Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~"

Transkript

1 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken og stilt inn på 5,5 + 6,0 kw eleffekt. Elinstallasjon skjer bak fronten på produktet. Løsne skruene på oversiden (2 stk.), fell ut og sett fronten til side (løsne ev. nettverkskabelen på frontens kretskort for bedre tilgjengelighet). Rekkeklemmene sitter bak elboksens lokk. Tilkoblingskabler føres inn i kabelkanaler i taket, som munner i høyde med elboksens nedre kant. Følerkabler legges separat gjennom kabelgjennomføringen til høyre i taket lengst fremme. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolet sikkerhetsbryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem Radiatorpumpen eltilkobles på rekkeklemmen. Eldata: 230V 1N~. Intern sikring 10A. Symbol for sikkerhetstermostat: Sikkerhetstermostat Hvis kjelen har stått ekstremt kaldt, kan sikkerhetstermostaten ha løst ut. Den tilbakestiller du ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten. Kontroller alltid at sikkerhetstermostaten ikke er utløst ved installasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ i250 skal kobles til 400V 3N~ 50 Hz og jord. Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Elektroinstallasjon 230V 1N~ i250 skal kobles til 230V 1N~ 50 Hz og jord. Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Eltilkobling varmepumpe Generelt Varmepumpe CTC EcoAir 400 eller CTC EcoPart 400 får strømforsyning fra EcoZenith i250. Den fabrikkmonterte ladepumpen for varmepumper er internt tilkoblet i i250. Mellom i250 og CTC-varmepumper er det også kommunikasjon som gjør at andre varmepumpemerker ikke kan styres fra EcoZenith i250. Ved inngrep i varmepumpen Før ethvert inngrep i varmepumpen må sikkerhetsbryteren som er montert før i250, brytes. 1

2 Kommunikasjon Kommunikasjon mellom produktene skjer via en LiYCY (TP) kommunikasjonskabel som er en 4-leder med skjerm, der kommunikasjonsbærende ledere er tvunnede. Tilkoblingen gjøres i kommunikasjonsporten på kretskortet og i varmepumpen iht. instruksjonsboken. Kabelen fås som tilbehør i 5 og 10 meters lengde. Strømforsyning varmepumpe 400V 3N~ Varmepumpen skal strømforsynes fra i250. Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Anbefalt kabel 400V 3N~ Ölflex 110 5G 2,5 svart. Kabelen kobles mellom produktene iht. varmepumpens instruksjonsbok. Detaljbilde fra koblingsskjemaet viser kommunikasjonstilkoblingen. Strømforsyning varmepumpe 230V 1N~ Varmepumpen skal strømforsynes fra i250. Minste gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. Anbefalt kabel 230V 1N~ Ölflex 110 3G 4 svart. Kabelen kobles mellom produktene iht. varmepumpens instruksjonsbok. Tilkobling av medfølgende kontakt for varmepumpen Vi anbefaler at kabelen trekkes gjennom strekkavlastningen før ledningene kobles til. Strekkavlastningen kan også monteres senere. (Se bilde 1) a. Yttermantel avisoleres opptil 55 mm b. Ledning avisoleres opptil 9 mm c. Jordledningen avisoleres opptil 7 mm Åpne rekkeklemmen ved å trykke skrutrekkeren (bladbredde 2,5 mm) i rekkeklemmen. Koble til de avisolerte ledningene på de angitte plassene. Kontroller at bare de avisolerte delene sitter i spenn på klemmefjæren, INGEN ISOLASJON! (se bilde 2,3) Sperr strekkavlastningen på kontakten. Merkingen TOP skal vises både på kontakt og strekkavlastning (se bilde 4) Press strekkavlastningen sammen mot kontakten. Trekk deretter til skruen for å oppnå ønsket strekkavlastning. (se bilde 5)

3 Lavspenning Følgende ut- og innganger har lavspenning: strømtrafo, uteføler, romføler, turføler, returføler, NS/RS, temperaturføler, nivåvakt og PWM-signaler. Tilkobling av uteføler (B15) Føleren bør settes opp på husets nordvest- eller nordside for ikke å utsettes for morgen- og kveldssol. Hvis det er fare for at solstrålene treffer føleren, må du beskytte den med en skjerm. Plasser føleren i ca. 2/3 høyde på fasaden ved et hjørne, men ikke under takskjegg eller lignende. Heller ikke over ventilasjonskanaler, dører eller vinduer der føleren kan påvirkes av andre faktorer enn den virkelige utetemperaturen.! Fest ikke følerens kabel før du har testet deg frem til den beste plasseringen. Tilkobling av romføler (B11) (B12) Romføleren plasseres sentralt på et så åpent sted som mulig i huset, gjerne i gang mellom flere rom. Da registrerer føleren best middeltemperaturen i huset. Dra en trelederkabel (minst 0,5 mm 2 ) mellom varmepumpen og romføleren. Skru deretter fast romføleren i ca. 2/3 høyde på veggen. Koble kabelen til romføleren og EcoEl. Tilkobling turføler (B1, B2) / returføler (B7) Monter turføleren på turrøret, helst etter sirkulasjonspumpen. Monter returføleren på returrøret. Følerelementet ligger i følerens fremre del, se skisse. Kontaktpasta Følerkropp Føler Følerkabel Rør tur Strips Isolasjon Fest føleren med den medfølgende stripsen. Sørg for at føleren får god kontakt med røret. Legg eventuelt kontaktmasse på følerens fremre del, mellom føleren og røret, hvis det er vanskelig å få god kontakt. Viktig! Isoler føleren med rørisolasjon. Koble kablene til rekkeklemmen på EcoEl. 3

4 Fjernstyrt temperaturbegrensning Takket være en lukkende funksjon på inngang Rundstyring, pol G33 og G34 på rekkeklemmen, kan du aktivere nattsenking. Med f.eks. en Minicall kan du fjernstyre funksjonen. Når inngangen kortsluttes, aktiveres temperaturendringen, uansett andre innstillinger. Når kortslutningen igjen brytes opp, går produktet tilbake til ordinære innstillinger. Senkingens størrelse angis i menyen: Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/Tur senkes. Obs!: Inngangens funksjon er valgbar iht. følgende: NS = Nattsenking (tidsstyrt temperatursenking) RS = Rundstyring. (sperrer kompressor og eleffekt fra strømleverandør) VV = Ekstra varmtvann-knapp (tilbehør). Tilkobling strømfølere De tre strømfølerne (kalt strømtrafo på tilkoblingsmerket), en for hver fase, monteres i gruppesentralen på følgende måte: Hver fase fra strømmåleren som mater gruppesentralen, føres gjennom en strømføler før montering på skinnen. Koble deretter til på kjelen iht. bildet av rekkeklemmen. På denne måten registreres fasestrømmen kontinuerlig og sammenlignes med den innstilte verdien på belastningsvakten i EcoEl. Hvis strømmen er høyere, kobler styringsenheten ut et effekttrinn. Hvis den fortsatt er for høy, kobler den ut enda et trinn og så videre. Når strømmen igjen synker under innstilt verdi, kobles trinnene inn igjen. Strømfølerne forhindrer altså, sammen med elektronikken, at det kobles inn mer effekt enn hovedsikringene tåler. Fra elmåleren Strømføler Gruppesentralen Tilkobles rekkeklemme Tilkobles rekkeklemme Tilkobles rekkeklemme Rekkeklemme 1 Til kjelen Svakstrøm G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 Bruk minimum 0,5 mm 2 kabel. 4

5 Rekkeklemmer Bak panelet er det rekkeklemmer for følere, radiatorpumper, osv.! Åpne den fjærbelastede rekkeklemmen først ved hjelp av en skrutrekker før du setter inn kabelen for ikke å risikere dårlig kontakt. Sørg også for at lederen er tilstrekkelig avisolert. G 11 G 12 Uteføler G 13 G 14 Turføler 1 G 15 G 16 Turføler 2 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 31 G 32 RG - 1 RG - 2 RG - 4 RG - 1 RG - 2 RG - 4 Romføler 1 Romføler 2 Returføler Lavspenning G 33 G 34 Fjern-/Rundstyring Nattetemp. G 37 G 38 G 39 G40 Jord L1 L2 L3 Strømfølere A 15 A 16 A 17 A31 A 33 PE A 36 A 34 PE Svart åpne Brun stenge Blå L1 N PE L1 N PE Shunt 2 Radiatorpumpe 1 Radiatorpumpe 2 230V 1N ~ L1 L2 L3 N PE Mating 400V 3N ~ 5

6 Innstillinger som utføres av elektroinstallatøren Etter tilkoblingen skal følgende innstillinger utføres av elinstallatøren: Valg av størrelse på hovedsikring Valg av effektbegrensning, elkolbe. Kontroll av romfølerens tilkobling Kontroll av at tilkoblede følere gir rimelige verdier. Utfør kontrollen som beskrevet nedenfor. Innstilling av hovedsikring og effektbegrensning Se avsnittet Førstegangs start. Kontroll av romfølerens tilkobling Gå inn i menyen: Avansert/Service/Funksjonstest/Radiatorsystem. Gå ned til Diode romføler, og trykk på OK. Velg På med knapp +, og trykk på OK. Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere kabler og tilkobling. Velg Av med knapp -, og trykk på OK. Hvis OK-dioden slukker, er kontrollen utført. Gå tilbake til startsiden ved å trykke på Hjem-knappen. Kontroll av tilkoblede følere Hvis en føler er uriktig tilkoblet, vises det en tekst i displayet, f.eks. Alarm føler ute. Hvis flere følere er uriktig tilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike linjer. Hvis ingen alarm vises, er følerne riktig tilkoblet. Det er ingen alarm for tilkoblingen til strømfølerne, men strømverdien kan leses av i menyen Aktuell driftsinfo. Vær klar over at toleransen/nøyaktigheten er svært lav ved små strømverdier. Innstilling aveleffekt i reservemodus Dipswitchen er merket RESERV. Når bryteren er NEDE, er trinnet aktivert i reservevarmemodus. 3x230V Bryter Fase - L2-L3 L2-L3 L1-L3 L1-L3 Strøm - 9,3 A 5,6 A 9,3 A 5,6 A Effekt - 2,3 kw 1,2 kw 2,3 kw 1,2 kw 3x400V Bryter Fase L3 L2 L2 L1 L1 Strøm 10 A 10 A 2,6 A 10 A 1,3 A Effekt 1,2 kw 2,3 kw 0,6 kw 2,3 kw 0,3 kw 6

7 Elektroskjema i V 7

8 8

9 9

10

11 Elektroskjema i V 10

12 11

13 12

14

15 Resistanse for følere NTC 22K Temperatur C Brine,VP,Elkjel, Tur, Romføler NTC 150 Temperatur C Uteføler Resistanse Ohm Resistanse Ohm

16

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer