CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold"

Transkript

1 CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold Aug. 05

2

3 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for kjele i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte kjelen eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

4 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Innledning...1,2 Leveringsomfang Viktige punkter Sikkerhetsforskrifter Tekniske data...3 Mål og anslutninger...4 Oppbygning Eco Heat...5 Husets varmekurve...6,7,8 Innjustering av varmekurven Gunnverdier Funksjoner instrumentpanel...9,10 Standard verdier Standard verdier ved levering Menystruktur...11 For huseieren Menysystemet...12,13,14,15,16 Forklaringer Drift og vedlikehold...17 Innkjøring av kompressoren Shuntventilen Avtapping Driftsopphold Komponentplassering...18 Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser...19,20,21 Varmtvann Varmesystemet Reset ved alarm Belastningsvakt Berg / jordslynge Luftproblem Motorvern Alarm og informasjonstekster...22,23,24 Mer informasjon og tips...25,26,27 Variasjoner i Eco Heats arbeidstemperatur Automatisk temperaturtilpasning Ved feil på uteføler / romføler Kjellervarme om sommeren Nattsenkning Noen data som varmepumpen jobber etter Egne innstillinger For installatøren Generelt...28 Transport Avemballering Rørinstallasjon...29,30,31 Prinsippskisse Påfylling Sirkulasjonspumpe Blandeventil Tilbakeslagsventil Sikkerhetsventil Påfyllingsventil Hydrometer Ekspansjonskar Drift uten brinesystem Anslutning av Kjølebærersystemet...32,33,34 Ventiler Avlufting Kondensisolering Fylling og avlufting Etterkontroll kjølebærerside Nivåkar Kjølebærervæske Luftlommer El.installasjon...35,36,37,38,39,40 Svakstrøm Strømfølere Mating Uteføler Romføler Turføler Koblingsplinter El.skjemaer Innstillinger Kontroller Første start...41 Før første start Første start Systeminnstillinger

5 Innledning CTC Eco Heat er en komplett varmepumpe som sørger for villaens oppvarmings- og varmtvannsbehov. CTC Eco Heat er utrustet med en motorstyrt shuntventil, som hele tiden sørger for at riktig og jevn temperatur shuntes ut til husets radiatorer. CTC Eco Heat har også en innebygget sirkulasjonspumpe for anslutning til jord- / bergsløyfe, det vil si den kalde siden. Anslutningen kan utføres valgfritt på den venstre eller høyre siden av varmepumpen. CTC Eco Heat har et microdatabasert styresystem som: overvåker alle funksjoner i varmepumpen, medvirker til individuelle innstillinger, i klartekst viser ønskete verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, feilindikeringer, osv., som gjør innstillinger og feilsøking veldig enkelt å utføre, som sørger for at kompressoren får en skånsom innkjøringsperiode på 72 timer. GENERELL INFORMASJON CTC Eco Heat er utrustet med en fordamper med integrert intercooler, som gir en høyere virkningsgrad ( COP ), skånsommere kompressordrift og høyere uteffekt. Det innebygde kobberbatteriet gir rikelig med varmtvann. CTC Eco Heat har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut til sløyfene i gulvet. Med den innebygde nattsenkningen, kan du stille inn og endre temperaturen i huset gjennom døgnet, dag for dag. CTC Eco Heat har en innebygget 2 - stegs tappebatteri i kobber, som gir rikelig med varmt tappevann. CTC Eco Heat har innebygget nattsenkning. Der kan du stille inn hvordan du vil endre temperaturen over døgnet, dag for dag. CTC Eco Heat er service vennlig med god tilgjengelighet til el.komponentene, samt gode feilsøkningsfunksjoner i styreprogrammet. CTC Eco Heat leveres med romføler som standard. Romføleren er utrustet med en lysdiode som avgir et blinkende lys ved eventuelle feil. Feilen kan avleses i klartekst i produktets display. 1

6 Innledning Leveringen omfatter Standardlevering Varmepumpen CTC Eco Heat Egen kolli inneholdene: - romføler - turføler - uteføler - sikkerhetsventil til forbruksvannet, 9 bar - strømfølere, 3 stk. - sikkerhetsventil for den kalde siden, 3 bar - smussfilter for den kalde siden - nivåkar og endeavslutninger for brinerør GENERELL INFORMASJON Viktige punkter Kontroller spesielt følgende punkter ved leveransen og installasjonen: - Avemballer CTC Eco Heat og kontroller før montering at produktet ikke er blitt beskadiget under transporten. Eventuell skade skal meldes til transortøren. - Kontroller at avløpsrøret fra sikkerhetsventilen er lagt frem til sluk. - Sørg for at CTC Eco Heat står plant. Kontroller med et vater. Sikkerhetsforskrifter Følgende sikkerhetsforskrifter skal ivaretas ved håndtering, installasjon og anvendelse av produktet: - Sikkerhetsventil, 9 bar skal monteres på kaldtvanns anslutningen, se under Rørinstallasjon. - Slå av strømbryteren til anlegget, før man foretar noe inngrep i produktet. - Ved håndtering av produket med løfteøgle osv., kontroller at løfteredskap, øgler m.m. ikke er skadet. - Gå eller opphold deg aldri under hengende last! - Sett aldri sikkerheten på spill ved å demontere fastskudde deksler eller kåper osv. - Sett aldri sikkerheten på spill ved å sette sikkerhetsutrustningen ut av funksjon. 2

7 Tekniske data NRF nummer Type Eco Heat 5, 0 7, 5 8, 5 10, 5 12, 0 7, 5 8, 5 12, 0 E ldata 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 230V 3~ 230V 3~ 230V 3~ Merkeeffekt el [kw] 11, 1 11, 6 12, 2 12, 7 13, 6 9, 8 10, 5 12, 0 Tilleggs el. (innstillbar) [kw] 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,5-9, 0 1,2-7, 0 1,2-7, 0 1,2-7, 0 Effektforbruk kompressor ved 35/50 'C [kw] 1,3/1, 7 1,8/2, 3 2,0/2, 5 2,5/3, 4 2,9/3, 9 1,8/2, 3 2,0/2, 5 2,9/3, 9 Avgitt effekt kompr ved 35/50 'C [kw] 5,9/5, 1 7,6/7, 1 8,7/7, 7 10,4/10, 3 12,4/11, 6 7,6/7, 1 8,7/7, 7 12,4/11, 6 "COP, Iht. EN255, varmebær. 35/50, brine inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe" 0 ['C] 4,3/2,9 4,2/3, 0 4,2/3, 0 4,1/3, 0 4,1/2, 9 4,2/3, 0 4,2/3, 0 4,1/2, 9 GENERELL INFORMASJON Maksimal driftstrøm / start effekt [A] 5/26 7/40 9/46 11/51, 5 11,6/64 13/83 14,5/89 22/135 Min gruppsikring ved inst. Av 3, 6, 9 kw el [A] 10, 16, 20 16, 16, 20 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 25, 25 25, 32, 32 25, 32, 40 32, 40, 50 S tartstrømmer *) [A] 26 (~13) 40 (~20) 46 (~23) 51,5 (~26) 64 (~32) 83 (~42) 89 (~45) 135 (~68) Vannvolum kjele [l] Maks. driftstrykk kjele [bar] 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 Vannvolum tappebatteri [l] 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 Maks. driftstrykk tappebatteri [bar] Brinepumpe innstillings hastighet VP-pumpe innstillings hastighet Brinesystem min/maks. temp ['C] -15/30-15/30-15/30-15/30-15/30-15/30-15/30-15/30 Brinesystem min/maks. trykk [bar] 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 0,2/ 3 Mengde kuldemedie (R407C) [kg] 1,55 2,10 2,10 2,10 2,50 2,10 2,10 2,50 Bryteverdi pressostater HT/LT [bar] 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 27/1, 5 "Varmvannskapasitet, mengde 40'C (10'C kv) ved: -50'C el.kjele, 12 l/min tappemengde [ltr.] -65'C el.kjele, 12/21 l tappemengde (ltr.]" 90 >365/ >365/ >365/ >365/ >365/ >365/ >365/ >365/110 Vekt [kg] * Verdien i parentes gjelder om det er installert mykstarter ( tillvalg ). 3

8 52 Mål og anslutninger 9 GENERELL INFORMASJON Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil, klemring 22 mm 4 Varmtvann 22 mm 5 Turledning, radiator, klemring 22 mm 6 Returledning, radiator, Ø 22 mm 7 Fra jord / berg Ø 28 ( valgfri side ) 8 Til jord / berg Ø 28 ( valgfri side ) 9 Anlutning El 10 Løftemuffe 4

9 Oppbygning Eco Heat Bildet nedenfor viser varmepumpens generelle oppbygning. Energien fra jorden eller berget tas opp av kjølesystemet. Kompressoren høyner siden temperaturen til et nivå som kan benyttes. Deretter overføres energien til varmesystemet og til produksjon av varmtvann. Ansluttninger forbruksvann Her tilkobles boligens forbruksvann. Det kalde vannet ledes ned til tappebatteriets nedre del. Øvre del I batteriets øvre del ettervarmes vannet til ønsket innstillbar temperatur. El.kolbe En innebygget el.kolbe fungerer som spissvarme om varmepumpens effekt ikke er tilstrekkelig, samt til høyning av varmtvannstemperaturen Kamflens tappebatteri Ecoheat er utrustet med et veldimensjonert tappebatteri av kobber og inneholder ingen bereder. Temperaturen kan holdes lavt, uten risiko for at det skal kunne danne seg legionellabakterier i vannet 2 - verdig shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at en jevn varme overføres til varmesystemet. Ventilen har doble porter og henter i første rekke det varme radiatorvannet fra det varmepumpe oppvarmete vannet. Isolering Kjelekroppen er isolert med formstøpt polyuretanskum som gir et minimalt varmetap. GENERELL INFORMASJON Nedre del I batteriets nedre del forvarmes varmtvannet av varmepumpens oppvarmete vann. Den største delen av tappebatteriet ligger i denne delen. Varmebærerpumpe Varmebærer pumpen transporterer kjelens kalde vann til kondensoren, der energien fra jord / berg tas opp og føres til kjelen. Kondensor I kondensoren avgir kjølemediet sin energi til kjelens vann. Energien benyttes til å varme opp boligen og til produksjon av varmtvann. Ekspansjonsventil Kjølesystemet har en høytrykkside ( etter kompressoren ) og en lavtrykkside ( etter ekspansjonsventilen). Ekspansjonsventilen har som oppgave å senke trykket på kjølmediet. Dermed minsker temperaturen, slik at ny energi kan tas opp i fordamperen. Ekspansjonsventilen fungerer som en variabel strupeventil avhengig av forholdene i kjølesystemet 5 Fordamper med intercooler I fordamperen avgis den varmen som er tatt opp fra varmekilden ( jord eller berg ) til kjølemediet, som fordampes for siden å bli komprimert i kompressoren. Lydisolering Kjølemodulen er lydisolert, da kompressoren avgir en viss lyd og vibrasjon. Kuldebærerpumpe Kuldebærerpumpen transporterer rundt det frostbeskyttete vannet i jord- / bergsløyfen ( den kalde siden ). Den kalde siden utgjør et lukket system Kompressor Kompressoren er kjølesystemet hjerte, som pumper rundt kjølemediet i et hermetisk lukket system. Det fordampete kjølemediet komprimeres i kompressoren. Dermed øker temperaturen til et anvendbart nivå.energien avgis til kjelevannet i kondensoren.

10 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven! Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i CTC EcoHeats styresystem. Dette gjør du i meny INST, punktene 11 og 12 Det å justere inn riktig varmekurve, kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge punkt 5 ROMFØLER, velg så UTEN. Systemet arbeider da bare etter uteføleren. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt, punkt 15 Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne Utetemperaturen ikke er høyere enn + 5 ( Om utetemperaturen er høyere ved installasjonen, må du bruke den fabrikkinnstilte kurven til utetemperaturen har sunket ned til et lavere nivå ). Grunninnstilling: 1) Først stiller du inn den utetemperaturen hvor varmen skal slås av. VARME AV VED UTETEMP, punkt 12. Diagrammet på neste side er et eksempel på hvordan varmekurven ser ut ved ulike innstillinger og utgår fra tre ulike verdier: 15, 20 og 25 C. Fabrikkinnstillingen er 17 C. 2) Neste nøkkelverdi i varmekurven ligger ved en utetemperatur på Du stiller inn den temperaturen som turen skal ha, for at ønsket romtemperatur skal oppnås, punkt 11 ( Om du ikke kjenner til de eksakte forutsetningene for din bolig, så se veiledningen neste side ). 3) La disse innstillingene vare i noen døgn og kjenn etter om innetemperaturen blir for lav eller for høy. Følg så instruksjonen videre. 6

11 ! For lavt innstilte verdier kan gjøre sitt til at ønsket temperatur ikke oppnås. Da må du justere varmekurven etter behov. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med TURTEMP ( VED - 15 UTE ) et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. GENERELL INFORMASJON Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ). Er det for kaldt inne: Øk verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien med VARME AV VED UTETEMP et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Hensiktsmessige grunnverdier Ved installasjonen kan man sjelden utføre en eksakt innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være et bra utgangspunkt for en tilnærmelsesvis innstilling. Veiledning punkt 11 i menyen: TURTEMP ( VED - 15 UTE ) Bare gulvvarme 35 C Lavtemperatursystem ( godt isolert hus 40 C Lavtemperatursystem ( eldre hus ) 50 C Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) 60 C 7

12 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger. Kurvens helning viser hvilken temperatur som varmepumpen / kjelen skal avgi til husets varmesystem, for at det skal kunne oppnå riktig temperatur ved forskjellige temperaturer ute. Romføleren påvirker dette ved å kunne høyne og senke kurven, men den kan bare høyne kurven maksimalt 7 C. Jo lavere kurve, desto effektivere varmepumpedrift. Turtemperatur Diagram 1 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 15 C Her velger du den turtemperaturen som er nødvendig ved - 15 C utetemperatur Utetemperatur Turtemperatur Diagram 2 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 20 C Utetemperatur Turtemperatur Diagram 3 Varmen slås av ved en utetemperatur på + 25 C Utetemperatur 8

13 Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser hvor lang tid varmepumpen har vært spenningssatt, antall kompressorstarter seneste døgnet, kw - måling, alarm, osv. DIAGNOSE: Gir informasjon om aktuelle driftsdata, f.eks. aktuelle temperaturer, hvilke El.steg som i øyeblikket er aktive og strømforbruk. GENERELL INFORMASJON INST: Innstillinger. Her velger du ønsket driftsdata, f.eks. temperaturer og om det ønskes varme i kjelleren om sommeren. MANUELL: Her kan du manuelt styre de ulike utgangene. OBS! Bare til installasjon og service / feilsøking.!produktets drift overvåkes permanent av styringen. Om driftsdata ikke er i overenstemmelse med de tillatte verdier, beskyttes produktet automatisk. 9

14 Reservetermostat Skal normalt stå på off, alternativt på F ( frostbeskyttelse ). Ved eventuelle feil på den ordinære styringen, vri rattet opp til ønsket temperatur. 70 C anbefales. Sikkerhetstermostat Løser ut om temperaturen i kjelen skulle bli for høy. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten. 10 A sikring Overvåker radiatorpumpen. Resettes ved å trykke inn knappen som finnes under hetten. Display / innmating Her stilles driftsdata som f.eks. temperatur inn. Data og parametere vises i klartekst i displayet !Endret verdi er aktiv så snart den er tastet inn. 1 ) Display. Viser temperaturer, menyer, feil ved alarm osv. Ved valg av meny eller i diagnosedelen vises en fylt eller en tom rute. Fylt rute betyr at verdien / valget er aktivt. 2 ) Med D-knappen steger du deg frem til de ulike menyene. For å aktivere: Trykk inn knappen i 3 sekunder og du kommer til innstilling av romtemperaturen. Med ytterligere et trykk kommer du til menyvalg. Velg så mellom de ulike innstillingene LOGG, DIAGNOSE, INST. og MANUELL. Bruk så (+) knappen for å velge og bekreft med D-knappen. Steg deg så videre igjennom menyen ved hjelp av D-knappen. Vil du gå tilbake til grunninnstillingen: Se standardverdier nedenfor 3 ) Knapp for å resette alarm 4 ) Grønn driftslampe. Viser at varmepumpen har spenning og er i drift. 5 ) Knapp for å redusere verdiene. 6 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med ( -) knappen. 7 ) Knapp for å øke verdien eller hoppe til neste valg. 8 ) Gul lampe. Lyser om verdien kan stilles inn med (+) knappen. 9 ) Rød alarmdiode. Om det oppstår feil, blinker dioden og feilen kan avleses i displayet. Samtidig blinker romføleres diode. Standardverdier Produktet leveres med standardverdier ferdig innprogrammert. For å få disse verdiene tilbake gjør følgende: Hold knapp D inntrykket i minimum 3 sekunder slik at displayet går i normal posisjon. Trykk samtidig på (+) og (-) knappen i minst 5 sekunder. Styringen intar nå samme status som ved leveringen. Driftslogg påvirkes ikke. Standardverdier ved levering Romtemperatur 20 C El.kjele * Maks. VP temperatur 55 C Kompressor Sperret Temperatur El.kjele 55 C Turtemperatur ved - 15 C 60 C Maks. radiatortemperatur 80 C Min. radiatortemperatur Fra Fordrøyning av shunt 180 min. Nattsenkning Nei * 6,0 kw 400V / 4,8 kw 230V 10

15 Menystruktur Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de nærmeste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om hver eneste innstilling i detalj. ECOHEAT ## NS K ##### ##: ## ## C ROMTEMPERATUR NU##.# C INST ## C LOGG INST DIAGNOSE MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL GENERELL INFORMASJON 1 TOTAL DRIFTSTID #### h KOMPR BRINE ELK #.# kw S SF F D E N TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## KOMPR/BRINE AV PÅ 2 DRIFT KOMPRESSOR #### kwh # kw BRINE ## / ## C H.GAS ## C UTE ## C INNSTILLING TID ####### ##:## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 3 KOMPR SENESTE 24 ## h ## min TURTEMP INNSTILT ## C ## C ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 4 KOMPR STARTER SENESTE 24h 0 st EL.KJELE ## C INNSTILT ## C INNSTILLING NORMAL M.KODE TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## BRINEPUMPE AV PÅ 5 ELVARME DRIFT ##### kwh ### kw VARMEPUMPE ## C INNSTILT ## C ROMFØLER MED UTEN TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## RAD.PUMPE AV PÅ 6 7 ANTALL ALARMER SENESTE 24h 0 st ALARM SENESTE ############## SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER NATTSENKNING FJERNSTYR STRØMUTTAG ##A HOVEDSIKRING ##A SHUNT 50% PROG. ######### DATO ##-##-## KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C SHUNT FORDRØYD ### min HOVEDSIKRING ##A TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## SHUNT STENGER ÅPNER ALARM ROMFØLER AV PÅ 11 TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C 12 VARME AV VED UTETEMP ## C! Etter 10 minutter går igjen displayet tilbake til normal visning om ingen programmering har blitt fortatt. ( Bortsett fra manuell drift med brinepumpe ) MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV NATTSENKNING NEI JA ROMTEMPERATUR ENDRES ### C TURTEMPERATUR ENDRES ### C Nattsenkning Fra- Til, se neste kollonne!når du har steget deg igjennom menyen, kommer du tilbake til menyvalgsbilde. Her kan du velge en annen meny eller gå igjennom samme menyen en gang til. Åpen rute: ikke aktiv Fylt rute: aktiv 11

16 Meny CTC Eco Heat Menysystemet ECOHEAT 7,5 NS K ##### ##: ## 50 C ROMTEMPERATUR NU 20.0 C INST 20 C Takket være det tydelige menysystemet, kan du lett foreta innstillinger og endringer ved behov. I displayet kan du i klartekst lese hvilke opplysninger som er aktuelle. Hovedmeny Dette er displayets normale utseende. Selv NS ( nattsenkning ) og K ( kjellervarme om sommeren ) vises om dette er valgt. Trykk inn D - knappen i tre sekunder for å komme til ruten som viser den aktuelle romtemperaturen. Vil du endre romtemperaturen ( INST blinker ), bruk + eller - knappen. Denne ruten vises bare ved drift med romføler. LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Her vises de ulike menyene som kan velges. Les mer om disse på foregående side. Nedenfor ser du hva de respektive menyene inneholder. LOGG LOGG INST DIAGNOSE MANUELL Kategorien LOGG er systemets loggbok. Her finner du statestikk og opplysninger om den seneste alarmen. TOTAL DRIFTSTID ##### h 1. Total driftstid Viser totaltiden som varmepumpen har vært spenningssatt. DRIFT KOMPRESSOR #### kwh #.# kw 2. Kompressorens driftstid Viser kompressorens totale energiforbruk i kw/h siden installasjonen, samt nåværende nominell effektutgang ( normalt en tredjedel av nyttiggjort energiforbruk, avhengig av virkningsgraden ). KOMPR SENESTE 24 ## h ## min 3. Kompressorens driftstid pr. døgn Viser kompressorens driftstid de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. KOMPR STARTER SENESTE 24h ## st 4. Kompressorens starter Viser antall starter som kompressoren har gjort de siste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. ELVARME DRIFT #### kwh #.# kw ANTALL ALARMER SENESTE 24h 0 st ALARM SENESTE ############## 5. El.kjelens forbruk Viser el.kjelens energiforbruk i kwh ( må ikke forveksles med el.kjelens antall driftstimer), samt den innkoblete effekten. ELVARME DRIFT viser alltid nyttiggjort energiforbruk. 6. Antall alarmer Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 7. Siste alarm Viser den siste alarmen. 12

17 Meny CTC Eco Heat Menysystemet KOMPR BRINE ELK #.# kw DIAGNOSE LOGG DIAGNOSE INST MANUELL 1. Driftsstatus 1. Viser om kompressor og brinepumpe er i drift ( fylt rute ). 2. Viser innkoblet effekt i øyeblikket ( el.kolbe ). FOR HUSEIEREN BRINE # / # C H.GAS# # C UTE ## C TURTEMP ## C INNSTILT ## C EL.KJELE ## C INNSTILT ## C 2. Temperatur brine og hetgass 1. Aktuell temperatur på kjølebærer ( brinevæske ) målt ved kollektorslangens tur og retur 3. Temperatur til radiatorer 1 Aktuell temperatur på vannet som går ut til husets varmesystem ( turtemperatur ) 2 Viser innstilt temperatur for dette. 4. Temperatur på el.kjele 1. Aviser temperaturen på øvre el.kolbe 2 Viser innstilt temperatur for denne. VARMEPUMPE #.# C INNSTILT #.# C 5. Temperatur på varmepumpe 1 Aktuell temperatur på varmepumpen 2 Viser innstilt turtemperatur for denne SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER 6. Shuntmotor Viser om shuntventilen ( som sørger for at jevn varme hele tiden kommer ut på radiatorsystemet ) åpner eller stenger. NATTSENKNING FJERNSTYR 7. Nattsenkning 1 Viser om nattsenkning er aktiv ( fylt rute ). For innstilling av nattsenkning, se avsnitt Innstillinger pkt Viser om fjernstyringen er aktiv ( f.eks. styring via telefonen ) STRØMUTTAG 8,7A HOVEDSIKRING 20A 8. Strømuttak og hovedsikring 1 Viser strømuttaket i huset ( hårdest belastet fase ) om strømtransformatorer er montert. 2 Størrelse hovedsikring SHUNT 50% 9. Shuntstilling Viser om shuntventilen behøver varme fra el.kjelen. OBS! Om forsinkelse av shunten er aktiv, hentes ikke el.varme før etter innstilt tidsrom. PROG. ######### DATO ÅÅ-MM-DD 10.Programversjon 1 Styresystemets programversjon. 2 Programvarens utgave dato 13

18 Meny CTC Eco Heat Menysystemet INST LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien INST stiller du inn ønskede driftsdata, f.eks. temperaturer, nattsenkning osv. S SF F D E N INNSTILLING TID ####### ##:## ECOHEAT ECOAIR ECOEL ECO KM INNSTILLING NORMAL M.KODE ROMFØLER MED UTEN KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET 1. Valg av språk Her stiller du inn ønsket språk: Svensk ( er fabrikkinnstilling ), Finsk, Tysk, Fransk, Engelsk og Norsk 2. Dag og tid OBS! Vises bare om nattsenkning er valgt. Vises ikke på den første oppstarten. Om du har valgt nattsenkning, stiller du inn aktuell ukedag og tid. 3. Produkttype Her stiller du inn hvilken produkttype du har. Om du f.eks. har en ECO EL og anslutter den til en ECO Air, så endrer du til ECO Air 4. Tilgang Grunninnstillingen er NORMAL. MED KODE er beregnet for teknikker og krever særskilt kodebeskyttet tilgang. Med koden kan fabrikkinnstilte verdier, f.eks. alarmgrenser endres. 5. Romføler Her velger du om romføler skal være med under driften ( den kan velges bort om det f.eks. er vanskelig å plassere den ). Om UTAN er valgt, følger din Eco Heat innstilt kurve ( husets varmekurve ). 6. Kompressor Her stiller du inn om kompressoren tillates å starte eller ikke. Kompressoren kan sperres ( fabrikkinnstilling ),f.eks. om utedelen ikke er ferdig installert. MAKS EFFEKT EL.KJELE #.#kw TEMPERATUR EL.KJELE ## C SHUNT FORDRØYD ### min 7. El.kjelens maks. effekt Her stiller du inn el.kjelens maksimalt tillatte effekt ( 0-9 kw ). Om maks. effekten stilles på 0 kw, sperres el.kjelen helt 8. El.kjelens temperatur Her stiller du inn el.kjelens driftstemperatur ( C ).50 C anbefales ( jo høyere temperatur, jo mer varmtvann men det fører til økt energitilførsel ). 9. Forsinkelse av shuntventilen Varmeutaket fra el.kjelen kan forsinkes ( minutter ), for å ungå at shuntventilen åpner ved et tilfeldig behov, f.eks. under varmtvanns tapping. Anbefalt innstilling er 180 minutter. HOVEDSIKRING ##A 10. Hovedsikring Her stiller du inn hovedsikringens størrelse ( A ). Leveringsinnstilling er 20A. Har bare betydning om det er montert strømfølere. TURTEMP (VED - 15 UTE) ## C 11. Varmekurvens øvre verdi Still inn temperaturen for turledningen ved en utetemperatur på - 15 C. OBS! Innstillingen beror på type av radiatorsystem. Les mer under varmekurver. 14

19 Meny CTC Eco Heat VARME AV VED UTETEMP ## C MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C AV 12. Varmekurvens nedre verdi Her velger du ved vilken utetemperatur som varmesystemet skal stenges av. Fabrikkinnstilling 17 C. ( Radiatorsystemet mosjoneres likevel regelmessig under sommerhalvåret ). 13. Turledningens maks. temperatur I blant kan det være hensiktsmessig å begrense temperaturen på vannet som går ut til radiatorene, f.eks. i hus med bare gulvvarme. Den temperaturen stiller du inn her. ( C ). Fabrikkinnstilling 80 C. 14. Varme i kjelleren om sommeren Om du ønsker å ha på varme i kjelleren om sommeren, stiller du inn minste temperatur til radiatorene her. ( Les mer om dette lenger frem ). FOR HUSEIEREN NATTSENKNING NEI JA 15. Nattsenkning Her stiller du inn om du ønsker nattsenkninger aktiv eller ikke. Still også inn klokken under pkt. 2. Les mer om nattsenkning lenger frem. ROMTEMPERATUR ENDRES ### C 16. Endring ved drift med romføler ( Vises ikke når romfølerdrift er valgt bort ). Her stiller du inn ønsket forandring av romtemperaturen ( -20 til +20 C ). TURTEMPERATUR ENDRES ### C 17. Endring ved drift uten romføler ( Vises ikke når når romfølerdrift er valgt ). Her stiller du inn ønsket forandring av temperaturen på turledningen ( - 30 til + 30 C ). TIDER MANDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TIRSDAG F ## T ## F ## T ## 18. Tider for temperaturendringer Her stiller du inn tiden dag for dag ( mandag - søndag ) når temperaturen skal endres ( forutsetningen er at nattsenkning er valgt ). TIDER ONSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER TORSDAG F ## T ## F ## T ## TIDER FREDAG F ## T ## F ## T ## TIDER LØRDAG F ## T ## F ## T ## TIDER SØNDAG F ## T ## F ## T ## 15

20 Meny CTC Eco Heat Menysystemet MANUELL LOGG DIAGNOSE INST MANUELL Under kategorien MANUELL styrer man manuellt de ulike utgangene. OBS! Denne kategorien er kun forbeholt installatøren til bruk under installasjon / service og feilsøking. KOMPR/BRINE AV PÅ 1. Start / Stopp Her finnes muligheten til manuellt å starte og stoppe kompressor og brinepumpe RELE 1.2/2.4 kw K1a K1b 2. El.kolbe 1,5 / 3,0 kw 400V - 1,2 / 2,4 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. RELE 2.4/4.7 kw K2a K2b 3. El.kolbe 3,0 / 6,0 kw 400V - 2,4 / 4,7 kw 230V Mulighet til å koble el.kolbe til og fra. BRINEPUMPE AV PÅ 4. Brinepumpe AV / PÅ Her finnes mulighet til manuellt å starte og stoppe brinepumpen. Kan benyttes ved avlufting av kollektorsløyfe!. RAD.PUMPE AV PÅ 5. Radiatorpumpe AV / PÅ Her finnes muligheten til manuellt å starte og stoppe radiatorpumpen SHUNT STENGER ÅPNER 6. Shuntmotor Her finnes muligheten til manuellt å påvirke shuntmotorens stilling. ALARM ROMFØLER AV PÅ 7. Romfølerens alarmdiode Her kan du teste romfølerens alarmdiode. 16

21 Drift og vedlikehold Generelt Kontroller etter installasjonen, - sammen med installatøren, at anlegget fungerer riktig. La installatøren vise strøminnstillinger, reguleringsanordninger, sikringer osv., slik at du som bruker har full forståelse av hvordan anlegget fungerer og skal driftes. Luft radiatorene etter ca. 3 døgns drift og etterfyll vann om deter behov for det. FOR HUSEIEREN Innkjøring av kompressoren I de første72 timene av kompressorens drift, tillates det produserte vannet fra varmepumpen å ha en maks.temperatur på 50 C. Deretter er høyeste tillatte temperatur 55 C. En forsiktig innkjøring avkompressoren forlenger levetiden til den. Sikkerhetsventil for kjele og radiatorsystem Kontroller ca. 4 ganger pr. år at ventilen fungerer, ved å manuellt vri ventilen i åpen stilling. Kontroller at det kommer vann ut av overløpsledningen. Shuntventil Shuntventilen styres automatiskt fra styresystemet, slik at man alltid oppnår riktig temperatur ut til radiatorene. Ventilen kan også betjenes manuellt ved å trykke inn rattet og vri medurs for å minske temperaturen, samt vri moturs for å øke temperaturen. Ikke glem å sette shunten tilbake i automatikkstilling igjen! Avtapping Produktet skal være gjort strømløst ved avtapping. Avtappingsventilen er montert bak luken på produktets front. Løft luken oppover og utover i underkant. Avtappingsventilen er den venstre kuleventilen sett forfra. Ved avtapping av hele systemet, skal shuntventilen stå i full åpen posisjon ( vri maksimalt moturs ). Husk å tilføre luft i et lukket system. Driftsopphold Om kjelen skal være avstengt, skal kjelens hovedbryter være avslått og om det er risiko for frost, må alt vannet tappes ut av kjelen og radiatorsystemet. Tappebatteriet tømmes ved å føre en slange helt ned i kaldtvannstilførselen og så tappe ut etter hevert prinsippet ( ca. 5 liter ). 17

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

EL 350 OX 2001. Funksjon - Drift og Vedlikehold. FERROFIL www.ctc.no. Mai 09

EL 350 OX 2001. Funksjon - Drift og Vedlikehold. FERROFIL www.ctc.no. Mai 09 EL 350 OX 2001 Funksjon - Drift og Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Mai 09 Leveres i Norge av: ctc FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØRNORGE

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer