frem til følermenyen og kontroller at føleren ikke fl akser opp og ned eller viser feil temperatur. Bytt føler. Bytt føler. Er den korsluttet eller utenfor arbeidsområdet? Løsne kablene og fest dem igjen med god kontakt. Trykk inn den røde kambøylen og prøv igjen. Løsne kompressorkontakten og sett den på plass igjen med god kontakt. Måling av det kombinerte kretskortet med mykstarter / motorvern og kontaktorfunksjon. Det er alltid strøm frem til det kombinerte kretskortet.når det får startsignal, slipper det kombinerte kretskortet frem strømmen til kompressoren. OBS! Mål alltid at du har 400V mellom fasene L1, L2 og L3. I utførelse 230V, måles det mellom L1 og N. 15 : 17

16 E07 Høy hetgasstemperatur Hetgasstemperaturen stiger raskt i begynnelsen. Jo lenger kompressoren går, jo jevnere blir temperaturstigningen, for så å stoppe et sted mellom C, når innstilt temperatur er oppnådd. Kontroller når kompressoren har vært i drift i minst 10 minutter, i tilfelle at hetgasstemperaturen fl akser opp og ned. Se på instrumentpanelet hva den aktuelle returtemperaturen er. Steg deg så ned til Meny 8 og se hva turtemperaturen er. Sammenhold verdien med de som fi nnes i kapittelet kontroll av hva pumpen gir og gjennomstrømning ved den aktuelle utetemperaturen i Meny 4. OBS! kompressoren må være i drift. Skulle differansen være for lien, så senk hastigheten på lade-/sirkulasjonspumpen til anbefalt differanse oppnås ved den aktuelle utetemperaturen. Er hegasstemperaturen fremdeles for høy? Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring E08 Returøler utenfor srbeidsområde Returføleren blinker vekselsvis med returtemperaturen i displayet.. Bytt hetgassføler og prøv igjen. Kontroller at føleren sitter ordentlig fast i displayets rekkeklemme. Gå inn på instrumentpanelet. Steg deg frem til føleres meny og kontroller så at føleren ikke fl agrer opp og ned eller viser feil temperatur. Kontroller at alle sikringene til EcoAir er hele. Er den korsluttet eller er den utenfor sitt arbeidsområde? Bytt føler Bytt føler 16 : 17

17 E09 Fasefølgefeil kompressor Feilsøkingsskjema ctc EcoAir s innebygde styring Om kompressoren går feil vei, kommer denne alarmen opp. Høres det en unormal lyd fra kompressoren når den går? Har hetgassføleren god kontaktfl ate mot hetgassrøret? Gjør om slik at føleren får god kontakt med hetgassrøret og prøv igjen. Slå av strømmen. Bytt om 2 faser og prøv igjen. Installatøren kontakter oss med Kontroller at føleren sitter ordentlig fast i displayets rekkeklemme. Gå inn på instrumentpanelet. Steg deg frem til føleres meny og kontroller så at føleren ikke fl agrer opp og ned eller viser feil temperatur. Bytt føler OBS! fasefølgefeil kan bare kvitteres ut ved å bryte strømmen til EcoAir. Fasefølgefeil måles bare på hetgasstemperaturen. Øker ikke temperaturen 5 C eller mer på de første 50 sekundene hver gang kompressoren starter, kommer alarmen fasefølgefeil. E10 E11 Følerfeil Er føleren riktig ansluttet i rekkeklemmen til displayet? Er den korsluttet eller er den utenfor sitt arbeidsområde? Bytt føler 17 : 17

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Tilkobling av styring

Tilkobling av styring Tilkobling av styring Generelt Når man kobler til mer enn 1 varmepumpe til CTC EcoLogic 400, må man ha tilbehøret. Displayet benyttes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoPart

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Justering av gjennomstrømning innregulert basert på lengde på varmesløyfer pr rom.

Justering av gjennomstrømning innregulert basert på lengde på varmesløyfer pr rom. F PLANSJE 1: Fordelerskap i entre (1. etg). Dekker 1. etg., mens u.etg og 2. etg dekkes fra fordeleskap i teknisk rom. TILLØP for varme 1.etg Justering av gjennomstrømning innregulert basert på lengde

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer