Shuntautomatikk RVD 120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Shuntautomatikk RVD 120"

Transkript

1 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold April 2013

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Tastatur 1, 3 Følere 1, 2 Programmering 2 Testprogram 2 Kontroll av motorens dreieretning 3 Tilkoblinger 3 Innstillinger radiatordrift 4, 5 Varmekurve 6 Avlesning av verdier 6 Betjeningsknapper 7 Innstillinger gulvvarmedrift 8, 9 Varmekurve 10 Avlesning av verdier 10 Betjeningsknapper 11 Montering av regulator RVS Veggmontering 13 Innfelling 13 Montering av regulatoren i sokkelen 13

8 Regulersentral Tast for valg av driftsmodus. 2 Display. 3 Taster for valg av betjeningslinje i display. 4 Tast for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell. 5 Tast for produksjon av forbruksvann AV / PÅ. Hvis dette er installert. 6 Taster for endring av verdier. 7 Ratt for innstilling av dagtemperatur. Kan endres + / - 8 C. føler vanntemperaturen med føleren QAD 22 og regulerer denne i forhold til utetemperaturen som registreres med føleren QAC 22. Når utetemperaturen synker, skal vanntemperaturen stige for at romtemperaturen skal være som man ønsker. Vanntemperaturen reguleres i forhold til innstilt varmekurve. Som tilleggsutsyr kan man eventuelt koble til rompanelet QAW 50 Denne har en innebygd romtemperaturføler som vil hjelpe til med å holde ønsked romtemperatur. Ved bruk av rompanel må det ikke benyttes romtermostat for gulvvarmekursen i det samme rommet. 1

9 Sentral : Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Turføler QAD 22: Spennes fast på turledningen etter shuntventilen. Bak Åpen Strips for feste Uteføler QAC 22: Plasseres normalt på husets nord eller nord-øst vegg. Romtermostat QAW 50: Plasseres på innevegg i det rommet som benyttes mest. OBS! Må ikke plasseres ( Tilleggsutstyr ) i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde. Shuntmotor SQK 34: Monteres på shuntventilen, når denne er satt i midtstilling, rattet fjernes, en bolt i shuntventilen byttes ut med medfølgende messingbolt med tapp ( noen ventiler er tilrettelagt for dette ), - så settes aluminiumsnavet på shuntakselen, shuntmotoren settes i midtstilling og monteres på plass. Stram så til med en umbraconøkkel i rattet på shuntmotoren. PROGRAMMERING Automatikken er fabrikkinnstilt og ferdig til bruk efter installasjon. Se tabellene på de to neste sidene. NB! Klokke og dag må programmeres. TESTPROGRAM FOR INSTALLATØREN På linjene 141 og 142 kan man få testet følere og releer Test av følere: 0 = uteføler 1 = turføler 3 = romføler Reletest: 0 = normaldrift ( ikke test ) 1 = alle releer AV ---- = brudd eller ingen føler 000 = kortslutning Avslutte reletest: velg en annen linje. trykk på tasten for valg av driftsart. automatisk etter 8 minutter. 2

10 Kontroll av motorens dreieretning Trykk på tast nr. 4 på sentralen for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell. Trykk på tast nr. 6 merket med -. Motoren skal nå stenge ( gå mot 0 ) når tasten holdes inne. Hvis motoren åpner ( går mot 10 ( 0 )), må tilkoblingene Y1 og Y2 byttes om. Dette gjøres enklest i motoren. Trykk på tast nr. 4 på sentralen for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell. Trykk på tast nr. 6 merket med +. Motoren skal nå åpne ( gå mot 10 ( 1 )) når tasten holdes inne. Avslutt med å trykke på tast nr. 1 merket. Gul lampe for manuell styring skal nå slukke. Hvis tast nr. 1 merket blinker: Når rompanelet QAW50 er monter, kan årsaken være: AUTO er ikke valgt. Velg AUTO på rompanelet. Overstyring av driftstid er aktivert ( trakantknapp nederst i høyre hjørne. Trykk en gang på denne knappen. Knappen skal lyse rødt på QAW50 ved dagdrift. Vi anbefaler ikke nattsenking av gulvvarmeanlegg. Trykk på på for å koble ut nattsenking. 230V tilkoblinger AC 230V L F1 N Y1 Y2 180 Y1 Y2 N Y1 F3 Q1 84 Q1 N1 Disse 2 laskene må legges. Y1 = Motor SQK 34 / 39 for shuntventil. Q1 = Sirkulasjonspumpe gulvvarmekurs. A6 B9 B1 Svakstrømstilkoblinger D1 D2 B M B M A6 MD B9 B1 M B3 B7 B71 N1 = Regulator. A6 = Rompanel QAW50. B9 = Uteføler QAC 22. B1 = Turføler QAD 22. 3

11 Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer. Velg funksjonskode ( Linje ). Finn den ønskede funksjonsjoden med disse knappene. Velg innstillingsverdi. Still inn ønsked verdi / settpunkt med disse kappene. Bekreft ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Ved å Trykk på tasten eller aktiveres sluttbrukernivå Her programmerer huseieren inn sine ønskede parametere. Linje 1 Aktuell innstilt romtemperatur Displayfunksjon Inkl. romtermostat 2 Senket, innstilt romtemperatur 14 C Variabel... C Fra normal temperatur til frostbeskyttelse Innstilt turtemperatur frostbeskyttelse / helg- / feriedrift 8 C 8 C... variabel... C Fra 8 til senket turtemperatur Helg- / ferie programmering bare med romtermostat QAW 70 Varmekurvens helning 15 2, Den effektive helningen er 10 ganger mindre Programmering av ukedag Aktuell ukedag 1...7, = mandag, 2 = tirsdag osv. 1-7 = hele uken Tid På periode 1 6:00 00: :00... Tidsstyrt program for periode 1 -:- = Fasen deaktivert Tid Av periode 1 22:00 00: :00... Tidsstyrt program for periode 1 -:- = Fasen deaktivert Tid På periode 2 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 2 -:- = Fasen deaktivert Tid Av periode 2 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 2 -:- = Fasen deaktivert Tid På periode 3 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 3 -:- = Fasen deaktivert Tid Av periode 3 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 3 -:- = Fasen deaktivert Tid Funksjon, visning Fabr. instilling Ikke definert Område 00: :59 14 Ukedag -: = Mandag, 2 = tirsdag osv. 15 Dato Dag, måned 16 År Innstilling Forklaring, henvisninger, tips 24 Romtemperatur Displayfunksjon Utetemperatur Displayfunksjon Hold tasten og inntrykte i 3 sekunder. Da kommer aktuell utetemperatur til å vises svakt i displayet Turtemperatur varmekrets Displayfunksjon Hold tastene og inntrykte så kommer aktuell innstilt temperatur opp. Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 4

12

13 Linje Funksjon, visning Fabr. instilling Område Innstilling Forklaring, henvisninger, tips Resetting av betjeningslinjene , og 41, 42 Hold knappene og til indikeringen skifter: 0 ( blinkende ) = Normaltilstand 1 = Resetting av fabrikkinnstillingene kommer til å bli utført Feilindikering Displayfunksjon 10 = Feil på uteføler 30 = Feil på turføler 40 = Feil på returføler i primækretsen 42 = Feil på returføler i sekundærkretsen 50 = Feil på føler tappevann 61 = Feil i romføler 62 = Enhet med feil PPS adresse tilkoblet 86 = Kortslutning i bussen til romføleren Mosjonering av sirkulasjonspumpe IKKE gulvvarmesystem Skift vintertid - sommertid Skift sommertid - vintertid / 1 0 = Ingen periodisk pumpemosjonering 1 = Ukentlig pumpemosjonering aktiv... Innstilling av første mulige omkoblingsdato... Innstilling av første mulige omkoblingsdato 95 Maksimum turtemperatur varmekrets... variabel C... C 96 Minimum turtemperatur varmekrets... 8 C......variabel... C Test av følere: 0 = uteføler 1 = turføler 3 = romføler Reletest: 0 = normaldrift ( ikke test ) 1 = alle releer AV = brudd eller ingen føler 000 = kortslutning 0 Avslutte reletest: velg en annen linje. trykk på tasten for valg av driftsart. automatisk etter 8 minutter. Visning av aktive begrensninger. Displayfunksjon Maksimumbegrensning 2 = turtemperatur 5 = romtemperatur Minimumbegrensning 11 = romtemperatur, redusert settpunkt. 12 = turtemperatur Resett av betjeningslinjene Hold tastene og til visningen i displayet skifter: 0 ( blinker ) = normaltilstand 1 = resett til fabrikkinnstillingene er utført Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 5

14

15 Varmekurve Turvannstemperatur 40,0 35, ,0 27,5 25,0 22,5 20, , , , ,0 60 7,5 50 5,0 40 2, Utetemperatur Varmekurve Fabrikkinnstilt varmekurve på 15 gir en turtemperatur på ca. 77 C ved en utetemperatur p -20 C. Ønsker man en høyre eller lavere kurve, så innstilles den i h.t. kurvene ovenfor. Varmekurven er riktig innstilt når samme romtemperatur oppnås uansett hva utetemperaturen er. Ur Klokkeslett og ukedag stilles inn på linjene 13 og 14. Kontroller også... at displayet er tomt på linje 50. Hvis det ligger en feilmelding her, kan det bety at en føler er tilkoblet galt. Se eventuelt på kodene vedrørende feilmeldinger på linje 50. at displayet viser tallet 1 på linje 51. Still inn med + - knappene hvis tallet 2 eller 3 vises. Når er ferdig programmert, lukkes dekslet og man trykker Ønsker man ikke nattsenkning, trykker man på knappen turvannstemperaturen. Mer informasjon neste side. for drift med nattsenkning. for drift uten nattsenkning av Avlesning av verdier Linje Funksjon, parameter Enhet 25 Utetemperatur C 27 Turvannstemperatur C Utetemperatur og turvannstemperatur kan avleses på linje 25 og 27. 6

16 Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere turvannstemperaturen litt opp eller ned. Normal innstilling er + 20 C. Betjeningskontroll Automatisk - Regulering av turvannstemperatur i h.t. innprogrammert varmekurve. - Nattsenking kjøres automatisk ifølge innlagt tidsprogram ( se nedenfor ). - Frostbeskyttelse er sikret ( minimumstemperatur = 8 C ). Kontinuerlig - Regulering av turvannstemperatur i h.t. innprogrammert varmekurve. - Ingen nattsenking av temperaturen. - Frostbeskyttelse er sikret. Standby - Alle varmefunksjoner AV. Denne knappen kan benyttes om du skal reise bort for lengre tid. - Frostbeskyttelse er sikret. Manuell operasjon - Varmekretspumpe går. - Ventil i primærkretsen kan opereres manuelt med innstillingsknappene Tidsprogram for nattsenking Ingen nattsenking av turvannstemperature. Nattsenking av turvannstemperaturen mellom klokken og alle dager. Disse tidspunktene er forhåndsprogrammert i regulatoren. Ønskes andre tidspunkter, kan disse programmeres på linjene Nattsenkingstemperaturen kan endres på linje 2. 7

17 Oversikt over innstillinger ved bruk av gulvvarme Velg funksjonskode ( Linje ). Finn den ønskede funksjonsjoden med disse knappene. Velg innstillingsverdi. Still inn ønsked verdi / settpunkt med disse kappene. Bekreft ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Ved å Trykk på tasten eller aktiveres sluttbrukernivå Her programmerer huseieren inn sine ønskede parametere. Linje 1 Aktuell innstilt romtemperatur Displayfunksjon Inkl. romtermostat 2 Senket, innstilt romtemperatur 14 C Variabel... C Fra normal temperatur til nattsenking Innstilt turtemperatur frostbeskyttelse / helg- / feriedrift 8 C 8 C... variabel... C Fra 8 til senket turtemperatur Helg- / ferie programmering bare med romtermostat QAW 70 Varmekurvens helning 15 2, Den effektive helningen er 10 ganger mindre Tid Funksjon, visning Fabr. instilling Ikke definert Område 00: :59 14 Ukedag -: = Mandag, 2 = tirsdag osv. 15 Dato Dag, måned 16 År Innstilling Forklaring, henvisninger, tips 24 Romtemperatur Displayfunksjon Utetemperatur Displayfunksjon Hold tasten og inntrykte i 3 sekunder. Da kommer aktuell utetemperatur til å vises svakt i displayet Turtemperatur varmekrets Displayfunksjon Hold tastene og inntrykte så kommer aktuell innstilt temperatur opp. Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 8

18 Linje Funksjon, visning Fabr. instilling Område Innstilling Forklaring, henvisninger, tips Resetting av betjeningslinjene , og 41, 42 Hold knappene og til indikeringen skifter: 0 ( blinkende ) = Normaltilstand 1 = Resetting av fabrikkinnstillingene kommer til å bli utført Feilindikering Displayfunksjon 10 = Feil på uteføler 30 = Feil på turføler 40 = Feil på returføler i primækretsen 42 = Feil på returføler i sekundærkretsen 50 = Feil på føler tappevann 61 = Feil i romføler 62 = Enhet med feil PPS adresse tilkoblet 86 = Kortslutning i bussen til romføleren For å komme videre fra linje 50, hold begge programknappene inne samtidig til linje 51 vises Mosjonering av sirkulasjonspumpe IKKE gulvvarmesystem Skift vintertid - sommertid Skift sommertid - vintertid / 1 0 = Ingen periodisk pumpemosjonering 1 = Ukentlig pumpemosjonering aktiv... Innstilling av første mulige omkoblingsdato... Innstilling av første mulige omkoblingsdato 95 Maksimum turtemperatur varmekrets... variabel C... C 96 Minimum turtemperatur varmekrets... 8 C......variabel... C Test av følere: 0 = uteføler 1 = turføler 3 = romføler Reletest: 0 = normaldrift ( ikke test ) 1 = alle releer AV = brudd eller ingen føler 000 = kortslutning 0 Avslutte reletest: velg en annen linje. trykk på tasten for valg av driftsart. automatisk etter 8 minutter. Visning av aktive begrensninger. Displayfunksjon Maksimumbegrensning 2 = turtemperatur 5 = romtemperatur Minimumbegrensning 11 = romtemperatur, redusert settpunkt. 12 = turtemperatur Resett av betjeningslinjene Hold tastene og til visningen i displayet skifter: 0 ( blinker ) = normaltilstand 1 = resett til fabrikkinnstillingene er utført Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 9

19 Varmekurve Turvannstemperatur 40,0 35, ,0 27,5 25,0 22,5 20, , , , ,0 60 7,5 50 5,0 40 2, Utetemperatur Varmekurve Fabrikkinnstilt varmekurve på 15 gir en turtemperatur på ca. 77 C ved en utetemperatur p -20 C. Ved gulvvarmedrift settes varmekurven på 6,5, hvilket vil gi en turtemperatur på ca. 40 C Ønsker man en høyre eller lavere kurve, så innstilles den i h.t. kurvene ovenfor. Varmekurven er riktig innstilt når samme romtemperatur oppnås uansett hva utetemperaturen er. Ur Klokkeslett og ukedag stilles inn på linjene 13 og 14. Kontroller også... at displayet er tomt på linje 50. Hvis det ligger en feilmelding her, kan det bety at en føler er tilkoblet galt. Se eventuelt på kodene vedrørende feilmeldinger på linje 50. at displayet viser tallet 1 på linje 51. Still inn med + - knappene hvis tallet 2 eller 3 vises. Når er ferdig programmert, lukkes dekslet og man trykker for drift uten nattsenkning av turvannstemperaturen. Nattsenking anbefales ikke ved gulvvarmedrift pga. tregheten i materialene i gulvet. Mer informasjon neste side. Avlesning av verdier Linje Funksjon, parameter Enhet 25 Utetemperatur C 27 Turvannstemperatur C Utetemperatur og turvannstemperatur kan avleses på linje 25 og

20 Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere turvannstemperaturen litt opp eller ned. Normal innstilling er + 20 C. Betjeningskontroll Automatisk Anbefales ikke ved gulvvarmedrift. Nattsenking anbefales ikke ved gulvvarmedrift pge. tregheten i materialene i gulvet. Kontinuerlig - Regulering av turvannstemperatur i h.t. innprogrammert varmekurve. - Ingen nattsenking av temperaturen. - Frostbeskyttelse er sikret. Standby - Alle varmefunksjoner AV. Denne knappen kan benyttes om du skal reise bort for lengre tid. - Frostbeskyttelse er sikret. Manuell operasjon - Varmekretspumpe går. - Ventil i primærkretsen kan opereres manuelt med innstillingsknappene 11

21 Montering Monteringssted I et tørt rom. Monteringsmuligheter: - Veggmontering - Innfelling i front på kjele Tillat omgivelsestemperatur: C. Elektroinstallasjon Elektroinstallasjonen skal være i h.t. sterkstrømsnormen. Kablene skal strekkavlastes. Forbindelsene mellom regulersentralen, shuntmotor og pumpe, skal være installasjonskabel. Følerkablene skal ikke legges sammen med nettkabelen. ( Beskyttelsesklasse II EN ). Tillatt lengde kabler Til alle følere: Cu-kabel ø 0,6 m 2 Cu-kabel ø 1,0 m 2 Cu-kabel ø 1,5 m 2 maks. 20 mtr. maks. 80 mtr. maks. 120 mtr. Til rompanelet: Cu-kabel ø 0,25 m 2 Cu-kabel ø 0,5 m 2 maks. 37 mtr. maks. 75 mtr. FRONT SIDE ,8 Alle mål i mm 12

22 Veggmontering 1. Fjærn sokkelen fra regilatoren. 2. Hold sokkelen mot veggen ( TOPP skal peke opp ). 3. Merk av festehullene. 4. Bor hull. 5. Ta ut de åpningene du trenger for å føre inn kablene. 6. Skru sokkelen fast på veggen. 7. Koble til kablene i sokkelen. Innfelling i front på kjele ( eventuellt i El.skap ) Maksimum tykkelese: 3 mm. Nødvendig utskjæring: 92 x 138 mm ( + 1 mm / - 0 mm. 1. Fjern sokkelen fra regulatoren. 2. Ta ut de åpningene du trenger for å føre inn kablene. 3. Sett sokkelen inn i åpningen bakfra ( TOPP skal peke opp ). 4. Press den inn slik at festebøylene låser den fast. Disse skal ikke komme inn i åpningen i dekslet. 5. Koble til kablene i sokkelen. Pass på at kablene er lange nok, slik at fronten på kjelen / El.skapet kan åpnes helt. Montering av regulatoren i sokkelen 1. Pass på at låsehakenes stilling og plassering er riktig. ( se illustrasjonen på innsiden av regulatoren ). 2. Press inn regulatoren til den stopper ( TOPP skal peke opp). 3. Stram til låseskruene vekselsvis. 13

23

24 Når det gjelder vannbåren varme ctc Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Shuntautomatikk RVA 46

Shuntautomatikk RVA 46 Shuntautomatikk B RVA 46 Mai. -02 Stikkordregister Innledning Side 2 Betjening 2 Driftstart 17 Elektrisk installasjon 5 Elektriske anslutninger 23 Elektriske ledninger 3, 5 Forberedende funksjonskontroller

Detaljer

Shuntautomatikk HMC 82

Shuntautomatikk HMC 82 Shuntautomatikk HMC 82 Funksjon - Drift og Vedlikehold 853 40 16 FERROFIL www.ctc.no April 09 Sentral Vegg og bordstativ Turføler Shuntstyring Shuntmotor Leveres i Norge av: ctc FerroFil Hovedkontor: Runnibakken

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Sentralenhet Oversikt 2 NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast i programmeringsmodus 1 NB! Sirkelens blanke felt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg...living full of energy SLIK VIRKER ANLEGGET DITT Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

Shuntautomatikk BAS RVA 46

Shuntautomatikk BAS RVA 46 Shuntautomatikk BAS RVA 46 Funksjon - Drift og Vedlikehold www.ctc.no Okt.09 Stikkordregister Innledning Side 5 Betjening 5 Driftstart 11 Elektrisk installasjon 6 Elektriske anslutninger 10 Elektriske

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

evohome COMFORT PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS

evohome COMFORT PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS evohome COMFORT PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS 30% Vis kundene dine at de kan spare opp til 30 % energikostnader uten at det går på bekostning av komforten: takket være evohome "sone for sone"-regulatoren.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 57614 02/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 2 PRODUKTPROGRAM.......... SIDE 3 CE-MERKING............ SIDE 3 TEKNISKE DATA............ SIDE 5 KLASSIFISERING........... SIDE 6 FØLERINSTALLASJON.........

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.:

MONTERINGSANVISNING Dokument: /A NO Artikkelnr.: MONTERINGSANVISNING Dokument: 4990-0060/A NO Artikkelnr.: 4990-0060 Juli - 04 GENERELT Når seksjonene skal settes sammen, anbefales det utelukkende å benytte originalverktøy. Nummeret på spesifikasjonen

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat Betjening frontpanel Endring av parametere Aktivt punktum. Temperatur er innenfor område -0,9

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

INSTRUKSJON Digital Master type WLM-1FS & -3FS

INSTRUKSJON Digital Master type WLM-1FS & -3FS INSTRUKSJON Digital Master type WLM-1FS & -3FS Digital Master er beregnet for tilkobling av flere romtermostater og termoelementer for et gulvvarmeanlegg, men den kan også benyttes for radiatorer og andre

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

57692b qxd: /02/09 12:10 Side 1. Type MTD2 med trådløs IR-gulvføler. Norsk

57692b qxd: /02/09 12:10 Side 1. Type MTD2 med trådløs IR-gulvføler. Norsk 57692b-01-09.qxd:57097 03/02/09 12:10 Side 1 57692B 01/09 (DJU) Type MTD2 med trådløs IR-gulvføler 57692b-01-09.qxd:57097 03/02/09 12:10 Side 2 Advarsel: Livsfarlig spenning kan forekomme i denne enheten.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 67041E 11/12 (JRK) BRUKSANVISNING MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10 Sentralstyring Innhold Meny... 1 Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2 Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 Manuell temperaturinnstilling...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

MTC3-1991 Bruksanvisning

MTC3-1991 Bruksanvisning 67562 05/16 (JRK) MTC3-1991 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Innhold 2 Innledning 3 Menyoversikt 4 APP : Følerbruk 1/2 5 APP : Følerbruk 2/2 6 SCA : Temperaturskala 7 Li : Gulvtemperaturgrense

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

INSTRUKSJON Standard Master type WLM-1BA & -3BA

INSTRUKSJON Standard Master type WLM-1BA & -3BA INSTRUKSJON Standard Master type WLM-1BA & -3BA Masteren er beregnet for tilkobling av flere romtermostater og termoelementer for et gulvvarmeanlegg, men den kan også benyttes for radiatorer og andre varmelegemer.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust.

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. VÆSKEFYLT FØLER- ELEMENT For høyere lukkekraft, lavere vedlikeholdskostnader og

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

LK Ledningsbasert Romregulering Bas (NO)

LK Ledningsbasert Romregulering Bas (NO) LK Ledningsbasert Romregulering Bas (NO) Utførelse LK Romregulering BAS NO er et ledningsbasert reguleringssystem beregnet for LK gulvvarme. For beste energieffektivitet arbeider systemet med såkalt selvmoduleringsteknikk

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer