Oversikt menyer. CTC EcoHeat ,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35"

Transkript

1 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem Innstilling av romtemperatur Blokk Senk 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 (50) Skjema ferie periode 3 dager Valg av varmtvannskomfort Ekstra varmtvann Temperatur Normal Varmtvann 0,0 time varmtvann Uke program Onsdag Torsdag Fredag Informasjon om varmesystemet Driftinfo system 2 ºC 42 ºC 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Driftinfo EcoHeat Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe Shunt Åpne Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm L1/L2/L ºC 34 ºC Driftinfo varmesystem T ºC 60 Meny for avanserte innstillinger ansert Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon display: Programversjon VP-modul:

2 Oversikt menyer Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 : Drift /24 h:m 00:00 Lade pumpe 47% Brine pumpe VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 ansert Tid 21:34 Dato ansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Øvre tank Fjernstyring Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system NS Radiatorsystem Maks turtemp C 55 Min turtemp C Varme av, ute C 18 Varme av, tid 120 Helning C 50 Justering C 0 Romstemp senkes C -2 eller Tur senkes C -3 Nøyaktig tur VV hevning Def radiatorsystem Romføler Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Funksjonstest Radiatorsystem Ventiler 2

3 Test radiatorsystem Alarmlogg VP Shunt1 Åpne Radpumpe1 Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler! Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ OBS! Innlogging i Fabrikkinnst. kodet må kun foretas av autorisert servicetekniker. Det kan oppstå alvorlige driftsavbrudd og feil på produktet hvis det endres verdier uten tillatelse. Vær klar over at garantivilkårene ikke gjelder i slike tilfeller. Fabrikkinnst. kodet Denne menyen er ment for produsentens driftsog alarmgrenser. Det må angis en 4-sifret kode for å kunne endre disse grensene. Man kan imidlertid se hva som inngår i menyen uten å angi kode. Koding ved Installasjon Ved installasjon i ny bolig må bygningsforskriftenes regler følges ved innstilling av maksimal installert effekt. Installatøren skal da taste inn den firesifrede koden 8818, som låser innstilt maksimal elkolbeeffekt når koden 8818 endres til noe annet. Innstillinger kodet Kode Øvre tank Nedre tank drift Ekspansjonsventil Logg kompressorstopp Hurtigstart kompressor (Gjelder kun for installert varmepumpe.) Ved oppstart av produktet utsettes kompressorstarten med 10 minutter. Denne funksjonen fremskynder dette forløpet. Oppdatere program, USB. Kun for servicetekniker. Her kan man oppdatere programvaren i displayet via USB. Programoppdateringen er klar når startsiden vises. Skriv logg til USB Kun for servicetekniker. Her kan man lagre loggede verdier til et USB-minne. Kontrollere strømfølere Skal brukes til å identifisere hvilken strømføler som er koblet til for de ulike fasene. Alle tre fasene (L1,L2 og L3) skal vises i aktuelle driftsinfo når EcoHeat 400 har identifisert strømtrafoenes ulike faser.! OBS! Spenningen til produktet må ikke under noen omstendighet brytes under oppdateringen. I denne modusen er det viktig å ha alle større strømforbrukere i huset slått av. Sørg også for at reservetermostaten i er slått av. Reinstallasjon Denne kommandoen starter installasjonssekvensen på nytt. Se kapitlet Førstegangs start. 3

4

5 Detaljbeskrivelse menyer det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Innstilling av Hjem romtemperatur Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsiden. Beskrivelse av ikoner Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. ansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 2 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises aktuell utetemperatur. (50) Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. OK Med OK-knappen merker og bekrefter man tekst og valg i menyene. Her programmerer du nattsenking hvis Valg av varmtvannskomfort dette er valgt. Varmtvann Permanent senking av romtemperaturen Ekstra varmtvann Temperatur Normal kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. 0,0 time Ukeprogram Senking av temperaturen over flere dager, f.eks. om man ukependler. Historisk driftsinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. Informasjon Tid om & varmesystemet språk Innstilling av dato, tid og ønsket Driftinfo menyspråk. system 12 ºC Innstillinger Innstillinger av EcoEls og systemets 21,5 ºC drift gjøres vanligvis av installatøren. 22,3 ºC 42 ºC Definere 2 ºC system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. 34 ºC -1 ºC Service anserte innstillinger utføres av Meny for avanserte faglært innstillinger person. ansert 4 Tid & språk Innstillinger Definere system Service

6 Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss - og minusknappene til å stille inn den ønskede temperaturen, som vil vises, i parentesen. Foran parentesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert 2 radiatorsystemer, vises begge her. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene eller. Du kan velge Romføler Nei i menyen ansert/ Definere system/radiatorsystem. Dette kan gjøres hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man fyrer i peisovn eller åpen peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. EcoHeat gir da varme til radiatorene iht. den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres. Innstilling av romtemperatur uten romføler Hvis det ikke er installert romfølere (valgt i menyen Innstillinger), justeres romtemperaturen inn her ved hjelp av en prosentsats som viser en del av det innstillbare området. Hvis dette området ikke strekker til, må grunninnstillingen justeres under ansert/innstillinger/radiatorsystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2-3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan kreves flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men etter hvert oppnås det en riktig innstilling som ikke må endres. Ved feil på uteføler / romføler Hvis det oppstår en feil på en uteføler, simuleres en utetemperatur på -5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. Produktet avgir en alarm. Hvis det oppstår en feil på en romføler, går EcoHeat automatisk over til drift iht. innstilt kurve. Produktet avgir en alarm. Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C, men ønsket verdi (børverdi) er 23,5 C. (50) Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo Tillatt ansert Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP Eksemplet 22,2 ovenfor ºC viser 21,2 ºC drift uten 58 ºC romføler. -5 ºC Verdien i parentes viser %-satsen. Med pluss- og minusknappene kan du finjustere systemets grunninnstilling. Innstilling av romtemperatur (50) Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 (50) Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt Hovedsikring A 2 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Eksemplet ovenfor viser drift Tillatt med to radiatorsystemer. Valg Brinepumpe av varmtvannskomfort på Radiatorsystem i 10 dager 10med romføler og Tariff VP radiatorsystem 2 uten romføler. Tank Varmtvann øvre Ekstra! Stopp temp Radiatorenes VP C termostater 60 må alltid være Start/stopp varmtvann helt diff åpne øvre C og velfungerende 0,05 time ved Maks tid innjustering øvre tank av systemet. 20 Maks Temperatur tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV Normal 10 M Ov Pa St Vil M Ov Pa St Flo Vil Sh Ra Sh Ra Di Flo 5 Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Informasjon Forsinking shunt om varmesystemet 180 Sh Ra Sh Ra

7 sningsmeny Heat 09:35 I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, f.eks. om natten eller når man peratur Varmtvann Driftsinfo ansert er på arbeid. Verdien som temperaturen senkes med 2 Romtemp. senkes angis under ansert/ 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Innstillinger/Radiatorsystem/ Fabrikkverdi: -2 C. sningsmeny eat Alternativene er, Dag 09:35 for dag eller Blokk. Hvis er valgt, skjer ingen senking. av romtemperatur Menyen temperatur I denne menyen programmeres ukens dager. sningsmeny Programmet kommer tilbake uke etter uke. Heat ystem 1 09:35 peratur Varmtvann Tiden Driftsinfo som stilles inn, ansert når man vil ha normaltemperatur. Øvrig tid er nattsenking aktivert. armtvannskomfort Tiden begynner å gå 12 fra ºC det øyeblikket du gjør Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe r innstillingen. rmtvann 21,5 ºC Onsdag Shunt Åpne Torsdag Forsinkelse shunt varmtvann 180! Verdien som temperaturen 22,3 ºC senkes med Romtemp. Fredag Eleffekt senkes kw angis 0.0 under ansert/ n 0,0 Innstillinger/Radiatorsystem/ 42 time ºC Strøm L1/L2/L ºC Uke program Fabrikkverdi: -2 C. -1 ºC 34 ºC Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem morgen kl 6 øker temperaturen radiatorsystem til det normale, kl 9 senkes den til innstilt nattsenkingstemperatur. Kl 18 øker temperaturen igjen radiatorsystem til kl 21, da nattsenkingen Blokk igjen senker Senk 22:00 temperaturen. Uke program Øke Fredag 14:00 Senk :00-21 Øke :00-23 Onsdag! Torsdag med en varmepumpe er en Fredag komfortinnstilling, radiatorsystem som -- - i 21 praksis ikke gir Uke program redusert energiforbruk. Dag dag Skjema ferie ystem 2 (50) Onsdag Torsdag 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Blokk Fredag radiatorsystem periode 3 dager I denne menyen kan man stille inn senking flere peratur Varmtvann Driftsinfo ansert Blokk dager i uken, f.eks. hvis man jobber utenbys på Senk 22:00 hverdagene og er hjemme i helgene. Øke Fredag 14:00 av 2 romtemperatur Senk :00 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Øke radiatorsystem :00 temperatur armtvannskomfort Blokk mtvann Senk 22:00 ystem 1 Øke varmtvann Fredag 14:00 av romtemperatur Senk kl senkes temperaturen 00:00 med n 0,0 time innstilt Uke Øke program Skjema verdi ferie på Romtemp. Dag senkes. for 00:00 dag mtemperatur ystem 2 (50) Fredag kl øker temperaturen til innstilt ur 1 verdi 2 igjen. periode Onsdag ystem 1 Torsdag Fredag ystem 2 (50) Her stiller du inn hvor mange dager armtvannskomfort du vil ha senking av den innstilte mtvannnattsenkingstemperaturen. For eksempel hvis jon om varmesystemet man reiser på ferie. iftinfo system Man kan angi opptil 250 dager. ur on om varmesystemet iftinfo avanserte system innstillinger temperatur 0,0 time ºC 6 Skjema ferie periode Driftinfo EcoHeat 3 dager 3 dager Status varmtvann VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Uke Tank program nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Onsdag Torsdag Driftinfo varmesystem T Fredag ºC Driftinfo EcoHeat 60 Status VP øvre tank Tank 40 øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) 20 Turtemperatur C 42 (43)

8 Normalvisningsmeny (50) CTC EcoHeat 09:35 sningsmeny Heat 09:35 2 Her stiller man inn ønsket varmtvannskomfort og ekstra varmtvann. Temperatur Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av varmepumpen. Det er tre moduser: Økonomi Hvis man har lite varmtvannsbehov. Normal Normalt varmtvannsbehov. peratur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC av romtemperatur temperatur ystem 1 ystem 2 (50) armtvannskomfort n mtvann ur Komfort Stort varmtvannsbehov. Ekstra varmtvann (/) Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres, begynner varmepumpen å produsere ekstra varmtvann umiddelbart. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Ukeprogram, noe som anbefales. I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Bildet viser fabrikkverdier som kan endres. Hvis det ønskes ytterligere perioder en dag, f.eks. på kvelden, programmeres de gjenstående tidene inn. Alternativene er eller. jon om varmesystemet Ingen planlagt varmtvannsproduksjon. iftinfo system et ukeprogram som du selv programmerer. Brukes 12 hvis ºC du vet når du trenger ekstra varmtvann igjen, f.eks. om morgenen eller kvelden. 21,5 ºC 2 ºC -1 ºC Varmtvann Ukeprogram varmtvann 0,0 time 42 ºC 34 ºC 22,3 ºC Varmtvann Driftsinfo ansert 1 Valg 2 av varmtvannskomfort 1Varmtvann 2 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Ekstra radiatorsystem varmtvann 0,0 time Uke program Innstilling Temperatur av romtemperatur Normal Onsdag Torsdag Fredag 10 Ukeprogram (50) Informasjon! Tips: Still inn Økonomi fra begynnelsen, om varmesystemet radiatorsystem hvis 1 varmtvannet 2 oppleves som Driftinfo utilstrekkelig, system øker du til Normal osv. Blokk Senk 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Valg av varmtvannskomfort 42 ºC Varmtvann 2 ºC Ekstra 34-1 ºC ºC varmtvann 0,0 3,5 time Skjema ferie Temperatur Normal Meny for avanserte innstillinger periode 3 dager 7 ansert 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Eksemplet ovenfor viser at Ekstra varmtvann er i 3,5 time. Informasjon Tid & språk om varmesystemet Innstillinger Definere system Service Driftinfo system varmtvann Programversjon display: Programversjon VP-modul: Uke program Onsdag ºC Torsdag 2 ºC Fredag 34-1 ºC ºC 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC morgen kl 6 begynner systemet å produsere Meny for Driftinfo avanserte mer EcoHeat varmtvann innstillingerfrem til kl 9 når temperaturen går tilbake til det normale igjen. Status ansert VP øvre tank Mellom Tank øvre kl C 18 og 21 skjer 49 (60) det ytterligere en økning. Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe Shunt Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm L1/L2/L ! Tips: Still inn tiden ca. 1 time tidligere Tid & enn språk du trenger Innstillinger Åpne varmtvannet Definere system da det Service tar en viss tid å varme opp vannet. T ºC Programversjon display: Programversjon VP-modul: Driftinfo varmesystem

9 Temperatur Normal Driftsinfo Informasjon om varmesystemet Driftinfo system 12 ºC 21,5 ºC Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet. Bildet viser inn- og utgående temperaturer fra varmepumpen. Brine inn Øverst til venstre på varmepumpen (2 C) vises aktuell temperatur på brinevæsken fra kollektoren i varmepumpen. Brine retur Verdien nede til venstre (-1 C) er returtemperaturen på brinevæsken tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året alt etter varmekildens kapasitet og uttatt energi. Tur radiatorer Til høyre på varmepumpen (42 C) vises turtemperaturen ut til husets radiatorer. hengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Retur radiatorer Nederst til høyre (34 C) vises returtemperaturen på radiatorvannet som går tilbake inn i varmepumpen. hengig av innstilte parametre, radiatorsystemets kapasitet og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere under driften. 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. Meny for avanserte innstillinger ansert 22,3 ºC Informasjon Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet. Tid & språk Innstillinger Definere system Service Aktuell utetemperatur. Viser aktuell utetemperatur Produktet bruker denne verdien til å bestemme ulike driftsdata. Programversjon display: Programversjon VP-modul: Aktuell innetemperatur. Viser aktuell romtemperatur (hvis romføler er valgt i driften). Hvis det er installert 2 radiatorsystemer, vises begge. 8

10 n ur iftinfo system 2 ºC -1 ºC jon om varmesystemet 0,0 time Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i EcoHeat. 12 Det ºC første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er børverdien som varmepumpen 21,5 ºC arbeider mot. Status 22,3 ºC 42 ºC Viser varmepumpens driftstilstand. De ulike driftstilstandene er: 34 ºC VP øvre tank n varmer den øvre delen av avanserte innstillinger tanken (varmtvannsproduksjon). VP nedre tank ansert n varmer den nedre delen av tanken. (varmeproduksjon). Tilskudd + VP Både elkolben og varmepumpen varmer tanken. Tilskudd n varmer tanken. språk Innstillinger Definere system Service mversjon display: mversjon VP-modul: Driftsinfo Tank øvre C Viser temperaturen i den øvre delen av tanken. (Varmtvannslading stoppes). Uke program Onsdag Torsdag Fredag Tre verdier skal vises på Strøm når strømtrafoene Driftinfo varmesystem er tilkoblet og identifisert. Hvis det bare T ºC vises ett siffer: 60 koble til alle tre strømtrafoer. velg 40 deretter i menyen ansert/service/ Kontrollere strømfølere. 20 Driftinfo EcoHeat Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe Shunt Åpne Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm L1/L2/L ! 0 Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er -20 børverdien som varmepumpen arbeider 12 Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 mot.! Den aktuelle verdien på den nedre tanken kan være høyere enn børverdien på den nedre tanken. Dette skyldes at varme fra den øvre tanken går nedover ved lading av den øvre tanken. Tank nedre C Viser temperaturen i den nedre delen av tanken. Turtemperatur C Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt temperaturen som systemet arbeider mot. hengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Returtemperatur C Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra radiatorsystemet inn til varmepumpen. Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftstilstand. Shunt Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur er oppnådd, står ventilens motor stille. 9

11 Forsinkelse shunt En mikrobryter i shuntventilens motor sørger for at tilskuddsvarme ikke brukes unødvendig i huset, f.eks. ved lufting eller midlertidig temperaturfall (ute) om natten. Shunten forsinkes den tiden som er valgt før det tas varme fra produktets el-del. Eleffekt kw Viser tilskuddseffekt på elkjelen (0 9,0 kw). Strøm A Viser husets totale strømuttak på de ulike fasene L1/L2/L3, forutsatt at det er montert tre strømfølere på innkommende ledninger til huset. Hvis strømfølerne ikke er identifisert, vises bare den høyest belastede fasen. Hvis strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, reduserer elkjelen automatisk effekten for å beskytte sikringene, f.eks. når det brukes flere effektkrevende apparater i huset. enking radiatorsystem I denne menyen vises driftsverdiene for varmepumpen over lengre tid. Total drifttid h Viser total tid produktet har vært spenningssatt. enking radiatorsystem Høyeste turtemperatur C Blokk Viser den høyeste temperaturen som er levert 22:00 til radiatorene. Verdien kan indikere Fredag radiatorsystemets/husets 14:00 temperaturkrav. Jo lavere 00:00 verdien er om vinteren, desto bedre egnet :00 for varmepumpedrift. a ferie 3 dager Historisk driftsinfo Forbruk kwh Viser hvor mye strømenergi produktet har brukt. Driftstid/24h h:m Viser kompressorens driftstid det siste døgnet. Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 : Drift /24 h:m 00:00 Lade pumpe 47% Brine pumpe VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 ansert Tid 21:34 Dato jema varmtvann 10 ansert Innstilling språk

12 system 2 (50) Total drifttid Skjema h: ferie Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 periode 3 dager : Drift /24 h:m 00:00 armtvannskomfort nking radiatorsystem rmtvann n ur l a ferie jema varmtvann Blokk 22:00 0,0 time Fredag 14: : : Her vises varmesystemets driftsinformasjon avanserte innstillinger de siste 24 timene. Lengst til høyre er nåtid, til venstre vises de siste 24 timene. Tiden "ruller" vansert frem. fo EcoHeat Blå kurve er aktuell utetemperatur. Grønn/rosa kurve er romtemperatur 1 og 2. språk VP øvre tank Innstillinger 49 (60) Definere system Service C 42 (45) ur C 42 (43) ratur C 34 pe mversjon display: Åpne hunt mversjon VP-modul: /L fo varmesystem Driftsinfo kompressor Denne menyen er beregnet for service og avansert feilsøking. (...) Viser om kompressoren er i drift eller ikke. Ladepumpe (...) Viser ladepumpens driftstilstand og sirkulasjon i prosent. Brinepumpe (...) 3 dager jon om varmesystemet Viser om brinepumpen er i drift eller ikke. iftinfo system 2 ºC -1 ºC VP inn/ut C Viser varmepumpens temperatur på retur eller 12 tur. ºC 21,5 ºC Strøm L1 Viser strømmen over 22,3 kompressoren ºC (fase L1). 42 ºC Driftsinfo varmesystem 34 ºC Rød/grå kurve er turtemperatur 1 og 2 Gul kurve er returtemperaturen til varmepumpen. varmtvann Lade pumpe 47% Brine pumpe VP Uke inn/ut program C 35.5 / Onsdag Strøm L1 4.0 Torsdag Fredag ansert Tid 21:34 Driftinfo EcoHeat Dato Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe Shunt Åpne Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm ansert L1/L2/L Innstilling språk Driftinfo varmesystem T ºC Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk 0-20 Innstillinger Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Øvre tank Fjernstyring NS Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Service 11 Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere

13 2 ºC 42 ºC 22,3 ºC -1 ºC 34 ºC nking radiatorsystem ansert Meny for avanserte innstillinger Historisk ansert driftinfo Denne menyen inneholder fire undermenyer Tid 10 -& 21Språk, Innstillinger, Definere system og Service. enking radiatorsystem Tid 20 -& 23språk inneholder innstillinger for tid og Dag 10 - for 12 dag20-23 språk for din Innstillinger brukes både av installatøren og brukeren for innstillinger av systemet. nking radiatorsystem Definere system brukes av installatøren til å Blokk definere varmesystemet. 22:00 Fredag Service 14:00 brukes til feilsøking og diagnose. Her finner 00:00 man Funksjonstest, Alarmhistorikk, Innstilling 00:00 nking radiatorsystem kodet, Hurtigstart kompressor og Oppdatere programversjon. a ferie a ferie 3 dager jema varmtvann Blokk 22:00 Fredag 14: : :00 3 dager Tid og språk Her stiller du inn dato og tid. Klokken lagrer innstillingene ved strømbrudd. Sommertid/ vintertid endres automatisk. Innstilling av tid Når grønn rute vises rundt tid, trykker du på OK. Da markeres den første verdien. Bruk pilene til å stille inn riktig verdi. Når du trykker på OK igjen, markeres neste verdi Innstilling av språk Aktuelt språk markeres med en grønn ring. jema varmtvann Dag for dag fo EcoHeat VP øvre tank (60) C 42 (45) ur C 42 (43) ratur C 34 pe fo EcoHeat Åpne hunt VP øvre tank /L (60) C 42 (45) ur C 42 (43) ratur C 34 pe fo varmesystem Åpne hunt /L Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 Tid & språk Innstillinger Definere system Service : Drift /24 h:m 00:00 Total Programversjon drifttid h: display: Høyeste Programversjon turtemperatur VP-modul: C: Forbruk 29 : Drift /24 h:m 00:00 Lade pumpe 47% Brine pumpe VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 Lade pumpe 47% Brine pumpe VP inn/ut C 35.5 / 42.3 ansert Tid Strøm L1: Dato ansert Tid 21:34 Dato ansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch ansert Innstilling språk Suomi Française Dansk Norsk Svenska Nederlands English Deutsch Innstillinger Suomi Française Dansk Norsk Øvre tank Fjernstyring Innstillinger NS Hente Radiatorsystem mine innstillinger 1 Hente Radiatorsystem fabrikkinnstillinger 2 Øvre tank Fjernstyring Definere system NS Radiatorsystem 1 Radiatorsystem Hente mine innstillinger 2 Hente fabrikkinnstillinger Definere system

14 ansert d to 21: Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk nfo EcoHeat VP øvre tank 49 (60) C ansert 42 (45) tur C 42 (43) nstilling ratur C språk 34 pe Åpne Innstillinger Her stiller du inn husets behov for varme. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig nettopp for ditt hus. Feilinnstilte verdier kan føre til Driftinfo utilstrekkelig kompressor varme eller at det går med unødvendig mye energi til å varme opp huset. shunt venska /L3 Nederlands English Deutsch Innstillinger Øvre tank Fjernstyring Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system NS Suomi fo varmesystem Française Dansk Norsk Innstillinger (eller 2) Maks turtemp Høyeste tillatte temperatur ut til radiatorene. Ved gulvvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte gulvsløyfene. kan bare gi samme eller lavere temperatur som radiatorsystem 1. diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe kolbe vre tank ernstyring NS 12 mmunikasjon gre mine innstillinger nte mine innstillinger nte fabrikkinnstillinger Rom1 Tur1 Min Retur turtemp Rom2 Tur2 Hvis det ønskes en viss grunnvarme om sommeren i kjeller eller gulvsløyfer, f.eks. i baderom, kan minste tillatte temperatur stilles inn her. Øvrige deler av huset bør da stenges av Definere system med termostatventiler eller avstengingskraner. Vær klar over at radiatorpumpen vil være i drift hele sommeren. Dette innebærer at temperaturen ut til radiatorene ikke går under en valgt temperatur, f.eks. +27 C. For at det skal fungere kreves det at det finnes fungerende radiatortermostater eller avstengingsventiler i resten av huset. Disse struper da bort varmen i resten av huset. diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe Service nksjonstest armlogg brikkinnst kodet rtigstart kompressor. pdatere program, USB riv logg till USB ntrollere strømfølere installasjon Varme av, ute Grense på utetemperatur når det ikke foreligger noe oppvarmingsbehov. Radiatorpumpen stopper, og shuntventilen holdes stengt. Radiatorpumpen kjøres daglig en kort stund for ikke å kjøre seg fast. Systemet starter automatisk igjen når det trengs varme. Varme av, tid Forsinkelsestid før radiatorpumpen stopper iht. ovennevnte. Helning Helningen angir hvilken temperatur huset trenger ved ulike utetemperaturer. Se mer inngående informasjon i kapittelet Husets varmeinnstilling. Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved -15 C utetemperatur. Maks turtemp C 55 Min turtemp C Varme av, ute C 18 Varme av, tid 120 Helning C 50 Justering C 0 Romstemp senkes C -2 Service eller Tur senkes C -3 Funksjonstest Nøyaktig tur Alarmlogg VV hevning Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere Def radiatorsystem program, USB Skriv logg till USB Kontrollere Romføler strømfølere Reinstallasjon! Radiatorsystem Tips: Les mer om disse innstillingene i kapittelet Husets varmeinnstilling. Funksjonstest Radiatorsystem Ventiler Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen ut på anlegget blir 50 C når utetemperaturen er -15 C hvis justeringen settes til 0. Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ute økes kurven med 5 C, dvs. kurven parallellforskyves med 5 C. 13

15 Justering Justeringen innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en viss uttetemperatur. Romstemp senkes / Tur senkes Romtemp. senkes vises hvis det er installert romfølere. Ellers vises Tur senkes. Romtemp. senkes -2 ( ) Her bestemmer du hvor mange grader romtemperaturen skal senkes med i de ulike planlagte senkeperiodene, f.eks.,, osv. Eksempel: Romstemp senkes -2 innebærer at romtemperaturen senkes med 2 C fra ordinær temperatur. Tur senkes. -3 ( ) Hvis det ikke er installert romfølere, vises i stedet Tur senkes. Nøyaktig turtemp. Nei Nøyaktig turtemp. innebærer at varmepumpen aldri veksler over og varmer øvre tank (varmtvannslading). Dette håndteres da kun av elkolben. I sommermodus, dvs. hvis utetemperaturen er over grensen (varme av, ute) kan imidlertid varmepumpen kjøres mot øvre tank. Eksempel: Tommelfingerregelen er at 3 4 C Tur senkes tilsvarer Radiatorsystem ca. 11 C senking av romtemperaturen i et normalt system. MB Ove Par Sto VV ekstra Nei VV ekstra kan brukes sammen med Nøyaktig turtemp. Hvis man aktiverer VV ekstra, vil varmepumpen gå over til fullkondensering og arbeide mot 60 ºC tanktemperatur hver 4. start. Dette for å få opp temperaturen i tanken samt gi et tilskudd til varmtvannsbehovet ved nøyaktig turtemp. (50) Vil Alternativ: Tillatt eller Sperret. Produktet leveres med sperret kompressor. Ved sperret kompressor fungerer produktet som en elkjel. Alle øvrige funksjoner er intakte. Tillatt innebærer at kompressoren kan gå. Brinepumpe på i 10 dager Alternativ: 0 eller 10 dager. Etter installasjon kan man velge å kjøre brinepumpen konstant i 10 dager for å få luft ut av systemet. Tariff VP Brukes ikke i Norge. Skal være innstilt på. 14 Tillatt Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Flo Shu Rad Shu Rad Dio

16 Elkjele 40 ( ) Temperatur når elkolben går inn og hjelper varmepumpen med å nå riktig turtemperatur. Lav innstilling anbefales. n sørger også for tilskuddsvarme til huset. Hvis huset trenger høyere temperatur enn det som er valgt, kompenserer styringssystemet for dette ved å automatisk øke temperaturen. Denne temperaturen følger også innstillinger som gjøres under Varmtvann. Elkjele tilskudd 70 ( ) Elkjelens temperatur når varmepumpen ber om hjelp til å oppnå riktig turtemperatur, elkolben arbeider da opp til denne verdien etter innstilt tid på Forsinkelse shunt. Elkjele XVV 60 ( ) Elkjele Ekstra varmtvann. Her bestemmes det om elkolben skal hjelpe til med å produsere ekstra varmtvann. Angi den temperaturen på el-delen som ønskes når ekstra varmtvann aktiveres på Varmtvann-menyen. En lavere verdi betyr at varmepumpen produserer det meste av varmtvannet, og ikke elkolben. Elkjele maks. kw 5,5 (0...9,0) Maks. tillatt elkolbeeffekt angis her. Innstilling av el-delens høyeste tillatte effekt. 0 til 9,0 kw i 400V med trinn på 0,3 kw og 0 til 7,0 i 230V i trinn på 1,0 kw. Forsinkelse shunt 180 ( ) Shuntens forsinkelse før den tar energi fra elkolben, stilles inn her. Stillbar 29 til 240 minutter. Hvis det angis en lavere verdi enn 30 min, vil shunten aldri åpne mot elkjelen (sperret). Hovedsikring A 20,0 (10,0...35,0) Størrelsen på husets hovedsikring angis her. Sammen med monterte strømfølere beskyttes sikringene ved bruk av apparater som gir midlertidige effekttopper, f.eks. komfyr, ovn, motorvarmer, osv, der produktet midlertidig reduserer den innkoblede effekten. Matespenning 3x400V Her angis det om varmepumpen er tilkoblet på 3x400V, 1x230V eller 3x230V. 3x400V gjelder for Sverige. Tariff el Brukes ikke i Norge. Skal være innstilt på. Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP Tillatt! Det første sifferet er den forhåndsinnstilte fabrikkverdien, verdiene i parentes er verdiens innstillingsområde. Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Tank øvre Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 10 Flo Shu Rad Shu Rad Dio 15

17 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Rad Shu Rad Dio Tank øvre Stopp temp. VP C 60 ( ) Ved denne temperaturen stopper varmepumpens lading mot øvre tank. n vil lade øvre tank med temperaturer over 60 C. Start/stopp diff. øvre C 5 (3...10) Hysteresen før varmepumpen starter eller stopper lading av øvre tank. Maks. tid øvre tank 20 (5...60) Dette er maks.tiden som varmepumpen lader øvre tank, hvis det er behov i nedre tank. Maks. tid nedre tank 40 ( ) Dette er maks.tiden som varmepumpen lader nedre tank, hvis det er behov i øvre tank. Tid nedre etter VV Tid som varmepumpen lader nedre del etter å ha ladet varmtvann i øvre del. Hvis varmepumpen lader nedre tank og det oppstår varmtvannsbehov, går ladingen umiddelbart over til øvre tank. For å kompensere for varmebortfallet lades nedre tank i innstilt tid etter at varmtvannsladingen er ferdig. Fjernstyring Viser valg av fjernstyringstype. NS=fjernnattsenking, f.eks. via minicall-systemet. RS=rundstyring. Bortkobling av kompressor og elkolbe i en bestemt tid som fastsettes av strømleverandør (spesielt utstyr). VV= Ekstra varmtvann, brukes sammen med tilbehøret Ekstra varmtvann-knapp. Disse innstillingene er til for tilbehøret Overordnet system og brukes ikke ved normal drift. Beskrives ikke i denne anvisningen. Lagre innstillinger Her kan du lagre egne innstillinger, bekreftes med OK -knappen. Hente innstillinger Hente mine innstillinger. De lagrede innstillingene kan hentes opp igjen her. (50) (50) Hente fabrikkinnstillinger Hent fabrikkinnst. Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger. Disse kan du hente opp igjen ved å aktivere denne funksjonen. Bekreft med OK. Språk, produkt og produktstørrelse blir imidlertid beholdt. Tank øvre Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 10 MB-adresse Overføringshastighet MB-adresse Paritet 1lik Overføringshastighet Stoppbit Paritet lik Stoppbit 1 Vil du lagre innstillingene? Vil du lagre innstillingene? VP k VP b VP kl VP b VP l 3-ve 3-ve Def Tillatt Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP Tillatt Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP 16 Def Flow/nivåvakt Flow/nivåvakt Ingen Ingen Elko Elko Elko Elko Elko

18 VP øvre tank 49 (60) C 42 (45) ansert ur C 42 (43) ratur C 34 stilling språk pe Åpne hunt venska /L3 Nederlands English Deutsch Definere system Øvre tank Fjernstyring Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system NS fo uomi varmesystem Française Dansk Norsk Innstillinger Her definerer man varmesystemet, hvordan radiatorsystemene 1 styres, med eller uten Radiatorsystem diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe romfølere. ns sirkulasjonsvakt defineres. olbe re tank rnstyring NS 12 Rom1 Tur1 mmunikasjon Retur Rom2 Tur2 gre mine innstillinger nte mine innstillinger nte 1fabrikkinnstillinger 2 Definere system diatorsystem 1 diatorsystem 1 (50) rmepumpe Def radiatorsystem 1 eller 2 Om det er installert romfølere eller ikke. MB-adresse Radiatorsystem 1 Overføringshastighet 9600 Paritet Maks turtemp C lik 55 Stoppbit Min turtemp C 1 Varme av, ute C 18 Varme av, tid 120 Helning C 50 Justering C 0 Romstemp Servicesenkes C -2 eller Tur senkes C -3 Funksjonstest Nøyaktig tur Alarmlogg VV hevning Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere Def Lagre radiatorsystem program, mine innstillinger USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Vil Romføler du lagre innstillingene? Reinstallasjon VP VP VP 3-v Service Def Angi om eller hvilken type nivåvakt som er installert i systemet. nksjonstest rmlogg brikkinnst kodet Tillatt rtigstart kompressor. Brinepumpe på i 10 dager 0 pdatere program, Tariff VP USB Velg mellom: riv logg till USB ntrollere strømfølere installasjon Ingen NC (Normally Closed) NO (Normally Open). Funksjonstest Def Radiatorsystem Flow/nivåvakt Ventiler Ingen Elko Elko Elko Test radiatorsystem Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Shunt1 Åpne Radpumpe1 Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler Sen Lite Tid Feil Kom Tank øvre Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV Kod Øvr Ned Kom Eks Log

19 fo Suomi varmesystem Française Dansk Norsk Innstillinger diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe kolbe vre tank ernstyring Innstillinger NS Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 mmunikasjon gre mine innstillinger ente mine innstillinger ente fabrikkinnstillinger Definere system diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe! OBS! Denne menyen er kun for installatøren. Radiatorsystem Maks turtemp C 55 Min turtemp C Varme av, ute C 18 Varme av, tid 120 Helning C 50 Justering C 0 MB-adresse Romstemp Servicesenkes C 1-2 Overføringshastighet eller 9600 Paritet Tur senkes C lik -3 Funksjonstest Stoppbit Nøyaktig tur 1 Alarmlogg VV hevning Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere Def radiatorsystem program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Romføler VP VP VP Service nksjonstest larmlogg brikkinnst kodet urtigstart kompressor. (50) ppdatere program, USB riv logg till USB ntrollere strømfølere installasjon Funksjonstest I denne menyen testes funksjonene til de ulike komponentene i produktet. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i produktet. Deretter kan hver komponent testes separat eller sammen. Alle styringsfunksjoner uteblir, den eneste beskyttelsen mot feil drift er trykkfølerne og elkolbens sikkerhetstermostat. Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til normal drift. Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen Tillatt 10 minutter, går også produktet tilbake til normal drift. Unntatt hvis bare brinepumpen startes. Den kan driftsettes over lang tid. Brukes sammen med ytre påfyllingspumpe ved installasjon. Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP! Vil du lagre innstillingene? Funksjonstest Radiatorsystem Ventiler Def Flow/nivåvakt Ingen Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til startsiden. 3-v Elk Elk Elk Test radiatorsystem Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge her. Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Shunt Åpne og stenger shunten. Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Radpumpe Test radiatorsystem Shunt1 Åpne Radpumpe1 Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler Se Lit Tid Fe Ko Starter og stopper radiatorpumpen. Diode romføler Tank Her øvrekan monteringen av romfølerens alarmfunksjon kontrolleres. Ved aktivering lyser den røde dioden på romføleren med fast lys. Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 10 Ko Øv Ne Ko Ek Lo 18

20 Test varmepumpe Funksjonstest av varmepumpe. VP kompr. / kompressor. Funksjonstest av kompressor lik skjer her. Brinepumpen og ladepumpen er også i drift for at kompressoren ikke skal løse ut på trykkvaktene. VP brinep. / brinepumpe. lik lik VP ladep / ladepumpe. Funksjonstest % MB-adresse 1 Overføringshastighet 9600 Paritet Stoppbit 1 MB-adresse MB-adresse 1 Overføringshastighet 9600 Overføringshastighet 9600 Paritet Paritet Stoppbit MB-adresse Stoppbit 1 Overføringshastighet 9600 Paritet lik Stoppbit 1 Vil du lagre innstillingene? Test varmepumpe VP kompr VP brinep VP ladep 0 Test varmepumpe Test varmepumpe VP kompr VP kompr VP brinep VP brinep Test varmepumpe VP ladep VP ladep 0 VP kompr VP brinep VP ladep 0 Test ventiler 3-ventil Ned Ventiler Funksjonstest av sirkulasjonsstyring. Test av sirkulasjon opp eller ned (øvre eller nedre del av tanken). Vil du lagre innstillingene? Vil du lagre innstillingene? Vil du lagre innstillingene? Test ventiler Test ventiler 3-ventil Ned 3-ventil Ned Test ventiler 3-ventil Ned Def Test elkolbe Flow/nivåvakt Ingen L1 L2 L3 Lav Høy Her testes elkolbens ulike faser, L1, L2 og L3. Def Def Flow/nivåvakt Flow/nivåvakt Ingen Ingen Def Posisjonene er / Lav / Høy / Lav+Høy Flow/nivåvakt Ingen Test radiatorsystem Test elkolbe Test elkolbe L1 L1 L2 Test L2 elkolbe L3 L3 L1 L2 L3 Alarmlogg VP Lav Lav Høy Høy Lav Høy Shunt1 Åpne Radpumpe1 Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler Test radiatorsystem Test radiatorsystem Alarmlogg VP Her kan man lese informasjon om de siste alarmene. Den siste alarmen vises øverst, og de fire siste alarmene vises under Tidligere alarm. Shunt1 Åpne Shunt1 Åpne Radpumpe1 Radpumpe1 Test radiatorsystem Shunt2 Shunt2 Radpumpe2 Shunt1 Radpumpe2 Åpne Diode romføler Radpumpe1 Diode romføler Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler En alarm som kommer tilbake innen en time, ignoreres for ikke å fylle loggen. Hvis alle alarmer er like, kan det tyde på en intermitterende feil, f.eks. en dårlig kontakt. 19 Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil Alarmlogg motorvern VP 09:01 1/ Alarmlogg VP Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Liten Alarmlogg brine sirk. VP 07:20 6/ Tidligere alarm: Seneste Tidligere alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Feil fasefølge 10:30 1/ Liten Feil fasefølge brine sirk. 07:20 10:30 6/3 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ Tidligere alarm: Innstillinger kodet Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil Kode motorvern 09:01 1/ Øvre tank Nedre tank drift Ekspansjonsventil Logg Innstillinger kompressorstopp kodet Innstillinger kodet Kode Kode Øvre tank Øvre tank Nedre Innstillinger tank kodet Nedre tank drift Kode drift Ekspansjonsventil Øvre Ekspansjonsventil tank Logg kompressorstopp Nedre Logg kompressorstopp tank drift Ekspansjonsventil

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-9 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer