Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550"

Transkript

1 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013

2

3 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1 4 ( 31 ) Ladepumpe VP 1 4 ( 60 ) Shuntmotor 2 4 ( 37 ) Radiatorpumpe 2 4 ( 43 ) Pumpe sirkulasjon varmtvann 5 ( 38 ) Pumpe ekstern varmtvannstank 5 ( 32 ) Ladepumpe VP 2 5 ( 33 ) Ladepumpe VP 3 6 ( 45 ) Ladepumpe AV ekstern tank 6 ( 44 ) Ladepumpe PÅ ekstern tank 6 ( 58 ) Vekselventil sol 7 ( 29 ) Pumpe lading borehull 7 ( 34 ) Ladepumpe ekstern spissvarme 7 ( 56 ) Vekselventil ekstern buffertank 8 ( 40 ) Ladepumpe røkgass 9 ( 84 ) Romføler 1 9 ( 86 ) Romføler 2 9 ( 83 ) Uteføler 10 ( 77 ) Føler øvre del av tank NTC 22k 11 ( 75 ) Føler nedre del av tank NTC 22k 11 ( 76 ) Føler solcoil NTC 22k 11 ( 70 ) Føler Fra solkollektorer PT 1000 rød 11 ( 71 ) Føler Til solkollektorer PT ( 72 ) Føler solkollektorer, ladetemp. PT ( 82 ) Føler øvre, ekstern tank NTC 22k 11 ( 89 ) Føler nedre, ekstern tank NTC 22k 11 ( 85 ) Føler ekstern kjele, ladetemp. NTC 22k 11 ( 79 ) Turføler 1 NTC 22k 11 ( 80 ) Turføler 2 NTC 22k 11 ( 81 ) Returføler radiatorer NTC 22k 11 ( 78 ) Varmtvann ekstra NTC 22k 11 ( 73 ) Røkgassføler NTC 3.3k 11 ( 59 ) Endebryter shunt, fabrikkmontert 11 ( 30 ) Pumpe solkollektorer 11 ( 42 ) Pumpe varmeveksler solkollektorer 11 Nattsenking / rundstyring 12 Tilkobling av strømfølere 12 Innstillinger som skal utføres av installatøren 13 Installasjon av elkolbe 14 Installasjon av spissvarme 15 Resistanseverde følere 16 Elektroskjema 230V Elektroskjema 400V 20-22

4

5 Elektroinstallasjon All elektroinstallasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All legging av kabler skal utføres iht. gjeldende bestemmelser. Tilførsel skal sikres med en allpolig hovedbryter. Tanken er fra fabrikk innstilt på ( ) + ( ) kw eleffekt i 400V og kw i 230V Ytterligere en 9 kw 400V / 7 kw 230V kolbe kan installeres. Svakstrøm 10V følere Matespenning 230V / 400V Elektroinstallasjonen foregår bak produktets front. Løsne skruene på forsiden ( 4 stk. ), fell ut og sett fronten til side ( du kan eventuellt også løsne nettverkskabelen fra kretskortet for å komme bedre til ). Rekkeklemmene er plassert på kretskortet. Jording, N og fasetilkobling finnes også her. Kablene for tilkobling føres inn i kabelkanaler gjennom produketets tak som kommer ut i høyde med elektropanelets overkant. Blindplugg Sterkstrømskablene legges i kabelkanalen i isoleringen på oversiden av produktet under plasttaket og på høyre side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen ( se skisse ). Svakstrømskablene legges på venstre side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen ( se skisse ). Med større strømstyrker og grovere kabler, byttes blindpluggene ut med kabelgjennomføringer med strekkavlastning. Komponentene kobles iht. elskjema. Lavspenning 230 / 400V ( Sterkstrøm ) Mating 400V 3N ~ og jord. Størrelse på gruppe sikringer fremgår av kapitelet Tekniske data i FDV dokumentasjonen for huseieren. Tilkobles på rekkeklemmene merket L1, L2, L3, N og PE. Sikkerhetstermostat Om CTC EcoZenith har blitt lageret ekstremt kaldt, kan sikkerjetstermostaten ha blitt løst ut. Den resetttes ve å trykke inn knappen på termostaten bak fronten, nede til høyre. Kontroller alltid at sikkerhetstermostaten ikke er blitt utløst ved installasjon. Alarm 1 - polig vekslende rele ( utgang for lydalarm til ekstern enhet ). Tilkobles på kretskortet: ALARM NC NO CTC EcoZenith 1

6 ( 59 ) Shuntmotor 1,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel Åpne: Pos. A1 Brun kabel Stengt: Pos. A2 Blå kabel Null: Nullklemme Rød kabel Ende(bryter): Pos. G43 Hvit kabel Ende(bryter): Pos. G44 Kommunikasjon mellom CTC EcoZenith og CTC EcoAir / CTC EcoPaert En 2 - leder kommunikasjonsledning ( sterkstrømsisolert 230V ~ min. 1,5 m 2, skjermet ) skal kobles mellom EcoZenith og til hver varmepumpe. Når varmepumpen fra CTC, som er innstilt i automatikkmodus A ( se forøvrig FDV dokumentasjon til varmepumpen ), sendes alle styresignalene og følerverdiene via denne ledningen. Tilkobles på rekkeklemmene merket COM 1, COM 2, COM 3 i EcoZenit. Matestrøm til varmepumpe Varmepumpen skal egen matestrøm, ikke fra EcoZenith. ( 54 ) Vekselventil VP inn ( tilpasset for CTC s tilbehør ESBE VRG230 / motor ARA 600 ) 230V 1 N~ 2,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. Når pos. A11 er spenningssatt, skal sirkulasjonen gå mot øvre del av tank. OBS! Det er viktig at brun kabel tilkobles L2, se elektroskjema. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel CCW: Pos. A11 Brun kabel CW: L2 fase - klemme Blå kabel Null: Nullklemme CTC EcoZenith 2

7 ( 55 ) Vekselventil VP ut ( tilpasset for CTC s tilbehør ESBE VRG230 / motor ARA 600 ) 2,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. Når pos. A12 er spenningssatt, skal sirkulasjonen gå fra øvre del av tank. OBS! Det er viktig at brun kabel tilkobles L2, se elektroskjema. Svart kabel CCW: Pos. A12 Brun kabel CW: L2 fase - klemme Blå kabel Null: Nullklemme Kontroller funksjonen med å testkjøre ventilen i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. I possisjon NED i funksjonsystemet skal port være åpen ( rattet påmotoren skal dries med klokken CW. I possisjon OPP skal port være åpen ( rattet på motoren skal dreies med klokken CCW ). Motoren er montert på ventilen med en skrue. For å få løsnet motoren må rattet demonteres ved at man trekker rattet ut, løsner skruen og fjerner motoren. Shuntmotor Ventil Ratt Spor i akselkobling For å unngå feil, vri motoren og ventilen til utgangspossisjon for montering iht. bildene. Trekk rattet på motoren ut og vri motoren i midtstilling. Port skal være helt åpen, portene og skal være delvis åpne. Kontroller at sporet i den hvite akselkoblingen er i den possisjonen som er vist på bildet. Når dette er gjort, kan ventilen og motoren monteres sammen igjen iht. bildet, alternativt vrid 90 i forhold til hverandre. Om portene og er bltt forbyttet ved rørmontasjen, kan motoren kobles om slik at vridningen gjøres motsatt. Dette gjøres ved hjelp av 2 lasker inne i motoren. OBS! Det går ikke å endre retning på motoren ved å bytte om brun og svart kabel. CTC EcoZenith 3

8 ( 36 ) Radiatorpumpe 1 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A3 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 31 ) Ladepumpe VP 1 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pumpen stilles i possisjon ext.in. Pos. A13 Nullklemme Jordingsklemme 0-10V + ( hvit ) Pos. G V - ( brun ) Pos. G52 ( bare turtallstyrt pumpe Wilo Stratos uten kabelbruddsfunksjon. Svart og blå kabel benyttes ikke. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 60 ) Shuntmotor 2 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Åpne Stengt N Pos. A4 Pos. A5 Nullklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 37 ) Radiatorpumpe 2 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A6 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 4

9 ( 43 ) Pumpe varmtvannsirkulasjon Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A7 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 38 ) Pumpe ekstern VV - tank Fase N Jord Pos. A8 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 32 ) Ladepumpe VP 2 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A15 Nullklemme Jordingsklemme 0-10V + ( hvit ) Pos. G V - ( brun ) Pos. G54 ( bare turtallstyrt pumpe Wilo Stratos uten kabelbruddsfunksjon. Svart og blå kabel benyttes ikke. Pumpen stilles i possisjon ext.in. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 5

10 ( 33 ) Ladepumpe VP 3 Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A17 Nullklemme Jordingsklemme 0-10V + ( hvit ) Pos. G V - ( brun ) Pos. G56 ( bare turtallstyrt pumpe Wilo Stratos uten kabelbruddsfunksjon. Svart og blå kabel benyttes ikke. Pumpen stilles i possisjon ext.in. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 45 ) Ladepumpe AV Ekstern Tank Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A20 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 44 ) Ladepumpe PÅ Ekstern Tank Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A21 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 6

11 ( 58 ) Vekselventil Sol OBS! Viktig at Fasespenningen ilkobles L3, se for øvrig elektroskjema. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Styre spenning Åpne fjell Pos. A22 ( styrer også Ladepumpe ladepumpe borehull ) Fase Åpne tank L3 Fase - klemme N Jord Nullklemme Jordingsklemme Pos. A22 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenningen til Vekselventil Sol og ladepumpe borehull. Se elektroskjema for mer informasjon. Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest / Test solvarme i styresystemet. I possisjon TANK i funksjonstestmenyen skal porten være åpen mot tanken, Pos. A22 er da spenningsløs. I modus FJELL skal porten være åpen mot brinekollektoren / fjellet, Pos. A22 har da spenning ( 29 ) Pumpe lading borehull Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase Pos. A22 ( styrer også ( 58 ) Vekselventil sol ) N Jord Nullklemme Jordingsklemme Pos. A22 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenningen til Vekselventil Sol og ladepumpe borehull. Se elektroskjema for mer informasjon. Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest / Test solvarme i styresystemet. I possisjon TANK i funksjonstestmenyen skal pumpen være avstengt, Pos. A22 er da spenningsløs. I modus FJELL skal pumpen være i drift, Pos. A22 har da spenning. ( 34 ) Ladepumpe Ekstern Spissvarme Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A23 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 7

12 ( 56 ) Vekselventil Ekstern Buffertank ( tilpasset for CTC s tilbehør ESBE VRG230 / motor ARA 600 ) 2,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. OBS! Det er viktig at Fasespenningen tilkobles L3, se elektroskjema. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel CCW Pos. A24 Brun kabel CW L3 fase - ( rekke )klemme Blå kabel Null Nullklemme Kontroller funksjonen ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. I pos. NED i funksjonsmenyen skal port være åpen ( rattet på motoren skal dreies med klokken CW ). I pos. OPP skal port være åpen ( rattet på motoren skal dreies mot klokken CCW ). Motoren er montert på ventilen med en skrue. For å løsne motoren, så demonter rattet ved å dra det ut, løsne skruen og ta bort motoren Shuntmotor Ventil Ratt Spor i akselmobling For å unngå feil, vri motoren og ventilen til utgangspossisjon for montering iht. bildene. Trekk rattet på motoren ut og vri motoren i midtstilling. Port skal være helt åpen, portene og skal være delvis åpne. Kontroller at sporet i den hvite akselkoblingen er i den possisjonen som er vist på bildet. Når dette er gjort, kan ventilen og motoren monteres sammen igjen iht. bildet, alternativt vrid 90 i forhold til hverandre. Om portene og er bltt forbyttet ved rørmontasjen, kan motoren kobles om slik at vridningen gjøres motsatt. Dette gjøres ved hjelp av 2 lasker inne i motoren. OBS! Det går ikke å endre retning på motoren ved å bytte om brun og svart kabel. CTC EcoZenith 8

13 ( 40 ) Ladepumpe Røkgass Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A25 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. Se også meny Funksjonstest i kapittelet Detaljbeskrivelse menyer i FDV dokumentasjon for huseieren. Svakstrøm ( følere ) Følerene skal monteres iht. prinsippskjemaene. Nedenfor følger en beskrivelse av følerene. ( 84 ) Romføler ( RG 1 ) Tilkobling kabel romføler: EcoZenith Romføler klemme nr. G33 Nr. 1 klemme nr. G31 Nr. 4 klemme nr. G32 Nr. 2 ( 86 ) Romføler ( RG 2 ) Tilkobling kabel romføler: EcoZenith Romføler klemme nr. G34 Nr. 1 klemme nr. G35 Nr. 4 klemme nr. G36 Nr. 2 Romføleren skal monteres på en åpen plass i boligen med god luftsirkulasjon og Ikke i nærheten av produkter for kjøling eller varme. Husk at temperaturen på stedet blir referansetemperaturen for anlegget. Føleren plasseres i hodehøyde. Om man er usikker på plasseringen, kan man henge opp føleren midlertidig uten å feate kabelen for å prøve ut den beste plasseringen. Tilkobling: 3 - lederkabel min. 0,5 mm 2 mellom føler og styreenhet. Kablene tilkobles som beskrevet ovenfor. Ved igangkjøring så vil styreenheten avgi en alarm om føler skulle være feilkoblet. Kontroller at alarmdioden fungerer ved å teste funksjonen i meny Avansert / Service / Funksjonstest / Radiator / Romdiode. Man kan i styresystemet velge om romføleren skal være med i driften eller ikke. Om romføleren velges bort, styres varmen med uteføler og turføler. Alarmlampen på romføleren fungerer likevel som vanlig. Romføleren behøver ikke være montert om man velger drift uten romføler. CTC EcoZenith 9

14 ( 83 ) Uteføler Uteføleren skal monteres på husfasaden, hovedsakelig i nord - nordøstlig eller nordvestlig retning. Føleren skal være plassert slik at solstrålene ikke kan komme til den. Føleren kan beskyttes med en skjerm om det skulle være vanskelig å plassere deen. Husk at solen går opp / ned med en annen vinkel tidlig vår, sommer og høst. Føleren skal plasseres ca. 3 / 4 opp på veggen, slik at den kjenner på den riktige utetemperaturen uten å bli påvirket av varmekilder som f.eks. vinduer, lufteventiler osv. Tilkobling: 2 - lederkabel, min. 0,5 mm 2 mellom føler og styreenhet. Føleren tilkobles kretskortets klemme G 29 og G30 Festes i beskyttelsen. OBS! Avisoler og dobbeltvin kabelens ledere om det er en tynn kabel som benyttes. Tilkobling følere Monter føleren på røret. Følerkroppen ligger i følerens fremre del, se skisse. Spenn fast føleren med stripsen. Sørg for at føleren får god kontakt med rørret. Benytt eventuelt kotaktpasta. Viktig! Isoler føleren med f.eks. rørisolering. Ellers påvirkes registeringen av omgivelsestemperaturen. Tiljkoble kablene på EcoZenith s rekkeklemme. Er ikke kablen lang nok, kan den sjøtes. Kontaktpasta Følerkropp Kabler, tilkobling Føler Rør, turledning Festebånd Føler NTC 22k, hvit kabel Føler PT 1000, grå kabel CTC EcoZenith 10

15 ( 77 ) Føler Øvre del av tank ( fabrikkmontert NTC 22k ) Plassering: I øverste følerlomme. Tilkobles elektronikkort i pos. G1 og G2 ( 75 ) Føler Nedre del av tank ( fabrikkmontert NTC 22k ) Plassering: I midtre følerlomme. Tilkobles elektronikkort i pos. G3 og G4 ( 76 ) Føler solcoil ( fabrikkmontert NTC 22k ) Plassering: I nederste følerlomme. Tilkobles elektronikkort i pos. G5 og G6 ( 70 ) Føler fra solkollektor ( PT 1000, rød kabel ) Plassering: I solkollektorens følerlomme utgående ( varme side ). Tilkobles elektronikkort i pos. G7 og G8 ( 71 ) Føler til solkollektor ( PT 1000 ) Plassering: I solkollektorens følerlomme inngående ( kalde side ). Tilkobles elektronikkort i pos. G9 og G10 ( 72 ) Føler solkollektor, ladetemperatur ( PT 1000 ) Plassering: På turledning fra solvarmeveksleren. Tilkobles elektronikkort i pos. G11 og G12 ( 82 ) Føler øvre, eksterntank ( NTC 22k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten til den øvre delen av ekstern tanken. Tilkobles elektronikkort i pos. G15 og G16 ( 89 ) Føler nedre, eksterntank ( NTC 22k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten til den nedre delen av ekstern tanken. Tilkobles elektronikkort i pos. G17 og G18 ( 85 ) Føler ekstern kjele ladetemperatur ( NTC 22k ) Plassering: På turledningen til eksternkjelen, alternativt vedkjelen. Tilkobles elektronikkort i pos. G19 og G20 ( 79 ) Turføler 1 ( NTC 22k ) Plassering: På turledningen etter radiatorpumpe 1. Tilkobles elektronikkort i pos. G23 og G24 ( 80 ) Turføler 2 ( NTC 22k ) Plassering: På turledningen etter shunt 2 etter radiatorpumpe 2. Tilkobles elektronikkort i pos. G25 og G26 ( 81 ) Returfurføler Radiator ( NTC 22k ) Plassering: På returledningen før EcoZenith. Tilkobles elektronikkort i pos. G27 og G28 CTC EcoZenith 11

16 ( 78 ) Varmtvann ekstern ( NTC 22k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten den eksterne varmtvannsberederen. Tilkobles elektronikkort i pos. G37 og G38 ( 73 ) Røkgassføler ( NTC 3.3k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten til røkgasskanalen på vedkjelen. Tilkobles elektronikkort i pos. G39 og G40 ( 59 ) Endebryter shunt ( fabrikkmontert ) Endebryteren tilkobles rekkeklemme pos. G43 og G44. Endebryteren skal være lukket når shunten er mellom 50% og 100% åpen. ( 30 ) Pumpe solkollektor ( Tilvalg fra CTC Wilo Stratos Para ) Eltilkobling: Eksternt uten for elsystemet til EcoZenith. 0-10V + ( hvit ) tilkobles elektronikkortet i pos. G57 og 0-10V ( brun ) tilkobles G60. Kablene svart og blå benyttes ikke. ( 42 ) Pumpe varmeveksler solkollektor ( Tilvalg fra CTC Wilo Stratos Para ) Eltilkobling: Eksternt uten for elsystemet til EcoZenith. 0-10V + ( hvit ) tilkobles elektronikkortet i pos. G57 og 0-10V ( brun ) tilkobles G60. Kablene svart og blå benyttes ikke. Nattsenking / rundstyring I Menyen Avansert / Innstillinger / Fjernstyring velges NS for nattsenking, RS for rundstyring og VV for ekstra varmtvann, avhengig av ønsket funksjon. Om RS velges, blokkeres både kompressoren og tilskuddsvarmen. Om NS velges, senkes turtemperaturen / romtemperaturen iht. innstilt verdi og om VV velges, akriveres ekstra varmtvann under den tiden som er innstilt i Meny Ekstra VV / Tid. Funksjonen aktiveres når polene på elektronikkortet, pos. G41 og G42 kortsluttes. Tilkobling strømfølere De 3 strømfølerene, en for hver fase, monteres på sikringskursene på følgende måte: Hver fase fra strømmåleren til sikringskursene føres gjennom en strømføler for montering på den respektive skinnen som vist på skissen. Så kobles de videre inn i EcoZenith. På denne måten overvåkes fasestrømmen hele tiden og sammenlignes med den innstilte verdien til belastningsvakten i EcoZenith. Om strømmen er høyere, kobler styreenheten bort et effektrinn. Er den forsatt for høy, kobler styreenheten bort ytterligere et effektrinn osv. Når strømmen synker under innstilt verdi, gjenninnkobles effektstegene. Strømfølerene, sammen med elektronikken, forhindrer at mer effekt innkobles enn hva hovedsikringene tåler. Strømfølerenes hull er 11 mm i diameter. Fra strømmåler L1 L2 L3 Strømfølere Til EcoZenith CTC EcoZenith 12

17 Innstillinger som utføres av installatøren Etter tilkoblingen skal følgende innstillinger utføres av installatøren: Valg av størrelse på hovedsikring Valg av effektbegrensning Kontroll av innkoblingen til romføleren Kontroll av at tilkoblete følere gir rimelige verdier Utfør kontrollen som beskrevet nedenfor. Innstilling av hovedsikring og effektbegrensning Still inn funksjonen ved å legge inn verdien i Menyen Avansert / Innstillinger Elkolber i styresystemet. Kontroll av romføleres tilkobling Gå inn i Meny Avansert / Service / Funksjonstest. Steg ned til Romdiode og trykk OK Velg PÅ med knappen Øke og trykk OK Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis ikke, så kontroller kabler og tilkobling. Velg AV med knappen Minske og trykk OK. Om OK dioden slukner, er kontrollen gjennomført. Gå tilbake til normalvisningsmenyen ved å trykke på steg bakover / angre - knappen. A. Display B. Knapp steg bakover eller angre Med denne knappen steger du deg bakover i menysystemet til foregående meny. Her kan du også angre en valgt rad. C. Knapp OK Du godkjenner / bekrefter en verdi eller et valg med denne knappen. B A C D. Knapp øke respektive minske Med knappene øker repektive minsker du en verdi. Du flytter også radmarkøren oppover eller nedover. E. Knapp Resett alarm Med denne knappen resetter du produktet etter en alarm. Vises bare ved alarm. E D Kontroll av tilkoblete følere. Om en føler er feil tilkoblet, kommer det opp en tekst i displayet, f.eks. Alarm uteføler. Om det er flere følere som er feil tilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike rader. Om det ikke kommer opp noe alarmtekst, er følerene riktig tilkoblet. Husk at alarmfunksjonen hos romføleren ( dioden ) ikke kan oppdages i displayet, men må kontrolleres på romføleren. Strømfølerenes tilkobling har ingen alarm, men strømverdien kan avleses i Menyen Aktuell driftsinfo. CTC EcoZenith 13

18

19 Installasjon av elkolbe CTC EcoZenith har 2 stykker fabrikkmonterte elkolber på 9 kw 400V / 7 kw 230V hver. Det mulig å tilkoble ytterliger 1 stk. 9 kw s / 7 kw s kolbe og med det høyne den totale eleffekten til henholdsvis 27 kw 400V respektive 21 kw 230V. Den 3dje elkolben er tilbehør fra CTC og kobles opp på følgende måte: 1. Gjør EcoZenith strømløs. 2. Er EcoZenith fyllt opp med vann, må den tømmes. 3. Demonter plastfronten ved å fjerne de 4 skruene, 2 oppe og 2 nede på fronten. Pass på å fjerne ledningen til displayet før fronten settes til side. Ledningen løsnes ved å trykke på knappen på kontaktdelen og så dra den nedover. 4. Demonter 2 - pluggen der den øverste elkolben ( 15 ) skal sitte. 5. Monter elkolben og kontroller at den er tett. 6. Kablene for elkolben er ferdige til å monteres. De hvite kablene som er merket 6 kw, skal kobles til de brune anslutningene på kolben og de svarte kablene merket 3 kw på de svarte anslutningene på kolben. 7. Fyll opp EcoZenith med vann og kontroller at det ikke er noe lekkasje. 8. Monter på plastfronten igjen. 9. Slå på strømmen. 10. Definer elkolben i Meny Avansert / Definere system / De. elkolber / Øvre elkolbe ( 15 ). 11. Test elkolbens tilkobling i Meny Avansert / Service / Funksjonstest / Test elkolber. 12. Utfør innstillingen for elkolbedrift i Meny Avansert / Innstillinger / Elkolber. 13. Nå er øvre elkolbe ( 15 ) klar for drift. Kolbe 400V Kolbe 230V CTC EcoZenith 14

20

21 Installasjon av spissvarme ( kjele ) CTC EcoZenith har mulihet enten til å styre en 3dje elkolbe eller en ekstern kjele for spissvarme. Disse kan ikke og får ikke være tilkoblet samtidig. For å få tilkoblet en en kjele for spissvarmem må det gjøres en en elektrisk omkobling i CTC EcoZenith. Vær oppmerksom på at alle elektriske omkoblinger og installasjoner i CTC EcoZenith skal utføres av elektroinstallatør. All trekking av kabler skal utføres iht. gjeldene bestemmelser. 1. Gjør EcoZenith strømløs. 2. Koble til spisskjelen og pumpe. 3. Demonter plastfronten ( 2 skruer oppe og 2 skruer nede ). Pass på at kabelen som går til displayet er koblet bort før fronten settes tilside. Kablen løsnes ved å trykke inn knappen på kontakten og så dra kabelen ned. 4. Koble til pumpe og følere elektrisk iht. skjemaet. 5. Koble løs kabelen i utgang A29. Sørg for at denne kablen aldri kommer i kontakt med strønførende deler og på den måten kan forårsake feil. Kabelenden skal isoleres. Alternativt kan kabelen demonteres helt. 6. Monter et rele som skal starte spissvarmen på utgang A29. Se ellektroskjema. 7. Monter plastfronten på plass igjen. 8. Slå på strømmen. 9. Definer kjelen for spissvarme i Meny Avansert / Definere systemet / Def. Ekstern kjele. 10. Nå er kjelen for spissvarme ( 03 ) klar for drift. CTC EcoZenith 15

22

23 Resistanseverdier for følere Temperatur C Brine, VP, Elkjele, Turledning, Romføler Resistanse Ohm Temperatur C Uteføler Resistanse Ohm Temperatur C Motstand Ω Temperatur C Motstand Ω CTC EcoZenith 16

24

25 Elektroskjema CTC EcoZenith 230V CTC EcoZenith 17

26 18

27 19

28

29 Elektroskjema CTC EcoZenith 400V CTC EcoZenith 20

30 21

31 22

32

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer innedel: Serienummer utedel: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Tilkobling av styring

Tilkobling av styring Tilkobling av styring Generelt Når man kobler til mer enn 1 varmepumpe til CTC EcoLogic 400, må man ha tilbehøret. Displayet benyttes for å adressere de ulike varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoPart

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer