Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550"

Transkript

1 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert

2

3 Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt menyer 2-5 Detaljbeskrivelse menyer 6 Fabrikkinnstillinger 6 Hoved meny / Normalvisningsmeny 7 Meny innstilling tid 8 Meny romtemperatur 8 Drift uten romføler 8 Drift med romføler 8 Meny ekstra varmtvann 9 Ekstra varmtvann dag for dag 9 Meny aktuell driftsinfo Meny historisk driftinfo 14 Nattsenking 15 Nattsenking dag for dag 16 Nattsenking blokk 16 Meny avansert 17 Meny innstillinger Meny radiatorsystem Meny varmepumpe Meny elkolber 21 Meny øvre tank Meny nedre tank 24 Meny dag for dag sirkulasjon varmtvann 24 Meny solvarme Meny sikkerhet kollektor 27 Meny kalibrering følere 27 Meny vedkjele 28 Meny ekstern kjele 28 Meny ekstern tank Meny dag for dag 30 Meny svømmebasseng 30 Meny definere system 31 Meny definere radiatorsystem 1 32 Meny definere radiatorsystem 2 32 Meny definere radiatorsystem 3 33 Meny definere varmepumpe 1 33 Meny definere varmepumpe 2 34 Meny definere varmepumpe 3 34 Meny definere elkolber 34 Meny definere solvarme 35 Meny definere vedkjele 36 Meny definere eksternkjele 36 Meny definere ekstra tank 37 Meny definere varmtvann 38 Meny definere svømmebasseng 38 Meny funksjonstest 39 Meny alarmhistorik 39 Meny kodete innstillinger 40-41

4

5 Funksjoner instrumentpanel CTC EcoZenith På det lett oversiktelige instrumentpanelet utføres alle innstillinger og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen vises i et display. Med et fåtall av knapper når du lett frem til all informasjonmed med å velge blandt et antall ulike menyer. Husk at CTC EcoZenith bare viser menyene for de systemer og funksjoner som er valgt i i Meny ansert / Definere systemet. Slik benyttes knappene Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. Nedenfor beskrives de ulike knappenes funksjon. A. Display B. Knapp steg bakover eller angre Med denne knappen steger du deg bakover i menysystemet til foregående meny. Her kan du også angre en valgt rad. C. Knapp OK Du godkjenner / bekrefter en verdi eller et valg med denne knappen. B A C D. Knapp øke respektive minske Med knappene øker repektive minsker du en verdi. Du flytter også radmarkøren oppover eller nedover. D E. Knapp Resett alarm Med denne knappen resetter du produktet etter en alarm. Vises bare ved alarm. 1 E 4 1. Menynavn Her vises navnet på den menyen du er inne i for øyebliket. Når du ikke er inne i menysystemet vises produktnavn, ukedag og tid ( normalvisning. 2: Radmarkør. Markøren flytter du opp eller ned til den raden du vil velge. Du flytter markøren med øke- resp. minske.knappen (D). Markøren blir svart når man velger en rad. Trykk på angreknappen (B) for å avmarkere markøren. 2 EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Indikering flere rader Pilen viser at det er flere rader nedenfor som ikke vises. Steg med markøren nedover for å se flere rader. Pilen blir borte når det ikke er flere rader å vise. 4. Indikering flere rader Pilen viser at det er flere rader ovenfor som ikke vises. Steg med markøren oppover for å se flere rader. Pilen blir borte når det ikke er flere rader å vise. 5. Informasjonsområde. Her vises all informasjon, temperaturer, verdier osv. CTC EcoZenith 1

6

7 Oversikt over menyer i CTC EcoZenith Innstilling tid Ukedag Man Tid 12:00 Romtemperatur Velg radiatorsystem Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Visas om fler än ett radiatorsystem är valt i menyn Definiera systemet Ekstr VV Type Dag for dag Tid 120 Dag for dag EcoZenith Man 12:00 Rom C 20.0(20.0) Øvre tank C 50 Ekstr VV Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Aktuell driftinfo Øvre tank Spiss Nedre tank VP Sol På Ute C 7 Øvre tank C 55(55) Nedre tank C 35(35) Rom 1 (2, 3) C 20.0(20.0) Tur 1 (2, 3) C 45(45) Retur C 34 Radiatorpumpe 1 (2, 3) Till Shuntventil 1 (2 3) Stenger Kompr VP1 (2, 3) På Vifte VP1 (2, 3) Høy Ute VP1 (2, 3) C 7 Brinepump VP1 (2, 3) På Brine inn/ut C 5/2 Inn/Ut VP1 (2, 3) C 41/47 Hetgas VP1 (2, 3) C 86 Ladepumpe VP1 (2, 3)% 80 Ladetemp panna C 70 Ekstern kjele Fra Røykgasstemp C 180 Ekstern tank C 80/70 Pumpe til tank Pumpe fra tank På Vekselventil Opp Fra solkollekt C 50 Til solkollekt C 45 Tank solcoil C 45 Ladetemp sol C 48 Solar pumpe % 50 Ladepumpe sol % 50 Effekt sol kw 1,1 Ekstern VV tank C 60 Ekstern VV pumpe På Sirkpump VV På Temp bass C 25(25) Ladepumpe bass På Shuntforsink 180 Eleffekt kw 6/ 0 Strømuttak A 4/ 5/ 4 (20) Prog. Dato Historisk driftinfo Total driftstid h 8768 Elvarme kwh Högsta framledning C 55 Driftstid h VP Driftstid/24h VP1 10:22 Starter/24h VP1 14 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP2 4:12 Starter/24h VP2 12 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP3 5:43 Starter/24h VP3 11 Energi KWh Diff sol C graf Soleffekt graf Solenergi graf Energi kwh 5384 Nattsenkning Velg radiatorsystem: Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 ansert Innstillninger Definer systemet Service CTC EcoZenith 2

8

9 Romtemperatur Finjustering - + (50) Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) Visas om rumsgivare för radsystem 1-3 vald Dag for dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Dag for dag Mn Tir Ons Tors Fre Lør Søn Blokk 1 (2, 3) Senk Søn Høyne Fre Senke - - Høyne - - Øvre tank Stopp temp C 50 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Stopp diff øvre C 3 Min temp øvre C 45 Spiss øvre tank C 55 Spiss ekstra VV C 60 Ladepumpe min% 50 Ladepumpe max% 100 Driftstid VV sirk 4 Tid VV sirk 15 Dag for dag VVsir Ekst. VV diff C 5 Ekst. VV 14 Nedre tank Nedre tank min C 25 Dag for dag VVC Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Nattsenk rad syst 1 (2, 3) Type Dag for dag Romtemp senkes C -2 (alt tur senkes C -3) Dag for dag (alt Blokk) Innstillinger Språk Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Øvre tank Nedre tank Solvarme Vedkjele Ekstern kjel Ektern tank Bass Fjernstyring Ferie Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst. Norsk NS Radiatorsystem 1 (2, 3) Maks turtemp C 55 Min turtemp C Varme av, ute C 16 Varme av, tid 120 Kurvehelnin C 50 Kurvejusterin C 0 Gulvfunksjon Varmepumpe 1 (2, 3) VP1 (2, 3), Kompr Sperret VP1 (2, 3), Min utetemp C -10 Prio EcoAir/Part C 5 VP1-VP2 tid 30 Tariff VP VP1 (2, 3) ladepump min% 50 VP1 (2, 3) ladepump maks% 100 Solvarme dt maks sol C 7 dt min sol C 3 Min turtall pump % 30 Maks nedre tank C 85 Makstemp brine C 18 dt maksbrine C 60 dt minbrine C 30 Soltest tank C 4 Intervall test 30 Vinterlmodus Tid temp graf 5 Tid drift graf 1 Sirkulasjon (l/min) 6 Sikkerhet kollektor Kalibrering følere Vedkjele Start/stopp C 100 Ekstern kjele Stopp ekst kjele. C 65 Diff Ekst kjele. C 5 Tariff ekstkjele Min driftstid 0 Priorite Høy Forsink pri lav 120 Sikkerhet kollektor Maks temp C 120 Kjøling Etterkjøl ja/nei Frostbeskytt Frostbeskytt C -25 Kalibrering følere Fra solar C 0 Til solkollekt C 0 Ladetemp sol C 0 Definer systemet Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Fortsättning nästa sida Service Funksjonstest Alarm info Fabrikkinnstilling Elkolber Elkjele øvre kw 9 Elkjele nedre kw 9 Elkjele nedre C 50 Shuntforsink 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400V Tariff el Ekstern tank dt nedre ekst C 7 dt start øvre C 7 dt stopp øvre C 3 Start lad nedre C 80 dt start nedre C 7 dt stopp nedre C 3 dt sett nedre C 7 VP lading Dag for dag Bass Temp bass C 22 Diff bass C 1.0 Priorite bass høy Dag for dag Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Fortsättning nästa sida CTC EcoZenith 3

10

11 Def radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Romføler 1 4-ventil 59 Radpump 36 Føler 79 Føler 81 Føler 84 Def Solvarme Solvarme Type Vakuumrør Lading borrehull Føler ut 70 Føler inn 71 Ladepumpe 30 Ladepumpe 42 Føler 72 3-ventil 58 Coil Def Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 2 Romføler 2 3-ventil 60 Radpump 37 Føler 80 Føler 81 Føler 86 Def Vedkjele Vedkjele Føler 73 Føler 85 Definer systemet Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Def Radiatorsystem 3 Radiatorsystem 3 Romføler 3 3-ventil 57 Radpump 35 Føler 74 Føler 81 Føler 87 Def Ekstern kjele Ekstern kjele Føler 85 Ladepumpe 34 Def Ekstern tank Ekstern tank Føler 82 Føler 89 Ladepumpe 44 Ladepumpe 45 3-ventil 56 Fortsättning från föregående sida Def Varmepumpe 1 Varmepumpe 05 Type EcoAir Ladepumpe V 3-ventil 54 3-ventil 55 Def Varmvann SVV Ekstern VV tank Sirk pump 43 Timer SVV Føler 78 Sirk pump 38 Service Funksjonstest Alarm info Fabrikkinnstilling Fortsättning från föregående sida Def Varmepumpe 2 Varmepumpe 06 Type EcoAir Ladepumpe V Def Bass Bass Føler 88 Basspump 39 Basspump 41 Def Varmepumpe 3 Varmepumpe 07 Type EcoAir Ladepumpe V Def Elkolber Øvre elkolbe 14 Øvre elkolbe 15 Nedre elkolbe 13 CTC EcoZenith 4

12

13 Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Ventiler Elkolber Solvarme Vedkjele Ekstern kjele Ekstern tank Varmvann Bass Test radiatorsystem Shunt1 59 Radpump1 36 Shunt2 60 Radpump2 37 Shunt3 57 Radpump3 35 Romføler Test varmepump 1 VP1 Kompr. 05 VP1 Vifte 05 VP1 Brinep. 05 VP1 Laddp. 31% 0 Test varmvann SVV-pump 43 VV-pump 38 Test Bass Basspump 39, 41 Alarm info Siste alarm: Utføler (83) Tidlig alarmer: Romføler (84) Turfølere (80) Test varmepump 2 VP2 Kompr. 06 VP2 Vifte 06 VP2 Brinep. 06 VP2 Laddp. 32% 0 Fabrikkinnstilling Kode VP1, maks tur C 55 VP1, mksx retur C 48 VP1, alarm kompr.temp C 120 VP1, maks brine inn C 20 VP1, min brine inn C -5 VP1, maksdiff br. C 7 VP2, maks tur C VP2, maks retur C VP2, alarm kompr.temp C 120 VP2, maks brine inn C 20 VP2, min brine inn C -5 VP2, maksdiff br. C 7 VP3, maks tur C VP3, maks retur C VP3, alarm kompr.temp C 120 VP3, maks brine inn C 20 VP3, min brine inn C -5 VP3, maksdiff br. C 7 Diff VP øvre C 5 Diff VP nedre C 5 Startforsinkelse 10 Temp logg Test varmepump 3 VP3 Kompr. 07 VP3 Vifte 07 VP3 Brinep. 07 VP3 Laddp. 33% 0 Test ventiler 3-ventil 54 Ned 3-ventil 55 Ned Test elkolber Elkolbe 14 Elkolbe 15 Elkolbe 13 Test solvarme Pump sol 30% 0% Pump VVXpump sol 42% 0% 3-ventil. Sol 58 Tank Test vedkjele Pumpe røkgass 40 Test ekstern kjele Spiss 04 Pump kjele 34 Test ekstern tank P. fra tank 45 P. til tank 44 3-ventil ekst 56 Ned CTC EcoZenith 5

14

15 Detaljbeskrivelse menyer CTC EcoZenith viser bare menyer for systemer og funksjoner som er valgt i Menyen ansert / Definere systemet. Alle andre menyer som ikke er aktuelle for ditt system er skjult Om varmesystemet senere bygges ut eller endres, benyttes Meny ansert / Definere systemet igjen for å lage nytt system og funksjoner. Detaljbeskrivelse menyer Produktet leveres med innstilte fabrikkverdier som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Man bør kontrollere de innstilte verdiene i menyen for radiatorsystemet. La installatøren hjelpe deg med å programmere inn de riktige verdiene. Følgende grunnverdier leveres fabrikkinnstilt: Temperatur elkolbe øvre tankdel Effekt elkolbe øvre tankdel Temperatur elkolbe øvre tankdel Effekt elkolbe øvre tankdel Romføler Størrelse hovedsikring Husets varmekurve Ekstra varmtvann Nattsenking 55 C 9 kw 50 C 9 kw Automatisk 20 A Kurvehelning 50 C Kurvejustering 0 C CTC EcoZenith 6

16

17 EcoZenith Man 12:00 Rom C 20.0(20.0) Øvre tank C 50 Ekstr VV Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Hovedmeny / Normalvisningsmeny Denne menyen er systemets grundmeny. Om man ikke foretar noen inntasting, vil systemet gå tilbake til dette menybildet. Herfra kan man nå alle andre aktuelle menyer. EcoZenith Rom C Romtemperatur Øvre tank C Ekstra VV Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenking ansert Viser produktnavn, dag og tid. Dag og tid kan innstilles med å velge denne radendenne raden. Aktuell temperatur for romføler 1. I parantes vises innstilt temperatur. Denne raden må velges for å komme til meny Romtemperatur der endringene kan utføres. Ved nattsenkning av radiatorsystem 1 vises NS til høyre i menyen. Ved nattsenkning av radiatorsystem 2 og 3 vises NS bare i den respektive menyen for romtemperatur. Fabrikkinnstilling 20.0 ( Innstillingsområde C ). Om det ikke er innstallert en romføler, regulerer temperaturen seg istedet etter utetemperaturen. Velg denne raden for å påvirke temperaturen ut til radiatorene, se meny romtemperatur. Ved nattsenkning av radiatorsystem 1 vises NS til høyre i menyen. Ved nattsenkning av radiatorsystem 2 og 3, vises NS bare i den respektive menyen for romtemperatur. Her vises produktets høyeste temperatur så lenge en føler er plassert i den øvre delen av tanken.bare visning. respektive vises til høyre på denne raden om ekstra varmtvann er aktivt eller ikke. Velg denne raden for å aktivere og utføre innstillinger i Menyen Ekstra VV. vises om ekstra varmtvann er aktivert ut fra Dag til dag - programmet. Om ekstra varmtvann er aktivert ut fra tidsinnstilling, vises gjenværende tid. Velg denn menyen for å se alle aktuelle driftsdata i produktet, aktuelle temperaturer og hvilke komponenter som for øyeblikket er aktive osv. Velg denne menyen for se driftsdata som er blitt lagret over en lengre tid. Her velger du om du vil aktivere nattsenkning ( lavere romtemperatur om natten ). 2 senkninger per dag, syv dager i uken kan programmeres. Alternativt kan kan man programmere inn senkning på valgfri dager i blokk. Denne menyen inneholder tre undermenyer: En meny for grunninnstillinger som skal gjøres, en for å deinere hvilke delsystem og komponenter som det aktuelle varmesystemet består av, samt en meny for servicepersonell. CTC EcoZenith 7

18 Innstilling tid Ukedag Man Tid 12:00 Meny innstilling tid ( lengst opp i Normalvisningsmenyen ) Her innstilles ukedag og tid. Klokkens drift er elnettets frekvens ( 50Hz ). Ved strømavbrudd må klokken eventuellt stilles inn igjen. Etter strømavbrudd vil klokken starte igjen på den tiden den hadde ved avbruddet ± 5 minutter. Sommer- / vintertid må innstilles manuellt. Ukedag Innstill den aktuelle ukedagen ( innstilling mandag - søndag ). Klokkeslett Still inn aktuell tid ( innstilling 00:00-23:59 ). Romtemperatur Velg radiatorsystem Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Meny Romtemperatur ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) Om flere enn et radiatorsystem er definert, kommer denne menyen opp. Her velges det radiatorsystemet hvor temperaturen skal justeres. Romtemperatur Finjustering - + (50) Meny drift uten romføler Om det ikke er installert romføler, innstilles romtemperaturen for det respektive radiatorsystemet i denne menyen. Husets grunninnstillinger innstilles først i Meny Radiatorsystem, gjerne med hjelp av installatøren. I denne menyen finjusteres siden grunninnstillingen. Dette kan utføres for hvert enkelt definert radiatorsystem. Om temperaturen inne oppleves for høy eller for lav, flytt markøren mot + ( øke ) eller mot minus ( sernke ). Flytt bare litt om gangen. vent så resultatet ( 1 dag ) før neste endring utføres. Flere justeringer kan være nødvendig ved ulike utetemperaturer, men etterhvert oppnår man en riktig innstilling som ikke behøves å endres. Under stolpen vises en refanseverdi ( f.eks. 50 ) Om grunninnstillingen justeres i Meny ansert / innstillinger / radiatorsystem 1 ( 2, 3 ) midtstilles markøren igjen. Ved nattsenkning vises NS oppe i høyre hjørne.! Radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og fungere godt ved injustering av systemet. Drift med romføler Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) Ved drift med romføler kommer følgende menyer opp for de radia tor systemene som er definert i Menyen ansert / Definere systemet. Ved nattsenkning vises NS oppe i høyre hjørnet. Om det bare er et radiatorsystem som er definert, innstilles temperaturen direkte i hovedmenyen. Romtemperatur Rom C 1(2,3) 20(20) CTC EcoZenith 8

19 Meny Ekstra VV Ekstr VV Type Dag for dag Tid 120 Dag for dag Type Dag for dag Tid Tid Dag for dag ( du kommer rett inn i menyn fra hovedmenyen ) Her utføres innstillinger av tider for når og hvor lenge ekstra varmtvann skal produseres. For mer informasjon om funksjonen ekstra varmtvann, se kapittelet Varmtvann. Innstillinger for elkolbenes drift og temperatur ved ekstra varmtvann, utføres i Menyen ansert / innstillinger / Øvre tank. Velges denne raden, kan man velge å produsere ekstra varmtvann en viss tid, fabrikkinnstilt 120 minutter. Ekstra varmtvann produseres for øyeblikket. Normal drift. Her velges hvordan ekstra varmtvann aktiveres. Programmering av ekstra varmtvannsproduksjon. Ekstra varmtvann produseres i det tidsrommet som stilles inn. Når denne raden velges, kan tiden innstilles for hvor lenge ekstra vamtvann skal produseres. Fabrikkinnstilling 120 minutter ( innstillingsområde minutter ). Vises om typen Dag for dag er valgt. I denne menyen programmerer man inn for ekstra varmtvann, se neste avsnitt. Meny Dag for dag Dag for dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Eksempel Ekstra VV / Dag for dag I denne menyen programmeres tidene for ekstra varmtvann for hele uken. Programmet gjentar seg uke etter uke. Menyen viser fabrikkinnstillingene som kan endres. Ønskes flere perioder med øket varmtvannskapasitet, programmeres de påfølgende tidene inn. = temperaturen i den øvre delen av tanken og dermed høynes også varmtvannskapasiteten ( iht. verdiene som er innstilt i Menyen ansert / Innstillinger / Øvre tank. ved det klokkeslettet som er angitt etter pilen. = varmtvannskapasiteten senkes til normal innstilling ved det klokkeslettet som er angitt etter pilen. Man Eksempel 2 Man På mandags morgen kl. 06:00 høynes temperaturen i den øvre delen av tanken for øket varmtvannskapasitet. Temperaturen senkes igjen til det normale kl. 07:00. Klokken 06:00 høynes temperaturen, kø. 07:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og 17:00 er det øket varmtvannskapasitet og deretter senkes temperaturen CTC EcoZenith 9

20 Aktuell driftinfo Øvre tank Spiss Nedre tank VP Sol På Ute C 7 Øvre tank C 55(55) Nedre tank C 35(35) Rom (20.0) Tur 1 C 45(45) Retur C 34 Radiatorpumpe 1 På Shuntventil 1 Stenger Rom (20.0) Tur 2 45(45) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Stenger Rom (20.0) Tur 3 45(45) Radiatorpumpe 3 På Shunt 3 Stenger Kompr VP1 På Vifte VP1 Høy Ute VP1 C 7 Brinepump VP1 På Brine inn/ut C 5/2 Inn/Ut VP1 C 41/47 Hetgas VP1 C 86 Ladepumpe VP1 80% Kompr VP2 På Vifte VP2 Høy Ute VP2 C 7 Brinepump VP2 På5/2 Inn/Ut VP2 41/47 Hetgas VP2 C 86 Ladepumpe VP2 80% Kompr VP3 På Vifte VP3 Høy Ute VP3 C 7 Brinepump VP3 På5/2 Inn/Ut VP3 41/47 Hetgas VP3 C 86 Ladepumpe VP3 80% Ladetemp panna C 70 Ekstern kjele Fra Røykgasstemp C 180 Ekstern tank C 80/70 Pumpe til tank Pumpe fra tank På Vekselventil Opp Fra solkollekt C 50 Til solkollekt C 45 Tank solcoil C 45 Ladetemp sol C 48 Solar pumpe % 50 Ladepumpe sol % 50 Effekt sol kw 1,1 Ekstern VV tank C 60 Ekstern VV pumpe På Sirkpump VV På Temp bass C 25(25) Ladepumpe bass På Shuntforsink 180 Eleffekt kw 6/ 0 Strømuttak A 4/ 5/ 4 (20) Prog. Dato Meny aktull driftsinfo ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i produktet og systemet. Verdien i parantesen er enten ønsket verdi eller automatisk verdi som produktet arbeider imot ( f.eks. innstilt turtemperatur ). Husk at bare de menyene for systemet og funksjoner som er valgt i Menyen ansert / Definere system vises, mens alle andre menyer som ikke er aktuelle for ditt system skjulte. Øvre tank Viser hvilken status den øvre delen av tanken befinner seg i. F.eks. om den lades med varme fra varmepumpeen ( VP ), ekstern kjele eller elkolbe ( spiss ), sol ( SOL ) eller at ingen lading finner sted. Nedre tank Viser tilsvarende informasjon som ovenfor, men for den nedre delen av tanken. De ulike driftsforholdene for den nedre delen av tanken er VP, Spiss, Sol, og ved. Sol Status for solkollektorenes drift, På,, eller Tilbakelading. Tibakelading innebærer at et eventuellt borrehull / energibrønn kan lades med varme fra solkollektorer når det ikke finnes noe behov for solvarme til huset eller til varmtvannsproduksjon. Ute Viser utetemperaturen til uteføleren som er tilkoblet CTC EcoZenith. Føleren benyttes for å styre temperaturen i huset ( den stenger ikke av luft- / vannvarmepumpen. Det gjøres med uteføleren som er montert i varmepumpen. Øvre tank C Viser temperaturen i den øvre delen av tanken, samt den temperaturen som tanken arbeider mot i parantes ( innstilt turtemepratur ). Innstilt turtemeperatur stilles inn i Meny ansert / Øvre tank / Stopptemp. Innstilt turtemperatur senkes automatisk om varmepumpen oppnår sin maksimale driftstemperatur ved lading av den øvre delen av tanken. Innstilt turtemperatur senkes ikke i Meny Min temp Øvre + Diff VP øvre. Nedre tank C Viser den temperaturen i den nedre delen av tanken, samt den temperaturen som tanken arbeider mot i parantes ( innstilt turtemperatur ). Aktuell turtemperatur styres av husets varmekurve iht. utetemperaturen. Romtemperatur 1 ( 2, 3 ) Viser aktuell romtemperatur for romføler 1, om romføler 1 er valgt i driften, samt ønsket verdi i parantes. Om mer enn 1 radiatorsystem ( 2, 3 ) er definert, vises de aktuelle driftstemperaturene nedenfor. CTC EcoZenith 10

21 Tur 1 ( 2, 3 ) Retur temperatur Radiatorpumpe 1 ( 2, 3 ) Shunt 1 ( 2, 3 ) Kompressor VP 1 ( 2, 3 ) Aktuell turtemperatur til husets radiatorer, samt den temperaturen systemet arbeider mot. hengig av innstilte parametere og aktuell utetemperatur, kommer denne verdien å variere under driften. Temperaturen ut fra husets radiatorer. hengig av innstillinger og aktuell utetemperatur, kommer denne verdien til å variere under driften. Driftstilstanden til radiatorpumpen. Om sommeren når det ikke er noe oppvarmingsbehov, stopper pumpen. Pumpen mosjoneres likevel av og til for å unngå at den setter seg fast. Viser om shuntventilen åpner / øker eller stenger reduserer varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur shuntes ut, står ventilen i stille. Kompressorens driftstilstand. På Kompressoren er i drift. Kompressoren er i øyeblikket avslått. Sperret Kompressoren er enten sperret i innstillingsmenyen eller får ikke lov til å starte pga. for lav utetemperatur ( gjeller EcoAir ), samtidig som utetemperaturen vises i displayet. Om mer enn 1 varmepumpe ( 2, 3 ) er definert, vises også deres aktuelle driftsinformasjon ( Kompressor, Vifte, Ute C, Brinepumpe, Inn / UT C, Hetgass C og ladepumpe ). Vifte VP 1 ( 2, 3 ) Viftens driftstilstand ( gjelder EcoAir ). Høy Høy hastighet ved utetemperaturer under + 10 C. Lav Lav hastighet ved utetemperaturer over + 10 C. Viften er avslått. Ute VP 1 ( 2, 3 ) Viser utetemperaturen til føleren som er tilkoblet varmepumpen ( gjelder EcoAir ). Denne temperaturen benyttes til å styre varmepumpens drift, som f.eks. til å stoppe varmepumpen ved for lav utetemperatur. Brinepumpe VP 1 ( 2, 3 ) Viser om brinepumpen er er på eller er avslått( gjelder EcoPart ). Brine inn/ut C Viser inngående og utgående brinetemperatur ( gjelder EcoPart ). Inn/ut VP 1 ( 2, 3 ) C Hetgass VP 1 ( 2, 3 ) C Ladepumpe VP 1 ( 2, 3 ) Ladetemp kjele C Ekstern kjele Røkgasstemp C Viser temperaturen på vannet som går inn og ut av varmepumpen. Aktuell hetgasstemperatur ut fra kompressoren. Verdien varierer avhengig av forholdene. Viser driftsforholdet til varmepumpens ladepumpe.om det benyttes en turtallstyrt sirkulasjonspumpe, vises hvor mange prosent av maksimal hastig pumpen drives med. Ellers vises På eller AV. Viser inngående temperatur til den øvre delen av tanken fra vedkjele eller en annen ekstern kjele. Viser om ekstern kjele er på eller av. Aktuell røkgasstemperatur fra vedkjele. CTC EcoZenith 11

22 Ekstern tank Pumpe til tank Pumpe fra tank Vekselventil ekst. Ut av solkollektorer C Inn i solkollektorene C Tank solcoil C Ladetemp sol C Solkollektorpumpe % Ladepumpe sol % Effekt sol kw Ekstern VV tank C Ekstern VV pumpe SVV - pumpe Bassengtemp Ladepumpe basseng Temperaturen i den øvre delen av av en ekstern buffertank, f.eks. EcoTank 510. Driftsforhold, av eller på, for den sirkulasjonspumpen ( 44 ) som lader varme fra CTC EcoZenith til en ekstern buffertank, altså når varme skal lagres. Driftsforhold, av eller på, for den sirkulasjonspumpen ( 45 ) som lader varme til CTC EcoZenith fra en ekstern buffertank, altså når man skal hente lagret varme. Viser i hvilken posisjon vekselventilen befinner seg i, OPP alternativt NED. I posisjon Opp kan varme lades fra eksten buffertank til den øvre delen av tanken i CTC EcoZenith. I posisjon NED kan varme enten lades fra eller til nedre delen av tanken i CTC EcoZenith. Utgående temperatur fra solkollektorene. Inngående temperatur til solkollektorene. Aktuell temperatur i den nedre delen av tanken der hvor solcoilen befinner seg. Utgående temperatur fra solvarmeveksleren. Driftsforhold til solpanelenes sirkulasjonspumpe ( 30 )., alternativt antall prosent av maksimal kapasitet som pumpen drives med. Om solkollektorene installes med en varmeveksler mellom kollektorene og CTC EcoZenith, må det monteres ytterligere en sirkulasjonspumpe ( 42 ). Denne pumpens driftsforhold vises som, alternativt antall prosent av maksimal kapasitet som pumpen drives med. Viser hvor mye effekt solkollektorene gir. Verdiene basereres på inn- og utgående temperatur, samt sirkulasjonen gjennom solkollektorene. Viser temperaturen i ekstern varmrtvannstank om den finnes. Denne tanken kan benyttes for å utøke varmtvannskapasiteten ytterligere. Viser driftstilstanden, På eller for sirkulasjonspumpen til den eksterne varmtvannstanken. Viser driftstilstanden, PÅ eller for sirkulasjonspumpen til varmtvannsirkulasjonen. Aktuell temperatur i svømmebassenget, samt innstilt turtemperatur som CTC EcoZenith arbeider mot. Viser driftstilstanden, eller På for svømmebassengets ladepumpe. CTC EcoZenith 12

23 Shuntfordrøyning Shunten fordrøyes fabrikkinnstilt 180 minutter, før den henter varme til radiatorsystemet fra den øvre delen av tanken, spisslast. Denne raden viser hvor lang tid det er igjen av nedtellingen til 0. Verdien kan stilles minutter og det går også å sperre shunten slik at den aldri tar varme fra tankens spissdel. Innstillingen utføres i Meny ansert / Innstillinger / Elkolber. Effekt kw Viser hvor mye effekt i kw som elkolbene forbruker( øvre kolbe / nedre kolbe ). Strømuttak Prog dato Viser husets totale strømuttak på hver og en av fasene. Dette forutsetter at det er montert strømfølere på innkommende ledninger. Om strømmen overstiger innstilt størrelse på hovedsikringene, justerer elkolbene automatisk ned effekten for å beskytte sikringene når f.eks. flere effektkrevende produkter i boligen benyttes. Innstilt størrelse på hovedsikringene vises i parantes. Styreprogrammets versjonsdato. CTC EcoZenith 13

24 Historisk driftinfo Total driftstid h 8768 Elvarme kwh Høyeste turtemp C 55 Driftstid h VP Driftstid/24h VP1 10:22 Starter/24h VP1 14 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP2 4:12 Starter/24h VP2 12 Energi KWh Driftstid h VP Driftstid/24h VP3 5:43 Starter/24h VP3 11 Energi KWh Diff sol C graf Soleffekt graf Solenergi graf Energi kwh 5384 Total driftstid h Elvarme kwh Høyeste turtemp C Driftstid h VP 1 ( 2, 3 ) Driftstid / 24h VP 1 ( 2, 3 ) Starter / 24h VP 1 ( 2, 3 ) Energi kwh Diff sol C graf Soleffekt graf Solenergi graf Energi kwh Meny Historisk dritsinfo Den totale tiden som produktet har vært spenningssatt. Det totale energiforbruket for CTC EcoZenith s elkolber. Dette er en indirekte energimåling basert på elkolbenes driftstid. Det øvrige forbruket i boligen ligger uten for dette. Den høyeste temperaturen som sendes ut til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / boligens temperaturkrav, Jo lavere verdi i vintersesongen, jo bedre egnet for varmepumpedrift. Verdien kan nullstilles ved å trykke på OK i denne menyen. Viser den totale tiden som varmepumpens kompressor har vært i drift. Om det er diffinert mer enn en varmepumepe ( 2, 3 ), vises deres historiske driftsinformasjon( Driftstid, Driftstid / 24h, Starter / 24h og Energi. Kompressorens driftstid det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises en gang en gang pr. døgn. Ved første start vises verdien først etter 24h. Antall starter som kompressoren har foretatt det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises en gang en gang pr. døgn. Ved første start vises verdien først etter 24h. gitt varmeenergi fra varmepumpen. Verdien beregnes med hjelp av driftsdata fra føleren i varmepumpen. Verdien vises bare om varmepumpen er av en modell som har såkalt varmemengdemåleing, Velg denne menyraden for å grafisk se forskjellen mellom inngående og utgående temperatur fra solkollektorene over et tidsrom. I denne menyraden vises grafisk avgitt effekt fra solkollektorene over et tidsrom. I denne menyraden vises grafisk avgitt energi fra solkollektorene over et tidsrom. Totalt avgitt energi fra solkollektorene Denne verdien er beregnet ut i fra inn- og utgående temperatur fra kollektorene, driftstiden og i innstilt sirkulasjon. Derfor er dette ingen eksakt måling. CTC EcoZenith 14

25 Nattsenking Nattsenkning Velg radiatorsystem: Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Nattsenk rad syst 1 (2, 3) Type Dag for dag Romtemp senkes C -2 (alt tur senkes C -3) Dag for dag (alt Blokk) ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen utføres innstillingene for nattsenking. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i fastlagde perioder, f.eks. om natten eller eller om dagen når man er på jobb. Det er to typer av nattsenking man kan velge: Dag for dag velges å fastlegge daglige senkinger og Blokk for å fastlegge nattsenkingsperioder som varer over flere dager. Om det er definert bare et radistorsystem, vises ikke det første menybilde ( her øverst til venstre ) for valg av radiatorsystem. Type Her velges om den fastlagde senkingen skal være aktiv,. Med foretas det ikke noen senkning. Type av senking velges velges her. Dag for dag innebærer at man fastlegger senkinger for hver dag gjennom hele uken. Dette vil gjenta seg uke etter uke. Blokk innebærer at man fastlegger senkinger over flere av ukens dager, f.eks. Mandag til Fredag. Man kan fastlegge to perioder pr. dag. Dette vil gjenta seg uke etter uke. Romtemp senkes C ( alt. tur senkes C ) Her bestemmer man hvor mange grader som romtemperaturen skal senkes i perioden. OBS! - 2 innebærer at at romtemperaturen senkes 2 grader under den ordinære temperaturen. Om romføler ikke inngår i driften, er det isteden turtemperaturen man angir senking av. Som en tommelfingerregel: 3-4 C senking av turtemperaturen tilsvarer ca. 1 C snking av romtemperaturen i et normalt system. Fabrikkinnstilt verdi Romtemp senkes -2 C ( Innstillingsområde -40 til 0 C ). Fabrikkinnstilt verdi tur senkes -3 C ( Innstillingsområde -40 til 0 C ). Dag for dag eller Blokk I disse menyene fastlegges dag og tid. Se neste side. CTC EcoZenith 15

26 Dag for dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Eksempel Meny Dag for dag ( Nattsenking / Dag for dag ) I denne menyen fastlegges tider for senking av temperaturen gjennom hele uken. Dette vil gjenta seg uke etter uke. Til venstre vises fabrikkinnstillingene. Ønskes det ytterliger en senkingsperiode en dag, programmerer man inn de mellomliggende tidene. Husk at romtemperaturen endrer seg lagsomt og er avhengig av f.eks. hvor godt huset er isolert. = temperaturen høynes ( til normaltemperatur ) ved det klokkeslettet som settes etter pilen. = temperaturen sekes det antall grader som er blitt programmert ved det klokkeslettet som settes etter pilen. Man På mandags morgenen kl. 06:00 høynes temperaturen til det normale og er normal hele dagen gjennom til kl. 22:00.da temperaturen senkes igjen. Eksempel Kl. 06:00 høynes temperatusen til det normale, kl. 12:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og kl. 22:00 er det normaltemperatur og deretter senkes temperaturen igjen. Meny Blokk Blokk 1 (2, 3) Senk Søn Høyne Fre Senke - - Høyne - - ( Nattsenking / Blokk ) I denne menyen kan senking innstilles over flere dager.i uken, f.eks. om man arbeider et annet sted enkelte dager i uken. Still inn første dag og tid når temperaturen skal senkes. Still inn dag og tid når temperaturen skal bli normal igjen. Om man ønsker to senkingsperioder under uken, programmeres disse i kronologisk orden. F.eks. Senke Søn 18:00 Heve Ons 16:00 Senke Tors 21:00 Heve Fre 16:00 CTC EcoZenith 16

27 ansert Innstillinger Definer systemet Service Innstillinger Definere systemet Servive Meny ansert ( du kommer rett inn i menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen inneholder tre undermenyer. Innstillinger og Definere systemet benyttes av installatøren og brukeren og Meny Service benyttes til feilsøking. Velg denne menyen til å utføre de innstillingene du ønsker. Denne menyen benyttes til å fortelle CTC EcoZenith hvilke komponeter og delsystem ditt varmesystem består av. Denne informasjonen benyttes for å styre, kontrollere og forsyne boligen din med varme og varmtvann på den beste og mest økonomiske måten. Dessuten sorterer CTC EcoZenith bort og skjuler menyer som ikke er aktuelle. Det som ikke er definert vises ikke. Denne menyen benyttes av servicepersonell til feilsøking og diagnostisering. Menyen inneholder også en kodet del med alarmgrenser, kun beregnet for produsentens innstillinger. Innstillinger Språk Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Radiatorsystem 3 Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3 Elkolber Øvre tank Nedre tank Solvarme Vedkjele Ekstern kjel Ektern tank Bass Fjernstyring Ferie Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst. Norsk NS Meny Innstillinger ( ansert / Innstillinger ) I Meny Innstillinger foretar installatøren og brukeren sine innstillinger etter behov og ønskemål. Språk Norsk Innstilling av ønsket språk. Radiatorsystem 1 ( 2, 3 ) Varmepumpe 1 ( 2, 3 ) Elkolber I denne menyen utføres innstillinger for de radiator systemene som finnes definert. Maks. og min.turtemperatur, sommermodus ( varme avslått ), kurvehelning og justering, samt nattsenking kan stilles inn her. Her gjøres innstillinger for de definerte varmepumpene. Innstillinger av kompressoren, laveste utetemperatur, tariff og innstilliner av sirkulasjonspumper. I denne menyen utføres innstillinger som har med CTC EcoZenith s elkolber å gjøre. Blant annet innstilles tillatte effekter, temperaturer i den nedre delen av tanken om varmepumpene ikke skulle være i drift, forsinkelse av shunten, hovedsikringer osv. CTC EcoZenith 17

28 Øvre tank Nedre tank Solvarme Vedkjele Eksternkjel Ekstern tank Bass Fjernstyring Ferie Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst Her kan egenskapene for den øvre delen av tanken innstilles. Innstillingene er bl.a. stopptemperatur, tider for veksling mellom lading av øvre og nedre tank, spisstemperatur, ekstra varmtvann, varmtvannssirkulasjon osv. Her kan man stille inn laveste temperatur for den nedre delen av tanken. Innstillinger for solvarmesystemet om dette er definert. Her innstilles startvilkårene for veddrift. I denne innstilles bl.a. start-, stopp- og differansetemperaturer til en eventuell ekstern kjele ( olje, gass, el osv. ). Om det er definert en ekstra tank, utføres innstillingene her. Her kan innstilling av start- og stoppvilkår for ladingen, samt et Dag for dag-programm. Stopptemperatur og differanse for bassengdrift kan stilles inn her om bassengdrift er difinert. Valg av fjernstyringstype. NS Fjernsenking, f.eks.med bruk av minicallsystemet. RS Rundstyring, Bortkobling av kompressor og elkolbe til visse tider som bestemmes av strømleverandøren ( spesiellt utstyr ). VV Ekstra varmtvann, benyttes sammen med tilbehøret Ekstra varmtvanns-knapp. På Om man ønsker fast nattsenking ved f.eks. ferie, kan antall dager som ferien varer innstilles her. Opptil 250 dager kan stilles inn. Her kan egne innstillinger lagres. Bekreftes med OK knappen. De lagrede innstillingene kan hentes her. Kan være fint å ha om man vil teste nye innstillinger, men angrer seg og vil gå tilbake til de gamle. Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger. Disse kan man hente med å aktivere denne funksjonen. CTC EcoZenith 18

29 Meny Radiatorsystem Radiatorsystem 1 (2, 3) Maks turtemp C 55 Min turtemp C Varme av, ute C 16 Varme av, tid 120 Kurvehelnin C 50 Kurvejusterin C 0 Gulvfunksjon Maks turtemp C Min turtemp C Varme av, ute C Varme av, tid Kurvehelnin C ( ansert / Innstillinger / Radiatorsystem 1, 2, 3 ) I Meny Radiatorsystem utføres innstillingene for det respektive radiatorsystem som er blitt definert. Dette for å ivareta husets behov for varme, også kallt husets varmekurve.det er viktig at denne grunninnstillingen blir riktig for nettop din bolig. Feil innstilte verdier kan medføre at varmen blir utilstrekkelig eller at unødig mye energi går med til oppvarmingen. Spesielt stor vekt bør legges på å fastsette verdien for kurvehelning og kurvejustering. Høyeste tillatte temperatur som går ut til radiatorene. Med gulvvarme er det en elektronisk sperre for å beskytte gulvslyngene. Fabrikkinnstillling: 55 C ( innstillingsområde C ). Om man om sommeren vil at kjeller eller badegulv skal ha en viss grunnvarme, kan minste tillatte temperatur innstilles her. Øvrige deler av huset bør da stenges av med termostatventiler eller avstengningskraner. Fabrikkinnstilling: ( innstillingsområde C ). Utetemperaturgrense når huset ikke lenger behøver varme. Radiatorpumpen stopper, og shuntventilen holdes stengt om det ikke er noe varmebehov på varmesystem 2 eller 3. Radiatorpumpen mosjoneres daglig i en kort stund for ikke å sette seg fast. Systemet starter automatisk opp igjen om det skulle oppstå et behov for varme. Fabrikkinnstilling: 16 C ( innstillingsområde C ). Når utetemperaturen synker til den grensen hvor man behøver varme igjen, varme av, ute C, vil den holde seg så lav eller bli lavere, i så mange minutter som er programmert inn her. Fabrikkinnstilling: 120 minutter ( innstillingsområde minutter ). Verdien som innstilles er utgående temperatur til radiatorene med en utetemperatur på - 15 C. En lavere verdi velges om det er et radiatorsystem med store overflater på radiatorene ( f.eks. lavtemperatursystem ). Med et gulvvarmesystem må ma ha lave temperaturer, slik at verdiene må settes lavt. Har man et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur. Høytemperatursystemer er ikke det optimale for varmepumpedrift, slik at besparelsen blir mindre om man tilkobler en varmepumpe. Fabrikkinnstilling: 50 C ( innstillingsområde C ). CTC EcoZenith 19

30 Gulvfunksjon Varmepumpe 1 (2, 3) VP1 (2, 3), Kompr Sperret VP1 (2, 3), Min utetemp C -10 Prio EcoAir/Part C 5 VP1-VP2 tid 30 Tariff VP VP1 (2, 3) ladepump min% 50 VP1 (2, 3) ladepump maks% 100 Aktiveres for å begrense turtemperaturen i forbindelse med oppvarming av boligen under byggeperioden. Etter avsluttet sykluss går Innstillingen automatisk til. Type 1 Konstant turtemperatur på 25 C den første dagen og de påfølgende 3 dagene. De neste 4 dagene er turtemperaturen iht. innstillingen i Meny Maks. turtemp.men ikke høyere enn 55 C. Type 2 25 C turtemperatur den første dagen. Så øker temperaturen med 5 grader pr. dag til innstilt temperatur i Meny Maks. turtemp. er oppnådd. De neste 10 dagene er turtemperaturen konstant iht. Meny Maks. turtemp. Etter dette senkes turtemperaturen igjen med 5 grader pr. dag til temperaturen er nede på 25 C. Fabrikkinnstilling: ( innstillingsområde, Type 1, Type 2 ). Meny varmepumpe ( ansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3 ) I Meny Varmepumpe utføres innstillingene for de varmepumpene som defineres Varmepumpe 2 VP2 Kompr Sperret VP2, Min utetemp C -10 VP2 ladepump min% 50 VP1 ladepump maks% 100 Varmepumpe 3 VP3 Kompr Sperret VP3, Min utetemp C -10 VP3 ladepump min% 50 VP3 ladepump maks% 100 VP1 ( 2, 3 ) Kompr Her kan varmepumpen sperres f.eks. til installasjonen er helt ferdig. Leveringsinnstilling: Sperret Etter at installasjonen er ferdig, endres innstillingen til: Tillat. KOmpressoren tillates nå å starte. VP1 ( 2, 3 ), Min utetemp C Vedrører bare luft / vann varmepumper. Innstilling av den utetemperaturen da kompressoren ikke lenger tillates å være i drift. Det er mulig å stille inn en lavere temperatur enn fabrikkinnstillingen, men dette anbefales ikke, fordi slitasje og virkningsgrad påvirkes negativt. Fabrikkinnstilling ( anbefalt innstilling ) -10 C. Innstillingsområde: -15 / -20 C. Prio EcoAir/Part C Denne temperaturinnstillingen styrer prioriten mellom luft / vann varmepumpen EcoAir og væske / vannvarmepumpen EcoPart om begge er tilkoblet til EcoZenith. Fabrikkverdien er 5 grader og det innebærer at EcoAir prioriteres for en utetemperatur fra 5 grader og oppover. Fabrikkinnstilling: 5 C ( innstillingsområde -15 til 25 C ). CTC EcoZenith 20

31 VP1-V2 tid Tariff VP VP1 ( 2, 3 ),ladepump min% VP1 ( 2, 3 ),ladepump maks% Elkolber Elkjele øvre kw 9 Elkjele nedre kw 9 Elkjele nedre C 50 Shuntforsink 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400V Tariff el Elkjele øvre kw Elkjele nedre kw Her stilles tiden for hvor mye startforsinkelsen til den andre varmepumpen skal være før den tillates å starte når første varmepumpe allerede er i drift. Denne verdien gjelder også for hvor lang tid det skal gå før den tredje varmepumpen skal starter, når første og andre varmepumpe er i drift. Fabrikkinnstilling: 30 minutter ( innstillingsområde minutter ). Benyttes ikke. Fabrikkinnstilling: Her innstilles minste hasighet i prosent for sirkulasjonspumpen som forsyner varmepumpen med radiatorvann. Gjelder bare for turtallstyrte pumper Fabrikkinnstilling: 50% ( innstillingsområde % ). Det anbefales ikke å å innstille verdien under 25%. Her innstilles høyeste hasighet i prosent for sirkulasjonspumpen som forsyner varmepumpen med radiatorvann. Gjelder bare for turtallstyrte pumper Fabrikkinnstilling: 100% ( innstillingsområde % ). Det anbefales ikke å å innstille verdien under 25%. Meny Elkolber ( ansert / Innstillinger / Elkolber ) I Meny Elkolber utføres innstillingene som påvirker elkolbenes drift. Her velges hvilken effekt de øvre elkolbene skal tillates å avgi. CTC EcoZenith har en øvre elkolbe på 9 kw som standard. Fabrikkverdi: 9 kw ( innstillingsområde 0-18 kw, i steg på 3 kw ). Her velges hvilken effekt den nedre elkolben skal tillstes å avgi. Fabrikkverdi: 9 kw ( innstillingsområde 0-9 kw, i steg på 3 kw ). Elkjele nedre C Shuntforsink Hovedsikring A Innstilling av temperatur for den nedre elkolben. Den nedre elkolben tillates bare å være i drift når kompressoren er sperret. Fabrikkverdi: 50 C ( innstillingsområde C ). Her innstilles shuntes tidsforsinkelse før den tar energi fra tankens øvre del, spissldel. Man kan også sperre shunten slik at den aldri henter energi fra tankens spissdel. Fabrikkverdi: 180 minutter ( innstillingsområde minutter ). Husets hovedsikring innstilles her. Sammen med monterte strømfølere, beskyttes sikringene når man benytter apparater som gir tilfeldige effekttopper, f.eks. komfyr, stekeovn, motorvarmer osv., slik at CTC EcoZenith midlertidig reduserer innkoblet eleffekt. Fabrikkverdi: 20 A ( innstillingsområde A ). Matespenning Innstilling av elnettets matespenning f.eks. 3 x 400V. Tariff VP Benyttes ikke. Fabrikkinnstilling: CTC EcoZenith 21

32 Øvre tank Stopp temp C 50 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Stopp diff øvre C 3 Min temp øvre C 45 Spiss øvre tank C 55 Spiss ekstra VV C 60 Ladepumpe min% 50 Ladepumpe max% 100 Driftstid VV sirk 4 Tid VV sirk 15 Dag for dag VVsir Ekst. VV diff C 5 Ekst. VV 14 Stopp temp C Maks tid øvre tank Maks tid nedre tank Stopp diff øvre C Min temp øvre C Meny Øvre tank ( ansert / Innstillinger / Øvre tank ) I Meny Øvre tank utføres innstillingene som påvirker driften for den øvre delen av tanken i EcoZenith. Her innstilles temperaturen for stopp lading av den øvre delen av tanken. En høy innstilt temperatur gir større varmtvannskapasitet, men dårligere driftsøkonomi. Fabrikkverdi: 50 C ( innstillingsområde 40 og opp til Meny VP1, maks. tur ). Tiden i minutter som den øvre delen av tanken tillates å lade, uten å komme opp i innstilt turtemperatur, innen CTC EcoZenith går over til å lade den nedre delen av tanken om det er et varmebehov. En lavt innstilt tid, innebærer at varmtvann prioriteres i et lengre tidsrom. Er bare gyldig om det er tilkoblet en varmepumpe. Fabrikkverdi: 20 minutter ( innstillingsområde 0-60 minutter ). Tiden i minutter som den nedre delen av tanken tillates å lades for radiatorbehov, uten å komme opp i innstilt turtemperatur, innen CTC EcoZenith går over til å lade den øvre delen av tanken om det er behov for varmtvann. En lavt innstilt tid innebærer at varme prioriteres i et lengre tidsrom. Er bare gyldig om det er tilkoblet en varmepumpe. Fabrikkinnstilling: 40 minutter ( innstillingsområde minutter ). Om det er et varmebehov i den nedre delen av tanken, samtidig som den øvre delen av tanken lades, avbrytes ladingen det antall grader som er innstilt her før varmepumpens maks.temperatur er oppnådd og går så over til å lade den nedre delen av tanken for å dekke inn varmebehovet her. Dette for å unngå et kompressorstopp med startforsinkelse som følge. F.eks. om varmepumpens maks.temperatur er 55 C, så stoppes ladingen av øvre delen av tanken og går over til å lade den nedre delen av tanken når temperaturen ut fra varmepumpen når 52 C om Stopp diff øvre er innstilt på 3 C. Er bare gyldig om det er tilkoblet en varmepumpe. Fabrikkverdi: 3 C ( innstillingsområde 0-10 C ). Om varmepumpen lader den øvre delen av tanken og slår seg av før den har oppnådd sin maksimale temperatur og at temperaturen i den øvre delen an tanken understiger innstilt verdi, aktiveres elkolben-/ene og høyner temperaturen til innstilt temperatur i denne menyen. Dette kan inntreffe f.eks. ved lav utetemperatur når varmepumpens turtemperatur begrenses. Fabrikkverdi: 45 C ( innstillingsområde C ). CTC EcoZenith 22

33 Spiss øvre tank C Spiss ekstra VV C Ladeåpumpe min % Ladepumpe maks % Driftstid VV sirk Tid VV sirk Dag for dag VVsir Ekst.VV diff C Ekst. VV Stopptemperatur for spissvarme fra elkolbe-/er. Benyttes når CTC EcoZenith er i spiss-status når det ikke er mer varme tilgjengelig fra varmepumpen. Fabrikkverdi: 55 C ( innstillingsområde C. Stopptemperatur for øvre elkolbe ved funksjonen ekstra varmtvann, enten fra elkolbe-/ene eller ekstern kjele for spisslast. Når ekstra varmtvann aktiveres, begynner varmepumpen å lade den øvre delen av tanken til den høyeste driftstemperatur som varmepumpen kan oppnå. Deretter aktiveres spissvarmen opp til innstilt tempepratur. Fabrikkverdi: 60 C ( innstillingsområde C ). Innstilling av minste hastighet for varmepumpens sirkusjonspumpe som lader tankens øvre del. Gjelder bare turtallstyrte pumper. Innstillingen anbefales ikke å stilles under 25%. Fabrikkverdi: 50% ( innstillingsområde % ). Innstilling av høyeste hastighet for varmepumpens sirkulasjonspumpe som lader tankens øvre del. Gjelder bare turtallstyrte pumper. Innstillingen anbefales ikke å stilles under 25%. Fabrikkverdi: 100% ( innstillingsområde % ). Driftstid som varmtvannsirkulasjonen skal pågå i hver periode. Fabrikkverdi: 4 minutter ( innstillingsområde - 90 minutter ). Periodetid for varmtvannssirkulasjon. Fabrikkverdi: 15 minutter ( innstillingsområde 5-90 minutter ). I denne menyen foretas programmeringen til drift varmtvannsirkulasjonen. Tilatt temperaturdifferanse mellom CTC EcoZenith s øvre del av tank og ekstern varmtvannsbereder. Når temperaturforskjellen oppnås, starter sirkulasjonspumpen og lader den eksterne varmtvannsberederen fra CTC EcoZenith. Fabrikkverdi 5 C ( innstillingsområde 3-15 C ). Om det er definert en ekstern varmtvannsbereder i systemet, så er det en mulighet her til såkalt legionellaforhøyelse av temperaturen i den eksterne berederen. Det innebærer at temperaturen i den øvre delen av tanken lades opp til 70 C og l adepumpenmellom øvre delen avtanken og den eksterne varmtvannsberederen er i drift for å høyne temperaturen i berederen. Ladingen vil pågå i maksimalt 6 timer. Det må være installert tilstrekkelig effekt i den øvre delen av tanken og den må være aktivert for å kunne lade over vann på70 C. Innstillingen i denne menyen bestemmer antall dager mellom ladingene. Fabrikkverdi: 14 dager ( innstillingsområde - 20 dager ). CTC EcoZenith 23

34 Meny Nedre tank Nedre tank Nedre tank min C 25 Nedre tank min C Dag for dag SVV Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Eksempel Man ( ansert / Innstillinger / Nedre tank ) Her innstilles temperaturen som skal stoppe ladingen av nedre del av tanken. En høyt innstilt temperatur gir større varmtvannskapasitet, men dårligere driftsøkonomi. For å få beste virkningsgrad ut av varmepumpen, skal denne temperaturen holdes lav som mulig. Fabrikkverdi: 25 C ( innstillingsområde C ). Meny Dag for dag SVV ( ansert / Innstillinger / Øvre tank / Dag for dag SVV ) I denne menyen programmeres tider for varmtvannsirkulasjon for hele uken. Programmet kommer igjen uke etter uke. Menyen til venstre viser fabrikkinnstillinger som kan endres. = Sirkulasjon varmtvann begynner ved det klokkeslettet som angis etter pilen, iht. til de innstillinger som er utført for driftstid og periodetid. = Sirkulasjon varmtvann avsluttes ved det klokkeslettet som angis etter pilen. På mandags morgen mellom kl. 05:00 og kl. 08:00 pågår sirkulasjon varmtvannsdrift. Deretter påbegynnes drften igjen kl. 16:00 og avsluttes kl. 22:00. På andre tidspunkt utføres det ikke noe varmtvannsirkulasjon. Eksempel 2 Lør Sirkulasjon varmtvann foregår lørdager mellom kl. 07:00 og kl. 22:00 CTC EcoZenith 24

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer innedel: Serienummer utedel: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Fleksible varmesystemer.

Fleksible varmesystemer. Fleksible varmesystemer. Bare hos CTC. Valgfrihet med Energyflex. Vi i CTC har alltid hyllet prinsippet om fleksible systemer. Det er derfor du alltid får Energyflex med på kjøpet når du investerer i en

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer