Shuntautomatikk RVD 120

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Shuntautomatikk RVD 120"

Transkript

1 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold April 2013

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Tastatur 1, 3 Følere 1, 2 Programmering 2 Testprogram 2 Kontroll av motorens dreieretning 3 Tilkoblinger 3 Innstillinger radiatordrift 4, 5 Varmekurve 6 Avlesning av verdier 6 Betjeningsknapper 7 Innstillinger gulvvarmedrift 8, 9 Varmekurve 10 Avlesning av verdier 10 Betjeningsknapper 11 Montering av regulator RVS Veggmontering 13 Innfelling 13 Montering av regulatoren i sokkelen 13

8 Regulersentral Tast for valg av driftsmodus. 2 Display. 3 Taster for valg av betjeningslinje i display. 4 Tast for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell. 5 Tast for produksjon av forbruksvann AV / PÅ. Hvis dette er installert. 6 Taster for endring av verdier. 7 Ratt for innstilling av dagtemperatur. Kan endres + / - 8 C. føler vanntemperaturen med føleren QAD 22 og regulerer denne i forhold til utetemperaturen som registreres med føleren QAC 22. Når utetemperaturen synker, skal vanntemperaturen stige for at romtemperaturen skal være som man ønsker. Vanntemperaturen reguleres i forhold til innstilt varmekurve. Som tilleggsutsyr kan man eventuelt koble til rompanelet QAW 50 Denne har en innebygd romtemperaturføler som vil hjelpe til med å holde ønsked romtemperatur. Ved bruk av rompanel må det ikke benyttes romtermostat for gulvvarmekursen i det samme rommet. 1

9 Sentral : Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Turføler QAD 22: Spennes fast på turledningen etter shuntventilen. Bak Åpen Strips for feste Uteføler QAC 22: Plasseres normalt på husets nord eller nord-øst vegg. Romtermostat QAW 50: Plasseres på innevegg i det rommet som benyttes mest. OBS! Må ikke plasseres ( Tilleggsutstyr ) i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde. Shuntmotor SQK 34: Monteres på shuntventilen, når denne er satt i midtstilling, rattet fjernes, en bolt i shuntventilen byttes ut med medfølgende messingbolt med tapp ( noen ventiler er tilrettelagt for dette ), - så settes aluminiumsnavet på shuntakselen, shuntmotoren settes i midtstilling og monteres på plass. Stram så til med en umbraconøkkel i rattet på shuntmotoren. PROGRAMMERING Automatikken er fabrikkinnstilt og ferdig til bruk efter installasjon. Se tabellene på de to neste sidene. NB! Klokke og dag må programmeres. TESTPROGRAM FOR INSTALLATØREN På linjene 141 og 142 kan man få testet følere og releer Test av følere: 0 = uteføler 1 = turføler 3 = romføler Reletest: 0 = normaldrift ( ikke test ) 1 = alle releer AV ---- = brudd eller ingen føler 000 = kortslutning Avslutte reletest: velg en annen linje. trykk på tasten for valg av driftsart. automatisk etter 8 minutter. 2

10 Kontroll av motorens dreieretning Trykk på tast nr. 4 på sentralen for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell. Trykk på tast nr. 6 merket med -. Motoren skal nå stenge ( gå mot 0 ) når tasten holdes inne. Hvis motoren åpner ( går mot 10 ( 0 )), må tilkoblingene Y1 og Y2 byttes om. Dette gjøres enklest i motoren. Trykk på tast nr. 4 på sentralen for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell. Trykk på tast nr. 6 merket med +. Motoren skal nå åpne ( gå mot 10 ( 1 )) når tasten holdes inne. Avslutt med å trykke på tast nr. 1 merket. Gul lampe for manuell styring skal nå slukke. Hvis tast nr. 1 merket blinker: Når rompanelet QAW50 er monter, kan årsaken være: AUTO er ikke valgt. Velg AUTO på rompanelet. Overstyring av driftstid er aktivert ( trakantknapp nederst i høyre hjørne. Trykk en gang på denne knappen. Knappen skal lyse rødt på QAW50 ved dagdrift. Vi anbefaler ikke nattsenking av gulvvarmeanlegg. Trykk på på for å koble ut nattsenking. 230V tilkoblinger AC 230V L F1 N Y1 Y2 180 Y1 Y2 N Y1 F3 Q1 84 Q1 N1 Disse 2 laskene må legges. Y1 = Motor SQK 34 / 39 for shuntventil. Q1 = Sirkulasjonspumpe gulvvarmekurs. A6 B9 B1 Svakstrømstilkoblinger D1 D2 B M B M A6 MD B9 B1 M B3 B7 B71 N1 = Regulator. A6 = Rompanel QAW50. B9 = Uteføler QAC 22. B1 = Turføler QAD 22. 3

11 Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer. Velg funksjonskode ( Linje ). Finn den ønskede funksjonsjoden med disse knappene. Velg innstillingsverdi. Still inn ønsked verdi / settpunkt med disse kappene. Bekreft ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Ved å Trykk på tasten eller aktiveres sluttbrukernivå Her programmerer huseieren inn sine ønskede parametere. Linje 1 Aktuell innstilt romtemperatur Displayfunksjon Inkl. romtermostat 2 Senket, innstilt romtemperatur 14 C Variabel... C Fra normal temperatur til frostbeskyttelse Innstilt turtemperatur frostbeskyttelse / helg- / feriedrift 8 C 8 C... variabel... C Fra 8 til senket turtemperatur Helg- / ferie programmering bare med romtermostat QAW 70 Varmekurvens helning 15 2, Den effektive helningen er 10 ganger mindre Programmering av ukedag Aktuell ukedag 1...7, = mandag, 2 = tirsdag osv. 1-7 = hele uken Tid På periode 1 6:00 00: :00... Tidsstyrt program for periode 1 -:- = Fasen deaktivert Tid Av periode 1 22:00 00: :00... Tidsstyrt program for periode 1 -:- = Fasen deaktivert Tid På periode 2 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 2 -:- = Fasen deaktivert Tid Av periode 2 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 2 -:- = Fasen deaktivert Tid På periode 3 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 3 -:- = Fasen deaktivert Tid Av periode 3 -:- 00: :00... Tidsstyrt program for periode 3 -:- = Fasen deaktivert Tid Funksjon, visning Fabr. instilling Ikke definert Område 00: :59 14 Ukedag -: = Mandag, 2 = tirsdag osv. 15 Dato Dag, måned 16 År Innstilling Forklaring, henvisninger, tips 24 Romtemperatur Displayfunksjon Utetemperatur Displayfunksjon Hold tasten og inntrykte i 3 sekunder. Da kommer aktuell utetemperatur til å vises svakt i displayet Turtemperatur varmekrets Displayfunksjon Hold tastene og inntrykte så kommer aktuell innstilt temperatur opp. Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 4

12

13 Linje Funksjon, visning Fabr. instilling Område Innstilling Forklaring, henvisninger, tips Resetting av betjeningslinjene , og 41, 42 Hold knappene og til indikeringen skifter: 0 ( blinkende ) = Normaltilstand 1 = Resetting av fabrikkinnstillingene kommer til å bli utført Feilindikering Displayfunksjon 10 = Feil på uteføler 30 = Feil på turføler 40 = Feil på returføler i primækretsen 42 = Feil på returføler i sekundærkretsen 50 = Feil på føler tappevann 61 = Feil i romføler 62 = Enhet med feil PPS adresse tilkoblet 86 = Kortslutning i bussen til romføleren Mosjonering av sirkulasjonspumpe IKKE gulvvarmesystem Skift vintertid - sommertid Skift sommertid - vintertid / 1 0 = Ingen periodisk pumpemosjonering 1 = Ukentlig pumpemosjonering aktiv... Innstilling av første mulige omkoblingsdato... Innstilling av første mulige omkoblingsdato 95 Maksimum turtemperatur varmekrets... variabel C... C 96 Minimum turtemperatur varmekrets... 8 C......variabel... C Test av følere: 0 = uteføler 1 = turføler 3 = romføler Reletest: 0 = normaldrift ( ikke test ) 1 = alle releer AV = brudd eller ingen føler 000 = kortslutning 0 Avslutte reletest: velg en annen linje. trykk på tasten for valg av driftsart. automatisk etter 8 minutter. Visning av aktive begrensninger. Displayfunksjon Maksimumbegrensning 2 = turtemperatur 5 = romtemperatur Minimumbegrensning 11 = romtemperatur, redusert settpunkt. 12 = turtemperatur Resett av betjeningslinjene Hold tastene og til visningen i displayet skifter: 0 ( blinker ) = normaltilstand 1 = resett til fabrikkinnstillingene er utført Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 5

14

15 Varmekurve Turvannstemperatur 40,0 35, ,0 27,5 25,0 22,5 20, , , , ,0 60 7,5 50 5,0 40 2, Utetemperatur Varmekurve Fabrikkinnstilt varmekurve på 15 gir en turtemperatur på ca. 77 C ved en utetemperatur p -20 C. Ønsker man en høyre eller lavere kurve, så innstilles den i h.t. kurvene ovenfor. Varmekurven er riktig innstilt når samme romtemperatur oppnås uansett hva utetemperaturen er. Ur Klokkeslett og ukedag stilles inn på linjene 13 og 14. Kontroller også... at displayet er tomt på linje 50. Hvis det ligger en feilmelding her, kan det bety at en føler er tilkoblet galt. Se eventuelt på kodene vedrørende feilmeldinger på linje 50. at displayet viser tallet 1 på linje 51. Still inn med + - knappene hvis tallet 2 eller 3 vises. Når er ferdig programmert, lukkes dekslet og man trykker Ønsker man ikke nattsenkning, trykker man på knappen turvannstemperaturen. Mer informasjon neste side. for drift med nattsenkning. for drift uten nattsenkning av Avlesning av verdier Linje Funksjon, parameter Enhet 25 Utetemperatur C 27 Turvannstemperatur C Utetemperatur og turvannstemperatur kan avleses på linje 25 og 27. 6

16 Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere turvannstemperaturen litt opp eller ned. Normal innstilling er + 20 C. Betjeningskontroll Automatisk - Regulering av turvannstemperatur i h.t. innprogrammert varmekurve. - Nattsenking kjøres automatisk ifølge innlagt tidsprogram ( se nedenfor ). - Frostbeskyttelse er sikret ( minimumstemperatur = 8 C ). Kontinuerlig - Regulering av turvannstemperatur i h.t. innprogrammert varmekurve. - Ingen nattsenking av temperaturen. - Frostbeskyttelse er sikret. Standby - Alle varmefunksjoner AV. Denne knappen kan benyttes om du skal reise bort for lengre tid. - Frostbeskyttelse er sikret. Manuell operasjon - Varmekretspumpe går. - Ventil i primærkretsen kan opereres manuelt med innstillingsknappene Tidsprogram for nattsenking Ingen nattsenking av turvannstemperature. Nattsenking av turvannstemperaturen mellom klokken og alle dager. Disse tidspunktene er forhåndsprogrammert i regulatoren. Ønskes andre tidspunkter, kan disse programmeres på linjene Nattsenkingstemperaturen kan endres på linje 2. 7

17 Oversikt over innstillinger ved bruk av gulvvarme Velg funksjonskode ( Linje ). Finn den ønskede funksjonsjoden med disse knappene. Velg innstillingsverdi. Still inn ønsked verdi / settpunkt med disse kappene. Bekreft ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Ved å Trykk på tasten eller aktiveres sluttbrukernivå Her programmerer huseieren inn sine ønskede parametere. Linje 1 Aktuell innstilt romtemperatur Displayfunksjon Inkl. romtermostat 2 Senket, innstilt romtemperatur 14 C Variabel... C Fra normal temperatur til nattsenking Innstilt turtemperatur frostbeskyttelse / helg- / feriedrift 8 C 8 C... variabel... C Fra 8 til senket turtemperatur Helg- / ferie programmering bare med romtermostat QAW 70 Varmekurvens helning 15 2, Den effektive helningen er 10 ganger mindre Tid Funksjon, visning Fabr. instilling Ikke definert Område 00: :59 14 Ukedag -: = Mandag, 2 = tirsdag osv. 15 Dato Dag, måned 16 År Innstilling Forklaring, henvisninger, tips 24 Romtemperatur Displayfunksjon Utetemperatur Displayfunksjon Hold tasten og inntrykte i 3 sekunder. Da kommer aktuell utetemperatur til å vises svakt i displayet Turtemperatur varmekrets Displayfunksjon Hold tastene og inntrykte så kommer aktuell innstilt temperatur opp. Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 8

18 Linje Funksjon, visning Fabr. instilling Område Innstilling Forklaring, henvisninger, tips Resetting av betjeningslinjene , og 41, 42 Hold knappene og til indikeringen skifter: 0 ( blinkende ) = Normaltilstand 1 = Resetting av fabrikkinnstillingene kommer til å bli utført Feilindikering Displayfunksjon 10 = Feil på uteføler 30 = Feil på turføler 40 = Feil på returføler i primækretsen 42 = Feil på returføler i sekundærkretsen 50 = Feil på føler tappevann 61 = Feil i romføler 62 = Enhet med feil PPS adresse tilkoblet 86 = Kortslutning i bussen til romføleren For å komme videre fra linje 50, hold begge programknappene inne samtidig til linje 51 vises Mosjonering av sirkulasjonspumpe IKKE gulvvarmesystem Skift vintertid - sommertid Skift sommertid - vintertid / 1 0 = Ingen periodisk pumpemosjonering 1 = Ukentlig pumpemosjonering aktiv... Innstilling av første mulige omkoblingsdato... Innstilling av første mulige omkoblingsdato 95 Maksimum turtemperatur varmekrets... variabel C... C 96 Minimum turtemperatur varmekrets... 8 C......variabel... C Test av følere: 0 = uteføler 1 = turføler 3 = romføler Reletest: 0 = normaldrift ( ikke test ) 1 = alle releer AV = brudd eller ingen føler 000 = kortslutning 0 Avslutte reletest: velg en annen linje. trykk på tasten for valg av driftsart. automatisk etter 8 minutter. Visning av aktive begrensninger. Displayfunksjon Maksimumbegrensning 2 = turtemperatur 5 = romtemperatur Minimumbegrensning 11 = romtemperatur, redusert settpunkt. 12 = turtemperatur Resett av betjeningslinjene Hold tastene og til visningen i displayet skifter: 0 ( blinker ) = normaltilstand 1 = resett til fabrikkinnstillingene er utført Avslutt ved å gå til neste funksjoskode eller trykk eller når alle ønskede verdier er programmert. Resetting av fabrikkinnstillinger: Se linje 49. 9

19 Varmekurve Turvannstemperatur 40,0 35, ,0 27,5 25,0 22,5 20, , , , ,0 60 7,5 50 5,0 40 2, Utetemperatur Varmekurve Fabrikkinnstilt varmekurve på 15 gir en turtemperatur på ca. 77 C ved en utetemperatur p -20 C. Ved gulvvarmedrift settes varmekurven på 6,5, hvilket vil gi en turtemperatur på ca. 40 C Ønsker man en høyre eller lavere kurve, så innstilles den i h.t. kurvene ovenfor. Varmekurven er riktig innstilt når samme romtemperatur oppnås uansett hva utetemperaturen er. Ur Klokkeslett og ukedag stilles inn på linjene 13 og 14. Kontroller også... at displayet er tomt på linje 50. Hvis det ligger en feilmelding her, kan det bety at en føler er tilkoblet galt. Se eventuelt på kodene vedrørende feilmeldinger på linje 50. at displayet viser tallet 1 på linje 51. Still inn med + - knappene hvis tallet 2 eller 3 vises. Når er ferdig programmert, lukkes dekslet og man trykker for drift uten nattsenkning av turvannstemperaturen. Nattsenking anbefales ikke ved gulvvarmedrift pga. tregheten i materialene i gulvet. Mer informasjon neste side. Avlesning av verdier Linje Funksjon, parameter Enhet 25 Utetemperatur C 27 Turvannstemperatur C Utetemperatur og turvannstemperatur kan avleses på linje 25 og

20 Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere turvannstemperaturen litt opp eller ned. Normal innstilling er + 20 C. Betjeningskontroll Automatisk Anbefales ikke ved gulvvarmedrift. Nattsenking anbefales ikke ved gulvvarmedrift pge. tregheten i materialene i gulvet. Kontinuerlig - Regulering av turvannstemperatur i h.t. innprogrammert varmekurve. - Ingen nattsenking av temperaturen. - Frostbeskyttelse er sikret. Standby - Alle varmefunksjoner AV. Denne knappen kan benyttes om du skal reise bort for lengre tid. - Frostbeskyttelse er sikret. Manuell operasjon - Varmekretspumpe går. - Ventil i primærkretsen kan opereres manuelt med innstillingsknappene 11

21 Montering Monteringssted I et tørt rom. Monteringsmuligheter: - Veggmontering - Innfelling i front på kjele Tillat omgivelsestemperatur: C. Elektroinstallasjon Elektroinstallasjonen skal være i h.t. sterkstrømsnormen. Kablene skal strekkavlastes. Forbindelsene mellom regulersentralen, shuntmotor og pumpe, skal være installasjonskabel. Følerkablene skal ikke legges sammen med nettkabelen. ( Beskyttelsesklasse II EN ). Tillatt lengde kabler Til alle følere: Cu-kabel ø 0,6 m 2 Cu-kabel ø 1,0 m 2 Cu-kabel ø 1,5 m 2 maks. 20 mtr. maks. 80 mtr. maks. 120 mtr. Til rompanelet: Cu-kabel ø 0,25 m 2 Cu-kabel ø 0,5 m 2 maks. 37 mtr. maks. 75 mtr. FRONT SIDE ,8 Alle mål i mm 12

22 Veggmontering 1. Fjærn sokkelen fra regilatoren. 2. Hold sokkelen mot veggen ( TOPP skal peke opp ). 3. Merk av festehullene. 4. Bor hull. 5. Ta ut de åpningene du trenger for å føre inn kablene. 6. Skru sokkelen fast på veggen. 7. Koble til kablene i sokkelen. Innfelling i front på kjele ( eventuellt i El.skap ) Maksimum tykkelese: 3 mm. Nødvendig utskjæring: 92 x 138 mm ( + 1 mm / - 0 mm. 1. Fjern sokkelen fra regulatoren. 2. Ta ut de åpningene du trenger for å føre inn kablene. 3. Sett sokkelen inn i åpningen bakfra ( TOPP skal peke opp ). 4. Press den inn slik at festebøylene låser den fast. Disse skal ikke komme inn i åpningen i dekslet. 5. Koble til kablene i sokkelen. Pass på at kablene er lange nok, slik at fronten på kjelen / El.skapet kan åpnes helt. Montering av regulatoren i sokkelen 1. Pass på at låsehakenes stilling og plassering er riktig. ( se illustrasjonen på innsiden av regulatoren ). 2. Press inn regulatoren til den stopper ( TOPP skal peke opp). 3. Stram til låseskruene vekselsvis. 13

23

24 Når det gjelder vannbåren varme ctc Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Solarautomatikk ASC

CTC Solarautomatikk ASC Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Parca El 150 OX 2001 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil A/S forbeholder

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer