CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold"

Transkript

1 CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold Aug. 05

2

3 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for kjele i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte kjelen eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

4 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Innledning...1,2 Leveringsomfang Viktige punkter Sikkerhetsforskrifter Tekniske data...3 Mål og anslutninger...4 Oppbygning Eco Heat...5 Husets varmekurve...6,7,8 Innjustering av varmekurven Gunnverdier Funksjoner instrumentpanel...9,10 Standard verdier Standard verdier ved levering Menystruktur...11 For huseieren Menysystemet...12,13,14,15,16 Forklaringer Drift og vedlikehold...17 Innkjøring av kompressoren Shuntventilen Avtapping Driftsopphold Komponentplassering...18 Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser...19,20,21 Varmtvann Varmesystemet Reset ved alarm Belastningsvakt Berg / jordslynge Luftproblem Motorvern Alarm og informasjonstekster...22,23,24 Mer informasjon og tips...25,26,27 Variasjoner i Eco Heats arbeidstemperatur Automatisk temperaturtilpasning Ved feil på uteføler / romføler Kjellervarme om sommeren Nattsenkning Noen data som varmepumpen jobber etter Egne innstillinger For installatøren Generelt...28 Transport Avemballering Rørinstallasjon...29,30,31 Prinsippskisse Påfylling Sirkulasjonspumpe Blandeventil Tilbakeslagsventil Sikkerhetsventil Påfyllingsventil Hydrometer Ekspansjonskar Drift uten brinesystem Anslutning av Kjølebærersystemet...32,33,34 Ventiler Avlufting Kondensisolering Fylling og avlufting Etterkontroll kjølebærerside Nivåkar Kjølebærervæske Luftlommer El.installasjon...35,36,37,38,39,40 Svakstrøm Strømfølere Mating Uteføler Romføler Turføler Koblingsplinter El.skjemaer Innstillinger Kontroller Første start...41 Før første start Første start Systeminnstillinger

5 Innledning CTC Eco Heat er en komplett varmepumpe som sørger for villaens oppvarmings- og varmtvannsbehov. CTC Eco Heat er utrustet med en motorstyrt shuntventil, som hele tiden sørger for at riktig og jevn temperatur shuntes ut til husets radiatorer. CTC Eco Heat har også en innebygget sirkulasjonspumpe for anslutning til jord- / bergsløyfe, det vil si den kalde siden. Anslutningen kan utføres valgfritt på den venstre eller høyre siden av varmepumpen. CTC Eco Heat har et microdatabasert styresystem som: overvåker alle funksjoner i varmepumpen, medvirker til individuelle innstillinger, i klartekst viser ønskete verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, feilindikeringer, osv., som gjør innstillinger og feilsøking veldig enkelt å utføre, som sørger for at kompressoren får en skånsom innkjøringsperiode på 72 timer. GENERELL INFORMASJON CTC Eco Heat er utrustet med en fordamper med integrert intercooler, som gir en høyere virkningsgrad ( COP ), skånsommere kompressordrift og høyere uteffekt. Det innebygde kobberbatteriet gir rikelig med varmtvann. CTC Eco Heat har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut til sløyfene i gulvet. Med den innebygde nattsenkningen, kan du stille inn og endre temperaturen i huset gjennom døgnet, dag for dag. CTC Eco Heat har en innebygget 2 - stegs tappebatteri i kobber, som gir rikelig med varmt tappevann. CTC Eco Heat har innebygget nattsenkning. Der kan du stille inn hvordan du vil endre temperaturen over døgnet, dag for dag. CTC Eco Heat er service vennlig med god tilgjengelighet til el.komponentene, samt gode feilsøkningsfunksjoner i styreprogrammet. CTC Eco Heat leveres med romføler som standard. Romføleren er utrustet med en lysdiode som avgir et blinkende lys ved eventuelle feil. Feilen kan avleses i klartekst i produktets display. 1

6 Innledning Leveringen omfatter Standardlevering Varmepumpen CTC Eco Heat Egen kolli inneholdene: - romføler - turføler - uteføler - sikkerhetsventil til forbruksvannet, 9 bar - strømfølere, 3 stk. - sikkerhetsventil for den kalde siden, 3 bar - smussfilter for den kalde siden - nivåkar og endeavslutninger for brinerør GENERELL INFORMASJON Viktige punkter Kontroller spesielt følgende punkter ved leveransen og installasjonen: - Avemballer CTC Eco Heat og kontroller før montering at produktet ikke er blitt beskadiget under transporten. Eventuell skade skal meldes til transortøren. - Kontroller at avløpsrøret fra sikkerhetsventilen er lagt frem til sluk. - Sørg for at CTC Eco Heat står plant. Kontroller med et vater. Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal ivaretas ved håndtering, installasjon og anvendelse av produktet: - Sikkerhetsventil, 9 bar skal monteres på kaldtvanns anslutningen, se under Rørinstallasjon. - Slå av strømbryteren til anlegget, før man foretar noe inngrep i produktet. - Ved håndtering av produket med løfteøgle osv., kontroller at løfteredskap, øgler m.m. ikke er skadet. - Gå eller opphold deg aldri under hengende last! - Sett aldri sikkerheten på spill ved å demontere fastskudde deksler eller kåper osv. - Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. 2

7 Tekniske data NRF nummer Type Eco Heat 5, 0 7, 5 8, 5 10, 5 12, 0 7, 5 8, 5 12, 0 E ldata 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 230V 3~ 230V 3~ 230V 3~ Merkeeffekt el [kw] 11, 1 11, 6 12, 2 12, 7 13, 6 9, 8 10, 5 12, 0 Tilleggs el. (innstillbar) [kw] 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,2-7, 0 1,2-7, 0 1,2-7, 0 Effektforbruk kompressor ved 35/50 'C [kw] 1,3/1, 7 1,8/2, 3 2,0/2, 5 2,5/3, 4 2,9/3, 9 1,8/2, 3 2,0/2, 5 2,9/3, 9 Avgitt effekt kompr ved 35/50 'C [kw] 5,9/5, 1 7,6/7, 1 8,7/7, 7 10,4/10, 3 12,4/11, 6 7,6/7, 1 8,7/7, 7 12,4/11, 6 "COP, Iht. EN255, varmebær. 35/50, brine inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe" 0 ['C] 4,3/2,9 4,2/3, 0 4,2/3, 0 4,1/3, 0 4,1/2, 9 4,2/3, 0 4,2/3, 0 4,1/2, 9 GENERELL INFORMASJON Maksimal driftstrøm / start effekt [A] 5/26 7/40 9/46 11/51, 5 11,6/64 13/83 14,5/89 22/135 Min gruppsikring ved inst. Av 3, 6, 9 kw el [A] 10, 16, 20 16, 16, 20 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 25, 25 25, 32, 32 25, 32, 40 32, 40, 50 S tartstrømmer *) [A] 26 (~13) 40 (~20) 46 (~23) 51,5 (~26) 64 (~32) 83 (~42) 89 (~45) 135 (~68) Vannvolum kjele [l] Maks. driftstrykk kjele [bar] 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 Vannvolum tappebatteri [l] 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 Maks. driftstrykk tappebatteri [bar] Brinepumpe innstillings hastighet VP-pumpe innstillings hastighet Brinesystem min/maks. temp ['C] -15/30-15/30-15/30-15/30-15/30-15/30-15/30-15/30 Brinesystem min/maks. trykk [bar] 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 Mengde kuldemedie (R407C) [kg] 1,55 2,10 2,10 2,10 2,50 2,10 2,10 2,50 Bryteverdi pressostater HT/LT [bar] 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 "Varmvannskapasitet, mengde 40'C (10'C kv) ved: -50'C el.kjele, 12 l/min tappemengde [ltr.] -65'C el.kjele, 12/21 l tappemengde (ltr.]" 90 >365/ >365/ >365/ >365/ >365/ >365/ >365/ >365/110 Vekt [kg] * Verdien i parentes gjelder om det er installert mykstarter ( tillvalg ). 3

8 52 Mål og anslutninger 9 GENERELL INFORMASJON Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil, klemring 22 mm 4 Varmtvann 22 mm 5 Turledning, radiator, klemring 22 mm 6 Returledning, radiator, Ø 22 mm 7 Fra jord / berg Ø 28 ( valgfri side ) 8 Til jord / berg Ø 28 ( valgfri side ) 9 Anlutning El 10 Løftemuffe 4

9 Oppbygning Eco Heat Bildet nedenfor viser varmepumpens generelle oppbygning. Energien fra jorden eller berget tas opp av kjølesystemet. Kompressoren høyner siden temperaturen til et nivå som kan benyttes. Deretter overføres energien til varmesystemet og til produksjon av varmtvann. Ansluttninger forbruksvann Her tilkobles boligens forbruksvann. Det kalde vannet ledes ned til tappebatteriets nedre del. Øvre del I batteriets øvre del ettervarmes vannet til ønsket innstillbar temperatur. El.kolbe En innebygget el.kolbe fungerer som spissvarme om varmepumpens effekt ikke er tilstrekkelig, samt til høyning av varmtvannstemperaturen Kamflens tappebatteri Ecoheat er utrustet med et veldimensjonert tappebatteri av kobber og inneholder ingen bereder. Temperaturen kan holdes lavt, uten risiko for at det skal kunne danne seg legionellabakterier i vannet 2 - verdig shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at en jevn varme overføres til varmesystemet. Ventilen har doble porter og henter i første rekke det varme radiatorvannet fra det varmepumpe oppvarmete vannet. Isolering Kjelekroppen er isolert med formstøpt polyuretanskum som gir et minimalt varmetap. GENERELL INFORMASJON Nedre del I batteriets nedre del forvarmes varmtvannet av varmepumpens oppvarmete vann. Den største delen av tappebatteriet ligger i denne delen. Varmebærerpumpe Varmebærer pumpen transporterer kjelens kalde vann til kondensoren, der energien fra jord / berg tas opp og føres til kjelen. Kondensor I kondensoren avgir kjølemediet sin energi til kjelens vann. Energien benyttes til å varme opp boligen og til produksjon av varmtvann. Ekspansjonsventil Kjølesystemet har en høytrykkside ( etter kompressoren ) og en lavtrykkside ( etter ekspansjonsventilen). Ekspansjonsventilen har som oppgave å senke trykket på kjølmediet. Dermed minsker temperaturen, slik at ny energi kan tas opp i fordamperen. Ekspansjonsventilen fungerer som en variabel strupeventil avhengig av forholdene i kjølesystemet 5 Fordamper med intercooler I fordamperen avgis den varmen som er tatt opp fra varmekilden ( jord eller berg ) til kjølemediet, som fordampes for siden å bli komprimert i kompressoren. Lydisolering Kjølemodulen er lydisolert, da kompressoren avgir en viss lyd og vibrasjon. Kuldebærerpumpe Kuldebærerpumpen transporterer rundt det frostbeskyttete vannet i jord- / bergsløyfen ( den kalde siden ). Den kalde siden utgjør et lukket system Kompressor Kompressoren er kjølesystemet hjerte, som pumper rundt kjølemediet i et hermetisk lukket system. Det fordampete kjølemediet komprimeres i kompressoren. Dermed øker temperaturen til et anvendbart nivå.energien avgis til kjelevannet i kondensoren.

10 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven! Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i CTC EcoHeats styresystem. Dette gjør du i meny INST, punktene 11 og 12 Det å justere inn riktig varmekurve, kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge punkt 5 ROMFØLER, velg så UTEN. Systemet arbeider da bare etter uteføleren. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt, punkt 15 Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne Utetemperaturen ikke er høyere enn + 5 ( Om utetemperaturen er høyere ved installasjonen, må du bruke den fabrikkinnstilte kurven til utetemperaturen har sunket ned til et lavere nivå ). Grunninnstilling: 1) Først stiller du inn den utetemperaturen hvor varmen skal slås av. VARME AV VED UTETEMP, punkt 12. Diagrammet på neste side er et eksempel på hvordan varmekurven ser ut ved ulike innstillinger og utgår fra tre ulike verdier: 15, 20 og 25 C. Fabrikkinnstillingen er 17 C. 2) Neste nøkkelverdi i varmekurven ligger ved en utetemperatur på Du stiller inn den temperaturen som turen skal ha, for at ønsket romtemperatur skal oppnås, punkt 11 ( Om du ikke kjenner til de eksakte forutsetningene for din bolig, så se veiledningen neste side ). 3) La disse innstillingene vare i noen døgn og kjenn etter om innetemperaturen blir for lav eller for høy. Følg så instruksjonen videre. 6

11 ! For lavt innstilte verdier kan gjøre sitt til at ønsket temperatur ikke oppnås. Da må du justere varmekurven etter behov. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. GENERELL INFORMASJON Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Hensiktsmessige grunnverdier Ved installasjonen kan man sjelden utføre en eksakt innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være et bra utgangspunkt for en tilnærmelsesvis innstilling. Veiledning punkt 11 i menyen: TURTEMP ( VED - 15 UTE ) Bare gulvvarme 35 C Lavtemperatursystem ( godt isolert hus 40 C Lavtemperatursystem ( eldre hus ) 50 C Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) 60 C 7

12 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger. Kurvens helning viser hvilken temperatur som varmepumpen / kjelen skal avgi til husets varmesystem, for at det skal kunne oppnå riktig temperatur ved forskjellige temperaturer ute. Romføleren påvirker dette ved å kunne høyne og senke kurven, men den kan bare høyne kurven maksimalt 7 C. Jo lavere kurve, desto effektivere varmepumpedrift. Turtemperatur Diagram 1 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 15 C Her velger du den turtemperaturen som er nødvendig ved - 15 C utetemperatur Utetemperatur Turtemperatur Diagram 2 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 20 C Utetemperatur Turtemperatur Diagram 3 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 25 C Utetemperatur 8

13 Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser hvor lang tid varmepumpen har vært spenningssatt, antall kompressorstarter seneste døgnet, kw - måling, alarm, osv. DIAGNOSE: Gir informasjon om aktuelle driftsdata, f.eks. aktuelle temperaturer, hvilke El.steg som i øyeblikket er aktive og strømforbruk. GENERELL INFORMASJON INST: Innstillinger. Her velger du ønsket driftsdata, f.eks. temperaturer og om det ønskes varme i kjelleren om sommeren. MANUELL: Her kan du manuelt styre de ulike utgangene. OBS! Bare til installasjon og service / feilsøking.!produktets drift overvåkes permanent av styringen. Om driftsdata ikke er i overenstemmelse med de tillatte verdier, beskyttes produktet automatisk. 9

14 Reservetermostat Skal normalt stå på off, alternativt på F ( frostbeskyttelse ). Ved eventuelle feil på den ordinære styringen, vri rattet opp til ønsket temperatur. 70 C anbefales. Sikkerhetstermostat Løser ut om temperaturen i kjelen skulle bli for høy. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten. 10 A sikring Overvåker radiatorpumpen. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten. Display / innmating Her stilles driftsdata som f.eks. temperatur inn. Data og parametere vises i klartekst i displayet !Endret verdi er aktiv så snart den er tastet inn. 1 ) Display. Viser temperaturer, menyer, feil ved alarm osv. Ved valg av meny eller i diagnosedelen vises en fylt eller en tom rute. Fylt rute betyr at verdien / valget er aktivt. 2 ) Med D-knappen steger du deg frem til de ulike menyene. For å aktivere: Trykk inn knappen i 3 sekunder og du kommer til innstilling av romtemperaturen. Med ytterligere et trykk kommer du til menyvalg. Velg så mellom de ulike innstillingene LOGG, DIAGNOSE, INST. og MANUELL. Bruk så (+) knappen for å velge og bekreft med D-knappen. Steg deg så videre igjennom menyen ved hjelp av D-knappen. Vil du gå tilbake til grunninnstillingen: Se standardverdier nedenfor 3 ) Knapp for å resette alarm 4 ) Grønn driftslampe. Viser at varmepumpen har spenning og er i drift. 5 ) Knapp for å redusere verdiene. 6 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med ( -) knappen. 7 ) Knapp for å øke verdien eller hoppe til neste valg. 8 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med (+) knappen. 9 ) Rød alarmdiode. Om det oppstår feil, blinker dioden og feilen kan avleses i displayet. Samtidig blinker romføleres diode. Standardverdier Produktet leveres med standardverdier ferdig innprogrammert. For å få disse verdiene tilbake gjør følgende: Hold knapp D inntrykket i minimum 3 sekunder slik at displayet går i normal posisjon. Trykk samtidig på (+) og (-) knappen i minst 5 sekunder. Styringen intar nå samme status som ved leveringen. Driftslogg påvirkes ikke. Standardverdier ved levering Romtemperatur 20 C El.kjele * Maks. VP temperatur 55 C Kompressor Sperret Temperatur El.kjele 55 C Turtemperatur ved - 15 C 60 C Maks. radiatortemperatur 80 C Min. radiatortemperatur Fra Fordrøyning av shunt 180 min. Nattsenkning Nei * 6,0 kw 400V / 4,8 kw 230V 10

15 Menystruktur Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de nærmeste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om hver eneste innstilling i detalj. ECOHEAT ## NS K ##### ##: ## ## C ROMTEMPERATUR NU##.# C INST ## C LOGG INST DIAGNOSE MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL GENERELL INFORMASJON 1 TOTAL DRIFTSTID #### h KOMPR BRINE ELK #.# kw S SF F D E N TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## KOMPR/BRINE AV PÅ 2 DRIFT KOMPRESSOR #### kwh # kw BRINE ## / ## C H.GAS ## C UTE ## C INNSTILLING TID ####### ##:## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 3 KOMPR SENESTE 24 ## h ## min TURTEMP INNSTILT ## C ## C ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 4 KOMPR STARTER SENESTE 24h 0 st EL.KJELE ## C INNSTILT ## C INNSTILLING NORMAL M.KODE TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## BRINEPUMPE AV PÅ 5 ELVARME DRIFT ##### kwh ### kw VARMEPUMPE ## C INNSTILT ## C ROMFØLER MED UTEN TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## RAD.PUMPE AV PÅ 6 7 ANTALL ALARMER SENESTE 24h 0 st ALARM SENESTE ############## SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER NATTSENKNING FJERNSTYR STRØMUTTAG ##A HOVEDSIKRING ##A SHUNT 50% PROG. ######### DATO ##-##-## KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C SHUNT FORDRØYD ### min HOVEDSIKRING ##A TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## SHUNT STENGER ÅPNER ALARM ROMFØLER AV PÅ 11 TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C 12 VARME AV VED UTETEMP ## C! Etter 10 minutter går igjen displayet tilbake til normal visning om ingen programmering har blitt fortatt. ( Bortsett fra manuell drift med brinepumpe ) MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV NATTSENKNING NEI JA ROMTEMPERATUR ENDRES ### C TURTEMPERATUR ENDRES ### C Nattsenkning Fra- Til, se neste kollonne!når du har steget deg igjennom menyen, kommer du tilbake til menyvalgsbilde. Her kan du velge en annen meny eller gå igjennom samme menyen en gang til. Åpen rute: ikke aktiv Fylt rute: aktiv 11

16 Meny CTC Eco Heat Menysystemet ECOHEAT 7,5 NS K ##### ##: ## 50 C ROMTEMPERATUR NU 20.0 C INST 20 C Takket være det tydelige menysystemet, kan du lett foreta innstillinger og endringer ved behov. I displayet kan du i klartekst lese hvilke opplysninger som er aktuelle. Hovedmeny Dette er displayets normale utseende. Selv NS ( nattsenkning ) og K ( kjellervarme om sommeren ) vises om dette er valgt. Trykk inn D - knappen i tre sekunder for å komme til ruten som viser den aktuelle romtemperaturen. Vil du endre romtemperaturen ( INST blinker ), bruk + eller - knappen. Denne ruten vises bare ved drift med romføler. LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Her vises de ulike menyene som kan velges. Les mer om disse på foregående side. Nedenfor ser du hva de respektive menyene inneholder. LOGG LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Kategorien LOGG er systemets loggbok. Her finner du statestikk og opplysninger om den seneste alarmen. TOTAL DRIFTSTID ##### h 1. Total driftstid Viser totaltiden som varmepumpen har vært spenningssatt. DRIFT KOMPRESSOR #### kwh #.# kw 2. Kompressorens driftstid Viser kompressorens totale energiforbruk i kw/h siden installasjonen, samt nåværende nominell effektutgang ( normalt en tredjedel av nyttiggjort energiforbruk, avhengig av virkningsgraden ). KOMPR SENESTE 24 ## h ## min 3. Kompressorens driftstid pr. døgn Viser kompressorens driftstid de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. KOMPR STARTER SENESTE 24h ## st 4. Kompressorens starter Viser antall starter som kompressoren har gjort de siste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. ELVARME DRIFT #### kwh #.# kw ANTALL ALARMER SENESTE 24h 0 st ALARM SENESTE ############## 5. El.kjelens forbruk Viser el.kjelens energiforbruk i kwh ( må ikke forveksles med el.kjelens antall driftstimer), samt den innkoblete effekten. ELVARME DRIFT viser alltid nyttiggjort energiforbruk. 6. Antall alarmer Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 7. Siste alarm Viser den siste alarmen. 12

17 Meny CTC Eco Heat Menysystemet KOMPR BRINE ELK #.# kw DIAGNOSE LOGG DIAGNOSE INST MANUELL 1. Driftsstatus 1. Viser om kompressor og brinepumpe er i drift ( fylt rute ). 2. Viser innkoblet effekt i øyeblikket ( el.kolbe ). FOR HUSEIEREN BRINE # / # C H.GAS# # C UTE ## C TURTEMP ## C INNSTILT ## C EL.KJELE ## C INNSTILT ## C 2. Temperatur brine og hetgass 1. Aktuell temperatur på kjølebærer ( brinevæske ) målt ved kollektorslangens tur og retur 3. Temperatur til radiatorer 1 Aktuell temperatur på vannet som går ut til husets varmesystem ( turtemperatur ) 2 Viser innstilt temperatur for dette. 4. Temperatur på el.kjele 1. Aviser temperaturen på øvre el.kolbe 2 Viser innstilt temperatur for denne. VARMEPUMPE #.# C INNSTILT #.# C 5. Temperatur på varmepumpe 1 Aktuell temperatur på varmepumpen 2 Viser innstilt turtemperatur for denne SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER 6. Shuntmotor Viser om shuntventilen ( som sørger for at jevn varme hele tiden kommer ut på radiatorsystemet ) åpner eller stenger. NATTSENKNING FJERNSTYR 7. Nattsenkning 1 Viser om nattsenkning er aktiv ( fylt rute ). For innstilling av nattsenkning, se avsnitt Innstillinger pkt Viser om fjernstyringen er aktiv ( f.eks. styring via telefonen ) STRØMUTTAG 8,7A HOVEDSIKRING 20A 8. Strømuttak og hovedsikring 1 Viser strømuttaket i huset ( hårdest belastet fase ) om strømtransformatorer er montert. 2 Størrelse hovedsikring SHUNT 50% 9. Shuntstilling Viser om shuntventilen behøver varme fra el.kjelen. OBS! Om forsinkelse av shunten er aktiv, hentes ikke el.varme før etter innstilt tidsrom. PROG. ######### DATO ÅÅ-MM-DD 10.Programversjon 1 Styresystemets programversjon. 2 Programvarens utgave dato 13

18 Meny CTC Eco Heat Menysystemet INST LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien INST stiller du inn ønskede driftsdata, f.eks. temperaturer, nattsenkning osv. S SF F D E N INNSTILLING TID ####### ##:## ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM INNSTILLING NORMAL M.KODE ROMFØLER MED UTEN KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET 1. Valg av språk Her stiller du inn ønsket språk: Svensk ( er fabrikkinnstilling ), Finsk, Tysk, Fransk, Engelsk og Norsk 2. Dag og tid OBS! Vises bare om nattsenkning er valgt. Vises ikke på den første oppstarten. Om du har valgt nattsenkning, stiller du inn aktuell ukedag og tid. 3. Produkttype Her stiller du inn hvilken produkttype du har. Om du f.eks. har en ECO EL og anslutter den til en ECO Air, så endrer du til ECO Air 4. Tilgang Grunninnstillingen er NORMAL. MED KODE er beregnet for teknikker og krever særskilt kodebeskyttet tilgang. Med koden kan fabrikkinnstilte verdier, f.eks. alarmgrenser endres. 5. Romføler Her velger du om romføler skal være med under driften ( den kan velges bort om det f.eks. er vanskelig å plassere den ). Om UTAN er valgt, følger din Eco Heat innstilt kurve ( husets varmekurve ). 6. Kompressor Her stiller du inn om kompressoren tillates å starte eller ikke. Kompressoren kan sperres ( fabrikkinnstilling ),f.eks. om utedelen ikke er ferdig installert. MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C SHUNT FORDRØYD ### min 7. El.kjelens maks. effekt Her stiller du inn el.kjelens maksimalt tillatte effekt ( 0-9 kw ). Om maks. effekten stilles på 0 kw, sperres el.kjelen helt 8. El.kjelens temperatur Her stiller du inn el.kjelens driftstemperatur ( C ).50 C anbefales ( jo høyere temperatur, jo mer varmtvann men det fører til økt energitilførsel ). 9. Forsinkelse av shuntventilen Varmeutaket fra el.kjelen kan forsinkes ( minutter ), for å ungå at shuntventilen åpner ved et tilfeldig behov, f.eks. under varmtvanns tapping. Anbefalt innstilling er 180 minutter. HOVEDSIKRING ##A 10. Hovedsikring Her stiller du inn hovedsikringens størrelse ( A ). Leveringsinnstilling er 20A. Har bare betydning om det er montert strømfølere. TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C 11. Varmekurvens øvre verdi Still inn temperaturen for turledningen ved en utetemperatur på - 15 C. OBS! Innstillingen beror på type av radiatorsystem. Les mer under varmekurver. 14

19 Meny CTC Eco Heat VARME AV VED UTETEMP ## C MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV 12. Varmekurvens nedre verdi Her velger du ved vilken utetemperatur som varmesystemet skal stenges av. Fabrikkinnstilling 17 C. ( Radiatorsystemet mosjoneres likevel regelmessig under sommerhalvåret ). 13. Turledningens maks. temperatur I blant kan det være hensiktsmessig å begrense temperaturen på vannet som går ut til radiatorene, f.eks. i hus med bare gulvvarme. Den temperaturen stiller du inn her. ( C ). Fabrikkinnstilling 80 C. 14. Varme i kjelleren om sommeren Om du ønsker å ha på varme i kjelleren om sommeren, stiller du inn minste temperatur til radiatorene her. ( Les mer om dette lenger frem ). FOR HUSEIEREN NATTSENKNING NEI JA 15. Nattsenkning Her stiller du inn om du ønsker nattsenkninger aktiv eller ikke. Still også inn klokken under pkt. 2. Les mer om nattsenkning lenger frem. ROMTEMPERATUR ENDRES ### C 16. Endring ved drift med romføler ( Vises ikke når romfølerdrift er valgt bort ). Her stiller du inn ønsket forandring av romtemperaturen ( -20 til +20 C ). TURTEMPERATUR ENDRES ### C 17. Endring ved drift uten romføler ( Vises ikke når når romfølerdrift er valgt ). Her stiller du inn ønsket forandring av temperaturen på turledningen ( - 30 til + 30 C ). TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## 18. Tider for temperaturendringer Her stiller du inn tiden dag for dag ( mandag - søndag ) når temperaturen skal endres ( forutsetningen er at nattsenkning er valgt ). TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## 15

20 Meny CTC Eco Heat Menysystemet MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien MANUELL styrer man manuellt de ulike utgangene. OBS! Denne kategorien er kun forbeholt installatøren til bruk under installasjon / service og feilsøking. KOMPR/BRINE AV PÅ 1. Start / Stopp Her finnes muligheten til manuellt å starte og stoppe kompressor og brinepumpe RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 2. El.kolbe 1,5 / 3,0 kw 400V - 1,2 / 2,4 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 3. El.kolbe 3,0 / 6,0 kw 400V - 2,4 / 4,7 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. BRINEPUMPE AV PÅ 4. Brinepumpe AV / PÅ Her finnes mulighet til manuellt å starte og stoppe brinepumpen. Kan benyttes ved avlufting av kollektorsløyfe!. RAD.PUMPE AV PÅ 5. Radiatorpumpe AV / PÅ Her finnes muligheten til manuellt å starte og stoppe radiatorpumpen SHUNT STENGER ÅPNER 6. Shuntmotor Her finnes muligheten til manuellt å påvirke shuntmotorens stilling. ALARM ROMFØLER AV PÅ 7. Romfølerens alarmdiode Her kan du teste romfølerens alarmdiode. 16

21 Drift og vedlikehold Generelt Kontroller etter installasjonen, - sammen med installatøren, at anlegget fungerer riktig. La installatøren vise strøminnstillinger, reguleringsanordninger, sikringer osv., slik at du som bruker har full forståelse av hvordan anlegget fungerer og skal driftes. Luft radiatorene etter ca. 3 døgns drift og etterfyll vann om deter behov for det. FOR HUSEIEREN Innkjøring av kompressoren I de første72 timene av kompressorens drift, tillates det produserte vannet fra varmepumpen å ha en maks.temperatur på 50 C. Deretter er høyeste tillatte temperatur 55 C. En forsiktig innkjøring avkompressoren forlenger levetiden til den. Sikkerhetsventil for kjele og radiatorsystem Kontroller ca. 4 ganger pr. år at ventilen fungerer, ved å manuellt vri ventilen i åpen stilling. Kontroller at det kommer vann ut av overløpsledningen. Shuntventil Shuntventilen styres automatiskt fra styresystemet, slik at man alltid oppnår riktig temperatur ut til radiatorene. Ventilen kan også betjenes manuellt ved å trykke inn rattet og vri medurs for å minske temperaturen, samt vri moturs for å øke temperaturen. Ikke glem å sette shunten tilbake i automatikkstilling igjen! Avtapping Produktet skal være gjort strømløst ved avtapping. Avtappingsventilen er montert bak luken på produktets front. Løft luken oppover og utover i underkant. Avtappingsventilen er den venstre kuleventilen sett forfra. Ved avtapping av hele systemet, skal shuntventilen stå i full åpen posisjon ( vri maksimalt moturs ). Husk å tilføre luft i et lukket system. Driftsopphold Om kjelen skal være avstengt, skal kjelens hovedbryter være avslått og om det er risiko for frost, må alt vannet tappes ut av kjelen og radiatorsystemet. Tappebatteriet tømmes ved å føre en slange helt ned i kaldtvannstilførselen og så tappe ut etter hevert prinsippet ( ca. 5 liter ). 17

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer