For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no"

Transkript

1 For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon Mars 2013

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Viktig å tenke på 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Tekniske data 230V 2 Tekniske data 400V 3 Målskisser 4 EcoZenith gjennomskåren 5 Transport, avemballering 6 Montering av isolasjon og plasttak 7-8 Rørinstallasjon 9-10 Prinsippskisser, montering: EcoZenith - Radiatorsystem Varmepumper Solvarme Varmtvann Vedkjele Buffertanker Spissvarme Svømmebasseng Elektroinstallasjon Tilkobling av pumper, motorstyrte ventiler og følere Installasjon av elkolbe 40 Installasjon av spisssvarme ( kjele ) 41 Første start Resistanseverdier for følere 44 Elektroskjema 230V Elektroskjema 400V Samsvarserklæring 51

8

9 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved levering og installasjon: CTC EcoZenith I550 skal transporteres og lagres stående. Under inntransport kan produktet for en kortere stund legges med baksiden ned. Fjern embalasjen og kontroller før monteringen finner sted at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra eventuelle transportskader til speditøren. Plasser CTC EcoZenith I550 på et fast og rett underlag, helst et betongfundament. Om produktet skal stå på et mykt underlag, må det legges underlagsplater under de fire justerbare benene. Tenk på at det må være et serviceområde på minst en meter forran produktet. Husk også at man trenger plass rundt produktet for å få montert isolasjonen og plasttaket. Følgende sikkerhetsforskrifter skal følges ved håndtering, installasjon og bruk av CTC EcoZenith: Les nøye gjennom denne FDV - dokumentasjonen Slå av sikkerhetsbryteren til tanken før det foretas noe inngrep i produktet. CTC EcoZenith må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøgle eller liknende, så sørg for at løfteanordning, løfteøgle og øvrige deler er uskadet. Sett aldri sikkerheten på spill ved å fjerne fastskrudde mantlinger, deksler eller noe annet. Sett heller ikke sikkerheten på spill ved å koble ut sikkerhetsutrustningen. Inngrep i produktet skal bare utføres av en kvalifisert person. Kontroll av sikkerhetsventilen: Sikkerhetsventilene for kjele / system og tappevann skal kontrolleres regelmessig. CTC EcoZenith 1

10

11 Tekniske data Hovedmål ved levering mm 750 x 950 x høyde 1700 Hovedmål med isolasjon mm 886 x 1067 x høyde 1700 Vekt kg 256 IP - klasse IPX1 Isolasjon ( Polyuretan, PUR ) mm 90 KVS - verdi shunt kw ( kw er tilvalg ) m 3 / h 6,3 ( 10 ) Temperatur utløst sikkerhetstermostat C Varmtvannskapasitet ( 40 C, 22 ltr. / min. ) Tanktemperatur 55 C ( med varmepumpen EcoAir 125 ) Tanktemperatur 65 / 55 C ( eleffekt 24 kw Trykkfall ved sirkulasjon 40 ltr. / min. bar 0,7 ltr. ltr. < Volum tank ltr. 540 Volum varmtvannscoil ltr. 11,4 Maks. driftstrykk tank bar 9 Varmtvannscoil ( kamflens ) mtr. 2 x 18 Varmtvannscoil sirkulasjon ( kamflens ) mtr. 0,6 Solarcoil ( kamflens ) mtr. 10 Eldata 230V 3 ~ Effekt elektriske elementer kw 7,05 + 7,05 ( 7,05 ) Effektbegrensning, elektriske elementer Belastningsvakt, innebygget 2,35 kw / steg Ja Strømforbruk elektriske elementer ved ulike effekter 2,35 kw A 5,90 4,70 Kw A 11,80 7,05 kw A 17,70 9,40 kw A 23,60 11,75 kw A 29,50 14,10 kw A 35,39 16,45 kw A 41,29 18,80 kw A 47,19 21,15 kw A 53,09 CTC EcoZenith 2

12

13 Tekniske data Hovedmål ved levering mm 750 x 950 x høyde 1700 Hovedmål med isolasjon mm 886 x 1067 x høyde 1700 Vekt kg 256 IP - klasse IPX1 Isolasjon ( Polyuretan, PUR ) mm 90 KVS - verdi shunt kw ( kw er tilvalg ) m 3 / h 6,3 ( 10 ) Temperatur utløst sikkerhetstermostat C Varmtvannskapasitet ( 40 C, 22 ltr. / min. ) Tanktemperatur 55 C ( med varmepumpen EcoAir 125 ) Tanktemperatur 65 / 55 C ( eleffekt 24 kw Trykkfall ved sirkulasjon 40 ltr. / min. bar 0,7 ltr. ltr. < Volum tank ltr. 540 Volum varmtvannscoil ltr. 11,4 Maks. driftstrykk tank bar 9 Varmtvannscoil ( kamflens ) mtr. 2 x 18 Varmtvannscoil sirkulasjon ( kamflens ) mtr. 0,6 Solarcoil ( kamflens ) mtr. 10 Eldata 400V 3N ~ Effekt elektriske elementer kw ( 9 ) Effektbegrensning, elektriske elementer Belastningsvakt, innebygget 3 kw / steg Ja Strømforbruk elektriske elementer ved ulike effekter 3 kw A 4,4 6 Kw A 8,7 9 kw A 13,0 12 kw A 17,4 15 kw A 21,7 18 kw A 26,1 21 kw A 30,4 24 kw A 34,8 27 kw A 39,1 CTC EcoZenith 3

14 CTC EcoZenith 4

15 CTC EcoZenith 5

16

17 Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at CTC EcoZenith skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner og innstillinger med huseieren, samt svare på eventuelle spørsmål. Du tjener på at brukeren har det klart for seg hvordan anlegget fungerer og skal driftes. Transport Transorter produktet til oppstillingsplassen før embalasjen fjerne. CTC EcoZenith skal håndteres på følgende måter: Gaffeltruck Løfteøgle som monteres i muffen i toppen på EcoZenith. Stropper rundt pallen. OBS! Dette kan bare gjøres når embalsjen er på. Husk også på at produktet har høyt tyngdepunk og bør hånfteres med forsiktighet.! Produktet skal lagres og transporteres stående. Avemballering Når CTC EcoZenith står ved oppstillingsplassen, kan embalasjen fjernes. Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til til speditøren. Kontroller også at leveransen er komplett iht. listen nedenfor. Standard leveranse. Multitanken CTC EcoZenith Egen pakke med: FDV dokumentasjon Uteføler Romføler Sikkerhetsventil 9 bar for tappevann Sikkerhetsventil 2,5 bar for radiatorsystemet Avtappingsventil Adapter mellom avtappingsventil og anslutningsmuffe Tur- og returføler 3 stk. Strømfølere Avdekking anlutninger nede og øvre del av tank, 8 stk. Avdekking anslutninger sol, 2 stk. Isolering for anslutninger som ikke benyttes. Merking for følere Skruer 4,2 x 14 grafittgrå, 25 stk. + 2 stk. ekstra. Skruer 4,2 x 14 sinkgrå, 4 stk. + 2 stk. ekstra. Egen pakke med bakre isoleringsdeler og plasttak. CTC EcoZenith 6

18 Montering av bakre isolering og plasttak Venstre bakre isolering Spor i frontisolering Før CTC EcoZenith plasseres inntil en vegg eller et hjørne for rør- og elanslutning, må de bakre isoleringene og plasttaket monteres. Disse delene levres i en egen kolli og monteringen av dem blir lettere om det er plass rundt tanken. Start med venstre, bakre isolering. Hold isoleringen ut fra tanken og før den så inn i sporene i frontisolerigen og legg den inn mot tanken. Gjør det samme med høyre, bakre isolering. Legg merke til at høyre, bakre isolering må holdes i en større vinkel i forhold til tanken, for at den meget enkelt skal komme inn i sporene. Høyre bakre isolering Når de bakre isoleringene er kommet på plass, kan man bruke strammebånd for å få isoleringsdelene tett inntil tanken. Fest så isoleringsdelene til hverandre ved hjelp av de grafittgrå skruene. Skrueposisjonene er forborret. Grafittgrå skruer Strammebånd 25 stk. Tenk på at strammebåndene kan ripe opp isoleringsdelene. Bruk en bit papp eller likninde som beskyttelse. CTC EcoZenith 7

19 Tre over plasttaket fra front og bakover for å komme under shuntreguleringen: Monter det med de sinkgrå skruene ( 4 stk. ) i de ferdigborrete hullene. Vær nøye med at takdelen sitter rett på tanken. Plasttak Sinkgrå skruer 4 stk. CTC EcoZenith 8

20 Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres iht gjeldene varme- og varmtvannsnormmer. Produktet skal ansluttes til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. Husk at radiatorsystemet skal spyles rent før man anslutter produktet. Varmt- og kaldtvannsanslutingene skal forsynes med en buksebeinkobling. Det kalde vannet føres med to rør ned til den doble coilen i tankens nedre del. Deretter går vannet igjennom to doble coiler i tankens øvre del før det slippes ut på husets vatmtvannssystemet. Utfør installasjonsinstillingene iht. beskrivelsen i Kapittel første start. I FDV - dokumentasjonen, som er beregnet for huseieren, finnes en mer detaljert bedkrivelse av de ulike delsystemenes funksjoner. Anslutninger, plassering og mål Se under tekniske data i huseierens FDV - dokumentasjon. Røranslutning av produktet. Utfør rørtilkoblingene iht. til prinsippskissene. Se også under tekniske data i huseierens FDV - dokumentasjon vedrørende tilkoblingenes dimensjon og plassering. Om man bruker glødde rør, så skal man bruke støttehylser. Sirkulasjonspumper radiatorsystemer Sirkulasjonspumpene monteres på CTC EcoZenith s turledning til de respektive radistorsystemene og skal strømforsynes fra EcoZenith. Se under Elinstallasjon. Blandeventil For å unngå skåldingsrisiko, skal det monteres inn en blandeventil for det varme tappevannet. Sikkerhetsventiler CTC EcoZenith s sikkerhetsventiler til tappevannskrets og kjele er medlevert. Overløpsledningen legges med brutt avløp til sluk, enten direkte eller om avstanden er mer enn 2 meter, til en spilltrakt. Vann kan dryppe fra overløpsledningen. Derfor skal denne ha fall mot sluk, skal installeres frostfritt og skal være åpen trykkløs. CTC EcoZenith 9

21 Påfyllingsventil radiatorsystem Monterpåfyllingsventilen mellom kaldtvannsanskutningen og radiatorsystemets returanslutning, alternativt mellom kaldtvann- og ekspansjonsledningen. Manometer systemtrykk Monter et manometer på ekspansjonsledningen eller på radiatorreturledning. Anslutning av ekspansjonskar Det beste er å anslutte CTC EcoZeith til et lukket ekspansjonskar. Om man benytter et åpent system, må avstanden mellom ekspansjonskaret og høyest beliggende radiator ikke understige 2,5 meter for å unngå at det kommer oksygen inn i systemet. Ekspansjonskarets størrelse skal beregnes ut i fra ca. 10 % av det totale vannvolumet i kjele, tanker og system. Isolering For å oppnå best mulig virkningsgrad, er det viktig å være nøye med å isolere alle rørdetaljer, kuplinger, benyttede og ubenyttede pluggete anslutninger etter installasjonen.. Benytt den medleverte isolasjonen, samt kompletter med isolering av typen Armaflex med en tykkelse på minst mm eller tilsvarende. Sørg for at isoleringen går helt frem til EcoZenith s egen isolering og at den er helt tett for å unngå varmetap. CTC EcoZenith 10

22 EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem 1, 2, 3 ). EcoZenith kan kobles opp mot 3 ulike radiatorsystemer med separate romfølere. Shunt 59 er hovedshunten og går til radiatorsystem 1. Shuntene 60 og 57 går til radiator system 2 og 3 og er undershunter. Dette innebærer at shut 59 styrer det som blir den maksimal turtemperatur ut til shunt 60 og 57. Om 1 eller 2 undershunter ( radiatorsystem 2 og 3 ) skal kunne være i drift når radiatorsystem 1 ikke er det, skal ventil 47 kobles sammen med radiatorpumpe 36, slik at ventilen stenger når radiatorpumpen for radiatorsystem 1 ikke er i drift. Feks. om man ønsker varme i badegulvet om sommeren. Vær oppmerksom på at ekspansjonskar og sikkerhetsventil for varmesystemet ikke er tegnet inn på prinsippskissen. Styring av radiatorsystem 3 er ekstra tilvalg ( kretskort ekspansjon ). 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 11 Radiatorsystem 1 12 Radiatorsystem 2 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 27 Radiatorsystem 3 35 Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 3 36 Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 1 37 Sirkulasjonspumpe radiatorsystem 2 47 Motorstyrt avstengningsventil radiatorsystem 1 57 Shuntventil radiatorsystem 3 59 Shuntventil bivalent radiatorsystem 1 60 Shuntventil radiatorsystem 2 74 Føler turledning radistorsystem 3 ( NTC 22k ) 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 79 Føler turledning radiatorsystem 1 ( NTC 22k ) 80 Føler turledning radiatorsystem 2 ( NTC 22k ) 81 Føler returledning radiatorer ( NTC 22k ) 84 Rømføler 1 86 Romføler 2 87 Romføler 3 CTC EcoZenith 11

23 EcoZenith - Radiatorsystem Rad.sys Rad.sys Rad.sys Ute 84 Inne Inne Inne ! CTC EcoZenith 12 Ventil 47 skal tilkobles når man bruker radiatorsystem 2 eller 3

24 EcoZenith - Varmepumper Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Varmepumpe 1, 2, 3 ). Varmepumpe 1 ( 05 ) ansluttes til vekselventiler for å kunne veksle mellom øvre og nedre del av tanken. Varmepumpe 2 ( 06 ) og 3 ( 07 ) ansluttes direkte til den nedre delen av tanken. Vær nøye med retningen til anslutningene på vekselventilene ( 54 ) og ( 55 ) slik at de kommer i riktig stilling. Om man skulle ha behov for å skifte retning på anslutningene ( og ) må man endre på 2 lasker i motoren. Se i kapittelet Elektroinstallasjon. Vekselventiler ( 54 og 55 ) og turtallstyrte ladepumper ( 31, 32 og 33 ) er tilbehør fra CTC. 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 05 Varmepumpe 1 06 Varmepumpe 2 07 varmepumpe 3 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 31 Sirkulasjonspumpe varmepumpe 1 32 Sirkulasjonspumpe varmepumpe 2 33 Sirkulasjonspumpe varmepumpe 3 51 Tilbakeslagsventil varmepumpe 1 52 Tilbakeslagsventil varmepumpe 2 53 Tilbakeslagsventil varmepumpe 3 54 Vekselventil varmepumpe inn 55 Vekselventil varmepumpe ut 59 Shuntventil bivalent radiatorsystem 1 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 13

25 EcoZenith - Varmepumper Varmepumpe 1 31 Varmepumpe 2 32 Varmepumpe CTC EcoZenith 14

26 EcoZenith - Solvarme Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Solvarme Solkollektorer ( 24 )kan kobles direkte til CTC EcoZenith s innebygde solcoil ( 16 ). Solcoilen er av typen kamflens. Varmebærervæsken sirkuleres med en turtallstyrt pumpe ( 30 ). I større systemer med flere sokollektorer, mer enn 10 m 2, kobles disse til en mellomveksler ( 08 ) og pumpes så til CTC EcoZenith s nedre del av tank av en turtallstyrt pumpe ( 42 ). Pumpene skal ha separat strømforsyning, mens turtallstyringen reguleres av EcoZenith. Se avsnittet Elketroinstallasjon for mer informasjon. Vekselventil ( 58 ), platevarmeveksler ( 25 ), ladepumpe for lading av borehull ( 29 ) og tilbakeslagsventil ( 69 ) benyttes ved lading av borehull / energibrønn. CTC EcoZenith starter også brinepumpen i væske / vann varmepumpen ( CTC EcoPart ) når ladefunksjonen er i drift. Dette gjøres fordi at ladepumpen for lading av borehullet ( 29 ) må være i drift for å kompensere for trykkfallet over platevarmeveksleren ( 25 ) og med det sørge for tilstrekkelig sirkulasjon gjennom kollektorslangen og veksleren. Turtallstyrte pumper ( 30 og 42 ), vekselventil ( 58 ) og platevarmeveksler ( 25 ) er tilbehør fra CTC. 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 08 Plateveksler solvarme 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 23 Varmepumpe væske / vann CTC EcoPart V3 24 Solkollektorer VRK Plateveksler lading av borehull 29 Sirkulasjonspumpe lading av borehull 30 Sirkulasjonspumpe solkollektorer 42 Sirkulasjonspumpe plateveksler solvarme 50 Tilbakeslgsventil solvarme 58 Vekselventil lading av borehull 59 Shuntventil bivalent radiatorsystem 1 69 Tilbakeslgsventil brine / kjølebærersystem 70 Føler ut solkollektorer Pt 1000 rød 72 Føler lading solvarme Pt Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 15

27 EcoZenith - Solvarme 70 Solkollektorer Brinesystem CTC EcoZenith 16

28 EcoZenith - Varmtvann Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Øvre tank Det venstre tegningen viser hvordan varmtvannssirkulasjonen kan kobles på CTC. Varmtvannet sirkuleres med pumpen ( 43 ). Nytt varmtvann fra EcoZenith blandes inn ved hjelp av en blandeventil ( 65 ) og avkjølt vann slippes ned til coilen for så varmes opp igjen. Bare en del av coilen i den øvre delen av tanken benyttes til sirkulasjonen. Tilbakeslagsventilene ( 48, 49, 66 og 67 ) er nødvendig for at sirkulasjonen skal bli riktig. Reguleringsventilene 61 og 62 ) gjør det mulig å innjustere riktig sirkulasjon for varmtvannskretsen. Det høyre bilde viser hvordan en ekstern varmtvannsbereder skal kobles inn. Den manuelle vekselventilen ( 64 ) er innstilt slik at varmtvannet går via den eksterne varmtvannsberederen. Føleren ( 78 ) registerer når temperaturen synker i den eksterne varmtvannsberederen og starter opp pumpen ( 38 ). Avkjølt varmtvann pumpes via tilbakeslagsventilen ( 68 ) og reguleringsventilen ( 63 ) ned til den delen av coilen som benyttes til sirkulasjonen. Varmtvannet varmes opp i coilen og føres over til den eksterne varmtvannsberederen. Når føleren ( 78 ) registerer riktig innstilt temperatur, stoppes pumpen. Den manuelle vekselventilen gjør at man kan velge om man vil ha med den eksterne varmtvannsberederen eller ikke. Når man tapper, går varmtvannet gjennom hele coilen og videre igjennom den eksterne varmtvannsberederen. Tilbakeslagsventilene ( 48, 49 og 68 ) er nødvendige for at sirkulasjonen skal bli riktig. Regulereingsventilen ( 61 ) gir en muligheten til å justere inn riktig sirkulasjonsmengde for kretsen. Vær oppmerksom på at sikkerhetsventilen til tappevannsystemet ikke er tegnet inn på skissene. 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 18 Ekstern varmtvannsbereder 38 Sirkulasjonspumpe ekstern varmtvannsbereder 43 Sirkulasjon varmtvannsirkulasjon 46 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 48 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 49 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 61 Reguleringsventil varmtvannssystem 62 Reguleringsventil varmtvannssystem 63 Reguleringsventil varmtvannssystem 64 Vekselventil, manuell, ekstern varmtvannsbereder 65 Blandeventil varmtvannssystem 66 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 67 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 68 Tilbakeslagsventil varmtvannssystem 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 78 Føler ekstern varmtvannsbereder ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 17

29 EcoZenith - Varmtvann Bl.v Kv. Bl.v Kv. Vv. 67 Kv Vv. 38 VVB CTC Ferroterm CTC EcoZenith

30 EcoZenith - Vedkjele Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Vedkjele Ved tilkobling av en vedkjele, benytter man øvre og nedre anslutning. Det gjør at sirkulasjonen går igjennom hele CTC EcoZenith. Røkgassføleren ( 73 ) gir signal til EcoZenith s styresystem når man fyrer med ved. Ladingen av fra vedkjelen styres av kjelen med Laddomat Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 03 Vedkjele 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 26 Laddomat Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 73 Røkgassføler ( innebygget i kjelen ) CTC V 40 Lambda 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarkoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 85 Kjeleføler ( innebygget i kjelen ) CTC V40 Lambda CTC EcoZenith 19

31 EcoZenith - Vedkjele CTC V40 Lambda CTC EcoZenith 20

32 EcoZenith - Buffertanker Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Buffertanker Tilkobling av en eller flere buffertanker kan gjøres for å utvide volumet når man fyrer med ved eller ved solvarmedrift. Vekselventilen ( 56 ) kobles til både øvre ansluning i øvre del av tanken i CTC EcoZenith og øvre anslutning i nedre del av tanken, for så å bli tilkoblet i toppen av buffertank nr. 1. Vær nøye med tilkoblingen av vekselventilen, slik at sirkulasjonen blir riktig. Om man skulle ha behov for å skifte retning på anslutningene ( og ) må man endre på 2 lasker i motoren. Se i kapittelet Elektroinstallasjon. Er det flere buffertanker, så skal disse kobles i serie med hverandre. Returen fra buffertankene skal gå via ladepumpene og den doble tilbakeslagsventilen ( 17 ), til nedre anslutning på EcoZenith. Ladeutstyret og vekselventilen er tilbehør. Følerene ( 82 og 89 ) benyttes for å styre ladingen og utladingen av buffertankene. 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 09 Buffertank 1 10 Buffertank 2 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 17 Ladeenhet ekstern buffertank 44 Sirkulasjonspumpe lading, ekstern buffertank 45 Sirkulasjonspumpe utlading, ekstern buffertank 56 Vekselventil lading / utlading buffertank 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 73 Røkgassføler ( innebygget i kjelen ) CTC V 40 Lambda 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 82 Føler ekstern buffertank øvre ( NTC 22k ) 89 Føler ekstern buffertank nede ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 21

33 EcoZenith - Buffertanker Nedre føler skal være montert på siste buffertank CTC EcoZenith 22

34 EcoZenith - Spissvarme Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Ekstern kjele Når man kobler til en kjele for spisslast ( olje, pellets, el eller gass ), ansluttes denne til EcoZenith I 550 s øvre del av tanken. Pumpen ( 34 ) sørger for sirkulasjonen og styres fra EcoZenith. Føleren ( 85 ) registrer turtemperaturen fra den eksterne spissvarmen. Se avsnittet Elketroinstallasjon og Installasjon for mer informasjon. 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 09 Buffertank 1 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 34 Sirkulasjonspumpe ekstern kjele 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 85 Føler spissvarme ( NTC 22k ) CTC EcoZenith 23

35 EcoZenith - Spissvarme CTC Ultra PF CTC EcoZenith 24

36 EcoZenith - Svømmebasseng Se også Meny Varmepumpe i avsnitt Detaljbeskrivelse i menyer i FDV dokumentasjoen for huseieren ( Avansert / Innstillinger / Ekstern kjele Svømmebasseng kobles til EcoZenith s nedre del av tank. Dette innebærer at svæmmebassenget varmes opp av den samme energikilden som er prioritert for radiatorsystemet, feks. varmepumpe eller sol. Pumpen ( 41 ) sirkulerer radiatorvann fra den øvre anslutningen i EcoZenith s nedre del av tank ( 02 ) til bassengets varmeveksler ( 19 ), så tilbake til radiatorsystemets retur til EcoZenith s nedre anslutning i den nedre delen av tanken. Pumpen ( 39 ) sirkulerer bassengvannet mellom veksleren ( 19 ) og bassenget ( 20 ). Føleren ( 88 ) registrer bassengets temperatur og starter sirkulasjonspumpen etter innstilt turtemperatur.. Styring for svømmebasseng er tilleggsutstyr. 01 Øvre del av tank CTC EcoZenith 02 Nedre del av tank EcoZenith 13 Elkolbe nedre del av tank 14 Elkolbe 1 øvre del av tank 15 Elkolbe 2 øvre del av tank 16 Solcoil, kobber kamrør 19 Varmeveksler svømmebasseng 20 Svømmebasseng 39 Sirkulasjonspumpe svømmebasseng 41 Sirkulasjonspumpe bassenglading 59 Shuntventil, bivalent, radiatorsystem 1 75 Føler nedre del av tank ( NTC 22k ) 76 Føler solarcoil ( NTC 22k ) 77 Føler øvre del av tank ( NTC 22k ) 88 Føler svømmebasseng CTC EcoZenith 25

37 EcoZenith - Svømmebasseng CTC EcoZenith 26

38

39 Elektroinstallasjon All elektroinstallasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All legging av kabler skal utføres iht. gjeldende bestemmelser. Tilførsel skal sikres med en allpolig hovedbryter. Tanken er fra fabrikk innstilt på ( ) + ( ) kw eleffekt i 400V og kw i 230V Ytterligere en 9 kw 400V / 7 kw 230V kolbe kan installeres. Svakstrøm 10V følere Matespenning 230V / 400V Elektroinstallasjonen foregår bak produktets front. Løsne skruene på forsiden ( 4 stk. ), fell ut og sett fronten til side ( du kan eventuellt også løsne nettverkskabelen fra kretskortet for å komme bedre til ). Rekkeklemmene er plassert på kretskortet. Jording, N og fasetilkobling finnes også her. Kablene for tilkobling føres inn i kabelkanaler gjennom produketets tak som kommer ut i høyde med elektropanelets overkant. Blindplugg Sterkstrømskablene legges i kabelkanalen i isoleringen på oversiden av produktet under plasttaket og på høyre side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen ( se skisse ). Svakstrømskablene legges på venstre side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen ( se skisse ). Med større strømstyrker og grovere kabler, byttes blindpluggene ut med kabelgjennomføringer med strekkavlastning. Komponentene kobles iht. elskjema. Lavspenning 230 / 400V ( Sterkstrøm ) Mating 400V 3N ~ og jord. Størrelse på gruppe sikringer fremgår av kapitelet Tekniske data i FDV dokumentasjonen for huseieren. Tilkobles på rekkeklemmene merket L1, L2, L3, N og PE. Sikkerhetstermostat Om CTC EcoZenith har blitt lageret ekstremt kaldt, kan sikkerjetstermostaten ha blitt løst ut. Den resetttes ve å trykke inn knappen på termostaten bak fronten, nede til høyre. Kontroller alltid at sikkerhetstermostaten ikke er blitt utløst ved installasjon. Alarm 1 - polig vekslende rele ( utgang for lydalarm til ekstern enhet ). 230V 1N ~ Tilkobles på kretskortet: ALARM NC NO CTC EcoZenith 27

40 ( 59 ) Shuntmotor 230V 1N~ 1,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel Åpne: Pos. A1 Brun kabel Stengt: Pos. A2 Blå kabel Null: Nullklemme Rød kabel Ende(bryter): Pos. G43 Hvit kabel Ende(bryter): Pos. G44 Kommunikasjon mellom CTC EcoZenith og CTC EcoAir / CTC EcoPaert En 2 - leder kommunikasjonsledning ( sterkstrømsisolert 230V ~ min. 1,5 m 2, skjermet ) skal kobles mellom EcoZenith og til hver varmepumpe. Når varmepumpen fra CTC, som er innstilt i automatikkmodus A ( se forøvrig FDV dokumentasjon til varmepumpen ), sendes alle styresignalene og følerverdiene via denne ledningen. Tilkobles på rekkeklemmene merket COM 1, COM 2, COM 3 i EcoZenit. Matestrøm til varmepumpe Varmepumpen skal ha egen matestrøm, ikke fra EcoZenith. ( 54 ) Vekselventil VP inn ( tilpasset for CTC s tilbehør ESBE VRG230 / motor ARA 600 ) 230V 1N ~ 2,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. Når pos. A11 er spenningssatt, skal sirkulasjonen gå mot øvre del av tank. OBS! Det er viktig at brun kabel tilkobles L2, se elektroskjema. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel CCW: Pos. A11 Brun kabel CW: L2 fase - klemme Blå kabel Null: Nullklemme CTC EcoZenith 28

41 ( 55 ) Vekselventil VP ut ( tilpasset for CTC s tilbehør ESBE VRG230 / motor ARA 600 ) 230V 1N ~ 2,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. Når pos. A12 er spenningssatt, skal sirkulasjonen gå fra øvre del av tank. OBS! Det er viktig at brun kabel tilkobles L2, se elektroskjema. Svart kabel CCW: Pos. A12 Brun kabel CW: L2 fase - klemme Blå kabel Null: Nullklemme Kontroller funksjonen med å testkjøre ventilen i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. I possisjon NED i funksjonsystemet skal port være åpen ( rattet påmotoren skal dries med klokken CW. I possisjon OPP skal port være åpen ( rattet på motoren skal dreies med klokken CCW ). Motoren er montert på ventilen med en skrue. For å få løsnet motoren må rattet demonteres ved at man trekker rattet ut, løsner skruen og fjerner motoren. Shuntmotor Ventil Ratt Spor i akselkobling For å unngå feil, vri motoren og ventilen til utgangspossisjon for montering iht. bildene. Trekk rattet på motoren ut og vri motoren i midtstilling. Port skal være helt åpen, portene og skal være delvis åpne. Kontroller at sporet i den hvite akselkoblingen er i den possisjonen som er vist på bildet. Når dette er gjort, kan ventilen og motoren monteres sammen igjen iht. bildet, alternativt vrid 90 i forhold til hverandre. Om portene og er bltt forbyttet ved rørmontasjen, kan motoren kobles om slik at vridningen gjøres motsatt. Dette gjøres ved hjelp av 2 lasker inne i motoren. OBS! Det går ikke å endre retning på motoren ved å bytte om brun og svart kabel. CTC EcoZenith 29

42 ( 36 ) Radiatorpumpe 1 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A3 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 31 ) Ladepumpe VP 1 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pumpen stilles i possisjon ext.in. Pos. A13 Nullklemme Jordingsklemme 0-10V + ( hvit ) Pos. G V - ( brun ) Pos. G52 ( bare turtallstyrt pumpe Wilo Stratos uten kabelbruddsfunksjon. Svart og blå kabel benyttes ikke. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 60 ) Shuntmotor 2 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Åpne Stengt N Pos. A4 Pos. A5 Nullklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 37 ) Radiatorpumpe 2 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A6 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 30

43 ( 43 ) Pumpe varmtvannsirkulasjon 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A7 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 38 ) Pumpe ekstern VV - tank 230V 1N ~ Fase N Jord Pos. A8 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 32 ) Ladepumpe VP 2 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A15 Nullklemme Jordingsklemme 0-10V + ( hvit ) Pos. G V - ( brun ) Pos. G54 ( bare turtallstyrt pumpe Wilo Stratos uten kabelbruddsfunksjon. Svart og blå kabel benyttes ikke. Pumpen stilles i possisjon ext.in. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 31

44 ( 33 ) Ladepumpe VP 3 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A17 Nullklemme Jordingsklemme 0-10V + ( hvit ) Pos. G V - ( brun ) Pos. G56 ( bare turtallstyrt pumpe Wilo Stratos uten kabelbruddsfunksjon. Svart og blå kabel benyttes ikke. Pumpen stilles i possisjon ext.in. Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 45 ) Ladepumpe AV Ekstern Tank 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A20 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. ( 44 ) Ladepumpe PÅ Ekstern Tank 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A21 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 32

45 ( 58 ) Vekselventil Sol 230V 1N ~ OBS! Viktig at Fasespenningen ilkobles L3, se for øvrig elektroskjema. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Styre spenning Åpne fjell Pos. A22 ( styrer også Ladepumpe ladepumpe borehull ) Fase Åpne tank L3 Fase - klemme N Jord Nullklemme Jordingsklemme Pos. A22 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenningen til Vekselventil Sol og ladepumpe borehull. Se elektroskjema for mer informasjon. Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest / Test solvarme i styresystemet. I possisjon TANK i funksjonstestmenyen skal porten være åpen mot tanken, Pos. A22 er da spenningsløs. I modus FJELL skal porten være åpen mot brinekollektoren / fjellet, Pos. A22 har da spenning ( 29 ) Pumpe lading borehull 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase Pos. A22 ( styrer også ( 58 ) Vekselventil sol ) N Jord Nullklemme Jordingsklemme Pos. A22 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenningen til Vekselventil Sol og ladepumpe borehull. Se elektroskjema for mer informasjon. Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest / Test solvarme i styresystemet. I possisjon TANK i funksjonstestmenyen skal pumpen være avstengt, Pos. A22 er da spenningsløs. I modus FJELL skal pumpen være i drift, Pos. A22 har da spenning. ( 34 ) Ladepumpe Ekstern Spissvarme 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A23 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. CTC EcoZenith 33

46 ( 56 ) Vekselventil Ekstern Buffertank ( tilpasset for CTC s tilbehør ESBE VRG230 / motor ARA 600 ) 230V 1N ~ 2,5 mtr. kabel 1,5 mm 2, null, åpne, stenge. OBS! Det er viktig at Fasespenningen tilkobles L3, se elektroskjema. Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Svart kabel CCW Pos. A24 Brun kabel CW L3 fase - ( rekke )klemme Blå kabel Null Nullklemme Kontroller funksjonen ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. I pos. NED i funksjonsmenyen skal port være åpen ( rattet på motoren skal dreies med klokken CW ). I pos. OPP skal port være åpen ( rattet på motoren skal dreies mot klokken CCW ). Motoren er montert på ventilen med en skrue. For å løsne motoren, så demonter rattet ved å dra det ut, løsne skruen og ta bort motoren Shuntmotor Ventil Ratt Spor i akselmobling For å unngå feil, vri motoren og ventilen til utgangspossisjon for montering iht. bildene. Trekk rattet på motoren ut og vri motoren i midtstilling. Port skal være helt åpen, portene og skal være delvis åpne. Kontroller at sporet i den hvite akselkoblingen er i den possisjonen som er vist på bildet. Når dette er gjort, kan ventilen og motoren monteres sammen igjen iht. bildet, alternativt vrid 90 i forhold til hverandre. Om portene og er bltt forbyttet ved rørmontasjen, kan motoren kobles om slik at vridningen gjøres motsatt. Dette gjøres ved hjelp av 2 lasker inne i motoren. OBS! Det går ikke å endre retning på motoren ved å bytte om brun og svart kabel. CTC EcoZenith 34

47 ( 40 ) Ladepumpe Røkgass 230V 1N ~ Tilkobles på kretskort / rekkeklemme: Fase N Jord Pos. A25 Nullklemme Jordingsklemme Kontroller at pumpen er riktig tilkoblet ved å testkjøre den i Menyen Avansert / Service / Funksjonstest i styresystemet. Se også meny Funksjonstest i kapittelet Detaljbeskrivelse menyer i FDV dokumentasjon for huseieren. Svakstrøm ( følere ) Følerene skal monteres iht. prinsippskjemaene. Nedenfor følger en beskrivelse av følerene. ( 84 ) Romføler ( RG 1 ) Tilkobling kabel romføler: EcoZenith Romføler klemme nr. G33 Nr. 1 klemme nr. G31 Nr. 4 klemme nr. G32 Nr. 2 ( 86 ) Romføler ( RG 2 ) Tilkobling kabel romføler: EcoZenith Romføler klemme nr. G34 Nr. 1 klemme nr. G35 Nr. 4 klemme nr. G36 Nr. 2 Romføleren skal monteres på en åpen plass i boligen med god luftsirkulasjon og Ikke i nærheten av produkter for kjøling eller varme. Husk at temperaturen på stedet blir referansetemperaturen for anlegget. Føleren plasseres i hodehøyde. Om man er usikker på plasseringen, kan man henge opp føleren midlertidig uten å feate kabelen for å prøve ut den beste plasseringen. Tilkobling: 3 - lederkabel min. 0,5 mm 2 mellom føler og styreenhet. Kablene tilkobles som beskrevet ovenfor. Ved igangkjøring så vil styreenheten avgi en alarm om føler skulle være feilkoblet. Kontroller at alarmdioden fungerer ved å teste funksjonen i meny Avansert / Service / Funksjonstest / Radiator / Romdiode. Man kan i styresystemet velge om romføleren skal være med i driften eller ikke. Om romføleren velges bort, styres varmen med uteføler og turføler. Alarmlampen på romføleren fungerer likevel som vanlig. Romføleren behøver ikke være montert om man velger drift uten romføler. CTC EcoZenith 35

48 ( 83 ) Uteføler Uteføleren skal monteres på husfasaden, hovedsakelig i nord - nordøstlig eller nordvestlig retning. Føleren skal være plassert slik at solstrålene ikke kan komme til den. Føleren kan beskyttes med en skjerm om det skulle være vanskelig å plassere deen. Husk at solen går opp / ned med en annen vinkel tidlig vår, sommer og høst. Føleren skal plasseres ca. 3 / 4 opp på veggen, slik at den kjenner på den riktige utetemperaturen uten å bli påvirket av varmekilder som f.eks. vinduer, lufteventiler osv. Tilkobling: 2 - lederkabel, min. 0,5 mm 2 mellom føler og styreenhet. Føleren tilkobles kretskortets klemme G 29 og G30 Festes i beskyttelsen. OBS! Avisoler og dobbeltvin kabelens ledere om det er en tynn kabel som benyttes. Tilkobling følere Monter føleren på røret. Følerkroppen ligger i følerens fremre del, se skisse. Spenn fast føleren med stripsen. Sørg for at føleren får god kontakt med rørret. Benytt eventuelt kotaktpasta. Viktig! Isoler føleren med f.eks. rørisolering. Ellers påvirkes registeringen av omgivelsestemperaturen. Tiljkoble kablene på EcoZenith s rekkeklemme. Er ikke kablen lang nok, kan den sjøtes. Kontaktpasta Følerkropp Kabler, tilkobling Rør, turledning Føler Festebånd Føler NTC 22k, hvit kabel Føler PT 1000, grå kabel CTC EcoZenith 36

49 ( 77 ) Føler Øvre del av tank ( fabrikkmontert NTC 22k ) Plassering: I øverste følerlomme. Tilkobles elektronikkort i pos. G1 og G2 ( 75 ) Føler Nedre del av tank ( fabrikkmontert NTC 22k ) Plassering: I midtre følerlomme. Tilkobles elektronikkort i pos. G3 og G4 ( 76 ) Føler solcoil ( fabrikkmontert NTC 22k ) Plassering: I nederste følerlomme. Tilkobles elektronikkort i pos. G5 og G6 ( 70 ) Føler fra solkollektor ( PT 1000, rød kabel ) Plassering: I solkollektorens følerlomme utgående ( varme side ). Tilkobles elektronikkort i pos. G7 og G8 ( 71 ) Føler til solkollektor ( PT 1000 ) Plassering: I solkollektorens følerlomme inngående ( kalde side ). Tilkobles elektronikkort i pos. G9 og G10 ( 72 ) Føler solkollektor, ladetemperatur ( PT 1000 ) Plassering: På turledning fra solvarmeveksleren. Tilkobles elektronikkort i pos. G11 og G12 ( 82 ) Føler øvre, eksterntank ( NTC 22k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten til den øvre delen av ekstern tanken. Tilkobles elektronikkort i pos. G15 og G16 ( 89 ) Føler nedre, eksterntank ( NTC 22k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten til den nedre delen av ekstern tanken. Tilkobles elektronikkort i pos. G17 og G18 ( 85 ) Føler ekstern kjele ladetemperatur ( NTC 22k ) Plassering: På turledningen til eksternkjelen, alternativt vedkjelen. Tilkobles elektronikkort i pos. G19 og G20 ( 79 ) Turføler 1 ( NTC 22k ) Plassering: På turledningen etter radiatorpumpe 1. Tilkobles elektronikkort i pos. G23 og G24 ( 80 ) Turføler 2 ( NTC 22k ) Plassering: På turledningen etter shunt 2 etter radiatorpumpe 2. Tilkobles elektronikkort i pos. G25 og G26 ( 81 ) Returfurføler Radiator ( NTC 22k ) Plassering: På returledningen før EcoZenith. Tilkobles elektronikkort i pos. G27 og G28 CTC EcoZenith 37

50 ( 78 ) Varmtvann ekstern ( NTC 22k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten den eksterne varmtvannsberederen. Tilkobles elektronikkort i pos. G37 og G38 ( 73 ) Røkgassføler ( NTC 3.3k ) Plassering: I følerlomme eller direkte på overflaten til røkgasskanalen på vedkjelen. Tilkobles elektronikkort i pos. G39 og G40 ( 59 ) Endebryter shunt ( fabrikkmontert ) Endebryteren tilkobles rekkeklemme pos. G43 og G44. Endebryteren skal være lukket når shunten er mellom 50% og 100% åpen. ( 30 ) Pumpe solkollektor ( Tilvalg fra CTC Wilo Stratos Para ) Eltilkobling: Eksternt uten for elsystemet til EcoZenith. 0-10V + ( hvit ) tilkobles elektronikkortet i pos. G57 og 0-10V ( brun ) tilkobles G60. Kablene svart og blå benyttes ikke. ( 42 ) Pumpe varmeveksler solkollektor ( Tilvalg fra CTC Wilo Stratos Para ) Eltilkobling: Eksternt uten for elsystemet til EcoZenith. 0-10V + ( hvit ) tilkobles elektronikkortet i pos. G57 og 0-10V ( brun ) tilkobles G60. Kablene svart og blå benyttes ikke. Nattsenking / rundstyring I Menyen Avansert / Innstillinger / Fjernstyring velges NS for nattsenking, RS for rundstyring og VV for ekstra varmtvann, avhengig av ønsket funksjon. Om RS velges, blokkeres både kompressoren og tilskuddsvarmen. Om NS velges, senkes turtemperaturen / romtemperaturen iht. innstilt verdi og om VV velges, akriveres ekstra varmtvann under den tiden som er innstilt i Meny Ekstra VV / Tid. Funksjonen aktiveres når polene på elektronikkortet, pos. G41 og G42 kortsluttes. Tilkobling strømfølere De 3 strømfølerene, en for hver fase, monteres på sikringskursene på følgende måte: Hver fase fra strømmåleren til sikringskursene føres gjennom en strømføler for montering på den respektive skinnen som vist på skissen. Så kobles de videre inn i EcoZenith. På denne måten overvåkes fasestrømmen hele tiden og sammenlignes med den innstilte verdien til belastningsvakten i EcoZenith. Om strømmen er høyere, kobler styreenheten bort et effektrinn. Er den forsatt for høy, kobler styreenheten bort ytterligere et effektrinn osv. Når strømmen synker under innstilt verdi, gjenninnkobles effektstegene. Strømfølerene, sammen med elektronikken, forhindrer at mer effekt innkobles enn hva hovedsikringene tåler. Strømfølerenes hull er 11 mm i diameter. Fra strømmåler L3 L2 L1 Strømfølere Til EcoZenith CTC EcoZenith 38

51 Innstillinger som utføres av installatøren Etter tilkoblingen skal følgende innstillinger utføres av installatøren: Valg av størrelse på hovedsikring Valg av effektbegrensning Kontroll av innkoblingen til romføleren Kontroll av at tilkoblete følere gir rimelige verdier Utfør kontrollen som beskrevet nedenfor. Innstilling av hovedsikring og effektbegrensning Still inn funksjonen ved å legge inn verdien i Menyen Avansert / Innstillinger Elkolber i styresystemet. Kontroll av romføleres tilkobling Gå inn i Meny Avansert / Service / Funksjonstest. Steg ned til Romdiode og trykk OK Velg PÅ med knappen Øke og trykk OK Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis ikke, så kontroller kabler og tilkobling. Velg AV med knappen Minske og trykk OK. Om OK dioden slukner, er kontrollen gjennomført. Gå tilbake til normalvisningsmenyen ved å trykke på steg bakover / angre - knappen. A. Display B. Knapp steg bakover eller angre Med denne knappen steger du deg bakover i menysystemet til foregående meny. Her kan du også angre en valgt rad. C. Knapp OK Du godkjenner / bekrefter en verdi eller et valg med denne knappen. B A C D. Knapp øke respektive minske Med knappene øker repektive minsker du en verdi. Du flytter også radmarkøren oppover eller nedover. E. Knapp Resett alarm Med denne knappen resetter du produktet etter en alarm. Vises bare ved alarm. E D Kontroll av tilkoblete følere. Om en føler er feil tilkoblet, kommer det opp en tekst i displayet, f.eks. Alarm uteføler. Om det er flere følere som er feil tilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike rader. Om det ikke kommer opp noe alarmtekst, er følerene riktig tilkoblet. Husk at alarmfunksjonen hos romføleren ( dioden ) ikke kan oppdages i displayet, men må kontrolleres på romføleren. Strømfølerenes tilkobling har ingen alarm, men strømverdien kan avleses i Menyen Aktuell driftsinfo. CTC EcoZenith 39

52

53 Installasjon av elkolbe CTC EcoZenith har 2 stykker fabrikkmonterte elkolber på 9 kw 400V / 7 kw 230V hver. Det mulig å tilkoble ytterliger 1 stk. 9 kw s / 7 kw s kolbe og med det høyne den totale eleffekten til henholdsvis 27 kw 400V respektive 21 kw 230V. Den 3dje elkolben er tilbehør fra CTC og kobles opp på følgende måte: 1. Gjør EcoZenith strømløs. 2. Er EcoZenith fyllt opp med vann, må den tømmes. 3. Demonter plastfronten ved å fjerne de 4 skruene, 2 oppe og 2 nede på fronten. Pass på å fjerne ledningen til displayet før fronten settes til side. Ledningen løsnes ved å trykke på knappen på kontaktdelen og så dra den nedover. 4. Demonter 2 - pluggen der den øverste elkolben ( 15 ) skal sitte. 5. Monter elkolben og kontroller at den er tett. 6. Kablene for elkolben er ferdige til å monteres. De hvite kablene som er merket 6 kw, skal kobles til de brune anslutningene på kolben og de svarte kablene merket 3 kw på de svarte anslutningene på kolben. 7. Fyll opp EcoZenith med vann og kontroller at det ikke er noe lekkasje. 8. Monter på plastfronten igjen. 9. Slå på strømmen. 10. Definer elkolben i Meny Avansert / Definere system / De. elkolber / Øvre elkolbe ( 15 ). 11. Test elkolbens tilkobling i Meny Avansert / Service / Funksjonstest / Test elkolber. 12. Utfør innstillingen for elkolbedrift i Meny Avansert / Innstillinger / Elkolber. 13. Nå er øvre elkolbe ( 15 ) klar for drift. Kolbe 400V Kolbe 230V CTC EcoZenith 40

54

55 Installasjon av spissvarme ( kjele ) CTC EcoZenith har mulihet enten til å styre en 3dje elkolbe eller en ekstern kjele for spissvarme. Disse kan ikke og får ikke være tilkoblet samtidig. For å få tilkoblet en en kjele for spissvarmem må det gjøres en en elektrisk omkobling i CTC EcoZenith. Vær oppmerksom på at alle elektriske omkoblinger og installasjoner i CTC EcoZenith skal utføres av elektroinstallatør. All trekking av kabler skal utføres iht. gjeldene bestemmelser. 1. Gjør EcoZenith strømløs. 2. Koble til spisskjelen og pumpe. 3. Demonter plastfronten ( 2 skruer oppe og 2 skruer nede ). Pass på at kabelen som går til displayet er koblet bort før fronten settes tilside. Kablen løsnes ved å trykke inn knappen på kontakten og så dra kabelen ned. 4. Koble til pumpe og følere elektrisk iht. skjemaet. 5. Koble løs kabelen i utgang A29. Sørg for at denne kablen aldri kommer i kontakt med strønførende deler og på den måten kan forårsake feil. Kabelenden skal isoleres. Alternativt kan kabelen demonteres helt. 6. Monter et rele som skal starte spissvarmen på utgang A29. Se ellektroskjema. 7. Monter plastfronten på plass igjen. 8. Slå på strømmen. 9. Definer kjelen for spissvarme i Meny Avansert / Definere systemet / Def. Ekstern kjele. 10. Nå er kjelen for spissvarme ( 03 ) klar for drift. CTC EcoZenith 41

56

57 FØRSTE START CTC EcoZenith kan startes uten at romføleren har blitt montert. Da er det husets innstilte varmekurve som regulerer varmen. Romføleren kan også godt monteres og fungere som en alarmindikator. Romføleres alarmdio vil da lyse om det skulle oppstå en alarm. I dette tilfellet velges romføleren bort i Meny Avansert / Definere systemet. Før første start 1. Kontroller at produktet og systemet er oppfylt og avluftet, at systemet har riktig trykk og at det ikke forekommer noe lekasje. Luft i systemet ( dårlig sirkulasjon ) kan f.eks. innebære at varmepumpen ( om slik er tilkoblet ) kan løse ut på høytrykkspressostaten. 2. Kontroller at alle tilkoblinger er tette. 3. Kontroller at alle ventiler i systemet er riktig tilkoblet og innstilte. 4. Kontroller at alle elektriske kabler, følere og sirkulasjonspumper er riktig montert og tilkoblet. Se under avsittet Elektroinstallasjon. 5. Kontroller at produktet har riktig størrelse på sikringene. 6. Kontroller at reservetermostaten er innstilt på frostbeskyttelse.reservetermostaten befinner seg bak plastfronten, nede til høyre, under sikkerhetstermostaten. For å innstille termostaten for reservevarme i frostbeskyttelelsesmodus, vri termostaten mot klokka så langt det går, slik at sporet står vertikalt ( i off ), vri så tilbake ( med klokka ) til sporet står på lije med figuren for frostbeskyttelse. Innstilt temperatur frostbeskyttelse er ca. + 7 C 7. Om det er installert en varmepumpe, så kontroller at strømbryteren er slått på og at varmepumpens styring er innstilt på Automatikk ( styres fra CTC EcoZenith. Se også varmepumpens FDV dokumentasjon. Er det installert flere varmepumper, så husk at VP 1 skal være innstilt på A1 lokalt i varmepumpen, VP 2 skal være innstilt på A2 og VP 3 skal være innstilt på A3. 8. Om det er det en kjele til stede, så kontroller at temperaturen på denne er innstilt på en normal kjeletemperatur, f.eks. 75 C. Skrutrekkerspor for justering Frostbeskyttelse CTC EcoZenith 42

58

59 Første start Slå på hovedbryteren til EcoZenith. Displayet tennes og lampen for driftsindikering begynner å lyse. Nå går driftes EcoZenith etter de fabrikkinnstilte verdiene. Er det tilkoblet en en varmepumpe, er varmepumpens kompressor sperret. Første gangen CTC EcoZenith startes opp eller om EcoZenith startes om innen 1 time etter oppstart, vises punktene Velg språk Norsk og bekreft med OK. 2. Bekreft at systemet er vannfylt med knapp OK. 3. Definer systemet. Denne menyen dukker opp automatisk ved første start. Denne finner man igjen under Avansert / Definere systemet. Se kapittelet Meny Definere systemet. 4. CTC EcoZenith registerer om turføler 1 og 2 samt romføler 1 og 2 er tilkoblet og definerer i så fall automatisk radiatorsystem 1 og 2 med Ja med tilhørende romfølere Ja. 5. Steg deg videre nedover i menyen og velg de tilkoblete systeme med Ja. Elkolbene er fabrikkinnstilt med Ja. 6. Med varmepumpedrift defineres den ( eller de ) aktuell varmepumpe 1, 2, og 3 med valget Ja. For den respektive varmepumpen skal det deretter velges varmepumpetype, EcoPart eller EcoAir og tilslutt gjør man valget om det er en relestyrt eller turtallstyrt ( 0-10V ) ladepumpe. 7. Innstillinger. 8. Still inn kurvehelning og justering de respektive definerte radiatorsystem i Menyen Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem 1, 2, 3. Se kapittelet Meny Radiatorsystem. 9. Tillat kompressoren å starte i Meny Avansert / Instillinger Varmepumpe 1, 2, og 3. Se kapittelet Meny Varmepumpe. 10. Still inn størrelsen på hovedsikringene og kontroller at tillatt effekt på elkolbene stemmer overens med størrelsen. Juster tillatt effekt ved behov i Meny Avansert / Innstillinger / Elkolber. Se kapittelet Meny Elkolber. 11. Aktuell driftsinfo. 12. Kontroller om det finnes varmebehov i øvre og nedre del av tanken. Det er varmebehov om temperaturen i øvre og nedre del av tanken er 5 lavere enn innstilt temperatur som vises i parantes. Om dette er tillfelle, skal kompressoren være startforsinket i 10 minutter for deretter å starte. Informasjonstekst om dette vises i hovedmenyen. Gå tilbake til hovedmenyen og kontroller. 13. Nå er CTC EcoZenith i drift og arbeider etter de fabrikkinnstilte verdiene. For andre innstillinger, se kapittel Detaljbeskrivelse Menyer. CTC EcoZenith 43

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

CTC C530 CTC 510. Akkumulatortanker Eco Zenith. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

CTC C530 CTC 510. Akkumulatortanker Eco Zenith. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC C530 CTC 510 Akkumulatortanker Eco Zenith Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juli 2011 CTC System Zenith Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

CTC Solarsystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no. Juni 2012

CTC Solarsystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no. Juni 2012 CTC Solarsystem 4 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 Leveres i Norge av: CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf 63 90 40 00 Faks 63 90 40 01 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Kombibereder LE FR/FC

Kombibereder LE FR/FC NO Kombibereder LE 00-00 FR/FC 0-0.I Veiledning 0 0 9 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Montasjeanvisning Dokument oversatt fra engelsk 2115994 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer