Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

2

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i

4 Innholdsfortegnelse Sjekkliste 7 Viktig å tenke på! 8 Sikkerhetsforskrifter 8 1. Husets varmeinnstilling Tekniske data Tabell 400V 3N~ Tabell 230V 1N~ Tabell 230V 3N~ Mål og anslutninger CTC EcoZenith i250 konstruksjon Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Styringssystemet Menyoversikt Detaljbeskrivelse menyer Startside Beskrivelse av ikoner Romtemperatur Innstilling av romtemperatur uten romføler Ved feil på uteføler/romføler Nattsenking temperatur Varmtvann Ukeprogram varmtvann Driftsinfo Driftsinfo EcoZenith Driftsinfo Varmesystem Historisk driftsinfo Driftsinfo Varmepumpe Driftsinfo varmesystem ansert Tid & språk Innstillinger Radiatorsystem 1 eller Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Inns Frikjøling (tilbehør) Solpaneler Difftermostatfunksjon Pool Lagre og hente innstillinger Definere system Def radiatorsystem 1 eller Def varmepumpe (tilbehør) Definer C TC SMS (tilbehør) Definer frikjøling (tilbehør) Definer solpaneler (tilbehør) Definer Diff.termostatfunksjon Definer pool (tilbehør) Definer fjernstyring Service Funksjonstest Alarmlogg Drift og vedlikehold Feilsøking/egnede tiltak Informasjonstekster Alarmtekster Installasjon Transport Utpakking Standardleveranse Rørinstallasjon Påfylling Trykkfall shuntventil Pumpekurve ladepumpe Prinsippskjema Tilkobling til varmepumpe VVC-system Energyflex Elinstallasjon Strømforsyning 79 Elinstallasjon 400V 3N~ 79 Elinstallasjon 230V 3N~ 79 Elinstallasjon 230V 1N~ Plassering av elektriske komponenter Eltilkobling til varmepumpe Kommunikasjon Strømforsyning varmepumpe 400V 3N~ Strømforsyning varmepumpe 230V 3N~ Strømforsyning varmepumpe 230V 1N~ Tilkobling av varmepumpens kontakt Lavspenning Tilkobling strømføler Plinter Innstillinger som utføres av elinstallatøren Innstilling av eleffekt i reservemodus Omkobling til 18 kw elkolbeeffekt Tilkobling pumpe (G46) til difftermostatfunksjon Tilkobling føler (B46) til difftermostatfunksjon Koblingsskjema 3x400 V Koblingsskjema 3x230 V Koblingsskjema 1x230 V Komponentliste koblingsskjema Resistanser for følere Tilkobling av varmepumpe CTC EcoAir 500M Menyfunksjoner unikt for CTC EcoAir 500M Driftsinfo varmepumpe Innstillinger Varmepumpe Innst. varmepumpe forts Innst.skjema lydreduksjon Førstegangs start 103 Samsvarserklæring CTC EcoZenith i250

5 Generell informasjon Gratulerer med ditt nye produkt Du har nettopp kjøpt en CTC EcoZenith i250, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder produktet. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC EcoZenith i250 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette systemtanken CTC EcoZenith i250 er en komplett systemtank som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har innebygd elkolbe på totalt 15 kw og er utstyrt med en motorisert shuntventil som sørger for at du får riktig og jevn temperatur ut til radiatorene. CTC EcoZenith i250 har en innebygd sirkulasjonspumpe for tilkobling til varmepumpe. CTC EcoZenith i250 är endast godkänd att installeras i paket med värmepumparna CTC EcoAir 406 CTC EcoPart 406 CTC EcoAir 408 CTC EcoPart 408! Informasjon og energimerking skal overleveres sluttkunde for den aktuelle CTC EcoAir 410 CTC EcoPart 410 pakkeløsningen CTC EcoAir 510M CTC EcoAir 520M* CTC EcoPart 412* Ecodesigninformasjonen om aktuell kombinasjon (aktuell pakkeløsning) kan hentes/lastes ned på hvor også energimerker kan skrives ut. *Ta hensyn til flowkrav spesielt for modellene CTC EcoAir 520M og CTC EcoPart 412. Se også funksjonen "Nøyaktig turtemp.", og bruk større sirkulasjonspumpe ved behov. All styring av varmepumpen og ladepumpen er innebygd i CTC EcoZenith i250. Med dette supplementet får du et svært miljøvennlig og energieffektivt oppvarmingssystem. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se eget avsnitt i denne boken. CTC EcoZenith i250 5

6 Generell informasjon CTC EcoZenith i250 har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking Den innebygde kobbersløyfen gir rikelig med varmtvann. CTC EcoZenith i250 har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC EcoZenith i250 servicevennlig. Den leveres som standard med romfølere med lysdioder som begynner å blinke hvis det oppstår en feil. Hvis du vil supplere CTC EcoZenith i250 med en annen oppvarming, kan du enkelt gjøre dette takket være to unike tilkoblinger. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du f.eks. laste varmesystemet med solenergi. la en vannmantlet kamin bidra med varme. koble til en varmeveksler for å varme opp et svømmebasseng. 6 CTC EcoZenith i250

7 Generell informasjon Sjekkliste Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen. Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, funksjonen kontrolleres og kunden informeres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. CTC EcoZenith i250 påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. CTC EcoZenith i250 plassert slik at service er mulig. Sirkulasjonspumpen(e)s kapasitet for nødvendig flow. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting og trykksetting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. Spillrør til sluk montert. Elinstallasjon Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Turføler, returføler + ev. nødvendig føler for valgt system Uteføler Romføler (valgbar) Tilbehør Varmepumpe aktivert og startet Eleffekt og sikring, tilpasset for boligen, i normal drift og reservemodus Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Inntrimmingsinformasjon, varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør CTC EcoZenith i250 7

8 Generell informasjon Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges ned med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, skal det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Installatøren skal taste inn den firesifrede koden 8818, under meny: Service/Fabrikkinnst. kodet, innen en uke, dette låser maksimal effekt Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets elsystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjele/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapittelet Drift og vedlikehold. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som har en manglende erfaring og kunnskap så lenge de ikke har fått rettledning og instruksjoner om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsikt slik at de ikke leker med apparatet. 8 CTC EcoZenith i250

9 Generell informasjon! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende Å merke seg for huseieren Fyll ut feltene nedenfor. Det er verdifull informasjon hvis det kreves servicetiltak Produkt: Produksjonsnummer: Produkt: Produksjonsnummer: Installasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Elinstallasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Med forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer. CTC EcoZenith i250 9

10 Generell informasjon 1. Husets varmeinnstilling Husets varmeinnstilling Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig. Én bolig trenger 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, en annen trenger 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er.!innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Ved drift uten romføler er det valgt varmekurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Innjustering av grunnvarmen for varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for boligen ved å stille inn to verdier i styringssystemet. Dette gjør du i menyen ansert/innstillinger/radiatorsystem/ Helning eller Justering. Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene. Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. (Hvis utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til passende nivå.) Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer. Egnede grunnverdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende fl ater krever høyere turtemperatur. Under ansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ kan du stille inn helningen (varmekurvens helning) for varmesystemet. Anbefalte verdier er: Kun gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem (velisolerte hus) Helning 40 Normaltemperatursystem (fabrikkinnstilling) Helning 50 Høytemperatursystem (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert) Helning CTC EcoZenith i250

11 Generell informasjon Innjustering av varmekurven Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve. Innjustering hvis det er for kaldt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Øk verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Øk verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Innjustering hvis det er for varmt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Reduser verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Reduser verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.! For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte. Når grunnverdiene er noenlunde riktig innstilt, kan du finjustere kurven direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Beskrivelse av helning og justering Helning 50: Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved -15 C utetemperatur, f.eks. 50 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorfl ater (såkalt lavtemperatursystem). Med gulvvarmesystem trengs lave temperaturer, og det skal da derfor velges en lav verdi. Hvis man har et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur. Justering 0: Justeringen innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en bestemt utetemperatur. Justering 0 innebærer 50 C tur ved -15 C. Justering -5 innebærer 45 C tur ved -15 C. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementet blir 50 C når utetemperaturen er -15 C (hvis justeringen settes til 0). Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ut økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. CTC EcoZenith i250 11

12 Generell informasjon Eksempel på varmekurver I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer. Turtemperatur Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Justering Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus. Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute Helning 50 C Justering +5 ºC Helning 50 C Justering 0 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i baderom). Utetemperatur 12 CTC EcoZenith i250

13 Generell informasjon Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Turtemperatur Oppvarming Varmen avslått Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C, verdien "Varme av, ute" kan endres i menyen ansert/innstillinger/varmesystem. slått varme betyr at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenges. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme. Utetemperatur Varme av, ute Automatikk eller fjernstyrt sommerperiode Fra fabrikken inntrer "sommer" ved 18 ºC med automatikk fordi "Varmemodus" er stilt på "Auto". Varmemodus Auto betyr automatikk. Auto (Auto/På/) På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Varme, ekst. modus ( /Auto/På/) Mulighet til å fjernstyre om varmen skal være på eller av. Auto betyr automatikk. På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Intet valg betyr ingen funksjon ved aktivering. CTC EcoZenith i250 13

14 Generell informasjon 2. Tekniske data 2.1 Tabell 400V 3N~ Eldata CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar, trinn på 0,3 kw) Maks. driftsstrøm vid 3.6 / 5.5 / 9.0 kw Elpatron IP-klasse 400V 3N~ 50Hz kw kw kw 3+6/6+6/9+6 IPX1 Varmebærersystem Vannvolum kjele (V Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L l 223 bar 2,5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) l 5,7 Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) bar 10 Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) C 110 Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

15 Generell informasjon 2.2 Tabell 230V 1N~ Eldata CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar: 3, 5, 7, 9, 12 kw) IP-klasse 230V 1N~ 50 Hz kw 12,04 12,04 kw 0-12 IPX1 Varmebærersystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer l 223 bar 2,5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) l 5,7 Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) bar 10 Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) C 110 Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 15

16 Generell informasjon 2.3 Tabell 230V 3N~ EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Eldata 230V 3N~ Merkeeffekt el Tilsatsel Maks. driftsstrøm vid 2,4/ 4,6/ 7.0 kw Elpatron IP-klasse kw kw kw 7+7 (3) 7+7 (3) IPX1 Varmebærersystem EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Vannvolum kjele (V Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer l 223 bar 2.5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) EcoZenith i250 H l 5.7 bar 10 C 110 EcoZenith i250 L Øvrige data EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

17 Generell informasjon 3. Mål og anslutninger 1904 / / Uttak (3/4) for Energyflex (bak frontplaten) / Lufting 2. Sikkerhetstilkobling spilledning 3/ Kaldtvannstilkobling Ø22 mm 4. Varmtvann Ø22 mm 5. Radiatortur klemring Radiatorretur Ø22 / ekspansjonstilkobling 7. Fra varmepumpe Ø22 (CTC EcoZenith i250l) Til varmepumpe Ø22 (CTC EcoZenith i250l) 9. Løftemuffe Rp 3/4 10. Uttak for tilkobling av eksterne systemer/energyflex CTC EcoZenith i250 17

18 Generell informasjon 4. CTC EcoZenith i250 konstruksjon Bildet nedenfor viser den prinsipielle oppbygningen til CTC EcoZenith i250. Hvis varmepumpe er tilkoblet, hentes energien i luften eller berget/jorden opp av kjølesystemet. Kompressoren øker deretter temperaturen til et anvendelig nivå. Deretter leveres energien til varmesystem og varmtvann. De innebygde elkolbene hjelper til når man trenger tilskuddsvarme eller når varmepumpen ikke er tilkoblet. Varmepumperør CTC EcoZenith i250 L er utstyrt med tilkoblingsrør for topptilkobling Ferskvannstilkoblinger Her kobles boligens tappevannstilkoblinger til. Kaldt vann ledes ned og forvarmes i sløyfepakkens nedre del. Bivalent shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at det leveres jevn varme til radiatorsystemet. Øvre del I sløyfens øvre del ettervarmes vannet til ønsket temperatur. Isolasjon Kjelen er isolert med formstøpt polyuretanskum for små varmetap. Kamflenssløyfe for varmtvann EcoZenith i250 er utstyrt med en veldimensjonert kamflenssløyfe av kobber. Fordi varmtvann ikke lagres, er det ingen risiko for legionellabakterier. Nedre del I sløyfens nedre del forvarmes varmtvann av det varmepumpeoppvarmede vannet. Mesteparten av sløyfen ligger i denne delen. Elkolbe øvre Innebygd øvre elkolbe. Ved tilkobling med varmepumpe fungerer kolben som tilskuddsvarme. Ekspansjonstilkobling 15 mm. Elkolbe nedre Innebygd nedre elkolbe. Brukes ikke i normaldrift når varmepumpen er tilkoblet. Flowstyring Det oppvarmede vannet fra varmepumpen varmer enten den øvre eller den nedre delen av tanken. tapping/tilkobling ekspansjonskar To tilkoblinger i produktets nedre del der vann fra kjele og radiatorsystem kan avtappes og ekspansjonskar tilkobles. Varmebærerpumpe Den turtallsstyrte ladepumpen transporterer kjelens kalde vann til varmepumpen der energien fra luften eller berget/ jorden hentes opp og føres tilbake til kjelen. Kjelen leveres med sirkulasjonspumpe for varmepumpe opptil 12 kw! 18 CTC EcoZenith i250

19 Generell informasjon 5. Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Radiatorsystem Fabrikkverdi Maks. turtemp. ºC 55 Min. turtemp. ºC Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romtemp. senkes -2 Turtemp. senkes -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Nøyaktig tur. Nei VV hevning Ja Innstilt verdi Varmepumpe CTC EcoPart Fabrikkverdi Kompressor Sperret Brinepumpe Auto Tariff VP Minste driftstid 6 Innstilt verdi Varmepumpe CTC EcoAir Fabrikkverdi Kompressor Sperret Min. utetemp. ºC -15 Tariff VP Minste driftstid 6 Elkolber Fabrikkverdi Elkjele ºC 50 Elkjele tilskudd ºC 57 Elkjele XVV ºC 60 Elkjele øvre maks. kw 5.5 Elkjele nedre ºC 55 Elkjele nedre kw 6.0 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400v Tariff EL Øvre tank Fabrikkverdi Stopptemp. VP ºC Maks. Start/stopp diff. ºC 7 Maks. tid øvre tank 20 Maks. tid nedre tank 40 Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi CTC EcoZenith i250 19

20 Generell informasjon Innstilling av romtemperatur 6. Styringssystemet CTC EcoZenith i250 har et avansert, men lett oversiktlig styringssystem med berøringsskjerm der alle innstillinger gjøres direkte på skjermen. Romtemperatur Radiatorsystem1 Ja Radiatorsystem Romføler 1 Ja Type Trådløs Handling Koble fra Status Tilkoblet Radiatorsystem 2 (50) Signalstyrke Startsiden Batteri 85 % Normalvisningsmeny Versjon x0102 CTC EcoZenith Mandag 09:35 Nattsenking Ferie Diff te Ladestart d Ladestopp Ladetempe Styringssystemet i CTC EcoZenith i250: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. gjør det enkelt å gjøre innstillinger og feilsøking. Fabrikkverdier CTC EcoZenith i250 leveres med fabrikkinnstillinger som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. CTC EcoZenith i250 tilpasser automatisk vanntemperaturen til det aktuelle varmebehovet på turledningen. Dette overvåkes av styringssystemet, som hele tiden sørger for at du får optimal funksjon og økonomi. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Få hjelp av installatøren til å angi riktige verdier. Valg av varmtvannskomfort Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Varmtvann Extra Varmtvann 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 Time 58 ºC -5 ºC På Temperatur Normal Innstillinger frikjøling Innstilling Felles kjøle/varme av romtemperatur Nei Kondenssikret systemnei Romtemperatur frikjøling 25 Smart lav pris ºC Ukeskjema 1 Smart overkap. ºC 2 Radiatorsystem 1 Informasjon om varmesystemet Radiatorsystem 2 (50) Driftinfo system Test D Pumpe ove Temperatu H-tank (B6) Varmepumpe Ved leveranse er CTC EcoZenith i250 klargjort for tilkobling til en CTC varmepumpe. Enten uteluftvarmepumpen CTC EcoAir 400, CTC EcoAir 500M eller bergvarmepumpen CTC EcoPart 400. OBS! Merk at tilkobling av vekselretter CTC EcoAir 500M håndteres i et eget avsnitt! Dette innebærer at styringssystemet allerede inneholder all styring for varmepumpen. Når varmepumpen er definert (på), registrerer CTC EcoZenith i250 hvilken varmepumpe som kobles til ansert/definer/varmpumpe Når dette har skjedd, vises menyene som gjelder for varmepumpen. Ved leveranse er kompressoren sperret og må tillates. Dette gjøres i menyen ansert/ Innstillinger/Varmepumpe. Menystruktur På følgende sider beskrives produktets menyer. Først kommer en oversikt, og deretter beskrives hver meny i detalj. Nattsenking Definere SMS Informasjon om varmesystemet Programversjon displaykort: Driftinfo system Programversjon VP-styrkort: Ferie Aktivere Ja Signalstyrke Valg Telefon av nummer varmtvannskomfort Telefon nummer Hardware Version 1 1 Varmtvann Programversjon 1 9 Extra Bildet viser driftsinformasjon Varmtvann 0.0 med varmepumpen CTC Time EcoAir På tilkoblet. Meny for avanserte innstillinger Temperatur Normal ansert Driftinfo system Ukeskjema Tid & språk Innstillinger Definere system Service Bildet viser driftsinformasjon med varmepumpen CTC EcoPart tilkoblet. Rom Radiatorsy Frikøling Na Meny for avanserte innstillinger ansert 20 CTC EcoZenith i250

21 CTC EcoZenith Mandag 09:35 7. Menyoversikt Normalvisningsmeny Startsiden CTC EcoZenith Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Generell informasjon Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Romtemperatur 1 Varmtvann 2 Driftsinfo ansert 2,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 2,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 Innstilling 2 av av romtemperatur Innstilling av romtemperatur 1 Innstilling 2 Romtemperatur av romtemperatur Innstilling Romtemperatur av romtemperatur Romtemperatur Radiatorsystem Romtemperatur 1 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 21 (50) Radiatorsystem 2 (50) Radiatorsystem (50) 2 Radiatorsystem (50) 2 Nattsenking Ferie Nattsenking Ferie Nattsenking Ferie Nattsenking Ferie Valg av varmtvannskomfort Valg av varmtvannskomfort Valg av Varmtvann varmtvannskomfort Valg av Varmtvann varmtvannskomfort Varmtvann Extra Varmtvann Varmtvann 0.0 Time Extra Extra Varmtvann På 0.0 Time Varmtvann På Temperatur Extra 0.0 Time På Temperatur Normal Varmtvann 0.0 Time Temperatur Normal På Nattsenking radiatorsystem Normal Temperatur Normal Uke program Dag for dag NS Mandag Tirsdag Ukeskjema Onsdag Torsdag Ukeskjema Fredag Ukeskjema Lørdag Ukeskjema Informasjon om Søndag varmesystemet Informasjon om varmesystemet Informasjon Driftinfo om om varmesystemet Informasjon Driftinfo om varmesystemet Driftinfo system Driftinfo system Nattsenking radiatorsystem Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 (50) Nattsenking Ferie Meny for avanserte innstillinger Skjema ferie Meny for avanserte innstillinger Meny for ansert avanserte innstillinger Meny ansert for avanserte Ferieperiode innstillinger ansert ansert 3 dager Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Extra Varmtvann På Temperatur Normal 0.0 Time Ukeskjema Tid & språk Innstillinger Definere system Service Tid & språk Innstillinger Definere system Service Tid & språk Innstillinger Definere system Service Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Programversjon displaykort: Ukeskjema varmtvann Programversjon displaykort: VP-styrkort: Programversjon Programversjon Uke VP-styrkort: displaykort: program Dag for dag VV Programversjon Mandag VP-styrkort: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag CTC EcoZenith i250 21

22 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Generell informasjon Fredag Lørdag Søndag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsenking radiatorsystem Innstilling av romtemperatur Normalvisningsmeny Romtemperatur CTC EcoZenith Mandag 09: Radiatorsystem 1 rmalvisningsmeny TC EcoZenith Mandag 09:35 Radiatorsystem 2 (50) Romtemperatur 1 Varmtvann 2 Normalvisningsmeny Driftsinfo ansert CTC EcoZenith Mandag 09:35 Nattsenking Ferie 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Valg av varmtvannskomfort Romtemperatur Varmtvann Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 Innstilling ºC av 21,2 romtemperatur ºC 58 ºC -5 ºC Extra Romtemperatur Varmtvann 0.0 Time 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC På Radiatorsystem Temperatur 1 Normal Romtemperatur Radiatorsystem 2 (50) stilling av romtemperatur adiatorsystem 1 Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Nattsenking Radiatorsystem 1 adiatorsystem 2 (50) Informasjon om varmesystemet Radiatorsystem Driftinfo 2 system (50) Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Nattsenking Ferie Extra Nattsenking Varmtvann 0.0 Time På lg av varmtvannskomfort Temperatur Normal Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Varmtvann xtra rmtvann å mperatur ormal Extra 0.0 Time Ukeskjema Varmtvann 0.0 Time Meny På for avanserte innstillinger Temperatur Normal ansert Informasjon om varmesystemet Driftinfo system Driftinfo system Ukeskjema Ukeskjema Tid & språk Innstillinger Definere system Service Informasjon om varmesystemet Programversjon displaykort: Programversjon Driftinfo system VP-styrkort: ormasjon om varmesystemet Meny for avanserte innstillinger ansert Ferie Ferie Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Nattsenking radiatorsystem Uke program Dag for dag NS Mandag Nattsenking Tirsdag radiatorsystem Onsdag Torsdag 2 Skjema ferie Uke program Fredag Dag for dag NS Mandag Lørdag Tirsdag Søndag Onsdag Ferieperiode Nattsenking radiatorsystem 3 dager Torsdag Fredag Uke program Dag for 23 dag - 24 NS Lørdag Mandag Søndag Tirsdag Nattsenking 00 radiatorsystem Onsdag Torsdag Ukeskjema Fredag Blokk Senk Lørdag Søndag : Øke Søndag Fredag : Nattsenking Senk radiatorsystem :00 Øke Ukeskjema varmtvann 00:00 Ukeskjema Uke program Blokk Dag for dag VV Senk Mandag Nattsenking Søndag radiatorsystem 06 22: Øke Tirsdag Fredag 07 14: Senk Onsdag : Torsdag Ukeskjema 08 Blokk Øke : Fredag Senk 08 Søndag : Lørdag Øke Skjema ferie 10 Fredag : Søndag Senk : Øke :00 Ferieperiode 3 dager Skjema Driftinfo ferie EcoZenith Status VP øvre tank Tank Skjema øvre C ferie 49 (58) Ferieperiode Tank nedre C 3 dager 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Ferieperiode Strøm L1/L2/L dager Diff.term. Pumpe / ºC 32 Pool Ukeskjema ºC varmtvann 0 (22) Uke program Dag for dag VV Radiatorsystem 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Driftinfo varmesystem Ukeskjema Søndag varmtvann T ºC Ukeskjema varmtvann Uke program Dag for dag VV Mandag Uke 40 program Dag for 18 dag - 21 VV Tirsdag Mandag Tirsdag 20 Onsdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Torsdag Torsdag Fredag Status Fredag VP 08 øvre - -- tank Lørdag Tank -20 Lørdag øvre C (58) Søndag Tank Søndag nedre C (45) Eleffekt kw Ute Rom Tur1 Retur Rom2 Tur2 Historisk driftinfo Strøm L1/L2/L Diff.term. Pumpe / ºC 32 Pool ºC 0 (22) Driftinfo Driftinfo EcoZenith EcoZenith Status VP øvre tank Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (58) Tank øvre Tank C nedre C 49 (58) 42 (45) Tank nedre Eleffekt C kw 42 (45) Historisk driftinfo Eleffekt kw Driftinfo Strøm L1/L2/L3 varmesystem Historisk 0.0 driftinfo Strøm T ºCL1/L2/L3 Diff.term. Pumpe / 0.0 ºC Diff.term. 60 Pool Pumpe ºC / ºC 32 0 (22) Pool ºC 0 (22) 40 Radiatorsystem 2 20 Radiatorsystem 2 0 Radiatorsystem 2 22 CTC EcoZenith i250 T ºC -20 Driftinfo varmesystem T ºC Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 60 Driftinfo varmesystem

23 rmasjon om varmesystemet Temperatur Normal Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke Ukeskjema 00:00 Informasjon om varmesystemet Driftinfo system Skjema ferie Ferieperiode 3 dager Tid & språk Meny for avanserte Ukeskjema innstillinger varmtvann Innstillinger Definere system Service ansert Uke program Dag for dag VV Mandag Tirsdag Programversjon displaykort: Onsdag Programversjon VP-styrkort: Torsdag Fredag ttsenking radiatorsystem Tid & Lørdag språk Innstillinger Definere system Service Søndag gram Dag for dag NS Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Historisk Driftinfo EcoZenith driftinfo Status - 24 VP øvre tank Tank Total øvre drifttid C h: 49 (58) Tank Høyeste nedre turtemperatur C C: 42 (45) 51 Eleffekt Elvarme kwh Historisk driftinfo Strøm Kompressor: L1/L2/L Diff.term. Definiera ttsenking radiatorsystem Pumpe värmesystem / ºC 32 Pool Total ºC driftstid 0 (22) 1540 Radiatorsystem 1 Ja ma Blokk Romføler 1 Ja Radiatorsystem 2 Søndag Tråd 22:00 eller trådløs Fredag 14:00 Trådløs : :00 Driftinfo varmesystem kompressor T ºC Kompressor 60 På Lade pumpe På 47% Brine 40 pumpe På jema ferie VP inn/ut C / 42.3 Strøm L iode 3 dager Radiatorsystem1 Ja -20 Romføler Ja Type Ute Rom1 Tur1 Retur Trådløs Rom2 Tur2 Handling Koble fra Status Tilkoblet Signalstyrke ansert Batteri 85 % Versjon x0102 Tid 21:34 eskjema varmtvann gram Driftinfo system ny for avanserte innstillinger ansert i Dato Dag for dag VV ansert Innstillinger frikjøling Innstilling språk Felles kjøle/varme Nei i i Driftinfo EcoZenith Tirsdag Onsdag Kompressor På Torsdag Status VP øvre Lade tank pumpe På 47% Fredag Tank øvre C Lørdag Generell 49 (58) Brine pumpe På VP informasjon 10 inn/ut - 12 C Tank nedre C 35.5 / 42.3 Søndag 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Strøm L1/L2/L Strøm 0.0 L1 4.0 Diff.term. Pumpe / ºC 32 Pool ºC 0 (22) Driftinfo EcoZenith Radiatorsystem 2 T ºC Status VP øvre tank Tank øvre C ansert 49 (58) Tank nedre C 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Driftinfo varmesystem Strøm L1/L2/L3 Tid :34 Diff.term. Pumpe / ºC 32 Pool ºC 0 (22) Dato T ºC Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 ansert Innstilling språk 0-20 Historisk driftinfo Driftinfo varmesystem Svenska 0 Nederlands 4 8 English 12 Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 CTC EcoZenith i250 Radiatorsystem 2 Total drifttid h: Suomi Française Dansk Høyeste turtemperatur C: 51 Elvarme kwh 29 Kompressor: Innstillinger Total driftstid Radiatorsystem Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Driftinfo kompressor radiatorsystem Diff termostatfunksjon Pool Kompressor Turtemperatur 1 ºC På 33(34) Lagre mine innstillinger Lade Returtemperatur pumpe ºC På 47% 31 Hente mine innstillinger Brine Radiatorpumpe På Hente fabrikkinnstillinger VP Shunt inn/ut C 35.5 Åpne / 42.3 forsinkelse shunt 180 Strøm Turtemperatur LºC (34) Radiatorpumpe 2 På Definere system Shunt 2 Åpne Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS ansert Frikøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Nei Tid 21:34 Pool (G50,G51,B50) Nei Diff termostatfunksjon Fjærnstyring Dato Ladestart diff temp ºC Ladestopp ºC 3 Ladetemperatur ºC 60 Service ansert Innstilling språk Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Svenska Nederlands English Deutsch Test Diff termostatfunksjon Pumpe overlad. (G46) Temperaturer H-tank Suomi (B6) ºC Française Dansk 32 Norsk Innstillinger 23

24 Elvarme kwh 29 Kompressor: Total driftstid 1540 Generell informasjon Driftinfo kompressor Meny Kompressor for avanserte På innstillinger Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Meny for avanserte innstillinger ansert Strøm L1 4.0 Tid & språk Innstillinger Definere system Service ansert Tid 21:34 Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Dato ansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem 1 Maks turtemp ºC 55 Min turtemp ºC Varme modus Auto Varme modus, ekstern Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 >> << Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romstemp senkes ºC -2 Tur senkes ºC -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 >> << Nøyaktig tur Nei VV hevning Ja Gulvfunksjon mode Gulvfunksjon temp ºC 25 Def radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool (G50,G51,B50) Fjærnstyring Nei Nei Radiatorsystem 1 Romføler Type Ja Ja Kabel Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Ventiler Elkoble Sol Diff termostatfunksjon Pool 24 CTC EcoZenith i250

25 I stilling språk Innstilling språk Sto Par Sto Sto enska Nederlands English Deutsch Svenska Nederlands English Deutsch uomi Française Dansk Norsk Suomi Française Dansk Norsk Meny for innstillinger Innstillinger Innstillinger diatorsystem 1 diatorsystem 2 Radiatorsystem 1 mepumpe Radiatorsystem 2 olbe Varmepumpe re tank Elkolbe mmunikasjon Øvre tank jøling Kommunikasjon paneler Frikjøling f termostatfunksjonsolpaneler ol Diff termostatfunksjon re mine innstillinger Pool nte mine innstillinger Lagre mine innstillinger nte fabrikkinnstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Definere system diatorsystem 1 diatorsystem 2 Radiatorsystem 1 mepumpe Radiatorsystem 2 C SMS Varmepumpe øling CTC SMS paneler Frikøling f termostatfunksjon Solpaneler Nei ol (G50,G51,B50) Diff termostatfunksjon Nei rnstyring Pool (G50,G51,B50) Fjærnstyring Nei Nei Generell informasjon Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Maks turtemp Nattsenking ºC 55 Ferie Nattsenking Ferie Min turtemp Nattsenking ºC Maks turtemp ºC Ferie 55 Varme modus Min turtemp Auto ºC Varme modus, eksternvarme modus Auto Varme av, ute ºC Varme modus, 18 ekstern Varme Romtemperatur av, tid Varme av, ute 120ºC 18 Helning Romtemperatur ºC Varme av, tid Romtemperatur >> Helning << ºC 50 Justering >> << Radiatorsystem ºC 1 (50) 0 Nattsenking Radiatorsystem av 1 ºC (50) Justering ºC 5 0 Radiatorsystem Romstemp senkes 1 ºC (50) Nattsenking -2av ºC 5 Tur senkes ºC Romstemp -3 senkes ºC -2 Alarm lav romstemp. ºC Tur senkes ºC 5-3 Smart lav pris ºC Alarm lav romstemp. 1 ºC 5 Smart overkap. ºC Smart lav pris 2 ºC 1 >> Smart << overkap. ºC 2 Nøyaktig tur >> Nei << Nattsenking VV hevning Nøyaktig tur Ferie Nattsenking Ja Ferie Nei Gulvfunksjon Nattsenking mode VV hevning Ferie Ja Gulvfunksjon temp ºC Gulvfunksjon 25mode Gulvfunksjon temp ºC 25 Varmepumpe Def Varmepumpe radiatorsystem 1 Varmepumpe Def radiatorsystem 1 Kompressor Tillatt Radiatorsystem Kompressor 1 Min utetemp C 1 Tillatt -15Ja Kompressor 1 Romføler 2 Min Radiatorsystem Tillatt Ja 1 Ja 1 Brinepumpe utetemp på C -15 Auto 2 Min utetemp C Type Romføler Tariff Brinepumpe VP på Auto Kabel Ja Tariff Minste Brinepumpe VP driftstid på Auto Type 6 Kabel Tariff Minste Smart VP Blokkering driftstid VP 6 Minste Smart Blokkering driftstid VP 6 Smart Blokkering VP La La He Lag He He He Var Var Flo Var Flo Flo Service ksjonstest rmlogg rikkinnst kodet Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB rtigstart kompressor. pdatere program, USB iv logg till USB ntrollere strømfølere Skriv logg till USB installasjon Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Definiera värmesystem Funksjonstest Elkolbe Funksjonstest Radiatorsystem Elkolbe Varmepumpe Radiatorsystem Elkjele Elkolbe ºC 50 Ventiler Varmepumpe Elkjele ºC tilskudd ºC Elkoble Elkjele ºC tilskudd XVV ºC ºC Ventiler Sol Elkjele tilskudd XVV maks ºC kw ºC Elkoble Diff Elkjele Tank termostatfunksjon nedre XVV maks ºC ºC kw Sol Elkjele maks kw Pool Tank nedre ºC kw Diff termostatfunksjon Tank Forsinking nedre shunt ºC kw Pool Tank Forsinking Hovedsikring nedre shunt kw A Forsinking Hovedsikring Matespenning shunt A x400V Hovedsikring Matespenning Tariff El A 25 3x400V Matespenning Tariff Smart El blokkering el 3x400V Tariff Smart El blokkering el shunt Smart blokkering el shunt Smart blokkering shunt Driftinfo radiatorsystem Shu Shu Rad Shu Rad Shu Rad Shu Rad Shu Rad Dio Rad Dio Dio Radiatorsystem 1 Romføler 1 Tråd eller trådløs Ja Ja Trådløs Turtemperatur Tank øvre1 ºC 33(34) Returtemperatur Tank øvre ºC 31 Radiatorpumpe Tank øvre På Stopp Shunt temp VP C Åpne Max Stopp Start/stopp Stopp forsinkelse temp diff VP temp VP shunt C øvre C C 180 Max 7 Start/stopp Maks Max Start/stopp Turtemperatur tid øvre diff tank øvre diff øvre 2ºC C C 33(34) 720 Maks 7 Radiatorpumpe tid øvre nedre tank tank øvre tank 2 På Maks Smart: 20 Maks Shunt tid Lavpris tid 2 nedre ºC tank nedre tank Åpne Smart: Lavpris Overkap. ºC ºC Smart: Lavpris Overkap. ºC ºC 10 Smart: Overkap. ºC 10 I Po Po Poo Po Poo Sm Poo Sm Sm Sm Radiatorsystem1 Ja Romføler Ja Type Trådløs Handling Koble fra Status Tilkoblet Signalstyrke Batteri 85 % Versjon x0102 Diff termostatfunksjon Ladestart diff temp ºC 7 Ladestopp ºC 3 Ladetemperatur ºC 60 Test Diff termostatfunksjon CTC EcoZenith i250 25

26 Definere Tariff VP system Svenska Svenska Nederlands Minste Nederlands driftstid English English Deutsch6 Deutsch Smart Blokkering VP Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Suomi Varmepumpe Suomi Française Française Dansk CTC SMS Dansk Norsk Norsk Frikøling Solpaneler Innstillinger Innstillinger Diff termostatfunksjon Nei Radiatorsystem Radiatorsystem Pool 1 (G50,G51,B50) Elkolbe 1 Nei Radiatorsystem Radiatorsystem Fjærnstyring 2 2 Varmepumpe Varmepumpe Elkjele ºC 50 Elkolbe Elkjele tilskudd ºC 57 Elkolbe Elkjele XVV ºC 60 Øvre tank Øvre tankelkjele maks kw 5.5 Kommunikasjon Kommunikasjon Tank nedre ºC 55 Frikjøling Frikjøling Service Tank nedre kw 9 Solpaneler Solpaneler Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 25 Diff termostatfunksjon Diff Funksjonstest termostatfunksjon Matespenning 3x400V Pool Pool Alarmlogg Tariff El Lagre mine Lagre innstillinger mine Smart innstillinger blokkering el Hente mine Hente innstillinger Fabrikkinnst mine Smart innstillinger blokkering kodet shunt Hente fabrikkinnstillinger Hente Hurtigstart fabrikkinnstillinger kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Definere Kontrollere system Definere Tank strømfølere system øvre Reinstallasjon Radiatorsystem Radiatorsystem 1 Stopp temp VP C Max 1 Start/stopp diff øvre C 7 Radiatorsystem Radiatorsystem 2 Maks tid øvre 2 tank 20 Varmepumpe Varmepumpe Maks tid nedre tank 40 CTC SMS CTC SMSmart: Lavpris ºC 10 Frikøling FrikølingSmart: Overkap. ºC 10 Solpaneler Solpaneler Diff termostatfunksjon Diff termostatfunksjon Nei Nei Pool (G50,G51,B50) Pool (G50,G51,B50) Nei Nei Fjærnstyring Fjærnstyring Servicemeny Service Svenska Nederlands English Deutsch Nattsenking Ferie Generell informasjon Suomi Française Dansk Norsk ansert ansert Romtemperatur Tid Tid Innstillinger 21:34 21:34 Dato Radiatorsystem Radiatorsystem 1 1 (50) Dato Radiatorsystem Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Nattsenking Diff termostatfunksjon Pool ansert Lagre ansert mine innstillinger Meny Hente for mine å definere Varmepumpe innstillinger systemet Innstilling språk Innstilling Hente fabrikkinnstillinger språk Kompressor Service Funksjonstest Funksjonstest Alarmlogg Alarmlogg Fabrikkinnst Fabrikkinnst kodet kodet Hurtigstart Hurtigstart kompressor. kompressor. Oppdatere Oppdatere program, USB program, USB Skriv logg till Skriv USBlogg till USB Kontrollere Kontrollere strømfølere strømfølere Reinstallasjon Reinstallasjon Tillatt 1 Min utetemp C Brinepumpe på Auto Ferie Batteri 85 % Versjon x0102 Maks turtemp ºC 55 Min turtemp ºC Varme modus Auto Innstillinger frikjøling Varme modus, ekstern Varme av, ute ºC 18 Felles kjøle/varme Nei Kondenssikret InnstillingersystemNei Varme av, tid 120 Romtemperatur frikjøling Helning ºC Smart lav pris ºC >> 1 << Lagre mine instillinger Smart overkap. ºC 2 Hente mine instillinger Hente fabrikkinstillinger Pooltemp Radiatorsystem ºC Radiatorsystem 1 2 Pool Romføler diff ºC Romføler 1.0 Pool Type prio Type Lav Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 Funksjonstest Funksjonstest Radiatorsystem Radiatorsystem Varmepumpe Varmepumpe Ventiler Ventiler Elkoble Elkoble Sol Sol Diff termostatfunksjon Diff termostatfunksjon Pool Pool Radiatorsystem 1 Ja Ja Kabel Ja Ja Kabel 4-veisventil (Y1 Pumpe ove Temperatur H-tank (B6) 3-ventil Test ven Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Tes Romstemp senkes ºC -2 Pumpe Tur senkes ºC -3 Temper Alarm lav romstemp. ºC 5 H-tank ( Smart lav pris ºC 1 Innstillinger Smart frikjøling overkap. ºC 2 >> << Felles kjøle/varme Nøyaktig Nei tur Nei Kondenssikret systemnei Rom Definere Romtemperatur SMS VV hevning Ja frikjøling 25 Smart lav pris ºC Gulvfunksjon mode 1 Aktivere Def Smart Varmepumpe overkap. ºC Gulvfunksjon Ja temp 2 ºC 25 Test elk Radiatorsy Signalstyrke Telefon nummer Elkolbe L1A Varmepumpe Telefon nummer Elkolbe L1B Flow/nivåvakt Def Hardware Version Ingen radiatorsystem 1 Elkolbe 1 1 Frikøling L2A Elkolbe L2B Programversjon Radiatorsystem Radiatorsystem Elkolbe L3A 1 Elkolbe 2 L3B Maks turtemp Maks ºC turtemp Radiatorsystem ºC Ja Elkolbe A13 Min turtemp Min ºC turtemp Romføler ºC Ja Na Varme modus Varme modus Type Auto Auto Kabel Varme modus, Varme ekstern modus, ekstern Ro Varme av, Definere ute Varme ºC av, SMSute ºC Varme av, tid Varme av, tid Helning Aktivere ºC Helning ºC 50 Ja 50 Radiato >> Signalstyrke >> << << Justering Telefon Test radiatorsystem ºC Driftinfo nummer Justering 1 system ºC Alarmlo Nattsenking Telefon nummer Nattsenking av ºC 2 av ºC Hardware Version 1 1 Frikølin Shunt1 Romstemp Romstemp senkes ºC senkes Åpne ºC -2-2 Seneste alarm: Programversjon 1 9 Radpumpe1 Tur senkes Tur ºC senkes ºC På -3 Liten brine sirk -3 Shunt2 Alarm lav romstemp. Alarm lav romstemp. ºC Tidligere alarm ºC 5 5 Radpumpe2 Feil fasefølge Smart lav pris Smart ºC lav pris ºC 1 Diode romføler Funksjonstest På 1 Kom.feil motor Smart overkap. Smart ºC overkap. ºC 2 2 >> >> << Radiatorsystem << Nøyaktig tur Nøyaktig tur Varmepumpe Nei Nei VV hevning VV hevning Ventiler Ja Ja Gulvfunksjon Gulvfunksjon mode Elkoble mode Gulvfunksjon Gulvfunksjon temp ºC Soltemp ºC Driftinfo Diff system termostatfunksjon Pool Def radiatorsystem Def radiatorsystem 1 1 Innstillinger Pool Innstillin Kode Øvre tank Nedre tank Kompressordri Ekspansjonsve Logg kompres 26 CTC EcoZenith i250

27 Generell informasjon 8. Detaljbeskrivelse menyer På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. 8.1 Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. OBS! Noen menyer vises bare hvis varmepumpen er installert. 8.2 Beskrivelse av ikoner Normalvisningsmeny CTC EcoZenith Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige Radiatorsystem nivå. 1 Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjon. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. ansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 Romtemperatur 2 Radiatorsystem 1 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Romtemperatur Radiatorsystem 2 Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises aktuell utetemperatur. Hjem Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsiden. OK Radiatorsystem 2 (50) Med OK-knappen merker og bekrefter man tekst og valg i menyene. Nattsenking Nattsenking Ferie Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt. Ferie Valg av varmtvannskomfort Permanent senking av romtemperaturen Varmtvann kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. Extra Varmtvann Ukeprogram 0.0 Time På Senking av temperaturen over flere dager, Temperatur f.eks. om man ukependler. Normal Historisk driftsinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. Ukeskjema Tid & språk Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk. Informasjon om varmesystemet Driftinfo Innstillinger system Innstillinger av EcoZeniths og systemets drift gjøres vanligvis av installatøren. Definere system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. Service anserte innstillinger utføres av faglært person. Meny for avanserte innstillinger ansert CTC EcoZenith i250 27

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-9 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 161 504 28-1 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-7 2016-11-29 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 3x400 V/ 1x230 V/ 3x 230V VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-4 2016-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-3 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-08 Installasjons-

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer