For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no"

Transkript

1 For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold Juni 2012

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Viktig å tenke på 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Tekniske data 230V 2 Terkniske data 400V 3 Skisse 4 levering 5 Husets varmeinnstilling Varmtvann CTC EcoZenith s konstruksjon CTC EcoZenith s funksjon Varmtvannsystem Varmtvann Varmepumpe Vedkjele Spisslast ( pellets, olje, gass, el ) Solvarme Energilading brine ( fjell / jord ) Ekstern varmtvannsbereder Svømmebasseng Ekstra buffertank Funksjoner instrumentpanel CTC EcoZenith Oversikt menyer CTC EcoZenith Detaljbeskrivelse menyer Fabrikkinnstillinger Hovedmeny / Normalvisningsmeny Meny innstilling av tid Meny romtemperatur Meny romtemperatur uten romføler Meny romtemperatur med romføler Meny ekstra varmtvann Meny Dag for dag Meny aktuell driftsinformasjon Meny historisk driftsinformasjon Nattsenking av temperaturen Meny dag for dag nattsenking dag for dag ) Meny blokk / nattsenking / blokk ) Meny avansert Meny innstillinger Meny innstillinger radiatorsystem Meny innstillinger varmepumpe Meny innstillinger elkolber Meny øvre tank Meny nedre tank 48 Se også neste side

8

9 Innholdsfortegnelse 6.21 Meny Dag for dag sirkulasjon varmtvann Meny solvarme Meny sikkerhet kollektor Many kalibrering følere Meny Vedkjele Meny ekstern kjele Meny ekstern tank Meny Dag for dag ekstern tank Meny svømmebasseng Meny definere systemet Meny funksjonstest Meny alarmhistorik Meny kodete innstillinger ( fabrikkinnstillinger ) Drift og vedlikehold Feilsøking / utbedringer Informasjon og alarmtekster Egne notater Husk å fylle ut feltene nedenfor. De kan være bra å ha om det skulle hende noe. Produkt: Tilvirkningsnummer: Rørinstallasjonen er utført av: Navn: Dato Telefon: Elektroinstallasjonen er utført av: Navn: Dato Telefon:

10

11 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon: CTC EcoZenith I550 skal transporteres og lagres stående. Under inntransport kan produktet for en kortere stund legges med baksiden ned. Fjern embalasjen og kontroller før monteringen finner sted at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra eventuelle transportskader til speditøren. Plasser CTC EcoZenith I550 på et fast og rett underlag, helst et betongfundament. Om produktet skal stå på et mykt underlag, må det legges underlagsplater under de fire justerbare benene. Tenk på at det må være et serviceområde på minst en meter forran produktet. Husk også at man trenger plass rundt produktet for å få montert isolasjonen og plasttaket. Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og bruk av CTC EcoZenith: Les nøye gjennom denne FDV - dokumentasjonen Slå av sikkerhetsbryteren til tanken før det foretas noe inngrep i produktet. CTC EcoZenith må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøgle eller liknende, så sørg for at løfteanordning, løfteøgle og øvrige deler er uskadet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å fjerne fastskrudde mantlinger, deksler eller noe annet. Sett heller ikke sikkerheten på spill ved å koble ut sikkerhetsutrustningen. Inngrep i produktet skal bare utføres av en kvalifisert person. Kontroll av sikkerhetsventilen: Sikkerhetsventilene for kjele / system og tappevann skal kontrolleres regelmessig. CTC EcoZenith 1

12

13 Tekniske data Hovedmål ved levering mm 750 x 950 x høyde 1700 Hovedmål med isolasjon mm 886 x 1067 x høyde 1700 Vekt kg 256 IP - klasse IPX1 Isolasjon ( Polyuretan, PUR ) mm 90 KVS - verdi shunt kw ( kw er tilvalg ) m 3 / h 6,3 ( 10 ) Temperatur utløst sikkerhetstermostat C Varmtvannskapasitet ( 40 C, 22 ltr. / min. ) Tanktemperatur 55 C ( med varmepumpen EcoAir 125 ) Tanktemperatur 65 / 55 C ( eleffekt 24 kw Trykkfall ved sirkulasjon 40 ltr. / min. bar 0,7 ltr. ltr. < Volum tank ltr. 540 Volum varmtvannscoil ltr. 11,4 Maks. driftstrykk tank bar 9 Varmtvannscoil ( kamflens ) mtr. 2 x 18 Varmtvannscoil sirkulasjon ( kamflens ) mtr. 0,6 Solarcoil ( kamflens ) mtr. 10 Eldata 230V 3 ~ Effekt elektriske elementer kw 7,05 + 7,05 ( 7,05 ) Effektbegrensning, elektriske elementer Belastningsvakt, innebygget 2,35 kw / steg Ja Strømforbruk elektriske elementer ved ulike effekter 2,35 kw A 5,90 4,70 Kw A 11,80 7,05 kw A 17,70 9,40 kw A 23,60 11,75 kw A 29,50 14,10 kw A 35,39 16,45 kw A 41,29 18,80 kw A 47,19 21,15 kw A 53,09 CTC EcoZenith 2

14

15 Tekniske data Hovedmål ved levering mm 750 x 950 x høyde 1700 Hovedmål med isolasjon mm 886 x 1067 x høyde 1700 Vekt kg 256 IP - klasse IPX1 Isolasjon ( Polyuretan, PUR ) mm 90 KVS - verdi shunt kw ( kw er tilvalg ) m 3 / h 6,3 ( 10 ) Temperatur utløst sikkerhetstermostat C Varmtvannskapasitet ( 40 C, 22 ltr. / min. ) Tanktemperatur 55 C ( med varmepumpen EcoAir 125 ) Tanktemperatur 65 / 55 C ( eleffekt 24 kw Trykkfall ved sirkulasjon 40 ltr. / min. bar 0,7 ltr. ltr. < Volum tank ltr. 540 Volum varmtvannscoil ltr. 11,4 Maks. driftstrykk tank bar 9 Varmtvannscoil ( kamflens ) mtr. 2 x 18 Varmtvannscoil sirkulasjon ( kamflens ) mtr. 0,6 Solarcoil ( kamflens ) mtr. 10 Eldata 400V 3N~ Effekt elektriske elementer kw ( 9 ) Effektbegrensning, elektriske elementer Belastningsvakt, innebygget 3 kw / steg Ja Strømforbruk elektriske elementer ved ulike effekter 3 kw A 4,4 6 Kw A 8,7 9 kw A 13,0 12 kw A 17,4 15 kw A 21,7 18 kw A 26,1 21 kw A 30,4 24 kw A 34,8 27 kw A 39,1 CTC EcoZenith 3

16

17 CTC EcoZenith 4

18

19 CTC EcoZenith 5

20

21 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få en så god funksjon og økonomi som mulig. En bolig trenger 30 C når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger kommer blant annet av radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt huset er isolert. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for boligen din ved å stille inn to verdier i produktets styresystem. Dette gjør du i Menyen Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem / Kurvehelning og eventuelt Kurvejustering. Det å justere inn riktig varmekurve kan ta ganske lang tid. Best er det å velge drift uten romføler den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve. Be installatøren din om hjelp til dette. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen er valgt vekk. Alle termostatventilene på radiatorene står helt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn + 5 C. ( Om utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaraturen er sunket ned til et akseptabelt nivå. ) Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert til de ulike kursene. Passende verdier Passende verdier Ved selve installasjonen kan man skjelden gjøre eksakte innstillinger av varmekurven direkte. Da kan verdiene som er vist nedenfor være et bra utgangspunkt for en nogenlunde riktig innjustering. Radiatorer med små varmeavgivende flater, krever høyere turtemperatur. Meny: Avansert / Innstillinger / Inst. husparametere Helning Bare gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem ( velisolert hus ) Helning 40 Normaltemperatursystem ( eldre hus ) Helning 50 Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) Helning 60 Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss del øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Ved drift uten romføler, er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. CTC EcoZenith 6

22 Innjustering av varmekurven Innjustering om det er for kaldt i huset Er utetemperaturen lavere enn null grader: Øk verdien på kurvehelningen et par grader. Vent så et døgn før man eventuelt foretar en ny justering. Er ute temperaturen høyere enn null grader: Øk verdien på kurvejusteringen et par grader. Vent så et døgn før man eventuelt foretar en ny justering. Innjustering om det er for varmt i huset. Er utetemperaturen lavere enn null grader: Senk verdien på kurvehelningen et par grader. Vent så et døgn før man eventuelt foretar en ny justering. Er utetemperaturen lavere enn null grader: Senk verdien på kurvejusteringen et par grader. Vent så et døgn før man eventuelt foretar en ny justering.! For lavt innstilte verdier kan gjøre sitt til at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Da må man justere varmekurven etter behov som forklart ovenfor. Når grunnverdien er noenlunde riktigt innstilt, kan kurven finjusteres direkte i normanvisningsmenyen Romtemperatur. Kurve helning, respektive justering Helning 50: Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved - 15 C utetemperatur, f.eks. 50 C. En lavere verdi velges om det er et radiatorsystem med store radiatoroverflater ( lavtemperatursystem ). Med gulvvarmesystem, trenger man mye lavere temperaturer, slik at verdien skal derfor settes lavt. Har man et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå en riktig innetemperatur. Justering 0: Mens vi med helningen snakker om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene med fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturnivået kan høynes eller senkes ved en nærmere bestemt utetemperatur. Her er et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemperaturen er - 15 C ( om justeringen sttes på 0 ). Om justeringen sttes til + 5, blir temperaturen istdet 55 C. Ved alle temperaturer ut, økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. CTC EcoZenith 7

23 Eksempler på varmekurver I diagrammene til høyre kan man se hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av kurvehelning. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer. Kurvehelning Verdien på helningen som innstilles er turtemperaturen ved en utetemperatur på - 15 C. Kurvejustering Kurven kan paralellforskyves ( justeres ) ønsket antall grader for å tilpasses de ulike systemer / hus. Helning 50 C Justering 0 C Helning 50 C Justering + 5 C Eksempel Helning 50 C Justering 0 C I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur innstilt på 50 C. Minste tillatte turtemperatur er 27 C, til f.eks. varmesløyfe i baderomsgulv. Sommerdrift Alle boliger har en egenoppvarming ( lamper, ovn, personvarme osv. ) som gjør at varmen kan stenges av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo mer velisolert boligen er, jo tidligere kan varmen fra varmepumpen stenges av. Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C. Denne verdien, Varme av, ute, kan endres i Meny: Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem. Avstengt varme innebærer at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenger. Varmen startes automatisk når det igjen er behov for det. CTC EcoZenith 8

24 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom den øvre delen av tanken for å få den siste temperaturfhevingen. Det er 2 coiler som løper paralellt gjennom nedre og øvre del av tanken. Dette gjør sitt til at man kan tillate høy gjennomstrømningshastighet med lavt trykkfall og som gir meget god varmtvannskapasitet og komfort. Varmtvannskapasitet Kapasitet ltr. varmtvann 40 C EcoAir 125 sirkulasjon 22 ltr. / min EcoAir 110 sirkulasjon 12 ltr. / min EcoAir 110 sirkulasjon 22 ltr. / min Temperatur nedre del av tank Driftsøkonomi Mange vil utnytte varmepumpens lave driftskostnader maksimalt. Temperaturinnstillingen i den øvre og den nedre delen av tanken påvirker både varmtvannstemperaturen, kapasiteten og driftsøkonomien. Om CTC EcoZenith skal gå på lav temperatur, gir dette mindre varmtvannskapasitet, men en større besparelse. En varmepumpe er mer effektiv ( har en høyere COP - verdi ) når den produserer lavere temperaturer. For driftsøkonomien sin del gjør dette at CTC EcoZenith s nedre del av tanken, som jobber mot radiatorenes behov, bør ha en så lav temperatur som mulig. Et gulvvarmesystem benytter seg av lave temperaturer og gir varmepumpen en gunstig drift. Selv solvarme driften gir mest utbytte ved lave temperaturer. På f.eks. en overskyet dag blir ikke solkollektorene like varme som på en skyfri dag og er temperaturbehoved lavt, i CTC EcoZenith s nedre tankdel, varmer solkollektorene likevel, på tross av mindre solinstråling. CTC EcoZenith er slik konstruert at temperaturen kan være lav i den nedre delen av tanken hvor forvarmingen av varmt forbruksvann forgår og høyere i den øvre delen av tanken for å heve temperaturen på forbruksvannet ytterligere. Behovet for varmt forbruksvann styrer styrer i første rekke temperaturen i den øvre delen av tanken. Start med en lav temperaturinnstilling, f.eks. fabrikkinnstillingen, slik at man får en best mulig driftsøkonomi og øk litt etter hvert om varmtvannskapasiteten ikke er stor nok. Husk også på at om temperaturinnstillingen settes høyere enn hva varmepumpen klarer å produsere, så legger elkolben / - ene seg inn og tar over oppvarmingen. Dette innebærer at driftsøkonomien blir dårligere. CTC EcoZenith 9

25 Ved store varmtvannsbehov, kan det være mer økonomisk å stille inn en høyere temperatur i den nedre delen av tanken istedenfor å overskride temperaturgrensen for varmepumpen i den øvre delen av tanken. Dette innebærer at varmepumpen får en mindre gunstig drift for varmesystemet i og med den høyere driftstemperaturen. Dessuten kan eventuelt en viss del av utbytte fra solenergien i den nedre delen av tanken utebli. Ekstra varmtvann Det finnes en mulighet for å øke produktets varmtvannskapasitet til bestemte tider med eller uten hjelp av elkolben / -ene. Det er mulig å velge ekstra varmtvann omgående, eller programmere dette for hele uken. Når funksjonen aktiveres begynner produktet å produsere ekstra varmtvann. Varmtvannet produseres ved at kopressoren arbeider med maks. temperatur, såkalt fullkondensering. I meny Avansert / Innstillinger / Øvre tank kan man også velge om elkolben / - ene skal hjelpe til med å produsere ekstra varmtvann. Husk at funksjonen ekstra varmtvann innebærer at mer energi forbrukes, spesielt om elkolben / - ene benyttes. Ekstra varmtvannsbereder En annen måte å forbedre varmtvannskapasiteten på er å installere en ekstra varmtvannstank. CTC EcoZenith er forberet for dette og gjør det mulig å utnytte varmepumpeenergien for å varme den ekstra varmtvannstanken. Dette gjør at det finnes en stor buffer med varmtvann som er blitt oppvarmet av varmeoumpen, samtidig som den driftsøkonomiske fordelen med lav temperatur i den nedre delen av tenken i CTC EcoZenith beholdes. Viktig å tenke på: Unngå å tappe varmtvann med stor hastighet. Tapper du isteden opp et badekar litt langsommere får du en høyere temperatur på vannet. Tenk på at en dårlig blandeventil ved CTC EcoZenith eller et dårlig tappebatteri i dusjen, kan påvirke varmtvannstemperaturen. CTC EcoZenith 10

26 2. CTC EcoZenith i 550 s konstruksjon CTC EcoZenith 11

27 3. CTC EcoZenith s funksjon CTC EcoZenith Se også Meny Elkolber i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Nedre tank. Se også Meny Nedre Tank i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Nedre tank. CTC EcoZenith er en multitank med nesten ubegrensete muligheter. EcoZenith er beregnet for villaer og boliger med vannbåren varme. Multitanken har bl.a. en inteligent styring, vannvolum på 500 liter, bivalent shuntventil, 2 varmtvannscoiler, en coil for solvarme og 2 stykker elkolber. Som tilbehør kan man enkelt komplettere med en elkolbe for å høyne effekten som styres av EcoZenith. Styringen er spesielt tilpasset for å styre CTC s varmepumper, solkollektorer, vedkjele, kjele for spissvarme, varmtvannsberedning, buffertanker osv.! Husk at menyer som ikke er definert vises ikke. EcoZenith er godt isolert med 90 mm PUR og har rikelig med anslutningsmuligheter på begge sidene som gir mulighet for penere og enkle rørtilkoblinger, samt mulighet for utbygging og komplettering av anlegget i fremtiden. CTC EcoZenith s tank er delt i to deler som er isolert fra hverandre med et isolerende lag for å kunne holde ulike temperaturer i de to tankdelene. Dette gir en opptimal funksjon og driftsøkonomi. Den øvre og nedre delen av tanken er forbundet med varmedistribusjonsrør som er spesielt tatt frem for at solenergien skal kunne sjiktes opptimalt i hele tankens volum, samt fungere som gjennomstrømning av tanken ved f.eks. drift med vedkjele. Se bilde til høyre. Øvre del av tank Nedre del av tank CTC EcoZenith 12

28

29 3.1 Varmesystem CTC EcoZenith Se også Meny Radiatorsystem i kapittelet Detaljbeskrivelese Menyer Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem 1, 2, 3. Se også Meny Romtemperatur i kapittel Detaljbeskrivelse menyer. Du kommer rett inn på menyen fra hovedmenyen Nattsenkning. Uteføler Romfølere CTC EcoZenith er utrustet med en bivalent shuntventil som alltid leverer en jevn temperatur uten svingninger ut på varmesystemet. Den bivalente shunten styres av en uteføler eller man kan velger å benytte en romtermostat. Ved drift med bare uteføler stiller man inn ønsket kurvehelning og justering. Disse verdiene er forkjellige fra hus til hus, så for å få riktig innstilling kreves det at verdien justeres inn for å oppnå ønsket temperatur. Med en korrekt plassert romtermostat kan man oppnå ytterligere komfort og besparelse. Romtermostaten føler den faktiske romtemperaturen og kan tilpasse varmen når det f.eks. blåser ute og huset mister varme, hvilket uteføleren ikke kan registrere. Ved solinnstråling eller andre faktorer som gjør sitt til at varmen stiger inne i huset, kan romtermostaten redusere varmen, som igjen gjør at man sparer energi. En annen måte å spare energi på, er å benytte nattsenkingsfunksjonen slik at innetemperaturen senkes til visse tider eller perioder, f.eks. om natten, i ferier osv. CTC EcoZenith kan styre opptil 3 varmesystemer med hver sin romføler. Som f.eks. et radiatorsystem samt to gulvvarmesystemer. Shuntventilen prøver alltid å benytte energien fra den nedre delen av tanken. Det er spesielt viktig når en varmepumpe eller solkollektorer er tilkoblet CTC EcoZenith. Da oppnår man en god driftsøkonomi for anlegget, samt at øvre del av tanken holdes varm for å få ut en riktig mengde varmtvann. Styringen av 2 varmesystemer inngår i CTC EcoZenith. Styringen av et tredje varmesystem er tilvalg. CTC EcoZenith 13

30 3.2 Varmtvann I den øvre delen tanken foregår sluttoppvarmingen av forbruksvannet, samt at den fungerer som spiss for varmesystemet når den nedre delen av tanken ikke strekker til. Varmtvannsberedningen foregår ved hjelp av 2 kamrørscoiler av kobber på tilsammen ca. 40 meter som forvarmes av den nedre tanken og som siden oppnår maksimal temperatur i den øvre delen av tanken. Det lave indre volumet i coilene og den høye omstningstakten på vannet i kobbercoilene, forhindrer bakterieltilvekst. Doble coiler med store varmeoverførende flater, gjør at man kan oppnå en høy tappehastighet. Varmtvannssirkulasjon Se også Meny Øvre tank i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Øvre tank. Se også Meny Dag for Dag VVC i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Øvre tank / Dag for dag VVC. På den ene varmtvannscoilen er det en inngang for varmtvannslading som kan benyttes til å varme opp en ekstern varmtvannstank for å oppnå en større varmtvannskapasitet, samt anslutning av VVC ( varmtvannsirkulasjon ). Dette gjør sitt til at det alltid finnes tilgjengelig varmtvann på tappestedet. VVC - pumpen kan programmeres til å gå på visse tider på døgnet for å spare energi. CTC EcoZenith 14

31 3.3 Varmepumpe CTC EcoZenith er oppbygget i to deler for å gi varmepumpen en økonomisk og skånsom drift. Varmepumpen kobles opp via to vekselventiler til CTC EcoZenith og sørger for at varmen sendes til øvre delen av tanken, respektivt til nedre tankdel. Når varmepumpen f.eks. jobber mot øvre tankdel, stiller vekselventilene seg mot de to øvre anslutningene, slik at sirkulasjonen går inn port 1 og ut gjennom port 2.. Varmepumpen arbeider på to ulike måter, avhengig av om det er den øvre delen av tanken som skal lades eller den nedre. Øvre tank Se også meny Øvre tank i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Øvre tank. I øvre delen av tanken sluttvarmes varmtvannet. Det betyr at med en høy temperatur i den øvre tankdelen oppnår man en god og riktig varmtvannskomfort. Fabrikkinnstilt er stopptemperaturen 50 C i den øvre delen av tanken, som betyr at varmepumpen vil oppnå denne temperaturen i den øvre delen av tanken. Når man tapper varmtvann og temperaturen i den øvre delen av tanken synker 5 grader under stopptemperaturen, så starter varmepumpen og høyner temperaturen opp mot innstilt stopptemperatur. Stopptemperaturen tilpasses etter varmtvannsbehovet, samt hvilken modell av varmepumpen som er installert. Når det samtidig finnes et varmebehov i huset, så kommer vekselventilene automatisk til veksle retning og varmepumpen forsetter å varme nedre tanken så fort stopptemperaturen på 50 C i øvre tankdel er oppnådd. Om den øvre delen av tanken ikke har oppnåd stopptemperaturen på 50 C under den fabrikkinnstilte ladetiden på 20 minutter, endrer vekselventilene retning og varmepumpen lader den nedre delen av tanken. Dette gjøres for at man ikke skal miste temperaturen i varmesystemet. CTC EcoZenith 15

32 Nedre tank Se også meny Øvre tank i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Nedre tank. I den nedre delen av tanken arbeider varmepumpen for å gi varme til varmesystemet. Driften på varmepumpen er såkalt flytende kondensering. Likevell understiger aldri den nedre delen av tanken innstilt laveste temperatur. Flytende kondensering innebærer at varmepumpen varmer opp til den temperaturen som varmesystemet har behov for. Denne temperaturen varier avhengig av utetemperaturen samt hvilken innstilling kurvehelning og kurve justering har blitt valgt. Om det er blitt installert romtermostat, påvirker denne hvilken temperatur som behøves i systemet. Om vår og høst når det ikke er så kaldt ute, har man behov for en lavrer temperatur på varmesystemet, mens det om vinteren kreves en høyere temepratur for å holde ønsket innetemperatur. En varmepumpes besparelse er direkte koblet til COP - verdien. COP betyr avgitt effekt / tilført effekt. COP = 3 betyr altså at 1 kw effekt tilføres kompressoren og at man får tilbake 3 kw varmeeffekt. Jo lavere temperatur varmepumpen trenger å avgi, jo høyere COP - verdi får man fra varmepumpen ettersom det blir en gunstigere drift for kompressoren. Derfor varmer bare varmepumpen til den temperaturen i den nedre delen av tanken som systemet krever. Dette gjør at livslengden på kompressoren blir lengre, samt at det maksimerer driftsøkonomien. Elkolben som er montert i den nedre delen av tanken, er sperret så lenge varmepumpen er i drift. Den starter altså bare når varmepumpen sperres av en eller annen grund. CTC EcoZenith 16

33 Flere enn en varmepumpe Se også meny Varmepumpe i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3. Om det installes flere enn en varmepumpe, så kobles varmepumpe 2 og 3 mot den nedre delen av tanken Bare en varmepumpe kobles altså via vekselventilene som kan alternere ladingen mellom dem øvre og nedre delen av tanken. Når det er et varmebehov, starter alltid den varmepumpen med minst driftstimer først, forutsatt at varmepumpene er av samme type. Dette gir en jevn belastning på varmepumpene. Når den varmepumpen som startet først ikke klarer å få opp temepraturen til ønsket verdi, så starter den andre etter fabrikkinnstilte 30 minutter og deretter den tredje etter ytterligere 30 minutter. Forskjellige varmepumper Se også meny Varmepumpe i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3. CTC EcoZenith kan styre ulike typer av varmepumper, f.eks. CTC EcoAir / luft - vann varmepumpe ) samt CTC EcoPart ( vann - vann varmepumpe ). I Menyen Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3. under Prio EcoAir / EcoPart stilles ønsket utetemperatur hvor CTC EcoAir skal prioriteres før CTC EcoPart. Dette gjør at driftsøkonomien kan maksimeres fordi at ved en varm utetemperatur får man et større energiutbytte fra CTC EcoAir enn av CTC EcoPart. Denne kombinasjonen passer f.eks. godt i de tilfellene der bergvarmepumpen er for snaut dimensjonert. Da kan en luft - vann varmepumpe benyttes for å la fjellet få lengre tid å innhente seg, samt gi en øket effekt på anlegget. Husk at bare en varmepumpe kan kobles via vekselventilene og lade varmtvannet i den øvre delen av tanken CTC EcoZenith 17

34 Turtallstyrt ladepumpe ( tilvalg fra CTC ) Se også meny Varmepumpe i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3. Hver varmepumpe skal ha en separat ladepumpe som starter og stopper sammen med den respektive ladepumpen. Om en turtallstyrt ladepumpe er koblet til varmepumpen - / ene, så kommer sirkulasjonen til å bli innstilt automatisk uten innjustering av reguleringsventilen. I øvre del av tanken kommer ladepumpens hastighet bli innstilt slik at varmepumpen alltid gir høyest mulig temperatur inn i toppen av CTC EcoZenith. Dette gjør sitt til at man raskt får tilgang til varmtvann når varmepumpen starter. I den nedre delen av tanken kommer en turtallstyrt ladepumpe å styre mot en fast differense mellom tur og retur fra varmepumpen. Om det ikke er installert en turtallstyrt ladepumpe, må sirkulasjonen innjusteres manuelt og differensen mellom innkommende vann og utgående vann fra varmepumpen kommer til å variere avhengig av driftsforholdene under året. Når utetemperaturen understiger + 2 C, så må ladepumpene starte som frostbeskyttelse når man har en luft - vannvarmepumpe innstallert. Om det er en turtallstyrt ladepumpe installert, kommer pumpen bare til å gå på 25% av sin maksimale kapasitet. Dette gir en øket besparelse på ladepumpens driftsøkonomi, samt at varmetapene i CTC EcoZenith minskes sammenlignet med en tradisjonell ladepumpe. 3.4 Vedkjele Se også meny Vedkjele i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Vedkjele. CTC EcoZenith kan kobles sammen med en vedkjele, f.eks. CTC V40 Lambda. Vedkjelens turledning kobles inn i toppen av EcoZenith og returen til vedkjelen tas fra fra den nedre porten i den nedre delen av tanken. Når vedfyringen begynner og røkgasstermostaten oppnår innstilt verdi ( gjøres i Meny Avansert / Innstillinger / Vedkjele fabrikkinnstilling 100 C ) går styringen inn i status veddrift når den nedre delen av tankens temperatur er over eller lik sin innstilte turtemperatur. Når veddriften er aktiv, benyttes ikke varmepumpen - / ene eller spissvarme til å varme opp EcoZenith. Når røkgassføleren understiger innstilt verdi, avbrytes status veddrift. Vedkjelen anbefales å ha et ladesystem som Laddomat 21 for å fungere opptimalt. CTC EcoZenith 18

35 3.5 Spisslast ( pellets, olje, gass, el ) CTC Ultra PF Se også meny Ekstern kjele i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Ekstern kjele. CTC EcoZenith kan styre en ekstern kjele som spissvarme ( pellets, olje, gass, el ) som kobles inn i den øvre delen av tanken.i menyen utføres valget om ekstern innkobling av spissvarme har prioritet høy eller lav. Ved høy rioritet aktiveres den eksterne spissvarmen før elkolben - / ene og ved lav prioritet aktiveres elkolben - / ene først. Etter en tidsforsinkelse ( fabrikkinnstilling 120 minutter ), får selv den lavt prioriterte enheten lov til å starte opp og hjelpe varmekilden med høy prioritet. Den eksterne kjelen har en fabrikkinnstilt starttemperatur på 60 C og en stopptemperatur på 65 C. Om det er behov, kan også en minste driftstid som den eksterne kjelen skal være i drift før den avstenges innstilles. CTC EcoZenith tar seg av start og stopp av ladepumpen til den eksterne kjelen. CTC EcoZenith 19

36 3.6 Solvarme Se også meny Ekstern kjele i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Solvarme. CTC EcoZenith inneholder en 10 meter lang 18 mm kamflenset, invendig rillet solcoil som klarer ca. 10m 2 solkollektorer. Om solkollektorenes effekt er større, så kobler man dem via en varmeveksler for så å anslutte dem til EcoZenith i øvre og nedre uttag på valgfri side i nedre delen av tanken. Om det er tilkoblet et større antall solkollektorer, kan man koble til en eller flere buffertanker i systemet. Mer informasjon om dette finnes under avsnittet Ekstra buffertank. Når temperaturen i solkollektorene stiger og er fabrikkinnstilt 7 grader varmere enn føleren i den nedre delen av tanken, så starter ladepumpen og overfører solvarmen til den nedre delen av tanken. Den turtallstyrte pumpen styrer sirkulasjonen for å alltid levere 7 grader høyere temperatur. Det betyr at om effekten i solkollektorene øker, så kommer ladepumpen til å øke sirkulasjonen og om effekten i solkollektorene minsker, så kommer ladepumpen til å minske sirkulasjonen. Når den nedre delen av tanken øker i temperatur eller solkollektorene mister temperatur og forskjellen mellom temperaturen i solkollektorene og den nedre delen av tanken blir 3 grader ( fabrikkinnstilling ) stopper ladingen og starter ikke igjen før solkollektorene igjen er 7 grader varmere en den nedre delen av tanken. Når temperaturen i den nedre delen av tanken stiger og blir varmere enn den øvre delen av tanken, så kommer varmen varmen naturlig til å stige opp i varmedistribusjonsrøret og sjikte seg i riktig temperaturnivå i den øvre delen av tanken gjennom de perforrerte hullene i distribusjonsrøret. Det kaldere vannet i den øvre delen av tanken på tilsvarende måte å synke nedover og fordele seg i sin temperatursone i den nedre delen av tanken gjennom distribusjonsrøret. Fabrikkinnstillingen for solvarme i den nedre delen av tanken er 85 C før ladingen stopper. CTC EcoZenith 20

37 3.7 Energilading brine Om det er en væske - vann varmepumpe, så kan en vekselventil monteres på solkollektorkretsen og kobles sammen med brinekretsen ( kollektoren i borehullet eller en jordkollektor ) for å lade opp borehullet eller bakken rundt jordkollektoren når CTC EcoZenith er fulladet ( fabrikkinnstilling 85 C ) eller når temperaturen i solkollektorene ikke er tilstrekkelig høy til å lade mot EcoZenith, men kan gi et tilskudd til brinekretsen. Fabrikkinnstilt skal temperaturen i solkollektorene være 60 C varmere enn brinetemperaturen for at ladingen skal kunne starte. Når differansen mellom temperaturen i solkollektorene og brinekretsen har sunket til 30 C, så stoppes ladingen. Om brinekretsen blir varmere enn de fabrikkinnstilte 18 C, så kommer også ladingen til å avbrytes, ettersom det da blir en for høy temperatur for varnepumpen å arbeide med. Når solvarmesystemet jobber mot brinekretsen, kommer sirkulasjonen ( fabrikkinnstilt ) til å veksle hver halve time mot CTC EcoZenith for å kontrollere om lading er mulig, ettersom CTC EcoZenith alltid har første prioritet. Er det mulig, kommer ladingen til å forsette mot CTC EcoZenith. Hvis ikke, så gjenopptas ladingen av brinekretsen. Det finnes beskyttelsesfunksjoner for kollektoren / solsystemet. Se også meny Beskyttelse kollektor i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Solvarme / beskyttelse kollektor og Se også meny kalibrering følere i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Solvarme / kalibrering følere. CTC EcoZenith 21

38 3.8 Ekstern varmtvannstank Se også meny Øvre tank i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Øvre tank En ekstern varmtvannsbereder kan kobles til CTC EcoZenith. Dette resulterer et større lagret varmtvannsvolum som bidrar til høyere varmtvannskapasitet. Det innkommende kalde vannet går først gjennom CTC EcoZenith der det varmes opp før det går inn i varmtvannsberederen og ut til tappestedene. Det betyr at når temperaturen på vannet fra CTC EcoZenith ikke lenger er tilstrekkelig, finnes forsatt hele varmtvannsberederens volum tilgjengelig. Når temperaturen i den øvre tanken på CTC EcoZenith er innstilt ) fabrikkinnstilling ) på 5 C høyere enn den eksterne varmtvannstanken, så starter ladepumpen og varmer fra den øvre delen av tanken og lader opp varmtvannsberederen inntil at temperaturen i varmtvannsberederen ikke har klart å øke en grad på 3 minutter. Når man lagrer varmtvann under 60 C må man gjøre en ekstra oppvarming med jevne tidsintervaller for å fjerne risikoen for legionella. Denne funksjonen er innebygget i CTC EcoZenith, som først varmer opp den øvre delen av tanken så mye den klarer ved hjelp av varmepumpen før elkolben får gå inn og høyne de siste gradene som behøves for at varmtvannsberederen skal oppnå 65 C på under 1 time. Dette er fabrikkinnstilt til å utføres hver fjortende dag. 3.9 Svømmebasseng ( Styringen er tilvalg fra CTC ) Se også meny svømmebasseng i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Øvre tank. Med tilvalgspakken kretskort ekspansjon får man muligheten til å styre ladingen av svømmebassenget fra CTC EcoZenith. Svømmebassenget ansluttes den nedre delen av tanken og mellom CTC EcoZenith og bassenget moteres det en varmeveksler for å separere de to væskene. Via en føler i bassenget starter og stopper ladepumpen for å holde innstilt temperatur i bassenget, fabrikkinnstillingen er 22 C og temperaturen får synke 2 grad før ladepumpen starter igjen. Man kan også stille inn bassengprioritet høy eller lav. Dette avgjør om man får bruke spissvarme til oppvarming av svømmebassenget eller ikke. CTC EcoZenith 22

39 3.10 Ekstra buffertank Se også meny Ekstern tank i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Ekstern tank. Se også meny Dag for dag i kapittel Detaljbeskrivelse Menyer Avansert / Innstillinger / Ekstern tank / Dag for dag. CTC EcoZenith kan sammenkobles med en eller flere buffertanker. Dette benyttes gjerne ved tilkobling av Vedanlegg og Solvarmesystem der volumet i CTC EcoZenith ikke er tilstrekkelig. Med tilbehøret lading ekstern tank så kan varmt vann både sendes fra den nedre delen av tanken til buffertanken - /e og fra buffertanken - / e tilbake til CTC EcoZenith. Altså både lade og lade tilbake energien. Til EcoZenith Til EcoZenith 510 Styring ved soldrift Når solvarmen er aktivert, så foretas det en lading over til buffertanken - / e på to ulike måter: ikke noe varmebehov og varmebehov i systemet. Når det ikke er noe varmebehov i systemet, så lader solen CTC EcoZenith for å få en høy temperatur og mye varmtvann. Da kommer solen til å lade opp CTC EcoZenith til føleren i den nedre delen av tanken oppnår 80 C før sirkulasjonepumpen fører over varmt vann fra CTC EcoZenith s øvre anlutning i den nedre delen av tanken og inn i toppen på den første buffertanken. Siden overføres varmen inntil temperaturen i føleren i den nedre delen av tanken har sunket 3 grader ( starter ladingen ved 80 grader og stopper ved 77 grader ). Nedre del av tanken må være minst 7 grader varmere enn buffertanken for at ladingen skal få lov til å starte. Det gjelder uansett om det et varmebehov eller ikke. Når det finnes et varmebehov i systemet så kommer ladingen til buffertanken - /e styres av innstilt turtemperatur i den nedre delen av tanken som i sin tur styres av valgt kurvehelning for varmesystemet. Når solen varmer opp den nedre delen av tanken til 7 grader over innstilt turtemperatur, starter overføringen forutsatt at ndre del av tanken også er 7 grader varmere enn buffertanken - / e. Jo lavere temperatur solen arbeider i mot, jo mindre tap foregår i solkollektorene og dermed øker virkningsgraden. Når det er et varmebehov tilstede, behøves altså ikke en maksimalt høy temperatur, fordi systemet arbeider mot et maksimalt energiuttag fra solkollektorene. De temperaturnivåene som er angitt ovebfor, er innstillbare. CTC EcoZenith 23

40 Styring ved veddrift Vedkjelen lader opp CTC EcoZenith til føleren i den nedre delen av tanken oppnår 80 C ( fabrikkinnstilling ) før sirkulasjonspumpen starter overfører varmt vann fra den øvre anslutningen i den nedre delen av tanken og inn i toppen på den første buffertanken. Overføringen forsetter til temperaturen på føleren i den nedre delen av tanken har sunket 3 grader ( starter ladingen ved 80 grader og stopper ved 77 grader ). Nedre tank må være minst 7 grader varmere enn buffertanken for at ladingen skal få starte iht. fabrikkinnstilte verdier. Tilbakelading fra buffertank til EcoZenith Tilbake lading fra buffertank til CTC EcoZenith foregår alltid til den øvre delen av tanken om det er mulig. Om det ikke er mulig å lade tilbake til CTC EcoZenith s øvre del av tanken på grunn av for lav temperaturforskjell, kontrollerer styringen om det er mulig å lade til den nedre delen av tanken. Betingelsen for tilbakelading er at det er 7 graders temperaturdifferanse. De temperaturnivåene som er angitt ovenfor, er innstillbare. CTC EcoZenith 24

41 4 Funksjoner instrumentpanel CTC EcoZenith På det lett oversiktelige instrumentpanelet utføres alle innstillinger og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen vises i et display. Med et fåtall av knapper når du lett frem til all informasjonmed med å velge blandt et antall ulike menyer. Husk at CTC EcoZenith bare viser menyene for de systemer og funksjoner som er valgt i i Meny Avansert / Definere systemet. Slik benyttes knappene Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. Nedenfor beskrives de ulike knappenes funksjon. A. Display B. Knapp steg bakover eller angre Med denne knappen steger du deg bakover i menysystemet til foregående meny. Her kan du også angre en valgt rad. C. Knapp OK Du godkjenner / bekrefter en verdi eller et valg med denne knappen. B A C D. Knapp øke respektive minske Med knappene øker repektive minsker du en verdi. Du flytter også radmarkøren oppover eller nedover. D E. Knapp Resett alarm Med denne knappen resetter du produktet etter en alarm. Vises bare ved alarm. 1 E 4 1. Menynavn Her vises navnet på den menyen du er inne i for øyebliket. Når du ikke er inne i menysystemet vises produktnavn, ukedag og tid ( normalvisning. 2: Radmarkør. Markøren flytter du opp eller ned til den raden du vil velge. Du flytter markøren med øke- resp. minske.knappen (D). Markøren blir svart når man velger en rad. Trykk på angreknappen (B) for å avmarkere markøren. 2 EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning Avansert Indikering flere rader Pilen viser at det er flere rader nedenfor som ikke vises. Steg med markøren nedover for å se flere rader. Pilen blir borte når det ikke er flere rader å vise. 4. Indikering flere rader Pilen viser at det er flere rader ovenfor som ikke vises. Steg med markøren oppover for å se flere rader. Pilen blir borte når det ikke er flere rader å vise. 5. Informasjonsområde. Her vises all informasjon, temperaturer, verdier osv. CTC EcoZenith 25

42

43 5. Oversikt over menyer i CTC EcoZenith Innstilling tid Ukedag Man Tid 12:00 Romtemperatur Velg radiatorsystem Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Visas om fler än ett radiatorsystem är valt i menyn Definiera systemet Ekstr VV Type Dag for dag Tid 120 Dag for dag EcoZenith Man 12:00 Rom C 20.0(20.0) Øvre tank C 50 Ekstr VV Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning Avansert Aktuell driftinfo Øvre tank Spiss Nedre tank VP Sol På Ute C 7 Øvre tank C 55(55) Nedre tank C 35(35) Rom 1 (2, 3) C 20.0(20.0) Tur 1 (2, 3) C 45(45) Retur C 34 Radiatorpumpe 1 (2, 3) Till Shuntventil 1 (2 3) Stenger Kompr VP1 (2, 3) På Vifte VP1 (2, 3) Høy Ute VP1 (2, 3) C 7 Brinepump VP1 (2, 3) På Brine inn/ut C 5/2 Inn/Ut VP1 (2, 3) C 41/47 Hetgas VP1 (2, 3) C 86 Ladepumpe VP1 (2, 3)% 80 Ladetemp panna C 70 Ekstern kjele Fra Røykgasstemp C 180 Ekstern tank C 80/70 Pumpe til tank Av Pumpe fra tank På Vekselventil Opp Fra solkollekt C 50 Til solkollekt C 45 Tank solcoil C 45 Ladetemp sol C 48 Solar pumpe % 50 Ladepumpe sol % 50 Effekt sol kw 1,1 Ekstern VV tank C 60 Ekstern VV pumpe På Sirkpump VV På Temp bass C 25(25) Ladepumpe bass På Shuntforsink 180 Eleffekt kw 6/ 0 Strømuttak A 4/ 5/ 4 (20) Prog. Dato Historisk driftinfo Total driftstid h 8768 Elvarme kwh Högsta framledning C 55 Driftstid h VP Driftstid/24h VP1 10:22 Starter/24h VP1 14 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP2 4:12 Starter/24h VP2 12 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP3 5:43 Starter/24h VP3 11 Energi KWh Diff sol C graf Soleffekt graf Solenergi graf Energi kwh 5384 Nattsenkning Velg radiatorsystem: Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Avansert Innstillninger Definer systemet Service CTC EcoZenith 26

44

45 Romtemperatur Finjustering - + (50) Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) Visas om rumsgivare för radsystem 1-3 vald Ja Dag for dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Dag for dag Mn Tir Ons Tors Fre Lør Søn Blokk 1 (2, 3) Senk Søn Høyne Fre Senke - - Høyne - - Øvre tank Stopp temp C 50 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Stopp diff øvre C 3 Min temp øvre C 45 Spiss øvre tank C 55 Spiss ekstra VV C 60 Ladepumpe min% 50 Ladepumpe max% 100 Driftstid VV sirk 4 Tid VV sirk 15 Dag for dag VVsir Ekst. VV diff C 5 Ekst. VV 14 Nedre tank Nedre tank min C 25 Dag for dag VVC Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Nattsenk rad syst 1 (2, 3) Type Dag for dag Romtemp senkes C -2 (alt tur senkes C -3) Dag for dag (alt Blokk) Innstillinger Språk Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Øvre tank Nedre tank Solvarme Vedkjele Ekstern kjel Ektern tank Bass Fjernstyring Ferie Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst. Norsk NS Av Radiatorsystem 1 (2, 3) Maks turtemp C 55 Min turtemp C Av Varme av, ute C 16 Varme av, tid 120 Kurvehelnin C 50 Kurvejusterin C 0 Gulvfunksjon Av Varmepumpe 1 (2, 3) VP1 (2, 3), Kompr Sperret VP1 (2, 3), Min utetemp C -10 Prio EcoAir/Part C 5 VP1-VP2 tid 30 Tariff VP VP1 (2, 3) ladepump min% 50 VP1 (2, 3) ladepump maks% 100 Solvarme dt maks sol C 7 dt min sol C 3 Min turtall pump % 30 Maks nedre tank C 85 Makstemp brine C 18 dt maksbrine C 60 dt minbrine C 30 Soltest tank C 4 Intervall test 30 Vinterlmodus Tid temp graf 5 Tid drift graf 1 Sirkulasjon (l/min) 6 Sikkerhet kollektor Kalibrering følere Vedkjele Start/stopp C 100 Ekstern kjele Stopp ekst kjele. C 65 Diff Ekst kjele. C 5 Tariff ekstkjele Av Min driftstid 0 Priorite Høy Forsink pri lav 120 Sikkerhet kollektor Maks temp C 120 Kjøling Ja Etterkjøl ja/nei Frostbeskytt Frostbeskytt C -25 Kalibrering følere Fra solar C 0 Til solkollekt C 0 Ladetemp sol C 0 Definer systemet Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Fortsättning nästa sida Service Funksjonstest Alarm info Fabrikkinnstilling Ja Elkolber Elkjele øvre kw 9 Elkjele nedre kw 9 Elkjele nedre C 50 Shuntforsink 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400V Tariff el Ekstern tank dt nedre ekst C 7 dt start øvre C 7 dt stopp øvre C 3 Start lad nedre C 80 dt start nedre C 7 dt stopp nedre C 3 dt sett nedre C 7 VP lading Av Dag for dag Bass Temp bass C 22 Diff bass C 1.0 Priorite bass høy Dag for dag Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Fortsättning nästa sida CTC EcoZenith 27

46

47 Def radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Romføler 1 4-ventil 59 Radpump 36 Føler 79 Føler 81 Føler 84 Ja Def Solvarme Solvarme Type Vakuumrør Lading borrehull Føler ut 70 Føler inn 71 Ladepumpe 30 Ladepumpe 42 Føler 72 3-ventil 58 Ja Coil Def Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 2 Romføler 2 3-ventil 60 Radpump 37 Føler 80 Føler 81 Føler 86 Ja Def Vedkjele Vedkjele Føler 73 Føler 85 Ja Definer systemet Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Ja Def Radiatorsystem 3 Radiatorsystem 3 Romføler 3 3-ventil 57 Radpump 35 Føler 74 Føler 81 Føler 87 Ja Def Ekstern kjele Ekstern kjele Føler 85 Ladepumpe 34 Def Ekstern tank Ekstern tank Føler 82 Føler 89 Ladepumpe 44 Ladepumpe 45 3-ventil 56 Ja Ja Fortsättning från föregående sida Def Varmepumpe 1 Varmepumpe 05 Ja Type EcoAir Ladepumpe V 3-ventil 54 3-ventil 55 Def Varmvann SVV Ekstern VV tank Sirk pump 43 Timer SVV Føler 78 Sirk pump 38 Ja Service Funksjonstest Alarm info Fabrikkinnstilling Fortsättning från föregående sida Def Varmepumpe 2 Varmepumpe 06 Ja Type EcoAir Ladepumpe V Def Bass Bass Føler 88 Basspump 39 Basspump 41 Ja Def Varmepumpe 3 Varmepumpe 07 Ja Type EcoAir Ladepumpe V Def Elkolber Øvre elkolbe 14 Øvre elkolbe 15 Nedre elkolbe 13 Ja Ja CTC EcoZenith 28

48

49 Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Ventiler Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Test radiatorsystem Shunt1 59 Radpump1 36 Av Shunt2 60 Radpump2 37 Av Shunt3 57 Radpump3 35 Av Romføler Av Test varmepump 1 VP1 Kompr. 05 Av VP1 Vifte 05 Av VP1 Brinep. 05 Av VP1 Laddp. 31% 0 Test varmvann SVV-pump 43 VV-pump 38 Test Bass Basspump 39, 41 Av Av Av Alarm info Siste alarm: Utføler (83) Tidlig alarmer: Romføler (84) Turfølere (80) Test varmepump 2 VP2 Kompr. 06 Av VP2 Vifte 06 Av VP2 Brinep. 06 Av VP2 Laddp. 32% 0 Fabrikkinnstilling Kode VP1, maks tur C 55 VP1, mksx retur C 48 VP1, alarm kompr.temp C 120 VP1, maks brine inn C 20 VP1, min brine inn C -5 VP1, maksdiff br. C 7 VP2, maks tur C VP2, maks retur C VP2, alarm kompr.temp C 120 VP2, maks brine inn C 20 VP2, min brine inn C -5 VP2, maksdiff br. C 7 VP3, maks tur C VP3, maks retur C VP3, alarm kompr.temp C 120 VP3, maks brine inn C 20 VP3, min brine inn C -5 VP3, maksdiff br. C 7 Diff VP øvre C 5 Diff VP nedre C 5 Startforsinkelse 10 Temp logg Test varmepump 3 VP3 Kompr. 07 Av VP3 Vifte 07 Av VP3 Brinep. 07 Av VP3 Laddp. 33% 0 Test ventiler 3-ventil 54 Ned 3-ventil 55 Ned Test elkolber Elkolbe 14 Elkolbe 15 Elkolbe 13 Av Av Av Test solvarme Pump sol 30% 0% Pump VVXpump sol 42% 0% 3-ventil. Sol 58 Tank Test vedkjele Pumpe røkgass 40 Av Test ekstern kjele Spiss 04 Pump kjele 34 Av Av Test ekstern tank P. fra tank 45 Av P. til tank 44 Av 3-ventil ekst 56 Ned CTC EcoZenith 29

50

51 6. Detaljbeskrivelse menyer CTC EcoZenith viser bare menyer for systemer og funksjoner som er valgt i Menyen Avansert / Definere systemet. Alle andre menyer som ikke er aktuelle for ditt system er skjult Om varmesystemet senere bygges ut eller endres, benyttes Meny Avansert / Definere systemet igjen for å lage nytt system og funksjoner. 6.1 Detaljbeskrivelse menyer Produktet leveres med innstilte fabrikkverdier som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Man bør kontrollere de innstilte verdiene i menyen for radiatorsystemet. La installatøren hjelpe deg med å programmere inn de riktige verdiene. Følgende grunnverdier leveres fabrikkinnstilt: Temperatur elkolbe øvre tankdel Effekt elkolbe øvre tankdel Temperatur elkolbe øvre tankdel Effekt elkolbe øvre tankdel Romføler Størrelse hovedsikring Husets varmekurve Ekstra varmtvann Nattsenking 55 C 9 kw 50 C 9 kw Automatisk 20 A Kurvehelning 50 C Kurvejustering 0 C CTC EcoZenith 30

52

53 EcoZenith Man 12:00 Rom C 20.0(20.0) Øvre tank C 50 Ekstr VV Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning Avansert 6.2 Hovedmeny / Normalvisningsmeny Denne menyen er systemets grundmeny. Om man ikke foretar noen inntasting, vil systemet gå tilbake til dette menybildet. Herfra kan man nå alle andre aktuelle menyer. EcoZenith Rom C Romtemperatur Øvre tank C Ekstra VV Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenking Avansert Viser produktnavn, dag og tid. Dag og tid kan innstilles med å velge denne radendenne raden. Aktuell temperatur for romføler 1. I parantes vises innstilt temperatur. Denne raden må velges for å komme til meny Romtemperatur der endringene kan utføres. Ved nattsenkning av radiatorsystem 1 vises NS til høyre i menyen. Ved nattsenkning av radiatorsystem 2 og 3 vises NS bare i den respektive menyen for romtemperatur. Fabrikkinnstilling 20.0 ( Innstillingsområde C ). Om det ikke er innstallert en romføler, regulerer temperaturen seg istedet etter utetemperaturen. Velg denne raden for å påvirke temperaturen ut til radiatorene, se meny romtemperatur. Ved nattsenkning av radiatorsystem 1 vises NS til høyre i menyen. Ved nattsenkning av radiatorsystem 2 og 3, vises NS bare i den respektive menyen for romtemperatur. Her vises produktets høyeste temperatur så lenge en føler er plassert i den øvre delen av tanken.bare visning. Ja respektive vises til høyre på denne raden om ekstra varmtvann er aktivt eller ikke. Velg denne raden for å aktivere og utføre innstillinger i Menyen Ekstra VV. Ja vises om ekstra varmtvann er aktivert ut fra Dag til dag - programmet. Om ekstra varmtvann er aktivert ut fra tidsinnstilling, vises gjenværende tid. Velg denn menyen for å se alle aktuelle driftsdata i produktet, aktuelle temperaturer og hvilke komponenter som for øyeblikket er aktive osv. Velg denne menyen for se driftsdata som er blitt lagret over en lengre tid. Her velger du om du vil aktivere nattsenkning ( lavere romtemperatur om natten ). 2 senkninger per dag, syv dager i uken kan programmeres. Alternativt kan kan man programmere inn senkning på valgfri dager i blokk. Denne menyen inneholder tre undermenyer: En meny for grunninnstillinger som skal gjøres, en for å deinere hvilke delsystem og komponenter som det aktuelle varmesystemet består av, samt en meny for servicepersonell. CTC EcoZenith 31

54 Innstilling tid Ukedag Man Tid 12: Meny innstilling tid ( lengst opp i Normalvisningsmenyen ) Her innstilles ukedag og tid. Klokkens drift er elnettets frekvens ( 50Hz ). Ved strømavbrudd må klokken eventuellt stilles inn igjen. Etter strømavbrudd vil klokken starte igjen på den tiden den hadde ved avbruddet ± 5 minutter. Sommer- / vintertid må innstilles manuellt. Ukedag Innstill den aktuelle ukedagen ( innstilling mandag - søndag ). Klokkeslett Still inn aktuell tid ( innstilling 00:00-23:59 ). Romtemperatur Velg radiatorsystem Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem Meny Romtemperatur ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) Om flere enn et radiatorsystem er definert, kommer denne menyen opp. Her velges det radiatorsystemet hvor temperaturen skal justeres. Romtemperatur Finjustering - + (50) 6.5 Meny drift uten romføler Om det ikke er installert romføler, innstilles romtemperaturen for det respektive radiatorsystemet i denne menyen. Husets grunninnstillinger innstilles først i Meny Radiatorsystem, gjerne med hjelp av installatøren. I denne menyen finjusteres siden grunninnstillingen. Dette kan utføres for hvert enkelt definert radiatorsystem. Om temperaturen inne oppleves for høy eller for lav, flytt markøren mot + ( øke ) eller mot minus ( sernke ). Flytt bare litt om gangen. Avvent så resultatet ( 1 dag ) før neste endring utføres. Flere justeringer kan være nødvendig ved ulike utetemperaturer, men etterhvert oppnår man en riktig innstilling som ikke behøves å endres. Under stolpen vises en refanseverdi ( f.eks. 50 ) Om grunninnstillingen justeres i Meny Avansert / innstillinger / radiatorsystem 1 ( 2, 3 ) midtstilles markøren igjen. Ved nattsenkning vises NS oppe i høyre hjørne.! Radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og fungere godt ved injustering av systemet. 6.6 Drift med romføler Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) Ved drift med romføler kommer følgende menyer opp for de radia tor systemene som er definert i Menyen Avansert / Definere systemet. Ved nattsenkning vises NS oppe i høyre hjørnet. Om det bare er et radiatorsystem som er definert, innstilles temperaturen direkte i hovedmenyen. Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) CTC EcoZenith 32

55 6.7 Meny Ekstra VV Ekstr VV Type Dag for dag Tid 120 Dag for dag Type Dag for dag Tid Tid Dag for dag ( du kommer rett inn i menyn fra hovedmenyen ) Her utføres innstillinger av tider for når og hvor lenge ekstra varmtvann skal produseres. For mer informasjon om funksjonen ekstra varmtvann, se kapittelet Varmtvann. Innstillinger for elkolbenes drift og temperatur ved ekstra varmtvann, utføres i Menyen Avansert / innstillinger / Øvre tank. Velges denne raden, kan man velge å produsere ekstra varmtvann en viss tid, fabrikkinnstilt 120 minutter. Ja Ekstra varmtvann produseres for øyeblikket. Normal drift. Her velges hvordan ekstra varmtvann aktiveres. Programmering av ekstra varmtvannsproduksjon. Ekstra varmtvann produseres i det tidsrommet som stilles inn. Når denne raden velges, kan tiden innstilles for hvor lenge ekstra vamtvann skal produseres. Fabrikkinnstilling 120 minutter ( innstillingsområde minutter ). Vises om typen Dag for dag er valgt. I denne menyen programmerer man inn for ekstra varmtvann, se neste avsnitt. Dag for dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Eksempel Meny Dag for dag Ekstra VV / Dag for dag I denne menyen programmeres tidene for ekstra varmtvann for hele uken. Programmet gjentar seg uke etter uke. Menyen viser fabrikkinnstillingene som kan endres. Ønskes flere perioder med øket varmtvannskapasitet, programmeres de påfølgende tidene inn. = temperaturen i den øvre delen av tanken og dermed høynes også varmtvannskapasiteten ( iht. verdiene som er innstilt i Menyen Avansert / Innstillinger / Øvre tank. ved det klokkeslettet som er angitt etter pilen. = varmtvannskapasiteten senkes til normal innstilling ved det klokkeslettet som er angitt etter pilen. Man Eksempel 2 Man På mandags morgen kl. 06:00 høynes temperaturen i den øvre delen av tanken for øket varmtvannskapasitet. Temperaturen senkes igjen til det normale kl. 07:00. Klokken 06:00 høynes temperaturen, kø. 07:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og 17:00 er det øket varmtvannskapasitet og deretter senkes temperaturen CTC EcoZenith 33

56 Aktuell driftinfo Øvre tank Spiss Nedre tank VP Sol På Ute C 7 Øvre tank C 55(55) Nedre tank C 35(35) Rom (20.0) Tur 1 C 45(45) Retur C 34 Radiatorpumpe 1 På Shuntventil 1 Stenger Rom (20.0) Tur 2 45(45) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Stenger Rom (20.0) Tur 3 45(45) Radiatorpumpe 3 På Shunt 3 Stenger Kompr VP1 På Vifte VP1 Høy Ute VP1 C 7 Brinepump VP1 På Brine inn/ut C 5/2 Inn/Ut VP1 C 41/47 Hetgas VP1 C 86 Ladepumpe VP1 80% Kompr VP2 På Vifte VP2 Høy Ute VP2 C 7 Brinepump VP2 På5/2 Inn/Ut VP2 41/47 Hetgas VP2 C 86 Ladepumpe VP2 80% Kompr VP3 På Vifte VP3 Høy Ute VP3 C 7 Brinepump VP3 På5/2 Inn/Ut VP3 41/47 Hetgas VP3 C 86 Ladepumpe VP3 80% Ladetemp panna C 70 Ekstern kjele Fra Røykgasstemp C 180 Ekstern tank C 80/70 Pumpe til tank Av Pumpe fra tank På Vekselventil Opp Fra solkollekt C 50 Til solkollekt C 45 Tank solcoil C 45 Ladetemp sol C 48 Solar pumpe % 50 Ladepumpe sol % 50 Effekt sol kw 1,1 Ekstern VV tank C 60 Ekstern VV pumpe På Sirkpump VV På Temp bass C 25(25) Ladepumpe bass På Shuntforsink 180 Eleffekt kw 6/ 0 Strømuttak A 4/ 5/ 4 (20) Prog. Dato Meny aktuell driftsinfo ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i produktet og systemet. Verdien i parantesen er enten ønsket verdi eller automatisk verdi som produktet arbeider imot ( f.eks. innstilt turtemperatur ). Husk at bare de menyene for systemet og funksjoner som er valgt i Menyen Avansert / Definere system vises, mens alle andre menyer som ikke er aktuelle for ditt system skjulte. Øvre tank Viser hvilken status den øvre delen av tanken befinner seg i. F.eks. om den lades med varme fra varmepumpeen ( VP ), ekstern kjele eller elkolbe ( spiss ), sol ( SOL ) eller at ingen lading finner sted. Nedre tank Viser tilsvarende informasjon som ovenfor, men for den nedre delen av tanken. De ulike driftsforholdene for den nedre delen av tanken er VP, Spiss, Sol, og ved. Sol Status for solkollektorenes drift, På, Av, eller Tilbakelading. Tibakelading innebærer at et eventuellt borrehull / energibrønn kan lades med varme fra solkollektorer når det ikke finnes noe behov for solvarme til huset eller til varmtvannsproduksjon. Ute Viser utetemperaturen til uteføleren som er tilkoblet CTC EcoZenith. Føleren benyttes for å styre temperaturen i huset ( den stenger ikke av luft- / vannvarmepumpen. Det gjøres med uteføleren som er montert i varmepumpen. Øvre tank C Viser temperaturen i den øvre delen av tanken, samt den temperaturen som tanken arbeider mot i parantes ( innstilt turtemepratur ). Innstilt turtemeperatur stilles inn i Meny Avansert / Øvre tank / Stopptemp. Innstilt turtemperatur senkes automatisk om varmepumpen oppnår sin maksimale driftstemperatur ved lading av den øvre delen av tanken. Innstilt turtemperatur senkes ikke i Meny Min temp Øvre + Diff VP øvre. Nedre tank C Viser den temperaturen i den nedre delen av tanken, samt den temperaturen som tanken arbeider mot i parantes ( innstilt turtemperatur ). Aktuell turtemperatur styres av husets varmekurve iht. utetemperaturen. Romtemperatur 1 ( 2, 3 ) Viser aktuell romtemperatur for romføler 1, om romføler 1 er valgt i driften, samt ønsket verdi i parantes. Om mer enn 1 radiatorsystem ( 2, 3 ) er definert, vises de aktuelle driftstemperaturene nedenfor. CTC EcoZenith 34

57 Tur 1 ( 2, 3 ) Retur temperatur Radiatorpumpe 1 ( 2, 3 ) Shunt 1 ( 2, 3 ) Kompressor VP 1 ( 2, 3 ) Aktuell turtemperatur til husets radiatorer, samt den temperaturen systemet arbeider mot. Avhengig av innstilte parametere og aktuell utetemperatur, kommer denne verdien å variere under driften. Temperaturen ut fra husets radiatorer. Avhengig av innstillinger og aktuell utetemperatur, kommer denne verdien til å variere under driften. Driftstilstanden til radiatorpumpen. Om sommeren når det ikke er noe oppvarmingsbehov, stopper pumpen. Pumpen mosjoneres likevel av og til for å unngå at den setter seg fast. Viser om shuntventilen åpner / øker eller stenger reduserer varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur shuntes ut, står ventilen i stille. Kompressorens driftstilstand. På Kompressoren er i drift. Av Kompressoren er i øyeblikket avslått. Sperret Kompressoren er enten sperret i innstillingsmenyen eller får ikke lov til å starte pga. for lav utetemperatur ( gjeller EcoAir ), samtidig som utetemperaturen vises i displayet. Om mer enn 1 varmepumpe ( 2, 3 ) er definert, vises også deres aktuelle driftsinformasjon ( Kompressor, Vifte, Ute C, Brinepumpe, Inn / UT C, Hetgass C og ladepumpe ). Vifte VP 1 ( 2, 3 ) Viftens driftstilstand ( gjelder EcoAir ). Høy Høy hastighet ved utetemperaturer under + 10 C. Lav Lav hastighet ved utetemperaturer over + 10 C. Av Viften er avslått. Ute VP 1 ( 2, 3 ) Viser utetemperaturen til føleren som er tilkoblet varmepumpen ( gjelder EcoAir ). Denne temperaturen benyttes til å styre varmepumpens drift, som f.eks. til å stoppe varmepumpen ved for lav utetemperatur. Brinepumpe VP 1 ( 2, 3 ) Viser om brinepumpen er er på eller er avslått( gjelder EcoPart ). Brine inn/ut C Viser inngående og utgående brinetemperatur ( gjelder EcoPart ). Inn/ut VP 1 ( 2, 3 ) C Hetgass VP 1 ( 2, 3 ) C Ladepumpe VP 1 ( 2, 3 ) Ladetemp kjele C Ekstern kjele Røkgasstemp C Viser temperaturen på vannet som går inn og ut av varmepumpen. Aktuell hetgasstemperatur ut fra kompressoren. Verdien varierer avhengig av forholdene. Viser driftsforholdet til varmepumpens ladepumpe.om det benyttes en turtallstyrt sirkulasjonspumpe, vises hvor mange prosent av maksimal hastig pumpen drives med. Ellers vises På eller AV. Viser inngående temperatur til den øvre delen av tanken fra vedkjele eller en annen ekstern kjele. Viser om ekstern kjele er på eller av. Aktuell røkgasstemperatur fra vedkjele. CTC EcoZenith 35

58 Ekstern tank Pumpe til tank Pumpe fra tank Vekselventil ekst. Ut av solkollektorer C Inn i solkollektorene C Tank solcoil C Ladetemp sol C Solkollektorpumpe % Ladepumpe sol % Effekt sol kw Ekstern VV tank C Ekstern VV pumpe SVV - pumpe Bassengtemp Ladepumpe basseng Temperaturen i den øvre delen av av en ekstern buffertank, f.eks. EcoTank 510. Driftsforhold, av eller på, for den sirkulasjonspumpen ( 44 ) som lader varme fra CTC EcoZenith til en ekstern buffertank, altså når varme skal lagres. Driftsforhold, av eller på, for den sirkulasjonspumpen ( 45 ) som lader varme til CTC EcoZenith fra en ekstern buffertank, altså når man skal hente lagret varme. Viser i hvilken posisjon vekselventilen befinner seg i, OPP alternativt NED. I posisjon Opp kan varme lades fra eksten buffertank til den øvre delen av tanken i CTC EcoZenith. I posisjon NED kan varme enten lades fra eller til nedre delen av tanken i CTC EcoZenith. Utgående temperatur fra solkollektorene. Inngående temperatur til solkollektorene. Aktuell temperatur i den nedre delen av tanken der hvor solcoilen befinner seg. Utgående temperatur fra solvarmeveksleren. Driftsforhold til solpanelenes sirkulasjonspumpe ( 30 ). Av, alternativt antall prosent av maksimal kapasitet som pumpen drives med. Om solkollektorene installes med en varmeveksler mellom kollektorene og CTC EcoZenith, må det monteres ytterligere en sirkulasjonspumpe ( 42 ). Denne pumpens driftsforhold vises som Av, alternativt antall prosent av maksimal kapasitet som pumpen drives med. Viser hvor mye effekt solkollektorene gir. Verdiene basereres på inn- og utgående temperatur, samt sirkulasjonen gjennom solkollektorene. Viser temperaturen i ekstern varmrtvannstank om den finnes. Denne tanken kan benyttes for å utøke varmtvannskapasiteten ytterligere. Viser driftstilstanden, På eller Av for sirkulasjonspumpen til den eksterne varmtvannstanken. Viser driftstilstanden, PÅ eller Av for sirkulasjonspumpen til varmtvannsirkulasjonen. Aktuell temperatur i svømmebassenget, samt innstilt turtemperatur som CTC EcoZenith arbeider mot. Viser driftstilstanden, Av eller På for svømmebassengets ladepumpe. CTC EcoZenith 36

59 Shuntfordrøyning Shunten fordrøyes fabrikkinnstilt 180 minutter, før den henter varme til radiatorsystemet fra den øvre delen av tanken, spisslast. Denne raden viser hvor lang tid det er igjen av nedtellingen til 0. Verdien kan stilles minutter og det går også å sperre shunten slik at den aldri tar varme fra tankens spissdel. Innstillingen utføres i Meny Avansert / Innstillinger / Elkolber. Effekt kw Viser hvor mye effekt i kw som elkolbene forbruker( øvre kolbe / nedre kolbe ). Strømuttak Prog dato Viser husets totale strømuttak på hver og en av fasene. Dette forutsetter at det er montert strømfølere på innkommende ledninger. Om strømmen overstiger innstilt størrelse på hovedsikringene, justerer elkolbene automatisk ned effekten for å beskytte sikringene når f.eks. flere effektkrevende produkter i boligen benyttes. Innstilt størrelse på hovedsikringene vises i parantes. Styreprogrammets versjonsdato. CTC EcoZenith 37

60 Historisk driftinfo Total driftstid h 8768 Elvarme kwh Høyeste turtemp C 55 Driftstid h VP Driftstid/24h VP1 10:22 Starter/24h VP1 14 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP2 4:12 Starter/24h VP2 12 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP3 5:43 Starter/24h VP3 11 Energi KWh Diff sol C graf Soleffekt graf Solenergi graf Energi kwh 5384 Total driftstid h Elvarme kwh Høyeste turtemp C Driftstid h VP 1 ( 2, 3 ) Driftstid / 24h VP 1 ( 2, 3 ) Starter / 24h VP 1 ( 2, 3 ) Energi kwh Diff sol C graf Soleffekt graf Solenergi graf Energi kwh 6.10 Meny Historisk dritsinfo Den totale tiden som produktet har vært spenningssatt. Det totale energiforbruket for CTC EcoZenith s elkolber. Dette er en indirekte energimåling basert på elkolbenes driftstid. Det øvrige forbruket i boligen ligger uten for dette. Den høyeste temperaturen som sendes ut til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / boligens temperaturkrav, Jo lavere verdi i vintersesongen, jo bedre egnet for varmepumpedrift. Verdien kan nullstilles ved å trykke på OK i denne menyen. Viser den totale tiden som varmepumpens kompressor har vært i drift. Om det er diffinert mer enn en varmepumepe ( 2, 3 ), vises deres historiske driftsinformasjon( Driftstid, Driftstid / 24h, Starter / 24h og Energi. Kompressorens driftstid det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises en gang en gang pr. døgn. Ved første start vises verdien først etter 24h. Antall starter som kompressoren har foretatt det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises en gang en gang pr. døgn. Ved første start vises verdien først etter 24h. Avgitt varmeenergi fra varmepumpen. Verdien beregnes med hjelp av driftsdata fra føleren i varmepumpen. Verdien vises bare om varmepumpen er av en modell som har såkalt varmemengdemåleing, Velg denne menyraden for å grafisk se forskjellen mellom inngående og utgående temperatur fra solkollektorene over et tidsrom. I denne menyraden vises grafisk avgitt effekt fra solkollektorene over et tidsrom. I denne menyraden vises grafisk avgitt energi fra solkollektorene over et tidsrom. Totalt avgitt energi fra solkollektorene Denne verdien er beregnet ut i fra inn- og utgående temperatur fra kollektorene, driftstiden og i innstilt sirkulasjon. Derfor er dette ingen eksakt måling. CTC EcoZenith 38

61 6.11 Nattsenking Nattsenkning Velg radiatorsystem: Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Nattsenk rad syst 1 (2, 3) Type Dag for dag Romtemp senkes C -2 (alt tur senkes C -3) Dag for dag (alt Blokk) ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen utføres innstillingene for nattsenking. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i fastlagde perioder, f.eks. om natten eller eller om dagen når man er på jobb. Det er to typer av nattsenking man kan velge: Dag for dag velges å fastlegge daglige senkinger og Blokk for å fastlegge nattsenkingsperioder som varer over flere dager. Om det er definert bare et radistorsystem, vises ikke det første menybilde ( her øverst til venstre ) for valg av radiatorsystem. Type Her velges om den fastlagde senkingen skal være aktiv, Ja. Med foretas det ikke noen senkning. Type av senking velges velges her. Dag for dag innebærer at man fastlegger senkinger for hver dag gjennom hele uken. Dette vil gjenta seg uke etter uke. Blokk innebærer at man fastlegger senkinger over flere av ukens dager, f.eks. Mandag til Fredag. Man kan fastlegge to perioder pr. dag. Dette vil gjenta seg uke etter uke. Romtemp senkes C ( alt. tur senkes C ) Her bestemmer man hvor mange grader som romtemperaturen skal senkes i perioden. OBS! - 2 innebærer at at romtemperaturen senkes 2 grader under den ordinære temperaturen. Om romføler ikke inngår i driften, er det isteden turtemperaturen man angir senking av. Som en tommelfingerregel: 3-4 C senking av turtemperaturen tilsvarer ca. 1 C snking av romtemperaturen i et normalt system. Fabrikkinnstilt verdi Romtemp senkes -2 C ( Innstillingsområde -40 til 0 C ). Fabrikkinnstilt verdi tur senkes -3 C ( Innstillingsområde -40 til 0 C ). Dag for dag eller Blokk I disse menyene fastlegges dag og tid. Se neste side. CTC EcoZenith 39

62 Dag for dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Eksempel Meny Dag for dag ( Nattsenking / Dag for dag ) I denne menyen fastlegges tider for senking av temperaturen gjennom hele uken. Dette vil gjenta seg uke etter uke. Til venstre vises fabrikkinnstillingene. Ønskes det ytterliger en senkingsperiode en dag, programmerer man inn de mellomliggende tidene. Husk at romtemperaturen endrer seg lagsomt og er avhengig av f.eks. hvor godt huset er isolert. = temperaturen høynes ( til normaltemperatur ) ved det klokkeslettet som settes etter pilen. = temperaturen sekes det antall grader som er blitt programmert ved det klokkeslettet som settes etter pilen. Man På mandags morgenen kl. 06:00 høynes temperaturen til det normale og er normal hele dagen gjennom til kl. 22:00.da temperaturen senkes igjen. Eksempel Kl. 06:00 høynes temperatusen til det normale, kl. 12:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og kl. 22:00 er det normaltemperatur og deretter senkes temperaturen igjen Meny Blokk Blokk 1 (2, 3) Senk Søn Høyne Fre Senke - - Høyne - - ( Nattsenking / Blokk ) I denne menyen kan senking innstilles over flere dager.i uken, f.eks. om man arbeider et annet sted enkelte dager i uken. Still inn første dag og tid når temperaturen skal senkes. Still inn dag og tid når temperaturen skal bli normal igjen. Om man ønsker to senkingsperioder under uken, programmeres disse i kronologisk orden. F.eks. Senke Søn 18:00 Heve Ons 16:00 Senke Tors 21:00 Heve Fre 16:00 CTC EcoZenith 40

63 Avansert Innstillinger Definer systemet Service Innstillinger Definere systemet Servive 6.14 Meny Avansert ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen inneholder tre undermenyer. Innstillinger og Definere systemet benyttes av installatøren og brukeren og Meny Service benyttes til feilsøking. Velg denne menyen til å utføre de innstillingene du ønsker. Denne menyen benyttes til å fortelle CTC EcoZenith hvilke komponeter og delsystem ditt varmesystem består av. Denne informasjonen benyttes for å styre, kontrollere og forsyne boligen din med varme og varmtvann på den beste og mest økonomiske måten. Dessuten sorterer CTC EcoZenith bort og skjuler menyer som ikke er aktuelle. Det som ikke er definert vises ikke. Denne menyen benyttes av servicepersonell til feilsøking og diagnostisering. Menyen inneholder også en kodet del med alarmgrenser, kun beregnet for produsentens innstillinger. Innstillinger Språk Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Øvre tank Nedre tank Solvarme Vedkjele Ekstern kjel Ektern tank Bass Fjernstyring Ferie Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst. Norsk NS Av 6.15 Meny Innstillinger ( Avansert / Innstillinger ) I Meny Innstillinger foretar installatøren og brukeren sine innstillinger etter behov og ønskemål. Språk Norsk Innstilling av ønsket språk. Radiatorsystem 1 ( 2, 3 ) Varmepumpe 1 ( 2, 3 ) Elkolber I denne menyen utføres innstillinger for de radiator systemene som finnes definert. Maks. og min.turtemperatur, sommermodus ( varme avslått ), kurvehelning og justering, samt nattsenking kan stilles inn her. Her gjøres innstillinger for de definerte varmepumpene. Innstillinger av kompressoren, laveste utetemperatur, tariff og innstilliner av sirkulasjonspumper. I denne menyen utføres innstillinger som har med CTC EcoZenith s elkolber å gjøre. Blant annet innstilles tillatte effekter, temperaturer i den nedre delen av tanken om varmepumpene ikke skulle være i drift, forsinkelse av shunten, hovedsikringer osv. CTC EcoZenith 41

64 Øvre tank Nedre tank Solvarme Vedkjele Eksternkjel Ekstern tank Bass Fjernstyring Ferie Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst Her kan egenskapene for den øvre delen av tanken innstilles. Innstillingene er bl.a. stopptemperatur, tider for veksling mellom lading av øvre og nedre tank, spisstemperatur, ekstra varmtvann, varmtvannssirkulasjon osv. Her kan man stille inn laveste temperatur for den nedre delen av tanken. Innstillinger for solvarmesystemet om dette er definert. Her innstilles startvilkårene for veddrift. I denne innstilles bl.a. start-, stopp- og differansetemperaturer til en eventuell ekstern kjele ( olje, gass, el osv. ). Om det er definert en ekstra tank, utføres innstillingene her. Her kan innstilling av start- og stoppvilkår for ladingen, samt et Dag for dag-programm. Stopptemperatur og differanse for bassengdrift kan stilles inn her om bassengdrift er difinert. Valg av fjernstyringstype. NS Fjernsenking, f.eks.med bruk av minicallsystemet. RS Rundstyring, Bortkobling av kompressor og elkolbe til visse tider som bestemmes av strømleverandøren ( spesiellt utstyr ). VV Ekstra varmtvann, benyttes sammen med tilbehøret Ekstra varmtvanns-knapp. På Om man ønsker fast nattsenking ved f.eks. ferie, kan antall dager som ferien varer innstilles her. Opptil 250 dager kan stilles inn. Her kan egne innstillinger lagres. Bekreftes med OK knappen. De lagrede innstillingene kan hentes her. Kan være fint å ha om man vil teste nye innstillinger, men angrer seg og vil gå tilbake til de gamle. Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger. Disse kan man hente med å aktivere denne funksjonen. CTC EcoZenith 42

65 Radiatorsystem 1 (2, 3) Maks turtemp C 55 Min turtemp C Av Varme av, ute C 16 Varme av, tid 120 Kurvehelnin C 50 Kurvejusterin C 0 Gulvfunksjon Av Maks turtemp C Min turtemp C Varme av, ute C Varme av, tid Kurvehelnin C 6.16 Meny Radiatorsystem ( Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem 1, 2, 3 ) I Meny Radiatorsystem utføres innstillingene for det respektive radiatorsystem som er blitt definert. Dette for å ivareta husets behov for varme, også kallt husets varmekurve.det er viktig at denne grunninnstillingen blir riktig for nettop din bolig. Feil innstilte verdier kan medføre at varmen blir utilstrekkelig eller at unødig mye energi går med til oppvarmingen. Spesielt stor vekt bør legges på å fastsette verdien for kurvehelning og kurvejustering. Høyeste tillatte temperatur som går ut til radiatorene. Med gulvvarme er det en elektronisk sperre for å beskytte gulvslyngene. Fabrikkinnstillling: 55 C ( innstillingsområde C ). Om man om sommeren vil at kjeller eller badegulv skal ha en viss grunnvarme, kan minste tillatte temperatur innstilles her. Øvrige deler av huset bør da stenges av med termostatventiler eller avstengningskraner. Fabrikkinnstilling: Av ( innstillingsområde C ). Utetemperaturgrense når huset ikke lenger behøver varme. Radiatorpumpen stopper, og shuntventilen holdes stengt om det ikke er noe varmebehov på varmesystem 2 eller 3. Radiatorpumpen mosjoneres daglig i en kort stund for ikke å sette seg fast. Systemet starter automatisk opp igjen om det skulle oppstå et behov for varme. Fabrikkinnstilling: 16 C ( innstillingsområde C ). Når utetemperaturen synker til den grensen hvor man behøver varme igjen, varme av, ute C, vil den holde seg så lav eller bli lavere, i så mange minutter som er programmert inn her. Fabrikkinnstilling: 120 minutter ( innstillingsområde minutter ). Verdien som innstilles er utgående temperatur til radiatorene med en utetemperatur på - 15 C. En lavere verdi velges om det er et radiatorsystem med store overflater på radiatorene ( f.eks. lavtemperatursystem ). Med et gulvvarmesystem må ma ha lave temperaturer, slik at verdiene må settes lavt. Har man et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur. Høytemperatursystemer er ikke det optimale for varmepumpedrift, slik at besparelsen blir mindre om man tilkobler en varmepumpe. Fabrikkinnstilling: 50 C ( innstillingsområde C ). CTC EcoZenith 43

66 Gulvfunksjon Varmepumpe 1 (2, 3) VP1 (2, 3), Kompr Sperret VP1 (2, 3), Min utetemp C -10 Prio EcoAir/Part C 5 VP1-VP2 tid 30 Tariff VP VP1 (2, 3) ladepump min% 50 VP1 (2, 3) ladepump maks% 100 Aktiveres for å begrense turtemperaturen i forbindelse med oppvarming av boligen under byggeperioden. Etter avsluttet sykluss går Innstillingen automatisk til Av. Type 1 Konstant turtemperatur på 25 C den første dagen og de påfølgende 3 dagene. De neste 4 dagene er turtemperaturen iht. innstillingen i Meny Maks. turtemp.men ikke høyere enn 55 C. Type 2 25 C turtemperatur den første dagen. Så øker temperaturen med 5 grader pr. dag til innstilt temperatur i Meny Maks. turtemp. er oppnådd. De neste 10 dagene er turtemperaturen konstant iht. Meny Maks. turtemp. Etter dette senkes turtemperaturen igjen med 5 grader pr. dag til temperaturen er nede på 25 C. Fabrikkinnstilling: Av ( innstillingsområde Av, Type 1, Type 2 ) Meny varmepumpe ( Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3 ) I Meny Varmepumpe utføres innstillingene for de varmepumpene som defineres Varmepumpe 2 VP2 Kompr Sperret VP2, Min utetemp C -10 VP2 ladepump min% 50 VP1 ladepump maks% 100 Varmepumpe 3 VP3 Kompr Sperret VP3, Min utetemp C -10 VP3 ladepump min% 50 VP3 ladepump maks% 100 VP1 ( 2, 3 ) Kompr Her kan varmepumpen sperres f.eks. til installasjonen er helt ferdig. Leveringsinnstilling: Sperret Etter at installasjonen er ferdig, endres innstillingen til: Tillat. KOmpressoren tillates nå å starte. VP1 ( 2, 3 ), Min utetemp C Vedrører bare luft / vann varmepumper. Innstilling av den utetemperaturen da kompressoren ikke lenger tillates å være i drift. Det er mulig å stille inn en lavere temperatur enn fabrikkinnstillingen, men dette anbefales ikke, fordi slitasje og virkningsgrad påvirkes negativt. Fabrikkinnstilling ( anbefalt innstilling ) -10 C. Innstillingsområde: -15 / -20 C. Prio EcoAir/Part C Denne temperaturinnstillingen styrer prioriten mellom luft / vann varmepumpen EcoAir og væske / vannvarmepumpen EcoPart om begge er tilkoblet til EcoZenith. Fabrikkverdien er 5 grader og det innebærer at EcoAir prioriteres for en utetemperatur fra 5 grader og oppover. Fabrikkinnstilling: 5 C ( innstillingsområde -15 til 25 C ). CTC EcoZenith 44

67 VP1-V2 tid Tariff VP VP1 ( 2, 3 ),ladepump min% VP1 ( 2, 3 ),ladepump maks% Elkolber Elkjele øvre kw 9 Elkjele nedre kw 9 Elkjele nedre C 50 Shuntforsink 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400V Tariff el Elkjele øvre kw Elkjele nedre kw Her stilles tiden for hvor mye startforsinkelsen til den andre varmepumpen skal være før den tillates å starte når første varmepumpe allerede er i drift. Denne verdien gjelder også for hvor lang tid det skal gå før den tredje varmepumpen skal starter, når første og andre varmepumpe er i drift. Fabrikkinnstilling: 30 minutter ( innstillingsområde minutter ). Benyttes ikke. Fabrikkinnstilling: Her innstilles minste hasighet i prosent for sirkulasjonspumpen som forsyner varmepumpen med radiatorvann. Gjelder bare for turtallstyrte pumper Fabrikkinnstilling: 50% ( innstillingsområde % ). Det anbefales ikke å å innstille verdien under 25%. Her innstilles høyeste hasighet i prosent for sirkulasjonspumpen som forsyner varmepumpen med radiatorvann. Gjelder bare for turtallstyrte pumper Fabrikkinnstilling: 100% ( innstillingsområde % ). Det anbefales ikke å å innstille verdien under 25% Meny Elkolber ( Avansert / Innstillinger / Elkolber ) I Meny Elkolber utføres innstillingene som påvirker elkolbenes drift. Her velges hvilken effekt de øvre elkolbene skal tillates å avgi. CTC EcoZenith har en øvre elkolbe på 9 kw som standard. Fabrikkverdi: 9 kw ( innstillingsområde 0-18 kw, i steg på 3 kw ). Her velges hvilken effekt den nedre elkolben skal tillstes å avgi. Fabrikkverdi: 9 kw ( innstillingsområde 0-9 kw, i steg på 3 kw ). Elkjele nedre C Shuntforsink Hovedsikring A Innstilling av temperatur for den nedre elkolben. Den nedre elkolben tillates bare å være i drift når kompressoren er sperret. Fabrikkverdi: 50 C ( innstillingsområde C ). Her innstilles shuntes tidsforsinkelse før den tar energi fra tankens øvre del, spissldel. Man kan også sperre shunten slik at den aldri henter energi fra tankens spissdel. Fabrikkverdi: 180 minutter ( innstillingsområde minutter ). Husets hovedsikring innstilles her. Sammen med monterte strømfølere, beskyttes sikringene når man benytter apparater som gir tilfeldige effekttopper, f.eks. komfyr, stekeovn, motorvarmer osv., slik at CTC EcoZenith midlertidig reduserer innkoblet eleffekt. Fabrikkverdi: 20 A ( innstillingsområde A ). Matespenning Innstilling av elnettets matespenning f.eks. 3 x 400V. Tariff VP Benyttes ikke. Fabrikkinnstilling: CTC EcoZenith 45

68 Øvre tank Stopp temp C 50 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Stopp diff øvre C 3 Min temp øvre C 45 Spiss øvre tank C 55 Spiss ekstra VV C 60 Ladepumpe min% 50 Ladepumpe max% 100 Driftstid VV sirk 4 Tid VV sirk 15 Dag for dag VVsir Ekst. VV diff C 5 Ekst. VV 14 Stopp temp C Maks tid øvre tank Maks tid nedre tank Stopp diff øvre C Min temp øvre C 6.19 Meny Øvre tank ( Avansert / Innstillinger / Øvre tank ) I Meny Øvre tank utføres innstillingene som påvirker driften for den øvre delen av tanken i EcoZenith. Her innstilles temperaturen for stopp lading av den øvre delen av tanken. En høy innstilt temperatur gir større varmtvannskapasitet, men dårligere driftsøkonomi. Fabrikkverdi: 50 C ( innstillingsområde 40 og opp til Meny VP1, maks. tur ). Tiden i minutter som den øvre delen av tanken tillates å lade, uten å komme opp i innstilt turtemperatur, innen CTC EcoZenith går over til å lade den nedre delen av tanken om det er et varmebehov. En lavt innstilt tid, innebærer at varmtvann prioriteres i et lengre tidsrom. Er bare gyldig om det er tilkoblet en varmepumpe. Fabrikkverdi: 20 minutter ( innstillingsområde 0-60 minutter ). Tiden i minutter som den nedre delen av tanken tillates å lades for radiatorbehov, uten å komme opp i innstilt turtemperatur, innen CTC EcoZenith går over til å lade den øvre delen av tanken om det er behov for varmtvann. En lavt innstilt tid innebærer at varme prioriteres i et lengre tidsrom. Er bare gyldig om det er tilkoblet en varmepumpe. Fabrikkinnstilling: 40 minutter ( innstillingsområde minutter ). Om det er et varmebehov i den nedre delen av tanken, samtidig som den øvre delen av tanken lades, avbrytes ladingen det antall grader som er innstilt her før varmepumpens maks.temperatur er oppnådd og går så over til å lade den nedre delen av tanken for å dekke inn varmebehovet her. Dette for å unngå et kompressorstopp med startforsinkelse som følge. F.eks. om varmepumpens maks.temperatur er 55 C, så stoppes ladingen av øvre delen av tanken og går over til å lade den nedre delen av tanken når temperaturen ut fra varmepumpen når 52 C om Stopp diff øvre er innstilt på 3 C. Er bare gyldig om det er tilkoblet en varmepumpe. Fabrikkverdi: 3 C ( innstillingsområde 0-10 C ). Om varmepumpen lader den øvre delen av tanken og slår seg av før den har oppnådd sin maksimale temperatur og at temperaturen i den øvre delen an tanken understiger innstilt verdi, aktiveres elkolben-/ene og høyner temperaturen til innstilt temperatur i denne menyen. Dette kan inntreffe f.eks. ved lav utetemperatur når varmepumpens turtemperatur begrenses. Fabrikkverdi: 45 C ( innstillingsområde C ). CTC EcoZenith 46

69 Spiss øvre tank C Spiss ekstra VV C Ladeåpumpe min % Ladepumpe maks % Driftstid VV sirk Tid VV sirk Dag for dag VVsir Ekst.VV diff C Ekst. VV Stopptemperatur for spissvarme fra elkolbe-/er. Benyttes når CTC EcoZenith er i spiss-status når det ikke er mer varme tilgjengelig fra varmepumpen. Fabrikkverdi: 55 C ( innstillingsområde C. Stopptemperatur for øvre elkolbe ved funksjonen ekstra varmtvann, enten fra elkolbe-/ene eller ekstern kjele for spisslast. Når ekstra varmtvann aktiveres, begynner varmepumpen å lade den øvre delen av tanken til den høyeste driftstemperatur som varmepumpen kan oppnå. Deretter aktiveres spissvarmen opp til innstilt tempepratur. Fabrikkverdi: 60 C ( innstillingsområde C ). Innstilling av minste hastighet for varmepumpens sirkusjonspumpe som lader tankens øvre del. Gjelder bare turtallstyrte pumper. Innstillingen anbefales ikke å stilles under 25%. Fabrikkverdi: 50% ( innstillingsområde % ). Innstilling av høyeste hastighet for varmepumpens sirkulasjonspumpe som lader tankens øvre del. Gjelder bare turtallstyrte pumper. Innstillingen anbefales ikke å stilles under 25%. Fabrikkverdi: 100% ( innstillingsområde % ). Driftstid som varmtvannsirkulasjonen skal pågå i hver periode. Fabrikkverdi: 4 minutter ( innstillingsområde - 90 minutter ). Periodetid for varmtvannssirkulasjon. Fabrikkverdi: 15 minutter ( innstillingsområde 5-90 minutter ). I denne menyen foretas programmeringen til drift varmtvannsirkulasjonen. Tilatt temperaturdifferanse mellom CTC EcoZenith s øvre del av tank og ekstern varmtvannsbereder. Når temperaturforskjellen oppnås, starter sirkulasjonspumpen og lader den eksterne varmtvannsberederen fra CTC EcoZenith. Fabrikkverdi 5 C ( innstillingsområde 3-15 C ). Om det er definert en ekstern varmtvannsbereder i systemet, så er det en mulighet her til såkalt legionellaforhøyelse av temperaturen i den eksterne berederen. Det innebærer at temperaturen i den øvre delen av tanken lades opp til 70 C og l adepumpenmellom øvre delen avtanken og den eksterne varmtvannsberederen er i drift for å høyne temperaturen i berederen. Ladingen vil pågå i maksimalt 6 timer. Det må være installert tilstrekkelig effekt i den øvre delen av tanken og den må være aktivert for å kunne lade over vann på70 C. Innstillingen i denne menyen bestemmer antall dager mellom ladingene. Fabrikkverdi: 14 dager ( innstillingsområde - 20 dager ). CTC EcoZenith 47

70 Nedre tank Nedre tank min C 25 Nedre tank min C Dag for dag SVV Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Eksempel Man Meny Nedre tank ( Avansert / Innstillinger / Nedre tank ) Her innstilles temperaturen som skal stoppe ladingen av nedre del av tanken. En høyt innstilt temperatur gir større varmtvannskapasitet, men dårligere driftsøkonomi. For å få beste virkningsgrad ut av varmepumpen, skal denne temperaturen holdes lav som mulig. Fabrikkverdi: 25 C ( innstillingsområde C ) Meny Dag for dag SVV ( Avansert / Innstillinger / Øvre tank / Dag for dag SVV ) I denne menyen programmeres tider for varmtvannsirkulasjon for hele uken. Programmet kommer igjen uke etter uke. Menyen til venstre viser fabrikkinnstillinger som kan endres. = Sirkulasjon varmtvann begynner ved det klokkeslettet som angis etter pilen, iht. til de innstillinger som er utført for driftstid og periodetid. = Sirkulasjon varmtvann avsluttes ved det klokkeslettet som angis etter pilen. På mandags morgen mellom kl. 05:00 og kl. 08:00 pågår sirkulasjon varmtvannsdrift. Deretter påbegynnes drften igjen kl. 16:00 og avsluttes kl. 22:00. På andre tidspunkt utføres det ikke noe varmtvannsirkulasjon. Eksempel 2 Lør Sirkulasjon varmtvann foregår lørdager mellom kl. 07:00 og kl. 22:00 CTC EcoZenith 48

71 Solvarme dt maks sol C 7 dt min sol C 3 Min turtall pump % 30 Maks nedre tank C 85 Makstemp brine C 18 dt maksfjell C 60 dt minfjell C 30 Soltest tank C 4 Intervall test 30 Vintermodus Tid temp graf 5 Tid drift graf 1 Sirkulasjon (l/min) 6 Sikkerhet kollektor Kalibrering følere dt maks sol C 6.22 Meny Solvarme ( Avansert / Innstillinger / Solvarme ) Om solvarme defineres, kan innstillingene for soldrift utføres i Meny Solvarme. Her innstilles den temperaturdiferansen som skal til for å starte lading med solvarme. Type definert som coil Når solkollektorene er så mange grader varmere en solarcoilen i CTC EcoZenith, starter sirkulasjonspumpen for solkollektoterene. Type definert som veksler Når solkollektorene er så mange grader varmere enn dennedre delen av tanken i CTC EcoZenith, starter sirkulasjonspumpen for solkollektorene. Solvarmen lades alltid primært til den nedre delen av tanken. Om det er tilstrekkelig med solenergi og temperatur, overføres dette til den øvre delen av tanken via varmedistribusjonsrørene. Fabrikkinnstilling: 7 C ( innstillingsområde 2-20 C ). dt min sol C Min turtall pump % Maks nedre tank C Makstemp brine C dt maksfjell C dt minfjell C Når temperaturforskjellen synker til denne innstilte temperaturen, stoppes sirkulasjonspumpen for solkollektorene og lading av solvarme til den nedre delen av tanken avsluttes. Fabrikkverdi: 3 C ( innstillingsområde 2-20 C ). Her innstilles det minste tillate turtallet i prosent for solkollekterene sirkulasjonspumpe. Fabrikkverdi: 30% ( innstillingsområde % ). Stopptemperatur for sollading av den nedre delen av tanken. Fabrikkverdi; 80 C ( innstillingsområde C ). Denne menyen vises om funksjonen om å tilbakelade til borehullet er valgt i meny Def Solvarve. Denne temperaturinnstillingen avgjør når tilbakelading av borehullet skal avbrytes. Fabrikkverdi: 18 C ( innstillingsområde 1-30 C ). Innstilling av startvilkår for sollading av fjell. Angir ved hvilken temperaturdiferanse( solkollektorer - fjell ) ladingen skal starte. Fabrikkverdi: 60 C ( innstillingsområde C ). Innstilling av stopp for sollading av fjell. Angir ved hvilken temperaturdiferanse ( solkollektorer - fjell ) skal stoppes. Fabtikkverdi; 30 C ( innstillingsområde C ). CTC EcoZenith 49

72 Soltest tank C Intervall test Vinter modus Ved tilbakelading til fjell, foretas det en omkobling til lading av tank 1 gang hver halvtime for å kontrollere om det er mulig å lade tanken. Testen vil pågå i innstilt tidsintervall. Om det er oppnådd tilstrekkelig temperatur, forsetter tankladingen, ellers så kobler systemet seg om til å lade fjellet igjen. Fabrikkverdi: 4 minutter ( innstillingsområde 1-20 minutter ). Angir intervall for funksjonen soltest. Fabrikkverdi: 30 minutter ( innstillingsområde minutter ). Vintermodus er en manuell innstilling som ikke tillater CTC EcoZenith å kontrollere om lading av solvarme til den nedre delen av tanken er mulig.om vinteren holder normalt EcoZenih en høyere temperatur og solen avgir mindre energi og lavere temperatur. For å kontrollere om lading av solvarme til den nedre delen av tanken er mulig, må det sirkuleres vann i systemet og temperaturer sammenlignes. Om kontrollen viser at lading ikke er mulig, har man brukt unødvendig energi i og med at vannet sirkuleres. Innstillingen vintermodus forhindrer denne kontrollen. Ja aktiverer funksjonen soltest tank. Ladingen foregår da bare til borehullet. tillater funksjonen soltest tank og lading av EcoZenith om det er mulig. Tid temp graf Tid drift graf Sirkulasjon Sikkerhet kollektor Kalibrering følere Tidsintervallet for grafen. Fabrikkverdi: 5 minutter ( innstillingsområde 1-60 minutter ). Tidsintervallet for grafen. Fabrikkverdi: 1 h ( innstillingsområde 1-48 h ). Innstilling av sirkulasjon for sokollektorenes sirkulasjonspumpe. For detaljer om måling av sirkulasjonen, se pumpegruppens / solpakkens FDV dokumentasjon. Denne innstillingen er viktig for at effekt- og energimålingen skal bli så riktig som mulig. Fabrikkverdi: 6 l/minutt ( innstillingsområde 1-50 liter/minutt ). I denne menyen utføres innstillinger av beskyttelsesfunksjonen for solkollektorene. I denne menyen kan kan korigeringer av følertemperaturene utføres. CTC EcoZenith 50

73 Sikkerhet kollektor Maks temp C 120 Kjøling Ja Etterkjøl ja/nei Frostbeskytt Frostbeskytt C -25 Maks temp C 6.23 Meny Sikkerhet kollektor ( Avansert / Innstillinger / Solvarme / Sikkerhet kollektor ) Her utføres innstillinger for beskyttelse av solkollektorene Her innstilles den maksimale temperaturen for beskyttelse av solkollektorene. Fabrikkverdi: 120 C ( innstillingsområde C ). Kjøling Ja kjølefunksjonen aktiveres om solkollektorene skulle komme opp i sin maksimale temperatur. Dette innebærer at solkollektorene avkjøles med vann fra CTC EcoZenith, selv om denne har kommet opp i sin maksimale temperatur. Kjølefunksjoen er ikke aktivert. Fabrikkverdi: Ja ( innstillingsområde Ja / ). Etterkjøl Ja Funksjonen medfører at systemet arbeider for å senke temperaturen i tanken til den innstilte temperaturen. Dette innebærer at solkollektorene benyttes som kjøleelementer i en kortere periode. Funksjonen er ikke aktivert. Fabrikkverdi: Ja ( innstillingsområde Ja / ). Frostbeskytt Frostbeskyttelse C Kalibrering følere Fra solar C 0 Til solkollekt C 0 Ladetemp sol C 0 Fra solar C Til solkollekt C Ladetemp sol C Innstilling om at frostbeskyttelseen skal være aktivert. Fabrikkverdi: ( innstillingsområde Ja / ). Innstilling av den temperatur hvor frostbeskyttelsesfunksjonen skal aktiveres. Fabrikkverdi: -25 C ( innstillingsområde -30 til -70 C ) Meny Kalibrering følere ( Avansert / Innstillinger / Solvarme / kalibrering følere ) Her utføres korrigering av følertemperaturen. Korrigering av solkollektorenes temperaturfølere for utgående temperatur ( 70 ). Fabrikkverdi: 0 C ( innstillingsområde -3 til 3 C ). Korrigering av solkollektorenes temperaturfølere for inngående temperatur ( 70 ). Fabrikkverdi: 0 C ( innstillingsområde -3 til 3 C ). Korrigering av solkollektorenestemperaturfølere for lading. Benyttes når typen defineres som veksler. Fabrikkverdi: 0 C ( innstillingsområde -3 til 3 C ). CTC EcoZenith 51

74 Vedkjele Start/stopp C 100 Start/stopp C Ekstern kjele Stopp ekst kjele. C 65 Diff Ekst kjele. C 5 Tariff ekstkjele Av Min driftstid 0 Priorite Høy Forsink pri lav 120 Stopp ekst kjele C Diff ekst kjeler C Tariff ekstkjele Min driftstid 6.25 Meny Vedkjele ( Avansert / Innstillinger / Vedkjele ) Styrer startvilkårene for veddrift ved hjep av røykgasstemperaturen. Veddrift aktiveres når røykgasstemperaturen overstiger den innstilte verdien i denne menyen og at temperaturen i CTC EcoZenith s nedre del av tanken er over eller like i nærheten av sin innstilte verdi. Når veddriften er aktiv, benyttes ikke varmepumpen eller spissvarmen til å varme opp EcoZenith. Veddriften innaktiveres når røykgasstemperaturen understiger innstilt verdi i denne menyen Meny Ekstern kjele ( Avansert / Innstillinger / Ekstern kjele ) Her utføres innstillinger for den eksterne spissvarmen. Ved denne temperaturen stoppes driften av den eksterne kjelen. Fabrikkverdi: 65 C ( innstillingsområde C ). Her innstilles hvor mye temperaturen skal tillates å synke under stopptemperaturen før den eksterne kjelen starter igjen. Fabrikkverdi: 5 C ( innstillingsområde 3-20 C ). Her angis om produktet er tilkoblet et tariffstyrt elforsyning. Når varmepumpen blir slått av fra elforsyningen, skal den eksterne kjelen aktiveres. Fabrikkverdi: Av ( innstillingsområde Av / På ). Her kan en minste driftstid for den eksterne kjelen innstilles. Dette for å unngå for korte driftstider for den eksterne kjelen. Fabrikkverdi: 0 minutter ( innstilingsområde minutter ). Priorite Høy Den eksterne kjelen får en høyere prioritet enn elkolben / ene om begge varmekildene er definert i systemet. Den eksterne kjelen benyttes alltid først om innstillingen her er Høy. Lav Den eksterne kjelen prioriteres lavere enn elkolben / ene. Fabrikkverdi: Høy ( innstilingsområde Høy / Lav ). Forsink pri lav Forsinking av den varmekilden som har fått prioriteringen Lav. Om f.eks. den eksterne kjelen har prioritet Høy, vil elkolben / ene få prioriten Lav og forsinkes det antall minutter som er programmert inn her, før den tillates å gå inn å støtte til i driften. Fabrikkverdi: 120 minutter ( innstilingsområde minutter ). OBS! Uansett innstilling, så benyttes elkolben i den øvre delen av tanken til å høyne temperaturen på varmtvannet. CTC EcoZenith 52

75 Ekstern tank dt nedre ekst C 7 dt start øvre C 7 dt stopp øvre C 3 Start lad nedre C 80 dt start nedre C 7 dt stopp nedre C 3 dt sett nedre C 7 VP lading Av Dag for dag dt nedre ekst C dt start øvre C dt stopp øvre C Start lad nedre C dt start nedre C dt stopp nedre dt sett nedre 6.27 Meny Ekstern tank ( Avansert / Innstillinger / Ekstern tank ) I denne menyen utføres innstillingene til den eksterne buffertanken. Buffertanken lades fra CTC EcoZenith s nedre tank del, men tilbakeladingen kan utføres til både den øvre og nedre delen av tanken. Det er temperaturdifferansen mellom CTC EcoZenith s del av tank og den eksterne buffertankens nedre del som styrer vilkårene for å starte lading fra EcoZenith til en ekstern buffertank. Denne innstillingen gjelder lading med solvarme når det er behov for varme til radiatorene. Fabrikkverdi: 7 C ( innstillingsområde 3-30 C ). Det er temperaturdifferansen mellom CTC EcoZenith s øvre del av tank og den eksterne buffertankens øvre del som styrer vilkårene for å starte tilbakeladingen fra den eksterne buffertankens øvre del til den øvre delen av tanken i EcoZenith. Fabrikkverdi: 7 C ( innstillingsområde 3-30 C ). Det er temperaturdifferansen mellom CTC EcoZenith s øvre del av tank og den eksterne buffertankens øvre del som styrer vilkårene for å stoppe tilbakeladingen fra den eksterne buffertankens øvre del til den øvre delen av tanken i EcoZenith. Fabrikkverdi: 3 C ( innstillingsområde 1-30 C ). Dette er den innstilte temperaturen i CTC EcoZenith s nedre del av tank når ladingen til ekstern buffertank skal starte. Denne menyen gjelder for veddrift, alternativt lading med solvarme når det ikke er behov for varme til radiatoranlegget. Fabrikkverdi: 80 C ( innstillingsområde C ). Det er temperaturdifferansen mellom CTC EcoZenith s nedre del av tank og den eksterne buffertanken som styrer vilkårene for å starte tilbakeladingen fra den eksterne buffertanken til den nedre delen av tanken i EcoZenith. Fabrikkverdi: 7 C ( innstillingsområde 3-30 C ). Det er temperaturdifferansen mello EcoZenith s nedre tankdel og den eksterne buffertanken som styrer vilkårene for å stoppe tilbakeladingen fra den eksterne buffertanken til den nedre delen av tanken i EcoZenith i 550, samt å lade over motsatt vei. Fabrikkverdi: 3 C ( innstillingsområde 1-30 C ). Innstilling av antall grader som EcoZenith s nedre del av tank må overstige sin innstilte temperatur for å starte lading til ekstern buffertank. Denne innstillingen gjelder for lading med solvarme når radiatorsystemet har behov for varme. Fabrikkverdi: 7 ( innstillingsområde 2-50 C ). CTC EcoZenith 53

76 VP lading Dag for dag Å lade eksterne buffertanker med varme fra en varmepumpe er fremforalt i interessant om det er forskjellige priser på strøm til ulike tider på døgnet. Da kan buffertanken / ene lades opp når strømprisen er lav. EcoZenith s nedre del av tank kommer da til å arbeide i mot den innstilte temperaturen til de tider som er programmert i Menyen Dag for dag og lade over oppvarmet radiatorvann til buffertanken / ene, forutsatt at buffertanken / ene har en lavere tenperatur. Fabrikkverdi: Av ( innstillingsområde Av / C ). I denne menyen programmerer man inn lading av ekstern buffertank. Dag for dag Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Eksempel Man Meny Dag for dag ekstern tank ( Avansert / Innstillinger / Ekstern tank / Dag for dag ) I denne menyen programmeres tidene for lading av ekstern buffertank for hele uken. De programmerte verdiene gjentar seg uke etter uke. Menyen til venstre viser fabrikkverdier som kan endres. = Lading av eksterntank begynner ved klokkesltet som er angitt etter pilen. = Lading av eksterntank avsluttes ved det klokkeslettet som er angitt etter pilen. Om mandags morgen mellom kl. 06:00 og 07:00 pågår lading av ekstern buffertank. Til andre tider på døgnet foregår det ingen lading av ekstern tank. Bass Temp bass C 22 Diff bass C 1.0 Priorite bass høy Temp bass C Diff bass C 6.29 Meny Svømmebasseng ( Avansert / Innstillinger / Bass ) I denne menyen utføres innstillingene for bassengdrift. Stopp temperatur for svømmebassenget. Ved denne temperaturen stoppes ladingen av svømmebassenget. Fabrikkverdi: 22 C ( innstillingsområde 5-50 C ). Denne verdien angir hvor mye temperaturen tillates å falle under innstilt stopptemperatur før ladingen av bassenget starter igjen. Fabrikkverdi: 1,0 C ( innstillingsområde 0,2-5,0 C ). Priorite bass Høy Svømmebassenget tilates å bruke så mye varme, at spissvarmen aktiveres. Lav Svømmebassenget varmes ikke opp om spissvarmen må aktiveres. Fabrikkverdi: Høy ( innstillingsområde Høy / Lav ).! Meny Nedre tank min C skal ikke være innstilt på en lavere verdi enn Temp bass C CTC EcoZenith 54

77 Definer systemet Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Ja 6.30 Meny Svømmebasseng ( Avansert / Definere systemet ) I Meny Definere systemt forteller du og installatøren din CTC EcoZenith hvordan varmesystemet ser ut og hva det består av. EcoZenith sorterer siden bort de menyene som ikke er aktuelle og viser bare de som er av betydning for akkurat ditt varmesystem. Når man velger en menyrad i Menyen Definere systemet, vises automatisk undermenyen for ytterligere valgmuligheter. Om følere for radiatorstem / ene er ansluttet ved oppstart, settes innstillingene for disse automatisk til Ja. Radiatorsystem 1 ( 2, 3 ) Varmepumpe 1 ( 2, 3 ) Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmtvann Bass I menyen Radiatorsystem 1 ( 2, 3 ) velges hvilke radiatorsystem ( shuntgrupper ) som skal benyttes også om og for vilke radiatorsyem som romfølere skal være med i driften. I disse radene velges hvor mange varmepumper som finnes i varmesystemet og av hvilken type de er, EcoAir ( luft / vann ) eller EcoPart ( vann / vann ). Også ladepumpens type innstilles her, om den er turtallstyrt ( 0-10V ) eller ikke ( rele ). Her angis hvilke og hvor mange elkolber som benyttes. Innstillingene for solvarmen gjelder hvilken type av solkollektorer som benyttes, om det er borehull ( energibrønn ) som skal etterlades med solenergi, samt om CTC EcoZenith s innebygde solcoil skal benyttes eller, ved større system, at man benytter en ekstern varmeveksler. Her angis bare om det er en vedkjele eller ikke med i systemet. Dette for at EcoZenith skal ta hensyn til signalet fra røykgasstermostaten ved fyring og da stoppe eventuell varmepumpedrift. Laddomat skal monteres for å sørge for at returtemperaturen til vedkjelen er riktig. I denne menyen velges om det er en ekstern kjele med i systemet for spisslast. Her angis det om det skal være med en ekstern buffertank for radiatorvann i systemet. Her defineres det om varmtvannsirkulasjonen skal være aktiv og om det finnes en ekstern varmtvannsbereder. I denne menyen stilles det inn om EcoZenith skal varme opp svømmebassenget. CTC EcoZenith 55

78 Def radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Romføler 1 4-ventil 59 Radpump 36 Føler 79 Føler 81 Føler 84 Radiatorsystem 1 Romføler 1 4-ventil 59 Radpump 36 Føler 79 Føler 81 Føler 84 Def Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 2 Romføler 2 3-ventil 60 Radpump 37 Føler 80 Føler 81 Føler 86 Radiatorsystem 2 Romføler 2 3-ventil 60 Radpump 37 Føler 80 Føler 81 Føler 86 Ja Ja Meny Definere Radiatorsystem 1 ( Avansert / Definere systemet / Def Radiatorsystem 1 ) Radiatorsystem 1 har fabrikkinnstillingen Ja. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse lyser ikke om innstillingen er. Her velges om romføler 1 er med i driften. Informasjon om at 4 - veisventilen ( 59 ), den flerverdige shuntventilen, er aktivert. Informasjon om at radiatorpumpen ( 36 ), er aktivert. Informasjon om at føleren ( 79 ) er aktivert. Dette er turføleren som registrer temperaturen ut til radiatorsystem 1. Informasjon om at føleren ( 81 )er aktivert. Dette er returføleren som registrer temperaturen tilbake til EcoZenith. Informasjon om at føleren ( 84 ), romføleren, er aktivert. Meny Definere Radiatorsystem 2 ( Avansert / Definere systemet / Def Radiatorsystem 2 ) Radiatorsystem 2 har fabrikkinnstillingen. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse lyser ikke om innstillingen er. Her velges om romføler 2 er med i driften. Informasjon om at 3 - veisventilen ( 60 ), shuntventilen for radiatorsystem 2, er aktivert. Informasjon om at radiatorpumpen ( 37 ), er aktivert. Informasjon om at føleren ( 80 ) er aktivert. Dette er turføleren som registrer temperaturen ut til radiatorsystem 2. Informasjon om at føleren ( 81 )er aktivert. Dette er returføleren som registrer temperaturen tilbake til EcoZenith. Informasjon om at føleren ( 86 ), romføler 2, er aktivert. CTC EcoZenith 56

79 Def Radiatorsystem 3 Radiatorsystem 3 Romføler 3 3-ventil 57 Radpump 35 Føler 74 Føler 81 Føler 87 Radiatorsystem 3 Romføler 3 3-ventil 57 Radpump 35 Føler 74 Føler 81 Føler 87 Ja Meny Definere Radiatorsystem 3 ( Avansert / Definere systemet / Def Radiatorsystem 3 ) Radiatorsystem 3 har fabrikkinnstillingen. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse lyser ikke om innstillingen er. Her velges om romføler 3 er med i driften. Informasjon om at 3 - veisventilen ( 57 ), shuntventilen for radiatorsystem 3, er aktivert. Informasjon om at radiatorpumpen ( 35 ), er aktivert. Informasjon om at føleren ( 74 ) er aktivert. Dette er turføleren som registrer temperaturen ut til radiatorsystem 3. Informasjon om at føleren ( 81 )er aktivert. Dette er returføleren som registrer temperaturen tilbake til EcoZenith. Informasjon om at føleren ( 87 ), romføler 3, er aktivert. Def Varmepumpe 1 Varmepumpe 05 Ja Type EcoAir Ladepumpe V 3-ventil 54 3-ventil 55 Varmepumpe 05 Type Ladepumpe 31 Meny Definere Varmepumpe 1 ( Avansert / Definere systemet / Def Varmepumpe 1 ) Her velges om Varmepumpe 1 ( 05 ) skal være med i driften. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse lyser ikke om innstillingen er. Det er viktig å notere seg at innstillingen lokalt i varmepumpe 1 ( 05 ) skal være innstilt på A om varmepumpen er med i systemet. Om det er flere enn en varmepumpe med i systemet, skal varmepumpe 1, lokalt være innstilt på A1, Denne innstillingen utføres altså i varmepumpens egen styring. Type av varmepumpe velges her. Enten EcoAir eller EcoPart. Her innstilles type av ladepumpe. 0-10V betyr at det er en turtallstyrt sirkulasjonspumpe og er det en pumpe med fast hastighet, velges innstillingen Rele. 3 - ventil 54 Informasjon om at 3-veisventilen ( 54 ) er aktivert. Denne 3-veisventilen fordeler varmepumpevannet enten til EcoZenth s øvre eller nedre tankdel. 3 - ventil 55 Informasjon om at 3-veisventilen er aktivert. Denne 3-veisventilen henter radiatorvannet enten fra øvre eller nedre del av tanken i EcoZenith. CTC EcoZenith 57

80 Def Varmepumpe 2 Varmepumpe 06 Ja Type EcoAir Ladepumpe V Varmepumpe 06 Type Ladepumpe 32 Def Varmepumpe 3 Varmepumpe 07 Ja Type EcoAir Ladepumpe V Varmepumpe 07 Type Ladepumpe 32 Meny Definere Varmepumpe 2 ( Avansert / Definere systemet / Def Varmepumpe 2 ) Her velges om Varmepumpe 2 ( 06 ) skal være med i driften. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse lyser ikke om innstillingen er. Det er viktig å notere seg at innstillingen lokalt i varmepumpe 2 ( 06 ) skal være innstilt på A2 Denne innstillingen utføres altså lokalt i varmepumpens egen styring. Type av varmepumpe velges her. Enten EcoAir eller EcoPart. Her innstilles type av ladepumpe. 0-10V betyr at det er en turtallstyrt sirkulasjonspumpe og er det en pumpe med fast hastighet, velges innstillingen Rele. Meny Definere Varmepumpe 3 ( Avansert / Definere systemet / Def Varmepumpe 3 ) Her velges om Varmepumpe 3 ( 07 ) skal være med i driften. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse lyser ikke om innstillingen er. Det er viktig å notere seg at innstillingen lokalt i varmepumpe 3 ( 07 ) skal være innstilt på A3 Denne innstillingen utføres altså lokalt i varmepumpens egen styring. Type av varmepumpe velges her. Enten EcoAir eller EcoPart. Her innstilles type av ladepumpe. 0-10V betyr at det er en turtallstyrt sirkulasjonspumpe og er det en pumpe med fast hastighet, velges innstillingen Rele. Def Elkolber Øvre elkolbe 14 Øvre elkolbe 15 Nedre elkolbe 13 Øvre elkolbe 14 Øvre elkolbe 15 Nedre elkolbe 13 Ja Ja Meny Definere Elkolber ( Avansert / Definere systemet / Def Elkolber ) Her velges om den øvre elkolben ( 14 ) skal være med i driften. Fabrikkinnstillingen er Ja. Her velges om den øvre elkolben 8 15 ) skal være med i driften. Fabrikkinnstillingen er. Denne elkolben er tilbebehør. Her velges om den nedre elkolben ( 13 ) skal være med i driften. Fabrikkinnstillingen er Ja.! Meny Nedre tank min C skal ikke være innstilt på en lavere verdi enn Temp bass C CTC EcoZenith 58

81 Def Solvarme Solvarme Type Vakuumrør Lading borehull Føler ut 70 Føler inn 71 Ladepumpe 30 Ladepumpe 42 Føler 72 3-ventil 58 Ja Coil Meny Definere Solvarme ( Avansert / Definere systemet / Def Solvarme ) Solvarme Her defineres det om solvarme er med i varmesystemet. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke når innstillingen er. Type Coil. Varmevekslingen foregår med den innebygde coilen i EcoZenith. Varmeveksler Varmevekslingen foregår i en ekstern varmeveksler når det er et større solvarmesystem. Vakummrør Lading borehull Føler ut 70 Føler inn 71 Ladepumpe 30 Ladepumpe 42 Føler 72 3-ventil 58 Her velges det om solkollektorene er av typen vakummrør eller plane solkollektorer. Det er mulig å lade et eventuellt borehull med energi fra solkollektorene, når det ordinære varmebehovet er dekket. Informasjon om at føler ( 70 ) er aktivert. Dette er føleren som registrer temperaturen ut fra solkollektorene. Informasjon om at føler ( 70 ) er aktivert. Dette er føleren som registrer temperaturen inn til fra solkollektorene. Informasjon om at ladepumpen ( 30 ) er aktivert. Dette er den sirkulasjonspumpen som pumper frostbeskyttet varmebærendevæske gjennom solkollektorene og gjennom solarcoilen i EcoZenith eller til en annen varmeveksler. Informasjon om at ladepumpen ( 42 ) er aktivert. Denne sirkulasjonspumpen pumper radiatorvann mellom EcoZenith s nedre del av tank og en eventuell mellom-varmeveksler og er ikke aktuell om solarcoilen for solvarme benyttes. Informasjon om at føleren ( 72 ) er aktivert. Denne føleren registrer temperaturen ut av den eksterne solvarmeveksleren og er ikke aktuell for driften om EcoZenith s egen solarcoil benyttes. Informasjon om at 3 - veisventilen ( 58 ) er aktivert. Denne 3 - veisventilen kan styre solvarme til borehullet og er ikke aktuell om lading av borehull er valgt bort. CTC EcoZenith 59

82 Def Vedkjele Vedkjele Føler 73 Føler 85 Vedkjele Føler 73 Føler 85 Def Ekstern kjele Ekstern kjele Føler 85 Ladepumpe 34 Ja Ja Meny Definere Vedkjele ( Avansert / Definere systemet / Def Vedkjele ) Her defineres det om det er en vedkjele med i systemet. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke om innstillingen er. Informasjon om at føleren ( 73 ) er aktivert. Denne føleren registerer røykgasstemperaturen. Informasjon om at føleren ( 85 ) er aktivert. Denne føleren registrer temperaturen på vannet som kommer inn i EcoZenith fra vedkjelen. Meny Definere Ekstern kjele ( Avansert / Definere systemet / Def ekstern kjele ) Ekstern kjele Føler 85 Ladepumpe 34 Her defineres det om det er en en ekstern kjele som spissvarme. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke om innstillingen er. Informasjon om at føleren ( 85 ) er aktivert. Denne føleren registrer temperaturen på vannet som kommer inn i EcoZenith fra den eksterne kjelen. Informasjon om at ladepumpen ( 34 ) er aktivert. Denne sirkulasjonspumpen pumper vannet mellom EcoZenith s øvre del av tank og den eksterne spisskjelen. CTC EcoZenith 60

83 Def Ekstern tank Ekstern tank Føler 82 Føler 89 Ladepumpe 44 Ladepumpe 45 3-ventil 56 Ekstern tank Føler 82 Føler 89 Ladepumpe 44 Ladepumpe 45 3-veis ventil 56 Ja Meny Definere Ekstern tank ( Avansert / Definere systemet / Def ekstern tank ) Her defineres det om det er en ekstern buffertank i systemet. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke om innstillingen er. Informasjon om at føleren ( 82 ) er aktivert. Denne føleren registerer temperaturen i toppen av den eksterne buffertanken. Informasjon om at føleren ( 89 ) er aktivert. Denne føleren registerer temperaturen i bunn av den eksterne buffertanken. Informasjon om at sirkulasjonspumpeen ( 44 ) er aktivert. Pumpen er en del av CTC EcoZenith s funksjon for lading og utlading av en eller flere buffertanker. Pumpen ( 44 ) pumper vann for lading av den eksterne buffertanken fra EcoZenith. Informasjon om at sirkulasjonspumpeen ( 45 ) er aktivert. Pumpen er en del av CTC EcoZenith s funksjon for lading og utlading av en eller flere buffertanker. Pumpen ( 45 ) pumper vann fra den eksterne buffertanken og tilbake til EcoZenith. Informasjon om at 3 - veisventilen ( 56 ) er aktivert. Denne 3 - veisventilen kan styre varmen fra buffertanken til enten til den øvre delen av tanken i EcoZenith for varmtvannsproduksjon eller til den nedre delen av tanken for radiatorvarme. CTC EcoZenith 61

84 Def Varmvann SVV Ekstern VV tank Sirk pump 43 Timer SVV Føler 78 Sirk pump 38 SVV Ekstern VV tank Sirk pump 43 Timer SVV Føler 78 Sirk pump 38 Def Bass Bass Føler 88 Basspump 39 Basspump 41 Bass Føler 88 Basspump 39 Ja Ja Meny Definere Varmtvann ( Avansert / Definere systemet / Def Varmtvann ) Her defineres et system hvor det er varmtvannsirkulasjon. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke om innstillingen er. Om det er en ekstern varmtvannsbereder for å utøke varmtvannsproduksjonen, angis det her. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke om innstillingen er. Informasjon om at sirkulasjonspumpen er aktiv. Denne sirkulasjonspumpen driver varmtvannsirkulasjonen. Informasjon om at tidsuret for varmtvannsirkulasjonen er aktivert og går iht. innsilte verdier for driftstid, periodetid og Dag for dag programmet. Disse innstillingene utføres i Menyen Avansert / Innstillinger / Øvre tank. Informasjon om at føleren ( 78 ) er aktivert. Denne føleren registerer temperaturen i den eksterne varmtvannsberederen. Informasjon om at sirkulasjonspumpen er aktivert. Denne sirkulasjonspumpen lader den eksterne varmtvannsberederen. Meny Definere Svømmebasseng ( Avansert / Definere systemet / Def Bass ) I denne menyraden defineres det om det er et svømmebasseng i systemet. Fabrikkinnstillingen er. Når innstillingen er Ja, vises de underliggende menyradene. Disse vises ikke om innstillingen er. Informasjon om at føleren er aktivert. Denne føleren registrer temperaturen i svømmebassenget og styrer start / stopp av bassenglading. Informasjon om at sirkulasjonspumpen er aktivert. Denne pumpen lader oppvarmet bassengvannvann mellom bassenget og varmeveksleren. Basspump 41! Bassengstyring Informasjon om at sirkulasjonspumpen er aktivert. Denne pumpen lader radiatorvann fra EcoZenith til varmeveksleren. forutsetter et ekstra kretskort ( Ekstra utstyr. CTC EcoZenith 62

85 Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Ventiler Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Radiatorsystem Varmepumpe 1 ( 2, 3 ) Ventiler Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmtvann Bass Alarm info Siste alarm: Utføler (83) Tidlig alarmer: Romføler (84) Turfølere (80) Siste alarm Tidlig alarmer Meny Funksjonstest ( Avansert / Funksjonstest ) I Meny Funksjonstest kan installatøren teste tilkobling og funksjon av separate komponenter i varmesystemet. Når denne menyen aktiveres, stoppes alle funksjoner i CTC EcoZenith. Bare sikkerhetsfunksjonene er fremdeles aktivert. Tilbakegang til normaldrift skjer etter 8 minutters inaktivitet. I Meny Radiatorsystem kan radiatorpumper og shuntventiler funksjonstestes. I disse menyradene kan kompressorer, sirkulasjonspumper og vifter funksjonstestes separat. I denne menyen funksjonstestes 3 - veisventilene til.varmepumpedriften. Her funksjonstestes elkolbene. Sirkulasjonspumper og ventiler for solkollektorer kan testes her. Funksjonstest av ladepumpe røykgass. Her kan man slå Av og På kjelen og sirkulasjonspumpen for spissvarmen. Her testes funksjonen av lade- og tilbakeladingspumper og 3 - veisventilen for buffertankene. Sirkulasjonspumpene for tappevannsystemet kan funksjonstestes her. Sirkulasjonspumpene for bassengdriften kan funksjonstestes her. Meny Alarmhistorik ( Avansert / Alarminfo ) Her kan alarmhistorikken leses. De 5 seneste alarmene vises. Viser den seneste alarmen i klartekst. Viser de 4 foregående alarmene. Om alle de 5 alarmene er like, kan det tyde på at det er periodisk feil, f.eks. en dårlig kontakt. CTC EcoZenith 63

86 Fabrikkinnstilling Kode VP1, maks tur C 55 VP1, maks retur C 48 VP1, alarm kompr.temp C 120 VP1, maks brine inn C 20 VP1, min brine inn C -5 VP1, maksdiff br. C 7 VP2, maks tur C VP2, maks retur C VP2, alarm kompr.temp C 120 VP2, maks brine inn C 20 VP2, min brine inn C -5 VP2, maksdiff br. C 7 VP3, maks tur C VP3, maks retur C VP3, alarm kompr.temp C 120 VP3, maks brine inn C 20 VP3, min brine inn C -5 VP3, maksdiff br. C 7 Diff VP øvre C 5 Diff VP nedre C 5 Startforsinkelse 10 Temp logg Kod VP 1 ( 2, 3 ) maks tur C VP 1 ( 2, 3 ) maks retur C Meny kodete innstillinger ( Avansert / Fabrikkinnstillinger ) Kodet meny. Beregnet for produsentens drift- og alarmgrenser. En 3 sifrert kode må oppgis for å kunne endre grenser. Denne menyen er bare tilgjengelig for servicepersonell. Feil endringer kan ødelegge for produktets drift, levetid og garanti. 3 - sifrert kode for å kunne endre verdiene. Den maksimale temperaturen som det tillates at varmepumpen skal avgi. Fabrikkverdi: 55 C ( innstillingsområde fra 30 C og opp til mellom C, avhengig av type varmepumpe ). Den maksimalt tillatte temperaturen som kommer inn i varmepumpen. Fabrikkverdi: 48 C ( innstillingsområde fra 30 C og opp til mellom C, avhengig av typr varmepumpe ). VP1 ( 2, 3 )alarm kompr.temp C Den høyeste tillatte temperatur som kompressoren tillates å avgi. Fabrikkverdi: 120 C ( innstillingsområde C ). VP 1 ( 2, 3 ) maks brine inn C Denne vises bare når type av varmepumpe er innstilt på EcoPart. Viser høyeste tillatte temperatur fra borehull / jordkollektor. Fabrikkverdi: 20 C ( innstillingsområde -15 til 20 C ). VP 1 ( 2, 3 ) min brine inn C VP 1 ( 2, 3 ) maksdif br C Diff VP øvre C Denne vises bare når type av varmepumpe er innstilt på EcoPart. Viser laveste tillatte temperatur fra borehull / jordkollektor. Fabrikkverdi: - 5 ( innstillingsområde - 5 til 30 C ). Denne vises bare når type av varmepumpe er innstilt på EcoPart. Største tillatte temperaturdifferanse mellom inn- og utgående brinevæske. I de første 72 driftstimene tillates ytterligere 2 C større differanse. Fabrikkverdi 7 C ( innstillingsområde 0-7 C ). Den tillatte temperaturdifferanse som den øvre delen av tanken tillates å understige innstilt temperatur med, før tanklading med varmepumpe starter. Fabrikkverdi: 5 C ( innstillingsområde 1-20 C ). CTC EcoZenith 64

87 Diff VP nedre C Den tillatte temperaturdifferanse som den nedre delen av tanken tillates å understige innstilt temperatur med, før tanklading med varmepumpe starter. Fabrikkverdi: 5 C ( innstillingsområde 1-20 C ). Startforsinkelse Tidsforsinkelse for å hindre at kompressoren starter tidligere enn 10 minutter etter kompressorstopp. Også ved strømbrudd og første oppstart av produktet, legges tidsforsinkelsen inn. Fabrikkverdi: 10 minutter ( innstilling minutter ). Temp logg Inneholder verdier beregnet på servicepersonell. CTC EcoZenith 65

88 7. Drift og vedlikehold Når CTC EcoZenith C530 eller 510 er blitt installert, bør installatøren og huseieren sammen kontrollere at anlegget fungerer som det skal. Likeledes skal installatøren vise hvordan brytere, reguleringsanordninger og sikringer slik at du vet hvordan anlegget fungerer og hvordan det skal driftes. Luft radiatorene etter ca. 3 dagers drift og etterfyll mer vann. CTC EcoZenith CTC EcoZenith er forberet for å ansluttes til en CTC varmepumpe, Vedkjele, annen spisskjele, solvarme og svømmebasseng. EcoZenith arbeider helt automatisk. Styresystemet kobler inn ekstra tilskuddsvarme når det er behov for det, tilpasser seg vedfyring når det gjøres, går over til sommerdrift osv. En mer detaljert beskrivelse om hvordan EcoZenith er konstruert og fungerer, finnes i avsnittet EcoZenith s funksjon. Sikkerhetsventiler for tank og radiatorsystem. Kontroller regelmessig at ventilene fungerer ved å åpne dem manuellt og se at det kommer vann ut gjennom overløpsrøret. Hettvann kan dryppe fra sikkerhetsventilene. 4.2 Avtapping Tanken skal være strømløs når den tappes ned. Avtappingsventilen føler vedlagt med tanken og kan monteres direkte på en av de nedre anslutningene om det ledig plass til det. Alternativt kan den plasseres på et lavt plassert rør. Når man tapper ned hele systemet, skal shuntventilen stå helt åpen. Luft må tilføres når det er et lukket system. 4.3 Driftsoppehold Om vannet risikerer å fryse ved et driftsoppehold, skal alt vannet tappes ut av tankene og radiatorsystemet. Varmtvannscoilene, som inneholder ca. 11 liter vann, tømmes ved å føre ned en slange ned i kaldtvannsanslutningene og helt ned i bunnen av coilene, og deretter tappe ut vannet etter hevertprinsippet. Belastningsvakt CTC EcoZenith har en belastningsvakt som måler strøm opp til 100A. Om anlegget monteres med strømfølere, foretas det en fast overvåkning slik at husets hovedsikringer ikke blir overbelastet. Om det skulle forekomme, kobles elkolbene stegvis ut. Shuntventil Shuntventilen reguleres automatisk fra styresystemet, slik at temperaturen blir riktig for varmesystemet, uavhengig av årstidene. Du kan likevel styre shuntventilen manuelt ved å dra rattet på motoren ut og vri moturs for å øke temperaturen eller vri medurs for å minske temperaturen.! Glem ikke å sette shunten tilbake til automatikkmodus. CTC EcoZenith 66

89 Romføler Romføleren, som alltid bør installeres ( opptil 3 stk. romfølere kan ansluttes ) sørger hele tiden for at det blir en riktig og jevn temperatur i rommet. For at den skal kunne gi riktige signaler til styringen, skal radiatortermostatene alltid være helt åpne i det rommet hvor romtermostaten er plassert. Juster alltid inn systemet med alle radiatortermostatene helt åpne. Etter noen dager kan termostatene reguleres individuelt i de respektive rommene. Du kan velge drift uten romføler i Menyen Avanseert / definere systemet / def radiatorsystem / romføler. Dette kan gjøres om det er vanskelig å plassere romføleren, om gulvvarmesystemet har separate romfølere eller ved fyring i peisen. Alarmdioden på romføleren fungerer likevel som vanlig. Fyres det sporadisk i peisen, kan fyringen påvirke romføleren slik at temperaturen senken og det blir kaldt i andre deler i huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort så lenge man fyrer. CTC EcoZenith gir da ut varme til radiatorene iht. innstilt varmekurve, se kapittelet Husets varmekurve. Radiatorene struper man ned i den delen av huset der fyringen foregår. Kjellervarme om sommeren Ofte vil man vil ha en viss grunnvarme i kjeller eller baderom også under sommeren for å unngå rå og fuktig luft. EcoZenith sørger for dette med at minste tillatte turtemperatur stilles inn på en brukbar temperatur C ). Se under Menyen Avansert / innstillinger / radiatorsystem / min turtemp C. Dette innebærer at temperaturen ut til radiatorene ikke underskrider en valgt temperatur. f.eks. 35 C. For at dette skal fungere, kreves det at det er fungerende radiatortermostater eller avstengingsventiler i resten av huset. Disse struper bort varmen til resten av boligen. Funksjonen kan også benyttes til baderommets gulvvarme til å varme gulvet om sommeren. Nattsenking Med nattsenking er det mulighet for automatisk å variere temperaturen i huset under døgnet alle dager i uken. Mer informasjon finnes i avsnittet Detaljbeskrivelse menyer / Nattsenking. CTC EcoZenith 67

90

91 8. Feilsøking / utbedringer CTC EcoZenith er konstruert for å gi en sikker drift og høy komfort, samt dessuten å ha en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det ditt hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, skal installatøren ta kontakt med oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets produksjonsnummer. Varmesystemet Om ikke innstilt romtemperatur oppnås, kontroller følgende:! Glem! Har Att radistorsystemet er riktig justert og fungerer bra. At radiatortermostatene er åpne og at radiatorene er jevnt varme. Kjenn på hele radiatorens overflate. Luft radiatorene. At CTC EcoZenith er i drift og at det ikke vises noen feilmeldinger. At det er installert tilstrekkelig eleffekt. Eventuellt øk denne. At produktet ikke er stilt i modus Maks. tilllatt turtemperatur med for lav verdi. At tilstrekkelig høy nok verdi er innstilt på Kurvehelning. Øk ved behov. Mer om dette i avsnittet Husets varmekurve. Se også Meny Avansert / innstillinger / Radiatorsystem 1, 2 og 3. At temperatursenkingen ikke er feil innstilt. At shunten ikke står i manuell driftsmodus. ikke at selv radiatorene behøves å bli avluftet. du ikke radiatortermostater i annen etage, kan det være behov for å få det montert. Om varmen ikke er jevn, kontroller følgende: At romfølerens plassering er representativ for huset. At radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren. At ikke andre varme- og kjølekilder forstyrrer romføleren. At shunten ikke står i menuell driftsmodus. Feil på uteføler / Romføler Om det skulle oppstå en feil på uteføleren, simuleres en utetemperatur på - 5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. En alarm vises i displayet. Om det oppstår en feil på romføleren, går EcoZenith automatisk over i drift iht. innstilt kurve. En alarm vises i displayet. CTC EcoZenith 68

92 Resetting ved alarm Du resetter alarmen ved å trykke på resettknappen på panelet. Om det har oppstått flere alarmer, vises disse etter tur. En gjennværende feil kan ikkeresettes før feilen er utbedret. Visse alarmer resettes automatisk når feilen opphører. Belastningsvakt CTC EcoZenith har en belastningsvakt som måler strøm opp til 100A. Om anlegget monteres med strømfølere ( medfølger ), foretas det en fast overvåkning slik at husets hovedsikringer ikke blir overbelastet. Om det skulle forekomme, kobles elkolbene stegvis ut. Ved et stort varmebehov og i kombinasjon med f.eks. 1 ~ fas motorvarmer, komfyr, vaskemaskin eller tørketromler kan kapasiteten på produktets elkolber være begrenset. Det innebærer at hverken at temperaturen på varmeanlegget eller varmtvannet blir tilstrekkelig. Om CTC EcoZenith er begrenset, vises dette i klartekst i displayet. Konferer med elinstallatøren om sat tørrelsen på sikringene i huset er riktige.. Belastningsvakt Lyd som oppstår ved raske trykkforskjeller i tappevannssystemet kan forekomme. Dette beror på trykkstøter som oppstår når f.eks. ettgrepsblandebatterier av eldre årgang stenges brått. Dette beror ikke på at det er noe feil med CTC EcoZenith C530, og kan løses enkelt med å bytte til blandebatterier med såkallet myktstengende funksjon. Ulyd som oppstår pågrunn av hardtstengene vaske- og oppvaskmaskiner, kan utbedres med en reduksjonsventil. En reduksjonsventil kan også være et alternativ til myktstengende tappevannskraner. Å redusere trykkstøtene er fordelaktig for hele tappevannssystemet! Om det høres en skvaldrende / klukkende lyd fra produktet, så kontroller at det er ordentlig avluftet. Vri opp sikkerhetsventilen for kjelen, slik at eventuelt luft kan evakueres. Etterfyll ved behov mer vann, slik at riktig trykk kan oppnås. Om fenomenet gjentar seg, så la en fagmann kontrollere hva årsaken kan være. CTC EcoZenith 69

93 8.1 Informasjon- og alarmtekster A1, A2 og A3 i informasjons- og alarmtekstene, betyr at alarmen kommer fra den varmepumpen som har innstillingen A1, A2 eller A3 i sin egen styring. For mer informasjon om dette, så se i den respektive varmepumpens FDV - dokumentasjon. Om det er bare en varmepumpe som er definert, vises ikke A1. Informasjonstekst Er systemet vannfylt? Bekreft med OK Definere systemet Varme Av rad.sys 1 ( 2, 3 ) Tariff, VP av Tariff, kjele På Rundstyring Periodisk forhøyelse Høyt eluttag ( X )A Kommunikasjonsfeil display Kommunikasjonsfeil VP A1 ( A2, A3 ) startforsinkelse A1 ( A2, A3 ) Høy retur temp. A1 ( A2, A3 ) Høy tur temp. Beskrivelse Denne teksten kommer frem under produktets første driftstime, vær gang spenningen slås på. Ingen funksjoner starter før det er bekreftet at det er fylt på vann. Er produktet vannfylt, så bekreft med OK. Denne teksten kommer frem under produktets første driftstime, vær gang spenningen slås på etter at man har bekreftet med OK på foregående informasjonsteks. For å komme til Hovedmenyen / Normalvisningsmenyen, trykk 2 ganger på angreknappen. Viser at huset ikke behøver noe varme. Radiatorpumpen stenges og shuntventilen står i stengt posisjon. Pumpen mosjoneres en kort stund hver dag for å unngå at den setter seg fast. Denne teksten vises om varmepumpen- / ene er stoppet på grunn av at eltilførselen ( lavtariff ) ikke er spenningsatt. Denne teksten vises bare når tariff VP er stilt på Ja. Denne teksten vises om den eksterne kjelen er På når eltilførselen ( lavtariff ) ikke er spenningsatt. Denne teksten vises bare når tariff ekst.kjele er stilt på Ja. Viser at rundstyringen er aktivert. Rundstyring er en utrustning som elverket kan montere, for under en kortere periode å koble vekk elkrevende utstyr kvartersvis. Elkolber og varmepumper sperres ved aktiv rundstyring. Viser om periodisk forhøyelse er aktiv. Gjelder bare når ekstern varmtvannsbereder er definert. Husets hovedsikringer overbelastes f.eks. på grunn av at flere energikrevende produkter benyttes samtidig. Produktet reduserer elkolbenes effekt så lenge dette står på. Denne teksten vises når kommunikasjonen mellom displaykort og relekort ikke fungerer. Denne teksten vises når EcoZenith ikke kan kommunisre med CTC EcoAir / CTC EcoPart.. Varmepumpens kompressor har ikke stått stille i minst 10 minutter etter stopp. Starter når tiden er utløpt. Innkommende vanntemperatur til varmepumpen er for høy. Varmepumpen stoppes. Utgående vanntemperatur fra varmepumpen er for høy. Varmepumpen stoppes. Kommunikasjonsfeil bassengtemperatur Kommunikasjonsfeil turføler 3 Vises om svømmebasseng er definert og at kommunikasjonen til kretskort ekspansjon, der bassengføleren er ansluttet, ikke fungerer Vises om radiatorsystem 3 er definert og at kommunikasjonen til kretskort ekspansjon, der turføler 3 er tilkoblet, ikke fungerer. CTC EcoZenith 70

94 Alarmtekst Føler tank øvre ( 77 ) Føler tank nedre ( 75 ) Føler tank sol ( 76 ) Føler ut solkollek. ( 70 ) Føler inn solkollek. ( 71 ) Føler lad solkollek ( 72 ) Føler ekst tank ø ( 82 ) Føler ekst tank n ( 89 ) Føler ekst kjele ( 85 ) Føler tur 1 ( 79 ) Føler tur 2 ( 80 ) Føler tur 3 ( 74 ) Føler rad retur ( 81 ) Føler ute ( 83 ) Føler rom 1 ( 84 ) Føler rom 2 ( 86 ) Føler rom 3 ( 87 ) Føler ekst VV ( 78 ) Føler røykgass ( 73 ) Føler bass temp ( 88 ) Beskrivelse Ved feil, ikke tilkoblet eller korsuttet føler, samt om verdien er utenfor følerens arbeidsområde, kommer det opp en alarm. Om føleren er viktig for systemets drift, stoppes kompressoren på den varmepumpen som er tilkoblet. Da må resettingen foretas manuellt er at feilen er utbedret. For de øvrige følerene resettes alarmen automatisk etter at feilen er utbedret. CTC EcoZenith 71

95 Alarmtekst Sikkerhetstermostat A1 ( A2, A3 ), pressostat høytrykk A1 ( A2, A3 ), pressostat lavtrykk A1 ( A2, A3 ), motorvern A1 ( A2, A3 ), fasefølgefeil A1 ( A2, A3 ), føler ute A1 ( A2, A3 ), føler tur A1 ( A2, A3 ), føler retur A1 ( A2, A3 ), føler brine inn A1 ( A2, A3 ), føler brine ut A1 ( A2, A3 ), føler avising A1 ( A2, A3 ), føler fordamper A1 ( A2, A3 ), føler hetgass A1 ( A2, A3 ), kompr. temp. A1 ( A2, A3 ), lav brine temp. A1 ( A2, A3 ), høy brine Fase1 ( 2, 3 ), mangler Sirkulasjon sol Beskrivelse Vises om sikkerhetstermostaten er utløst. For å resette termostaten, bryt strømmen til produktet og resett sikkerhetstermostaten som befinner seg bak fronten. Kjølemediesystemets høytrykksvakt har løst ut og stoppet varmepumpen. Kjølemediesystemets lavtrykksvakt har løst ut. Ofte kommer feilen av at det er dårlig sirkulasjon i kollektorslangene, f.eks. pga. luft i sytemet etter installasjonen. Varmepumpen er blitt stoppet. Høy spenning til kompressoren er blitt oppdaget og varmepumpen har blitt stoppet. Kan også komme av fasebortfall. Kontroller at sikringer og alle faser er riktig tilkoblet. Kompressorens motor må gå riktig vei. Ved spenningsetting av produktet, kontrollerer systemt at kompressoren varmer opp hetgassrøret. Hvis ikke, så går kompressoren baklengs. Da må 2 av fasene til produktet byttes om. Spenningen til anlegget må slås av for å få rettet opp denne feilen. Ved feil på, ikke tilkoblet eller kortsluttet føler, og om verdien er utenfor følerens arbeidsområde, kommer det en alarm. Om det er en føler som er viktig for kompressorens drift, stoppes kompressoren på den varmepumpen som er er tilkoblet systemet. Da må resettingen foretas manuellt etter at feilen er utbedret. De øvrige følerene resettes automatisk når feilen er utbedret. Temperaturen i kompressoren i varmepumpen er unormalt høy ( utgående temperatur fra kompressoren ). Innkommende temperatur på kjølebærere ( brine ) fra borhull eller jordkollektor er for lav. Varmepumpen stoppes. Innkommende temperatur på kjølebærere ( brine ) fra borhull eller jordkollektor er for høy. Varmepumpen stoppes. Vises ved fasebortfall av fse 1, 2 eller 3. Indikerer stopp i sirkulasjon og ladingen stopper. Kan forårsakes av feil på ladepumpe eller pumpeanslutning, samt feil på følere eller at systemet er gått i kok. CTC EcoZenith 72

96

97

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Solarautomatikk ASC

CTC Solarautomatikk ASC Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Villakjeler. Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass

Villakjeler. Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass Villakjeler Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass CTC har varmet Norge i generasjoner Mange huseiere har en CTC fyrkjele i kjelleren. Enten det er en kjele som fyrer med gass, ved, pellets

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer