CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. CE 0461/EF 1051/5255. Sept

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09"

Transkript

1 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 Sept

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Tekniske data...1 Mål og anslutninger...1 Lydnivåer...2 Viktige punkter... 3 Sikkerhetsforskrifter...3 Koblingsalternativer...4 Funksjoner instrumentpanel...5, 6 Drift og vedlikehold...7 For huseieren Feilsøking, egnede forholdsregler...8 Sirkulasjon...8 Avriming...8 Luftproblemer...8 Motorvernet...8 Øvrig informasjon og tips...9 For installatøren Generelt...11 Transport...11 Avemballering...11 Rørinstallasjon...11 Sirkulasjon...11 Oppstilling...12 Kaskadedrift...13 Røransluning...12, 13, 14 Avlufting kondenser...14 Anslutning til EcoEl...14 Anslutning til kjele ( innedelen )...15 Anslutning til varmepumpen...15 Matinng...15 Utedelen...15 El.skjemae...16, 17, 18 Anslutnings alternativer elektro / kjeler...19, 20, 21 Første start...22 Samsvarserklæring...32 Dokumentasjon ENOVA...33 Feilsøking EcoAir - EcoLogic Feilsøking EcoEl - EcoAir

8

9 Den komplette uteluftsvarmepumpen CTC Eco Air er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. CTC Eco Air arbeider med utetemperaturer ned til - 15 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC Eco El eller til den eksisterende kjelen med styresystemet Eco Logic. Et rustfritt stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger leveransen. CTC Eco Air er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygget hetgasstiner som sørger for at fordamperbatteriet holdes isfritt, slik at den høye virkningsgraden bibeholdes.

10

11 Tekniske data 400V 3N ~ NRF nummer Type Eco Air 105 Eco Air 107 Eco Air 109 Eco Air 111 El.data Tilført effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Avgitt effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Minimum gruppesikring ved 50 C vanntemperatur ved 50 C vanntemperatur 3 ~ 400 V 1,5 / 1,7 / 1,9 kw 2,1 / 2,4 / 2,5 kw 2,6 / 2,8 / 3,0 kw 2,9 / 3,2 / 3,4 kw 3,6 / 4,8 / 5,7 kw 4,9 / 6,1 / 7,1 kw 5,7 / 7,4 / 8,6 kw 6,6 / 8,3 / 9,8 kw 10 A GENERELL INFORMASJON Startstrøm 5 A 7 A 9 A 11 A V annvolum 2,0 ltr. 2,9 ltr. Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 1,2 kg 2,2 kg Brytverdier pressostster HT / Maks. driftstrykk vann Vekt LT 29,0 / 0,1 bar 2,5 bar 100 kg 105 kg 135 kg 140 kg 230V 1 ~ NRF nummer Type Eco Air 105 EcoAir 107 Eco Air 109 Eco Air 111 El.data Tilført effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Avgitt effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Minimum gruppesikring ved 50 C vanntemperatur ved 50 C vanntemperatur 1 ~ 230V 1,5 / 1,7 / 1,9 kw 2,1 / 2,4 / 2, 5 2,6 / 2,8 / 3,0 kw 2,9 / 3,2 / 3,4 kw 3,6 / 4,8 / 5,7 kw 4,9 / 6,1 / 7,1 kw 5,7 / 7,4 / 8,6 kw 6,6 / 8,3 / 9,8 kw 16 A 20 A 25 A Maks. driftstrøm / Start effekt 14,5 / <45 18,5 / <45 23,5 / <45 25,0 / <45 V annvolum 2,0 ltr. 2,9 ltr. Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 1,20 kg 1,40 kg 2,10 kg Brytverdier pressostster HT / Maks. driftstrykk vann Vekt LT 29,0 / 0,1 bar 2,5 bar 100 kg kg 140 kg 1

12

13 Mål EcoAir 105/ EcoAir 109/ Lydnivå 15 meter 38/34,5 38/35 10 meter 4 meter 40,5/37 42/38 47,5/43 50/46 39,5/37,5 41,5/40,5 37/36 (EA 105/107) 1 meter 58/52,5 59,5/54,5 55,5/51 EA 105/107 46,5/42,5 49,5/44 40,5/37 42/38 EcoAIR 105/107 høy/lav hastighet EcoAIR 109/111 høy/lav hastighet Vifte EcoAir Sett fra topp 52/46,5 EA 105/107 41/38 44/43,5 37/36 41/39 37,5/38,5 EA 105/107 2

14

15 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drenering. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. GENERELL INFORMASJON Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. ( Minumum 22 mm, vi anbefaler 28 mm ) Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. ( Minimum 6 mtr. løftehøyde ) Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid slås av for man gjør noe inngrep i varmepumpen. Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er beskadiget. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Produktets tilvirkningsnummer skal alltid oppgis. 3

16

17 Koblings alternativer ctc EcoAir Bildene nedenfor viser de ulike koblings alternativene som finnes for ctc EcoAir. Alternativ A og B: Både ctc EcoEl og ctc EcoFlex( pelletskjele ) er forberet for EcoAir, hvilket medfører en enkel tilkobling. Alternativ C og D: I de tilfellene EcoAir skal kobles til en eksisterende kjele( olje, gass, ved eller el ) finnes det to alternativer; i alternativ C, kobles EcoAir via EcoLogic( elektronisk styringsenhet ), slik at samme høye funksjonalitet som alternativ A og B opprettholdes. EcoAir kan også kobles direkte til fyrkjelen, men da med en begrenset funksjonalitet og besparelse. Ialternativ D, når EcoAir s innebygde styring benyttes. stopper EcoAir ved - 10 C utetemperatur. GENERELL INFORMASJON ctc EcoAir ctc EcoLogic ctc EcoEl ctc EcoFlex Eksisterende kjele 4

18

19 Styrepanel ctc EcoAir På ctc EcoAir finnes det et styrepanel plassert bak serviceluken. I de tilfellene EcoAir skal kobles til enten ctc EcoEl eller ctc EcoFlex, justeres varmepumpens innstillinger fra kontrollpanelet på disse. Styrepanelet i EcoAir behøver med andre ord ikke benyttes i disse tilfellene. Om EcoAir kobles sammen med en kjele og at styreenheten EcoLogic ikke benyttes, må varmepumpens innstillinger utføres på styrepanelet i EcoAir. Nedenfor følger en beskrivelse av funksjonene i styrepanelet. Menyknapp Bla oppover i menyene GENERELL INFORMASJON Bla nedover i menyene Ved å benytte piltastene kan man bla mellom 8 ulike menyer. For å få tilgang til dem, holdes knappen inntrykkt i 3 sekunder: Menyene 2-8 vises så i 10 minutter, for deretter å gå tilbake til meny 1. Normalvisning: Viser aktuell returtemperatur ( innkommende vann i EcoAir ). Her vises også om varmepumpen er innstilt i Automatikkmodus A eller ikke. Meny 1: Innstillingen på EcoAir er i automatmodus A. Automatikkmodus : I de tilfellene hvor varmepumpen skal tilkobles ctc EcoEl, ctc EcoFlex eller styringsenheten EcoLogic, skal EcoAir stå i automatikkmodus A. Om A ikke blinker i displayet, stilles denne modusen inn på følgense måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, hvorved meny 1 vises. Trykk deg så oppover til A vises ( steget ovenfor 48 ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder. Nå skal A blinke = klart. EcoAir innstilt for fast temperatur; I de tilfellene EcoAir kobles på en annen måte en som angitt ovenfor, skal A ikke blinke i displayet. Da skal man sette inn en maksimal returtemperatur. Innstillingsintervallet C er den temperaturen som varmepumpen skal stoppe på. Dette gjøres på følgende måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at meny 1 vises. Trykk pil nedover til ønsket returtemperatur ( steget under A ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at menylinjen blunker. Bruk så piltatene til å stille inn ønsket returtemperstur. Når ønsket returtemperatur vises i displayet, så hold OK - knappen inne i ca. 3 sekunder. Nå skal bare aktuell returtemperatur vises i displayet ( normalvisning ). 5 flere menyer neste side

20

21 Meny 2: Angir hvor mange grader returtemperaturen skal tillates å synke innen varmepumpen starter. Innstillingsinterval 5-10 C ( menyen er ikke tilgjengelig i posisjon Auto ). Meny 3: Viser hetgasstemperaturen ( C ) Meny 4: Viser utetemperatur ( C ) Meny 5: Meny 6: Meny 7: Viser siste feil. Inaktiv port. Inaktiv port Meny 8: Viser turtemperaturen ( C ). 6

22 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i ECO Air. 230V 1N ~ R RC L S ON N Komponentplassering 1. Kompressor veisventil 3. Kondenser 4. Tørkefilter / akkumulator 5. Inspeksjonsglass 6. Ekspansjonsventil 7. Pressostat lavtrykk 8. Pressostat høytrykk 9. Styrepanel 10. Avrimingsur 11. Koblingsplint 12. Hetrgassføler 13. Start kondensator 14. Softstarter 7

23 Drift og vedlikehold V 3N ~ 6 2 GENERELL INFORMASJON Komponentplassering 1. Kompressor veisventil 3. Kondenser 4. Tørkefilter / akkumulator 5. Inspeksjonsglass 6. Ekspansjonsventil 7. Pressostat lavtrykk 8. Pressostat høytrykk 9. Styrepanel 10. Avrimingsur 11. Kondensator for vifte 12. Koblingsplint 13. Hetgassføler 8

24 Feilsøking / egnede forholdsregler Eco Air er konstruert for å gi en pålitelig drift og høy komfort, og dessuten ha en lang levetid. Her får du noen tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne igjen bedømmer det dit hen at det kommer av en material - eller fabrikasjonsfeil, er det installatøren som skal kontakte oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets produksjonsnummer. Feilsøking / egnede forholdsregler. Når eventuelle feil oppstår, vises det i displayet( på EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic vises også feilen i displayet.). Følgende feilkoder finnes: E01: Pressostat høytrykk utløst. E02: Pressostat lavttrykk utløst. E03: Motorvern utløst ( E04, E07, 150 samt returtemperatur blinker vekslende i displayet. E04: Feil på hetgassføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller utenfor verdiområdet for føleren ). E05: Feil på returføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller utenfor verdiområdet for føleren ). ( E05 blinker vekslende med 0 i displayet ). E06: Feil på uteføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller utenfor verdiområdet for føleren ). E07: Hetgasstemperatur over 130 C ( E07 blinker vekslende med hetgassføleren ). E08: Turføleren utenfor verdiområdet for føleren. Temperaturen er enten under 0 C eller over 80 C. ( E08 blinker vekslende med returtemperaturen i displayet ). Av de feil som oppstår, leder samtlige, utenom E08, til at produktet stopper. Ved driftstans må produktet manuelt resettes for forsatt drift. Resett ved alarm: For å få resatt produktet etter en feilmelding, må OK - knappen sammen med pil nedover, holdes inntrykt samtidig. Sammenkobles EcoAir med enten EcoEl, EcoFlex eller styreenheten EcoLogic, resettes EcoAir fra en av disse. 9

25 Sirkulasjon og avriming Om sirkulasjonen mellom inne- og utedel reduseres betydelig eller opphører, løses høytrykkspressostaten ut. Årsaken til dette kan være: Feil på sirkulasjonspumpen Luft i ledningen Tett kondenssor Andre mellomliggende hindrer for vannstrømmen. For huseieren Normalt skal varmepumpen avrimes automatisk en gang i timen, da all isen skal smeltes bort. Om varmepumpen varmer dårlig, kontroller at det ikke har oppstått noen unormal oppbygging av is. årsaken til dette kan være: Feil på avrimingsautomatikken Brist på kjølemiddel ( lekkasje ). Kontroller at inspeksjonsglasset er rent uten gassbobler. Ekstreme værforhold. Husk at CTC Eco Air er en uteluftvarmepumpe som gir mindre varme ved synkende utetemperatur, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at du ved raskt synkende utetemperatur kan oppleve at varmepumpen gir dårlig med varme. Under avrimingen stopper viften men kompressoren går og smeltevann renner ned på bakken under varmepumpen. Når avrimingen opphører, starter viften igjen og i begynnelsen oppstår det en liten dampsky, bestående av fuktig luft som kondenserer i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og opphører etter noen sekunder. Luftproblem Om det høres skvalpende lyder fra varmepumpen, så kontroller at den er ordentlig avluftet. Åpne opp sikkerhetsventilen til kjelen slik at eventuell luft kan evakueres. Er det behov for det, så etterfyll mer vann, slik at riktig trykk kan oppnåes. Om fenomenet gjentar seg, la da en fagmann se på saken.! Ikke glem at selv radiatorene kan behøves å avluftes. Motorvern CTC Eco Air inneholder et motorvern for kompressoren, som løser ut om kompressoren trekker unormalt mye strøm. Årsaken til feilen kan være: Fase bortfall eller forstyrrelser på nettet. Kontroller sikringene som er den vanligste årsaken. Kompressor overbelastet. Tilkall servicemann. Feil på kompressor. Tilkall servicemann Feil motorvern. Tilkall servicemann ctc EcoAir er utrustet med startforsinker for å unngå at kompressoren starter med for tette intervaller.til høyre i displayet blinker et punkt når startforsinkeren er aktivert. Startforsinkelsen er satt til 10 minutter. Ved å trykke samtidig på pil opp og pil ned, kan man unngå startforsinkelsen, f.eks. ved service. 10

26 Øvrig informasjon Kontroller at inspeksjonsglasset er rent, det vil si uten bobler / gasslommer under kontinuerlig drift ( ikke direkte etter start eller avriming, etter som det i disse situasjonene oppstår gasslommer innen driften har stabilisert seg ). Tydelige og vedvarende gasslommer er tegn på gass- eller kjølemiddel mangel, hvilket gir lavere varmeeffekt. Kontakt service. Under den tiden på året, når utetemperaturen pendler mellom - 10 og + 10 C, vil det legge seg is på fordamperen / kjølebatteriet. Dette kan man observere på baksiden av varmepumpen, der hvor luften suges inn. Hver eneste time avrimes kjølebatteriet automatisk. Kontroller at isen forsvinner helt etter avriming. Varmepumpens kjølebatteri behøver ikke å rengjøres, ettersom det vannet som dannes og renner av, gir tilstrekkelig selvrengjøring. Bruk aldri verktøy eller hårde gjenstander til å fjerne isen. Kondensvann og is renner fra varmepumpens bunn og ned på bakken og dreneres der. Noen ekstra dryppskål eller drenering, som ville kreve oppvarming under den kalde årstiden, behøves ikke. ctc EcoAir arbeider med to ulike hastigheter på viften for å unngå unødvendig my lyd fra produktet. Når temperaturen overstiger 10 C, minsker viftehastigheten, vilket medfører til en meget stille gange. 11

27 For installatøren Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at Eco Air skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå igjennom funksjoner, knapper brytere og innstillinger med huseieren, samt svare på eventuelle spørsmål. Både du og varmepumpen tjener på at brukeren har helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og hvordan det skal driftes. Transport Transporter varmepumpen til oppstillingsplassen før embalasjen fjernes. Håndter Eco Air på en av de følgende måtene: Gaffeltruck Løftestropper rundt pallen. OBS! kan bare utføres med embalasjen på. Må håndteres varsomt. For installatøren Fjerning av emballasjen Når varmepumpen står ved oppstillingsplassen, kan du fjerne embalasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Leveransen består av: CTC Eco Air. Kabel hetgass I 400 V utførelse medfølger det også kabler med europlugger, lengde = 15 meter Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres i h.t. gjeldene VVS forskrifter, samt varme- og hetvanns anvisninger. Kjelen skal ansluttes til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. Glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkoblingen. Gjør alle installasjonsinnstillinger i h.t. beskrivelsen i kapittelet FØRSTE start. Varmepumpen arbeider med turtemperaturer opp til ca. 50 C og avgir mest ved 55 C. Eco Air tar ikke skade ved høyere returtemperatur, men kompressoren stoppes og den ønskede besparelsen uteblir. Sirkulasjonspumpe. Sørg for at det blir benyttet en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe, slik atstrømningen over varmepumpen blir tilstrekkelig. Vi anbefaler en pumpe med 6 meters trykkhøyde, f.eks. Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 26-60, vilket er tilstrekkelig i de fleste tilfellende. Følgende gjennomstrømning mengde må ikke underskrides for å få en sikker drift: ctc EcoAir 105:1000 liter / time ctc EcoAir 109: 1400 liter / time ctc EcoAir 107: 1200 liter / time ctc EcoAir 111: 1600 liter / time Ved for lav gjennomstrømning, stopper ctc EcoAir på grunn av at høytrykkspressostaten løser ut. Dette kan man unngå ved å sørge for at husets termostatventiler alltid står åpne uten i enkelte rom, f.eks. soveromet, der man ønsker å ha det litt kjøligere. Er det ikke termostatventiler på anlegget, må tilsvarende elemenrventiler være åpne. Anslutningsalternativer: Anslutning av varmepumpen kan foretas enten til CTC`s forberedte elkjele CTC Eco El eller til en annen forekommende kjele, da med styresystemet CTC Eco Logic. 12

28

29 For installatøren Prinsippskisse oppstilling Plassering: Den normale oppstillingen er mot yttervegg, slik at varmepumpens ben kommer så nær inntil veggen som mulig. På den måten får du en passelig avstand til veggen, slik at uteluften uten hinder kan strømme igjennom fordamperen. Om varmepumpen plasseres i et hjørne, skal avstanden mellom gavel og vegg være minst 250 mm. For installatøren Avstand til vegg = 180 mm Grov pukk Ca. 1 meter ( frostfritt ) Fuktsperre Betong / hagehelle Legg spesielt merke til at det skal være åpent rom under varmepumpen for drening av kondensvannet. ctc EcEl elkjele ctc EcoAir luft / vann varmepumpe El- og signalkabel 6 - polig, L = 15 mtr., medfølger EcoAir Minimum ø 22 mm kobberrør, isoleres utvendig med armaflex 19 x 22 eller tilsvarende Armert fleksibel slange for varme, minimum 1 13

30 Systemet tillater paralell innkobling av ctc EcoAir. Innkoblingen styres av ctc EcoLogic EXT. M2 ctc EcoLogic EXT 1) For installatøren M14 1) 2) 2) D3 2) VP VP VP ctc EcoAir ctc EcoAir ctc EcoAir Betegnelse 1) Samlerør, radiatorer 2) Anslutningsrør, radiator Samlerørene ctc EcoAir. Forklaring skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete Anslutningsrørene skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete ctc EcoAir. D3 M2 M14 Mellomrele / kontaktor R adiatorpump e Pumpe 230V, 1N ~ L adepumpe Pumpe 230V, 1N ~ VP Varmepump e ctc EcoAir I tabellen nedenfor viser eksempler på dimensjonering av rør for varmepumper koblet som kaskadedrift. Eksemplene er basert på 20 mtr. varmepumperør og pumpe med løftehøyde 6 mv. Varmepumpe Samlerør Anslutningsrø r Anslutning varmeveksle r 2 stk. ctc EcoAir 111 Ø 54 mm 3 stk, ctc EcoAir 111 Ø 54 mm 2 stk. ctc EcoAir 109 Ø 54 mm 3 stk. ctc EcoAir 109 Ø 54 mm 14 Ø 35 / 42 mm Ø 35 / 42 mm Ø 35 mm Ø 35 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 25 mm Ø 32 mm

31 Plassering i uthus eller carport er absolutt ikke å anbefale. Dette for det at luften skal kunne strømme så fritt som mulig gjennom varmepumpen og at den brukte luften ikke skal kunne suges i innløpet på baksiden på nytt. Varmepumpen er konstruert for å kunne stå ute, uten noe ekstra beskyttelse eller tak. Underlaget skal være hageheller eller et støpt fundament under bena, som hviler på pukkstein som er lagt ned til frostfri dybde. Dette for at kondensvannet skal kunne dreneres ned i bakken, slik at det ikke oppstår dammer eller issvuller om vinteren. Avstanden til busker og liknende forran produktet skal være minst 1 meter. Varmepumpen er konstruert for å kunne stå helt åpent ute uten noen ekstra form for beskyttelse eller tak over. Underlaget skal være betong- eller hageheller under benene, som hviler på grov pukk. Dette for at kondensvannet skal kunne dreneres vekk og ikke skape vanndammer eller is under varmepumpen. For installatøren Varmepumpen må plasseres helt vannrett ( bruk vater ). Det er ikke nødvendig å feste den til underlaget. Stativets utforming og varmepumpens vekt gjør at den ikke skal festes til bakke eller vegg. Røranslutning Eco Air Fram til varmepumpen trekkes tur- og returledning med minimum ø 22 mm kobberrør. Legg rørene slik at det ikke oppstår et høydepunkt, som kan medføre at det danner seg luft som igjen kan forhindre sirkulasjonen. Kan man ikke unngå det, må dette punktet utrustes med en automatisk luftepotte. Rørene skal isoleres med minst 15 mm tykk isolasjon som er vannavstøtende, f.eks. Armaflex eller tilsvarende. Sørg for at isolasjonen tetter ordentlig alle steder og at alle skjøter er ordentlig tapet. Inne i huset holder det med minst 10 mm tykkelse. Varmeledningsvannet behøves normalt ikke å beskyttes mot frost. Anslutningen til varmepumpen skal utføres med en armert slange med lengde mm, for å forhindre at lyd fra varmepumpen forplanter seg videre inn i huset og for å ta opp eventuelle bevegelser fra varmepumpen. Generelle råd For å unngå at det kan oppstå fuktskader ved veggjennomføringen, bør gjennomføringen utføres over bakkenivå. Er ikke dette mulig, er det meget viktig at veggjennonføringen utføres med den største nøyaktighet. Er ytterveggen forsynt med fuktighetsisolerende matte, skal hulltagningen foretas i h.t. fabrikantens spesifikasjoner. Sørg for at slangen får en jevn og avlastet bøy ( den skal ikke stå i spenn ), slik at den ikke under noen omstendigheter kan knekke. Nedre anslutning på EcoAir er innkommende ( kaldt ) vann. Øvre anslutning er utgående ( oppvarmet ) vann. Anslutning 1 Rg. Avlufting av kondenser ( veksler ) Rørsystemet og kondensoren avluftes ved å løsne den øvre anslutningens på baksiden. Anslutning til el.kjelen Eco El Sørg for at en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe monteres, slik at strømningen mellom Eco El og varmepumpen blir tilstrekkelig. Vi anbefaler en pumpe med 6 mtr`s trykkhøyde, f.eks. Grundfoss UPS eller Wilo RS 25 / 60. Sirkulasjonspumpen monteres på el.kjelens venstre anslutning og skal pumpe vannet ut til varmepumpen. Med dette oppnår man at varmepumpen er forsynt med vann ved oppstart av anlegget.! Ikke glem å montere en avtapningskran under Eco El. Eco Logic Om Eco Air ansluttes til en annen kjele, skal installasjonen følge de instruksjoner og alternativer som finnes i instruksjonsboken for CTC Eco Logic. 15

32 El installasjon Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating Eco Air skal ansluttes til 400 V 3N ~ og jord. Størrelsen på sikringene fremgår av tekniske data. Ved anslutningen av Eco El, skal el.kjelens effekt medregnes, fordi Eco Air forsynes med strøm via Eco El. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal alltid utrustes med en allpolig sikkerhetsbryter, slik at anlegget kan isoleres fullstendig fra alle elektriske strømkilder. For installatøren Anslutning til kjele ( innedelen ) EcoEl; EcoLogic. Mating El.anslutningen mellom Eco Air og innedelen skal utføres med den medleverte 6 - polige kablen. I de tilfellene innedelen er en ctc EcoEl, ansluttes varmepumpen i h.t. skjema for EcoEl. Når EcoAir kobles sammen med en annen kjele, skal strømforsyningen foretas med en separat 5 - leder. Om man benytter styresystemet ctc EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V 1 ~ fas, dobbeltisolert ) på komunikasjonsporten. Anslutning av varmepumpen ( Utedelen ) Mating El.ansluningen til ctc EcoAir, utføres i h.t. skissene A - D på side 14, som forsyner varmepumpen med el. til komprssoren ( 400V 3N~ ) avrimingsur, 4 - veisventil og styrespenning. På varmepumpen er det et el.skap som inneholder: Avrimingsur Koblingskort Instrumentpanel Varmepumpen leveres med 15 meter kabel for EcoEl. På ctc EcoEl ansluttes sirkulasjonspumpen med en 3 - polig kontakt til en motsvarende kontakt med kabelmering Pump varmebærer, alternativt Pump varm side. Om kontakten på pumpen savnes, kan kontakten på kabelen klippes bort og kablene ansluttes direkte til pumpen. Sirkulasjonspumpen, som sirkulerer varmtvann mellom kjelen og varmepumpen, skal monteres på VENSTRE KULEVENTIL under kjelen. Husets radiatorpumpe ctc EcoEl: radiatorpumpen ansluttes på koblingsplinten oppe på kjelen. ctc EcoLogic: som radiatorpumpe benyttes husets vanlige sirkulasjonspumpe. OBS! Sirkulasjonspumpen skal i dette tilfellet alltid være i drift. Innstiling av hovedsikring og effektbegrensning Innstilling ved anslutning til ctc EcoEl utføres i h.t. FDV - dokumentasjonen til ctc EcoEl Innstilling ved anslutning til ctc EcoLogic utføres i h.t. FDV - dokumentasjonen til ctc EcoLogic 16

33 Elektroskjema Eco Air V3 400V 3N ~ A2 Krestkort med mykstarter, motorvern og kontaktorfunksjon For installatøren X /101 1/3 PE Komm N L1 4 5 L2 L3 Chasis 6 L1 1/ L2 L3 4 5 Kommunikasjon innedel 2 Alarm inn Alarm ut N A2 PE X1 L1 L2 L3 Kompressor F7 F1 F8 F5 F4 F3 F6 F2 X X Grå Gul Svart Blå Ur avriming 1 h M Magnetventil Vifte Føler Hvit 6 Ù 6 6 Ù Ù Uteføler ( Fabrikkmontert ) Turføler Returføler Hetgassføler HT Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk LT X X A1 Relekort G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 17

34

35 Elektroskjema Eco Air V3 230V 1~ Mykstarter For installatøren 36 Alarm ut Alarmkort L1 1N A2 N R RC L1 S ON N PE Com N L1 X /100 1/3/35 Chassis 22 CI kondensator PE X1 C R S X1 Svart Hvit Blå Kompressor Grå Gul Kommunikasjon innedel F7 F1 F8 F5 F4 F3 F6 F / Uteføler ( Fabrikkmontert ) Turføler Returføler Hetgassføler HT Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk LT Ur avriming 1 h X X M A1 Relekort G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 6 7 X1 Magnetventil Vifte Føler /

36

37 Eco Air`s el.anslutninger EcoLogic 230V~, dobbeltisolert 400V 3N ~ For installatøren A : EcoAir + EcoEl( kabler medfølger) C : EcoAir + EcoLogic + en annen kjele 400V 3N~ EcoAir EcoAir L1 L1 L2 L3 N N PE PE 400V 3N~ D : EcoAir + en annen kjele B : EcoAir + EcoFlex EcoFlex 230V~ M 50 COM L1 L1 L2 L3 N N PE PE COM EcoEl EcoAir EcoAir AB B A M L1 L1 L2 L3 N N PE PE COM L1 L1 L2 L3 N N PE PE COM L N L N N V~, dobbeltisolert 400V 3N~ 400V 3N~ 19

38

39 Eco Air`s el.anslutninger C : EcoAir + EcoLogic + en annen kjele EcoLogic 50 L1 L1 N N PE PE COM V~, dobbeltisolert 230V 1N ~ 230V 1N~ D : EcoAir + en annen kjele L1 L1 N N PE PE COM V 1N~ For installatøren A : EcoAir + EcoEl ( kabel medfølger ) EcoEl L1 L1 N N PE PE COM V 1N~ AB B A M B: EcoAir + EcoFlex EcoFlex M L N N + L N V ~, dobbeltisolert PE PE COM L1 L1 N N V 1N~ 20

40

41 Eco Air`s el.anslutninger Sammenkobling av kjelen EcoEl V3 med ctc EcoAir V3 eller ctc EcoPart V3 Koble til anleggets sirkulasjonspumpe i elboksen i EcoEl. ( 1-3 ) Se anvivningen på utsiden av boksen. Også turføleren skal tilkobles. Se skisse nedenfor. Sirkulasjonspumpe varmebærer, mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart skal plugges inn på den 3 - polige kontakten som kommer ut av el.boksen på ctc EcoEl. For installatøren EcoEl V3 Turføleren kobles til på Anleggets sirkulasjonspumpe kobles inn på 1 til V 1N ~ kobles inn på L1, N og PE. Kommunikasjonskabelen skal ansluttes mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart. 7 - polig kontakt for kommunikasjon mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart. 3 - polig kontakt for tilkobling av sirkulasjonspumpe mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart. 21

42

43 Første start 1. Kontroller at kjelen og systemet er oppfylt med vann og avluftet. ( Eco Air avluftes ved å løsne på øvre vannanslutning på baksiden ) 2. Kontroller at alle anslutningene er tette. 3. Kontroller bl.a. at følere og radiatorpumpen er el.tilkoblet. Når systemet er blitt oppvarmet, kontroller: at anslutninger er tette, For installatøren at de ulike systemeneer avluftet, at det kommer varme ut i systemet og at det kommer varmtvann ut på de respektive tappestedene. Første start av kompressoren Kontroll av rotasjonsretningen behøves bare når EcoAir ikke er oppkoblet mot EcoLogic eller EcoEl. Første gangen kompressoren starter, skal temperaturen på hetgassrøret ( det øvre røret som er ansluttet på kompressoren ) kontrolleres. Om temperaturen på hetgassrøret ikke øker, roterer kompressoren feil vei og da må 2 av de 3 innkommende fasene kastes om. Kontroll av hva varmepumpen klarer å prestere: Ved å måle temperaturdifferensen mellom varmepumpens utgående og innkommende vannanslutninger, kan man kontrollere at varmepumpen avgir riktig effekt: Ved utetemperatur ( C ) ctc EcoAir , ctc EcoAir ctc EcoAir ,5 9 ctc EcoAir 111 4,5 6 7,5 9 10,5 Vær oppmerksom på at denne metoden ikke er nøyaktig og avvikelser opp og ned på noen grader kan forekomme uten at det der med betyr at det er noe feil. Avvikelsene beror på flere faktorer: Vanngjennomstrømningen i varmepumpen Nedising av fordamper Temperaturnivået på vannet ( jo høyere temperatur, jo mindre temperaturdifferanse ). 22

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer