Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

2

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i

4 Innholdsfortegnelse Sjekkliste 7 Viktig å tenke på! 8 Sikkerhetsforskrifter 8 1. Husets varmeinnstilling Tekniske data Tabell 400V 3N~ Tabell 230V 1N~ Tabell 230V 3N~ Mål og anslutninger CTC EcoZenith i250 konstruksjon Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Styringssystemet Menyoversikt Detaljbeskrivelse menyer Startside Beskrivelse av ikoner Romtemperatur Innstilling av romtemperatur uten romføler Ved feil på uteføler/romføler Nattsenking temperatur Varmtvann Ukeprogram varmtvann Driftsinfo Driftsinfo EcoZenith Driftsinfo Varmesystem Historisk driftsinfo Driftsinfo Varmepumpe Driftsinfo varmesystem Avansert Tid & språk Innstillinger Radiatorsystem 1 eller Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Inns Frikjøling (tilbehør) Solpaneler Difftermostatfunksjon Pool Lagre og hente innstillinger Definere system Def radiatorsystem 1 eller Def varmepumpe (tilbehør) Definer C TC SMS (tilbehør) Definer frikjøling (tilbehør) Definer solpaneler (tilbehør) Definer Diff.termostatfunksjon Definer pool (tilbehør) Definer fjernstyring Service Funksjonstest Alarmlogg Drift og vedlikehold Feilsøking/egnede tiltak Informasjonstekster Alarmtekster Installasjon Transport Utpakking Standardleveranse Rørinstallasjon Påfylling Trykkfall shuntventil Pumpekurve ladepumpe Prinsippskjema Tilkobling til varmepumpe VVC-system Energyflex Elinstallasjon Strømforsyning 79 Elinstallasjon 400V 3N~ 79 Elinstallasjon 230V 3~ 79 Elinstallasjon 230V 1N~ Plassering av elektriske komponenter Eltilkobling til varmepumpe Kommunikasjon Strømforsyning varmepumpe 400V 3N~ Strømforsyning varmepumpe 230V 3N~ Strømforsyning varmepumpe 230V 1N~ Tilkobling av varmepumpens kontakt Lavspenning Tilkobling strømføler Plinter Innstillinger som utføres av elinstallatøren Innstilling av eleffekt i reservemodus Omkobling til 18 kw elkolbeeffekt Tilkobling pumpe (G46) til difftermostatfunksjon Tilkobling føler (B46) til difftermostatfunksjon Koblingsskjema 3x400 V Koblingsskjema 3x230 V Koblingsskjema 1x230 V Komponentliste koblingsskjema Resistanser for følere Tilkobling av varmepumpe CTC EcoAir 500M Menyfunksjoner unikt for CTC EcoAir 500M Driftsinfo varmepumpe Innstillinger Varmepumpe Innst. varmepumpe forts Innst.skjema lydreduksjon Førstegangs start 103 Samsvarserklæring CTC EcoZenith i250

5 Gratulerer med ditt nye produkt Du har nettopp kjøpt en CTC EcoZenith i250, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder produktet. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC EcoZenith i250 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette systemtanken CTC EcoZenith i250 er en komplett systemtank som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har innebygd elkolbe på totalt 15 kw og er utstyrt med en motorisert shuntventil som sørger for at du får riktig og jevn temperatur ut til radiatorene. CTC EcoZenith i250 har en innebygd sirkulasjonspumpe for tilkobling til varmepumpe. CTC EcoZenith i250 är endast godkänd att installeras i paket med värmepumparna CTC EcoAir 406 CTC EcoPart 406 CTC EcoAir 408 CTC EcoPart 408! Informasjon og energimerking skal overleveres sluttkunde for den aktuelle CTC EcoAir 410 CTC EcoPart 410 pakkeløsningen CTC EcoAir 510M CTC EcoAir 520M* CTC EcoPart 412* Ecodesigninformasjonen om aktuell kombinasjon (aktuell pakkeløsning) kan hentes/lastes ned på hvor også energimerker kan skrives ut. *Ta hensyn til flowkrav spesielt for modellene CTC EcoAir 520M og CTC EcoPart 412. Se også funksjonen "Nøyaktig turtemp.", og bruk større sirkulasjonspumpe ved behov. All styring av varmepumpen og ladepumpen er innebygd i CTC EcoZenith i250. Med dette supplementet får du et svært miljøvennlig og energieffektivt oppvarmingssystem. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se eget avsnitt i denne boken. CTC EcoZenith i250 5

6 CTC EcoZenith i250 har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking Den innebygde kobbersløyfen gir rikelig med varmtvann. CTC EcoZenith i250 har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC EcoZenith i250 servicevennlig. Den leveres som standard med romfølere med lysdioder som begynner å blinke hvis det oppstår en feil. Hvis du vil supplere CTC EcoZenith i250 med en annen oppvarming, kan du enkelt gjøre dette takket være to unike tilkoblinger. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du f.eks. laste varmesystemet med solenergi. la en vannmantlet kamin bidra med varme. koble til en varmeveksler for å varme opp et svømmebasseng. 6 CTC EcoZenith i250

7 Sjekkliste Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen. Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, funksjonen kontrolleres og kunden informeres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. CTC EcoZenith i250 påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. CTC EcoZenith i250 plassert slik at service er mulig. Sirkulasjonspumpen(e)s kapasitet for nødvendig flow. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting og trykksetting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. Spillrør til sluk montert. Elinstallasjon Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Turføler, returføler + ev. nødvendig føler for valgt system Uteføler Romføler (valgbar) Tilbehør Varmepumpe aktivert og startet Eleffekt og sikring, tilpasset for boligen, i normal drift og reservemodus Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Inntrimmingsinformasjon, varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør CTC EcoZenith i250 7

8 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges ned med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, skal det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Installatøren skal taste inn den firesifrede koden 8818, under meny: Service/Fabrikkinnst. kodet, innen en uke, dette låser maksimal effekt Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets elsystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjele/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapittelet Drift og vedlikehold. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som har en manglende erfaring og kunnskap så lenge de ikke har fått rettledning og instruksjoner om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsikt slik at de ikke leker med apparatet. 8 CTC EcoZenith i250

9 ! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende Produksjonsnummer Å merke seg for huseieren Fyll ut feltene nedenfor. Det er verdifull informasjon hvis det kreves servicetiltak Produkt: Produksjonsnummer: Produkt: Produksjonsnummer: Installasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Elinstallasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Med forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer. CTC EcoZenith i250 9

10 1. Husets varmeinnstilling Husets varmeinnstilling Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig. Én bolig trenger 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, en annen trenger 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. i nnstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere varmen utover den innstilte varmekurven. Ved drift uten romføler er det den valgte varmekurven som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Innjustering av grunnvarmen for varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for boligen ved å stille inn to verdier i styringssystemet. Dette gjør du i menyen Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/ Helning eller Justering. Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene. Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne. (Dette for å fi nne den laveste kurven for den beste varmepumpeøkonomien) Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. (Hvis utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til passende nivå.) Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer. Egnede grunnverdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende fl ater krever høyere turtemperatur. Under Avansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ kan du stille inn helningen (varmekurvens helning) for varmesystemet. Anbefalte verdier er: Kun gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem (velisolerte hus) Helning 40 Normaltemperatursystem (fabrikkinnstilling) Helning 50 Høytemperatursystem (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert) Helning CTC EcoZenith i250

11 Innjustering av varmekurven Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve. Innjustering hvis det er for kaldt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Øk verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Øk verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Innjustering hvis det er for varmt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Reduser verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Reduser verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. i For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte. Når grunnverdiene er noenlunde riktig innstilt, kan du finjustere kurven direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. CTC EcoZenith i250 11

12 Eksempel på varmekurver I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer. Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Justering Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus. Helning 50 C Justering +5 ºC Helning 50 C Justering 0 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i baderom). 12 CTC EcoZenith i250

13 Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Turtemperatur ºC Oppvarming Varmen avslått Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C, verdien "Varme av, ute" kan endres i menyen Avansert/Innstillinger/Varmesystem. I systemer med radiatorpumpe innebærer avslått varme at radiatorpumpen stoppes. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme. Utetemperatur Varme av, ute ºC Automatikk eller fjernstyrt sommerperiode Fra fabrikken inntrer "sommer" ved 18 ºC med automatikk fordi "Varmemodus" er stilt på "Auto". Varmemodus Auto betyr automatikk. Auto (Auto/På/Av) På betyr at varmen er på. For systemer med shunt og radiatorpumpe arbeider shunten til børverdi temperatur og radiatorpumpen er på. Av betyr at varmen er avslått. For systemer med radiatorpumpe er radiatorpumpen avslått. Varme, ekst. modus ( /Auto/På/Av) Mulighet til å fjernstyre om varmen skal være på eller av. Auto betyr automatikk. På betyr at varmen er på. For systemer med shunt og radiatorpumpe arbeider shunten til børverdi temperatur og radiatorpumpen er på. Av betyr at varmen er avslått. For systemer med radiatorpumpe er radiatorpumpen avslått. Intet valg betyr ingen funksjon ved aktivering. CTC EcoZenith i250 13

14 2. Tekniske data 2.1 Tabell 400V 3N~ Eldata CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar, trinn på 0,3 kw) Maks. driftsstrøm vid 3.6 / 5.5 / 9.0 kw Elpatron IP-klasse 400V 3N~ 50Hz kw kw kw 3+6/6+6/9+6 IPX1 Varmebærersystem Vannvolum kjele (V Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L l 223 bar 2,5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) l 5,7 Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) bar 10 Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) C 110 Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

15 2.2 Tabell 230V 1N~ Eldata CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar: 3, 5, 7, 9, 12 kw) IP-klasse 230V 1N~ 50 Hz kw 12,04 12,04 kw 0-12 IPX1 Varmebærersystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer l 223 bar 2,5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) l 5,7 Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) bar 10 Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) C 110 Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 15

16 2.3 Tabell 230V 3N~ EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Eldata 230V 3N~ Merkeeffekt el Tilsatsel Maks. driftsstrøm vid 2,4/ 4,6/ 7.0 kw Elpatron IP-klasse kw kw kw 7+7 (3) 7+7 (3) IPX1 Varmebærersystem EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Vannvolum kjele (V Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer l 223 bar 2.5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) EcoZenith i250 H l 5.7 bar 10 C 110 EcoZenith i250 L Øvrige data EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

17 3. Mål og anslutninger Høy / lav variant Høy / lav variant Høy variant / / / Lufting 2. Sikkerhetstilkobling spilledning 3/ Kaldtvannstilkobling Ø22 mm 4. Varmtvann Ø22 mm 5. Radiatortur klemring Radiatorretur Ø22 / ekspansjonstilkobling Fra varmepumpe Ø22 (CTC EcoZenith i250l) 8. Til varmepumpe Ø22 (CTC EcoZenith i250l) Løftemuffe Rp 3/4 10. Uttak for tilkobling av eksterne systemer/energyflex (bak frontplaten) CTC EcoZenith i250 17

18 4. CTC EcoZenith i250 konstruksjon Bildet nedenfor viser den prinsipielle oppbygningen til CTC EcoZenith i250. Hvis varmepumpe er tilkoblet, hentes energien i luften eller berget/jorden opp av kjølesystemet. Kompressoren øker deretter temperaturen til et anvendelig nivå. Deretter leveres energien til varmesystem og varmtvann. De innebygde elkolbene hjelper til når man trenger tilskuddsvarme eller når varmepumpen ikke er tilkoblet. Varmepumperør CTC EcoZenith i250 L er utstyrt med tilkoblingsrør for topptilkobling Ferskvannstilkoblinger Her kobles boligens tappevannstilkoblinger til. Kaldt vann ledes ned og forvarmes i sløyfepakkens nedre del. Bivalent shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at det leveres jevn varme til radiatorsystemet. Øvre del I sløyfens øvre del ettervarmes vannet til ønsket temperatur. Isolasjon Kjelen er isolert med formstøpt polyuretanskum for små varmetap. Kamflenssløyfe for varmtvann EcoZenith i250 er utstyrt med en veldimensjonert kamfl enssløyfe av kobber. Fordi varmtvann ikke lagres, er det ingen risiko for legionellabakterier. Nedre del I sløyfens nedre del forvarmes varmtvann av det varmepumpeoppvarmede vannet. Mesteparten av sløyfen ligger i denne delen. Elkolbe øvre Innebygd øvre elkolbe. Ved tilkobling med varmepumpe fungerer kolben som tilskuddsvarme. Ekspansjonstilkobling 15 mm. Elkolbe nedre Innebygd nedre elkolbe. Brukes ikke i normaldrift når varmepumpen er tilkoblet. Flowstyring Det oppvarmede vannet fra varmepumpen varmer enten den øvre eller den nedre delen av tanken. Avtapping/tilkobling ekspansjonskar To tilkoblinger i produktets nedre del der vann fra kjele og radiatorsystem kan avtappes og ekspansjonskar tilkobles. Varmebærerpumpe Den turtallsstyrte ladepumpen transporterer kjelens kalde vann til varmepumpen der energien fra luften eller berget/ jorden hentes opp og føres tilbake til kjelen. Kjelen leveres med sirkulasjonspumpe for varmepumpe opptil 12 kw! 18 CTC EcoZenith i250

19 5. Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Innstilt verdi Innstilt verdi Elkolber Fabrikkverdi Elkjele ºC 45 Elkjele tilskudd ºC 57 Elkjele XVV ºC 60 Elkjele øvre maks. kw 5.5 Elkjele nedre ºC 55 Elkjele nedre kw 6.0 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400v Tariff EL Av Varmepumpe CTC EcoPart Fabrikkverdi Kompressor Sperret Brinepumpe Auto Tariff VP Av Minste driftstid 6 Varmepumpe CTC EcoAir Fabrikkverdi Kompressor Sperret Stopp ved utetemp ºC -22 Tariff VP Av Minste driftstid 6 Øvre tank Fabrikkverdi Stopptemp. VP ºC Maks. Start/stopp diff. ºC 7 Maks. tid øvre tank 20 Maks. tid nedre tank 40 Radiatorsystem Fabrikkverdi Maks. turtemp. ºC 55 Min. turtemp. ºC Av Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romtemp. senkes -2 Turtemp. senkes -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Nøyaktig tur. Nei VV hevning Ja Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi CTC EcoZenith i250 19

20 6. Styringssystemet CTC EcoZenith i250 har et avansert, men lett oversiktlig styringssystem med berøringsskjerm der alle innstillinger gjøres direkte på skjermen. Styringssystemet i CTC EcoZenith i250: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. gjør det enkelt å gjøre innstillinger og feilsøking. Fabrikkverdier CTC EcoZenith i250 leveres med fabrikkinnstillinger som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. CTC EcoZenith i250 tilpasser automatisk vanntemperaturen til det aktuelle varmebehovet på turledningen. Dette overvåkes av styringssystemet, som hele tiden sørger for at du får optimal funksjon og økonomi. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Få hjelp av installatøren til å angi riktige verdier. Startsiden Normalvisningsmeny CTC EcoZenith Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Driftinfo system Varmepumpe Ved leveranse er CTC EcoZenith i250 klargjort for tilkobling til en CTC varmepumpe. Enten uteluftvarmepumpen CTC EcoAir 400, CTC EcoAir 500M eller bergvarmepumpen CTC EcoPart 400. OBS! Merk at tilkobling av vekselretter CTC EcoAir 500M håndteres i et eget avsnitt! Dette innebærer at styringssystemet allerede inneholder all styring for varmepumpen. Når varmepumpen er definert (på), registrerer CTC EcoZenith i250 hvilken varmepumpe som kobles til Avansert/Definer/Varmpumpe Når dette har skjedd, vises menyene som gjelder for varmepumpen. Ved leveranse er kompressoren sperret og må tillates. Dette gjøres i menyen Avansert/ Innstillinger/Varmepumpe. Menystruktur På følgende sider beskrives produktets menyer. Først kommer en oversikt, og deretter beskrives hver meny i detalj. Bildet viser driftsinformasjon med varmepumpen CTC EcoAir tilkoblet. Driftinfo system Bildet viser driftsinformasjon med varmepumpen CTC EcoPart tilkoblet. 20 CTC EcoZenith i250

21 7. Menyoversikt Innstilling av av romtemperatur Romtemperatur Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 (50) 1 2 Nattsenking Ferie Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Startsiden CTC EcoZenith Mandag 09:35 Extra Varmtvann På Temperatur Normal 0.0 Time Ukeskjema Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert Informasjon om varmesystemet ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Driftinfo system Meny for avanserte innstillinger Avansert Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: CTC EcoZenith i250 21

22 Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 (50) 1 2 Nattsenking radiatorsystem Uke program Dag for dag NS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nattsenking Ferie Nattsenking radiatorsystem Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Skjema ferie Ferieperiode 3 dager Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Ukeskjema varmtvann Extra Varmtvann På Temperatur Normal 0.0 Time Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag VV Ukeskjema 22 CTC EcoZenith i250

23 Informasjon om varmesystemet Driftinfo system i T ºC 60 Driftinfo varmesystem i i Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Historisk driftinfo Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Elvarme kwh 29 Kompressor: Driftinfo EcoZenith Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (58) Tank nedre C 42 (45) Eleffekt kw Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Diff.term. Pumpe / ºC Av 32 Pool ºC Av 0 (22) Driftinfo kompressor Radiatorsystem 2 Total driftstid 1540 Driftinfo radiatorsystem Turtemperatur 1 ºC 33(34) Returtemperatur ºC 31 Radiatorpumpe På Shunt Åpne forsinkelse shunt 180 Turtemperatur 2ºC 33(34) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Åpne Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe/vifte På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Utendørs 7.1 Avfrost ur 25.1 Strøm L1 4.0 CTC EcoZenith i250 23

24 Meny for avanserte innstillinger Avansert Tid & språk Innstillinger Definere system Service Avansert Tid 21:34 Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Dato Avansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool (G50,G51,B50) Fjærnstyring Nei Nei Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon 24 CTC EcoZenith i250

25 Meny for innstillinger Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Helning ºC 50 >> << Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romstemp senkes ºC -2 Tur senkes ºC -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 >> << Nøyaktig tur Nei VV hevning Ja Gulvfunksjon mode Av Gulvfunksjon temp ºC 25 Varmepumpe Kompressor Tillatt 1 Stopp ved utetemp ºC Brinepumpe på Auto Tariff VP Av Minste driftstid 6 Smart Blokkering VP Av Elkolbe Elkjele ºC 45 Elkjele tilskudd ºC 57 Elkjele XVV ºC 60 Elkjele maks kw 5.5 Tank nedre ºC 55 Tank nedre kw 9 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 25 Matespenning 3x400V Tariff El Av Smart blokkering el Av Smart blokkering shunt Av Tank øvre Stopp temp VP C Max Start/stopp diff øvre C 7 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Smart: Lavpris ºC 10 Smart: Overkap. ºC 10 Diff termostatfunksjon Ladestart diff temp ºC 7 Ladestopp ºC 3 Ladetemperatur ºC 60 CTC EcoZenith i250 25

26 Innstillinger frikjøling Meny for å definere systemet Definere system Felles kjøle/varme Nei Kondenssikret systemnei Definere Romtemperatur SMS frikjøling 25 Smart lav pris ºC 1 Aktivere Def Smart Varmepumpe overkap. ºC Ja 2 Signalstyrke Telefon nummer Varmepumpe Telefon nummer 2 Av Flow/nivåvakt Hardware Version Ingen 1 1 Programversjon 1 9 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool (G50,G51,B50) Fjærnstyring Nei Nei Servicemeny Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Ventiler Elkoble Sol Diff termostatfunksjon Pool 26 CTC EcoZenith i250

27 8. Detaljbeskrivelse menyer På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. 8.1 Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. OBS! Noen menyer vises bare hvis varmepumpen er installert. 8.2 Beskrivelse av ikoner Normalvisningsmeny CTC EcoZenith Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjon. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. Avansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 Romtemperatur Radiatorsystem 1 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. 2 Romtemperatur Radiatorsystem 2 Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises aktuell utetemperatur. Hjem Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsiden. OK Med OK-knappen merker og bekrefter man tekst og valg i menyene. Nattsenking Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt. Ferie Permanent senking av romtemperaturen kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. Ukeprogram Senking av temperaturen over flere dager, f.eks. om man ukependler. Historisk driftsinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. Tid & språk Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk. Innstillinger Innstillinger av EcoZeniths og systemets drift gjøres vanligvis av installatøren. Definere system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. Service Avanserte innstillinger utføres av faglært person. CTC EcoZenith i250 27

28 8.3 Romtemperatur Romtemperatur Radiatorsystem 1 Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss- og minusknappene til å stille inn den ønskede temperaturen, den såkalte børverdien, som vises i parentesen. Foran parentesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie. Du kan velge Romføler Nei i menyen Avansert/ Definere system/radiatorsystem. Dette kan gjøres hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man fyrer i peisovn eller åpen peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. EcoZenith i250 gir da varme til radiatorene iht. den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres. Nattsenking Nattsenking Ferie Ferie Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C og at ønsket verdi (børverdi) er 23,5 C. Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 (50) 1 2 Nattsenking Ferie Eksemplet ovenfor viser drift med to radiatorsystemer. Radiatorsystem 1 med romføler og radiatorsystem 2 uten romføler. Romtemperatur Innstilling av romtemperatur uten romføler Hvis det ikke er installert romføler (valgt i meny: Avansert/Definer/Radiatorsystem), stiller du inne romtemperaturen her, ved hjelp av en prosentsats som viser hvor i det innstillbare området man befinner seg. (50) innebærer grunninnstilling, varmen kan økes eller reduseres trinnløst ut fra denne verdien. Hvis dette området ikke strekker til, må grunninnstillingen justeres under Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2 3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan kreves flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men etter hvert oppnås det en riktig innstilling som ikke må endres. Radiatorsystem 1 (50) Nattsenking Ferie Eksemplet ovenfor viser drift med ett radiatorsystem. Radiatorsystem 1 uten romføler. Romtemperatur Radiatorsystem (20.0) Frikøling 20.2 (20.0) Nattsenking Ferie Eksemplet ovenfor viser drift med ett radiatorsystem og frikjøling. 28 CTC EcoZenith i250

29 8.3.2 Ved feil på uteføler/romføler Hvis det oppstår en feil på en uteføler, simuleres en utetemperatur på -5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. Hvis det oppstår en feil på en romføler, utløser produktet en alarm og går automatisk over til drift iht. innstilt kurve Nattsenking temperatur! Radiatorenes! Nattsenking termostater må alltid være helt åpne og velfungerende ved innjustering av systemet. med en varmepumpe er en komfortinnstilling, som i praksis ikke gir redusert energiforbruk. Nattsenking radiatorsystem I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, f.eks. om natten. Verdien som temperaturen senkes med, Romtemp. senkes / turtemp. senkes, stilles inn under Avansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ Fabrikkverdi: -2/-5 C. Alternativene i nattsenkingsmenyen er: Av, Dag for dag eller Blokk. Hvis Av er valgt, skjer ingen senking. Menyen Dag for dag I denne menyen programmeres ukens dager. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Blokk I denne menyen kan man stille inn senking flere dager i uken, for eksempel hvis man jobber utenbys på hverdagene og er hjemme i helgene. Uke program Dag for dag NS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag F.eks. at temperaturen er nattsenket mandag kl og osv... Når klokken er innenfor intervallet, f.eks. mandag kl , vises teksten NS Tidspunktet til venstre må være lavere enn tidspunktet til høyre for at intervallet skal være gyldig. Nattsenking radiatorsystem Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Søndag kl 22:00 senkes temperaturen med innstilt verdi i menyen Romtemp senkes (i menyen Avansert/Innstillinger/ Radiatorsystem). Fredag kl øker temperaturen til innstilt verdi igjen.! Når både Nattsenking og Feriesenking brukes, overstyrer Feriesenkingen. CTC EcoZenith i250 29

30 Ferie Skjema ferie Her stiller du inn hvor mange dager du vil ha senking av den innstilte nattsenkingstemperaturen. For eksempel hvis man reiser på ferie. Man kan angi opptil 300 dager. Ferieperiode 3 dager Tiden begynner å gå fra det øyeblikket du gjør innstillingen Når ferie aktiveres, stoppes varmtvannsproduksjonen. Ekstra varmtvann og ukeprogram ekstra varmtvann stoppes. Varmepumpen arbeider kun i nedre tank.! Verdien som temperaturen senkes med Romtemp./turtemp. senkes angis under Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/ Fabrikkverdi: -2/-3 C. 8.4 Varmtvann Her stiller man inn ønsket varmtvannskomfort og midlertidig ekstra varmtvann. Temperatur Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av CTC EcoZenith i250. Det er tre moduser: Økonomi Hvis man har lite varmtvannsbehov. (Temperatur tank nedre 35 C ) Normal Normalt varmtvannsbehov. (Temperatur tank nedre 40 C ) Komfort Stort varmtvannsbehov. (Temperatur tank nedre 45 C ) Ekstra varmtvann Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres (ved at antall timer stilles inn), begynner varmepumpen å produsere ekstra varmtvann omgående. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Uke program, noe som anbefales. Børverdi øvre tank 60ºC (elkjele XVV º) Børverdi nedre tank = 58ºC Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Extra Varmtvann På Temperatur Normal 0.0 Time Ukeprogram Ukeskjema! Tips: Still inn Økonomi fra begynnelsen, hvis varmtvannet oppleves som utilstrekkelig, øker du til Normal osv. Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Extra Varmtvann På Temperatur Normal 0.0 3,5 Time time Ukeskjema Eksemplet ovenfor viser at Ekstra varmtvann er aktivert (På) i 3,5 time. 30 CTC EcoZenith i250

31 8.4.1 Ukeprogram varmtvann I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Alternativene for ukeskjema er Av eller Dag for dag. Av Ingen planlagt varmtvannsproduksjon. Dag for dag Omfatter et ukeskjema som du selv programmerer. Brukes hvis du vet når du trenger ekstra varmtvann igjen, for eksempel om morgenen eller kvelden. Eksempel 1: Mandag På mandager slår timeren på og 18 21, ellers er det normal drift. Eksempel 2: Torsdag Timeren slår på på torsdager. Ukeskjema varmtvann Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag VV Mandag morgen kl. 6 begynner systemet å produsere mer varmtvann frem til kl. 9 når temperaturen går tilbake til det normale igjen. Mellom kl. 18 og 21 skjer det ytterligere en økning. Når klokken er innenfor intervallet, f.eks. mandag kl , vises teksten VV! Tips: Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn du trenger varmtvannet da det tar en viss tid å varme opp vannet. CTC EcoZenith i250 31

32 8.5 Driftsinfo Driftinfo system Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet. Tur radiatorer Over CTC EcoZenith i250 (42 C) vises temperaturen på turledningen ut til husets radiatorer. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Retur radiatorer Over CTC EcoZenith i250 (34 C) vises også returtemperaturen på radiatorvannet som går tilbake inn i EcoZenith. Avhengig av innstilte parametre, radiatorsystemets kapasitet og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere under driften. Bildet viser driftsinformasjon med CTC EcoAir tilkoblet. Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. Driftinfo system Bildene viser også inn- og utgående temperaturer fra den installerte varmepumpen. VP ut Til høyre for varmepumpen (42 C) vises varmepumpens utgående temperatur. VP inn Til høyre for varmepumpen (34 C) vises returtemperaturen til varmepumpen. Brine inn (kun CTC EcoPart) Øverst til venstre for EcoPart (2 C) vises aktuell temperatur på brinevæsken fra kollektoren i CTC EcoPart Brine retur (kun CTC EcoPart) Verdien nede til venstre (-1 C) er returtemperaturen på brinevæsken tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året alt etter varmekildens kapasitet og uttatt energi. Bildet viser driftsinformasjon med CTC EcoPart tilkoblet. Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. 1 Informasjon Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet. Aktuell utetemperatur. Viser aktuell utetemperatur Produktet bruker denne verdien til å bestemme ulike driftsdata. Aktuell innetemperatur. Viser aktuell romtemperatur (hvis romføler er valgt i driften). Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge. 32 CTC EcoZenith i250

33 8.5.1 Driftsinfo EcoZenith Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i EcoZenith i250. Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er den innstilte verdien som EcoZenith arbeider mot. Status Viser driftstilstanden til EcoZenith i250. De ulike driftstilstandene er: VP øvre tank Varmepumpen varmer den øvre delen av tanken (varmtvannsproduksjon). VP nedre tank Varmepumpen varmer den nedre delen av tanken. (Varmeproduksjon). Tilskudd + VP Både elkolben og varmepumpen varmer tanken. Tilskudd Bare elkolben varmer tanken. Tank øvre C 49 (60) Viser temperatur og innstilt verdi i den øvre delen av tanken. Driftinfo EcoZenith Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (58) Tank nedre C 42 (45) Eleffekt kw Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Diff.term. Pumpe / ºC Av 32 Pool ºC Av 0 (22) Radiatorsystem 2 Tre verdier skal vises på Strøm når strømtrafoene er tilkoblet og identifi sert. Hvis det bare vises ett siffer: koble til alle tre strømtrafoer. velg deretter i menyen Avansert/Service/Kontrollere strømfølere.! Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien. Verdien i parenteser er børverdien som CTC EcoZenith arbeider mot. Tank nedre C 42 (50) Viser temperatur og innstilt verdi i den nedre delen av tanken. Eleffekt kw Viser tilskuddseffekt på elkjelen. Nedre og øvre elkolbe. For eksempel 0,0 kw på nedre elkolbe og 2,5 kw på øvre elkolbe. Strøm L1/L2/L3 Viser husets totale strømuttak på de ulike fasene L1/ L2/L3, forutsatt at det er montert tre strømfølere på innkommende ledninger til huset. Hvis strømfølernes monteringsrekkefølge ikke er identifisert, vises bare den høyest belastede fasen. Hvis strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, reduserer elkjelen automatisk effekten for å beskytte sikringene, f.eks. når det brukes flere effektkrevende apparater i huset. Diffterm. Pumpe / ºC Difftermostatfunksjon Viser om ladepumpe (G46) er på (PÅ, AV). Visning av ekstern tanks temperatur. ºC (B46) ºC Av 23 (22) Poolfunksjon Viser om pumpene (G50, G51) er på (PÅ, AV). Visning av pooltemperatur og (børverdi)! OBS! Hvis ekspansjonskortet (A3) ikke er installert og pool defineres, vil produktet gi følgende alarm: Komm. feil expansionskort. CTC EcoZenith i250 33

34 8.5.3 Driftsinfo Varmesystem Turtemperatur 1 C Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt temperaturen som systemet arbeider mot. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Returtemperatur C Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra radiatorsystemet inn til CTC EcoZenith i250. Driftinfo radiatorsystem Turtemperatur 1 ºC 33(34) Returtemperatur ºC 31 Radiatorpumpe På Shunt Åpne forsinkelse shunt 180 Turtemperatur 2ºC 33(34) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Åpne Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftstilstand. Shunt Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur er oppnådd, står ventilens motor stille. Forsinkelse shunt En mikrobryter i shuntventilens motor sørger for at tilskuddsvarme ikke brukes unødvendig i huset, f.eks. ved lufting eller midlertidig temperaturfall (ute) om natten. Shunten forsinkes den tiden som er valgt før tilskuddsvarme brukes. Bildet viser nedtelling av forsinkelsestiden i minutter. Hvis "Sperret" vises, åpnes shunten aldri mot den øvre tankens elkolber. Turtemperatur 2 ºC osv... Vises hvis radiatorsystem 2 eller Frikjøling er definert Historisk driftsinfo Historisk driftinfo I denne menyen vises driftsverdiene for EcoZenith i250 over lengre tid. Total driftstid h Viser total tid produktet har vært spenningssatt. Total drifttid h: Høyeste turtemperatur C: 51 Elvarme kwh 29 Kompressor: Total driftstid 1540 Høyeste turtemperatur C Viser den høyeste temperaturen som er levert til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets/ husets temperaturkrav. Jo lavere verdien er om vinteren, desto bedre egnet for varmepumpedrift. Elvarme kwh Viser totalt energiforbruk for produktets el-kolbe. Dette er en indirekte energimåling, basert på el-kolbenes driftstid. Driftstid totalt Viser kompressorens totale driftstid. (h) 34 CTC EcoZenith i250

35 8.5.5 Driftsinfo Varmepumpe Driftinfo kompressor EcoPart EcoAir Kompressor Viser om kompressoren er i drift eller ikke. På (På/Av) Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe/vifte På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Utendørs 7.1 Avfrost ur 25.1 Strøm L1 4.0 Ladepumpe På 47 % Viser ladepumpens driftstilstand og flow i prosent. (Eksemplet viser at ladepumpen akkurat nå arbeider med 47 % hastighet.) Brinepumpe/vifte På (På/Av) Viser om brinepumpen/viften er i drift eller ikke. VP inn/ut C 35,5/42,3 Viser varmepumpens temperatur på retur eller tur. (Eksemplet viser 35,5 ºC returtemperatur og 42,3 ºC turtemperatur) Utetemp C 3.0 ( ) Viser utetemperaturen (føler B15). Vises for EcoAir varmepumper. Avfrost ur 30 Viser hvor lang tid som gjenstår før CTC EcoAir går til avising. For at avisingen skal starte, må temperaturen i varmepumpens fordamper være lav nok. Strøm L1 Viser strømmen over kompressoren (fase L1) Driftsinfo varmesystem T ºC 60 Driftsinfo Driftinfo varmesystem varmesystem Her vises varmesystemets driftsinformasjon de siste 24 timene. Lengst til høyre er nåtid, til venstre vises de siste 24 timene. Tiden "ruller" frem. Blå kurve er aktuell utetemperatur. Grønn/rosa kurve er romtemperatur 1 og 2. Rød/grå kurve er turtemperatur 1 og 2 Den gule kurven er returtemperaturen til CTC EcoZenith i Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 CTC EcoZenith i250 35

36 8.6 Avansert Meny for avanserte innstillinger Avansert Denne menyen inneholder fire undermenyer. Tid & Språk, Innstillinger, Definere system og Service. Tid & Språk inneholder innstillinger for tid og språk for CTC EcoZenith i250. Innstillinger brukes både av installatøren og brukeren for innstillinger av systemet. Definere system brukes av installatøren til å definere innholdet i varmesystemet. Service brukes til feilsøking og diagnose. Her finner man Funksjonstest, Alarmhistorikk, Innstilling kodet, Hurtigstart kompressor og Oppdatere programversjon. Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Tid & språk Avansert Tid 21:34 Her stiller du inn dato og tid. Klokken har strømbackup og fortsetter å gå selv ved strømbrudd. Sommertid/ vintertid endres automatisk. Dato Innstilling av tid Når grønn rute vises rundt tid, trykker du på OK. Da markeres den første verdien. Bruk pilene til å stille inn riktig verdi. Når du trykker på OK igjen, markeres neste verdi. Innstilling av språk Aktuelt språk markeres med en grønn ring. Innstilling språk Svenska Norsk English Deutsch Suomi Française Innstilling språk Dansk Nederlands Čeština Eesti Polski Slovenščina 36 CTC EcoZenith i250

37 8.7 Innstillinger Her gjør du innstillinger av systemets drift. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig nettopp for ditt hus. Feilinnstilte verdier kan føre til utilstrekkelig varme eller at det går med unødvendig mye energi til å varme opp huset Radiatorsystem 1 eller 2 Maks. turtemperatur 55 ( ) Høyeste tillatte temperatur ut til radiatorene. Ved gulvvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte gulvsløyfene. Radiatorsystem 2 kan bare gi samme eller lavere temperatur som radiatorsystem 1. Min. turtemperatur Av (Av, ) Hvis det ønskes en viss grunnvarme om sommeren i kjeller eller gulvsløyfer, f.eks. i baderom, kan minste tillatte temperatur stilles inn her. Øvrige deler av huset bør da stenges av med termostatventiler eller avstengingskraner. Vær klar over at radiatorpumpen da vil være i drift hele sommeren. Dette innebærer at temperaturen ut til radiatorene ikke underskrider en valgt temperatur, f.eks. +27 C. "Av" betyr at funksjonen er avslått. Varme modus Auto/På/Av Vekslingen av oppvarmingssesong eller sommersesong kan skje med automatikk (Auto), eller man angir her om oppvarmingen skal være på eller av. Auto = vekslingen mellom oppvarmingssesong (På) til (Av) (kalles også sommermodus) skjer automatisk På = Kontinuerlig oppvarmingssesong, radiatorpumpen sirkulerer konstant. Av = Det blir ingen oppvarming, radiatorpumpen står stille (mosjonskjøres). Varme modus, ekst. Vekslingen mellom oppvarming eller sommermodus kan fjernstyres. Les mer i avsnittet Definer/Fjernstyring Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger! Tips: Radiatorsystem 1 Maks turtemp ºC 55 Min turtemp ºC Av Varme modus Auto Varme modus, ekstern Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 >> << Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romstemp senkes ºC -2 Tur senkes ºC -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 >> << Nøyaktig tur Nei VV hevning Ja Gulvfunksjon mode Av Gulvfunksjon temp ºC 25 Les mer om disse innstillingene i kapittelet Husets varmeinnstilling. CTC EcoZenith i250 37

38 Varme av, ute 18 ( ) Grense på utetemperatur når det ikke foreligger noe oppvarmingsbehov. Radiatorpumpen stopper, og shuntventilen holdes stengt. Radiatorpumpen kjøres daglig en kort stund for ikke å kjøre seg fast. Systemet starter automatisk igjen når det trengs varme. Varme av, minutter 120 ( ) Forsinkelsestid før radiatorpumpen stopper iht. ovennevnte. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen ut på anlegget blir 50 C når utetemperaturen er -15 C hvis justeringen settes til 0. Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ute økes kurven med 5 C, dvs. kurven parallellforskyves med 5 C. Helning 50 ( ) Helningen angir hvilken temperatur huset trenger ved ulike utetemperaturer. Se mer inngående informasjon i kapittelet Husets varmeinnstilling. Verdien som stilles inn, tilsvarer temperaturen til radiatorene når temperaturen ute er -15 ºC. Etter denne grunninnstillingen skjer finjusteringen i menyen "Romtemperatur". Justering 0 ( ) Justeringen innebærer at temperaturnivået generelt kan økes eller senkes ved alle utetemperaturer. Etter denne grunninnstillingen skjer finjusteringen i menyen "Romtemperatur". Nattsenking av ºC 5 ( ) Når utetemperaturen er lavere enn denne, opphører nattsenkingen fordi det går med for mye energi og tar lang tid å øke temperaturen. Denne menyen overstyrer fjernstyringen. Romtemp. senkes -2 ( ) "Romtemp. senkes" vises hvis det er installert romfølere. Her bestemmer du hvor mange grader romtemperaturen skal senkes med i de ulike planlagte senkeperiodene, f.eks. Nattsenking, Ferie, osv. Tur senkes. -3 ( ) Hvis det ikke er installert romfølere, vises i stedet "Tur senkes". Alarm lav romtemp. ºC 5 Når romtemperaturen blir for lav, sendes meldingen Alarm lav romtemp. til CTC SMS. Romføleren må være koblet til og aktivert. Obs! Hvis du ønsker mer informasjon om SMSfunksjonen,kan du se håndboken CTC SMS. Eksempel: Romtemp. senkes -2 innebærer at romtemperaturen senkes med 2 C fra ordinær temperatur. Eksempel: Tommelfingerregelen er at 3 4 C Tur senkes tilsvarer ca. 1 C senking av romtemperaturen i et normalt system. 38 CTC EcoZenith i250

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-9 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-7 2016-11-29 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 3x400 V/ 1x230 V/ 3x 230V VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-4 2016-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-3 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-08 Installasjons-

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 161 504 28-1 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 53-1 2017-02-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Fleksible varmesystemer.

Fleksible varmesystemer. Fleksible varmesystemer. Bare hos CTC. Valgfrihet med Energyflex. Vi i CTC har alltid hyllet prinsippet om fleksible systemer. Det er derfor du alltid får Energyflex med på kjøpet når du investerer i en

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 1x230V/3x230V. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 1x230V/3x230V. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 54-1 2017-02-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 1x230V/3x230V VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

CTC GS 6-8 Bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GS 6-8 Bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 79-1 2017-12-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GS 6-8 Bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES GRUNDIG FØR BRUK TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer