CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. CE 0461/EF 1051/5255. Sept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09"

Transkript

1 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/ Sept

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Tekniske data...1 Mål og anslutninger...1 Lydnivåer...2 Viktige punkter... 3 Sikkerhetsforskrifter...3 Koblingsalternativer...4 Funksjoner instrumentpanel...5, 6 Drift og vedlikehold...7 For huseieren Feilsøking, egnede forholdsregler...8 Sirkulasjon...8 Avriming...8 Luftproblemer...8 Motorvernet...8 Øvrig informasjon og tips...9 For installatøren Generelt...11 Transport...11 Avemballering...11 Rørinstallasjon...11 Sirkulasjon...11 Oppstilling...12 Kaskadedrift...13 Røransluning...12, 13, 14 Avlufting kondenser...14 Anslutning til EcoEl...14 Anslutning til kjele ( innedelen )...15 Anslutning til varmepumpen...15 Matinng...15 Utedelen...15 El.skjemae...16, 17, 18 Anslutnings alternativer elektro / kjeler...19, 20, 21 Første start...22 Samsvarserklæring...32 Dokumentasjon ENOVA...33 Feilsøking EcoAir - EcoLogic Feilsøking EcoEl - EcoAir

8

9 Den komplette uteluftsvarmepumpen CTC Eco Air er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute og overfører den til husets eksisterende varmesystem. CTC Eco Air arbeider med utetemperaturer ned til - 15 C, deretter tar det vanlige varmesystemet over oppvarmingen av huset. Varmepumpen kan ansluttes til CTC Eco El eller til den eksisterende kjelen med styresystemet Eco Logic. Et rustfritt stativ og signalkabel for anslutningen mellom varmepumpen innedelen medfølger leveransen. CTC Eco Air er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygget hetgasstiner som sørger for at fordamperbatteriet holdes isfritt, slik at den høye virkningsgraden bibeholdes.

10

11 Tekniske data 400V 3N ~ NRF nummer Type Eco Air 105 Eco Air 107 Eco Air 109 Eco Air 111 El.data Tilført effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Avgitt effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Minimum gruppesikring ved 50 C vanntemperatur ved 50 C vanntemperatur 3 ~ 400 V 1,5 / 1,7 / 1,9 kw 2,1 / 2,4 / 2,5 kw 2,6 / 2,8 / 3,0 kw 2,9 / 3,2 / 3,4 kw 3,6 / 4,8 / 5,7 kw 4,9 / 6,1 / 7,1 kw 5,7 / 7,4 / 8,6 kw 6,6 / 8,3 / 9,8 kw 10 A GENERELL INFORMASJON Startstrøm 5 A 7 A 9 A 11 A V annvolum 2,0 ltr. 2,9 ltr. Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 1,2 kg 2,2 kg Brytverdier pressostster HT / Maks. driftstrykk vann Vekt LT 29,0 / 0,1 bar 2,5 bar 100 kg 105 kg 135 kg 140 kg 230V 1 ~ NRF nummer Type Eco Air 105 EcoAir 107 Eco Air 109 Eco Air 111 El.data Tilført effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Avgitt effekt kompressor og -10 / 0 / +8 C uteluft Minimum gruppesikring ved 50 C vanntemperatur ved 50 C vanntemperatur 1 ~ 230V 1,5 / 1,7 / 1,9 kw 2,1 / 2,4 / 2, 5 2,6 / 2,8 / 3,0 kw 2,9 / 3,2 / 3,4 kw 3,6 / 4,8 / 5,7 kw 4,9 / 6,1 / 7,1 kw 5,7 / 7,4 / 8,6 kw 6,6 / 8,3 / 9,8 kw 16 A 20 A 25 A Maks. driftstrøm / Start effekt 14,5 / <45 18,5 / <45 23,5 / <45 25,0 / <45 V annvolum 2,0 ltr. 2,9 ltr. Mengde kjølemedie ( R 407 C ) 1,20 kg 1,40 kg 2,10 kg Brytverdier pressostster HT / Maks. driftstrykk vann Vekt LT 29,0 / 0,1 bar 2,5 bar 100 kg kg 140 kg 1

12

13 Mål EcoAir 105/ EcoAir 109/ Lydnivå 15 meter 38/34,5 38/35 10 meter 4 meter 40,5/37 42/38 47,5/43 50/46 39,5/37,5 41,5/40,5 37/36 (EA 105/107) 1 meter 58/52,5 59,5/54,5 55,5/51 EA 105/107 46,5/42,5 49,5/44 40,5/37 42/38 EcoAIR 105/107 høy/lav hastighet EcoAIR 109/111 høy/lav hastighet Vifte EcoAir Sett fra topp 52/46,5 EA 105/107 41/38 44/43,5 37/36 41/39 37,5/38,5 EA 105/107 2

14

15 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon. CTC Eco Air skal transporteres og lagres stående. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Plasseringen av utedelen skal utføres slik at lyd fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Oppstillingen skal være på hageheller eller betongfundament i nærheten av husveggen. Underlaget skal være slik konstruert at kondensvann og smeltevann kan dreneres ned i grunnen. Lag en steinkiste under varmepumpen. Grav bort cm ( frostfritt ) og fyll med pukkstein for å oppnå best mulig drenering. Utedelen skal stå helt rett. Benytt et vater. GENERELL INFORMASJON Nærmest varmepumpen skal det monteres fleksible slanger. Rør som legges ute må isoleres meget godt med værbestandig materiale. Sørg for at rør som benyttes mellom varmepumpen og innedelen har tilstrekkelig dimensjoner. ( Minumum 22 mm, vi anbefaler 28 mm ) Sørg for at sirkulasjonspumpen som pumper vann til varmepumpen, har tilstrekkelig kapasitet. ( Minimum 6 mtr. løftehøyde ) Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og drift av varmepumpen: Driftsbryteren skal alltid slås av for man gjør noe inngrep i varmepumpen. Håndterer man varmepumpen med en kran eller lignende, kontroller at løfteøglen ikke er beskadiget. Gå aldri under en varmepumpe som er heist opp. Sett aldri sikkerheten på spill med å fjerne deksler, plater eller noe annet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. Inngrep i produktets kjølesystem skal bare utføres av fagfolk. Om det skulle oppstå feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne bedømmer det dit hen at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, er det han som skal ta kontakt med oss for kontroll og utbedringer. Produktets tilvirkningsnummer skal alltid oppgis. 3

16

17 Koblings alternativer ctc EcoAir Bildene nedenfor viser de ulike koblings alternativene som finnes for ctc EcoAir. Alternativ A og B: Både ctc EcoEl og ctc EcoFlex( pelletskjele ) er forberet for EcoAir, hvilket medfører en enkel tilkobling. Alternativ C og D: I de tilfellene EcoAir skal kobles til en eksisterende kjele( olje, gass, ved eller el ) finnes det to alternativer; i alternativ C, kobles EcoAir via EcoLogic( elektronisk styringsenhet ), slik at samme høye funksjonalitet som alternativ A og B opprettholdes. EcoAir kan også kobles direkte til fyrkjelen, men da med en begrenset funksjonalitet og besparelse. Ialternativ D, når EcoAir s innebygde styring benyttes. stopper EcoAir ved - 10 C utetemperatur. GENERELL INFORMASJON ctc EcoAir ctc EcoLogic ctc EcoEl ctc EcoFlex Eksisterende kjele 4

18

19 Styrepanel ctc EcoAir På ctc EcoAir finnes det et styrepanel plassert bak serviceluken. I de tilfellene EcoAir skal kobles til enten ctc EcoEl eller ctc EcoFlex, justeres varmepumpens innstillinger fra kontrollpanelet på disse. Styrepanelet i EcoAir behøver med andre ord ikke benyttes i disse tilfellene. Om EcoAir kobles sammen med en kjele og at styreenheten EcoLogic ikke benyttes, må varmepumpens innstillinger utføres på styrepanelet i EcoAir. Nedenfor følger en beskrivelse av funksjonene i styrepanelet. Menyknapp Bla oppover i menyene GENERELL INFORMASJON Bla nedover i menyene Ved å benytte piltastene kan man bla mellom 8 ulike menyer. For å få tilgang til dem, holdes knappen inntrykkt i 3 sekunder: Menyene 2-8 vises så i 10 minutter, for deretter å gå tilbake til meny 1. Normalvisning: Viser aktuell returtemperatur ( innkommende vann i EcoAir ). Her vises også om varmepumpen er innstilt i Automatikkmodus A eller ikke. Meny 1: Innstillingen på EcoAir er i automatmodus A. Automatikkmodus : I de tilfellene hvor varmepumpen skal tilkobles ctc EcoEl, ctc EcoFlex eller styringsenheten EcoLogic, skal EcoAir stå i automatikkmodus A. Om A ikke blinker i displayet, stilles denne modusen inn på følgense måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, hvorved meny 1 vises. Trykk deg så oppover til A vises ( steget ovenfor 48 ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder. Nå skal A blinke = klart. EcoAir innstilt for fast temperatur; I de tilfellene EcoAir kobles på en annen måte en som angitt ovenfor, skal A ikke blinke i displayet. Da skal man sette inn en maksimal returtemperatur. Innstillingsintervallet C er den temperaturen som varmepumpen skal stoppe på. Dette gjøres på følgende måte: Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at meny 1 vises. Trykk pil nedover til ønsket returtemperatur ( steget under A ). Hold OK - knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slik at menylinjen blunker. Bruk så piltatene til å stille inn ønsket returtemperstur. Når ønsket returtemperatur vises i displayet, så hold OK - knappen inne i ca. 3 sekunder. Nå skal bare aktuell returtemperatur vises i displayet ( normalvisning ). 5 flere menyer neste side

20

21 Meny 2: Angir hvor mange grader returtemperaturen skal tillates å synke innen varmepumpen starter. Innstillingsinterval 5-10 C ( menyen er ikke tilgjengelig i posisjon Auto ). Meny 3: Viser hetgasstemperaturen ( C ) Meny 4: Viser utetemperatur ( C ) Meny 5: Meny 6: Meny 7: Viser siste feil. Inaktiv port. Inaktiv port Meny 8: Viser turtemperaturen ( C ). 6

22 Drift og vedlikehold Når installatøren har installert din nye varmepumpe, skal dere sammen kontrollere at anlegget er vellfungerende. La installatøren vise deg brytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget skal fungere og driftes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift og etterfyll mere vann ved behov. Driftsoppehold. Varmepumpen stenges med driftsbryteren. Om vannet risikerer å fryse, sørg for at det er sirkulasjon igjennom varmepumpen, eller tapp ut alt vannet i ECO Air. 230V 1N ~ R RC L S ON N Komponentplassering 1. Kompressor veisventil 3. Kondenser 4. Tørkefilter / akkumulator 5. Inspeksjonsglass 6. Ekspansjonsventil 7. Pressostat lavtrykk 8. Pressostat høytrykk 9. Styrepanel 10. Avrimingsur 11. Koblingsplint 12. Hetrgassføler 13. Start kondensator 14. Softstarter 7

23 Drift og vedlikehold V 3N ~ 6 2 GENERELL INFORMASJON Komponentplassering 1. Kompressor veisventil 3. Kondenser 4. Tørkefilter / akkumulator 5. Inspeksjonsglass 6. Ekspansjonsventil 7. Pressostat lavtrykk 8. Pressostat høytrykk 9. Styrepanel 10. Avrimingsur 11. Kondensator for vifte 12. Koblingsplint 13. Hetgassføler 8

24 Feilsøking / egnede forholdsregler Eco Air er konstruert for å gi en pålitelig drift og høy komfort, og dessuten ha en lang levetid. Her får du noen tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Om det oppstår feil, skal du alltid ta kontakt med den installatøren som har utført installasjonen. Om denne igjen bedømmer det dit hen at det kommer av en material - eller fabrikasjonsfeil, er det installatøren som skal kontakte oss for kontroll og utbedring av skaden. Oppgi alltid produktets produksjonsnummer. Feilsøking / egnede forholdsregler. Når eventuelle feil oppstår, vises det i displayet( på EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic vises også feilen i displayet.). Følgende feilkoder finnes: E01: Pressostat høytrykk utløst. E02: Pressostat lavttrykk utløst. E03: Motorvern utløst ( E04, E07, 150 samt returtemperatur blinker vekslende i displayet. E04: Feil på hetgassføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller utenfor verdiområdet for føleren ). E05: Feil på returføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller utenfor verdiområdet for føleren ). ( E05 blinker vekslende med 0 i displayet ). E06: Feil på uteføler ( ikke tilkoblet, korsluttet eller utenfor verdiområdet for føleren ). E07: Hetgasstemperatur over 130 C ( E07 blinker vekslende med hetgassføleren ). E08: Turføleren utenfor verdiområdet for føleren. Temperaturen er enten under 0 C eller over 80 C. ( E08 blinker vekslende med returtemperaturen i displayet ). Av de feil som oppstår, leder samtlige, utenom E08, til at produktet stopper. Ved driftstans må produktet manuelt resettes for forsatt drift. Resett ved alarm: For å få resatt produktet etter en feilmelding, må OK - knappen sammen med pil nedover, holdes inntrykt samtidig. Sammenkobles EcoAir med enten EcoEl, EcoFlex eller styreenheten EcoLogic, resettes EcoAir fra en av disse. 9

25 Sirkulasjon og avriming Om sirkulasjonen mellom inne- og utedel reduseres betydelig eller opphører, løses høytrykkspressostaten ut. Årsaken til dette kan være: Feil på sirkulasjonspumpen Luft i ledningen Tett kondenssor Andre mellomliggende hindrer for vannstrømmen. For huseieren Normalt skal varmepumpen avrimes automatisk en gang i timen, da all isen skal smeltes bort. Om varmepumpen varmer dårlig, kontroller at det ikke har oppstått noen unormal oppbygging av is. årsaken til dette kan være: Feil på avrimingsautomatikken Brist på kjølemiddel ( lekkasje ). Kontroller at inspeksjonsglasset er rent uten gassbobler. Ekstreme værforhold. Husk at CTC Eco Air er en uteluftvarmepumpe som gir mindre varme ved synkende utetemperatur, samtidig som husets varmebehov øker. Dette innebærer at du ved raskt synkende utetemperatur kan oppleve at varmepumpen gir dårlig med varme. Under avrimingen stopper viften men kompressoren går og smeltevann renner ned på bakken under varmepumpen. Når avrimingen opphører, starter viften igjen og i begynnelsen oppstår det en liten dampsky, bestående av fuktig luft som kondenserer i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og opphører etter noen sekunder. Luftproblem Om det høres skvalpende lyder fra varmepumpen, så kontroller at den er ordentlig avluftet. Åpne opp sikkerhetsventilen til kjelen slik at eventuell luft kan evakueres. Er det behov for det, så etterfyll mer vann, slik at riktig trykk kan oppnåes. Om fenomenet gjentar seg, la da en fagmann se på saken.! Ikke glem at selv radiatorene kan behøves å avluftes. Motorvern CTC Eco Air inneholder et motorvern for kompressoren, som løser ut om kompressoren trekker unormalt mye strøm. Årsaken til feilen kan være: Fase bortfall eller forstyrrelser på nettet. Kontroller sikringene som er den vanligste årsaken. Kompressor overbelastet. Tilkall servicemann. Feil på kompressor. Tilkall servicemann Feil motorvern. Tilkall servicemann ctc EcoAir er utrustet med startforsinker for å unngå at kompressoren starter med for tette intervaller.til høyre i displayet blinker et punkt når startforsinkeren er aktivert. Startforsinkelsen er satt til 10 minutter. Ved å trykke samtidig på pil opp og pil ned, kan man unngå startforsinkelsen, f.eks. ved service. 10

26 Øvrig informasjon Kontroller at inspeksjonsglasset er rent, det vil si uten bobler / gasslommer under kontinuerlig drift ( ikke direkte etter start eller avriming, etter som det i disse situasjonene oppstår gasslommer innen driften har stabilisert seg ). Tydelige og vedvarende gasslommer er tegn på gass- eller kjølemiddel mangel, hvilket gir lavere varmeeffekt. Kontakt service. Under den tiden på året, når utetemperaturen pendler mellom - 10 og + 10 C, vil det legge seg is på fordamperen / kjølebatteriet. Dette kan man observere på baksiden av varmepumpen, der hvor luften suges inn. Hver eneste time avrimes kjølebatteriet automatisk. Kontroller at isen forsvinner helt etter avriming. Varmepumpens kjølebatteri behøver ikke å rengjøres, ettersom det vannet som dannes og renner av, gir tilstrekkelig selvrengjøring. Bruk aldri verktøy eller hårde gjenstander til å fjerne isen. Kondensvann og is renner fra varmepumpens bunn og ned på bakken og dreneres der. Noen ekstra dryppskål eller drenering, som ville kreve oppvarming under den kalde årstiden, behøves ikke. ctc EcoAir arbeider med to ulike hastigheter på viften for å unngå unødvendig my lyd fra produktet. Når temperaturen overstiger 10 C, minsker viftehastigheten, vilket medfører til en meget stille gange. 11

27 For installatøren Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at Eco Air skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå igjennom funksjoner, knapper brytere og innstillinger med huseieren, samt svare på eventuelle spørsmål. Både du og varmepumpen tjener på at brukeren har helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og hvordan det skal driftes. Transport Transporter varmepumpen til oppstillingsplassen før embalasjen fjernes. Håndter Eco Air på en av de følgende måtene: Gaffeltruck Løftestropper rundt pallen. OBS! kan bare utføres med embalasjen på. Må håndteres varsomt. For installatøren Fjerning av emballasjen Når varmepumpen står ved oppstillingsplassen, kan du fjerne embalasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt beskadiget under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Leveransen består av: CTC Eco Air. Kabel hetgass I 400 V utførelse medfølger det også kabler med europlugger, lengde = 15 meter Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres i h.t. gjeldene VVS forskrifter, samt varme- og hetvanns anvisninger. Kjelen skal ansluttes til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. Glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkoblingen. Gjør alle installasjonsinnstillinger i h.t. beskrivelsen i kapittelet FØRSTE start. Varmepumpen arbeider med turtemperaturer opp til ca. 50 C og avgir mest ved 55 C. Eco Air tar ikke skade ved høyere returtemperatur, men kompressoren stoppes og den ønskede besparelsen uteblir. Sirkulasjonspumpe. Sørg for at det blir benyttet en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe, slik atstrømningen over varmepumpen blir tilstrekkelig. Vi anbefaler en pumpe med 6 meters trykkhøyde, f.eks. Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 26-60, vilket er tilstrekkelig i de fleste tilfellende. Følgende gjennomstrømning mengde må ikke underskrides for å få en sikker drift: ctc EcoAir 105:1000 liter / time ctc EcoAir 109: 1400 liter / time ctc EcoAir 107: 1200 liter / time ctc EcoAir 111: 1600 liter / time Ved for lav gjennomstrømning, stopper ctc EcoAir på grunn av at høytrykkspressostaten løser ut. Dette kan man unngå ved å sørge for at husets termostatventiler alltid står åpne uten i enkelte rom, f.eks. soveromet, der man ønsker å ha det litt kjøligere. Er det ikke termostatventiler på anlegget, må tilsvarende elemenrventiler være åpne. Anslutningsalternativer: Anslutning av varmepumpen kan foretas enten til CTC`s forberedte elkjele CTC Eco El eller til en annen forekommende kjele, da med styresystemet CTC Eco Logic. 12

28

29 For installatøren Prinsippskisse oppstilling Plassering: Den normale oppstillingen er mot yttervegg, slik at varmepumpens ben kommer så nær inntil veggen som mulig. På den måten får du en passelig avstand til veggen, slik at uteluften uten hinder kan strømme igjennom fordamperen. Om varmepumpen plasseres i et hjørne, skal avstanden mellom gavel og vegg være minst 250 mm. For installatøren Avstand til vegg = 180 mm Grov pukk Ca. 1 meter ( frostfritt ) Fuktsperre Betong / hagehelle Legg spesielt merke til at det skal være åpent rom under varmepumpen for drening av kondensvannet. ctc EcEl elkjele ctc EcoAir luft / vann varmepumpe El- og signalkabel 6 - polig, L = 15 mtr., medfølger EcoAir Minimum ø 22 mm kobberrør, isoleres utvendig med armaflex 19 x 22 eller tilsvarende Armert fleksibel slange for varme, minimum 1 13

30 Systemet tillater paralell innkobling av ctc EcoAir. Innkoblingen styres av ctc EcoLogic EXT. M2 ctc EcoLogic EXT 1) For installatøren M14 1) 2) 2) D3 2) VP VP VP ctc EcoAir ctc EcoAir ctc EcoAir Betegnelse 1) Samlerør, radiatorer 2) Anslutningsrør, radiator Samlerørene ctc EcoAir. Forklaring skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete Anslutningsrørene skal dimensjoneres etter størrelse og antall tilkoblete ctc EcoAir. D3 M2 M14 Mellomrele / kontaktor R adiatorpump e Pumpe 230V, 1N ~ L adepumpe Pumpe 230V, 1N ~ VP Varmepump e ctc EcoAir I tabellen nedenfor viser eksempler på dimensjonering av rør for varmepumper koblet som kaskadedrift. Eksemplene er basert på 20 mtr. varmepumperør og pumpe med løftehøyde 6 mv. Varmepumpe Samlerør Anslutningsrø r Anslutning varmeveksle r 2 stk. ctc EcoAir 111 Ø 54 mm 3 stk, ctc EcoAir 111 Ø 54 mm 2 stk. ctc EcoAir 109 Ø 54 mm 3 stk. ctc EcoAir 109 Ø 54 mm 14 Ø 35 / 42 mm Ø 35 / 42 mm Ø 35 mm Ø 35 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 25 mm Ø 32 mm

31 Plassering i uthus eller carport er absolutt ikke å anbefale. Dette for det at luften skal kunne strømme så fritt som mulig gjennom varmepumpen og at den brukte luften ikke skal kunne suges i innløpet på baksiden på nytt. Varmepumpen er konstruert for å kunne stå ute, uten noe ekstra beskyttelse eller tak. Underlaget skal være hageheller eller et støpt fundament under bena, som hviler på pukkstein som er lagt ned til frostfri dybde. Dette for at kondensvannet skal kunne dreneres ned i bakken, slik at det ikke oppstår dammer eller issvuller om vinteren. Avstanden til busker og liknende forran produktet skal være minst 1 meter. Varmepumpen er konstruert for å kunne stå helt åpent ute uten noen ekstra form for beskyttelse eller tak over. Underlaget skal være betong- eller hageheller under benene, som hviler på grov pukk. Dette for at kondensvannet skal kunne dreneres vekk og ikke skape vanndammer eller is under varmepumpen. For installatøren Varmepumpen må plasseres helt vannrett ( bruk vater ). Det er ikke nødvendig å feste den til underlaget. Stativets utforming og varmepumpens vekt gjør at den ikke skal festes til bakke eller vegg. Røranslutning Eco Air Fram til varmepumpen trekkes tur- og returledning med minimum ø 22 mm kobberrør. Legg rørene slik at det ikke oppstår et høydepunkt, som kan medføre at det danner seg luft som igjen kan forhindre sirkulasjonen. Kan man ikke unngå det, må dette punktet utrustes med en automatisk luftepotte. Rørene skal isoleres med minst 15 mm tykk isolasjon som er vannavstøtende, f.eks. Armaflex eller tilsvarende. Sørg for at isolasjonen tetter ordentlig alle steder og at alle skjøter er ordentlig tapet. Inne i huset holder det med minst 10 mm tykkelse. Varmeledningsvannet behøves normalt ikke å beskyttes mot frost. Anslutningen til varmepumpen skal utføres med en armert slange med lengde mm, for å forhindre at lyd fra varmepumpen forplanter seg videre inn i huset og for å ta opp eventuelle bevegelser fra varmepumpen. Generelle råd For å unngå at det kan oppstå fuktskader ved veggjennomføringen, bør gjennomføringen utføres over bakkenivå. Er ikke dette mulig, er det meget viktig at veggjennonføringen utføres med den største nøyaktighet. Er ytterveggen forsynt med fuktighetsisolerende matte, skal hulltagningen foretas i h.t. fabrikantens spesifikasjoner. Sørg for at slangen får en jevn og avlastet bøy ( den skal ikke stå i spenn ), slik at den ikke under noen omstendigheter kan knekke. Nedre anslutning på EcoAir er innkommende ( kaldt ) vann. Øvre anslutning er utgående ( oppvarmet ) vann. Anslutning 1 Rg. Avlufting av kondenser ( veksler ) Rørsystemet og kondensoren avluftes ved å løsne den øvre anslutningens på baksiden. Anslutning til el.kjelen Eco El Sørg for at en tilstrekkelig stor nok sirkulasjonspumpe monteres, slik at strømningen mellom Eco El og varmepumpen blir tilstrekkelig. Vi anbefaler en pumpe med 6 mtr`s trykkhøyde, f.eks. Grundfoss UPS eller Wilo RS 25 / 60. Sirkulasjonspumpen monteres på el.kjelens venstre anslutning og skal pumpe vannet ut til varmepumpen. Med dette oppnår man at varmepumpen er forsynt med vann ved oppstart av anlegget.! Ikke glem å montere en avtapningskran under Eco El. Eco Logic Om Eco Air ansluttes til en annen kjele, skal installasjonen følge de instruksjoner og alternativer som finnes i instruksjonsboken for CTC Eco Logic. 15

32 El installasjon Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating Eco Air skal ansluttes til 400 V 3N ~ og jord. Størrelsen på sikringene fremgår av tekniske data. Ved anslutningen av Eco El, skal el.kjelens effekt medregnes, fordi Eco Air forsynes med strøm via Eco El. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal alltid utrustes med en allpolig sikkerhetsbryter, slik at anlegget kan isoleres fullstendig fra alle elektriske strømkilder. For installatøren Anslutning til kjele ( innedelen ) EcoEl; EcoLogic. Mating El.anslutningen mellom Eco Air og innedelen skal utføres med den medleverte 6 - polige kablen. I de tilfellene innedelen er en ctc EcoEl, ansluttes varmepumpen i h.t. skjema for EcoEl. Når EcoAir kobles sammen med en annen kjele, skal strømforsyningen foretas med en separat 5 - leder. Om man benytter styresystemet ctc EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V 1 ~ fas, dobbeltisolert ) på komunikasjonsporten. Anslutning av varmepumpen ( Utedelen ) Mating El.ansluningen til ctc EcoAir, utføres i h.t. skissene A - D på side 14, som forsyner varmepumpen med el. til komprssoren ( 400V 3N~ ) avrimingsur, 4 - veisventil og styrespenning. På varmepumpen er det et el.skap som inneholder: Avrimingsur Koblingskort Instrumentpanel Varmepumpen leveres med 15 meter kabel for EcoEl. På ctc EcoEl ansluttes sirkulasjonspumpen med en 3 - polig kontakt til en motsvarende kontakt med kabelmering Pump varmebærer, alternativt Pump varm side. Om kontakten på pumpen savnes, kan kontakten på kabelen klippes bort og kablene ansluttes direkte til pumpen. Sirkulasjonspumpen, som sirkulerer varmtvann mellom kjelen og varmepumpen, skal monteres på VENSTRE KULEVENTIL under kjelen. Husets radiatorpumpe ctc EcoEl: radiatorpumpen ansluttes på koblingsplinten oppe på kjelen. ctc EcoLogic: som radiatorpumpe benyttes husets vanlige sirkulasjonspumpe. OBS! Sirkulasjonspumpen skal i dette tilfellet alltid være i drift. Innstiling av hovedsikring og effektbegrensning Innstilling ved anslutning til ctc EcoEl utføres i h.t. FDV - dokumentasjonen til ctc EcoEl Innstilling ved anslutning til ctc EcoLogic utføres i h.t. FDV - dokumentasjonen til ctc EcoLogic 16

33 Elektroskjema Eco Air V3 400V 3N ~ A2 Krestkort med mykstarter, motorvern og kontaktorfunksjon For installatøren X /101 1/3 PE Komm N L1 4 5 L2 L3 Chasis 6 L1 1/ L2 L3 4 5 Kommunikasjon innedel 2 Alarm inn Alarm ut N A2 PE X1 L1 L2 L3 Kompressor F7 F1 F8 F5 F4 F3 F6 F2 X X Grå Gul Svart Blå Ur avriming 1 h M Magnetventil Vifte Føler Hvit 6 Ù 6 6 Ù Ù Uteføler ( Fabrikkmontert ) Turføler Returføler Hetgassføler HT Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk LT X X A1 Relekort G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 17

34

35 Elektroskjema Eco Air V3 230V 1~ Mykstarter For installatøren 36 Alarm ut Alarmkort L1 1N A2 N R RC L1 S ON N PE Com N L1 X /100 1/3/35 Chassis 22 CI kondensator PE X1 C R S X1 Svart Hvit Blå Kompressor Grå Gul Kommunikasjon innedel F7 F1 F8 F5 F4 F3 F6 F / Uteføler ( Fabrikkmontert ) Turføler Returføler Hetgassføler HT Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk LT Ur avriming 1 h X X M A1 Relekort G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 6 7 X1 Magnetventil Vifte Føler /

36

37 Eco Air`s el.anslutninger EcoLogic 230V~, dobbeltisolert 400V 3N ~ For installatøren A : EcoAir + EcoEl( kabler medfølger) C : EcoAir + EcoLogic + en annen kjele 400V 3N~ EcoAir EcoAir L1 L1 L2 L3 N N PE PE 400V 3N~ D : EcoAir + en annen kjele B : EcoAir + EcoFlex EcoFlex 230V~ M 50 COM L1 L1 L2 L3 N N PE PE COM EcoEl EcoAir EcoAir AB B A M L1 L1 L2 L3 N N PE PE COM L1 L1 L2 L3 N N PE PE COM L N L N N V~, dobbeltisolert 400V 3N~ 400V 3N~ 19

38

39 Eco Air`s el.anslutninger C : EcoAir + EcoLogic + en annen kjele EcoLogic 50 L1 L1 N N PE PE COM V~, dobbeltisolert 230V 1N ~ 230V 1N~ D : EcoAir + en annen kjele L1 L1 N N PE PE COM V 1N~ For installatøren A : EcoAir + EcoEl ( kabel medfølger ) EcoEl L1 L1 N N PE PE COM V 1N~ AB B A M B: EcoAir + EcoFlex EcoFlex M L N N + L N V ~, dobbeltisolert PE PE COM L1 L1 N N V 1N~ 20

40

41 Eco Air`s el.anslutninger Sammenkobling av kjelen EcoEl V3 med ctc EcoAir V3 eller ctc EcoPart V3 Koble til anleggets sirkulasjonspumpe i elboksen i EcoEl. ( 1-3 ) Se anvivningen på utsiden av boksen. Også turføleren skal tilkobles. Se skisse nedenfor. Sirkulasjonspumpe varmebærer, mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart skal plugges inn på den 3 - polige kontakten som kommer ut av el.boksen på ctc EcoEl. For installatøren EcoEl V3 Turføleren kobles til på Anleggets sirkulasjonspumpe kobles inn på 1 til V 1N ~ kobles inn på L1, N og PE. Kommunikasjonskabelen skal ansluttes mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart. 7 - polig kontakt for kommunikasjon mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart. 3 - polig kontakt for tilkobling av sirkulasjonspumpe mellom EcoEl og EcoAir / EcoPart. 21

42

43 Første start 1. Kontroller at kjelen og systemet er oppfylt med vann og avluftet. ( Eco Air avluftes ved å løsne på øvre vannanslutning på baksiden ) 2. Kontroller at alle anslutningene er tette. 3. Kontroller bl.a. at følere og radiatorpumpen er el.tilkoblet. Når systemet er blitt oppvarmet, kontroller: at anslutninger er tette, For installatøren at de ulike systemeneer avluftet, at det kommer varme ut i systemet og at det kommer varmtvann ut på de respektive tappestedene. Første start av kompressoren Kontroll av rotasjonsretningen behøves bare når EcoAir ikke er oppkoblet mot EcoLogic eller EcoEl. Første gangen kompressoren starter, skal temperaturen på hetgassrøret ( det øvre røret som er ansluttet på kompressoren ) kontrolleres. Om temperaturen på hetgassrøret ikke øker, roterer kompressoren feil vei og da må 2 av de 3 innkommende fasene kastes om. Kontroll av hva varmepumpen klarer å prestere: Ved å måle temperaturdifferensen mellom varmepumpens utgående og innkommende vannanslutninger, kan man kontrollere at varmepumpen avgir riktig effekt: Ved utetemperatur ( C ) ctc EcoAir , ctc EcoAir ctc EcoAir ,5 9 ctc EcoAir 111 4,5 6 7,5 9 10,5 Vær oppmerksom på at denne metoden ikke er nøyaktig og avvikelser opp og ned på noen grader kan forekomme uten at det der med betyr at det er noe feil. Avvikelsene beror på flere faktorer: Vanngjennomstrømningen i varmepumpen Nedising av fordamper Temperaturnivået på vannet ( jo høyere temperatur, jo mindre temperaturdifferanse ). 22

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir 400 406-408 - 410-415 - 420. Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold 406-408 - 410-415 - 420 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Nov. 2013 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 38-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoPart 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 013 Innhold Side Eksteriør 1 Elektrokomponenter 3-6 Kjølesystem 7-11 Medlevert varmepumpen 1 Diverse 13 Tilbehør 14 Oversikt fra serienummer: 7301-16-039 Inklusive standard

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 26-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer