CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12"

Transkript

1 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold Feb. 2012

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Generelt 1 Viktige punkter 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Tekniske data 2 Mål og anslutninger 3 Koblings alternativer 4 Instrumentpanelet 5 Drift og vedlikehold 6 Feilsøking / utbedringer 7 Reset ved alarm 8 Luftproblem 8 Startforsinkelse 8 Inspeksjonsglasset 8 Anslutnings alternativer 9 Transport 9 Rørinstallasjon Generelt 10 Sirkulasjonspumpe 10 Røranslutning EcoPart 10 CTC EcoLogic 10 Plassering 11 Sirkulasjon varmebærer 11 Trykkfall kondensor 11 Kaskadekobling Kjølebærersystemet Elektroinstallasjon Mating 18 EcoPart + CTC EcoEl 400V 3N~ 19 EcoPart + CTC Ecoflex 400V 3N~ 19 EcoPart + CTC EcoLogic + annen kjele 400V 3N~ 19 EcoPart + annen kjele 400V 3N~ 19 EcoPart + CTC EcoEl 230V 1N~ 20 EcoPart + CTC Ecoflex 230V 1N~ 20 EcoPart + CTC EcoLogic + annen kjele 230V 1N~ 20 EcoPart + annen kjele 230V 1N~ 20 Elektroskjema 230V 21 Elektroskjema 400V 22 Anslutning av varmepumpen 23 Husets radiatorpumpe 23 Første start 24 Feilsøking Samsvarserklæring 29 SS-EN

8

9 Egne notater Husk å fylle ut feltene nedenfor. De kan være bra å ha om det skulle hende noe. Produkt: Tilvirkningsnummer: Rørinstallasjonen er utført av: Navn: Dato Telefon: Elektroinstallasjonen er utført av: Navn: Dato Telefon:

10

11 Generelt CTC EcoPart er en varmepumpe som sørger for boligens varmebehov, og sammen med EcoEl sørger den også for varmtvanns behovet CTC EcoPart leveres med kabler for anslutning mellom varmepumpen og EcoEl eller EcoLogic. CTC EcoPart kan ansluttes til CTC`s el.kjele EcoEl eller til den gamle kjelen via styresystemet EcoLogic. CTC EcoPart er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. CTC EcoPart er servicevennlig med enkel adgang til både det elektriske og kjølemodulen. Viktige punkter Fjern emballasjen fra CTC EcoPart. Kontroller at produkt ikke er blitt skadet under transporten. Meld eventuelle skader til transportøren. CTC EcoPart skal transporteres og lagres stående! Plasseringen av produktet skal foregå i et isolert rom og på fast underlag ( helst betongfundament ). Unngå oppstilling i rom med en lett veggkonstruksjon som ligger inntil et rom som kan forstyrres av kompressorens drift. Om EcoPart skal plasseres i et rom på mykt underlag, bør man plassere underlagsplater under produktets justerbare ben. Sørg for at EcoPart står helt rett. Kontroller at det er i vater. EcoPart skal enten ansluttes til EcoEl eller EcoLogic. Disse styrer driften av EcoPart og forsyner den med driftsstrøm. Ved første start av kompressoren, kontrolleres det automatisk at den går den riktige veien. Er rotasjonsretningen feil, vises dette med en feilmelding i displayet. Bytt da om to av fasene ( valgfritt ) for å snu rotasjons retningen. Under de tre første minuttene kontrolleres det automatisk at varmepumpen er vannfyllt ( EcoHeat ). Kontroller alltid filteret i forbindelse med fylling og lufting av brinesystemet. Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vannet til varmepumpen har tilstrekkelig kapasitet. Gjør likevell følgende kontroll: Ved start skal kompressorens hetgassrør omgående bli varmt. Kontroller dette med å kjenne på det med hånden. OBS! Husk at røret kan være meget varmt! Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal ivaretas ved håndtering, installasjon og anvendelse av produktet: - Sikkerhetsventil, 9 bar skal monteres på kaldtvanns anslutningen, se under Rørinstallasjon. - Slå av strømbryteren til anlegget, før man foretar noe inngrep i produktet. - Ved håndtering av produket med løfteøgle osv., kontroller at løfteredskap, øgler m.m. ikke er skadet. - Gå eller opphold deg aldri under hengende last! - Sett aldri sikkerheten på spill ved å demontere fastskudde deksler eller kåper osv. - Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. 1 CTC EcoPart V3

12

13 Tekniske data NRF nummer Type EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 EcoPart 12 Eldata 400V 3N ~ Merkeeffekt El kw 2,1 2,6 3,2 3,7 4,6 Effektforbruk kompressor ved 35 / 50 C kw 1,3 / 1,7 1,8 / 2,3 2,0 / 2,5 2,5 / 3,4 2,9 / 3,9 Avitt effekt kompressor ved 35 / 50 C kw 5,9 / 5,1 7,6 / 7,1 8,7 / 7,7 10,4 / 10,3 12,4 / 11,6 COP iht. EN255, varmebærer 35 / 50 C, brine 0, inkl. varmebærerpumpe, brinepumpe C 4,3 / 2,9 4,3 / 3,1 4,3 / 3,0 4,1 / 3,0 4,1 / 2,9 Maksimal driftstrøm kompressor A ,6 Minimum gruppesikring A 10 Vannvolum kjølebærerside ( brine TS ) ltr. 3 4,7 4,7 4,7 5,6 Brinesystem min. / maks. trykk ( PS ) bar 0,2 / 3 Maksimalt driftstrykk, varmebærerside ( PS ) bar 2,5 Brinepumpe, innstillingshastighet 3 Brinesystem, min. / maks. temperatur ( TS ) C -15 / 30 Mengde kjølemedie ( R407C ) kg 1,55 2,1 2,1 2,1 2,5 Bryteverdi, pressostater HT / LT bar 27 / 1,5 Vekt kg NRF nummer Type EcoPart 5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 Eldata 230V 1N ~ Merkeeffekt El kw 1,9 2,9 3,4 Effektforbruk kompressor ved 35 / 50 C kw 1,3 / 1,7 2,0 / 2,5 2,5 / 3,4 Avitt effekt kompressor ved 35 / 50 C kw 5,9 / 5,1 8,7 / 7,7 10,4 / 10,3 COP iht. EN255, varmebærer 35 / 50 C, brine 0, inkl. varmebærerpumpe, brinepumpe C 4,3 / 2,9 4,3 / 3,0 4,1 / 3,0 Maksimal driftstrøm kompressor A 14,5 / <45 23,5 / <45 25,0 / <45 Minimum gruppesikring A Vannvolum kjølebærerside ( brine TS ) ltr. 1,6 Brinesystem min. / maks. trykk ( PS ) bar 0,2 / 3 Maksimalt driftstrykk, varmebærerside ( PS ) bar 2,5 Brinepumpe, innstillingshastighet 3 Brinesystem, min. / maks. temperatur ( TS ) C -15 / 30 Mengde kjølemedie ( R407C ) kg 1,55 2,1 2,1 Bryteverdi pressostater HT / LT bar 27 / 1,5 Vekt kg CTC EcoPart V3

14

15 Mål og anslutninger Fra fjell / jord Ø 28 mm 2. Retur til fjell / jord ø 28 mm 3. Til anlegget Ø 22 mm 4. Retur fra anlegget Ø 22 mm Brineside Varmeside Topp Front Side CTC EcoPart V3

16

17 Koblingsalternativer CTC EcoPart Bilde nedenfor viser de ulike koblingsalternativene som finnes for CTC EcoPart. Alternativ A og B: Både EcoEl og EcoFlex er forberedt for EcoPart, noe som medfører en enkel tilkobling. Alternativ C og D: I de tilfellene EcoPart skal kobles til en ekesisterende kjele ( olje, ved, el eller gass ) finnes det 2 alternative tilkoblingsmuligheter; I alternativ C kobles CTC Ecopart via CTC EcoLogic til den eksisterende kjelen, slik at man beholder samme høye funksjonalitet som alternativene A og B. CTC EcoPart kan til og med kobles direkte til en villakjele, men da med en begrenset funksjonalitet og besparelse. CTC EcoPart A B C D CTC EcoLogic CTC EcoEl CTC EcoFlex Eksisterende kjele 4 CTC EcoPart V3

18

19 Instrumentpanelet På EcoPart finnes det et instrumentpanel som er plassert bak fronten. I de tilfellene EcoPart tilkobles enten CTC EcoEl eller CTC EcoLogic, justeres varmepumpens innstillinger fra instrumentpanelet som er på disse. Instrumentpanelet på EcoPart behøver med andre ord ikke å benyttes i disse tilfellene. Når EcoPart kobles sammen med en kjele ( en annen enn EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic ), må varmepumpens innstillinger utføres på instrumentpanelet i EcoPart. Nedenfor følger en beskrivelse av funksjonene i instrumentpanelet. Bildet viser instrumentpanelet på CTC EcoPart Ved å benytte knappene kan man bla i mellom 8 ulike menyer. For å få tilgang til menyene, holdes OK - knappen inntrykt i 3 sekunder. Meny 2 til 8 vises i 10 minutter, deretter går instrumentpanelt til å vise meny 1. Meny nr. Funksjon Kommentarer 1 - Innstilling av varmepumpens stoppverdi ( ~C ) ( bais funksjon - Endre til drift sammen med EcoEl, EcoLogic eller EcoFlex ( Automatikkmodus ) Innstillingsintervall ~C Temperaturen er i varmepumpen inngående temperatur ( returtemperatur ) Når vannet inn i varmepumpen oppnår innstilt temperatur, så stopper kompressoren. Vær oppmerksom på at utgående temperatur ( høyning i varmepumpen ) beror på vannstrømmen i systemet. Maks. 55 ~C tillates på utgående temperatur. I normalvisningsmodus ( når man ikke er inne i en meny, vises aktuell returtemperatur. I de tilfellene når varmepumpen er tilkoblet EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic, Skal parameteret settes i automatikkmodus A på følgende måte: Innstilling av stopp - / startdifferensen ( C ) - Hold OK - knappen inntrykket i ca. 3 sekunder, slik at meny 1 vises. - Trykk pil opp til A vises ( steget ovenfor 48 ). - Hold OK - knappen inntrykkket i ca. 3 sekunder for å komme ut av menyen. Nå skal A blinke = klart. Innstillingsinterval 5-10 C. Angir hvor mange grader returtemperaturen skal tillates å synke, før varmepumpen starter igjen ( start - stoppdifferensen ). 2 Eksempel: Meny 1: innstilt på 40 C Meny 2: Innstilt på 5 C Viser hetgasstemperaturen 3 ( C ) 4 Ikke aktuell for EcoPart. Kompressoren stopper på 40 C returtemperatur og starter igjen når temperaturen er sunket til 35 C. Viser den temperaturen som kompressoren gir på kjølemiddelgassen ut fra kompressoren. Temperaturen varierer på grunn av sustemets temperatur. 5 Viser seneste feil Her lagres den seneste oppståtte feilen. 6 7 Viser utgående brinetemperatur ( C ) Viser inngående brinetemperatur. Viser kjølebærersidens utgående temperatur. Differensen mellom inngående og utgående temperatur er den energien som varmepumpen har hentet fra vannet. Normalverdien varierer mellom 2-7 grader på grunn av strømningen i systemet. Viser kjølebærersidens innkommende temperatur. d.v.s. den temperaturen som kommer fra berg, jord, sjø. 8 Viser turtemperaturen ( C ) Utgående vanntemperatur fra varmepumpen. 5 CTC EcoPart V3

20

21 Drift og vedlikehold installatøren har innstallert din nye varmepumpe, skal du sammen med han kontrollere at anlegget funger som det skal. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du hvet hvordan anlegget fungerer og skal driftes. Luft radiatorene etter ca. 3 dagers drift og etterfyll vann om det er behov for det. Driftsopphold. Varmepumpen stenges av med sikkerhetsbryteren. Om det er risiko for frost, skal man tappe ut alt vannet av ctc EcoPart Kompressor 2. Kondensor 3. Tørkefilter / Akkumulator 4. Inspeksjonsglass 5. Ekspansjonsventil Pressostat lavtrykk Pressostat høytrykk Instrumentpanel Rekkeklemme Hetgassføler 6 CTC EcoPart V3

22

23 Feilsøking / utbedringer ctc EcoPart er konstruert for å gi en pålitlig driftsikkerhet og høy komfort, samt dessuten å ha en lang livslengde. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du ta kuntakt med den som har utført installasjonen. Om den igjen bedømmer at det dit hen at det handler om en material- eller fabrikkasjonsfeil, skal installatøren ta kontakt med oss for kontroll og utbedring av skaden. Produktets produksjonsnummer skal alltid oppgis. Feilsøking / egnede forholdsregler. Om det skulle oppstå en feil, så vises det i displayet på instrumentpanelet ( ved sammenkobling med EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic, vises også feilen i displayet på disse ). Følgende feilkoder kan vises: Feilkode E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 Pressostat høytrykk utløst Pressostat lavtrykk utløst Motorbeskyttelse utløst Feil på hetgassføler Feil på returføler ( E5 blinker vekselsvis med 0 i displayet ) Feil på uteføler Hetgass over 130 C ( E7 blinker vekselsvis med hetgassfølerens verdi ). Feil på turføler ( montert i varmepumpen ). ( E8 blinker vekselsvis med returtemperaturen i displayet ) For lite eller stopp i vannstrømmen igjennom varmepumpen. Varmepumpen klarer ikke å få avgitt sin energi til vannet, og da stiger kjølemedietrykket. - kontroller at vanngjennomstrømningen i varmepumpen ikke er for lavt, f.eks. strupete radiatorventiler, sirkulasjonspumpens hastifhetsinnstilling, at ventiler ikke er stengte, for dårlig kapasitet på sirkulasjonspumpen, at det ikke er noen styring som stopper pumpen. - kontroller at det ikke er luft i systemet som hindrer gjennomstrømningen, luft ved behov. For lite eller stopp av vanngjennomstrøminigen på kjølebæerersiden ( brine ) - kontroller at hastighetsinnstillingen på brinepumpen er stilt på høyeste hastighet. - kontroller at kjølebærersystemet er ordentlig avluftet - kontroller at det ikke er noen stengte ventiler som hindrer gjennomstrømningen. - kontroller filteret på kjølebærersystemet, rens det om det er behov for det. Unormalt høy strøm, alt for lav fasespenning ( forstyrrelser på nettet ) til kompressoren. Inngrep i det elektriske systemet, skal bare utføres av elektrofagfolk. - kontroller fasespenningens størrelse, 230 / 400 V. - kontroller at det savnes en fase til varmepumpen ( kontroller sikringene ). Hetgassføleren er enten ikke tilkoblet, kortsluttet eller utenfor sitt måleområde. Inngrep i det elektriske systemet, skal bare utføres av elektrofagfolk. - kontroller at føleren er riktig montert. - kontroller at føleren er riktig tilkoblet. - kontroller at følerens resistansetall ( ohm ) Returføleren er ikke ansluttet, kortsluttet eller utenfor sitt måleområde. Inngrep i det elektriske systemet, skal bare utføres av elektrofagfolk. - kontroller at føleren er riktig montert. - kontroller at føleren er riktig tilkoblet. - kontroller at følerens resistansetall ( ohm ) Uteføleren er ikke ansluttet, kortsluttet eller utenfor sitt måleområde. Inngrep i det elektriske systemet, skal bare utføres av elektrofagfolk. - kontroller at føleren er riktig montert. - kontroller at føleren er riktig tilkoblet. - kontroller at følerens resistansetall ( ohm ) Kompressoren avgir for høy hetgasstemperatur, som kan bero på langvarig høye temperaturforhold, feil innstilling av ekspanssjonsventilen eller defekt kompressor. - resett alarmen. Om alarmen gjentas flere ganger: - minsk maksimalt tillatt vanntemperatur noen grader. - om dette ikke hjelper, bør produktets interne kjølemediesystem måles av et kjølefirma for å få fastslått hva årsaken kan være. Turføleren er ikke ansluttet, kortsluttet eller utenfor sitt måleområde. ( lavere enn 0 C eller over 80 C ). Inngrep i det elektriske systemet, skal bare utføres av elektrofagfolk. - kontroller at føleren er riktig montert. - kontroller at føleren er riktig tilkoblet. - kontroller at følerens resistansetall ( ohm ) Av de feil som kan oppstå, fører alle, borsett fra, E08 til at produktet stopper. Ved driftstans, må produktet resettes for forsatt drift. 7 CTC EcoPart V3

24 Resetting ved alarm For å resette produktet etter en feilmelding, holdes OK - knappen samt pil ned inntrykt samtidig. ( kobles EcoPart opp mot ctc EcoEl, ctc EcoLogic eller ctc EcoFlex, resettes produktet fra en av disse ). Luftproblem Om det høres en klukkende lyd fra varmepumpen, så kontroller at det er ordentlig avluftet. Ved behov, så fyll på mer vann, slik at man oppnår riktig trykk. Om fenomenet gjentar seg, så la en fagmann kontrollere årsaken. Startforsinkelse EcoPart er utrustet med startforsinkelse for å unngå at kompressoren starter med alt for tette intervaller. I displayet på instrumentpanelet blinker det høyre punktet når startforsinkelsen er aktivert. Startforsinkelsen er satt til 10 minutter. Ved å trykke inn knappen pil opp og pil ned samtidig, kan man forbigå startforsinkelsen, f.eks. ved service. Inspeksjonsglass Kontroller at inspeksjonsglasset ( bak fronten ) ikke har noen bobler / gassbobler under kontinuerlig drift ( ikke direkte etter start, ettersom det er i disse tilfellene at det oppstår gassbobler innen driften har stabilisert seg ). 8 CTC EcoPart V3

25 Anslutningsalternativer Anslutningen av varmepumpen kan enten foretas til CTC` El.kjele, CTC Eco El eller til en eksisterende kjele, da sammen med styresystemet CTC Eco Logic. Den kan også kobles sammen med CTC sin pelletskjele, CTC EcoFlex. Transport For å unngå transportskader, skal ikke emballasjen fjernes før Eco Part er blitt transportert til sin oppstillingsplass. Eco Part kan håndteres og løftes på følgende måter: - Med gaffeltruck - Stropper rundt pallen. OBS! Kun med emballasjen på! Produktet skal håndteres med forsiktighet. Fjerning av emballasjen For å unngå håndteringsskader, fjern emballasjen på Eco Part først når den står på sin oppstillingsplass. Kontroller følgende etter at emballasjen er fjernet: - At produktet ikke er blitt skadet under transporten. - Anmeld eventuelle skader til speditøren. - At leveransen er komplett. Se nedenfor. Leveringen omfatter: - CTC Eco Part - 5 meter kabel for el.anslutning til CTC EcoEl - Sikkerhetsventil 3,0 bar - Påfyllingsanordning 9 CTC EcoPart V3

26 Rørinstallasjon Generelt Installasjonen skal utføres i h.t. gjeldene normer og generelle forskrifter, samt lokale forskrifter. Kjelen skal ansluttes til et ekspansjonskar, åpent eller lukket system. Utfør installasjonsinnstillingene i h.t. beskrivelsen i kapitelet Første start driftstart av anlegget. Radiatorsystemet skal renspyles før det ansluttes til produktet! Varmepumpen arbeider med radiatorreturtemperaturer opptil ca. 50 C og avgir som mest 55 C. EcoPart tar ingen skade av en høyere returtemperatur, da stopper kompressoren og den ønskete besparelsen uteblir. Husk at brukeren skal informeres om hvordan anlegget skal driftes og vedlikeholdes, vis ratt og kraner slik at han har det helt klart for seg hvordan anlegget skal fungere og tas vare på. Sirkulasjonspumpe Sørg for å benytte en sirkulasjonspumpe som er stor nok, slik at gjennomstrømningen i varmepumpen blir stor nok. Vi anbefaler en pumpe med 6 meters trykkhøyde, f.eks. Wilo RS 25/6 eller Grundfoss UPS 25-60, som er tilstrekkelig i de fleste tilfellene. Ved for dårlig sirkulasjon, stopper ctc EcoPart på grunn av at høytrykkspressostaten løser ut. Dette unngår man ved å sørge for at husets termostatventiler alltid er helt åpne, bortsett fra i enkelte rom, som f.eks. soveværelset, der man vil ha det kjøligere. Finnes ikke det termostatventiler, må tilsvarende elementventiler være åpne. Røranslutning Eco Part Frem til varmepumpen trekkes tur- og returledning i minimum 22 mm kobber. Utfør rørtrekkingen på en slik måte at man unngår å få unødvendig toppunkt på rørstrekket hvor det kan samle seg luft. Om det likevel må gjøres på en slik måte, så må dette punktet utstyres med en automatisk luftepotte. Eco Logic I de tilfellene Eco Part skal ansluttes til en eksisterende ( gammel ) kjele, skal installatøren følge de instruksjoner og alternativer som finnes i instruksjonen for CTC Eco Logic 10 CTC EcoPart V3

27 Plassering Den normale plassering av varmepumpen er i et rom som er avsatt som fyrrom, eller i vaskerom eller liknende. Husk at EcoPart inneholder en kompressor som avgir litt lyd og noe vibrasjoner. Oppstilling direkte mot en soveromsvegg er derfor ikke tilrådelig. Varmepumpen skal plasseres helt vannrett. Bruk et vater. Rørtilkobling CTC EcoPart, varm side Til varmepumpen trekkes tur- og returledning med 22 mm kobberrør. Utfør det slik at det ikke oppstår et annet høyt punkt som kan samle luft og forhindre sirkulasjonen. Om dette ikke kan unngås, så må det på disse punktene monteres automatiske lufteventiler. Sirkulasjon varmebærerside For å være sikker på at sirkulasjonen i varmebærerkretsen er riktig må den ikke underskride verdien i tabellen nedenfor. Sirkulasjonen er beregnet på en temperatur høyning på 6 C ved 35 C varmebærertemperatur. Sirkulasjon varmebærer Varmepumpe Sirkulasjon EcoPart 5 EcoPart 7,5 WcoPart 8,5 EcoPrat 10,5 EcoPrat 12,0 ltr. / sek. 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 ltr. / min ltr. / h Trykkfall kondensor Sirkulasjon ltr. / h Trykkfall kpa EcoPart 5 EcoPrat 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 EcoPrat 12, , , ,8 1,2 1,2 1, ,0 2,0 2,0 2, ,7 2,7 2,7 2, ,7 3,7 3,7 3, ,8 4,8 4,8 4, ,0 6,0 6,0 6,0 11 CTC EcoPart V3

28 M2 1) 2) 1) 2) 2) 12 CTC EcoPart V3

29 Systemet tillater seriell innkobling av CTC EcoPart. Innkoblingen styres av CTC EcoLogic EXT. I tabellen nedenfor viser eksempler på dimensjonering av rør for varmepumper koblet som kaskadedrift. Eksemplene er basert på 20 mtr. varmepumperør og pumpe med løftehøyde 6 mv. Varmepumpe Samlerør Tilkoblingsrør 2 stk. CTC EcoPart 12 Ø 54 mm Ø 35 / 42mm 3 stk. CTC EcoPart 12 Ø 54 mm Ø 35 / 42 mm 2 stk. CTC EcoPart 10,5 Ø 54 mm Ø 35 mm 3 stk. CTC EcoPart 10,5 Ø 54 mm Ø 35 mm Betegnelse Forklaring 1) Sanlerør, varmekurs Samlerørene skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete CTC EcoPart. 2) Tilkoblinger, radiatorer Tilkoblingsrørene skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete radiatorer / gulvvarme. D3 Mellomrele M2 Sirkulasjonspumpe varmekrets. VP Varmepumpe CTC EcoPart 13 CTC EcoPart V3

30 Anslutning av kjølebærersystemet Anslutning av kjølebæresystemet ( kollektor til jord / fjell ) Montering og innkobling av kjølebærerersiden, skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser av en fagmann. Før man anslutter kollektorslangene, skal disse spyles rene. Når man skal håndtere og montere kollektorslanger, skal det utføres med den største grad av renslighet. La alltid beskyttelsespluggene sitte på under arbeidets gang. Anslutninger Kjølebærersystemet ansluttes på produktets topp. Mål og dimensjoner fremkommer under rubrikken Anslutningsmål. Rørdimensjonen mellom produktet og kollektor Ventiler Det skal monteres ventiler som vist på skissen på neste side. For å gjøre det lettere å utføre service på kjøledelen, skal det monteres avstengningsventiler både på innkommende og utgående anslutninger. Ventiler med avstikk skal monteres for å kunne fylle og avlufte kollektorsløyfen. Avlufting All luft må nøye evakueres bort fra kollektorsløyfen. Den minste mengde gjennværende luft kan sette funksjonene hos varmepumpen ut av drift, eventuellt med skader som følge. Kondensisolering Samtlige rør i kuldebærersystemet, skal nøye kondensisoleres. Det vil ellers oppstå kondens og kraftig isdannelse om man ikke er nøye med dette. 14 CTC EcoPart V3

31 Anslutning av kjølebærersystemet Fylling og avlufting Vann og frosthindrende væske blandes i et åpent kar. Så tilkobles det slanger på ventilene ( 8 ) og ( 9 ) ( se skisse nedenfor ). Slangenes dimensjon må minst være 3 / 4. En ytre, kraftig pumpe ( 10 ) ansluttes for fylling og avlufting. Så stiller du om 3 - veis ventilen ( 7 ) og åpner ventilene ( 8 ) og ( 9 ), slik at brinevæsken tar veien gjennom blandekaret, Pass på at også ventil ( 4 ) er åpen. La brinevæsken sirkulere i systemet over lang tid til all luft er kommet ut. Luftansamlinger kan nemlig fremdeles være tilstede, selv om det ikke følger luft med væsken som kommer ut. Still så om 3 - veisventilen ( 7 ) slik at den luften som finnes der kan få komme ut.luft av nivåkaret ( 2 ) med å løsne proppen på karets topp. Steng nå ventil ( 8 ) mens fyllepumpen forsatt er i drift. Fyllepumpen ( 10 ) trykksetter nå systemet. Steng også ventil ( 9 ) og stopp fyllepumpen. Om brinenivået er for lavt i nivåkaret, skru opp proppen og fyll karet til ca. 2/3 høyde. Sett så proppen på plass igjen.! Husk å lufte ordentlig. I enkelte tilfeller kan det pågå i over et døgn. Blandekar og pumpe skal være tilgjengelig hele tiden. 1. Sikkerhetsventil 3 bar 2. Nivåkar 3. Avstengningsventil 4. Avstengningsventil 5. ctc påfyllingsenhet ( vises på neste side ) 6. Smussfilter 7. Treveis ventil 8. Avstengningsventil 9. Avstengningsventil 10. Fyllepumpe 11. Blandekar 12. Brinepumpe EcoPart 13. Fordamper CTC EcoPart V3 13! Husk å utruste CTC EcoEl med en avtappingsmulighet under produktet Prinsippskissen viser den prinsippielle innkoblingen av kjølebærerdelen. Den stiplede delen av skissen viser påfyllingsutstyret, inkl. ctc`s påfyllingsenhet. OBS! Avluftningsmuligheten skal monteres på kollektorsløyfen der det kan være mulighet for at det kan oppstå luftlommer. Kontroller alltid filteret i forbindelse med fylling og lufting av brinesystemet. 15 CTC EcoPart V3

32 Anslutning av kjølebærersystemet Avstengningskran Filter Avstengningskran G 1 G 1 G 3/4 G 3/4 Etterkontroll av kjølebæresiden Kontroller væskenivået i karet etter noen dager, - etterfyll om det er nødvendig. Nivåkar Det medfølgende nivåkaret skal monteres på returledningen fra fjell / jord og på systemets høyeste punkt ( se skisse ). Husk at karet kan avgi kondensvann. Sikkerhetsventilen monteres på karets anslutning ( Rp 1/2 ). ( Alternativt kan et lukket ekspansjonskar monteres, f.eks. om karet ikke kan monteres på det høyeste punktet ). Påfyllingssats med smussfilter Med EcoPart følger en påfyllingsenhet for påfylling, etterfylling og filtrering av brinevæsken. Piler på ventilhuset angir strøningsretningen. Ved rengjøring av filteret, steng ventilene ( 4 ) og ( 7 ). Skru av filterlokket og syl rent filteret. Når filteret skal settes på plass igjen, pass på at tappen under filterholderen passer inn i hullet som er i filterhuset. Fyll på litt brinevæske om det er behov for det, før lokket monteres. OBS! Kontroller filteret i forbindelse med at avluftingen sluttføres. Brinevæske Brinevæsken sirkulerer i kjølebæresystemet i en lukket krets. Væsken består av vann og frosthindrende middel. Vi anbefaler at det benyttes etanolsprit. Innblandingen av sprit skal være på ca. 30 % som gir et frysepunkt på ca. -15 til - 20 C. Husk at væsken må være ordentlig blandet, før man kjører i gang varmepumpen. Beregn at det går med ca. 1 liter ferdigblandet brinevæske pr. meter kollektor ( 0,3 liter frost hindrende middel pr. meter slange ) med slangediameter 40 mm. Luftlommer Sørg for at kollektorslangene skal stige mot varmepumpen, for å unngå dannelsen av luftlommer. Om dette ikke kan gjøres, sørg for at det på de høyeste punktene finnes en avluftningsmulighet. Mindre lokale høydeavikelser klarer som regel fyllepumpen. Kontroll av brinedifferanse Når varmepumpen er igang, skal man regelmessig kontrollere at temeperaturdifferansen mellom innkommende og utgående brinetemperatur ikke er for stor. Om differansen er stor, kan det bl.a. bero på at det er luft i systemet eller at filteret er tett. Om så er tillfelle, så alarmerer varmepumpen om dette. Fabrikkinnstillingen er 7 C, mens 9 C brinedifferanse tillates i de første 72 timene som kompressoren er i drift, ettersom mikrobobler i systemet kan redusere sirkulasjonen av brinevæske. Første start Se under punktet Første start 16 CTC EcoPart V3

33 Sirkulasjon kjølebærersiden. For å forsikre seg om at varmepumpen fungerer godt, bør sirkulasjonen i kjølebærerkretsen ikke understige verdien i tabellen under. Sirkulasjonen er beregnet med en temperatursenkning på 3 C, respektive 5 C med 35 C varmebærertemperatur. Sirkulasjon ved 3 C, respektive 5 C senkning Varmepumpe EcoPart 5,0 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPrat 10,5 EcoPart 12,0 ltr. / sek. 0,37 / 0,22 0,46 / 0,27 0,53 / 0,32 0,60 / 0,38 0,76 / 0,45 ltr. / min. 22,2 / 13,2 27,6 / 16,2 31,8 / 19,2 36,0 / 22,8 45,6 / 27,0 ltr. h 1332 / / / / / 1620 Trykkfall fordamper Sirkulasjon ltr. / h Trykkfall kpa EcoPart 5,0 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPrat 10,5 EcoPart 12, ,5 4,5 4, ,5 6,5 6, ,5 7,5 7, ,6 7,6 7, ,2 11,2 11,2 7, ,3 11,3 11,3 7, ,0 14,0 14,0 9, ,5 16,8 11, ,2 17,4 17 CTC EcoPart V3

34 El.installasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert installatør. All ledningstrekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Varmepumpen leveres ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating ctc EcoPart skal tilkobles 400V 3V ~ / 230V ~ og jord. Størrelse på gruppesikringene fremgår av tekniske data. Ved tilkobling til ctc EcoEl, skal elkjelens effekt medregnes, fordi ctc EcoPart får sin driftstrøm via EcoEl. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal forkobles med en allpolig sikkerhetsbryter, slik at den kan fraskilles totalt fra alle strømkilder. 18 CTC EcoPart V3

35 400V 3N ~ A: EcoPart + EcoEl ( kabel medfølger ) C: EcoPart + EcoLogic + annen kjele EcoPart EcoPart L1 L1 L2 L3 N N C PE PE O M L1 L1 L2 L3 N N C PE PE O M EcoEl 4 J O R D 400V 3N ~ 400V 3N ~ B: EcoPart + EcoFlex 400V 3N ~ 230V ~, dobbeltisolert D: EcoPart + annen kjele EcoPart EcoFlex L1 L1 L2 L3 N N C PE PE O M L1 L1 L2 L3 N N C PE PE O M J O R D EcoPart EcoLogic 4 J O R D J O R D 230V ~, dobbeltisolert 400V 3N ~ 19 CTC EcoPart V3

36

37 230V 1N ~ A: EcoPart + EcoEl ( kabel medfølger ) C: EcoPart + EcoLogic + annen kjele EcoPart L1 L1 N N C PE 1 O M EcoPart 3 PE L1 L1 N N C PE 1 O M EcoEl 1 2 J O R D 230V 1N ~ EcoPart L1 L1 N N C PE 1 O M V ~, dobbeltisolert D: EcoPart + annen kjele EcoFlex EcoPart 3 PE L1 L1 N N C PE 1 O M 2 J O R D 230V 1N ~ 3 PE 2 J O R D 230V 1N ~ B: EcoPart + EcoFlex EcoLogic 1 230V ~, dobbeltisolert 2 3 PE J O R D 3 230V 1N ~ 20 CTC EcoPart V3

38

39 Elektroskjema EcoPart V3 230V ~ G16 F7 F1 F8 F5 F4F3F6F / / /201 PE 17 4/100/37/102 Komm N 1/8/9/35 L1 Kommunikasjon Romtermostat A1 - Rele / Hovedkort Trykkbeholder X1 Alarmkort 36 Alarm ut Alarm L1 1N A2 N 32 CI Kondensator 6/33 X7 3 - Pol X1 PE C R S Brinepumpe Kompressor 5 R 32 RC L1 S ON 100 N Mykstarter Brun Blå Jord 201 4/ / Turføler Returføler X2 - Hetgassføler X3 - Brineføler 1 X4 - Brineføler 2 X5 - Pressostat Høytrykk X6 - Pressostat Lavtrykk Kjølemodul HT LT X / G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 21 CTC EcoPart V3

40

41 Elektroskjema EcoPart V3 400V 3N ~ 17 8 Turføler Returføler X2 - Hetgassføler X3 - Brineføler 1 X4 - Brineføler 2 X5 - Pressostat Høytrykk X6 - Pressostat Lavtrykk Kjølemodul HT LT X / A1 - Rele / Hovedkort G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 F8 Kommunikasjon Romtermostat F7 F1 F5 F4 F3 F6 F2 X / /201 1/8 PE Komm N L1 L2 L3 Trykkbeholder 4 5 6Ω 6Ω 6Ω /101/ N A2 A2 Alarm inn Alarm ut L1 U L2 V L3 W Printkort med mykstarter, motorbeskyttelse og kontaktorfunksjon Jord 201 X7 3 - Pol Brun Blå PE X1 L1 L2 L3 Brinepumpe Kompressor 22 CTC EcoPart V3

42

43 El.installasjon Anslutning av varmepumpen Mating El.anslutningen til CTC EcoPart utføres i h.t. bildene A D på foregående side, som forsyner varmepumpen med el. til kompressoren ( 400V 3N ~ / 230V ~ ), brinepumpe ( 230V ~ ) og styrespenning. På varmepumpen finnes en koblingsboks som inneholder: - koblingskort - instrumentpanel - varme pumpen leveres med 5 mtr. kabel for EcoEl. På CTC EcoEl ansluttes sirkulasjonspumpen til kabelen merket varmebærer. I de tilfellene pumpen ikke har hunkontakten, er det nødvendig å klippe bort kontaktdelen på kabelen, for så å anslutte den direkte i pumpen. Husets radiatorpumpe CTC EcoEl: radiatorpumpen ansluttes på innkoblingsplinten i kjelen. CTC EcoLogic: som radiatorpumpe benyttes husets vanlige sirkulasjonspumpe. OBS! Sirkulasjonspumpen skal de dette tilfellet alltid være i drift ( spenningsatt ). Innstilling av hovedsikring og effektbegrensning Innstillinger ved tilkobling av EcoEl utføres i h.t. instruksjonsboken for EcoEl. Innstillinger ved anslutning til ctc EcoLogic. ctc EcoLogic har ikke disse funksjonene. 23 CTC EcoPart V3

44

45 Første start 1. Kontroller at kjelen og systemet er fylt opp og avluftet. 2. Kontroller at alle anslutninger er tette. 3. Kontroller blant annet at følere og radiatorpumpe er elektrisk tilkoblet. 4. Start varmepumpen ved å slå på hovedbryteren til anlegget. 5. Still inn riktig driftsalternativ i displayet i EcoPart: - drift uten EcoEl, EcoLogic eller EcoFlex. Alternativt: - drift sammen med EcoEl, EcoLogic eller EcoFlex. Hvordan du gjør dette finner du under Instrumentpanel i denne instruksjonen. Når systemet er blitt oppvarmet, kontroller så at alle anslutninger er tette, de ulike systeme avluftet, at varmen kommer ut i systemet og at det kommer varmt forbruksvann på tappestedene. Så er det meget viktig at installatøren går nøye igjennom alle instillinger med anleggets eier! Første start av kompressoren Kontroller at rotasjonsretningen er bare nødvendig når EcoPart er koblet opp mot CTC Ecologic eller CTC EcoEl. Første gang kompressoren starter, skal temperaturen på hetgassrøret ( det øvre røret som er ansluttet på kompressoren ) kontrolleres. Når du kjenner på dette røret, så husk at det raskt blir meget varmt. Om temperaturen på hetgassrøret ikke øker, så betyr det at kompressoren roterer i feil retning. Da må 2 av de 3 innkommende fasene byttes om. 24 CTC EcoPart V3

46

47 Alarm Høytrykkspressostat Står EcoAir s display i automatikkmodus(a blinker)? Ja Er det luft i rørene til og fra EcoAir? Nei Er sirkulasjonspumpen koblet i h.t. prinsippskissen? Ja Er radiatortermostatene fullt åpne? Ja Er shunten montert i h.t. anvisningen og er shunten synkronisert med shuntmotoren? Ja Installatøren kontakter oss med problemet. Nei Ja Nei Nei Nei Feilsøking EcoPart - EcoLogic Innstillingen finnes i FDV dokumentasjonen. Koble inn brinepumpen i h.t. anvisningen og / eller kontroller at den ikke har satt seg. Luft og prøv igjen. Endre hastigheten på brinepumpen til det høyeste. Koble den i h.t. anvisningen og/eller kontroller at sirkulasjonspumpen ikke har satt seg. Installatøren kontakter oss med problemet. Åpne opp termostatene og prøv igjen. Luft brinekretsen ved hjelp av en kraftig ytre tilkoblet pumpe. Løsne shuntmotoren og monter den i h.t. beskrivelsen i FDV dokumentasjonen. Installatøren kontakter oss med problemet. Nei Ja Ja Ja Ja Alarm Lavtrykkspressosat Fungerer brinepumpen i funksjonstestmenyen? Ja Er brinepumpen innstilt på høyeste hastighet? Nei Er det noe smuss i smussfilteret? Nei Er det luft i brinekretsen? Nei Om man fjerner frontluken til EcoPart, kan man da kjenne et tynt lag av olje på rørene i kompressorrommet? Nei Installatøren kontakter oss med problemet. 25 CTC EcoPart V3

48 Informasjon Kommunikasjonsfeil utedel Står EcoPart s display i automatikkmodus? Ja Er kommunikasjonskabelen og N-kabelen riktig tilkoblet i Eco- Part og EcoLogic? Ja Kontroller så at samtlige kommunikasjon og N-kabler har ordentlig kontakt i rekkeklemmene. Hjelper det? Nei Er displaykortet i EcoPart brent? Nei Mates EcoPart og EcoLogic med «null» fra samme sted? Ja Installatøren kontakter oss med problemet. Nei Nei Ja Nei Feilsøking EcoPart - EcoLogic Innstillingen finnes i FDV dokumentasjonen. Anslutt kontaktene i h.t. elektroskjemaet. Installatøren kontakter oss med problemet. EcoPart og EcoLogic mates med separate strømkabler men gjør endring slik at nullen kommer fra samme sted, både til EcoAir og Ecologic. Informasjon intern kommunikasjonsfeil Prøv med å løsne kontakten til nettverkskabelen både på displayet og på kortet i EcoLogic og sett den ordentlig på plass igjen. Hjelper det? Fremdeles feil Kontroller samtlige kommunikasjon og null kabler som sitter i EcoLogic og EcoPart s rekkeklemmer. Installatøren kontakter oss med problemet. 26 CTC EcoPart V3

49 Får du samme feil selv om kompressoren starter av seg selv og ikke via manuellstart i funksjonstestmenyen? Kontroller at samtlige tilkoblingsklemmer der fasene går igjennom, har god kontakt med klemmene. Har samtlige god kontakt? Alarm fasefølgefeil kompressor Feilsøking EcoPart - EcoLogic Om kompressoren går feil vei, får man opp denne meldingen. Høres det en unormal høy lyd fra kompressoren når den går? Ja Bytt to faser og prøv igjen. Kontroller at det finnes spenning inn på EcoPart. Er det ikke det, så ligger feilen før EcoPart Nei Står EcoPart s display i Automatikkmodus (A blinker)? Nei Innstillingen finnes i FDV dokumentasjonen. Løsne kabelen og koble til på nytt med ordentlig kontakt Ja Nei Husk produktet gir alarm fasefølgefeil om den blir kjørt forlenge i funksjonstestmenyen. Kontroller kompressorkontaktene. Hjelper ikke. Ja Har hetgassføleren god kontakt med mot hetgass røret? Ja Installatøren kontakter oss med problemet. Installatøren kontakter oss med problemet. Nei Rett på føleren, slik at man får en god kontaktflate og prøv igjen. Hjelper ikke Installatøren kontakter oss med problemet. Feil fasefølge måles bare på hetgasstemperaturen. Høynes ikke hetgasstemperaturen 4 C eller mer under de første 50 sekundene hver gang kompressoren starter, kommer alarmen fasefølgefeil. Nei Nei Nei Alarm motorvern Er du sikker på at alle fasene når frem til produktet? Ja Ja Har kablene i koblingsboksen på kompressoren god kontaktflate? Ja Installatøren kontakter oss med problemet. 27 CTC EcoPart V3

50 Alarm høy hetgasstemperatur EcoPart starter ikke Feilsøking EcoPart - EcoLogic Avgir produktet en alarm? Ja Kontroller hvilken alarm som er utløst, og forsøk å løse dette ved hjelp av feilsøkningskjemaet Nei Bytt hetgassfølere og prøv igjen. Ja Står EcoPart`s display i Automatikk modus ( A blinker )? Nei Innstillingene finnes i FDV dokumentasjonen for EcPart. Kontroller om hetgasstemperaturen flagrer opp og ned under drift. Hetgasstemperaturen skal normalt stige sakte oppover for så til slutt å stoppe et sted mellom 90 C C når innstilt turtemperatur er oppnådd. Flagrer hetgass temperaturen? Ja Vent ytterligere 10 minutter. Har varmepumpen fremdeles ikke startet, kontakter installatøren oss med denne informasjonen. Nei Gå inn på aktuell driftsinfo og kontroller at det står VP tur og hva det står på Ra.retur. Les også av hvilken utetemperatur den har når den løser ut på høy hetgass.dette må avleses når varmepumpen er i drift. Når EcoPart kobles sammen med styreenheten EcoLogic, arbeider EcoPart bare etter husets varmebehov. Dette innebærer at EcoPart bare varmer opp radiatorvannet til den innstilte turtemperaturen den får på tur- og returfølerene. Innstilt turtemperatur endres avhengig av valgt kurve og utetemperatur. I FDV dokumentasjonen til EcoLogic er det forklart hvilken føler som styrer avhengig av hvilken status varmepumpen arbeider i. Følerenes verdi kan man avlese i aktuell driftsinfo som finnes i menyen i EcoLogic. Dette kan innebære at EcoPart bare arbeider i et fåtall av timer i de periodene på året når varmebehovet er veldig lite. * Installatøren kontakter oss med problemet. 28 CTC EcoPart V3

51 29

52

53 30

54

55

56 Når det gjelder vannbåren varme ctc Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 956 NRF 820 08 59 CTC EcoPart 414 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske - vann CTC EcoPart er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF CTC EcoPart 424 XL 400V

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF CTC EcoPart 424 XL 400V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 975 NRF 820 08 62 424 XL 400V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske - vann er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå.

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

CTC EcoPart Varmepumpe Berg, Jord, Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoPart Varmepumpe Berg, Jord, Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold 406-408 - 410-412 - 414-417 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April. 2014 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoAir V3 115-120 - 125 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold 406-408 - 410-415 - 420 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Nov. 2013 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 013 Innhold Side Eksteriør 1 Elektrokomponenter 3-6 Kjølesystem 7-11 Medlevert varmepumpen 1 Diverse 13 Tilbehør 14 Oversikt fra serienummer: 7301-16-039 Inklusive standard

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 35-1 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Laddomat Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21-60 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2013 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Tilkobling av styring

Tilkobling av styring Tilkobling av styring Generelt Når man kobler til mer enn 1 varmepumpe til CTC EcoLogic 400, må man ha tilbehøret. Displayet benyttes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoPart

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 tilpasser seg automatisk til husets effektbehov gjennom året. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

CTC Basic display. for Varmepumpene. CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Basic display. for Varmepumpene. CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Basic display for Varmepumpene CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.:

Detaljer