CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold"

Transkript

1 CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold Jan. 2014

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Generelt 1 Plassering 1 Komponenter 1 Romføler 2 Sim-kort 2 Installasjon 2 Display CTC SMS 2 Aktivering av SMS-funksjon i display 3 Alarm ved strømbrudd 4 Endring av romtemperatur radiatorsystem 4 Driftsdata 4 Kommandoer 5 Feilsøking 6 Samsvarserklæring

8

9 ! Dette tilbehøret fungerer bare hvis produktets programversjon er fra eller nyere Produkt: Produksjonsnummer: Installasjon utført av: Navn: Dato: Tel.nr.: Telefonnummer til SIM-kort i CTC SMS

10

11 Generelt Med CTC SMS kan du endre innetemperaturen, tilbakestille alarmer og lese av temperaturer via SMS. Du trenger SIM-kort for å kunne sende og motta SMS-er, det følger ikke med produktet Sikkerhetsforskrifter. Installasjonen kan gjøres uten elektriker da du ikke trenger å åpne noen deler med sterkstrøm. Plassering CTC SMS plasseres slik at den har kontakt med GSM-nettet. Kontroller med mobiltelefonen at det er dekning på stedet. Sørg for at kabler har fri vei og ikke blir skadet under installasjonen. CTC SMS kan monteres på innsiden av frontluken under displayet, med de medfølgende skruene. Komponentliste 1. Antenne 2. Nettadapter 3. Kabel cat5e-rj45 2,0 m 4. CTC SMS 5. 2 stk. skruer 3,5 x 13! Slå av arbeidsbryteren til varmepumpen før CTC SMS installeres. 1 CTC SMS

12 Romføler. For å kunne redusere og øke temperaturen via SMS-melding, må romføleren være koblet til varmepumpen og slått på i styringen. Se meny: Avansert/Definere systemet/radiatorsystem x/romføler - Ja SIM-kort For å kunne sende og motta SMS må GSM-modemet utstyres med et SIM-kort. SIM-kortet følger ikke med produktet. SIM-kortet må være innstilt for å kunne brukes uten PIN-kode. Hvis SIM-kortet er utstyrt med PIN-kode, kan den fjernes i en mobiltelefon eller av forhandleren. SIM-kortet settes i SIM-kortplaten på siden av GSM-modemet (2). Du åpner SIM-kortplaten ved å trykke inn en penn på knappen ved siden av SIM-kortplaten. Installasjon! Hvis du bruker et kontantkort, må du huske å fylle på det med jevne mellomrom slik at det ikke deaktiveres. 1. Skru fast den medfølgende antennen (1) på siden av CTC SMS. 2. Monter SIM-kortet (2). 3. Fest CTC SMS med de medfølgende skruene (6). 4. Ta RJ45-kontakten ut av displayet (3), sett inn kabelen i CTC SMS (4). 5. Koble til den medfølgende Kabel cat5e-rj45 2,0 m mellom CTC SMS (5) og displayet. (3). Display CTC SMS 1. Reset 2. Strøm/Feil grønn/rød 3. Kommunikasjon grønn/rød 4. GSM-kommunikasjon gul 2 CTC SMS

13 Aktivering av SMS-funksjon i display Gå inn på installasjonsmenyen. Velg Avansert/Definere systemet/ GSM-informasjon Velg Aktiver GSM Ja Aktivering av mobiltelefon. For at CTC SMS skal kunne motta kommandoer fra en mobiltelefon, må mobiltelefonens nummer være aktivert i CTC SMS. Skriv meldingen aktivernummer og send den til SIM-kortets mobilnummer i din CTC SMS. OBS! Mobiltelefonnummeret må ikke være skjult! SMS-meldingen skal sendes til telefonnummeret som SIM-kortet har i CTC SMS. Når en mobiltelefon aktiveres, svarer CTC SMS med en SMS: SMS-kontroll aktivert. Når mobiltelefonen er aktivert med kommandoen aktivernummer, vises telefonnummeret under Avansert/Definere systemet/gsminformasjon Man kan ha maksimalt 2 nummer aktivert. Gjenta prosedyren for det andre nummeret. I menyen vises: Signalstyrke Aktiverte mobiltelefoner CTC SMS versjon maskinvare/programvare Følgende alarm fra CTC SMS indikeres Ingen kontakt med CTC SMS Sending av SMS mislyktes SIM-kort mangler eller PIN-kode aktiv Intet signal eller gyldig GSM-nett Merk: SMS-funksjonen kan aktiveres på språkene som støttes av displayet. Andre kommandoer må gis på språket som displayet er innstilt på. SMS sendes på det innstilte språket. Definere systemet Aktiver GSM? Signalstyrke Telefon nummer 1 Telefon nummer 2! Mobiltelefonnummeret Ja Hardware Version 0 0 Software Version 0 0 må ikke være skjult for mottakeren. 3 CTC SMS

14 Deaktivering av mobiltelefon. Hvis man sender kommandoen stengnummer fra en aktivert mobiltelefon, kobles den ut. CTC SMS svarer med en SMS: CTC SMS-styring deaktivert. Alarm fra varmepumpen Ved alarm på varmepumpen sendes det SMS til numrene som er aktiverte. Alarmen kan tilbakestilles via kommandoen alarmreset. CTC SMS svarer om tilbakestillingen av alarmen lyktes eller ikke med Alarm tilbakestilt eller Kan ikke tilbakestille alarm. Hvis samme alarm kommer tilbake, sendes den som regel hver 24. time. Alarm ved strømbrudd Ved strømbrudd sender CTC SMS en alarm Strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, sender styringen Strømmen er tilbake Endring av romtemperatur radiatorsystem 1 Endring av romtemperatur gjøres med kommandoen rom1:xx. For å endre romtemperaturen til radiatorsystem 1 til f.eks. 22 C sendes det en SMS med teksten: rom1:22 OBS! Ingen mellomrom mellom : og temperaturverdiene, og små bokstaver. CTC SMS svarer med en SMS Rom 1 innstilt temperatur: 22. Endring av romtemperatur radiatorsystem 2 Endring av romtemperatur gjøres med kommandoen rom2:xx. For å endre romtemperaturen i radiatorsystem 2 til 20 C sendes det en SMS med teksten: rom 2:20 OBS! Ingen mellomrom mellom : og temperaturverdiene, og små bokstaver. CTC SMS svarer med en SMS Rom 2 innstilt temperatur: 20. Driftsdata. For å hente aktuell driftsinformasjon fra CTC SMS brukes kommandoen driftsdata. CTC SMS svarer med en SMS: Temperaturer: Ute XX Rom 1 XX Innstilt temperatur XX Rom 2 XX Innstilt temperatur XX Alarm: Antall alarmer eller Ingen. For å vise alle eventuelle alarmer brukes kommandoen alarm. CTC SMS svarer med alle aktive alarmer. 4 CTC SMS

15 Kommandoer Kommandoer sendes til CTC SMS via en SMS-melding fra din mobiltelefon.! Kun små bokstaver i kommandoer til CTC SMS, og ingen mellomrom Kommando til CTC SMS Melding fra CTC SMS Funksjon aktivernummer CTC SMS aktivert Aktiverer SMS-funksjonen for kommando og melding til/fra ditt mobiltelefonnummer. stengnummer CTC SMS deaktivert Deaktiverer mobiltelefonen alarmreset rom1:xx Eksempel: rom1:22 Alarm [type] Alarm tilbakestilt / Kan ikke tilbakestille alarm Strømbrudd / Strømmen er tilbake Rom 1 innstilt temperatur: XX VP/kjel sender automatisk SMS ved alarm. VP/kjel sender automatisk SMS ved strømbrudd. Stiller inn verdien for romtemperaturen i radiatorsystem1. For at denne kommandoen skal kunne endre innstilt temperatur for romtemperaturen, må romføleren være tilkoblet. Ellers har kommandoen ingen virkning. rom2:xx Rom 2 innstilt temperatur: XX Stiller inn verdien for romtemperaturen i radiatorsystem2. driftsdata alarm Temperaturer: Ute XX Rom 1 XX Innstilt temperatur XX Rom 2 XX Innstilt temperatur XX Alarm: [Antall alarmer eller ordet ingen] Liste over aktuelle alarmer eller 0 aktive alarmer Lister opp alle eventuelle aktive alarmer. 5 CTC SMS

16

17 Feilsøking Ved feilsøking har systemet forsinkelser. Vent et par minutter etter en endring for å se resultatet. Feil Indikeringslampen lyser ikke på GSM-modemet. Indikeringslampene Strøm/feil og Kommunikasjon blinker raskt rødt på CTC SMS. Indikeringslampene Strøm/feil og Kommunikasjon blinker raskt grønt og rødt om hverandre. Display viser alarm: CTC SMS svarer ikke Display viser alarm: Sending av SMS mislyktes Display viser alarm: SIM-kort mangler eller har PIN-kode aktiv Display viser alarm: Intet signal eller gyldig GSM-nett GSM-informasjon viser lav signalstyrke GSM-informasjon viser ingen telefonnummer Ingen svar fra CTC SMS Løsning Kontroller at CTC SMS er spenningssatt. Kontroller at CTC SMS er utstyrt med SIM-kort og at den har dekning. Dekning indikeres av at den gule indikeringslampen GSM-kommunikasjon blinker kort to ganger med et par sekunders mellomrom. Signalstyrken kan også kontrolleres på varmepumpens display under Avansert/Definere systemet/gsm-informasjon/ CTC SMS starter opp, vent til Strøm/feil lyser grønt. Hvis ingenting skjer innen 5 minutter, starter du CTC SMS på nytt ved å slå av strømmen til CTC SMS i noen sekunder får du slår den på igjen. Kontroller at RJ45-kablene sitter som de skal mellom displayet og CTC SMS samt mellom CTC SMS og relékortet (varmepumpe). Kontroller at CTC SMS er spenningssatt med medfølgende nettadapter. Kontroller at SIM-kortet er påfylt og ikke er deaktivert hvis du har kontantkort. Kontroller at SIM-kortet sitter som det skal i holderen og i riktig retning. Kontroller at SIM-kortet ikke har PIN-kode aktiv med en mobiltelefon. Kontroller at antennen er montert riktig på CTC SMS. Kontroller med en mobiltelefon at det er dekning på stedet. Flytt om nødvendig CTC SMS til et sted med god dekning. Kontroller med en mobiltelefon at det er dekning på stedet. Flytt om nødvendig CTC SMS til et sted med god dekning. Aktiver nummeret for mobiltelefonen som skal motta SMS-meldinger. Kontroller at nummeret for mobiltelefonen som skal motta SMS-meldingen, er aktivert. Kontroller at SIMkortet er påfylt og ikke er deaktivert hvis du bruker kontantkort. 6 CTC SMS

18

19 7 CTC SMS

20

21 8 CTC SMS

22

23 9 CTC SMS

24

25

26 Når det gjelder vannbåren varme CTC Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer