CTC EcoHeat Funksjon - Drift - Vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold"

Transkript

1 CTC EcoHeat Funksjon - Drift - Vedlikehold Feb

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Sjekkliste 1 Viktig å tenke på 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Tekniske data 230V 3 Tekniske data 400V 4 Mål og anslutninger 5 CTC Ecoheat 400 konstruksjon 6 Noen data vedrørende styringen 7 Fabrikkinnstillinger 7 Egne innstillinger 7 Husets varmeinnstilling 8-10 Oversikt menyer Detaljbesrivelse menyer 14 Romtemperatur 15 Nattsenking temperatur 16 Ferie 16 Varmtvann 17 Driftsinfo 18 Driftsinfo EcoHeat Historisk driftsinfo 20 Driftsinfo kompressor 21 Driftsinfo varmesystem 21 Avansert 22 Tid og språk 22 Innstillinger 23 Radiatorsystem 1 ( eller 2 ) Varmepumpe 24 Elkolbe 25 Tank øvre 26 Fjernstyring 26 Definere system 27 Innstillinger for installatøren 28 Funksjonstest 28 Test radiatorsystem 28 Test varmepumpe 29 Test ventiler 29 Test elkolbe 29 Alarmlogg varmepumpe 29 Drift og vedlikehold 30 Feilsøking / utbedringer 31 Varmtvann 31 Varmesystemet 31 Belastningsvakt 32 Berg / marksløyfen 32 Luftproblem 32 Motorvern ( ved tilkoblet varmepumpe ) 33 Informasjonstekster 34 Alarmtekster Rørinstallasjon Prinsippskisse 39 Sirkulasjonspumpe 40 Ventiler 40 Ekspansjonskar 40 Drift uten brinesystem 41 Tappevannskraner 41 Varmtvannssirkulasjon 41 Trykkfall shuntventil 42 Tilkobling av kuldebærersystemet Eksterne systemer ( solvarme, svømmebasseng ) 47 Elektroinstallasjon 48 Følere 49 Fjernstyrt nattesenking 49 Tilkobling strømfølere 50 Rekkeklemmer 51 Innstillinger som skal utføres av elektroinstallatøren 52 Elektroskjema EcoHeat 3x230V Elektroskjema EcoHeat 3x400V Elektroskjema kjølemodul 1x230V Elektroskjema kjølemodul 3x400V Resistanse følere 61 Første start 62 Samsvarserklæring 63

8

9 Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder varmekjelen. Ett kapittel gjelder for deg som er huseier, og et annet gjelder for installatøren. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette varmepumpen er en komplett varmepumpe som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den er utstyrt med en motorisert shuntventil som sørger for at du får riktig og jevn temperatur ut til radiatorene. har også en innebygd sirkulasjonspumpe for tilkobling til jord- / bergsløyfen, dvs. den kalde siden. Tilkoblingen kan gjøres valgfritt på venstre eller høyre side eller bak på varmepumpen. har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking Den innebygde kobbersløyfen gir rikelig med varmtvann. har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er servicevennlig. Den leveres som standard med romfølere med lysdioder som begynner å blinke hvis det oppstår en feil.

10

11 Sjekkliste Skjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i FDV - dokumentasjonen Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. plassert slik at service er mulig. Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig sirkulasjon. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting og trykksetting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. At det er montert brutt avløp til sluk. Elinstallasjon Rotasjonsretning kompressor Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Nødvendige følere for valgt system Uteføler Romføler (valgbar) Tilbehør Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Informasjon, innjustering varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør 1

12

13 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges ned med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under trans porten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, må det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Unngå å sette EcoHeat i rom med lett veggkonstruksjon der tilstøtende rom kan forstyrres av kompressor og vibrasjoner. Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Installatøren skal taste inn den firesifrede koden 8818, under meny: Service/Fabrikkinnst. kodet, innen en uke, dette låser maksimal effekt. Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøgle eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteøglene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under hengende last. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets elsystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjel/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapitlet Drift og vedlikehold.! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er CTC Ferrofils forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende 2

14

15 Tekniske data EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Eldata 230V 3~ Merkeeffekt el El. kolbe, Tilsatsel (effekttrinn 1,2 kw) Maks. driftsstrøm vid kw Elpatron IP-klasse Driftsdata varmepumpe Avgitt effekt 1) kw kw A IPX EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 223 bar 2.5 C 110 l/s EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat -5/45 kw COP -5/ Avgitt effekt 0/35 0/45 0/55 COP 0/35 0/45 0/55 Avgitt effekt 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 kw kw Maks. driftsstrøm, kompressor A ) EN14511:2007, inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe Varmebærersystem Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Varmebærersystem min. sirkulasjon Ikke begrenset Varmebærersystem nominell sirkulasjon 2) l/s Trykkfall shuntventil varmebærer Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Kuldebærersystem Vannvolum (V) Kuldebærersystem min./maks. temp (TS) Kuldebærersystem min./maks. trykk (PS) Kuldebærerpumpe innstilling hastighet Kuldebærersystem min. sirkulasjon, t = 5 K Kuldebærersystem nominell sirkulasjon, t = 3 K Kuldebærersystem pumpe Pumpekapasitet EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l C -5 / 20 bar 0.2 / l/s l/s TOP-S 25/7 TOP-S 25/10 Se diagram under Rørinstallasjon Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 5.7 bar 10 Øvrige data Kuldemediemengde (R407C) Bryteverdi pressostat HT Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde Lydeffekt EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 kg MPa 3.1 (31 bar) kg mm 595 x 1904 x 672 mm 1925 db(a) 44,9 43,9 46,0 47,2 3

16 Eldata Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar, trinn på 0,3 kw) Maks. driftsstrøm vid 3.6 / 5.5 / 9.0 kw Elpatron IP-klasse EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat V 3N~ kw kw kw 6.9 / 7.8 / / 7.8 / / 7.2 / / 6.9 / 9 IPX1 Driftsdata varmepumpe Avgitt effekt 1) EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat -5/45 kw COP -5/ Avgitt effekt 0/35 0/45 0/55 COP 0/35 0/45 0/55 Avgitt effekt 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor 1) EN14511:2007, inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe kw kw A Varmebærersystem Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Varmebærersystem min. sirkulasjon Varmebærersystem nominell sirkulasjon 2) Trykkfall shuntventil varmebærer Kuldebærersystem Vannvolum (V) Kuldebærersystem min./maks. temp (TS) Kuldebærersystem min./maks. trykk (PS) Kuldebærerpumpe innstilling hastighet Kuldebærersystem min. sirkulasjon, t = 5 K Kuldebærersystem nominell sirkulasjon, t = 3 K Kuldebærersystem pumpe Pumpekapasitet Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 223 bar 2.5 C 110 l/s Ikke begrenset l/s Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l C -5/20 bar 0.2/3.0 3 l/s l/s TOP-S 25/7 TOP-S 25/10 Se diagram under Rørinstallasjon EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 5.7 bar 10 Øvrige data Kuldemediemengde (R407C) Bryteverdi pressostat HT Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde Lydeffekt EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 kg MPa 3.1 (31 bar) kg mm 595 x 1904 x 672 mm 1925 db(a) 44,9 43,9 46,0 47,2 4

17 Mål og anslutninger , Anslutning ekspansjon, klemring 22 mm Anslutning brutt avløp til sluk, klemring 3/4 3. Anslutning kaldtvann Ø22 4. Anslutning varmtvann Ø22 5. Tur varmeanlegg, klemring 22 mm 6. Retur varmeanlegg / ekspansjon Ø Fra berg / mark Ø28 ( høyre, venstre og bak ) 8. Retur berg / mark Ø28 ( høyre, venstre, bak ) Løftemuffe Rp 3/4 10. Tilkobling eksterne systemer ( rørgjennomføring )

18

19 konstruksjon Bilde nedenfor viser varmepumpens generelle oppbygging. Energien i fjellet eller marken tas opp av kjølesytemet. Kompressoren høyner temperaturen til et anvendelig nivå. Så leveres energien til varme- og varmtvannssytemet. Ferskvannstilkobling Her tilkobles boligens varmtvannsforsyning. Det kalde vannet ledes ned til coilens nedre del. Øvre del I coilens øvre del ettervarmes vannet til ønsked temperatur. Kamflens coil for varmtvann EcoHeat er utrustet med en vell dimensjonert kamflens coil av kobber. Temperaturen kan holdes lav uten risiko for legionellabakerier. Elkolbe En innebygget elkolbe fungerer som spissvarme om varmepumpeeffekten ikke strekker til. Nedre del I coilens nedre del forvarmes varmtvannet av varmepumpens varmtvann. Den største delen av coilen ligger i denne delen. Varmebærerpumpe Den turtallstyrte varmebærerpumpen transporterer kjelens kalde vann til kondensoren, der energien fra berg / mark tas opp og føres til kjelen. 4 - veis shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at det leveres jevn varme til varmesystemet. Ventilen har doble porter og henter i første omgang radiatorvannet fra varmepumpens nedre del. Isolering Kjelekroppen er isolert med formstøpt polyuretanskum som gir lite varmetap. Vekselventil Det oppvarmete vannet fra kondensoren varmer enten opp den øvre delen eller den nedre delen av tanken. Kondensor / fordamper I kondensoren avgir kjølemediet sin energi tilkjelens vann. Energien benyttes både til varmtvann og varme. I fordamperen avgis den varmen som som er tatt opp fra varmekilden ( berg eller mark ) til kjølemediet, som fordampes for siden å bli komprimert i kompressoren. Lydisolering Kjølemodulen er lydisolert fordi kompresson avgir en viss lyd og visse vibrasjoner. Kjølebærerpumpe Kjølebærerpumpen transporterer det frostbeskyttede vannet rundt i berg / mark sløyfen ( kalde siden ). Den kalde siden utgjør et lukket system. Kompressor Kompressoren er kjølesystemets hjerte om pumper rundt kjølemiddel i et hermetisk lukket system. Det fordampede kjølemiddelet komprimeres i kompressoren. Dermed øker temperaturen til et anvendelig nivå. Energien avgis til kjelevannet i kondensoren. Ekspansjonsventil Kjølesystemet har en høytrykkside ( etter kompressoren ) og en lavtrykkside ( etter ekspansjonsventilen ). Ekspansjonsventilen har til formål å senke trykket på kjølemediet. Dermed minsker temperaturen, slik at ny energi kan tas opp i fordamperen. Ekspansjonsventilen fungerer som en variabel strupeventil avhengig av de aktuelle forhåldene i kjølesystemt. 6

20

21 Styresystemet Noen data vedrørende styringen EcoHeat tilpasser automatisk vanntemperaturen til det aktuelle varmebehovet i boligen. Dette er helt normalt og overvåkes av styresystemet, som hele tiden sørger for opptimal funksjon og økonomi. Kompressoren: 5 C mellom start og stopp. Kompressoren stopper på innstilt temperatur og starter på 5 C lavere temperatur. Varmepumpens innstilte temperatur er 5 C høyere en innstilt turtemperatur ned til til 35 C VP - temperatur. Endret romtemperatur gir umiddelbart en endret turtemperatur. Hetgassen overvåkes og kompressoren stoppes ved 120 C. Inngående brinetemperatur: alarm ved -5 C. Fabrikkinnstillinger Produktet leveres med fabrikkinnstillinger som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Kontroller spesielt husparameterene. Få hjelp av installatøren din til å stille inn riktige verdier. Følgende grunnverdier er fabrikkinnstilt: Nattsenking: Av ( fast dagtemperatur ) Kompressor: Sperret Temperatur elkolber: 40 C ( det anbefales en lav verdi ) Romføler: Nei Elkjele maks. kw: 5,5 Forsinkelse av spissvarme ( shunt ): Hovedsikring 180 minutter 20 A Ekstra varmtvann: Nei ( om ja velges, aktiveres tid 120minutter ) ikke planlagte tider Husparametere: Helning = 50 Justering = 0 Rom C: Elkjele maks. kw: Elkjele C: Forsinkelse shunt min: Hovedsikring A: Justering: Maks. turtemp. C: Min. turtemp. C: Nattsenking: Romtemp. senkes C Nattsenking: Turtemp. senkes C Helning: 7

22

23 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i produktets styresystem. Dette gjør du i menyen Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem / Huskurve helning, respektive Justering. Be installatøren hjelpe deg med å stille inn disse verdiene. Det å justere inn riktig varmekurve er vktig og kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge drift uten romføler i den første tiden. Systemet arbeider da bare etter uteføleren og husets varmekurve Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. Er utetemperaturen høyere ved installasjonen, brukes fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til et akseptabelt nivå. Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert for de forskjellige kursene.innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene.!helning repektive Justering. Egnede grunn verdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være til god hjelp. Radiatorer med små varmeavgivende overflater krever høyere turtemperatur. Under Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem kan du stille inn varmekurvens for varmesystemet.helning Meny: Avansert / Innstillinger / Inst. husparametere / Helning Bare gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem ( velisolert hus ) Helning 40 Normaltemperatursystem ( eldre hus ) Helning 50 Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) Helning 60 Helning 50: Verdien som stilles inn er utgående temperatur til radiatorene ved en utetemperatur på -15 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorflater ( lavtemperatursystem ). Med gulvvarme trenger man lave temperaturer, og verdien skal derfor settes lavt. Har man et høytemperatursystem må verdien økes for at man skal få tilstekkelig høy nok temperatur i huset. Justering 0: Mens helningen forteller om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene ved fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturnivået kan høynes eller senkes over hele temperaturområdet. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemperaturen er - 15 C ( om justeringen er satt til 0 ). Om justeringen er satt til + 5 C, blir temperaturen istedet 55 C. Ved alle temperaturer ut, økes kurven med 5 C. dvs at kurven paralellforskyves med 5 C. 8

24 Når grunnverdien er noenlunde riktig innstilt, kan kurven forskyves direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. For lavt innstilte verdier kan medføre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Da får man justere varmekurven etter behov. 9

25 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger av kurvens helning. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved forskjellige utetemperaturer. Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Turtemperatur Justering Kurven kan parallellforskyves ( justeres ) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer / hus. Turtemperatur Utetemperatur Temperatur av, ute Helning 50 C Justering 0 C Helning 50 C Justering +5 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C I dette eksemplet er maks. utgående temperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. ( f.eks. litt varme i kjelleren om sommeren og eventuelt varme i badegulv. Turtemperatur Utetemperatur Temperatur av, ute Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming som lamper, komfyr, kropsvarme osv. som gjør at varmen kan slåes av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo mer velisolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C. Verdien Varme av, ute kan endres i menyen Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem. Avslått varme innebærer at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenges. Varmen starter automatisk når det er behov for den. Turtemperatur Utetemperatur Utetemperatur Temperatur av, ute 10

26 Oversikt menyer 1 2 Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Nattsenking radiatorsystem Dag for dag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsenking radiatorsystem 1 2 Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Radiatorsystem Radiatorsystem 2 (50) Skjema ferie 1 2 Ferieperiode 3 dager Nattsenking Ferie Valg av varmtvannskomfort Ekstra varmtvann På Temperatur Normal Varmtvann Ukeskjema 0,0 time Ukeskjema varmtvann Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Informasjon om varmesystemet Driftinfo system 2 ºC 42 ºC 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Driftinfo EcoHeat Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe På Shunt Åpne Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Radiatorsystem 2-1 ºC 34 ºC Driftinfo varmesystem T ºC 60 Meny for avanserte innstillinger Avansert Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon display: Programversjon VP-modul:

27 Oversikt menyer Historisk driftinfo Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 Kompressor: Drift /24 h:m 00:00 Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 Avansert Tid 21:34 Dato Avansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Fjernstyring Kommunikasjon Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system NS Radiatorsystem Maks turtemp C 55 Min turtemp C Av Varme av, ute C 18 Varme av, tid 120 Helning C 50 Justering C 0 Romstemp senkes C -2 eller Tur senkes C -3 Nøyaktig tur Ja VV hevning Ja Def radiatorsystem Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Romføler Ja Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Ventiler Elkolbe 12

28 Test radiatorsystem Alarmlogg VP Shunt1 Åpne Radpumpe1 Shunt2 Av Radpumpe2 Diode romføler! På Av På Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ OBS! Innlogging i Fabrikkinnst. kodet må kun foretas av autorisert servicetekniker. Det kan oppstå alvorlige driftsavbrudd og feil på produktet hvis det endres verdier uten tillatelse. Vær klar over at garantivilkårene ikke gjelder i slike tilfeller. Fabrikkinnst. kodet Denne menyen er ment for produsentens driftsog alarmgrenser. Det må angis en 4-sifret kode for å kunne endre disse grensene. Man kan imidlertid se hva som inngår i menyen uten å angi kode. Koding ved Installasjon Ved installasjon i ny bolig må bygningsforskriftenes regler følges ved innstilling av maksimal installert effekt. Installatøren skal da taste inn den firesifrede koden 8818, som låser innstilt maksimal elkolbeeffekt når koden 8818 endres til noe annet. Innstillinger kodet Kode Øvre tank Nedre tank Kompressordrift Ekspansjonsventil Logg kompressorstopp Hurtigstart kompressor (Gjelder kun for installert varmepumpe.) Ved oppstart av produktet utsettes kompressorstarten med 10 minutter. Denne funksjonen fremskynder dette forløpet. Oppdatere program, USB. Kun for servicetekniker. Her kan man oppdatere programvaren i displayet via USB. Programoppdateringen er klar når startsiden vises. Skriv logg til USB Kun for servicetekniker. Her kan man lagre loggede verdier til et USB-minne. Kontrollere strømfølere Skal brukes til å identifisere hvilken strømføler som er koblet til for de ulike fasene. Alle tre fasene (L1,L2 og L3) skal vises i aktuelle driftsinfo når EcoHeat 400 har identifisert strømtrafoenes ulike faser.! OBS! Spenningen til produktet må ikke under noen omstendighet brytes under oppdateringen. I denne modusen er det viktig å ha alle større strømforbrukere i huset slått av. Sørg også for at reservetermostaten i er slått av. Reinstallasjon Denne kommandoen starter installasjonssekvensen på nytt. Se kapitlet Førstegangs start. 13

29 Detaljbeskrivelse menyer På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. 1 2 Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Innstilling av Hjem romtemperatur Med Hjem-knappen kommer du tilbake Romtemperatur til Startsiden. Beskrivelse av ikoner Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. Avansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 Romtemperatur 2 Radiatorsystem 1 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. 1 2 Romtemperatur Radiatorsystem 2 Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises aktuell utetemperatur. Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 (50) Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. OK Med OK-knappen merker og bekrefter man tekst og valg i menyene. 1 2 Nattsenking Nattsenking Her programmerer du nattsenking hvis Valg av varmtvannskomfort dette er valgt. Ekstra varmtvann På Temperatur Normal Varmtvann Ferie Permanent senking av romtemperaturen kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. 0,0 time Ukeprogram Senking av temperaturen over flere dager, f.eks. om man ukependler. Historisk driftsinfo Ukeskjema Visning av lagrede data tilbake i tid. Informasjon Tid om & varmesystemet språk Innstilling av dato, tid og ønsket Driftinfo menyspråk. system 12 ºC Innstillinger Innstillinger av EcoEls og systemets 21,5 ºC drift gjøres vanligvis av installatøren. 22,3 ºC 2 ºC 42 ºC Definere system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. 34 ºC -1 ºC Ferie Service Avanserte innstillinger utføres av Meny for avanserte faglært innstillinger person. Avansert 14 Tid & språk Innstillinger Definere system Service

30 1 2 Romtemperatur Romtemperatur Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss - og minusknappene til å stille inn den ønskede temperaturen, som vil vises, i parentesen. Foran parentesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert 2 radiatorsystemer, vises begge her. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie. Du kan velge Romføler Nei i menyen Avansert/ Definere system/radiatorsystem. Dette kan gjøres hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man fyrer i peisovn eller åpen peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. EcoHeat gir da varme til radiatorene iht. den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres. Innstilling av romtemperatur uten romføler Hvis det ikke er installert romfølere (valgt i menyen Innstillinger), justeres romtemperaturen inn her ved hjelp av en prosentsats som viser en del av det innstillbare området. Hvis dette området ikke strekker til, må grunninnstillingen justeres under Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2-3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan kreves flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men etter hvert oppnås det en riktig innstilling som ikke må endres. Ved feil på uteføler / romføler Hvis det oppstår en feil på en uteføler, simuleres en utetemperatur på -5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. Produktet avgir en alarm. Hvis det oppstår en feil på en romføler, går EcoHeat automatisk over til drift iht. innstilt kurve. Produktet avgir en alarm Radiatorsystem 1 Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C, men ønsket verdi (børverdi) er 23,5 C. Normalvisningsmeny Romtemperatur CTC EcoHeat Nattsenking Ferie Mandag 09:35 Kompressor Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Tillatt Avansert Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP Nattsenking Av Ferie Eksemplet 22,2 ovenfor ºC viser 21,2 ºC drift uten 58 ºC romføler. -5 ºC Verdien i parentes viser %-satsen. Med pluss- og minusknappene kan du finjustere Romtemperatur systemets grunninnstilling. Innstilling av romtemperatur Radiatorsystem 1 Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Radiatorsystem 2 (50) Elkjele maks Nattsenking kw 4.6 Forsinking shunt Hovedsikring A 2 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Nattsenking Av Eksemplet Kompressor ovenfor viser drift Tillatt med to radiatorsystemer. Valg Brinepumpe av varmtvannskomfort på Radiatorsystem i 10 dager 10med romføler og Tariff VP Av radiatorsystem 2 uten romføler. Tank Varmtvann øvre! Radiatorenes På Nattsenking Romtemperatur Radiatorsystem 1 (50) Radiatorsystem 1 Varmepumpe Radiatorsystem 1 (50) Romtemperatur Elkolbe Varmepumpe Ferie termostater må alltid være helt åpne og velfungerende 0,0 time ved innjustering av systemet. Stopp Ekstratemp VP C 60 Start/stopp varmtvann diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks Temperatur tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV Normal 10 Ferie Ferie MB Ove Par Sto Vil MB Ove Par Sto Flo Vil Shu Rad Shu Rad Dio Flo 15 Elkolbe Elkjele C Ukeskjema 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Informasjon Forsinking shunt om varmesystemet 180 Shu Rad Shu Rad

31 1 2 sningsmeny Nattsenking radiatorsystem Heat Mandag 09:35 Uke program Dag for dag Mandag Tirsdag I denne menyen aktiverer og stiller du inn Onsdag nattsenking av temperaturen. Nattsenking Torsdag innebærer at man senker temperaturen inne i Fredag planlagte perioder, f.eks. om natten eller når man Lørdag peratur Varmtvann Driftsinfo Avansert er på arbeid. Søndag Verdien som temperaturen senkes med Romtemp. senkes angis under Avansert/ 1 2 Mandag morgen kl 6 øker temperaturen 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Innstillinger/Radiatorsystem/ Nattsenking radiatorsystem til det normale, kl 9 senkes den til innstilt Fabrikkverdi: -2 C. nattsenkingstemperatur. Kl 18 øker temperaturen sningsmeny Alternativene er Av, Dag for dag eller Blokk. Hvis igjen Ukeskjema Nattsenking radiatorsystem til kl 21, da nattsenkingen Blokk igjen senker eat Mandag 09:35 Senk Søndag 22:00 Av er valgt, skjer ingen senking. temperaturen. Uke program Dag for dag Øke Fredag 14:00 av romtemperatur 1 2Mandag Senk :00-21 Tirsdag Menyen Dag for dag Øke :00-23 temperatur Onsdag I denne menyen programmeres ukens dager.! Nattsenking Torsdag med en varmepumpe er en sningsmeny Programmet kommer tilbake uke etter uke. FredagNattsenking komfortinnstilling, radiatorsystem som -- - i 21 praksis ikke gir 1 2 Heat ystem 1 Mandag 09:35 Lørdagredusert energiforbruk peratur Varmtvann Tiden Driftsinfo som stilles inn, Avansert Uke program Dag dag når man vil ha Søndag Mandag normaltemperatur. Øvrig tid er nattsenking Tirsdag Skjema ferie ystem 2 (50) aktivert. Onsdag Torsdag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 2 Blokk Fredag Nattsenking radiatorsystem Ferieperiode Lørdag 3 dager I denne menyen kan man stille inn senking flere peratur Varmtvann Driftsinfo Avansert Ukeskjema Søndag Blokk Nattsenking dager i uken, Ferie f.eks. hvis man jobber utenbys på 1 2 Senk Søndag 22:00 hverdagene og er hjemme i helgene. Øke Fredag 14:00 av 2 romtemperatur 1 2 Senk :00 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Øke Nattsenking radiatorsystem :00 temperatur armtvannskomfort Ukeskjema Blokk mtvann 1 2 Senk Søndag 22:00 ystem 1 Øke Ukeskjema varmtvann Fredag 14:00 av romtemperatur Søndag Senk kl senkes temperaturen 00:00 med n 0,0 time innstilt Uke Øke program Skjema verdi ferie på Romtemp. Dag senkes. for 00:00 dag mtemperatur ystem 2 (50) Fredag Mandag kl øker temperaturen til innstilt Tirsdag ur verdi 2 igjen. Ferieperiode Onsdag 3 dager ystem 1 Torsdag Nattsenking Ferie Fredag LørdagSkjema ferie ystem 2 (50) Søndag Ferie Ukeskjema 1 2 Her stiller du inn hvor mange dager Ferieperiode 3 dager armtvannskomfort du vil ha senking av den innstilte mtvannnattsenkingnattsenkingstemperaturen. Ferie For eksempel hvis jon om varmesystemet man reiser på ferie. iftinfo system armtvannskomfort Tiden begynner å gå 12 fra ºC det øyeblikket du gjør Mandag Returtemperatur C 34 Tirsdag Radiatorpumpe På r innstillingen. rmtvann 21,5 ºC Onsdag Shunt Åpne Torsdag Forsinkelse Ukeskjema shunt varmtvann ! Verdien som temperaturen 22,3 ºC senkes med Romtemp. Fredag Eleffekt senkes kw angis 0.0 under Avansert/ n 0,0 Innstillinger/Radiatorsystem/ 42 time ºC Lørdag Strøm L1/L2/L ºC Uke program Dag for dag Søndag Fabrikkverdi: -2 C. Mandag ur -1 ºC Ukeskjema on om varmesystemet iftinfo avanserte system innstillinger Nattsenking temperatur Ukeskjema 0,0 time Man kan angi opptil 250 dager. 34 ºC ºC 16 Driftinfo EcoHeat Status Ukeskjema varmtvann VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Uke Tank program nedre C 42 (45) Dag for dag Turtemperatur C 42 (43) Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Radiatorsystem Tirsdag Onsdag Torsdag Driftinfo varmesystem T Fredag ºC Driftinfo EcoHeat Lørdag Status Søndag VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) 20 Turtemperatur C 42 (43) Historisk driftinfo

32 Normalvisningsmeny Radiatorsystem 2 (50) CTC EcoHeat Mandag 09: Nattsenking Ferie sningsmeny Heat Mandag 09: Her stiller man inn ønsket varmtvannskomfort og ekstra varmtvann. Temperatur Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av varmepumpen. peratur Varmtvann Driftsinfo Avansert Det er tre moduser: 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC av romtemperatur temperatur ystem 1 ystem 2 (50) Nattsenking armtvannskomfort n mtvann ur Økonomi Hvis man har lite varmtvannsbehov. Normal Normalt varmtvannsbehov. Komfort Stort varmtvannsbehov. Ekstra varmtvann (På/Av) Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres, begynner varmepumpen å produsere ekstra varmtvann umiddelbart. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Ukeprogram, noe som anbefales. Ferie I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Bildet viser fabrikkverdier som kan endres. Hvis det ønskes ytterligere perioder en dag, f.eks. på kvelden, programmeres de gjenstående tidene inn. Alternativene er Av eller Dag for dag. jon om varmesystemet Av Ingen planlagt varmtvannsproduksjon. iftinfo system Dag for dag et ukeprogram som du selv programmerer. Brukes 12 hvis ºC du vet når du trenger ekstra varmtvann igjen, f.eks. om morgenen eller kvelden. 21,5 ºC 2 ºC -1 ºC Varmtvann Ukeprogram varmtvann Ukeskjema 0,0 time 42 ºC 34 ºC 22,3 ºC 1 2 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert Valg av varmtvannskomfort 1Varmtvann ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Ekstra Nattsenking radiatorsystem varmtvann 0,0 time Uke program Dag for dag 1 2På Mandag Innstilling Temperatur Tirsdag av romtemperatur Normal Onsdag Torsdag Romtemperatur Fredag Lørdag Søndag Radiatorsystem 1 10 Ukeprogram Ukeskjema Radiatorsystem 2 (50) Informasjon! Tips: Still inn Økonomi fra begynnelsen, Nattsenking om varmesystemet radiatorsystem hvis 1 varmtvannet 2 oppleves som Driftinfo utilstrekkelig, system øker du til Normal osv. Ukeskjema Nattsenking Blokk Senk Søndag 22:00 Ferie Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Valg av varmtvannskomfort 42 ºC Varmtvann 2 ºC 1 2 Ekstra 34-1 ºC ºC varmtvann 0,0 3,5 time På Skjema ferie Temperatur Normal Meny for avanserte innstillinger Ferieperiode 3 dager 17 Avansert Ukeskjema 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Eksemplet ovenfor viser at Ekstra varmtvann er På i 3,5 time. Informasjon Tid & språk om varmesystemet Innstillinger Definere system Service Driftinfo system Ukeskjema varmtvann Programversjon display: Programversjon VP-modul: Uke program Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag ºC Torsdag 2 ºC Fredag Lørdag 34-1 ºC ºC Søndag ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Mandag morgen kl 6 begynner systemet å produsere Meny for Driftinfo avanserte mer EcoHeat varmtvann innstillingerfrem til kl 9 når temperaturen går tilbake til det normale igjen. Status Avansert VP øvre tank Mellom Tank øvre kl C 18 og 21 skjer 49 (60) det ytterligere en økning. Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe Shunt Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm L1/L2/L ! Tips: Still inn tiden På ca. 1 time tidligere Tid & enn språk du trenger Innstillinger Åpne varmtvannet Definere system da det Service tar en viss tid å varme opp vannet. T ºC Programversjon display: Programversjon VP-modul: Driftinfo varmesystem Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Radiatorsystem 2

33 Temperatur Normal Ukeskjema Driftsinfo Informasjon om varmesystemet Driftinfo system 12 ºC 21,5 ºC Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet. Bildet viser inn- og utgående temperaturer fra varmepumpen. Brine inn Øverst til venstre på varmepumpen (2 C) vises aktuell temperatur på brinevæsken fra kollektoren i varmepumpen. Brine retur Verdien nede til venstre (-1 C) er returtemperaturen på brinevæsken tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året alt etter varmekildens kapasitet og uttatt energi. Tur radiatorer Til høyre på varmepumpen (42 C) vises turtemperaturen ut til husets radiatorer. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Retur radiatorer Nederst til høyre (34 C) vises returtemperaturen på radiatorvannet som går tilbake inn i varmepumpen. Avhengig av innstilte parametre, radiatorsystemets kapasitet og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere under driften. 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. Meny for avanserte innstillinger Avansert 22,3 ºC Informasjon Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet. Tid & språk Innstillinger Definere system Service Aktuell utetemperatur. Viser aktuell utetemperatur Produktet bruker denne verdien til å bestemme ulike driftsdata. Programversjon display: Programversjon VP-modul: Aktuell innetemperatur. Viser aktuell romtemperatur (hvis romføler er valgt i driften). Hvis det er installert 2 radiatorsystemer, vises begge. 18

34 n ur iftinfo system 2 ºC -1 ºC Ukeskjema jon om varmesystemet 0,0 time Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i EcoHeat. 12 Det ºC første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er børverdien som varmepumpen 21,5 ºC arbeider mot. Status 22,3 ºC 42 ºC Viser varmepumpens driftstilstand. De ulike driftstilstandene er: 34 ºC VP øvre tank Varmepumpen varmer den øvre delen av avanserte innstillinger tanken (varmtvannsproduksjon). VP nedre tank ansert Varmepumpen varmer den nedre delen av tanken. (varmeproduksjon). Tilskudd + VP Både elkolben og varmepumpen varmer tanken. språk Innstillinger Definere system Service mversjon display: mversjon VP-modul: Driftsinfo Tilskudd Elkolben varmer tanken. Tank øvre C Viser temperaturen i den øvre delen av tanken. (Varmtvannslading stoppes). Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tre verdier skal vises på Strøm når strømtrafoene Driftinfo varmesystem er tilkoblet og identifisert. Hvis det bare T ºC vises ett siffer: 60 koble til alle tre strømtrafoer. velg 40 deretter i menyen Avansert/Service/ Kontrollere strømfølere. 20 Driftinfo EcoHeat Dag for dag Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe På Shunt Åpne Forsinkelse shunt 180 Eleffekt kw Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Radiatorsystem 2! 0 Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er -20 børverdien som varmepumpen arbeider 12 Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 mot.! Den aktuelle verdien på den nedre tanken kan være høyere enn børverdien på den nedre tanken. Dette skyldes at varme fra den øvre tanken går nedover ved lading av den øvre tanken. Tank nedre C Viser temperaturen i den nedre delen av tanken. Turtemperatur C Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt temperaturen som systemet arbeider mot. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Returtemperatur C Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra radiatorsystemet inn til varmepumpen. Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftstilstand. Shunt Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur er oppnådd, står ventilens motor stille. 19

35 Forsinkelse shunt En mikrobryter i shuntventilens motor sørger for at tilskuddsvarme ikke brukes unødvendig i huset, f.eks. ved lufting eller midlertidig temperaturfall (ute) om natten. Shunten forsinkes den tiden som er valgt før det tas varme fra produktets el-del. Eleffekt kw Viser tilskuddseffekt på elkjelen (0 9,0 kw). Strøm A Viser husets totale strømuttak på de ulike fasene L1/L2/L3, forutsatt at det er montert tre strømfølere på innkommende ledninger til huset. Hvis strømfølerne ikke er identifisert, vises bare den høyest belastede fasen. Hvis strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, reduserer elkjelen automatisk effekten for å beskytte sikringene, f.eks. når det brukes flere effektkrevende apparater i huset. nking radiatorsystem Dag for dag Varmepumpe I denne menyen vises driftsverdiene for varmepumpen over lengre tid. Total drifttid h Viser total tid produktet har vært spenningssatt. nking radiatorsystem Høyeste turtemperatur C Blokk Viser den høyeste temperaturen som er Søndag levert 22:00 til radiatorene. Verdien kan indikere Fredag radiatorsystemets/husets 14:00 temperaturkrav. Jo lavere 00:00 verdien er om vinteren, desto bedre egnet :00 for varmepumpedrift. a ferie 3 dager Historisk driftsinfo Forbruk kwh Viser hvor mye strømenergi produktet har brukt. Driftstid/24h h:m Viser kompressorens driftstid det siste døgnet. Historisk driftinfo Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 Kompressor: Drift /24 h:m 00:00 Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 Avansert Tid 21:34 Dato jema varmtvann 20 Avansert Innstilling språk Dag for dag

36 Dag for dag system 2 (50) Nattsenking Ferie Total drifttid Skjema h: ferie Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 Ferieperiode 3 dager Kompressor: Drift /24 h:m 00:00 armtvannskomfort nking radiatorsystem rmtvann n ur l a ferie jema varmtvann Blokk Søndag 22:00 0,0 time Fredag 14: : :00 Dag for dag Her vises varmesystemets driftsinformasjon avanserte innstillinger de siste 24 timene. Lengst til høyre er nåtid, til venstre vises de siste 24 timene. Tiden "ruller" vansert frem. fo EcoHeat Blå kurve er aktuell utetemperatur. Grønn/rosa kurve er romtemperatur 1 og 2. språk VP øvre tank Innstillinger 49 (60) Definere system Service C 42 (45) ur C 42 (43) Historisk driftinfo ratur C 34 pe På mversjon display: Åpne hunt mversjon VP-modul: Driftinfo kompressor /L Radiatorsystem 2 fo varmesystem Driftsinfo kompressor Denne menyen er beregnet for service og avansert feilsøking. Kompressor (På...Av) Viser om kompressoren er i drift eller ikke. Ladepumpe (På...Av) Viser ladepumpens driftstilstand og sirkulasjon i prosent. Brinepumpe (På...Av) 3 dager jon om varmesystemet Viser om brinepumpen er i drift eller ikke. iftinfo system 2 ºC -1 ºC Ukeskjema VP inn/ut C Viser varmepumpens temperatur på retur eller 12 tur. ºC 21,5 ºC Strøm L1 Viser strømmen over 22,3 kompressoren ºC (fase L1). 42 ºC Driftsinfo varmesystem 34 ºC Rød/grå kurve er turtemperatur 1 og 2 Gul kurve er returtemperaturen til varmepumpen. Driftinfo kompressor Kompressor På Ukeskjema varmtvann Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP Uke inn/ut program C Dag for dag 35.5 / 42.3 Mandag Tirsdag Onsdag Strøm L Torsdag Fredag Lørdag Søndag Avansert Tid 21:34 Driftinfo EcoHeat Dato Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Turtemperatur C 42 (43) Historisk driftinfo Returtemperatur C 34 Radiatorpumpe På Shunt Åpne Forsinkelse shunt 180 Driftinfo kompressor Eleffekt kw Strøm Avansert L1/L2/L Radiatorsystem 2 Innstilling språk T ºC Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk 0 Driftinfo varmesystem -20 Innstillinger Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Fjernstyring NS Kommunikasjon Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Service 21 Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere

37 2 ºC 42 ºC 22,3 ºC -1 ºC 34 ºC nking radiatorsystem Avansert Meny for avanserte innstillinger Historisk Avansert driftinfo Dag for dag Denne menyen inneholder fire undermenyer Tid 10 -& 21Språk, Innstillinger, Definere system og Service. enking radiatorsystem Tid 20 -& 23språk inneholder innstillinger for tid og Dag 10 - for 12 dag20-23 språk for din. Innstillinger brukes både av installatøren og brukeren for innstillinger av systemet. nking radiatorsystem Definere system brukes av installatøren til å definere varmesystemet. Blokk Søndag 22:00 Fredag Service 14:00 brukes til feilsøking og diagnose. Her finner 00:00 man Funksjonstest, Alarmhistorikk, Innstilling 00:00 nking radiatorsystem kodet, Hurtigstart kompressor og Oppdatere programversjon. a ferie a ferie 3 dager jema varmtvann Blokk Søndag 22:00 Fredag 14: : :00 3 dager Tid og språk Her stiller du inn dato og tid. Klokken lagrer innstillingene ved strømbrudd. Sommertid/ vintertid endres automatisk. Innstilling av tid Når grønn rute vises rundt tid, trykker du på OK. Da markeres den første verdien. Bruk pilene til å stille inn riktig verdi. Når du trykker på OK igjen, markeres neste verdi. Dag for dag Innstilling av språk jema varmtvann Dag for dag fo EcoHeat VP øvre tank (60) C 42 (45) ur C 42 (43) Historisk driftinfo ratur C 34 pe På fo EcoHeat Åpne hunt 180 Driftinfo kompressor 0.0 VP øvre tank /L (60) C 42 (45) Radiatorsystem 2 ur C 42 (43) Historisk driftinfo ratur C 34 pe På fo varmesystem Åpne hunt 180 Driftinfo kompressor /L Aktuelt språk markeres med en grønn ring. Radiatorsystem 2 22 Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Forbruk 29 Tid & språk Innstillinger Definere system Service Kompressor: Historisk driftinfo Drift /24 h:m 00:00 Total Programversjon drifttid h: display: Høyeste Programversjon turtemperatur VP-modul: C: Forbruk 29 Kompressor: Driftinfo kompressor Kompressor Drift /24 h:m På 00:00 Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Driftinfo kompressor Strøm L1 Kompressor 4.0 På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Avansert Tid Strøm L1 21: Dato Avansert Tid 21:34 Dato Avansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Avansert Innstilling språk Suomi Française Dansk Norsk Svenska Nederlands English Deutsch Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Suomi Française Dansk Norsk Elkolbe Øvre tank Fjernstyring Innstillinger NS Kommunikasjon Lagre mine innstillinger Hente Radiatorsystem mine innstillinger 1 Hente Radiatorsystem fabrikkinnstillinger 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Fjernstyring Definere system NS Kommunikasjon Radiatorsystem Lagre mine innstillinger 1 Radiatorsystem Hente mine innstillinger 2 Varmepumpe Hente fabrikkinnstillinger Definere system

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-9 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoPart V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 956 NRF 820 08 59 CTC EcoPart 414 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske - vann CTC EcoPart er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer